het BESTE idee OOIT!!

6,782
bekeken
22
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Jimbeaux
satansmuff
 • Gestart door
 • satansmuff
 • United States Super Hero 1584
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Casino Extreme - Exclusief $ 330 freeroll-toernooi in april VS oké! Prijzenpot: $ 330 Alleen beschikbaar in de InstantvPlay-versie! Moet een account in USD hebben - JA Toernooinaam: LCBEX1APR24 De...

  Lees
 • Eternal Slots Casino recensie Inschrijfbonus: 999% tot $ 1000 Inschrijfbonus: 333% tot $ 500 Wekelijkse bonus: 100% tot $ 500 + 40 spins Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie contact op met...

  Lees
 • Dit onderwerp is verplaatst naar Klachten . /onlinecasinobonusforum/speler-klachten/re-bet2u

  Lees

  VERPLAATST: RE: bet2u

  1 435
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey guys...I just recieved an email for a casino called PLAY FAIR.....I have no clue about this place, but in the add it stated that once you opened a real money account that they send you an ATM card, so cashouts can be INSTANT!! I'm gussing that whatever your casino balance is goes right on the card....Amazing!! Can you just imagine hitting something....anything at an online casino and having access to that money immediately?? Definately would make me feel like I'm at a real casino where I can just walk away with my money...no more waiting for verifications, or approvals, and then additonal waiting for the money to get to you.........EVERY CASINO should do this.......Zuga, can't you work your magic and get some other places to follow this lead?? shocked

  Hallo jongens...Ik heb zojuist een e-mail ontvangen van een casino genaamd PLAY FAIR...Ik heb geen idee van deze plek, maar in de advertentie stond dat zodra je een account met echt geld hebt geopend, ze je een pinautomaat sturen , dus uitbetalingen kunnen DIRECT plaatsvinden!! Ik vermoed dat wat uw casinosaldo ook is, direct op de kaart terechtkomt....Geweldig!! Kun je je voorstellen dat je iets raakt in een online casino en meteen toegang hebt tot dat geld? Dat zou me zeker het gevoel geven dat ik in een echt casino ben waar ik gewoon met mijn geld weg kan lopen...niet meer wachten op verificaties of goedkeuringen, en dan nog eens wachten tot het geld bij je aankomt... ....ELK CASINO zou dit moeten doen.......Zuga, kun jij je magie niet gebruiken en andere plaatsen zoeken om dit voorbeeld te volgen?? shocked

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Satan..If this is true, I KNOW alot of people would be constant players there.

  Damn, that IS a good idea!!!!!!!!!!

  Oh  Playfair is a "sister" to casino33 I believe anyone? correct me if I'm wrong

  Satan..Als dit waar is, WEET ik dat veel mensen daar een constante speler zouden zijn.

  Verdomd, dat is een goed idee!!!!!!!!!!!!

  Oh Playfair is een "zus" van casino33. Ik geloof iemand? verbeter mij als ik het fout heb

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Fortune Lounge Casinos gave me an ATM (Cirrus network) Maesto card
  to use with there casino long ago..I just never used it. Does seem very convenient to me too.  Even came with a scratch off pin #, so didn't even have to wait for that.

  Fortune Lounge Casinos gaf me een Maesto-kaart bij ATM (Cirrus-netwerk).
  om lang geleden met hun casino te gebruiken. Ik heb het gewoon nooit gebruikt. Lijkt mij ook erg handig. Er zat zelfs een kraspin bij, dus daar hoefde ik niet eens op te wachten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes I too got this email. Said make a small deposit and get an ATM card for your winnings. Hum????

  Ja, ik kreeg deze mail ook. Zei dat u een kleine storting doet en een pinautomaat krijgt voor uw winst. Brommen????

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Satansmuff,
  Playfair casino and Casino 33 are true sister casinos. From what we are seeing and hearing from members and their casino rep "CasinoJack" they seem to have a pretty class act going.

  But do remember as "True sisters' they share everything so one account accesses both sites... and a seperate account at each is considered multiple accounts.

  But i LOVE the idea of an casino issued ATM card where winnings and deposits can be quickly expedited. Casinojack and their management has said their goal is to get payouts down to within a 12 hour period. This card seems to point to the fact that they are trying to come up with a way to successfully do this.

  Hallo Satansmuff,
  Playfair casino en Casino 33 zijn echte zustercasino's. Van wat we zien en horen van leden en hun casinovertegenwoordiger "CasinoJack" lijken ze een behoorlijk klasse act te hebben.

  Maar onthoud: als 'echte zussen' delen ze alles, dus één account heeft toegang tot beide sites... en een apart account bij elke account wordt als meerdere accounts beschouwd.

  Maar ik ben dol op het idee van een door een casino uitgegeven pinautomaat waarmee winsten en stortingen snel kunnen worden verwerkt. Casinojack en hun management hebben gezegd dat het hun doel is om de uitbetalingen binnen een periode van 12 uur terug te krijgen. Deze kaart lijkt erop te wijzen dat ze een manier proberen te bedenken om dit met succes te doen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya Satan,

  Wow i will say its the best idea ever. I have not played at any of these casinos. It just might be something to check out!

  Thanks for this hot hot hot info!!!

  Lips
  Hallo Satan,

  Wauw, ik zal zeggen dat dit het beste idee ooit is. Ik heb bij geen van deze casino's gespeeld. Het is misschien iets om eens te bekijken!

  Bedankt voor deze hete, hete, hete info!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  It's good to hear that some places are trying to get your money to you as fast as possible......after all they have no problem taking our money instantly....it's about time they start paying out just the same!!!

  Het is goed om te horen dat sommige plaatsen proberen je geld zo snel mogelijk bij je te krijgen. Ze hebben er tenslotte geen probleem mee om ons geld meteen af te nemen. Het wordt tijd dat ze toch maar beginnen met uitbetalen! !!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Wooo hooo!!!  It reminds me of the good old days when NetTeller was all good in the USA!!!!
  Woooo hooooo!!! Het doet me denken aan de goede oude tijd toen NetTeller helemaal goed was in de VS!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  yeah....but even netteller and firepay still took a few days to get from them to your bank account.............this casino is claiming that the funds are on the card the monent you have funds in your casino account.....if that is true, it would be so awesome to hit $50.....say ok i'm going to the gas station to buy a carton of smokes now...then come back and continue playing minus the $50 you just spent

  ja...maar zelfs netteller en firepay hadden nog steeds een paar dagen nodig om van hen naar uw bankrekening te komen....dit casino beweert dat het geld op de kaart staat op het moment dat u heb geld op je casinorekening... als dat waar is, zou het geweldig zijn om $ 50 te verdienen... zeg oké, ik ga nu naar het benzinestation om een pakje rook te kopen... dan kom terug en ga door met spelen minus de $ 50 die je zojuist hebt uitgegeven

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I would love to see more casinos doing something like that so we can get our money quicker.  I wonder if that ATM card is for Canadians too? I registered there and I haven't gotten one....YET!!!  Maybe this week...now I'm going to be racing every day to check my mail lol.

  Ik zou graag zien dat meer casino's zoiets doen, zodat we sneller ons geld kunnen krijgen. Ik vraag me af of die pinpas ook voor Canadezen is? Ik heb me daar geregistreerd en ik heb er nog geen gekregen....NOG!!! Misschien deze week... nu ga ik elke dag racen om mijn mail te checken lol.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hate to be the bearer of bad news.but looks like the ATM card is still in planning stage. the email we got was sent prematurely by an affiliate...

  The good news is the Casino WANTS to get this up and working as soon as possible.

  Ik haat het om slecht nieuws te brengen, maar het lijkt erop dat de pinautomaat zich nog in de planningsfase bevindt. de e-mail die we kregen, werd voortijdig verzonden door een aangesloten onderneming...

  Het goede nieuws is dat het Casino dit zo snel mogelijk wil opstarten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  well...thats a shame, I hate when they send out false information....but at least they are trying I guess.......... shocked

  nou...dat is jammer, ik haat het als ze valse informatie sturen...maar ze proberen het tenminste, denk ik.......... shocked

 • Origineel English Vertaling Dutch

  casinojack about had a heartattack hen i told him what a great idea it was, right after trying to figure where i got the last code from... as it to was an unpublished one... when i told him the Rolex and Mercedes give aways looked promising as well, he had to have thought i was getting insider info.

  But face it, at the start up where sales and marketing is being agressive in trying to get the name out there... ix us happen as next months promotion is bandied about to the affiliates...

  in this case an affiliate publised to soon, whether through misunderstanding or through a desire to get the jump on everyone else. While there are minor missteps, it is my belief, based on the casino's actions, that they are truly trying to get it right...

  The reward. if they succeed is another reputable casino we can play at.

  Casinojack kreeg een hartaanval toen ik hem vertelde wat een geweldig idee het was, meteen nadat ik probeerde uit te zoeken waar ik de laatste code vandaan had... aangezien het een ongepubliceerde code was... toen ik hem vertelde dat de Rolex en Mercedes Het zag er altijd ook veelbelovend uit, hij moet gedacht hebben dat ik insiderinformatie kreeg.

  Maar wees eerlijk, bij de start-up waar verkoop en marketing agressief zijn in het proberen de naam bekend te maken... als we volgende maand promotie krijgen naar de aangesloten bedrijven...

  in dit geval heeft een affiliate te snel gepubliceerd, hetzij door misverstand, hetzij door de wens om de concurrentie met anderen aan te gaan. Hoewel er kleine fouten zijn gemaakt, ben ik ervan overtuigd, op basis van de acties van het casino, dat ze echt proberen het goed te doen...

  De beloning. als ze slagen is er nog een gerenommeerd casino waar we kunnen spelen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hey jimb, do you have any idea when it's supposed to be available??

  hey jimb, heb je enig idee wanneer het beschikbaar zou moeten zijn ??

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i will try to find out... i think they are just ironing out thedetails with the provider

  ik zal proberen erachter te komen... ik denk dat ze alleen maar de details met de aanbieder bespreken

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Satansmuff,
  Playfair casino and Casino 33 are true sister casinos. From what we are seeing and hearing from members and their casino rep "CasinoJack" they seem to have a pretty class act going.

  But do remember as "True sisters' they share everything so one account accesses both sites... and a seperate account at each is considered multiple accounts.

  But i LOVE the idea of an casino issued ATM card where winnings and deposits can be quickly expedited. Casinojack and their management has said their goal is to get payouts down to within a 12 hour period. This card seems to point to the fact that they are trying to come up with a way to successfully do this.


  Too bad more places don't follow suit with Villento/Rich Reels, which are also "sisters" and share the same server, but allow shared access to loyalty points, etc.  so in essence you can carry two separate accounts, but pool them together for your convienience.

  Hallo Satansmuff,
  Playfair casino en Casino 33 zijn echte zustercasino's. Van wat we zien en horen van leden en hun casinovertegenwoordiger "CasinoJack" lijken ze een behoorlijk klasse act te hebben.

  Maar onthoud: als 'echte zussen' delen ze alles, dus één account heeft toegang tot beide sites... en een apart account bij elke account wordt als meerdere accounts beschouwd.

  Maar ik ben dol op het idee van een door een casino uitgegeven pinautomaat waarmee winsten en stortingen snel kunnen worden verwerkt. Casinojack en hun management hebben gezegd dat het hun doel is om de uitbetalingen binnen een periode van 12 uur terug te krijgen. Deze kaart lijkt erop te wijzen dat ze een manier proberen te bedenken om dit met succes te doen.


  Jammer dat niet meer plaatsen dit voorbeeld volgen met Villento/Rich Reels, die ook "zusters" zijn en dezelfde server delen, maar gedeelde toegang tot loyaliteitspunten toestaan, enz., dus in wezen kun je twee afzonderlijke accounts hebben, maar ze samenvoegen samen voor uw gemak.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  But do remember as "True sisters' they share everything so one account accesses both sites... and a seperate account at each is considered multiple accounts.


  Jimbeaux...correct me if i'm wrong for correcting you for being wrong...if i'm not wrong or...was it right?...

  It is actually now recommended to register separate accounts for each sight, even though the login credentials would work for both. In order to do so you must use a different email address. Having one account for each site would not be deemed as having multiple accounts. I have two separate accounts and after registering the 2nd account I informed support - they told me it is true players can and is recommended to own an account for each site. Support then loaded my Playfair account with a $50 bonus. I got a $50 bonus from Casino33 a week prior.  Maar onthoud: als 'echte zussen' delen ze alles, dus één account heeft toegang tot beide sites... en een apart account bij elke account wordt als meerdere accounts beschouwd.


  Jimbeaux...corrigeer mij als ik ongelijk heb omdat ik jou corrigeer omdat ik ongelijk heb...als ik geen ongelijk heb of...was het goed?...

  Het wordt nu zelfs aanbevolen om voor elke bezienswaardigheid afzonderlijke accounts te registreren, ook al zouden de inloggegevens voor beide werken. Hiervoor moet u een ander e-mailadres gebruiken. Het hebben van één account voor elke site wordt niet beschouwd als het hebben van meerdere accounts. Ik heb twee afzonderlijke accounts en nadat ik het tweede account had geregistreerd, heb ik de ondersteuning geïnformeerd. Zij vertelden me dat het waar is dat spelers een account voor elke site kunnen en moeten hebben. Support laadde vervolgens mijn Playfair-account op met een bonus van $ 50. Ik kreeg een week eerder een bonus van $ 50 van Casino33.


 • Origineel English Vertaling Dutch


  But do remember as "True sisters' they share everything so one account accesses both sites... and a seperate account at each is considered multiple accounts.


  Jimbeaux...correct me if i'm wrong for correcting you for being wrong...if i'm not wrong or...was it right?...

  It is actually now recommended to register separate accounts for each sight, even though the login credentials would work for both. In order to do so you must use a different email address. Having one account for each site would not be deemed as having multiple accounts. I have two separate accounts and after registering the 2nd account I informed support - they told me it is true players can and is recommended to own an account for each site. Support then loaded my Playfair account with a $50 bonus. I got a $50 bonus from Casino33 a week prior.

  hey thank you very much for that tip soda!!! because i really liked playing casino33, and told them to call me back tuesday.  i am going to go try out playfair right now.  i just missed the playthrough, maybe i will get this one.


  Maar onthoud: als 'echte zussen' delen ze alles, dus één account heeft toegang tot beide sites... en een apart account bij elke account wordt als meerdere accounts beschouwd.


  Jimbeaux...corrigeer mij als ik ongelijk heb omdat ik jou corrigeer omdat ik ongelijk heb...als ik geen ongelijk heb of...was het goed?...

  Het wordt nu zelfs aanbevolen om voor elke bezienswaardigheid afzonderlijke accounts te registreren, ook al zouden de inloggegevens voor beide werken. Hiervoor moet u een ander e-mailadres gebruiken. Het hebben van één account voor elke site wordt niet beschouwd als het hebben van meerdere accounts. Ik heb twee afzonderlijke accounts en nadat ik het tweede account had geregistreerd, heb ik de ondersteuning geïnformeerd. Zij vertelden me dat het waar is dat spelers een account voor elke site kunnen en moeten hebben. Support laadde vervolgens mijn Playfair-account op met een bonus van $ 50. Ik kreeg een week eerder een bonus van $ 50 van Casino33.

  hey heel erg bedankt voor die tip frisdrank!!! omdat ik het erg leuk vond om casino33 te spelen, en ik zei dat ze me dinsdag terug moesten bellen. Ik ga nu playfair uitproberen. Ik heb net de playthrough gemist, misschien krijg ik deze wel.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Ok I am sorry for all the confusion

  You can keep on account, if you like, would be easier for us. However, at this time, we are accepting two accounts.

  Oké, het spijt me voor alle verwarring

  U kunt de rekening bijhouden, als u dat wilt, zou dat voor ons gemakkelijker zijn. Op dit moment accepteren we echter twee accounts.

 • Origineel English Vertaling Dutch


  But do remember as "True sisters' they share everything so one account accesses both sites... and a seperate account at each is considered multiple accounts.


  Jimbeaux...correct me if i'm wrong for correcting you for being wrong...if i'm not wrong or...was it right?...

  It is actually now recommended to register separate accounts for each sight, even though the login credentials would work for both. In order to do so you must use a different email address. Having one account for each site would not be deemed as having multiple accounts. I have two separate accounts and after registering the 2nd account I informed support - they told me it is true players can and is recommended to own an account for each site. Support then loaded my Playfair account with a $50 bonus. I got a $50 bonus from Casino33 a week prior.


  No problems there soda and you are correct. Most of this is fullycovered in the Playfair/Casino33 discussion thread and the change came because the two "true sisters" are shifting to seperate entities as more mundane sisters.


  Maar onthoud: als 'echte zussen' delen ze alles, dus één account heeft toegang tot beide sites... en een apart account bij elke account wordt als meerdere accounts beschouwd.


  Jimbeaux...corrigeer mij als ik ongelijk heb omdat ik jou corrigeer omdat ik ongelijk heb...als ik geen ongelijk heb of...was het goed?...

  Het wordt nu zelfs aanbevolen om voor elke bezienswaardigheid afzonderlijke accounts te registreren, ook al zouden de inloggegevens voor beide werken. Hiervoor moet u een ander e-mailadres gebruiken. Het hebben van één account voor elke site wordt niet beschouwd als het hebben van meerdere accounts. Ik heb twee afzonderlijke accounts en nadat ik het tweede account had geregistreerd, heb ik de ondersteuning geïnformeerd. Zij vertelden me dat het waar is dat spelers een account voor elke site kunnen en moeten hebben. Support laadde vervolgens mijn Playfair-account op met een bonus van $ 50. Ik kreeg een week eerder een bonus van $ 50 van Casino33.


  Geen problemen daar frisdrank en je hebt gelijk. Het meeste hiervan wordt volledig behandeld in de Playfair/Casino33-discussiethread en de verandering kwam doordat de twee "echte zussen" overgingen naar afzonderlijke entiteiten als meer alledaagse zussen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  No more information at this time on the ATM card thing, I do believe they are still looking into the feasibility (and potential liabilities) before going through with it.

  It seems such a simple and fantastic idea, if it can be done securely.

  What I like is they are thinking outside the box and trying to find a method that helps to expedite the payouts.

  Er is op dit moment geen informatie meer over het ATM-kaartgedoe, ik geloof dat ze nog steeds de haalbaarheid (en potentiële verplichtingen) onderzoeken voordat ze ermee doorgaan.

  Het lijkt zo'n eenvoudig en fantastisch idee, als het veilig kan worden gedaan.

  Wat ik leuk vind, is dat ze buiten de gebaande paden denken en proberen een methode te vinden die helpt om de uitbetalingen te versnellen.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting