GESLOTEN april 2024 $500 REAL CASH-wedstrijd: laten we casino's testen!

12,550
bekeken
223
antwoorden
Laatste post geleden 17 dagen geleden door crispyftw
matijan
 • Gestart door
 • matijan
 • Serbia Sr. Member 450
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Jackpot Capital , Slotastic & Grande Vegas - Exclusief $ 400 freeroll-toernooi in maart Voor nieuwe en bestaande spelers – US OK! Alleen beschikbaar op desktop! met Microsoft Edge Gegarandeerde...

  Lees
 • Ik heb al maanden last van de runaround. Ik heb mijn documenten meerdere keren ingediend en geprobeerd via e-mail contact op te nemen, maar heb nog steeds niets ontvangen. Ik wil gewoon dat mijn...

  Lees
 • Ik heb mijn geluksslot gevonden. Heeft iemand anders Gold Gold Gold van Booming Games gespeeld? Wauw!! Het is een heel eenvoudig slot, maar ik heb er ongelooflijk veel geluk mee gehad. Probeer het...

  Lees

  Goud Goud Goud

  2 531
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

Poll - Welk casino uit de lijst wilt u dat LCB test?

Totaal Stemmende Leden: 682
 • Origineel English Vertaling Dutch

  There are so many new casinos launching these days and it's only natural to want to test them all and find out if they're any good. What do you say about these five for starters? Vote in the poll to pick a casino to test and win a place in the random draw for a share of the $500 real cash prize pool this April!

   

  Here's How to Take Part:

   

  • Vote in the poll to take part in this contest and you'll have a chance to win a share of the $500 real cash prize pool

  • Post and let us know which casinos you voted for and why

   

  1) Lucky Owl Club Casino (US ok) 

  2) 88Star Casino (US ok) 

  3) Reel Fortune Casino (US ok)

  4) Fever Slots

  5) Videoslots.com

  6) Other

   

  Prizes:

  1st - $100

  2nd-5th - $50

  6th-13th - $25

   

  Rules:

   

  13 winners are selected at random at the end of April. 

  One post/vote ONLY per member.

  Must be 21 years or older to qualify.

  LCB reserves the right to amend the rules/void the contest at any time.

  Winners of the contest will have two weeks from the day the contest ends to claim the prizes

  After this period, all unclaimed prizes will be considered forfeited and donated in winner name. 

  Available payment methods are: Bitcoin, Skrill, Neteller. No other methods are available at this moment. 

  Contest ends: April 30th, 2024.

  You can opt for shop chips instead of cash (as long as you are allowed to claim shop chips as per shop T&Cs).

  Make sure that the payment info you provide is valid and correct and that the method you provided is your definite choice - once the prize money has been sent, you won't be able to change the payment method unless there is "return to sender" option.

  Double accounts and proxy users will be excluded from the prize draw.

  Voting in the poll AND posting in the topic are both required to be entered into the contest draw.  

  Good luck! 

  Er worden tegenwoordig zoveel nieuwe casino's gelanceerd en het is niet meer dan normaal dat je ze allemaal wilt testen en ontdekken of ze goed zijn. Wat zeg je om te beginnen over deze vijf? Stem in de poll om een casino te kiezen om te testen en win een plaats in de willekeurige trekking voor een deel van de prijzenpot van $ 500 in echt geld in april!

  Zo kunt u deelnemen:

  • Stem in de poll om deel te nemen aan deze wedstrijd en maak kans op een deel van de echte geldprijzenpot van $ 500

  • Post en laat ons weten op welke casino’s je hebt gestemd en waarom

  1) Lucky Owl Club Casino (VS ok)

  2) 88Star Casino (VS oké)

  3) Reel Fortune Casino (VS oké)

  4) Koortsslots

  5) Videoslots.com

  6) Anders

  Prijzen:

  1e - $ 100

  2e-5e - $ 50

  6e-13e - $ 25

  Reglement:

  Eind april worden willekeurig 13 winnaars geselecteerd.

  SLECHTS één post/stem per lid.

  Moet 21 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen.

  LCB behoudt zich het recht voor om op elk moment de regels te wijzigen/de wedstrijd ongeldig te verklaren.

  Winnaars van de wedstrijd hebben vanaf de dag waarop de wedstrijd eindigt twee weken de tijd om de prijzen te claimen .

  Na deze periode worden alle niet-geclaimde prijzen als verbeurd verklaard en op naam van de winnaar gedoneerd.

  Beschikbare betaalmethoden zijn: Bitcoin, Skrill, Neteller . Er zijn op dit moment geen andere methoden beschikbaar.

  Wedstrijd eindigt: 30 april 2024.

  U kunt kiezen voor winkelchips in plaats van contant geld (zolang u winkelchips mag claimen volgens de algemene voorwaarden van de winkel).

  Zorg ervoor dat de betalingsgegevens die u opgeeft geldig en correct zijn en dat de door u opgegeven methode uw definitieve keuze is. Zodra het prijzengeld is verzonden, kunt u de betalingsmethode niet meer wijzigen, tenzij er sprake is van 'retour afzender'. keuze.

  Dubbele accounts en proxygebruikers worden uitgesloten van de prijstrekking.

  Stemmen in de poll EN posten in het onderwerp zijn beide vereist om deel te nemen aan de wedstrijdtrekking.

  Succes!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  For this month, I decided that my vote is going to the videoslots.com

  Voor deze maand heb ik besloten dat mijn stem naar videoslots.com gaat

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you for the post

  Bedankt voor het bericht

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Reel Fortune Casino.

  Reel Fortune Casino.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  88 stars because it is a us casino

  88 sterren omdat het een Amerikaans casino is

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I Voted for Reel Fortune Casino , They have been around for a little while and i would like to see how they compare to others,

  Thank you for contest and Good luck ev1  :)

  Ik heb op Reel Fortune Casino gestemd. Ze bestaan al een tijdje en ik zou graag willen zien hoe ze zich verhouden tot anderen.

  Bedankt voor de wedstrijd en veel succes ev1 :)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Voted for lucky owl because owls are a cool and wise animal in general and this is the only casino I have actually interacted with of the options avaiable. 

  Gestemd voor Lucky Owl omdat uilen over het algemeen een cool en wijs dier zijn en dit het enige casino is waarmee ik daadwerkelijk interactie heb gehad van de beschikbare opties.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for the lucky owl casino. Owls are cool, seem to be ranked high in the animal kingdom and are lucky for some. 

  Now to find my win stream and ride this to fandom

  Ik heb op het Lucky Owl Casino gestemd. Uilen zijn cool, lijken hoog in het dierenrijk te staan en hebben voor sommigen geluk.

  Nu moet ik mijn winstroom vinden en deze naar fandom brengen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I dont know

  Ik weet het niet

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Who wouldn't vote for Lucky Owl? (yes, pun intended)

  Wie zou er niet op Lucky Owl stemmen? (ja, woordspeling bedoeld)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Videoslots.com is the oldest online casino, many have already forgotten about it. I did not think that it still exists.

  Videoslots.com is het oudste online casino, velen zijn het al vergeten. Ik dacht niet dat het nog steeds bestaat.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Lucky Owl Club Casino.

  Ik heb op Lucky Owl Club Casino gestemd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dont forget to post your picks after you cast your votes, so we can track the participants!

  cheers
  Zuga

  Vergeet niet uw keuze te posten nadat u uw stem heeft uitgebracht, zodat we de deelnemers kunnen volgen!

  proost
  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lucky owl club cause it's something new and different 

  Lucky Owl Club, want het is iets nieuws en anders

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Reel Fortune - US Casino!

  Reel Fortune - Amerikaans casino!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  88 Star Casino because it's a US casino that I haven't actually heard of? Weird. I'm always trying out the new ones and this one must've slipped by! 

  88 Star Casino omdat het een Amerikaans casino is waar ik nog nooit van heb gehoord? Vreemd. Ik probeer altijd de nieuwe uit en deze is vast voorbij glippen!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lucky owl casino bcuz its a U.S online casino..

  Lucky Owl casino omdat het een Amerikaans online casino is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Reel Fortune , I have been curious. 

  Reel Fortune, ik was nieuwsgierig.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't reckonize any of them really but I think I am going to go with the Oak casino is my vote for like I said I don't know these casino so I am just randomly picking one of them 

  Ik denk niet dat ze echt bestaan, maar ik denk dat ik voor het Oak Casino ga. Mijn stem is zoals ik al zei. Ik ken deze casino's niet, dus ik kies er willekeurig een uit

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sir

  I voted fever slots

  Meneer

  Ik heb op koortsslots gestemd

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My vote is going to Videoslots.com

  Mijn stem gaat naar Videoslots.com

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted other, because I have heard about spinago casino and Jack on the hill I may be wrong with the name, they have had quick payouts and easy verification processes. I have a friend who's had luck on those casino. I wouldn't suggest otherwise my preference is rocketplay casino. It's fun and the games are always changing making it more enjoyable experience. 

  Ik heb anders gestemd, omdat ik heb gehoord over Spinago Casino en Jack on the Hill. Misschien heb ik het mis met de naam, ze hebben snelle uitbetalingen en gemakkelijke verificatieprocessen gehad. Ik heb een vriend die geluk heeft gehad in dat casino. Ik zou het niet aanraden, anders gaat mijn voorkeur uit naar rocketplay casino. Het is leuk en de spellen veranderen voortdurend, waardoor het nog leuker wordt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for 88Star Casino.

  Ik heb op 88Star Casino gestemd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I believe it would be awesome if yall could test Bit Of Gold Casino. I've played and they have many different platforms with each having hundreds of slots but I've never had the opportunity to really get a great feel for them. 

  Ik denk dat het geweldig zou zijn als jullie Bit Of Gold Casino zouden kunnen testen. Ik heb gespeeld en ze hebben veel verschillende platforms met elk honderden slots, maar ik heb nooit de kans gehad om er echt een goed gevoel voor te krijgen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Lucky.owl casino because it is okay in the US

  Ik heb op Lucky.owl casino gestemd omdat het oké is in de VS

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Voted for 88star casino, BC it glitches in play and kicks you

  Gestemd voor 88star casino, BC, het hapert in het spel en schopt je

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Fever Slots.

  Ik heb op Fever Slots gestemd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for 88star simply because I'm not familiar with any of the sites and 88 was a good year! 🤣🙌

  Ik heb op 88star gestemd, simpelweg omdat ik de sites niet ken en 88 was een goed jaar! 🤣🙌

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Previously, videoslots casinos were available, but now, unfortunately, this is 88starcasino
  Vroeger waren er videoslots-casino's beschikbaar, maar nu is dit helaas 88starcasino
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for 88star bc it looked like a casino that I wanted to learn more about to see if I wanted to spend my money there.

  Ik heb op 88star gestemd. Het leek op een casino waar ik meer over wilde weten om te zien of ik mijn geld daar wilde uitgeven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  88star casino

  befause im wating on a withdrawal 

  88-sterren casino

  omdat ik op een opname wacht

 • Origineel English Vertaling Dutch

  #4 Fever Casino 

  This site that i have nit played at yet recieved my attention the most because of its matching bonus.

  #4 Koorts Casino

  Deze site waar ik nog nooit op heb gespeeld, trok mijn aandacht het meest vanwege de bijpassende bonus.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I voted for 88Star Casino (US) because I am in the US and it's one I haven't tried out of the US options. 
  Ik heb op 88Star Casino (VS) gestemd omdat ik in de VS ben en het een optie is die ik nog niet uit de Amerikaanse opties heb geprobeerd.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have vote for other casinos

  There are a lot of new some good casinos to test i think.

  in my opinion there is 21Bit Casino, Cosmosbet,Velobet,Bruce.bet, X7Casino and others.

  Ik heb op andere casino's gestemd

  Er zijn veel nieuwe, goede casino's om te testen, denk ik.

  naar mijn mening zijn er 21Bit Casino, Cosmosbet,Velobet,Bruce.bet, X7Casino en anderen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Chose reel casino because my. Sister was Talking about them the other day and I'm curious to see what y'all come up with

  Kies reel casino omdat mijn. Mijn zus had het er laatst over en ik ben benieuwd waar jullie mee op de proppen komen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I vote fever slot

  Ik stem op koorts slot

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Feverslots i would suggest to try out even the name sounds epic also could be nice to know how the bonuses work there is it hard to cashout the deposit bonuses.

  Feverslots zou ik willen voorstellen om uit te proberen, zelfs de naam klinkt episch. Het zou ook leuk kunnen zijn om te weten hoe de bonussen werken. Het is moeilijk om de stortingsbonussen uit te betalen.

 • Origineel Deutsche Vertaling Dutch English

  Videoslot war am Anfang mein lieblings casino leider nicht mehr für Deutschland verfügbar 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

  Videoslot was in het begin mijn favoriete casino, helaas niet meer beschikbaar voor Duitsland 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

  Videoslot was my favorite casino at the beginning, unfortunately no longer available for Germany 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I chose lucky owl casino because it looks decent and I get trust worthy vibes so please let me know so I can spin spin spin!

  Ik heb voor Lucky Owl Casino gekozen omdat het er goed uitziet en ik een vertrouwenswaardige sfeer krijg, dus laat het me weten zodat ik kan draaien!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for the lucky owl Casino. I just think the the name of it sounds really good.

  Ik heb op het Lucky Owl Casino gestemd. Ik vind de naam ervan gewoon heel goed klinken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Reel Fortune Casino.

  Ik heb op Reel Fortune Casino gestemd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Lucky Owl casino . Good luck everyone.

  Ik heb op Lucky Owl casino gestemd. Veel succes iedereen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Lucky Owl Club Casino because it takes players from the USA and i like Owl's ! Especially baby owl's they are so cute.  smileysmiley

  Ik heb op Lucky Owl Club Casino gestemd omdat er spelers uit de VS nodig zijn en ik hou van Owl's! Vooral babyuiltjes zijn zo schattig. smileysmiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Reel Fortune Casino because I want to know the actual payout time.

  Ik heb op Reel Fortune Casino gestemd omdat ik de daadwerkelijke uitbetalingstijd wil weten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I picked #1)        Lucky Owl Club Casino

  Ik heb nr. 1) Lucky Owl Club Casino gekozen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for Videoslots.com 

  Ik heb op Videoslots.com gestemd

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I voted for the lucky owl Casino. I just think the the name of it sounds really good! смайлик

  Ik heb op het Lucky Owl Casino gestemd. Ik vind de naam ervan gewoon heel goed klinken! смайлик

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I picked Reel Fortune Online Casino because I never have a problem logging in and they've been fair so far... Time will tell ... 

  Ik heb voor Reel Fortune Online Casino gekozen omdat ik nooit problemen heb met inloggen en ze zijn tot nu toe eerlijk geweest... De tijd zal het leren...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Went with Lucky Owl, Honestly the name did it for me. 

  Ging met Lucky Owl, eerlijk gezegd deed de naam het voor mij.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I chose option 6 other,  I chose this option because there is a different casino that is not listed that I am currently struggling to withdraw my winnings from. 

  Ik heb optie 6 anders gekozen, ik heb voor deze optie gekozen omdat er een ander casino is dat niet in de lijst staat en waar ik momenteel moeite mee heb om mijn winsten op te nemen.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 1 maand geleden
39

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Nickhelp
Nickhelp Czech Republic 2 maanden geleden
130

Gegroet LCB'ers allemaal! Ik ben Nick van Raging Bull Slots en ik ben hier om te helpen op welke manier dan ook. Ik kijk er naar uit om van je te horen en aarzel niet om ons te laten weten wat er aan...
RAGING BULL SLOTS Ondersteuning en klachtenthread

Sylvanas
Sylvanas Serbia 19 dagen geleden
154

Onze meiwedstrijd is een nieuwe kans om meer te leren over nieuwe casino's en een deel van de maandelijkse prijzenpot van $ 500 te winnen . Er wachten 13 echte geldprijzen en 5 casino's om uit te...
Mei 2024 $ 500 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen