Fysiek spel opnieuw ordenen: wat verbergt het?

687
bekeken
1
reageer
Laatste post geleden 3 maanden geleden door Casinista932
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • SlotoCash Casino - Exclusief $ 200 mei- apriltoernooi ALLEEN BESCHIKBAAR IN INSTANT VERSIE! Prijzenpot: $ 200 Naam: LCB Freeroll mei 2024 Spel : Legende van Helios Wachtwoord: 05LCBMMM24 Startdatum:...

  Lees
 • Hallo. Voordat we verder gaan en u mijn klacht om de totaal verkeerde reden afwijst, wil ik heel duidelijk maken dat DIT WERD GEWONNEN BIJ HET SPELEN MET EEN TOERNOOI- (GEVECHTS)PRIJS. Ik heb twee...

  Lees

  OPGELOST: CasinoJax

  17 1.1 K
  2 maanden geleden
 • Everygame Casino - Exclusief $ 400 mei-freerolltoernooi Voor nieuwe en bestaande spelers - VS OK Houd er rekening mee dat het toernooiplatform alleen voor desktop en download beschikbaar is....

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao,

  In questi giorni si sta discutendo molto delle nuove regole proposte dalla politica per controllare il gioco fisico, in particolare quello legato alle slot machine awp e vlt.

  Secondo quanto proposto la distanza di questi dispositivi dai luoghi sensibili dovrebbe passare dai 250 metri ai 500 metri.

  Tra le zone sensibili rientrerebbero poi non solo scuole e istituti di culto ma una serie di altri siti come banche, bancomat o compro oro, strutture sanitarie e sportive etc.

  Di fatto queste nuove norme tracciano la strada per la nascita di grandi sale slot  fuori dal centro abitato.

  Personalmente credo che non sia una cattiva idea ma di fatto questo servirebbe a controllare la diffusione della dipendenza dal gioco d'azzardo?

  Le tabaccherie, i bar, o anche i supermercati, luoghi frequentati anche da minori, continuerebbero ad accettare giocate al lotto e SuperEnalotto e vendere gratta e vinci e mostrare le estrazioni del 10 e lotto sugli schermi. 

  Mi chiedo allora se non avrebbe più senso relegare il gioco, in tutte le sue forme, in attività specifiche anche all'interno dei centri abitati.

  Istituire una nuova tipologia di attività commerciali in cui vengano concentrate tutti i servizi dedicati al gioco.

  L'ideale sarebbe limitare l'ingresso a questi luoghi ai soli iscritti come avveniva nei vecchi circoli o in qualsiasi club riservato.

  Questa è la mia soluzione...ora le mie perplessità...

  Non mi convincono le considerazioni che molti fanno sulle possibili ricadute, che queste nuove norme, comporterebbero sugli incassi dell'erario.

  Quello che temo è che tutto questo fumo che si sta alzando nasconda il pretesto per aumentare le tasse sul gioco online.

  Si dirà che quello che viene perso dallo stato dalle slot fisiche lo si potrebbe recuperare da quelle online.

  Magari portando il payout o return to player delle slot online dall'attuale 95% circa al 90%...o anche all'85%.

  Mi aspetto anche l'estensione della cosiddetta tassa della fortuna su tutte le tipologie di gioco online.

  Vedremo se l'intenzione di chi regola e gestisce il gioco d'azzardo è quello di tenerlo sotto controllo o di ottenere il massimo guadagno.

   

   

   

   

   

   

   

  HOI,

  Tegenwoordig is er veel discussie over de nieuwe regels die door de politiek worden voorgesteld om fysiek gokken te controleren, in het bijzonder de regels die verband houden met AWP- en VLT-gokautomaten.

  Volgens wat wordt voorgesteld, zou de afstand van deze apparaten tot gevoelige plaatsen moeten gaan van 250 meter naar 500 meter.

  Gevoelige gebieden zouden dan niet alleen scholen en religieuze instituten omvatten, maar ook een reeks andere locaties zoals banken, geldautomaten of goudkopers, gezondheids- en sportfaciliteiten, enz.

  In feite maken deze nieuwe regels de weg vrij voor de creatie van grote speelhallen buiten het stadscentrum.

  Persoonlijk vind ik het geen slecht idee, maar zou dit daadwerkelijk helpen de verspreiding van gokverslaving onder controle te houden?

  Tabakswinkels, bars en zelfs supermarkten, plaatsen waar minderjarigen komen, zouden loterij- en SuperEnalotto-spellen blijven accepteren, krasloten verkopen en de tiende loterijtrekkingen op de schermen laten zien.

  Ik vraag me dan af of het niet langer zinvol zou zijn om gaming, in al zijn vormen, te delegeren aan specifieke activiteiten, zelfs binnen bewoonde centra.

  Creëer een nieuw soort commerciële activiteit waarin alle diensten gericht op gaming geconcentreerd zijn.

  Het ideaal zou zijn om de toegang tot deze plaatsen alleen voor leden te beperken, zoals gebeurde in de oude clubs of in welke gereserveerde club dan ook.

  Dit is mijn oplossing... nu mijn twijfels...

  Ik ben niet overtuigd door de overwegingen die velen maken over de mogelijke gevolgen die deze nieuwe regels zouden hebben voor de staatsinkomsten.

  Waar ik bang voor ben, is dat al deze rook die opstijgt het voorwendsel verbergt om de belastingen op online gaming te verhogen.

  Er zal worden gezegd dat wat de staat verliest door fysieke slots, kan worden teruggevorderd van online slots.

  Misschien brengt u de uitbetaling of het rendement voor de speler van online gokautomaten van de huidige ongeveer 95% naar 90%... of zelfs 85%.

  Ik verwacht ook de uitbreiding van de zogenaamde geluksbelasting op alle vormen van online kansspelen.

  We zullen zien of het de bedoeling is van degenen die het gokken reguleren en beheren, om het onder controle te houden of om maximale winst te behalen.

  HI,

  These days there is a lot of discussion about the new rules proposed by politics to control physical gaming, in particular that linked to AWP and VLT slot machines.

  According to what is proposed, the distance of these devices from sensitive places should go from 250 meters to 500 meters.

  Sensitive areas would then include not only schools and religious institutes but a series of other sites such as banks, ATMs or gold buyers, health and sports facilities, etc.

  In fact, these new rules pave the way for the creation of large slot halls outside the town centre.

  Personally I think it's not a bad idea but would this actually help control the spread of gambling addiction?

  Tobacconists, bars, or even supermarkets, places frequented by minors, would continue to accept lottery and SuperEnalotto games and sell scratch cards and show the 10th lottery draws on the screens.

  I wonder then if it would no longer make sense to relegate gaming, in all its forms, to specific activities even within inhabited centres.

  Establish a new type of commercial activity in which all services dedicated to gaming are concentrated.

  The ideal would be to limit entry to these places to members only as happened in the old clubs or in any reserved club.

  This is my solution...now my doubts...

  I am not convinced by the considerations that many make on the possible repercussions that these new rules would have on treasury revenues.

  What I fear is that all this smoke that is rising hides the pretext to increase taxes on online gaming.

  It will be said that what the state loses from physical slots could be recovered from online ones.

  Perhaps bringing the payout or return to player of online slots from the current approximately 95% to 90%... or even 85%.

  I also expect the extension of the so-called luck tax on all types of online gaming.

  We will see if the intention of those who regulate and manage gambling is to keep it under control or to obtain maximum profit.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling