Extreme variantie en pech?

7,572
bekeken
9
antwoorden
Laatste post geleden 16 jaar geleden door bastion
mickske
 • Gestart door
 • mickske
 • Belgium Newbie 4
 • laatste activiteit 16 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • HOI, Het is een beetje ingewikkeld om een precieze definitie te geven van een behendigheidsspel of behendigheidsspel. We kunnen echter als behendigheidsspellen alle spellen beschouwen waarin...

  Lees
 • Op zoek naar online gokspellen van Indigo Magic ? Elke keer dat er een nieuw spel van Indigo Magic is, zullen we deze forumthread updaten. De Indigo Magic- studio vertegenwoordigt de vaardigheden,...

  Lees

  Nieuwe online slots van Indigo Magic

  2 432
  2 maanden geleden
 • Wild Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen voor nieuwe spelers! Spelers uit Duitsland welkom. 260% tot $ 1.000 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich registreren via onze...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey all,

  I guess this will be seen as a sort of whine post, which is kind of is. I'm looking for some words of motivation to continue playing after my recent downswing.

  I'm currently working on my second bonus at bet365. After having wagered $2800 (by using $1 bets, one at a time) I am down to $250 (of $400) which is really frustrating because the EV is $170. Is this 'normal' or is it just extreme variance that only happends from time to time?

  I'm really hoping I can still finsih this bonus with profit at the moment, or hope for a gigantic upswing (which I haven't really experienced before...) to get me back to $300+.

  Sorry if this is a bit of a whine post, I just wanted to release my frustrations somewhere. smiley

  Hallo allemaal,

  Ik denk dat dit zal worden gezien als een soort zeurpost, en dat is het ook. Ik ben op zoek naar enkele motiverende woorden om door te gaan met spelen na mijn recente downswing.

  Ik werk momenteel aan mijn tweede bonus bij bet365. Nadat ik €2800 heb ingezet (door één voor één inzetten van €1 te gebruiken), zit ik op €250 (van €400), wat erg frustrerend is omdat de EV €170 is. Is dit 'normaal' of is het gewoon een extreme variantie die slechts af en toe voorkomt?

  Ik hoop echt dat ik deze bonus op dit moment nog steeds met winst kan uitspelen, of hoop op een gigantische opleving (die ik nog niet eerder heb meegemaakt...) om me terug te brengen naar $300+.

  Sorry als dit een beetje een zeurpost is, ik wilde gewoon mijn frustraties ergens kwijt. smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hi mickske,
  dont lose your faith...you are dealing here with ( i wouldnt say extreme) variance, but that is very common.EV or the estimated value, is just that valuation, and your result could be over EV or below ...I ran to bad streak on numerous occasions, but i also had lots of good runs..The main key is to play by the book/strategy no matter what.
  To be honest it is possible( but highly unlikely) to lose even some % of your deposit...but in the long run youll make enough profit, believe me..
  my first profit was only $10,but i was happy anyway...so keep up the faith, if u dont win this one, there is always the next bonus.... wink

  hallo mickske,
  verlies je vertrouwen niet... je hebt hier te maken met (ik zou niet zeggen extreme) variantie, maar dat is heel gebruikelijk. EV of de geschatte waarde, is precies die waardering, en je resultaat zou boven EV of lager kunnen zijn ... I Ik liep meerdere keren tegen een slechte streak aan, maar ik had ook veel goede runs. De belangrijkste sleutel is om volgens het boekje/de strategie te spelen, wat er ook gebeurt.
  Om eerlijk te zijn is het mogelijk (maar zeer onwaarschijnlijk) dat u zelfs maar een percentage van uw storting verliest... maar op de lange termijn zult u genoeg winst maken, geloof me.
  mijn eerste winst was slechts $10, maar ik was toch blij...dus blijf vertrouwen, als je deze niet wint, is er altijd de volgende bonus.... wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey! Thanks for your kind words, that was what I was looking for.

  I'll give it a rest and continue to clear the bonus on monday. smiley

  Hoi! Bedankt voor je vriendelijke woorden, dat was wat ik zocht.

  Ik laat het even rusten en ga maandag verder met het vrijspelen van de bonus. smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey! Thanks for your kind words, that was what I was looking for.

  I'll give it a rest and continue to clear the bonus on monday. smiley

  np wink
  keep us posted about your result.

  Hoi! Bedankt voor je vriendelijke woorden, dat was wat ik zocht.

  Ik laat het even rusten en ga maandag verder met het vrijspelen van de bonus. smiley

  np wink
  houd ons op de hoogte van je resultaat.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Have to agree with Zuga smiley

  For example I've lost 250 pounds (almost $500 of which $300 were mine) in less than 30 minutes while playing for bonus on VC casino smiley
  But more than about money, i was worried that such a great signup bonus has just been wasted and I won't get another chance  wink

  Ben het met Zuga eens smiley

  Ik ben bijvoorbeeld 250 pond kwijtgeraakt (bijna $ 500, waarvan $ 300 van mij was) in minder dan 30 minuten terwijl ik voor de bonus speelde bij VC Casino smiley
  Maar meer dan alleen over het geld, was ik bang dat zo'n geweldige aanmeldingsbonus zojuist verspild was en dat ik geen nieuwe kans meer zou krijgen wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hehe, but I guess you weren't using $1 bets, and one at a time if you had such a big downswing in a small period of time?

  On topic: down to $205 with $1000 left to wager. God, I'll be happy when I'm done with this bonus. =/

  Hehe, maar ik neem aan dat je geen inzetten van $ 1 gebruikte, en één voor één als je in korte tijd zo'n grote downswing had?

  On-topic: naar $205 met nog $1000 om in te zetten. God, ik zal blij zijn als ik klaar ben met deze bonus. =/

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hey mickske , whats your final score over bet365?

  hey mickske, wat is je eindscore op bet365?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi all,

  I'm new to this forum.

  I've just had a nightmarish case of what appears to be extreme variance on Blackjack. The casino will (for now) remain nameless but I am desperately seeking advice on what to do next.

  My story is this:

  I have been playing online Blackjack for a while now at numerous casinos utilising the sign up and reload bonuses. I use basic strategy and while I have had some disappointing losses, I have also had some good wins and overall have gained a fair profit off the bonuses.

  A month ago, one casino (which I also use for sportsbetting) offered a casino sign up bonus of $500 with a WR of $20,000. I used $10 stakes and when I was through I had lost the bonus, but not my stake. Disappointing of course, but not the end of the world and probably not incredibly unlikely, just unfortunate.

  Anyway, for reasons which will become clear in a moment, I added up the results of the first 531 hands and it came out: Win: 241 (45%) Lose: 251 (47%) Push: 39 (8%)

  Quite reasonable percentages wouldn't you say? Well within EV.

  OK, now last week this same casino offered me a reload bonus of $250 with a WR of $10,000. Fine, I thought, let's hope I have better luck this time...

  I already had $1350 in my account from previous deposits and sports betting. The bonus pushed it up to $1600. Anyway, I started wagering at Blackjack again at $10 a hand and again using basic strategy. Over time, I just kept losing and losing and losing. That's not to say I lost every hand of course. However, after just 350 hands, I had lost the entire $1600!

  To check I was not just losing my mind, I then deposited a further $50, but this time wagered just $1 stakes. Again, the losses just kept coming and I went bankrupt after a further 180 hands. :-(

  My results were: Win: 135 (25%) Lose: 354 (67%) Push: 41 (8%)

  By my calculations, the chance of this happening (or worse) is unbelievably crazy - like about one in 800,000,000,000,000,000.

  If this is not enough proof, I counted the number of Blackjacks throughout the session. Correct me if I am wrong, but the player has the same chance of getting a Blackjack as the dealer. Again, a little variance is to be expected but the results were: Player: 6 BJ (11%), Dealer: 47 BJ (89%). I make the minimum chance of this happening (or worse) to be one in 354,000,000.

  I seriously suspect something extremely dodgy is going on here and obviously I am gutted at losing well over $1000. Can anyone here help me please? Is there an ombudsman I can go to, or should I contact the casino first?

  Any help would be greatly appreciated.

  Cheers,

  ChaseTheAce

  Dag Allemaal,

  Ik ben nieuw op dit forum.

  Ik heb zojuist een nachtmerrieachtig geval gehad van wat een extreme variantie op Blackjack lijkt te zijn. Het casino zal (voorlopig) naamloos blijven, maar ik ben wanhopig op zoek naar advies over wat ik nu moet doen.

  Mijn verhaal is dit:

  Ik speel nu al een tijdje online Blackjack bij talloze casino's en maak gebruik van de aanmeldings- en herlaadbonussen. Ik gebruik de basisstrategie en hoewel ik een aantal teleurstellende verliezen heb gehad, heb ik ook een aantal goede overwinningen behaald en heb ik over het algemeen een redelijke winst behaald met de bonussen.

  Een maand geleden bood een casino (dat ik ook gebruik voor sportweddenschappen) een casino-inschrijfbonus aan van $500 met een WR van $20.000. Ik gebruikte $10 inzet en toen ik klaar was, had ik de bonus verloren, maar niet mijn inzet. Teleurstellend natuurlijk, maar niet het einde van de wereld en waarschijnlijk niet ongelooflijk onwaarschijnlijk, gewoon jammer.

  Hoe dan ook, om redenen die zo meteen duidelijk zullen worden, heb ik de resultaten van de eerste 531 handen bij elkaar opgeteld en dit kwam eruit: Winst: 241 (45%) Verliezen: 251 (47%) Push: 39 (8%)

  Redelijk redelijke percentages, vind je niet? Wel binnen EV.

  Oké, vorige week bood ditzelfde casino mij een herlaadbonus van $250 aan met een WR van $10.000. Goed, dacht ik, laten we hopen dat ik deze keer meer geluk heb...

  Ik had al €1350 op mijn account staan van eerdere stortingen en sportweddenschappen. De bonus duwde het omhoog naar $ 1600. Hoe dan ook, ik begon opnieuw te wedden bij Blackjack voor €10 per hand en opnieuw met behulp van de basisstrategie. Na verloop van tijd bleef ik maar verliezen en verliezen en verliezen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik elke hand verloor. Maar na slechts 350 handen was ik de volledige $1600 kwijt!

  Om te controleren of ik niet gewoon gek werd, stortte ik nog eens $ 50, maar deze keer zette ik slechts $ 1 in. Opnieuw bleven de verliezen maar komen en ging ik na nog eens 180 handen failliet. :-(

  Mijn resultaten waren: Winst: 135 (25%) Verliezen: 354 (67%) Push: 41 (8%)

  Volgens mijn berekeningen is de kans dat dit gebeurt (of erger) ongelooflijk groot: ongeveer één op 800.000.000.000.000.000.

  Als dit nog niet genoeg bewijs is, heb ik tijdens de sessie het aantal Blackjacks geteld. Corrigeer me als ik het mis heb, maar de speler heeft dezelfde kans op een Blackjack als de dealer. Ook hier is een kleine variantie te verwachten, maar de resultaten waren: Speler: 6 BJ (11%), Dealer: 47 BJ (89%). Ik schat de minimale kans dat dit gebeurt (of erger) op één op 354.000.000.

  Ik vermoed serieus dat er hier iets extreem onbetrouwbaars aan de hand is en ik vind het uiteraard verschrikkelijk dat ik ruim €1000,- heb verloren. Kan iemand mij hier alstublieft helpen? Is er een ombudsman waar ik naar toe kan gaan, of moet ik eerst contact opnemen met het casino?

  Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld.

  Proost,

  ChaseTheAce

 • Origineel English Vertaling Dutch

  First of all let me say that I feel really bad just by reading your story as I (and i'm sure everyone on this forum) can easily relate to it.

  Seems dogdy to be honesT, if casino is not blacklisted on any reputable casino watchdogs, i would advise you to send email to Wizardofodds.com to cofirm your calculations. If he confirms them, would you post the name of the casino please?
  I'm saying that cause though I'm not mathematician, I've had a lot of losses in me time (With Littlewoods i've lost 80% of my deposits) but still chances would be i think much higher than 1 in 800,000,000,000,000,000.
  Supply data to Wizard and he'll be able to tell you what's going on. You can also check his 'Propability of ruin' chart for BJ he's got somewhere on his page. Bare in mind that by playing 10$ stakes you have lost 160 units in total.  The most I've won in a single go was 80 units (of 5$ = 400$ ) and it felt like the system is cheating (in my favour this time though). So i can only image how losing 160 units can fell like. Still i would recommend consulting a proffesional (Wizard that is)

  Allereerst wil ik zeggen dat ik me heel slecht voel, alleen al door het lezen van je verhaal, omdat ik (en ik weet zeker dat iedereen op dit forum) er gemakkelijk mee kan omgaan.

  Het lijkt eerlijk gezegd een beetje raar: als het casino niet op de zwarte lijst staat van een gerenommeerde casinowaakhond, raad ik je aan een e-mail te sturen naar Wizardofodds.com om je berekeningen te bevestigen. Als hij ze bevestigt, zou u dan alstublieft de naam van het casino willen posten?
  Ik zeg dat omdat ik, hoewel ik geen wiskundige ben, veel verliezen heb geleden in mijn tijd (met Littlewoods ben ik 80% van mijn stortingen kwijtgeraakt), maar de kans is nog steeds groot, denk ik, veel hoger dan 1 op 800.000.000.000.000.000 .
  Geef gegevens aan Wizard en hij kan u vertellen wat er aan de hand is. Je kunt ook zijn 'Propability of ruin'-grafiek voor BJ bekijken die hij ergens op zijn pagina heeft staan. Houd er rekening mee dat u door met een inzet van € 10,- in totaal 160 eenheden te spelen. Het hoogste bedrag dat ik in één keer heb gewonnen was 80 eenheden (van 5$ = 400$) en het voelde alsof het systeem vals speelde (deze keer echter in mijn voordeel). Dus ik kan me alleen maar voorstellen hoe het verliezen van 160 eenheden kan zijn. Toch zou ik aanraden om een professional te raadplegen (Wizard dan)

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
65

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 13 dagen geleden
104

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
3

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting