Uitspraken die gewoon nergens op slaan

6,028
bekeken
20
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door satansmuff
acgofer
 • Gestart door
 • acgofer
 • United States Super Hero 1220
 • laatste activiteit 4 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Juicy Stakes Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen voor nieuwe spelers! Spelers uit Duitsland welkom! 45 gratis spins op Enchanted: Charms and Treasures Hoe u de bonus kunt ontvangen:...

  Lees
 • Lucky Hippo Casino - Exclusief Meerkat Misfits Freeroll-toernooi ter waarde van $ 625 Voor nieuwe en bestaande spelers - US OK! Alleen beschikbaar op de mobiele versie! Gegarandeerde prijzenpot: $625...

  Lees
 • Vijf maanden lang heb ik bijna $1000 achtervolgd die ze mij schuldig zijn, maar ik werd geconfronteerd met een spervuur van leugens en excuses. Het is nu duidelijk dat hun bedrijfsmodel gebaseerd is...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  What about words/sayings that make absolutely no sense? Here's two that have always gotten me:

  Parkway/Driveway.....totally contradictive. You DRIVE on the Parkway, and PARK in the driveway!  huh

  Comeon folks...throw some more out there!
  cheesy

  Hoe zit het met woorden/uitspraken die absoluut nergens op slaan? Hier zijn er twee die mij altijd hebben geraakt:

  Parkway/oprit.....volkomen tegenstrijdig. Je RIJDT op de Parkway en PARKEER op de oprit! huh

  Kom op mensen...gooi er nog wat meer!
  cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  No, they actually make complete sense.
  You drive along the parkway, because park in this case is the noun...a park, a scenic area, NOT the verb to park.
  You park in the driveway, because when the term came into being, driveways were quite long, perhaps a mile long and did require driving along them to arrive at the home, and only recently have they become short little things leading into a home, hence being able to park in them...you did once DRIVE in the driveway

  Nee, ze zijn eigenlijk volkomen logisch.
  Je rijdt langs de Parkway, omdat park in dit geval het zelfstandig naamwoord is... een park, een natuurgebied, NIET het werkwoord parkeren.
  Je parkeert op de oprit, want toen de term ontstond, waren opritten behoorlijk lang, misschien wel anderhalve kilometer lang, en moesten ze er wel overheen rijden om bij het huis te komen, en pas onlangs zijn het korte kleine dingen geworden die naar een huis leiden, vandaar erin kunnen parkeren... je hebt ooit op de oprit gereden

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The one I don't like is Forgive and Forget! Uh no, I will always forgive, but I will never forget!

  We don't forget the good things that happen to us so why on earth would we forget the bad, what set my self up to have it happen again huh It sounds good, but it is not a good idea. Furthermore, I don't think we could forget something negative that affected us if we really wanted to!

  Forgive and Store Away, but never dwell!


  Degene die ik niet leuk vind, is Vergeef en Vergeet! Eh nee, ik zal altijd vergeven, maar ik zal het nooit vergeten!

  We vergeten de goede dingen die ons overkomen niet, dus waarom zouden we in vredesnaam de slechte vergeten, wat zette mij ertoe aan om het opnieuw te laten gebeurenhuh Het klinkt goed, maar het is geen goed idee. Bovendien denk ik niet dat we iets negatiefs dat ons heeft beïnvloed, kunnen vergeten als we dat echt zouden willen!

  Vergeef en bewaar, maar blijf nooit stilstaan!


 • Origineel English Vertaling Dutch
  Can someone please explain this saying:

  "That's when the s**t hit the fan"!!!!

  Now this makes no sense to me at all......yet i say it often.......lmaooo!!

  Lips
  Kan iemand deze uitspraak uitleggen:

  "Dat is toen de shit de fan raakte"!!!!

  Dit slaat voor mij helemaal nergens op. Toch zeg ik het vaak.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  How about.. "Open a can of Worms"....

  Wat dacht je van... "Open een blikje wormen"...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  There's one i had backwards forever..and forever no one corrected me, they just looked at me weird.. but it did the trick.. til finally my daughters father told me the actually saying..
  I would just quickly say.. "Don't get a bunch in your panties".. but it was actually "Don't get your panties in a bunch"

  Er is er een die ik voor altijd achterstevoren had.. en voor altijd corrigeerde niemand me, ze keken me alleen maar raar aan.. maar het hielp.. totdat uiteindelijk de vader van mijn dochter me het eigenlijke gezegde vertelde..
  Ik zou gewoon snel zeggen... "Pak geen bos in je slipje".. maar het was eigenlijk "Pak je slipje niet in een bos"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "knock on wood" I use it many times but it makes no sense...surely, knocking your knuckles on a piece of wood won't  avoid any bad luck...will it? tongue

  "klop maar aanwoo d" Ik gebruik het vele malen, maar het heeft geen zin...zeker, je knokkels op een stuk kloppenwoo Ik zal geen enkel ongeluk vermijden... toch? tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I don't know wnanhee...........but i sure do look for wood!!!!! Sometimes it may take me a few minutes to find it.

  I was in my car once and said something and could not find wood anywhere!! Ck'd the glove box and found a pencil to knock on........lmaooo!!

  Lips
  Ik weet het niet wnanhee...........maar ik zoek er zeker naarwoo D!!!!! Soms kan het een paar minuten duren voordat ik het vind.

  Ik zat een keer in mijn auto en zei iets en kon het niet vindenwoo d overal!! Ik pakte het handschoenenkastje en vond een potlood om op te kloppen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  "That's when the s**t hit the fan"!!!!


  ....well if the s**t did hit the fan it would go all over the place so I guess it means everyone's in the s**t.

  I have a couple of sayings my sweet little Nan (grandmother) used to say.

  If something shocked her she would say "I haven't seen such a thing since little Mary died" and if she was surprised about something she would say "Ooh mother look at Dick, he's sitting on the hearth rug playing with his pinafore".

  These I am certain were passed down from her mother.  She had loads of them and they were all strange but funny.  

  The other one that used to make me giggle was if her hand went weak or she had pins and needles in it she would say "My hand has gone all laughy".  Still makes me chuckle even though she is no longer around.

  blue

  "Dat is toen de shit de fan raakte"!!!!


  ... nou, als de s**t de ventilator zou raken, zou het alle kanten op gaan, dus ik denk dat het betekent dat iedereen in de s**t zit.

  Ik heb een paar uitspraken die mijn lieve kleine Nan (grootmoeder) altijd zei.

  Als iets haar schokte, zei ze: 'Zoiets heb ik niet meer gezien sinds de dood van kleine Mary' en als ze ergens verbaasd over was, zei ze: 'Ooh moeder, kijk eens naar Dick, hij zit op het haardkleed met zijn schort te spelen'.

  Ik ben er zeker van dat deze door haar moeder zijn doorgegeven. Ze had er heel veel en ze waren allemaal vreemd maar grappig.

  Het andere waar ik altijd om moest lachen, was dat als haar hand zwak werd of als er spelden en naalden in zaten, ze zei: "Mijn hand is helemaal aan het lachen". Ik moet nog steeds grinniken, ook al is ze er niet meer.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  "I am from the government, and I am here to help you."

  'Ik ben van de regering en ik ben hier om je te helpen.'

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "I am from the government, and I am here to help you."


  LMAO!

  'Ik ben van de overheid en ik ben hier om je te helpen.'


  LMAO!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  No, they actually make complete sense.
  You drive along the parkway, because park in this case is the noun...a park, a scenic area, NOT the verb to park.
  You park in the driveway, because when the term came into being, driveways were quite long, perhaps a mile long and did require driving along them to arrive at the home, and only recently have they become short little things leading into a home, hence being able to park in them...you did once DRIVE in the driveway


  Actually, I was referring to the Garden State (NJ) Parkway. The Garden State Parkway (GSP) is a 172.4-mile (277-km) limited-access toll parkway that stretches the length of New Jersey from the New York state line at Montvale, New Jersey, to Cape May at the southern tip of the state. Its name refers to the state nickname, the "Garden State." Most New Jersey residents refer to it as simply the Parkway. The Parkway's official (unsigned) designation is Route 444. The highway connects to a short segment of the New York State Thruway known as the Parkway Extension, which is officially designated as New York State Route 982L, an unsigned reference route. That 2.4 mile segment connects to the Thruway mainline. The Parkway has been ranked as the busiest toll highway in the country based on number of toll transactions.
  It's not actually a road alongside a park (noun). That's why it makes no sense to me, or anyone else from NJ. It should be called a 'tollway' since all along the Parkway, you have to pay tolls.

  Nee, ze zijn eigenlijk volkomen logisch.
  Je rijdt langs de Parkway, omdat park in dit geval het zelfstandig naamwoord is... een park, een natuurgebied, NIET het werkwoord parkeren.
  Je parkeert op de oprit, want toen de term ontstond, waren opritten behoorlijk lang, misschien wel anderhalve kilometer lang, en moesten ze er wel overheen rijden om bij het huis te komen, en pas onlangs zijn het korte kleine dingen geworden die naar een huis leiden, vandaar erin kunnen parkeren... je hebt ooit op de oprit gereden


  Eigenlijk verwees ik naar de Garden State (NJ) Parkway. De Garden State Parkway (GSP) is een tolweg van 277 km met beperkte toegang die zich uitstrekt over de lengte van New Jersey, van de staatsgrens van New York bij Montvale, New Jersey, tot Cape May aan de zuidpunt van de grens. staat. De naam verwijst naar de bijnaam van de staat, de 'Garden State'. De meeste inwoners van New Jersey noemen het simpelweg de Parkway. De officiële (niet-ondertekende) aanduiding van de Parkway is Route 444. De snelweg sluit aan op een kort deel van de New York State Thruway, bekend als de Parkway Extension, die officieel wordt aangeduid als New York State Route 982L, een niet-ondertekende referentieroute. Dat segment van 2,9 mijl sluit aan op de Thruway-hoofdlijn. De Parkway is gerangschikt als de drukste tolweg van het land op basis van het aantal toltransacties.
  Het is eigenlijk geen weg langs een park (zelfstandig naamwoord). Daarom heeft het geen zin voor mij, of voor iemand anders uit NJ. Het zou een 'tolweg' moeten heten, omdat je langs de hele Parkway tol moet betalen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Does the cat got your tongue?
  That one baffles the heck out of me.


  Heeft de kat jouw tong?
  Die verbijstert mij enorm.


 • Origineel English Vertaling Dutch

  Tyesmom,
  That's a good one! I never got it either.

  :-\

  Tyesma,
  Dat is een goede! Ik heb het ook nooit gekregen.

  :-\

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ok....here's one that is a constant disagreement between myself, and others I meet that live south.

  Do you "Call into work" __or___ "Call out of work" ??

  Where I grew up, it was always known to  "Call out of work". You are literally, calling OUT of work.
  But when I moved to TX then VA, they say "Call in to work" huh

  To me, that doesn't make sense.

  oké... hier is er een die een voortdurend meningsverschil is tussen mijzelf en anderen die ik ontmoet die in het zuiden wonen.

  Belt u naar uw werk __of ___ "Belt u geen werk" ??

  Waar ik ben opgegroeid, was het altijd bekend om "Bel zonder werk". Je roept letterlijk UIT van je werk.
  Maar toen ik naar TX en vervolgens naar VA verhuisde, zeiden ze: 'Bel in om te werken' huh

  Voor mij heeft dat geen zin.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A penny saved is a penny earned....

  To me a penny saved is......NOT MUCH. laugh_out_loud

  Een bespaarde cent is een verdiende cent....

  Voor mij is een bespaarde cent......NIET VEEL. laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A penny saved is a penny earned....

  To me a penny saved is......NOT MUCH. laugh_out_loud


  haha...PMMM. You crack me up!
  Oh! What about "pretty ugly" ?

  Een bespaarde cent is een verdiende cent....

  Voor mij is een bespaarde cent......NIET VEEL. laugh_out_loud


  haha...PMMM. Je maakt me kapot!
  Oh! Hoe zit het met "behoorlijk lelijk"?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  How are packages on a ship called "cargo" when packages on a car are called "shipments"?


  oh and what a little smart a** on the first reply to this post....don't worry though, I'm pretty sure the rest of here understood the point of this topic...!    grin

  Hoe worden pakketten op een schip "vracht" genoemd, terwijl pakketten op een auto "zendingen" worden genoemd?


  oh en wat een beetje slim** in het eerste antwoord op dit bericht....maak je echter geen zorgen, ik ben er vrij zeker van dat de rest van hier het punt van dit onderwerp begreep...! grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Satan,
  You've got me laughing so hard right now my stomach hurts and I think I just peed a little!

  Satan,
  Je laat me nu zo hard lachen dat mijn maag pijn doet en ik denk dat ik net een beetje heb geplast!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here's a few more just for giggles..! [and we don't need explainations for these as they are...well...just for giggles]


  Why is it called lipstick if you can still move your lips ?  

  If Alcoholics Anonymous is anonymous, why do the meetings start with “Hi my name is ______, and I’m an alcoholic”?

  Why are they called apartments when they’re together?

  If #2 pencils are the most popular, why are they still number two?

  Why is it that a wise man and a wise guy are opposites?

  Why do dogs get upset when you blow in their face but stick their head out the window when riding in a car?

  Why do you have to work like a slave to get a masters degree?

  Why are hemorrhoids called "hemorrhoids" instead of "asteroids"?

  How does skating on thin ice get you into hot water?

  When someone asks you, "A penny for your thoughts," and you put your two cents in, what happens to the other penny?

  Hier zijn er nog een paar, gewoon om te lachen..! [en we hebben hier geen uitleg voor nodig, want ze zijn... nou ja... gewoon om te giechelen]


  Waarom heet het lippenstift als je je lippen nog kunt bewegen?

  Als de Anonieme Alcoholisten anoniem zijn, waarom beginnen de bijeenkomsten dan met “Hallo, mijn naam is ______, en ik ben een alcoholist”?

  Waarom worden ze appartementen genoemd als ze samen zijn?

  Als nr. 2 potloden het populairst zijn, waarom zijn ze dan nog steeds nummer twee?

  Waarom zijn een wijze man en een wijze man tegenpolen?

  Waarom raken honden van streek als je in hun gezicht blaast, maar steken ze hun hoofd uit het raam als ze in een auto rijden?

  Waarom moet je als een slaaf werken om een masterdiploma te behalen?

  Waarom worden aambeien ‘aambeien’ genoemd in plaats van ‘asteroïden’?

  Hoe kom je door schaatsen op dun ijs in heet water terecht?

  Als iemand je vraagt: 'Een cent voor je gedachten', en jij stopt je twee cent erin, wat gebeurt er dan met de andere cent?

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting