Beleid van Onze Regels en Voorwaarden

Het gebruiken van ons forum is onderhevig aan bepaalde Regels en Voorwaarden, waarmee je als gebruiker dient akkoord te gaan. Het is absoluut niet geoorloofd om bepaalde inhoud of content te posten die, zoals hierna beschreven, maar niet gelimiteerd tot: schadelijk voor iemands reputatie, onaccuraat, grof, dreigend, inbreuk makend op iemand's privacy, obsceen, of in strijd met Internationale wetten, of in strijd met de wetgeving van de Federale Wetten van de Verenigde Staten is. Ook is plagiaat strikt verboden, en je gaat hierbij akkoord om nooit enig materiaal wat verbonden is aan copyright te plaatsen, zonder daarbij expliciet toestemming te hebben van de auteur of eigenaar.

Het forum misbruiken door te adverteren voor persoonlijk gewin, te spammen, te flooden (overdreven veel waardeloze content posten), het posten van kettingbrieven of pyramide schema's, of bedelen/solliciteren naar geld of middelen, dan wel openlijk of in privéberichten, is ook ten strengste verboden. De Moderators, Eigenaars en Algemene Medewerkers zijn nooit aansprakelijk te stellen voor posts of berichten van Leden, die een of meerdere van de voornoemde Regels en Voorwaarden op onze site breken. Ook kunnen we niet garanderen dat de content die door Leden geplaatst wordt, accuraat is. Alle uitgesproken of geplaatste meningen, komen niet noodzakelijk overeen met de mening van de Medewerkers, Partners of Eigenaars van deze site.

Als je desondanks materiaal of content hebt geplaatst, of geplaatst ziet worden door anderen, wat eventueel bezwaarlijk is, dan is het jouw verantwoordelijkheid om de Administratie hiervan zo spoedig mogelijk te verwittigen. De Medewerkers en Eigenaars van deze site behouden zich het recht voor om enig zulks materiaal, wat niet aan de vooraf beschreven normen en waarden voldoet, direct te verwijderen of aan te passen. Dit gebeurt handmatig, en dat kan wel betekenen dat het offensieve materiaal niet direct verwijderd wordt na plaatsing, of direct nadat het gerapporteerd is. Dat Beleid geldt eveneens voor alle profielinformatie van onze Leden. We zullen het materiaal altijd zo spoedig als mogelijk proberen te verwijderen of aan te passen.

Aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord dat jij, en jij alleen, verantwoordelijk bent voor alle door jou geschreven content, of geplaatste berichten op onze site, en stemt er zodoende mee in dat je de Eigenaars, Medewerkers en Aanverwante Sites en Partners, nooit hiervoor aansprakelijk zult stellen.

Indien nodig, behouden we ons ook het recht voor om je identiteit en enige gerelateerde informatie te delen met instanties, wanneer er sprake is van een formele klacht of andere wettelijke procedures, die direct gevolg zijn van een door jou verrichte actie op ons forum.

Het Registreren van een Account

Tijdens de registratie, wordt je verplicht gesteld om een gebruikersnaam te creëren. We adviseren daarbij dat die gebruikersnaam toepasselijk, en in geen enkel opzicht offensief of vulgair dient te zijn. Kies ook een wachtwoord wat niet al te makkelijk te raden of te kraken is door ongewenste bezoekers, zoals bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, adressen en zo meer. Het is zeer belangrijk om je wachtwoord nooit met iemand te delen, met uitzondering van een Administrator, die jou eventueel moet assisteren, of je identiteit moet beschermen of valideren. Het is je ook niet toegestaan, om accounts van andere Leden te gebruiken, om wat voor een reden dan ook.

Wanneer je het registratie proces succesvol hebt afgerond, en voor het eerst inlogt, heb je de optie om een gedetailleerd profiel samen te stellen. Je profiel moet binnen onze normen en waarden vallen, en accurate informatie bevatten. Als we uitvinden dat er valse informatie in staat, of er offensief of ongepast materiaal in weergegeven wordt, dan zullen we dat - met of zonder notificatie vooraf - verwijderen.

Ook wordt je IP adres opgeslagen: wanneer we het nodig achten om jou van het forum te verbannen, kan het voorkomen dat we ook je ISP (Internet Service Provider) hiervan op de hoogte brengen. Dit gebeurt echter alleen bij de zwaarste overtredingen, zoals opgenomen in dit beleid.

Onze software plaatst cookies in je PC of browsercache, waarmee je gebruikersnaam vastgesteld wordt, met als enig doel, je ingelogt te houden, wanneer je ingelogt bent, of je uit te loggen. Er wordt verder geen enkele informatie mee verzameld, of verstuurd, van of naar je computer.

De LCB Shop

1. Elke vorm van misbruik van ons systeem, of wat LCB als zodanig beschouwd, zal bestraft worden, en daarbij zijn beslissingen van LCB geldend.

2. We bekijken en beoordelen daarbij de kwaliteit van je posts, en de commentaren die je plaatst. Alle dubbele berichten, spam berichten, abusievelijke berichten of ongepaste berichten worden daarbij verwijderd, evenals alle LCB Chips die daarmee verdiend zijn. Alle content die gestolen en/of gekopieerd is van andere websites, wordt ook verwijderd: de Leden die deze content geplaatst hebben worden van de LCB Shop uitgesloten.

3. Het minimale aantal tekens wat voor een forum post moet gebruikt worden is 50. Daarbij worden quotes, spaties tussen woorden en lijnen niet meegeteld..

4. Het minimale aantal tekens wat gebruikt moet worden voor commentaar op nieuws, recensies, blogs, editorials en andere artikelen, is 200. Ook hierbij worden quotes, spaties tussen woorden en lijnen niet meegeteld.

5. Wanneer LCB vind dat een Lid altijd slechts voldoet aan het absolute minimum, zonder daarbij moeite lijkt te doen om op enige manier bij te dragen aan de site, maar eerder om misbruik te maken van ons Chip systeem, behouden we ons het recht voor om alle pogingen van dat Lid, tot het claimen van items in onze Shop, te weigeren.

6. Het maximale aantal beoordelingen wat een Lid kan plaatsen, binnen een periode van 24 uur, is 10. Dit geldt zowel voor Casino, Bingo, Sport, Poker, Free Games en Land-based Casino recensies. Leden worden geacht alleen beoordelingen te plaatsen over sites of plekken waar ze ook echt gespeeld hebben. Leden kunnen geen beoordelingen plaatsen over sites, die inwoners uit hun Land niet accepteren als klant.

7. Posts die geplaatst worden in onze Games en Fun afdelingen, tellen niet mee aan het verdienen van Chips.

8. Alle NIEUWE Leden worden uitgesloten van het claimen van alle e-wallet (Skrill, Paypal, Neteller), Bitcoin, PokerStars/Full Tilt en Amazon items, tijdens de eerste 3 maanden van hun Lidmaatschap.

Na het verstrijken van die periode wordt het deze leden wel toegestaan om deze items te claimen, maar dan niet met Chips die verdiend zijn in de eerste 3 maanden van hun Lidmaatschap. Dat betekent dat Leden deze items alleen kunnen claimen met LCB Chips, die ze vanaf dat punt verdienen.

Deze Regel betekent echter niet dat Leden geen gebruik kunnen maken van alle andere aanbiedingen in onze Shop: die kunnen ze al wel in de eerste 3 maanden claimen.

Deze Regel wordt ook retroactief toegepast op alle NIEUWE accounts die geregistreerd zijn vanaf 1 Oktober, 2014.

9. Commentaar wat onder willekeurig welk type recensie of nieuws wordt geplaatst, met behulp van Google Vertaling, wordt niet meegerekend voor het verdienen van Chips. Dit is in directe tegenspraak met Regel 2, betreffende onze kwaliteitseisen.

10. Leden mogen geen proxy, hide my IP of soortgelijk programma gebruiken waarmee ze hun locatie kunnen verbergen. Als we erachter komen dat zulke software wordt gebruikt, behouden we ons het recht voor om alle door dat Lid geclaimde items uit onze Shop, te weigeren.

11. Leden die uit Hongarije en Brazilië komen, mogen alleen Free Chips uit de Shop claimen. Deze Regel geldt eveneens voor Leden uit Hongarije die zich na 14 Maart, 2014 ingeschreven hebben, en Braziliaanse Leden, die zich na 31 December, 2014 ingeschreven hebben.

12. Het hebben van meerdere accounts is ook verboden. Alle claims in onze Shop worden alleen toegestaan, aan een Lid per huishouden of IP adres.

13. Alle items die Echt Geld vertegenwoordigen (cash , bitcoin, tegoedbonnen etc.) kunnen slechts eenmaal per week worden geclaimd, en daarbij mag het bedrag niet groter zijn dan $25. Amazon tegoedbonnen kunnen twee keer per maand geclaimd worden.

Het maximale aantal gecombineerde cash-claims (volgens de 1 cash item per week Regel) per maand, mag niet hoger liggen als $100-$125, afhankelijk van het aantal weken in die maand.

Winsten uit onze maandelijkse wedstrijden zijn hierbij de uitzondering op de Regel.

14. Om cash items (cash, bitcoin, tegoedbonnen etc.) te mogen claimen, worden alle Leden geacht om ook tussen de cash items door, Free Chips aanbiedingen te claimen: hierbij geldt een minimumbedrag van $5. De Leden die een hoge ratio aan cash-claims hebben ($500 of meer) moeten Free Chips claimen ter waarde van minimaal $10 (ook gecombineerd mogelijk) tussen (elke) cash-claim.

Al deze Free Chip claims moeten eerst goedgekeurd worden, voordat ze toegevoegd worden aan de respectievelijke account: Leden moeten dus in aanmerking komen om meerdere opeenvolgende cash-claims te mogen doen.

Deze Regel geldt ook voor winsten uit onze wedstrijden, die vallen ook binnen de voorwaarden van Regel 13.

15. Een uitzondering op Regel 14. Leden die uit Landen komen die niet geaccepteerd worden door alle Casino's die opgenomen zijn in onze Shop, mogen een Kiva tegoedbon per maand claimen. Deze Regel is uiteraard onderhevig aan verificatie.

16. We behouden ons het recht voor om onze Regels en Voorwaarden ten allen tijde te updaten of veranderen, waarbij we er wel voor zorgen, dat we onze Leden hiervan bijtijds op de hoogte zullen houden.

Voor meer informatie, en uitgebreide richtlijnen van onze Moderators, kun je deze thread doorlezen, waarin alle LCB Shop Regels behandeld worden. Als je meer informatie zoekt omtrent onze richtlijnen voor het verdienen van LCB Credits, kun je hier.terecht

Meest bekeken forum posts

AeroSRR
AeroSRR Netherlands 2 maanden geleden
1

Just 4 fun (ikke zelf) PS. Twee stemmen ;-)
Speelgedrag

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Wordt vandaag en lid en begin meteen met beloningen verdienen

Je krijgt direct volledig toegang tot ons Online Casino Forum en de Chat, en ontvangt iedere maand onze nieuwsbrief met het Laatste Nieuws & Exclusieve Bonussen.

Naam invoeren

Email adres invoeren

Direct lid worden via je sociale media account