Een delemia voor PMM

6,648
bekeken
26
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door PMM2008
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Eternal Slots Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen voor nieuwe spelers - spelers uit Duitsland welkom! 111% tot $ 300 Hoe ontvang ik de bonus: Spelers moeten zich registreren via onze...

  Lees
 • Modo us casino heeft mijn account gesloten zonder te vermelden waarom ik een stortende klant ben. Mijn ID is geverifieerd. Ik heb alle documentatie ingediend en ik had een creditsaldo van 288,00....

  Lees
 • Hugewin Casino - Maandelijks omzetslottoernooi Promo geldig: 29 februari 2024. 22:00 - 31 maart 2024. 22:00. Prijzenpot: $ 100.000 In aanmerking komende spellen: Pragmatisch spelen Hoe werkt het? -...

  Lees

  Hugewin CSSino-toernooien

  1 596
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Gang:
      I started this new job. I have mentioned it before.  I am the supervisor for a crew of 4 that cleans a Ritzy department store here where I live.  I actually don't think the store is all that great, but that is another story.

  My situation is this. You can't believe how the store employees turn their nose up at me because I am nothing but a maid so to speak in their eyes.  I mean each day more employess than not, will walk right by me even though I say hello to them.  I have experienced  this on more than one occasion.  What gives.  What is it with some people who have no manners to return a "Good Morning."

  How do I not let it get to me?  I am just as good as them, just because I clean for money I need to eat and live.

  Has anyone else ever experienced this kind of thing, and if so , how did you handle it?

  It is making me depressed each day before I go into the store.  :'(

  I am a soft person, and treat all people equal. I would never dream of looking down at people for what they do for a living, unless it was illegal and against society.

                            Thanks gang:
                                  PMM

  Hallo bende:
  Ik ben begonnen met deze nieuwe baan. Ik heb het al eerder genoemd. Ik ben de supervisor voor een team van vier personen dat hier waar ik woon een Ritzy-warenhuis schoonmaakt. Ik vind de winkel eigenlijk niet zo geweldig, maar dat is een ander verhaal.

  Mijn situatie is deze. Je kunt niet geloven hoe de winkelmedewerkers hun neus naar mij optrekken, want ik ben in hun ogen niets anders dan een dienstmeisje. Ik bedoel, elke dag zullen er meer medewerkers dan niet langs me lopen, ook al zeg ik hallo tegen ze. Ik heb dit meer dan eens meegemaakt. Wat geeft. Hoe zit het met sommige mensen die geen manieren hebben om een 'goedemorgen' terug te sturen?

  Hoe laat ik het niet tot mij doordringen? Ik ben net zo goed als zij, alleen omdat ik schoonmaak voor het geld dat ik nodig heb om te eten en te leven.

  Heeft iemand anders dit soort dingen wel eens meegemaakt, en zo ja, hoe hebben jullie dit aangepakt?

  Ik word er elke dag depressief van voordat ik naar de winkel ga. :'(

  Ik ben een zacht persoon en behandel alle mensen gelijk. Ik zou er nooit van dromen om op mensen neer te kijken vanwege wat ze voor de kost doen, tenzij het illegaal is en tegen de samenleving ingaat.

  Bedankt bende:
  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I hate people that think they're better than everyone else. UGH!
  I'm sorry you have to go to work everyday and deal with snob-nosed,"my s**t doesn't stink" doo-doo heads.
  If you come clean my house, not only will I say Good Morning, but I'll make you dinner & a few cocktails!  smiley

  Ik haat mensen die denken dat ze beter zijn dan de rest. UGH!
  Het spijt me dat je elke dag naar je werk moet en te maken krijgt met snobneuzende 'mijn dingen stinken niet'-doe-doe-hoofden.
  Als je mijn huis komt schoonmaken, zeg ik niet alleen goedemorgen, maar maak ik ook een etentje en een paar cocktails voor je klaar! smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I hate people that think they're better than everyone else. UGH!
  I'm sorry you have to go to work everyday and deal with snob-nosed,"my s**t doesn't stink" doo-doo heads.
  If you come clean my house, not only will I say Good Morning, but I'll make you dinner & a few cocktails!  smiley


  Thanks friend.....That means alot....

  And your definition of them is perfect.  My Sh** don't stink attitude. All because they work for a department store? laugh_out_loud  I tell you what, I have worked retail at stores, and it is a tuff job. I'll take my cleaning job over their job anyday.
                                                    PMM

  Ik haat mensen die denken dat ze beter zijn dan de rest. UGH!
  Het spijt me dat je elke dag naar je werk moet en te maken krijgt met snobneuzende 'mijn dingen stinken niet'-doe-doe-hoofden.
  Als je mijn huis komt schoonmaken, zeg ik niet alleen goedemorgen, maar maak ik ook een etentje en een paar cocktails voor je klaar! smiley


  Bedankt vriend.....Dat betekent veel...

  En jouw definitie ervan is perfect. Mijn Sh** stinkt niet-houding. Allemaal omdat ze voor een warenhuis werken? laugh_out_loud Ik zal je wat vertellen, ik heb in de detailhandel in winkels gewerkt, en het is een zware klus. Ik zal mijn schoonmaakklus elke dag overnemen van hun werk.
  PMM
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I, 2, have encountered people w/ attitudes; when I pass some1 in the hall @ work, or wherever, I ALWAYS greet them w/ a smile & a 'good morning,' 'good afternoon,' whatever.
  On the few occasions where they completely ignore me, I've said " Oh, I'm sorry, but typically when some1 greets u, it's good manners 2 acknowledge them back."  Of course, I say it sweetly, w/ no malice.  This has always worked.
  As 4 the type of work that u do...... I THINK IT'S TERRIFIC! U should hold your head high & be proud........ wink

  Ik, 2, ben mensen met een bepaalde houding tegengekomen; als ik iemand tegenkom in de gang op het werk, of waar dan ook, begroet ik ze ALTIJD met een glimlach en een 'goedemorgen', 'goedemiddag', wat dan ook.
  De paar keren dat ze me volledig negeerden, heb ik gezegd: "Oh, het spijt me, maar als iemand je begroet, is het meestal een goed idee om dat terug te zeggen." Natuurlijk zeg ik het vriendelijk, zonder kwaadwilligheid. Dit heeft altijd gewerkt.
  Als 4 het soort werk dat jij doet... IK DENK DAT HET GEWELDIG is! Je moet je hoofd hoog houden en trots zijn.... wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  do they work commision?  if so thats the crux of it!!!!!!!  i watched my mom get treated like a no one (at that time she was only woman to make it that far  to threaten their thing) anyways .......  people who have to sell sell sell (mom worked for jcpennys)  cant seem to think of anyone else except as "compitition"  if they dont make certain amount of sales per DAY they get arses chewed my mom had nervous breakdown i was 11 and man did she change....................any who im just a happy happy person and when ive been treated as such (menial labor  i wastressed but bussed tables first) I made it an absolute point to get their attention  and say hello how r u? then the kicker is a compliment believe me compliments get you everywhere  but be sincere....................even the elephant man had a great deep voice  smiley
  if they dont respond id even ask "are you feeling ok today?"  lol    im a bubbly thing         

  you have utterly NO reason to feel in anyway bad of yourself!!!!!!!!!  people are self absorbed sometimes

  werken ze op provisie? als dat zo is, is dat de kern!!!!!!! ik zag hoe mijn moeder als niemand werd behandeld (in die tijd was ze de enige vrouw die zo ver kwam om hun ding te bedreigen) hoe dan ook .... mensen die moeten verkopen, verkopen, verkopen (moeder werkte voor jcpennys) kunnen dat niet Ik lijk aan iemand anders te denken, behalve als 'competitie'. Als ze niet een bepaald aantal verkopen per DAG genereren, worden ze op hun kont gekauwd. Mijn moeder had een zenuwinzinking. Ik was 11 en man, wat is ze veranderd... ........Iedereen die gewoon een gelukkig, gelukkig persoon is en als ik als zodanig werd behandeld (ondergeschikte arbeid, ik verspilde maar eerst de tafels). Ik maakte er een absoluut punt van om hun aandacht te trekken en hallo te zeggen, hoe gaat het? dan is de kicker een compliment. Geloof me, met complimenten kom je overal, maar wees oprecht................. Zelfs de olifantenman had een geweldige diepe stem smiley
  Als ze niet reageren, vraag dan zelfs: "Voel je je goed vandaag?" lol, ik ben een bruisend ding

  je hebt absoluut GEEN reden om je hoe dan ook slecht over jezelf te voelen!!!!!!!!! mensen zijn soms in zichzelf gekeerd

 • Origineel English Vertaling Dutch

  PMM, I used to work in a retail store, one I'm sure many are familiar with, Walmart. Even the customers sometimes looked down on me because I worked there. I happen to have enjoyed my job very much, I enjoy working with people. I worked my way up from a cashier to Dept. Manager in less than a year and had alot of pride in myself. I managed almost every department in our store within a period of ten years. The way I look at it someone had to do the job and it was me. I was paid pretty fairly for the work I did and it left me with a sense of pride so I didn't really care what anyone else thought. Just be proud of yourself and hold your head high. I'm sure you do a great job and you can stand back and be proud of what you have accomplished. Hang in there my friend.

  PMM, ik heb vroeger in een winkel gewerkt, een winkel waarvan ik zeker weet dat velen die kennen: Walmart. Zelfs de klanten keken soms op mij neer omdat ik daar werkte. Ik heb het erg naar mijn zin gehad in mijn werk, ik werk graag met mensen. Ik heb mij in minder dan een jaar tijd opgewerkt van kassier tot afdelingsmanager en was erg trots op mezelf. Binnen een periode van tien jaar gaf ik leiding aan vrijwel elke afdeling in onze winkel. Zoals ik het bekijk, moest iemand het werk doen en dat was ik. Ik werd redelijk eerlijk betaald voor het werk dat ik deed en het gaf me een gevoel van trots, dus het kon me niet echt schelen wat iemand anders dacht. Wees gewoon trots op jezelf en houd je hoofd hoog. Ik weet zeker dat je geweldig werk levert en dat je een stapje terug kunt doen en trots kunt zijn op wat je hebt bereikt. Houd vol, mijn vriend.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Your all so wonderful to answer my post with your kind words and advice.

  Thank you so much.  smiley smiley

  I feel better already. I really do....

                                                          PMM

  Jullie zijn allemaal zo geweldig om mijn bericht te beantwoorden met jullie vriendelijke woorden en advies.

  Ontzettend bedankt. smileysmiley

  Ik voel me al beter. Echt waar....

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey PMM we should have talked about this in chat room the other night. Remember I told ya I clean a school. I understand what you are goin through. People tend to treat us like we are on the bottom of the ladder. This is even happeneing to me at a church where one of our classrooms are!
        I honestly LOVE my job I get holidays paid off and think of it this way for a short time you have to deal with these people and only in passing right? Well just go about what you need to do and hold your head high cause if you and your crew wasnt there. They would have to clean up the pee on the seats, empty the trash with smelly used feminine products and dirty diapers,rub those black marks off the tile, mop those floors and vacuum. Take pride in how it looks when your done and forget those people.
       One more thing that its very hard to do but maybe think that they have to deal with all those nasty people who are never happy and could have a twinge of jealousy towards you thinking "shes got it so easy!"
                                        Sister-in-cleaning
                                                             louiseff
     

  Hé PMM, we hadden hier gisteravond in de chatroom over moeten praten. Onthoud dat ik je vertelde dat ik een school schoonmaak. Ik begrijp wat je doormaakt. Mensen hebben de neiging ons te behandelen alsof we onderaan de ladder staan. Dit overkomt mij zelfs in een kerk waar een van onze klaslokalen is!
  Ik ben echt dol op mijn werk. Ik krijg vakantiegeld uitbetaald en denk er zo over na dat je een korte tijd met deze mensen te maken krijgt, en alleen maar terloops, toch? Ga gewoon door met wat je moet doen en houd je hoofd omhoog, want als jij en je bemanning er niet waren. Ze zouden de plas op de stoelen moeten opruimen, de prullenbak moeten legen met stinkende gebruikte vrouwelijke producten en vuile luiers, die zwarte vlekken van de tegels moeten wrijven, de vloeren moeten dweilen en stofzuigen. Wees trots op hoe het eruit ziet als je klaar bent en vergeet die mensen.
  Nog iets dat heel moeilijk is om te doen, maar misschien denken dat ze te maken hebben met al die vervelende mensen die nooit gelukkig zijn en een vleugje jaloezie jegens jou kunnen hebben, denkend "ze heeft het zo gemakkelijk!"
  Zuster-in-schoonmaak
  Louiseff

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey PMM we should have talked about this in chat room the other night. Remember I told ya I clean a school. I understand what you are goin through. People tend to treat us like we are on the bottom of the ladder. This is even happeneing to me at a church where one of our classrooms are!
        I honestly LOVE my job I get holidays paid off and think of it this way for a short time you have to deal with these people and only in passing right? Well just go about what you need to do and hold your head high cause if you and your crew wasnt there. They would have to clean up the pee on the seats, empty the trash with smelly used feminine products and dirty diapers,rub those black marks off the tile, mop those floors and vacuum. Take pride in how it looks when your done and forget those people.
        One more thing that its very hard to do but maybe think that they have to deal with all those nasty people who are never happy and could have a twinge of jealousy towards you thinking "shes got it so easy!"
                                        Sister-in-cleaning
                                                              louiseff
     


  You my friend understand exactly what I do perfectly.  Reading your reply made me laugh out loud.  I kept saying "Yes, Yes yes" to your description of what I have to do on a daily basis.

  As a side note, the other day, I went in to clean the bathrooms. Friend: It was a sight that will give me nightmares for months to come.  Our job is tough to do sometimes.  Thank you for sharing your expereinces with me and helped make me feel better.

                                                        PMM

  Hé PMM, we hadden hier gisteravond in de chatroom over moeten praten. Onthoud dat ik je vertelde dat ik een school schoonmaak. Ik begrijp wat je doormaakt. Mensen hebben de neiging ons te behandelen alsof we onderaan de ladder staan. Dit overkomt mij zelfs in een kerk waar een van onze klaslokalen is!
  Ik ben echt dol op mijn werk. Ik krijg vakantiegeld uitbetaald en denk er zo over na dat je een korte tijd met deze mensen te maken krijgt, en alleen maar terloops, toch? Nou, ga gewoon door met wat je moet doen en houd je hoofd omhoog, want als jij en je bemanning er niet waren. Ze zouden de plas op de stoelen moeten opruimen, de prullenbak moeten legen met stinkende gebruikte vrouwelijke producten en vuile luiers, die zwarte vlekken van de tegels moeten wrijven, de vloeren moeten dweilen en stofzuigen. Wees trots op hoe het eruit ziet als je klaar bent en vergeet die mensen.
  Nog iets dat heel moeilijk is om te doen, maar misschien denken dat ze te maken hebben met al die vervelende mensen die nooit gelukkig zijn en een vleugje jaloezie jegens jou kunnen hebben, denkend "ze heeft het zo gemakkelijk!"
  Zuster-in-schoonmaak
  Louiseff  Jij, mijn vriend, begrijpt perfect wat ik doe. Toen ik je antwoord las, moest ik hardop lachen. Ik bleef maar "Ja, Ja ja" zeggen tegen je beschrijving van wat ik dagelijks moet doen.

  Even terzijde: onlangs ging ik naar binnen om de badkamers schoon te maken. Vriend: Het was een aanblik die me de komende maanden nachtmerries zal bezorgen. Ons werk is soms zwaar. Bedankt dat u uw ervaringen met mij heeft gedeeld en dat u mij een beter gevoel heeft gegeven.

  PMM
 • Origineel English Vertaling Dutch
  PMM,

  Don't let anyone ever make you feel you are less. There is always going to be people in this world who are not nice. Nothing is worse than to have someone think they are better than you. Particularly if they hold a different title in the work place. That Superiority attitude is nothing more than a major insecurity as far as i am concerned.

  It's very unfortunate people are judged by the job they hold. The work place can be very hard for alot of people. If its not superiority complex then its jealousy of a co-worker. Somtimes the best thing you can do is give them a dose of their own damn medicine!

  Hold your head up high and remember next time you get snubbed.........think about your family here at LCB! Here you rank pretty darn high on the list!!

  Lips
  PMM,

  Laat niemand je ooit het gevoel geven dat je minder bent. Er zullen altijd mensen op deze wereld zijn die niet aardig zijn. Niets is erger dan iemand te laten denken dat hij of zij beter is dan jij. Vooral als ze op de werkplek een andere titel hebben. Die superioriteitshouding is wat mij betreft niets meer dan een grote onzekerheid.

  Het is heel jammer dat mensen worden beoordeeld op de baan die ze vervullen. De werkplek kan voor veel mensen erg zwaar zijn. Als het geen superioriteitscomplex is, dan is het jaloezie op een collega. Soms is het beste wat je kunt doen, ze een dosis van hun eigen verdomde medicijn geven!

  Houd uw hoofd omhoog en onthoud de volgende keer dat u wordt afgewezen. Denk aan uw familie hier bij LCB! Hier sta je behoorlijk hoog op de lijst!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well PMM im sure it has to do with feces on seat, wall (i couldnt believe someone did that!) or floor. And man you can tell when someone had diahrea! Whats irritating is when it dries and you have to scrub the little bits left with the brush!  LMAO

  Nou, PMM, ik weet zeker dat het te maken heeft met uitwerpselen op de stoel, de muur (ik kon niet geloven dat iemand dat deed!) of de vloer. En man, je kunt het zien als iemand diarree heeft! Wat irritant is, is wanneer het droogt en je de kleine stukjes die achterblijven met de borstel moet schrobben! LMAO

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A big Thank you Lips. Your words are kind and supportive as always. So many of you have answered tonight and it just makes my heart feel better knowing I am understood and supported in my situation.

  I guess the worst I have to deal with is the lady who sells Jewelry. She is the biggest snob I have ever come across. She won't even look me in the eyes. Like if she does the I might give her germs or cooties. laugh_out_loud

  These people come in , in their fancy clothes , and then theres me in my work uniform. (Which is always pressed and clean by the way.)

  I just know after all the kind words and posts I have read tonight I will go in there tomorrow and just laugh at them when they snub me next time.  

  Yet isnt it a shame that this kind of thing happens at all.

                                                              PMM

  Hartelijk dank Lips. Je woorden zijn zoals altijd vriendelijk en ondersteunend. Velen van jullie hebben vanavond geantwoord en het geeft mijn hart een beter gevoel, wetende dat ik begrepen en ondersteund wordt in mijn situatie.

  Ik denk dat het ergste waarmee ik te maken heb, de dame is die sieraden verkoopt. Ze is de grootste snob die ik ooit ben tegengekomen. Ze kijkt me niet eens in de ogen. Alsof ze dat doet, geef ik haar misschien ziektekiemen of cooties. laugh_out_loud

  Deze mensen komen binnen, in hun mooie kleding, en dan ben ik in mijn werkuniform. (Die trouwens altijd geperst en schoon is.)

  Ik weet gewoon dat ik, na alle vriendelijke woorden en berichten die ik vanavond heb gelezen, daar morgen naar binnen zal gaan en er gewoon om zal lachen als ze me de volgende keer afkeuren.

  Toch is het geen schande dat dit soort dingen überhaupt gebeuren.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well PMM im sure it has to do with feces on seat, wall (i couldnt believe someone did that!) or floor. And man you can tell when someone had diahrea! Whats irritating is when it dries and you have to scrub the little bits left with the brush!  LMAO


  Girl, let me tell you what it was. Someone had done such a job they had plugged up the toilet.  Then it sits like this OVERNIGHT, and it is there to greet me in the AM first thing when I enter the bathroom.  The smell was over powering, and it made me gag.  What do I do? I flush the toilet. Whoops, wrong thing to do. Over flow she did, all over the floor.  So now I have this mess on the floor too, as well as the bowl. 

  I almost walked out right then. laugh_out_loud

  I guess it is good I can laugh at it now, and knowing you know what I am talking about makes it funny cause I know you can appreciate this story.


  Thanks again gang, for being there for me. I love so many of you.

                                                      PMM

  Nou, PMM, ik weet zeker dat het te maken heeft met uitwerpselen op de stoel, de muur (ik kon niet geloven dat iemand dat deed!) of de vloer. En man, je kunt het zien als iemand diarree heeft! Wat irritant is, is wanneer het droogt en je de kleine stukjes die achterblijven met de borstel moet schrobben! LMAO


  Meisje, laat me je vertellen wat het was. Iemand had zo'n klus geklaard dat hij het toilet had aangesloten. Dan zit het zo 'S NACHTS, en het is daar om me 's ochtends als eerste te begroeten als ik de badkamer binnenkom. De geur was overheersend en ik moest kokhalzen. Wat zal ik doen? Ik spoel het toilet door. Oeps, verkeerd om te doen. Overflow deed ze, over de hele vloer. Dus nu heb ik deze rotzooi ook op de vloer, evenals de kom.

  Ik liep toen bijna weg. laugh_out_loud

  Ik denk dat het goed is dat ik er nu om kan lachen, en wetende dat je weet waar ik het over heb, maakt het grappig, want ik weet dat je dit verhaal kunt waarderen.


  Nogmaals bedankt bende, dat jullie er voor mij waren. Ik hou van zovelen van jullie.

  PMM
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Helloooooooooo PMM,

  It is funny how I just got home from Las Vegas and read your post. I have worked for a major retail chain for 21 years before I retired, and let me tell you something, if it wasn't for you and your cleaning crew those snobs would be out of a job! No one likes to shop in a dirty store now mater what social class they are in. What you and your crew do makes sure customers come back to a clean store.

  PMM, don't let them get to you, your a wonderful woman and to me as long as you are working and making an honest living you have nothing to be ashamed or embarrassed or feel bad about yourself for what you do. I for one applaud you because if it were me, and those snobs did that to me I would say something not to nice to say to them.

  And for the one snob who sells jewelry, next time she snubs you wait a little while and say this " Wow I just love your necklace, I saw that in Walmart and just knew it was a great deal, so I picked one up too." That will get her goat, and you will have the last laugh. And she will be brewing over it every time she sees ya, and when you walk by her just smile and say Hello, have a nice day!

  Keep your head up and stay smiling, because in my book, your way above them!

  LH

  Hallooooooooo PMM,

  Het is grappig hoe ik net thuiskwam uit Las Vegas en je bericht las. Ik heb 21 jaar voor een grote winkelketen gewerkt voordat ik met pensioen ging, en laat me je iets vertellen: zonder jou en je schoonmaakploeg zouden die snobs zonder baan zijn! Niemand winkelt graag in een vieze winkel, ongeacht in welke sociale klasse ze zitten. Wat jij en je team doen, zorgt ervoor dat klanten terugkomen naar een schone winkel.

  PMM, laat ze jou niet te pakken krijgen, je bent een geweldige vrouw en mij, zolang je werkt en een eerlijk inkomen verdient, hoef je je nergens voor te schamen of je te schamen of je slecht te voelen over jezelf voor wat je doet. Ik juich je in ieder geval toe, want als ik het was, en die snobs deden dat met mij, zou ik iets zeggen dat niet aardig is om tegen hen te zeggen.

  En voor de enige snob die sieraden verkoopt: de volgende keer dat ze je afkeurt, wacht dan even en zeg dit: "Wauw, ik vind je ketting gewoon geweldig, ik zag dat in Walmart en wist gewoon dat het een geweldige deal was, dus ik heb er ook een gekocht. " Dat zal haar geit te pakken krijgen, en jij zult het laatst lachen. En ze zal er elke keer over nadenken als ze je ziet, en als je langs haar loopt, glimlach dan gewoon en zeg Hallo, fijne dag!

  Houd je hoofd omhoog en blijf lachen, want in mijn boek, jij staat erboven!

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch


  Well PMM im sure it has to do with feces on seat, wall (i couldnt believe someone did that!) or floor. And man you can tell when someone had diahrea! Whats irritating is when it dries and you have to scrub the little bits left with the brush!  LMAO


  Girl, let me tell you what it was. Someone had done such a job they had plugged up the toilet.  Then it sits like this OVERNIGHT, and it is there to greet me in the AM first thing when I enter the bathroom.  The smell was over powering, and it made me gag.  What do I do? I flush the toilet. Whoops, wrong thing to do. Over flow she did, all over the floor.  So now I have this mess on the floor too, as well as the bowl. 

  I almost walked out right then. laugh_out_loud

  I guess it is good I can laugh at it now, and knowing you know what I am talking about makes it funny cause I know you can appreciate this story.


  Thanks again gang, for being there for me. I love so many of you.

                                                      PMM

    Oh yeah been there done that.Two of our classrooms has these itty bitty toilets for 3-5 year olds. I find unflushed toilets and suprises in them on a daily basis and cross my fingers everytime I flush them praying they are not plugged.  Man the stories of how people are pigs would send shivers down most peoples necks.
    You find our womens bathrooms the worst and it seems the mens soap dispenser never needs changed?


  Nou, PMM, ik weet zeker dat het te maken heeft met uitwerpselen op de stoel, de muur (ik kon niet geloven dat iemand dat deed!) of de vloer. En man, je kunt het zien als iemand diarree heeft! Wat irritant is, is wanneer het droogt en je de kleine stukjes die achterblijven met de borstel moet schrobben! LMAO


  Meisje, laat me je vertellen wat het was. Iemand had zo'n klus geklaard dat hij het toilet had aangesloten. Dan zit het zo 'S NACHTS, en het is daar om me 's ochtends als eerste te begroeten als ik de badkamer binnenkom. De geur was overheersend en ik moest kokhalzen. Wat zal ik doen? Ik spoel het toilet door. Oeps, verkeerd om te doen. Overflow deed ze, over de hele vloer. Dus nu heb ik deze rotzooi ook op de vloer, evenals de kom.

  Ik liep toen bijna weg. laugh_out_loud

  Ik denk dat het goed is dat ik er nu om kan lachen, en wetende dat je weet waar ik het over heb, maakt het grappig, want ik weet dat je dit verhaal kunt waarderen.


  Nogmaals bedankt bende, dat jullie er voor mij zijn. Ik hou van zovelen van jullie.

  PMM

  Oh ja, dat is al gebeurd. Twee van onze klaslokalen hebben van die piepkleine toiletten voor 3-5-jarigen. Ik vind dagelijks ondoorgespoelde toiletten en verrassingen daarin en kruis mijn vingers elke keer als ik ze doorspoel, biddend dat ze niet verstopt zijn. Man, de verhalen over hoe mensen varkens zijn, zouden bij de meeste mensen de rillingen over de nek doen lopen.
  Vindt u onze damesbadkamers het slechtst en lijkt het erop dat de herenzeepdispenser nooit vervangen hoeft te worden?
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Omg louiseff...........men's soap dispenser never needs to be changed!!! Well i guess that goes to show us women are piglets IN the bathroom and men are piglets when the come OUT.........lmaooooo!!!

  Lips
  Omg louiseff...........zeepdispenser voor heren hoeft nooit te worden vervangen!!! Nou, ik denk dat dat ons laat zien dat vrouwen biggen IN de badkamer zijn en mannen biggen als ze UIT komen.........lmaooooo!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I hear you loud and clear PMM. I too did the bathroom janitorial bit and it really was a toss-up as to who was the worst. I'll never forget the time one lady reamed me in the lunchroom because of the stall didn't have enough tp for her.

  Sooooo..I cranked up the flush power of the toilet and the cussing that went on afterwards was a laugh as she then asked why and in front of the employees I said "Well, I did it so you didn't have to wipe so much!"

  I reset them later and she never complained.

  But yes, I know how it is and as they say "Be nice to those on your way up, because as you come down, you'll meet them again" They are in for some bad karma one way or another...

  Ik hoor je luid en duidelijk PMM. Ik heb ook het schoonmaakwerk in de badkamer gedaan en het was echt een kwestie van wie de ergste was. Ik zal nooit de keer vergeten dat een dame mij in de lunchroom ruimde omdat de kraam niet genoeg drank voor haar had.

  Zoooo..Ik zette de spoelkracht van het toilet op en het gevloek dat daarna volgde was lachen toen ze vervolgens vroeg waarom en in het bijzijn van de medewerkers zei ik: "Nou, ik deed het zodat je niet zo hoefde af te vegen veel!"

  Ik heb ze later opnieuw ingesteld en ze heeft nooit geklaagd.

  Maar ja, ik weet hoe het is en zoals ze zeggen: "Wees aardig tegen degenen die op weg zijn naar boven, want als je naar beneden komt, zul je ze weer tegenkomen." Ze staan op de een of andere manier te wachten op slecht karma...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Awwwww Pam,

  Do I need to fly out there and tell em all to @@@@ @@@!!!  hehe 

  You just keep being the wonderful person you are!!!!  Keep on saying "Hi" cuz even though they are turning their nose up at ya.  You probably really are making their day.

  Keep your chin up!  wink

  Awwww Pam,

  Moet ik daarheen vliegen en ze alles vertellen aan @@@@ @@@!!! haha

  Je blijft gewoon de geweldige persoon die je bent!!!! Blijf 'Hoi' zeggen, ook al halen ze hun neus naar je op. Je maakt waarschijnlijk echt hun dag.

  Hou je kin omhoog! wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dear PMM,
  Sometimes people who act like they are better than others are the most insecure people in the world and the really sad thing is they don't even know it, it took me a long time to realize that and I think if more young kids knew it too they would not have to submit to peer pressure and being bullied in school( like I was and so many others were ),so when you say hello to one of these idiots who have to work just like you do and they turn up their nose, well just laugh because they are the ones with the problem, not you. They are just putting on a false front, but are probably really miserable inside, keep your head up because it takes a small person to act like that.
  Allyoop/Allyson

  Beste PMM,
  Soms zijn mensen die doen alsof ze beter zijn dan anderen de meest onzekere mensen ter wereld en het trieste is dat ze het niet eens weten. Het heeft lang geduurd voordat ik dat besefte en ik denk dat als meer jonge kinderen het wisten ook zouden ze zich niet moeten onderwerpen aan groepsdruk en gepest worden op school (zoals ik was en zoveel anderen), dus als je hallo zegt tegen een van deze idioten die net als jij moeten werken en ze hun neus optrekken Nou, lach maar, want zij zijn degenen met het probleem, niet jij. Ze zetten gewoon een vals front op, maar voelen zich waarschijnlijk heel ellendig van binnen. Houd je hoofd omhoog, want er is een klein persoon voor nodig om zich zo te gedragen.
  Allyoop/Allyson

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey Pam,

  When I was at school and old enough, I always took a job during the school holidays.

  This one particular year, I managed to secure a job as a temporary member of staff at a catering firm.  They supplied the workers etc etc. 

  I had to travel by train to the job each day and one particular day, I was wiping down the tables and this guy was still sitting there waiting.  He had this smug look on this face and I couldn't figure out why.  (It was a huge insurance company and this was their canteen).

  Anyway, I lifted the empty cups to put them on my trolley thing and there was a half pence piece (yes that long ago - out of circulation over here now) under the cup.  I placed the cup on the trolley, got my cloth and "wiped" the half pence onto the floor.  As I did so, I said to this smug git whilst looking him straight in the eyes, "you need it more than me".  Ahhh - the wonderful look on his face was perfect - he looked confused, angry, shocked all at once.  It was priceless.  I smiled, turned on my heels and left him with that look on his face.

  Point of the story - I've said this before I know - but my Mum always said to me, you are as good as anyone else, no better but as good.  Pam these are words that you should remember as you walk past these ignorant morons who consider themselves better than you.

  Next time you say good morning and they ignore you - carry on walking but put your head up high.  Remember who ignored you.  Never say it to them again.  Remember to look at them with "pity" in your eyes next time you see them for these people are jumped up, up their own a** saddos who clearly do not have a decent bone in their body.  Your as good as they are, no better but as good as.  You are a proud woman and you must stay that way and hold your head high.  These people are just not worth the pain.

  blue

  Hé Pam,

  Toen ik op school zat en oud genoeg was, nam ik tijdens de schoolvakanties altijd een baan aan.

  Dit jaar heb ik een baan weten te bemachtigen als tijdelijk medewerker bij een cateringbedrijf. Ze leverden de arbeiders enz.

  Ik moest elke dag met de trein naar mijn werk reizen en op een bepaalde dag was ik de tafels aan het afvegen en zat deze man daar nog steeds te wachten. Hij had een zelfvoldane blik op zijn gezicht en ik kon niet achterhalen waarom. (Het was een enorme verzekeringsmaatschappij en dit was hun kantine).

  Hoe dan ook, ik tilde de lege bekers op om ze op mijn karretje te zetten en er zat een stuk van een halve cent (ja, zo lang geleden - hier nu niet meer in omloop) onder de beker. Ik plaatste de beker op het karretje, pakte mijn doek en "veegde" de halve pence op de vloer. Terwijl ik dat deed, zei ik tegen deze zelfvoldane jongen, terwijl ik hem recht in de ogen keek: "Jij hebt het harder nodig dan ik". Ahhh – de prachtige uitdrukking op zijn gezicht was perfect – hij zag er verward, boos en geschokt uit in één keer. Het was van onschatbare waarde. Ik glimlachte, draaide me op mijn hielen en liet hem achter met die blik op zijn gezicht.

  Punt van het verhaal - ik heb dit al gezegd voordat ik het wist - maar mijn moeder zei altijd tegen mij: jij bent net zo goed als ieder ander, niet beter maar net zo goed. Pam, dit zijn woorden die je moet onthouden als je langs deze onwetende idioten loopt die zichzelf beter vinden dan jij.

  De volgende keer dat je goedemorgen zegt en ze je negeren, loop dan door, maar houd je hoofd omhoog. Onthoud wie je negeerde. Zeg het nooit meer tegen ze. Vergeet niet om de volgende keer dat je ze ziet met 'medelijden' in je ogen naar ze te kijken, want deze mensen zijn opgesprongen, hun eigen saddo's die duidelijk geen fatsoenlijk bot in hun lichaam hebben. Je bent zo goed als zij, niet beter, maar zo goed als. Je bent een trotse vrouw en dat moet je blijven en je hoofd hoog houden. Deze mensen zijn de pijn gewoon niet waard.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey PMM,

  I hear ya and I feel for you. I have no time for those who think their sh*t don't stink! Surprise it does  shocked As far as I am concerned noone is better than anyone else, we are all equal (or it should be that way) I too have been in similar situations at work and it can be so difficult to put up with.

  Share a story with ya.... I was working as a receptionist in the Medical field. I was moved to a different clinic to help out. Went on my coffee break, I get to the kitchen and it's filled with the nurses.  As soon as I walked in the room the conversation stopped and everyone stared at me. So being the friendly goof that I am I said Good Morning to them. Every single one of them ignored me and kept staring. So I thought whateverrr you rude bunch of b*tches so I went right on making my coffee. I could feel the eyes staring at me and noone said a word, they just kept looking me up and down it was just horrible I couldn't wait to get out of there. I kept thinking don't spill the sugar, don't drop the cup I was that uncomfortable in there. When I had finished making my coffee I turned around to a room full of staring eyes and said "right then ladies I'm about to leave... so would you like to take a photo for when I'm gone it will last longer!"  Left the room with a few jaws on the floor but it felt good.  tongue

  You know it took a little time but in the end they all came around. We can't expect to get along with everyone but I don't think a little common courtesy is too much to ask  wink

  At the end of the day people who behave this way have issues themselves. They are not happy within themselves and what they do and by treating you and others this way it makes them feel better about themselves. It's really not about you at all its about them.

  You are a beautiful person just keep on being you!!

  Remember a job does not define you (that's what you do for  a living).... it's not who you are. Bottom line that is what matters.

  Chin up.

  Meg  kiss

  Hallo PMM,

  Ik hoor je en ik voel met je mee. Ik heb geen tijd voor degenen die denken dat hun stront niet stinkt! Verrassing wel shocked Wat mij betreft is niemand beter dan wie dan ook, we zijn allemaal gelijk (of zo zou het moeten zijn). Ook ik heb op mijn werk in soortgelijke situaties gezeten en het kan zo moeilijk zijn om ermee om te gaan.

  Deel een verhaal met je.... Ik werkte als receptioniste in de medische sector. Ik werd overgebracht naar een andere kliniek om te helpen. Ik ging op koffiepauze, ik ga naar de keuken en deze staat vol met verpleegsters. Zodra ik de kamer binnenkwam, stopte het gesprek en staarde iedereen me aan. Dus omdat ik de vriendelijke sukkel ben die ik ben, zei ik goedemorgen tegen hen. Ze negeerden me allemaal en bleven staren. Dus ik dacht wat voor een onbeleefd stelletje sukkels het ook was, dus ik ging meteen door met het zetten van mijn koffie. Ik voelde de ogen naar me staren en niemand zei een woord, ze bleven me van top tot teen aankijken. Het was gewoon verschrikkelijk. Ik kon niet wachten om daar weg te gaan. Ik bleef maar denken: mors de suiker niet en laat het kopje niet vallen. Ik voelde me daar zo ongemakkelijk in. Toen ik klaar was met het zetten van mijn koffie draaide ik me om naar een kamer vol starende ogen en zei: "Dan dames, ik sta op het punt te vertrekken... dus willen jullie een foto maken, want als ik weg ben, duurt het langer !" Verliet de kamer met een paar kaken op de grond, maar het voelde goed. tongue

  Je weet dat het een tijdje duurde, maar uiteindelijk kwamen ze allemaal rond. We kunnen niet verwachten dat we met iedereen goed overweg kunnen, maar ik denk niet dat een beetje beleefdheid teveel gevraagd is wink

  Uiteindelijk hebben mensen die zich zo gedragen zelf ook problemen. Ze zijn niet gelukkig met zichzelf en met wat ze doen, en door jou en anderen op deze manier te behandelen, krijgen ze een beter gevoel over zichzelf. Het gaat eigenlijk helemaal niet om jou, het gaat om hen.

  Je bent een mooi mens, blijf jezelf!!

  Onthoud dat een baan je niet definieert (dat is wat je doet voor de kost).... het is niet wie je bent. Dat is waar het om draait.

  Kin omhoog.

  Meg kiss

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Very well said meg!!! People that do behave like this have issues. I have always tried to turn the other cheek when dealing with people like this. I don't want to be as miserable as they are. I try to put into perspective why they are acting like this.........sometimes that helps.  But, i think we all have a breaking point and SNAP!!

  At the end of the day we all return to our safe haven where we are loved for who we are.

  Lips
  Heel goed gezegd Meg!!! Mensen die zich zo gedragen, hebben problemen. Ik heb altijd geprobeerd de andere wang toe te keren als ik met dit soort mensen omga. Ik wil niet zo ellendig zijn als zij. Ik probeer in perspectief te plaatsen waarom ze zich zo gedragen. Soms helpt dat. Maar ik denk dat we allemaal een breekpunt hebben en SNAP!!

  Aan het eind van de dag keren we allemaal terug naar onze veilige haven waar we geliefd zijn om wie we zijn.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thx lovely,  cheesy

  I know exactly what you mean! In a way we really should feel bad for these people. Just sad that some people feel the need to pull others down in order to pull themselves up.

  Thx lief, cheesy

  Ik weet precies wat je bedoelt! In zekere zin zouden we echt medelijden moeten hebben met deze mensen. Het is gewoon triest dat sommige mensen de behoefte voelen om anderen naar beneden te trekken om zichzelf omhoog te trekken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  When they are looking at you with their nose up so high they can't see down.. run the mop across their shoes, wisp the broom too.."how are you today?"  shake your duster in their lunch lounge.. leave some trails of mop water on the floor and as they come sliding by you sneezing on their high-headed tooshies, wink, smile and say have a nice day...

  ... cheesy cheesy cheesy...

  Als ze naar je kijken met hun neus zo hoog omhoog dat ze niet naar beneden kunnen kijken. Ga met de dweil over hun schoenen en veeg ook met de bezem. 'Hoe gaat het vandaag?' schud met je stofdoek in hun lunchlounge.. laat wat sporen van dweilwater achter op de vloer en als ze voorbij komen glijden, nies jij op hun hooghoofdige tooshies, knipoog, glimlach en zeg: fijne dag...

  ... cheesycheesycheesy ...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO.....

  I love your approach. Made me laugh out loud..

  Thanks to everyone who has replied. I never dreamed all of you would care so much to respond in the way you all did.

  It means so much to me

                                                    PMM

  LMAO.....

  Ik hou van je aanpak. Heb me hardop laten lachen..

  Bedankt aan iedereen die heeft gereageerd. Ik had nooit gedroomd dat jullie allemaal zo graag zouden willen reageren zoals jullie allemaal deden.

  Het betekent zoveel voor mij

  PMM

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
86

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting