Wat is je favoriete cheezy-film?

7,236
bekeken
32
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door luvkittynumber1
jakoman
 • Gestart door
 • jakoman
 • United States Sr. Member 392
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik heb veel codes geprobeerd in dit casino, maar nog steeds werken veel van de codes op internet niet Dus ik probeerde gewoon wat willekeurige codes in te typen en kreeg er een die werkte, Probeer...

  Lees

  Cherry Gold Casino Geen aanbetaling

  1 486
  2 maanden geleden
 • Hallo allemaal, ik heb een probleem met de winkel, mijn laatste aankoopitem "10 € bonus CHIPSTARS", 4 of 5 aankopen hebben de status afwijzend gehad, vertel me wat een probleem is met mijn account...

  Lees
 • Black Lion Casino - Exclusieve stortingsbonus Nieuwe en oude spelers - Geen VS! 100% tot €200 150% tot €300 + 100 FS op Total Overdrive Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

    I have Sci-Fi channel on and there is a movie on that has RoboMonkey!!!  It made me think of some of my favorite old movies like Better off dead or Pump up the volume. 

  Seeing that I have never sat through 16 candles, I was wondering what movie that if flipping through channels you just can't bring yourself to change. (Not even during comercials)  I would have to say mine is Pump up the Volume..

   

  Ik heb een Sci-Fi-kanaal ingeschakeld en er is een film met RoboMonkey!!! Het deed me denken aan enkele van mijn favoriete oude films, zoals Better off dead of Pump up the volume.

  Aangezien ik nog nooit 16 kaarsen heb doorstaan, vroeg ik me af welke film je, als je door de kanalen bladert, er niet toe kunt brengen om te veranderen. (Zelfs niet tijdens commercials) Ik zou moeten zeggen dat de mijne Pump up the Volume is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  AAAHHHHH!!!!!  NOOOOOOOOOOOO!!!

  They just KILLED ROBOMONKEY!!!!!

  NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  AAAHHHHH!!!!! NOOOOOOOOOO!!!

  Ze hebben zojuist ROBOMONKEY GEDOOD!!!!!

  NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol,  it was the begining to lawnmower man

  lol, het was het begin van de grasmaaierman

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hey jakoman,

  I gotta agree with you about Better Off Dead!!! I love that one. 
  Also- FLETCH is great.  hehe
  Hey Jakoman,

  Ik ben het met je eens over Better Off Dead!!! Ik hou van die.
  Ook-FLETCH is geweldig. haha
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya jako,

  I have 3....

  Killer Clowns

  Motel Hell

  Killer Tomatoes


  Must see cheezy movies!

  Lips
  Hoi jako,

  Ik heb er 3....

  Moordende clowns

  Motelhel

  Killer-tomaten


  Cheezy-films moet je zien!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I forgot all about Killer Clowns from Outer space!! 
  How about Mars Attacks!  I love that movie

  dat dat datdatdatdat

  Ik vergat Killer Clowns uit de ruimte helemaal!!
  Hoe zit het met Mars-aanvallen! Ik ben dol op die film

  dat dat datdatdatdat

 • Origineel English Vertaling Dutch

       
  shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked

  I have a couple...    Motel Hell is my all time favorite #1 cheezy
    "takes all kind of critters to make farmer Vincent fritter"  Oh No   tongue tongue tongue

              runner ups are :  Attack of the Killer Tomatoes

                                     Rocky Horror Picture Show

  gotta love cheezy!!  ;D


  shockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshocked

  Ik heb er een paar... Motel Hell is mijn favoriete nummer 1 cheezy aller tijden
  "Er zijn allerlei beestjes nodig om boer Vincent beignet te maken" Oh nee tonguetonguetongue

  runner-ups zijn: Attack of the Killer Tomatoes

  Rocky Horror-fotoshow

  Ik moet van cheezy houden!! ;D

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I forgot all about Killer Clowns from Outer space!! 
  How about Mars Attacks!  I love that movie

  dat dat datdatdatdat


  i am scared of clowns...hahahahaha

  Ik vergat Killer Clowns uit de ruimte helemaal!!
  Hoe zit het met Mars-aanvallen! Ik ben dol op die film

  dat dat datdatdatdat


  Ik ben bang voor clowns...hahahahaha
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Army of Darkness

  Leger van de duisternis

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh that's a good one.  i remember the first time i saw it, i thought i was watching a REAL movie...then i was like what the hell is this.  more weird that cheezy.  but a good flick.

  O, dat is een goede. Ik herinner me dat ik de eerste keer dat ik het zag, dacht dat ik naar een ECHTE film keek... toen dacht ik: wat is dit in vredesnaam. nog vreemder dat cheezy. maar een goede film.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I agree with Killer Clows and Killer Tomatoes.

  Both so badly done, they are funny. grin

  Ik ben het eens met Killer Clows en Killer Tomatoes.

  Beide zo slecht gedaan, ze zijn grappig. grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Godzilla VS Swamp Monster- need I say more?

  Godzilla VS Moerasmonster – moet ik nog meer zeggen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  OOOoOOO! I LOVE all the Godzillia ones, even the corny and bad special effects ones! grin

  OOOOOOOO! Ik ben dol op alle Godzillia-versies, zelfs de oubollige en slechte special effects-versies! grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh gene...all the creature features are definately #1!!!!!!!!!

  i used to watch them every single saturday afternoon.

  too funny to watch.  all the american voices are dubbed in, and the japanese guy would say something like "hello"...and his mouth would be moving five minute after he said it.  we all just sit around and laugh at the mismatched words. and move our lips and make fun of him...good clean fun  cool

  oh gen... alle kenmerken van het wezen zijn absoluut # 1!!!!!!!!!

  Ik keek ze elke zaterdagmiddag.

  te grappig om naar te kijken. alle Amerikaanse stemmen worden ingesproken, en de Japanner zei zoiets als "hallo"... en zijn mond bewoog vijf minuten nadat hij het had gezegd. we zitten allemaal maar rond en lachen om de niet-overeenkomende woorden. en onze lippen bewegen en hem belachelijk maken...goed schoon plezier cool

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I use to love watching them too when I was growing up! Now some of the movies are to scary! I cannot even watch those "SAW" movies.

  Ik keek er ook graag naar toen ik opgroeide! Sommige films zijn te eng! Ik kan die "SAW" -films niet eens bekijken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I can't really call it cheezy but when Ghostbusters first came out I liked it.  But I did not get half of the jokes(or even know).  Now however I think it is one of the funniest movies ever, allong with Spaceballs.

  Ik kan het niet echt cheezy noemen, maar toen Ghostbusters voor het eerst uitkwam, vond ik het leuk. Maar ik heb niet de helft van de grappen begrepen (of zelfs maar geweten). Nu vind ik het echter een van de grappigste films ooit, samen met Spaceballs.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  All the Chucky movie series...lol
  Just thinking about it makes me laugh...I mean, this little freaking looking  doll is chasing after you and try to kill you...even have  sex with his girlfriend-YUCK!!! well, can't forget about their monster baby...ha ha ha!!!

  Alle Chucky-filmseries...lol
  Als ik er alleen al aan denk, moet ik lachen... Ik bedoel, deze kleine, gekke pop achtervolgt je en probeert je te vermoorden... en heeft zelfs seks met zijn vriendin-YUCK!!! nou ja, ik kan hun monsterbaby niet vergeten...ha ha ha!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  OMG Nal, Creature Features!!!! YESSSSSSS

  Oh wait, I know u liked Tales from the Crypt!!!!  hehe

  OMG Nal, wezenskenmerken!!!! JASSSSSS

  Oh wacht, ik weet dat je Tales from the Crypt leuk vond!!!! haha

 • Origineel English Vertaling Dutch

  actually on saturday afternoon it was creature double feature  :-\ :-\ :-\

  mowahahahahahaha lips_sealed lips_sealed lips_sealed lips_sealed lips_sealed lips_sealed

  of course i liked tales of the crypt...and elvira, mistress of the darkness tooooo

  hehehehehe  grin grin grin

  eigenlijk was het zaterdagmiddag een dubbele feature :-\ :-\ :-\

  mowahahahahaha lips_sealedlips_sealedlips_sealedlips_sealedlips_sealedlips_sealed

  Natuurlijk hield ik van verhalen over de crypte... en ook van Elvira, meesteres van de duisternis

  hehehehe gringringrin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It all goes back to 1979- I was only 6yrs old- and watched "Meatballs" Over & over....lol...What the hell was my Mom thinking letting me watch that movie at just 6yrs old!

  everybody sing along, if you remember.......

  "Are you ready for the summer? ........................"

  Het gaat allemaal terug tot 1979 - ik was nog maar 6 jaar oud - en keek keer op keer naar "Meatballs".

  iedereen meezingen, als je het nog weet.......

  "Ben jij klaar voor de zomer? .............................."

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LOL!!!!!! 

  What was she thinking??

  LOL!!!!!!

  Wat dacht ze??

 • Origineel English Vertaling Dutch

  She wasn't. She was drinking not thinkingtongue lol

  Dat was ze niet. Ze dronk zonder na te denken ! tongue lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!  grin
   

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Road House for me.. lol..

  "I heard Dalton once killed a guy.. pulled his larynx right out of his throat!"

  Road House voor mij.. lol..

  "Ik hoorde dat Dalton ooit een man vermoordde... zijn strottenhoofd recht uit zijn keel trok!"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO!!!!!

  "I heard Dalton once killed a guy.. pulled his larynx right out of his throat!"

  Thanks for that visual!!!! hehe

  LMAO!!!!!

  "Ik hoorde dat Dalton ooit een man vermoordde... zijn strottenhoofd recht uit zijn keel trok!"

  Bedankt voor dat visueel!!!! haha

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well although I really like that old movie Caveman starring Ringo Starr, my favoritest(lol)movie of all time is Little Shop of Horrors with Rick Moranis & Steve Martin. "FEED ME SEMORE"  laugh_out_loud

  Hoewel ik die oude film Caveman met in de hoofdrol Ringo Starr erg leuk vind, is mijn favoriete (lol) film aller tijden Little Shop of Horrors met Rick Moranis en Steve Martin. "VOED ME SEMORE" laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wasn't the dentist Andrew  "Dice" Clay in that.  That has to be the only musical that I really like.

  Was daar niet de tandarts Andrew "Dice" Clay in? Dat is toch wel de enige musical die ik echt leuk vind.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't know who played the dentist in the play version, but in the movie the the dentist was Steve Martin.

  Ik weet niet wie de tandarts speelde in de speelversie, maar in de film was de tandarts Steve Martin.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Roadhouse.......yesssssssssssssss...I have it on vcr and dvd...lol

  And I met Terry Funk in person smiley

  Roadhouse.......jassssssssssssss...Ik heb het op videorecorder en dvd...lol

  En ik ontmoette Terry Funk persoonlijk smiley
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't know why but Top Gun is another one. 

  Ik weet niet waarom, maar Top Gun is er weer zo één.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Who Framed Roger Rabbit is another cheezy but goody.

  Who Framed Roger Rabbit is weer een cheezy maar goody.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 19 dagen geleden
139

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht