EU-regels voor online gokken zijn slechts voor een deel ingevoerd

710
December 11th, 2018
Terug EU-regels voor online gokken zijn slechts voor een deel ingevoerd

Volgens een studie die in opdracht van de European Gaming and Betting Association (EGBA) door City University in Londen is uitgevoerd, zijn de EU-richtlijnen voor consumentenbescherming op het gebied van online gokken alleen in Denemarken volledig ingevoerd, terwijl de andere lidstaten op dit vlak nog altijd achterlopen. 

Het niet invoeren van deze richtlijnen creëert een mogelijk schadelijke omgeving, aangezien spelers die online gokken risico’s lopen waar ze niet overal in de Europese Unie even goed tegen zijn beschermd.

Het onderzoek bracht aan het licht dat het voornaamste doel van de Aanbeveling van de Europese Commissie 2014/478/EU ter zake van de invoering van bepaalde voorwaarden in alle lidstaten, niet is behaald.

Meer mislukkingen dan succesverhalen

In het officiële verslag staat dat “slechts ėėn jurisdictie (Denemarken) de beginselen van de Aanbeveling volledig heeft ingevoerd. Alle resterende jurisdicties hebben minstens ėėn aanbevolen beginsel niet ten uitvoer gelegd in hun nationale wetgeving.

Verder wordt vermeld dat er verschillende jurisdicties zijn die zich soepeler opstellen of “geen juridisch kader bieden met consistente regels”, waarbij bepaalde landen met name worden genoemd – zoals Nederland waar online gokken nog steeds illegaal is – terwijl er in Slovenië en Ierland geen specifieke regelgeving bestaat.

In de studie werd onderzoek gedaan naar de implementatie van een aantal maatregelen die van groot belang is voor spelers – identificatie, het beschermen van minderjarigen en algemene maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Belangrijke bevindingen

Uit de studie blijkt dat “er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan met betrekking tot het reguleren van online gokken, waardoor de mate waarin online spelers zijn beschermd sterk uiteenloopt.

Er werd ook geconstateerd dat in 25 landen de eis geldt dat spelers een account moeten aanmaken om te kunnen spelen…

... terwijl in 22 landen wordt verlangd dat de identiteit van de speler moet worden geverifieerd voordat een speelaccount kan worden geopend.

Wat betreft het beschermen van minderjarigen, werd vastgesteld dat in alle EU-lidstaten een minimum leeftijdseis geldt voor gokken; 18 jaar is het meest gebruikelijk (deze leeftijdseis is in 22 landen ingesteld). Ook verlangen slechts 13 landen dat er bij gokadvertenties moet worden vermeld dat ‘gokken verboden is voor minderjarigen’.

In 23 landen geldt de eis dat casino-exploitanten de mogelijkheid tot zelfuitsluiting en andere opties voor verantwoord gokken aanbieden, terwijl in 14 landen een nationaal register is opgesteld van spelers die zichzelf hebben uitgesloten. Tijdelijke zelfuitsluiting kan in 11 jurisdicties worden herroepen en permanente zelfuitsluiting kan worden beëindigd in alle jurisdicties.

Overeenstemming over gemeenschappelijke normen

In de conclusie van EGBA staat dat “het ontbreken van een universele aanname van de beginselen van de Aanbeveling een sterke aanwijzing is dat vrijwillige maatregelen waarschijnlijk onvoldoende invloed zullen uitoefenen op de overheden van de lidstaten.

Nu het merendeel van de toezichthouders de noodzaak onderkent van gelijkluidende nationale wetgeving in de EU en een nauwere samenwerking tussen de lidstaten, brengt de studie de woorden van Jenny Williams van het Britse Lagerhuis in herinnering; zij zei: “de heilige graal, het antwoord, is dat we met z’n allen overeenstemming bereiken over gemeenschappelijke normen en een gemeenschappelijke manier voor de naleving en handhaving hiervan.

Ten slotte beveelt de studie aan dat de Europese Commissie zich opnieuw bezint en prioriteit gaat geven aan zaken op het gebied van gokken...

... aangezien de Aanbeveling er niet in is geslaagd om alle Europese lidstaten consistente regels te laten invoeren.

Bron:

Consumer Protection in EU Online Gambling Regulation”, egba.eu, 8 december 2018.

“de mate waarin spelers zijn beschermd in de Europese Unie loopt sterk uiteen”

Wettelijk & Maatschappelijk Goknieuws
Terug naar de artikelen
Get great bonuses at VCO

Zoeken

Zoek Resultaten

Selecteer Taal

English English Italiano Italiano Dutch Dutch

Niet meer tonen

Delen op Facebook

Delen op Twitter

Delen