Tegenwoordig op zoek naar een baan

4,128
bekeken
12
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door PMM2008
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • SirWin Casino recensie Welkomstbonus: 100% tot $300 + $50 gratis chip 2. Stortingsbonus: 75% tot $300 + $100 gratis chip 3. Stortingsbonus: 100% tot $300 + $50 gratis chip 4. Stortingsbonus: 125% tot...

  Lees

  SirWin Casinobonussen en promoties

  1 377
  2 maanden geleden
 • HOI, Het lijdt geen twijfel dat de pandemie ook een verandering in de spelgewoonten van Italianen teweeg heeft gebracht. Deze periode die zojuist is verstreken, heeft ertoe geleid dat online gaming...

  Lees
 • Ik weet zeker dat ik in sommige casino's het label van bonusmisbruiker heb gedragen en deze titel misschien wel eens heb verdiend. Ik stel deze vraag echter aan jullie, mijn mede-LCB'ers: bestaat er...

  Lees

  Bonusmisbruiker of ervaren zoeker

  2 461
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

        Remember the good old days when you would walk in, ask for an application fill it out and return it. Then you would stop by periodically to check in or call to see if they were still hiring?
                Those days are gone my friend.

          Today you go online and maybe you submit a resume or maybe you fill out an online application. Then do not even think about stopping by or calling them. Your lucky if you actually applied with the company you want the job from because now most large employers use a recruiting company. Recruiting companies definitely do not want to hear from you. :-\

        I've been in the process of looking for a part time job now for several months.  It is time consuming, and very stressful. Does anyone else feel this way?

  There is the Resume you must have. A cover letter if your applying by mail.  The actual application. Then, hopefully it all leads to a interview.  Oh, Lets not forget that alot of companies now require you to take a "personality test."  Anyone ever take one of those? 
        These are the tests that repeat themselves over and over and ask questions like

  Do you anger easily?  True or False

    Now I am sorry but who in their right mind is going to answer honestly to that. cheesy

        Looking for a job is is a job in itself.  Anyone else in the job market and having fun with all the things I have listed?

                                                              PMM2008


     
       

     

       

  Denk aan de goede oude tijd, toen je binnenkwam, om een aanvraag vroeg, deze invulde en terugstuurde. Dan kwam je regelmatig langs om in te checken of te bellen om te zien of ze nog mensen aan het aannemen waren?
  Die dagen zijn voorbij, mijn vriend.

  Vandaag ga je online en misschien dien je een CV in of misschien vul je een online sollicitatie in. Denk er dan niet eens aan om langs te gaan of te bellen. Je hebt geluk als je daadwerkelijk hebt gesolliciteerd bij het bedrijf waar je de baan wilt hebben, want nu gebruiken de meeste grote werkgevers een wervingsbedrijf. Wervingsbedrijven willen beslist niet van u horen. :-\

  Ik ben al enkele maanden op zoek naar een parttime baan. Het is tijdrovend en erg stressvol. Heeft iemand anders dit gevoel?

  Daar is het CV dat u moet hebben. Een begeleidende brief als u per post solliciteert. De daadwerkelijke toepassing. Hopelijk leidt het dan allemaal tot een interview. Oh, laten we niet vergeten dat veel bedrijven nu eisen dat je een 'persoonlijkheidstest' doet. Heeft iemand er ooit eentje meegenomen?
  Dit zijn de tests die zichzelf keer op keer herhalen en vragen stellen zoals

  Bent u snel boos? Waar of niet waar

  Het spijt me nu, maar wie bij zijn volle verstand gaat daar eerlijk op antwoorden. cheesy

  Een baan zoeken is een baan op zich. Zijn er nog meer mensen op de arbeidsmarkt die plezier hebben met alle dingen die ik heb opgesomd?

  PMM2008
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well...I used to administer a lot of those tests.  You look out for the ones who ACTUALLY DO check "yes" to angering easily!  These are the nut cases you never want in your business.

  Nou...ik heb veel van die tests afgenomen. Let op degenen die ECHT "ja" aanvinken als ze gemakkelijk boos worden! Dit zijn de gekke gevallen die u nooit in uw bedrijf wilt hebben.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well, I am not stressed..But I am a tad upset.

  No car? Not employable (What is wrong with the bus?)
  No drivers license ? Not employable (Bus and yes I have one though no car)
  No Permanent Address? Not employable (How are the homeless to get away from that?)
  No DPSST card (For security people) Not employable..($90 for one, I can get but no car sort of catch-22 there)
  Not Bilingual? Not employable (Gee, when did America replace English with any other language?)
  No "Job Fit Assessment"? Not employable (This is a WA State "Job Match" tool, in which you MUST score at least 75% to the job match or forget it)

  God knows I could go on. I am NOT racist, I have had many foreign people become friends with and I have even met and spoken with a man who used to be one of those who would work for Israelis as a laborer and he LOVED the USA for the worker treatment.

  But when I come into a job, the "Common land" is the USA and we speak English. Not French, Russian or any other countries language. THEY who come SHOULD learn English or not bother till they do.

  Whew..End rant I guess..

  Oh and yes I have filled out the section which said "Yes" to the question of "Do you anger easily"?

  Why? Because I didn't want the job, the state demanded I apply for it and so I did what it took (Legally) to screw it up. I am not about to work for less then what I get on unemployment just to make the employer happy and the state. This is a choice and should always be. But noooooo...You HAVE to apply for the jobs the state says to. So I do. (Chuckle)

  In the other times  I have done so, I always marked "No" as I don't...Unless someone is saying "Well, that's not my job" I then get an itching to belt some lazy turd for that...

  OK, I'd better get off my soapbox before it collapses!

  Nou, ik ben niet gestrest. Maar ik ben een beetje overstuur.

  Geen auto? Niet inzetbaar (Wat is er mis met de bus?)
  Geen rijbewijs? Niet inzetbaar (bus en ja ik heb er een, maar geen auto)
  Geen vast adres? Niet inzetbaar (Hoe kunnen daklozen daar vanaf komen?)
  Geen DPSST-kaart (voor beveiligingsmensen) Niet inzetbaar. ($ 90 voor één, ik kan er wel een auto krijgen, een soort catch-22 daar)
  Niet tweetalig? Niet inzetbaar (Goh, wanneer heeft Amerika het Engels vervangen door een andere taal?)
  Geen ‘Job Fit Assessment’? Niet inzetbaar (dit is een 'Job Match'-tool van WA State, waarin u minimaal 75% MOET scoren voor de functiematch, anders vergeet u deze)

  God weet dat ik door kan gaan. Ik ben GEEN racist, er zijn veel buitenlandse mensen met mij bevriend geraakt en ik heb zelfs een man ontmoet en gesproken die vroeger een van degenen was die als arbeider voor Israëli's zou werken en hij hield van de VS vanwege de behandeling als arbeider.

  Maar als ik een baan krijg, is het ‘gemeenschappelijke land’ de VS en spreken we Engels. Niet Frans, Russisch of de taal van een ander land. ZIJ die komen MOETEN Engels leren of zich er niet druk over maken totdat ze dat wel doen.

  Whew..Einde tirade denk ik..

  Oh en ja, ik heb het gedeelte ingevuld waarin "Ja" stond op de vraag "Ben je snel boos"?

  Waarom? Omdat ik de baan niet wilde, eiste de staat dat ik erop solliciteerde en dus deed ik wat nodig was (juridisch) om het te verknoeien. Ik ben niet van plan om voor minder te werken dan wat ik aan werkloosheid krijg, alleen maar om de werkgever en de staat gelukkig te maken. Dit is een keuze en dat zou altijd zo moeten zijn. Maar neeeeee... Je MOET solliciteren naar de banen waar de staat tegen zegt. Dus ik doe. (Grinnik)

  In de andere keren dat ik dat heb gedaan, heb ik altijd 'Nee' gemarkeerd, omdat ik dat niet doe... Tenzij iemand zegt: 'Nou, dat is niet mijn taak', dan krijg ik de kriebels om daarvoor een luie drol te gebruiken...

  Oké, ik kan maar beter van mijn zeepkist afstappen voordat hij instort!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh man! Was shopping today and met a employee of costco. So I have just applied there...I already had one for this week, now 2 employer apps and am saving one for this Thurs and so another week of "Looking" is done.

  But in this scene, I'd sure like to be working for Costco, they are better in their treatment of employees I have heard, seen and listened to from long timers there.

  Only drawback was the dreaded 15 "What would you do?" questionnaire..I hate/like them as I am honest about "Yes I think the customer is a jerk, bit I won't say that to them" sort of thing.

  But criminy...All this just for a job..Hoops..More Hoops..My legs are TIRED!!!

  Oh man! Was vandaag aan het winkelen en ontmoette een medewerker van Costco. Dus daar heb ik zojuist gesolliciteerd...Ik had er al één voor deze week, nu 2 werkgeversapps en bewaar er één voor aanstaande donderdag en zo zit er weer een week "Kijken" op.

  Maar in deze scène zou ik zeker graag voor Costco willen werken, ze zijn beter in de behandeling van werknemers die ik daar al lang heb gehoord, gezien en beluisterd.

  Enige nadeel was de gevreesde 15 "Wat zou jij doen?" vragenlijst..Ik haat/vind ze leuk omdat ik eerlijk ben over het soort dingen "Ja, ik denk dat de klant een eikel is, maar dat zal ik niet tegen ze zeggen".

  Maar misdaad...Dit alles alleen voor een baan..Hoops..Nog meer hoepels..Mijn benen zijn VERMOEID!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here in vegas..you need..

  Tam card (alcohol awareness, about a 2 to 4 hour class)
  Sheriffs card (get fingerprined at the sherrifs station)
  Health Card (goto health office get a TB test)
  Drug Test (mandatory, hair and/or urine)
  Background Check (criminal)
  and sometimes
  Credit Check (some figure you don't pay bills you are irresponible)

  The total cost for these are around 200.00, although most potential
  employers will pay part.  Hier in Vegas..je hebt nodig..

  Tam-kaart (alcoholbewustzijn, ongeveer 2 tot 4 uur les)
  Sheriffs-kaart (laat uw vingers afdrukken bij het sheriffs-station)
  Gezondheidskaart (ga naar het gezondheidskantoor voor een tbc-test)
  Drugstest (verplicht, haar en/of urine)
  Antecedentenonderzoek (crimineel)
  en soms
  Kredietcontrole (sommige cijfers betalen de rekeningen niet, u bent onverantwoordelijk)

  De totale kosten hiervoor bedragen ongeveer 200,00, hoewel het meeste potentieel
  werkgevers betalen een deel. • Origineel English Vertaling Dutch

  I know i8t's just silly. Yes I have terrible credit, but that was due to layoff and my own foolishness, coupled with no job is the cause. Heck, if I was working (I need at least $12 an hour to do this) and had the "Original Creditors" I'd try and work something out.

  But our wonderful land permits some dick to buy a $12,000 debt for $240 and legally be allowed to try and collect the full amount though the "Original Creditor" no longer wants the debt...

  And for the record, stealing from family or company is not my version of decency. Once word gets around you got fired for stealing, you might as well try being a professional bum as few employers will touch you.

  Oh, BTW (Security)

  DPSST Card ($90)
  This includes fingerprints.
  Port Authority Card $120
  This is a card which shows you are a "Safe person" and allows you on Port property and yes, though you ARE security, you still have to GET one too!.
  Background check also besides credit (Maybe)
  They're now wanting "Previous Military" experience.
  I know a couple former Desert Storm soldiers who'd laugh at these security guard company offers. They could make in 1 month (Blackwater) what they could make in the public in 6.

  And so, the stupidity of Security Guard companies goes on.

  I know that inside a casino, the guards usually carry firearms. Sad that it is common now..I remember years ago they wouldn't as it tended to "Frighten" the gamblers.

  Ik weet dat i8t gewoon dom is. Ja, ik heb een vreselijke kredietwaardigheid, maar dat kwam door ontslag en mijn eigen dwaasheid, in combinatie met het feit dat ik geen baan had, is de oorzaak. Ach, als ik zou werken (ik heb hier minstens $ 12 per uur voor nodig) en de "oorspronkelijke crediteuren" had, zou ik proberen iets uit te zoeken.

  Maar ons prachtige land staat een of andere lul toe om een schuld van $12.000 te kopen voor $240 en legaal te mogen proberen het volledige bedrag te innen, ook al wil de "Oorspronkelijke Schuldeiser" de schuld niet langer...

  En voor alle duidelijkheid: stelen van familie of bedrijf is niet mijn versie van fatsoen. Zodra het bericht de ronde doet dat je bent ontslagen wegens diefstal, kun je net zo goed proberen een professionele zwerver te zijn, aangezien maar weinig werkgevers je willen aanraken.

  Oh, tussen haakjes (beveiliging)

  DPSST-kaart ($ 90)
  Dit omvat vingerafdrukken.
  Havenautoriteitkaart $ 120
  Dit is een kaart die laat zien dat je een "Veilig persoon" bent en je toegang geeft tot het haventerrein en ja, hoewel je beveiliging BENT, moet je er nog steeds een KRIJGEN!
  Antecedentenonderzoek ook naast krediet (misschien)
  Ze willen nu "Vorige militaire" ervaring.
  Ik ken een paar voormalige Desert Storm-soldaten die zouden lachen om de aanbiedingen van beveiligingsbedrijven. Ze konden in 1 maand (Blackwater) maken wat ze in 6 maanden voor het publiek konden maken.

  En zo gaat de domheid van beveiligingsbedrijven door.

  Ik weet dat de bewakers in een casino meestal vuurwapens dragen. Triest dat het nu gebruikelijk is. Ik herinner me dat ze dat jaren geleden niet deden, omdat het de gokkers "bang" maakte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Guys,

  I think the most ludicrous thing an employer will do is run a credit check on a potential employee. I think that should be against the law. I had a friend who applied for a job....her credit was not good. She had been out of work for quite some time.

  She did excellent in the interview....she was certain she had it in the bag. She received a letter in the mail.....sorry but due to your recent credit score we can not accept you at this time.

  Wow.......i could not believe it. I think this is taking it just a step too far. Maybe the whole reason her credit is bad is she can't find a job to pay her bills.

  Lips

  Hallo jongens,

  Ik denk dat het meest belachelijke wat een werkgever zal doen, een kredietcontrole uitvoeren op een potentiële werknemer. Ik vind dat dit tegen de wet zou moeten zijn. Ik had een vriendin die solliciteerde naar een baan. Haar krediet was niet goed. Ze was al geruime tijd zonder werk.

  Ze deed het uitstekend tijdens het interview. Ze wist zeker dat ze het in haar tas had. Ze heeft een brief per post ontvangen. Sorry, maar vanwege uw recente kredietscore kunnen we u op dit moment niet accepteren.

  Wauw.......ik kon het niet geloven. Ik denk dat dit net een stap te ver gaat. Misschien is de hele reden dat haar krediet slecht is, dat ze geen baan kan vinden om haar rekeningen te betalen.

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hey Pammmy, I know exactly what u mean hun, I had to put my "salary requirement" the other day, I REQUIRE A MILLION DOLLARS is what I wanted to put.  it was sooo hard, didn't want to sound too expensive or too cheap.  I feel bad for my son and all his friends too.  All summer they were searching for jobs before they all start college, not one of them found a job.  I remember a month prior to my 16th b-day putting in applications at the mall.  I think I had at least 3 interviews b4 my b-day.  Started working the day I turned 16.  Now there are 30 yr olds with degrees doing the jobs that teens use to do.

  GOOD LUCK HUN!
  Hé Pammmy, ik weet precies wat je bedoelt, ik moest laatst mijn "salarisvereiste" stellen, ik heb een miljoen dollar nodig, dat is wat ik wilde zeggen. het was zooo moeilijk, ik wilde niet te duur of te goedkoop klinken. Ik heb medelijden met mijn zoon en ook met al zijn vrienden. De hele zomer waren ze op zoek naar een baan voordat ze allemaal naar de universiteit gingen, maar niet één van hen vond een baan. Ik herinner me dat ik een maand vóór mijn 16e verjaardag sollicitaties in het winkelcentrum indiende. Ik denk dat ik op mijn verjaardag minstens 3 interviews heb gehad. Ik begon te werken op de dag dat ik 16 werd. Nu zijn er 30-jarigen met een diploma die het werk doen dat tieners vroeger deden.

  VEEL SUCCES HUN!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well.. there's always the Thong Trick  cheesy  grin  :-\

  Nou... er is altijd nog de String-truc cheesygrin :-\

 • Origineel English Vertaling Dutch

  How about interviews?
        You go in all nervous, that your not going to do well, and you end up being more qualified than the person interviweing you. 
        The last guy I spoke to I never got to the interview process. This guy was just to wierd. Told me he wore an "Alternative" to pants and went barefoot.  The office was out of his house, and told me to stop by and wake him up if I wanted to talk to him. Hmmmmm, Thanks you but no thank you.  lips_sealed
      Just a bit to unprofessional for me.  I had nightmares about what this job would be like.

  Hoe zit het met sollicitatiegesprekken?
  Je gaat helemaal nerveus binnen, omdat je denkt dat het niet goed gaat, en uiteindelijk ben je beter gekwalificeerd dan de persoon die je ondervraagt.
  De laatste man met wie ik sprak, kwam nooit aan het sollicitatieproces toe. Deze man was gewoon te raar. Vertelde me dat hij een "alternatief" voor een broek droeg en op blote voeten liep. Het kantoor was buiten zijn huis en zei dat ik langs moest komen om hem wakker te maken als ik met hem wilde praten. Hmmmmm, bedankt, maar nee, bedankt. lips_sealed
  Voor mij net iets te onprofessioneel. Ik had nachtmerries over hoe deze baan eruit zou zien.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A guy who talks about his pants at an interview?  Out of his house?  References himself in bed?  An invitation to wake him sleeping?  In a word: CREEPY!

  Een man die tijdens een sollicitatiegesprek over zijn broek praat? Uit zijn huis? Verwijst hij naar zichzelf in bed? Een uitnodiging om hem slapend wakker te maken? In één woord: CREEPY!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  HAHAHAHAHAHA DOC!!!
                  That is exactly what I thought.  He was just to wierd.
  I need a job bad, but not that bad.  lips_sealed
            Follow your intuition!!! wink

  HAHAHAHAHAHA DOC!!!
  Dat is precies wat ik dacht. Hij was gewoon te raar.
  Ik heb dringend een baan nodig, maar niet zo erg. lips_sealed
  Volg je intuïtie!!! wink

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 1 maand geleden
44

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 23 dagen geleden
167

Onze meiwedstrijd is een nieuwe kans om meer te leren over nieuwe casino's en een deel van de maandelijkse prijzenpot van $ 500 te winnen . Er wachten 13 echte geldprijzen en 5 casino's om uit te...
Mei 2024 $ 500 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen

matijan
matijan Serbia 2 maanden geleden
119

Bekijk alle casinobonussen die beschikbaar zijn voor jouw land op onze St. Patrick's Day-bonusthemapagina . Voor uw gemak zullen we ook updates in dit draadje plaatsen. Als je aanbiedingen met een...
Beste casinobonussen voor St. Patrick's Day 2024 ☘️