Blijf jij op die machine zitten nadat een medewerker eraan heeft gewerkt??

4,065
bekeken
8
antwoorden
Laatste post geleden 15 jaar geleden door esaunders2009
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik heb in februari gewonnen en moet me nog steeds betalen, ze blijven zeggen dat ze mijn opname escaleren, maar dat is alles wat er gebeurt, ze hebben het al vier keer geëscaleerd... Ik heb ook in...

  Lees
 • Jackpot Capital , Slotastic & Grande Vegas - Exclusief $ 400 freeroll-toernooi in april Voor nieuwe en bestaande spelers – US OK! Alleen beschikbaar op desktop! met Microsoft Edge Gegarandeerde...

  Lees
 • Eternal Slots Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen voor nieuwe spelers - spelers uit Duitsland welkom! 111% tot $ 300 Hoe ontvang ik de bonus: Spelers moeten zich registreren via onze...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

      So your sitting and playing your favoite slot machine, and doing pretty well,  when a casino employee walks up and politley asks you to step back while she adds payout vouchers to the printer.  You do so and watch her go to work. She slides her card in, punches some numbers, then opens the machine. She quickly fills the vouchers, closes the machine, punches a few more numbers and BAM, she is thanking you for your patience and she is on her merry way. NOW...How likely are you to continue to play that machine?? Are you thinking with all those little buttons she just pushed she somehow has changed the odds of that machine to the casino's favor? That she flipped a switch once inside the machine?? I know I used to. Another Myth debunked gang...The odds of that machine are pre-programmed by the slot manufacturer, not the casino, or  any employee. The Random Number Generator is always at work. There is no such thing as a pay cycle or a take cycle. And there is no employee that can change the machines RNG chip to do anything but what the manufacturer programmed it to do.

                Hope this helps debunk yet another myth about slot machines..PMM2008


  PS...Pulling the handle vs hitting the button does nothing to change the programmed outcome of the machine. Pulling the handle or hitting the button is going to get you the same outcome determined by the RNG.

  Dus je zit en speelt op je favoriete gokautomaat, en het gaat redelijk goed, wanneer een casinomedewerker naar je toe komt en Politley je vraagt een stap terug te doen terwijl ze uitbetalingsvouchers aan de printer toevoegt. Doe dat en kijk hoe ze aan het werk gaat. Ze schuift haar kaart erin, toetst een paar cijfers in en opent dan de automaat. Ze vult snel de bonnen in, sluit de automaat, toetst nog een paar cijfers in en BAM, ze bedankt je voor je geduld en gaat vrolijk op pad. NU ...Hoe waarschijnlijk is het dat u op die machine blijft spelen?? Denk je dat ze met al die kleine knoppen die ze zojuist heeft ingedrukt, op de een of andere manier de kansen van die machine in het voordeel van het casino heeft veranderd? Dat ze ooit een schakelaar in de machine heeft omgedraaid? Ik weet dat ik dat vroeger was. Nog een bende die de mythe heeft ontkracht... De kansen van die machine zijn voorgeprogrammeerd door de gokkastfabrikant, niet door het casino, of door een medewerker. De Random Number Generator is altijd aan het werk. Er bestaat niet zoiets als een betaalcyclus of een take-cyclus. En er is geen medewerker die de RNG-chip van de machine kan veranderen om iets anders te doen dan waarvoor de fabrikant hem heeft geprogrammeerd.

  Ik hoop dat dit helpt om nog een andere mythe over speelautomaten te ontkrachten... PMM2008


  PS...aan de hendel trekken versus op de knop drukken verandert niets aan de geprogrammeerde uitkomst van de machine. Als u aan de hendel trekt of op de knop drukt, krijgt u hetzelfde resultaat als bepaald door de RNG.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi PMM,

  I'm am sure that it is true that having an employee work on a machine has nothing to do with the programming but.....i still don't like it. If i am on a machine that is really hot i feel jinxed if some employee comes walkling up and stops my play.

  I always think that they came to throw off the rhythm of my winning machine! Some one once told me that the program inside a slot keeps running a cycle whether you are playing or not..now i often wonder how true that is.

  Lipstick

  Hallo PMM,

  Ik ben er zeker van dat het waar is dat het laten werken van een medewerker aan een machine niets met programmeren te maken heeft, maar... ik vind het nog steeds niet leuk. Als ik op een machine zit die erg heet is, voel ik me vervloekt als een medewerker naar me toe komt lopen en mijn spel stopt.

  Ik denk altijd dat ze kwamen om het ritme van mijn winnende machine te verstoren! Iemand vertelde me ooit dat het programma in een slot een cyclus blijft uitvoeren, of je nu speelt of niet. Nu vraag ik me vaak af hoe waar dat is.

  Lippenstift

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think its a matter of good timing in combination with little luck. I hit a jackpot of 6.800 after an employee fixed my machine!

  Ik denk dat het een kwestie is van goede timing in combinatie met weinig geluk. Ik heb een jackpot van 6.800 gewonnen nadat een medewerker mijn machine had gerepareerd!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lipstick: I too have mentioned that a machines RNG does continue to cycle numbers whether the machine is being played or not. I have done much research on slots and their workings and I have never found anyone who said different. It is such happenstance to actually win on a machine when you start to understand the workings behind the face of that machine.  A casino employee can most definitley throw off your rhythm, but beyond that there is nothing they can do to change that machines play. There is no secret switch inside, or punching their numbers in does not change the outcome.  It is pure LUCK.

  Lippenstift: Ik heb ook gezegd dat de RNG van een machine doorgaat met het doorlopen van getallen, ongeacht of de machine wordt bespeeld of niet. Ik heb veel onderzoek gedaan naar slots en hun werking, maar ik heb nog nooit iemand gevonden die anders zei. Het is zo'n toeval dat je daadwerkelijk wint op een machine als je de werking achter de machine begint te begrijpen. Een casinomedewerker kan je ritme zeker in de war brengen, maar verder kunnen ze niets doen om de werking van de machines te veranderen. Er zit geen geheime schakelaar in, en het invoeren van hun cijfers verandert de uitkomst niet. Het is puur GELUK.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  PMM,

  I know its a cycle thing now...but still i feel its a jinx!! You know us gamblers are very superstious!!

  Lipstick

  PMM,

  Ik weet nu dat het een cyclusding is... maar toch voel ik dat het een vloek is!! Je weet dat wij gokkers erg bijgelovig zijn!!

  Lippenstift

 • Origineel English Vertaling Dutch
  SUPERSTITION


  An irrational belief that an object, action, or circumstance not logically related to a course of events influences its outcome.

  A belief, practice, or rite irrationally maintained by ignorance of the laws of nature or by faith in magic or chance.
  A fearful or abject state of mind resulting from such ignorance or irrationality.
  Idolatry

        I know I always have a good luck charm with me.....it may be silly, but it may not be.....                                                                          PMM2008
  BIJGELOOF


  Een irrationele overtuiging dat een object, actie of omstandigheid die niet logisch verband houdt met een gang van zaken, de uitkomst ervan beïnvloedt.

  Een geloof, praktijk of ritus die op irrationele wijze in stand wordt gehouden door onwetendheid over de natuurwetten of door geloof in magie of toeval.
  Een angstige of verachtelijke gemoedstoestand die voortkomt uit dergelijke onwetendheid of irrationaliteit.
  Afgoderij

  Ik weet dat ik altijd een geluksbrenger bij me heb... het is misschien gek, maar misschien ook niet... PMM2008
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hmmm why do i sense Stevie Wonder is in da house!! grin grin

  Lipstick

  Hmmm, waarom heb ik het gevoel dat Stevie Wonder in huis is!! gringrin

  Lippenstift

 • Origineel English Vertaling Dutch

  just the fact that it stopped you playing for a while... that could turn your good luck to bad or maybe it's a way of telling you to stop coz you'll start to lose now.. cheesy superstitious indeed.. hehehe.. my point is playing should be continuous so to not stop the luck! hehhe

  alleen al het feit dat het je een tijdje heeft tegengehouden met spelen... dat zou je geluk kunnen verpesten of misschien is het een manier om je te vertellen dat je moet stoppen, omdat je nu begint te verliezen. cheesy inderdaad bijgelovig.. hehehe.. mijn punt is dat het spelen continu moet zijn om het geluk niet te stoppen! hehe

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting