Zijn de nieuwe rep-punten een goed idee?

3,917
bekeken
11
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door nalgenie
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 2 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hopelijk is dit de juiste plek om hulp te vragen bij dit schijnbare en plotselinge probleem met communicatie- en uitbetalingsverzoeken bij Lucky Owl Casino. . Ik heb het gevoel dat de klantrelatie...

  Lees

  OPGELOST: Ben ik voor de gek gehouden???...

  41 1.72 K
  2 maanden geleden
 • Het zou leuk zijn als de gebruikers die zich aanmelden met uw code en veel spelen, een deel van het affiliate-geld krijgen, zoals bijvoorbeeld: - rakeback - punten - speciale bonussen - speciale...

  Lees

  Rakeback

  6 702
  2 maanden geleden
 • Raketti Casino - Drops en overwinningen Actie geldig: 06 MAART 2024. - 05 JUNI 2024. Totale prijzenpot: € 2.000.000 Hoe werkt het? - Alle prijzen worden contant uitbetaald, zonder...

  Lees

  Rocket Casino-toernooien

  1 389
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Members,

  I see alot of changes at LCB. A new stats board.  Reputation points and yellow stars to rate our posts.

  I am not opposed to change. But i have to be honest. Somewhere along the way i can't help but wonder if we will lose some of our charm. What makes us such a family is not judging who has the best posts....who has the best topics....who has the most Rep points.

  We are family......and i like to think we embrace that family. I don't want to see a wave of competition and and animosity. Members feeling that they are no longer worthy unless they live up to a new level of standards. I hope it does not discourage members from posting fearing they wont make the grade.

  We have always prided ourselves on topics that are fun, informative and interesting. That is the charm......i just hope now, posts are put up with sincerity and not a need to put a notch in their belts.

  We are cozy.....charming....and down home. I just hope we don't lose that.

  Lips
  Hallo leden,

  Ik zie veel veranderingen bij LCB. Een nieuw statistiekenbord. Reputatiepunten en gele sterren om onze berichten te beoordelen.

  Ik ben niet tegen verandering. Maar ik moet eerlijk zijn. Ergens onderweg vraag ik me af of we iets van onze charme zullen verliezen. Wat ons tot zo'n familie maakt, is niet het beoordelen van wie de beste berichten heeft... wie de beste onderwerpen heeft... wie de meeste Rep-punten heeft.

  Wij zijn familie... en ik denk graag dat we die familie omarmen. Ik wil geen golf van concurrentie en vijandigheid zien. Leden hebben het gevoel dat ze niet langer waardevol zijn, tenzij ze aan een nieuw niveau van normen voldoen. Ik hoop dat dit leden er niet van weerhoudt om berichten te plaatsen uit angst dat ze het cijfer niet halen.

  We zijn altijd trots geweest op onderwerpen die leuk, informatief en interessant zijn. Dat is de charme... ik hoop alleen dat berichten met oprechtheid worden geplaatst en dat het niet nodig is om een tandje bij te steken.

  We zijn gezellig.....charmant...en thuis. Ik hoop alleen dat we dat niet verliezen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips:
     I couldn't agree more.  I too see changes in LCB.

  I feel a wave of unnecessary competition.
  We are all here for the greater good of the site.  
  People posting just to race another member to add to thier numbers is not what we are all about.
  We are a family here.  All for one and one for all. For the betterment of LCB.
  I would never judge a member who has less posts than myself, nor do I want to be judged simply because I have less posts than others.

  This is not meant to be harsh, it is meant to be honest, and it is always  best to be honest.  

                                                    PMM

  Lippen:
  Ik ben het daar volledig mee eens. Ook ik zie veranderingen in LCB.

  Ik voel een golf van onnodige concurrentie.
  We zijn hier allemaal voor het grotere goed van de site.
  Mensen die berichten posten om met een ander lid te racen en hun cijfers aan te vullen, is niet waar het bij ons om draait.
  Wij zijn hier een familie. Een voor allen en allen voor een. Ter verbetering van LCB.
  Ik zou nooit een lid beoordelen dat minder berichten heeft dan ikzelf, en ik wil ook niet beoordeeld worden simpelweg omdat ik minder berichten heb dan anderen.

  Dit is niet hard bedoeld, het is bedoeld om eerlijk te zijn, en het is altijd het beste om eerlijk te zijn.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I gave my thoughts in the "site suggestions" post when this was first suggested.  My thoughts haven't changed.

  blue

  Ik gaf mijn mening in het bericht 'sitesuggesties' toen dit voor het eerst werd voorgesteld. Mijn gedachten zijn niet veranderd.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I agree with u all.  Maybe it is just new still and we don't understand it?

  I never thought of this place as a competition. Being a salesperson, the whole idea of competition can tear even the best friends apart.

  Pam, I don't think this new stuff is about how much you post, (we already have that) it is about something else, what who knows.

  P.S. LIPSSSSSSS Can you write me a "Cover Letter" for my resume????????  You always word things exactly right!
  Ik ben het met jullie allemaal eens. Misschien is het gewoon nog nieuw en begrijpen we het niet?

  Ik heb deze plek nooit als een wedstrijd gezien. Als verkoper kan het hele idee van concurrentie zelfs de beste vrienden uiteendrijven.

  Pam, ik denk niet dat dit nieuwe spul gaat over hoeveel je post, (dat hebben we al) het gaat over iets anders, wat wie weet.

  PS LIPSSSSSSS Kun je mij een "Cover Letter" schrijven voor mijn CV???????? Je verwoordt de dingen altijd precies goed!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  what is the point for using those yellow stars?? lol

  Wat heeft het voor zin om die gele sterren te gebruiken? lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Members,

  I see alot of changes at LCB. A new stats board.  Reputation points and yellow stars to rate our posts.

  I am not opposed to change. But i have to be honest. Somewhere along the way i can't help but wonder if we will lose some of our charm. What makes us such a family is not judging who has the best posts....who has the best topics....who has the most Rep points.

  We are family......and i like to think we embrace that family. I don't want to see a wave of competition and and animosity. Members feeling that they are no longer worthy unless they live up to a new level of standards. I hope it does not discourage members from posting fearing they wont make the grade.

  We have always prided ourselves on topics that are fun, informative and interesting. That is the charm......i just hope now, posts are put up with sincerity and not a need to put a notch in their belts.

  We are cozy.....charming....and down home. I just hope we don't lose that.

  Lips  I don't really have much more to say than ditto..you said it all, and like Shelli said, you said it exactly right, so I don't need to change a thing...

  I have been a member of a couple other forums for a long time...Casinomeister being one of them, which seems like what is trying to be mirrored here.  The thing is, I only go over there for maybe 10 minutes a week or so, to read my newsletter, etc. NOT to be part of the forum because of this specific reason.  Its gives people a cold feeling, that I don't want to be a part of.  I like what we have HERE. 
  I also think people will not be themselves when they have to worry about thank-yous, and Reputation Power.  This is ridiculous to me.  I have always considered LCB to be like a family to me, and this is doing a flipside.
  I can't stand judgemental people, and I don't want to see the only place I have any peace turn into a place of judgement.

  Hallo leden,

  Ik zie veel veranderingen bij LCB. Een nieuw statistiekenbord. Reputatiepunten en gele sterren om onze berichten te beoordelen.

  Ik ben niet tegen verandering. Maar ik moet eerlijk zijn. Ergens onderweg vraag ik me af of we iets van onze charme zullen verliezen. Wat ons tot zo'n familie maakt, is niet het beoordelen van wie de beste berichten heeft... wie de beste onderwerpen heeft... wie de meeste Rep-punten heeft.

  Wij zijn familie... en ik denk graag dat we die familie omarmen. Ik wil geen golf van concurrentie en vijandigheid zien. Leden hebben het gevoel dat ze niet langer waardevol zijn, tenzij ze aan een nieuw niveau van normen voldoen. Ik hoop dat dit leden er niet van weerhoudt om berichten te plaatsen uit angst dat ze het cijfer niet halen.

  We zijn altijd trots geweest op onderwerpen die leuk, informatief en interessant zijn. Dat is de charme... ik hoop alleen dat berichten met oprechtheid worden geplaatst en dat het niet nodig is om een tandje bij te steken.

  We zijn gezellig.....charmant...en thuis. Ik hoop alleen dat we dat niet verliezen.

  Lippen  Ik heb eigenlijk niet veel meer te zeggen dan dito..je zei het allemaal, en zoals Shelli zei, je zei het precies goed, dus ik hoef niets te veranderen...

  Ik ben al heel lang lid van een aantal andere forums... Casinomeister is daar een van, wat lijkt op wat hier wordt gespiegeld. Het punt is dat ik daar misschien maar zo'n 10 minuten per week naartoe ga om mijn nieuwsbrief te lezen, etc. GEEN deel uit te maken van het forum vanwege deze specifieke reden. Het geeft mensen een koud gevoel, waar ik geen deel van uit wil maken. Ik hou van wat we HIER hebben.
  Ik denk ook dat mensen niet zichzelf zullen zijn als ze zich zorgen moeten maken over bedankjes en reputatiekracht. Dit vind ik belachelijk. Ik heb LCB altijd als een familie voor mij beschouwd, en dit heeft een keerzijde.
  Ik kan niet tegen oordelende mensen, en ik wil niet dat de enige plek waar ik enige vrede heb, verandert in een plaats van oordeel.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  what is the point for using those yellow stars?? lol


  WOOO HOOO!!!  I just figured it out, you can rate the topic at the top of the post!!!!  I am gonna give this one 5 stars!!    weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!

  Wat heeft het voor zin om die gele sterren te gebruiken? lol


  WOOOO HOOO!!! Ik ben er net achter gekomen, je kunt het onderwerp bovenaan het bericht beoordelen!!!! Ik ga deze 5 sterren geven!! weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Nal....I ditto your ditto.

  I would also like 2 say that although I am 1 of the members here @ LCB that HAS won a prize in the past based on my posting skills, that was never my reason 4 posting. I just see it as my way of trying 2 make my contribution 2 fellow members that have done the same 4 me & I will continue 2 do so.

  Nal... ik idem jouw idem.

  Ik zou ook graag willen zeggen dat hoewel ik 1 van de leden hier @ LCB ben die in het verleden een prijs heeft gewonnen op basis van mijn vaardigheden op het gebied van posten, dat nooit mijn reden was om te posten. Ik zie het gewoon als mijn manier om te proberen 2 mijn bijdrage te leveren 2 medeleden die hetzelfde hebben gedaan 4 ik en ik zal doorgaan 2 dat ook doen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh yeah..me too meow-mix.  that's about as formal as it should get.
  its like a friendly game of poker.

  oh ja..ik ook miauw-mix. dat is ongeveer zo formeel als het zou moeten zijn.
  het is als een vriendschappelijk spelletje poker.

 • Origineel English Vertaling Dutch


  what is the point for using those yellow stars?? lol


  WOOO HOOO!!!  I just figured it out, you can rate the topic at the top of the post!!!!  I am gonna give this one 5 stars!!    weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!


  Shelli..are you being a wise guy?  The topic is..is the new rep point a good idea...you think this is a 5 point rating??????  or your being funny?
  Don't forget..I got up at 4 o'clock this morning smiley


  Wat heeft het voor zin om die gele sterren te gebruiken? lol


  WOOOO HOOO!!! Ik ben er net achter gekomen, je kunt het onderwerp bovenaan het bericht beoordelen!!!! Ik ga deze 5 sterren geven!! weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!


  Shelli..ben jij een wijze kerel? Het onderwerp is..is het nieuwe vertegenwoordigerpunt een goed idee...denkt u dat dit een beoordeling van 5 punten is????? of ben je grappig?
  Vergeet niet..Ik ben vanochtend om 4 uur opgestaan smiley

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 19 dagen geleden
138

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht