Kun je deze film een naam geven?

32,414
bekeken
153
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door MommyMachine
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 2 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Winscore Casinorecensie Inschrijfbonus: 100% tot €/$200 2e stortingsbonus: 50% tot €/$250 3e stortingsbonus: 50% tot €/$250 4e stortingsbonus: 100% tot €/$300 Inschrijfbonus - Noorwegen: 100%...

  Lees

  Winscore Casinobonussen en promoties

  1 556
  2 maanden geleden
 • Cobra Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen nieuwe spelers - Geen VS! 150% tot € 1000,- Hoe u de bonus kunt claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en hun storting doen. WR:...

  Lees
 • brianlinsenmayer@icloud.com ik heb op woensdag 24/04 in de vroege middag $100 gewonnen op SUNRISE SLOTS. Er wordt mij verteld dat het 7-10 werkdagen kan/zal duren voordat de beoordeling wordt...

  Lees

  Gesloten [vanwege het niet reageren van ...

  2 3.12 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB'ers,

  There is so many wonderful quotes from movies! I thought it would be fun to list some of our most memorable quotes and see if anyone can guess what movie its from.

  This is from an old movie classic: "You know how to whistle, don't you? Just put your lips together and blow."

  Can ya guess what the movie is?

  Lips
  Hoi LCB'ers,

  Er zijn zoveel prachtige citaten uit films! Ik dacht dat het leuk zou zijn om enkele van onze meest memorabele citaten op te sommen en te kijken of iemand kan raden uit welke film het komt.

  Dit komt uit een oude filmklassieker: "Je weet hoe je moet fluiten, nietwaar? Houd gewoon je lippen op elkaar en blaas."

  Kun je raden wat de film is?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lauren Bacall to Humphrey Bogart in Key Largo She was only 19 at the time when she made the movie, met him and fell in love. She said she tucked her head and looked sideways because she was "shy"

  Lauren Bacall tegen Humphrey Bogart in Key Largo Ze was pas 19 toen ze de film maakte, hem ontmoette en verliefd werd. Ze zei dat ze haar hoofd boog en opzij keek omdat ze 'verlegen' was

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya Freyer..........not the name of the movie!!! But you have the scene down perfect!

  Lips
  Hallo Freyer..........niet de naam van de film!!! Maar je hebt de scène perfect vastgelegd!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  To Have and Have Not

  Hebben en niet hebben

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Yesssssssssssss!!!!! That is a movie classic line. But nicenez........don't leave without posting a quote of your own!!! He he he!!

  Lips
  Yesssssssssss!!!!! Dat is een filmklassieker. Maar nicenez...ga niet weg zonder een eigen quote te posten!!! Hij hij hij!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

    How about ....Romeo Romeo wherefore art thou Romeo?

  Hoe zit het met... Romeo Romeo, waarom ben jij Romeo?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  romeo and juilet.lol
  here is one to hype the new movie
  "Curiouser and curioser"

  romeo en juilet.lol
  hier is er een om de nieuwe film te hype
  "Nieuwsgieriger en nieuwsgieriger"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Alice In Wonderland...and O I love your picture,wintermare!!!!!!!

  How 'bout -----------"I love you. You... you complete me. And I just... "-I think this is the most wonderful thing one can say to someone who he/she loves...so romantic!!!!"Just shut up.....You had me at hello"-and this is one of the best quote that I ever heard!!!

  Alice In Wonderland...en O, ik vind je foto geweldig, wintermerrie!!!!!!!

  Wat dacht je van ----------- "Ik hou van je. Jij... jij maakt mij compleet. En ik... "- Ik denk dat dit het mooiste is wat je kunt zeggen tegen iemand die hij /zij houdt van...zo romantisch!!!! "Zwijg gewoon... Je had me bij hallo" - en dit is een van de beste uitspraken die ik ooit heb gehoord!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  jerry maguire!

  and i must admit that was a bit touching, even though im  a guy tongue

  Jerry Maguire!

  en ik moet toegeven dat het een beetje ontroerend was, ook al ben ik een man tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Godfather III....i believe

  Godfather III... geloof ik

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Heres a quote from my favorite movie of all time...

  "As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. To me, being a gangster was better than being President of the United States."

  Hier is een citaat uit mijn favoriete film aller tijden...

  "Zolang ik me kan herinneren, heb ik altijd al een gangster willen zijn. Voor mij was een gangster zijn beter dan president van de Verenigde Staten zijn."

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh, let me take a stab at this....


  GOODFELLA's     

  Oh, laat ik hier eens een poging toe wagen....


  GOODFELLA's

 • Origineel English Vertaling Dutch

  this is the quote from one of my favourite movies ( must seen it like 100 times )

  "they may take our lives but they will never take our freedom"

  pretty easy to guess wink

  dit is de quote uit een van mijn favoriete films (moet hem wel 100 keer gezien hebben)

  "Ze nemen misschien ons leven, maar ze zullen nooit onze vrijheid afnemen"

  vrij makkelijk te raden wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  BRAVEHEART

  DAPPER HART

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ok here is one that i think we all have said at one time or another............"Houston i think we have a problem"

  Lips
  Oké, hier is er een die we volgens mij allemaal wel eens hebben gezegd...."Houston, ik denk dat we een probleem hebben"

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  APOLLO 13? laugh_out_loud

  APOLLO 13? laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  APOLLO 13? laugh_out_loud

  To easy.

  "I don´t expect you to talk, I expect you to die!"

  APOLLO 13? laugh_out_loud

  Te makkelijk.

  "Ik verwacht niet dat je praat, ik verwacht dat je doodgaat!"
 • Origineel English Vertaling Dutch
  The name is Bond.....James Bond! But what is the name of the movie??

  Lips
  De naam is Bond.....James Bond! Maar hoe heet de film??

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Goldfinger


  "Oh Beware, my lord, of jealousy. 'Tis the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on."

  Goudvinger


  'O, pas op, mijn heer, voor jaloezie. Het is het monster met de groene ogen dat de spot drijft met het vlees waarmee het zich voedt.'

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Oh thats a tough one......you got me on that here!!
  Oh, dat is een moeilijke... daar heb je mij mee te pakken!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  That's the quote by Iago from Othello... wink I really loved this movie played by Laurence Fishburne...

  Here's one----->>> "Well it's not the men in your life that counts it's the life in your men."

  Dat is het citaat van Iago uit Othello... wink Ik vond deze film, gespeeld door Laurence Fishburne, echt geweldig...

  Hier is er één ----->>> "Nou, het zijn niet de mannen in je leven die tellen, het is het leven in je mannen."

 • Origineel English Vertaling Dutch

  what  an absolute smashing remark tongue

  no clue as to what movie though..

  wat een absoluut verpletterende opmerking tongue

  geen idee welke film..

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi wnanhee! I'm No Angel??? Right?                Ok...here's mine...  "I'm your huckleberry"

  Hoi wnanhee! Ik ben geen engel??? Rechts? Oké...hier is de mijne... "Ik ben je bosbes"

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Wnanhee........omg i know this line! I absolutely love it! But damn i don't know the movie!!

  Lips
  Wnanhee...omg, ik ken deze zin! Ik ben er helemaal weg van! Maar verdomd, ik ken de film niet!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Anyone that knows this one, has good taste! This is one of my all-time favorite movies- I could watch the dvd once a week!!!

  Now you will recieve us, we do not ask for your poor or your hungry. We do not ask for your tired and your sick, it is your corrupt we claim. It is your evil that be sought by us. With every breathe we shall hunt them down, Each day we shall spill their blood 'till it rains down from the skies. Do not kill, do not rape, do not steal, these are principles which every man, of every faith can embrace. These are not polite suggestions, these are codes of behavior, and those of you that ignore them will pay the deadliest cost. There are varying degrees of evil, we are two lesser forms of filth, not to push the bounds and cross over, into true corruption, into our domain, but if you do, one day you will look behind you and you will see we three, and on that day you will reap it, and we will send you to which ever God you wish.

  Hint: 2 VERY HOT Irish guys are the main characters

  Iedereen die deze kent, heeft een goede smaak! Dit is een van mijn favoriete films aller tijden. Ik zou de dvd één keer per week kunnen bekijken!!!

  Nu zul je ons ontvangen, we vragen niet om je armen of je hongerigen. Wij vragen niet om uw vermoeiden en zieken; wij beweren dat u corrupt bent. Het is uw kwaad dat door ons wordt gezocht. Met elke ademhaling zullen we ze opjagen, elke dag zullen we hun bloed vergieten totdat het uit de lucht regent. Niet doden, niet verkrachten, niet stelen, dit zijn principes die ieder mens, van elk geloof, kan omarmen. Dit zijn geen beleefde suggesties, dit zijn gedragscodes, en degenen onder u die deze negeren zullen de dodelijkste prijs betalen. Er zijn verschillende gradaties van kwaad, we zijn twee kleinere vormen van vuiligheid, niet om de grenzen te verleggen en over te steken, naar echte corruptie, naar ons domein, maar als je dat doet, zul je op een dag achterom kijken en zul je zien dat we drie , en op die dag zul je het oogsten, en zullen we je naar welke God dan ook sturen die je maar wilt.

  Hint: 2 ZEER HETE Ierse jongens zijn de hoofdpersonen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The Boondock Saints?

  The Boondock Saints?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  H*LL Yeah!!

  What a great fllick.

  H*LL ja!!

  Wat een geweldig flikkeren.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ok a bit of nostalgia............

  "Is that a gun in your pocket, or you just happy to see me"?
  Oké, een stukje nostalgie............

  "Is dat een pistool in je zak, of ben je gewoon blij me te zien"?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi wnanhee! I'm No Angel??? Right?                Ok...here's mine...  "I'm your huckleberry"


  Tombstone.

  Hoi wnanhee! Ik ben geen engel??? Rechts? Oké...hier is de mijne... "Ik ben je bosbes"


  Grafsteen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  "Make my day...punk!"

  "Maak mijn dag...punk!"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I even had to add it to my profile.

  Ik moest het zelfs aan mijn profiel toevoegen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  That is Clint Eastwood but I do not remember the name of the movie.

  Dat is Clint Eastwood, maar ik weet de naam van de film niet meer.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi wnanhee! I'm No Angel??? Right? 
  [/quote]
  Yes,luvkitty, you got it right!!! I love that line in fact, I put it in my profile...lol

  [quote author=rokko link=topic=9850.msg82458#msg82458 date=1267820472]
  "Make my day...punk!"

  hmmmmmm..........(thinking hard...)  ---Dirty Harry---one of my favorite his movie.
  "Go ahead, make my day punk!"---Clint Eastwood

  Hoi wnanhee! Ik ben geen engel??? Rechts?
  [/citaat]
  Ja, luvkitty, je hebt gelijk!!! Ik hou zelfs van die zin, ik heb hem in mijn profiel gezet...lol

  [citaat auteur=rokko link=topic=9850.msg82458#msg82458 date=1267820472]
  "Maak mijn dag...punk!"

  hmmmmmm..........(denkt hard na...) ---Dirty Harry---een van mijn favoriete films.
  "Ga je gang, maak mijn dag punk!" --- Clint Eastwood
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Darn it! I was going 2 answer that last 1, but u got 2 it 1st. Hey! U 4got 2 post another quote though so I hope u don't mind me posting this 1.                    "It puts the lotion on it's skin or else it gets the hose again."

  Verdorie! Ik wilde die laatste 2 beantwoorden, maar je kreeg er 2 als eerste. Hoi! U kunt echter nog een citaat posten, dus ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik dit bericht plaats. 1. "Het brengt de lotion op zijn huid, anders krijgt het de slang weer."

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Silence of the Lambs! That move really freaked me out!!! I couldn't get that out of my mind for weeks!

  "Now all you have to do is hold the chicken, bring me the toast, give me a check for the chicken salad sandwich, and you haven't broken any rules."

  Lips
  Stilte van de lammeren! Die beweging maakte me echt bang!!! Ik kon het wekenlang niet uit mijn hoofd krijgen!

  'Nu hoef je alleen maar de kip vast te houden, me de toast te brengen, me een cheque te geven voor het broodje kipsalade, en je hebt geen enkele regel overtreden.'

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Pulp Fiction!

  Pulp Fiction!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Nope!!!!!!!!! Its an oldie classic......heres a hint Jack Nicholson is in it!

  Lips
  Nee!!!!!!!!! Het is een oude klassieker...hier is een hint dat Jack Nicholson erin zit!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  China Town?!

  Chinatown?!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The problem is that Jack Nicholson did way too many movies so it's really hard to tell which movie...a ya ya ya... huh

  Het probleem is dat Jack Nicholson veel te veel films heeft gemaakt, dus het is erg moeilijk om te zeggen welke film... a ya ya ya... huh

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Here is the scene:

  The movie's most famous scene takes place in a roadside restaurant where Bobby tries to get a waitress to bring him a side order of toast with his breakfast. The waitress refuses, stating that toast is not offered as a side item, despite the diner's offering a chicken salad sandwich on toast.

  Bobby appeals to both logic and common sense, but the waitress adamantly refuses to break with the restaurant's policy of only giving customers what is printed in the menu. Ultimately, Bobby orders both his breakfast and the chicken salad sandwich on toast, telling the waitress to bring the sandwich to him without mayonnaise, butter, lettuce, or chicken, culminating in Bobby's responding to the waitress' incredulity at his order to "hold the chicken" with "hold it between your knees!"

  The waitress then indignantly orders them to leave, and Nicholson knocks the drinks off the table with a sweep of his arm.

  Lips
  Hier is de scène:

  De beroemdste scène uit de film speelt zich af in een restaurant langs de weg, waar Bobby een serveerster probeert te overtuigen om hem een bijgerecht met toast te brengen bij zijn ontbijt. De serveerster weigert en stelt dat toast niet als bijgerecht wordt aangeboden, ondanks dat het restaurant een broodje kipsalade op toast aanbiedt.

  Bobby doet een beroep op zowel logica als gezond verstand, maar de serveerster weigert resoluut te breken met het beleid van het restaurant om klanten alleen te geven wat op het menu staat. Uiteindelijk bestelt Bobby zowel zijn ontbijt als het broodje kipsalade op toast, waarbij hij de serveerster zegt het broodje naar hem toe te brengen zonder mayonaise, boter, sla of kip, met als hoogtepunt Bobby's reactie op het ongeloof van de serveerster over zijn bevel om 'de deur vast te houden'. kip" met "houd hem tussen je knieën!"

  De serveerster beveelt hen vervolgens verontwaardigd te vertrekken, en Nicholson gooit de drankjes met een armbeweging van de tafel.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey lips... I was channel surfing & saw that Silence of the Lambs just happened 2 b on.        "U will let me know when the lambs stop screaming, won't u Lips?"  hehe

  Hé lippen... Ik was aan het surfen op kanalen en zag dat Silence of the Lambs net 2b gebeurde. 'Je laat het me weten als de lammetjes ophouden met schreeuwen, nietwaar Lips?' haha

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Five Easy Pieces.

  A tough one. Had to cheat. But we all like to win wink

  I would bet my farm that this movie was never released in Germany.

  The last "classic" with Jack Nicholson I could have thought of, would have been Easy Rider. But with this restaurant scene...

  Vijf eenvoudige stukken.

  Een moeilijke. Moest vals spelen. Maar we houden allemaal van winnen wink

  Ik durf te wedden dat deze film nooit in Duitsland is uitgebracht.

  De laatste "klassieker" met Jack Nicholson die ik had kunnen bedenken, zou Easy Rider zijn geweest. Maar met deze restaurantscène...

 • Origineel English Vertaling Dutch
  That's it rokko!!!!!!!!!!!! I am glad someone cheated!! It is an old classic it's too bad its not released in Germany.

  Lips
  Dat is het rokko!!!!!!!!!!!! Ik ben blij dat iemand vals speelt!! Het is een oude klassieker, jammer dat hij niet in Duitsland is uitgebracht.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  How about a global classic (even fitting for womens day):

  "We will alwas have Paris."

  Wat dacht je van een mondiale klassieker (zelfs passend voor vrouwendag):

  'Wij zullen altijd Parijs hebben.'

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh Yeah!!! One of the most famous romance movie of all....
  Our Humphrey Bogart and beautiful Ingrid Bergman...Casablanca!!!
  ...."I guess...we will always have Paris."

  O ja!!! Een van de beroemdste romantische films aller tijden....
  Onze Humphrey Bogart en prachtige Ingrid Bergman...Casablanca!!!
  ...."Ik denk...we zullen altijd Parijs hebben."

 • Origineel English Vertaling Dutch

  singing in the rain

  zingen in de regen

 • Origineel English Vertaling Dutch
  You must remember this.......

  A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
  The fundamental things apply
  As time goes by.

  And when two lovers woo
  They still say, "I love you."
  On that you can rely
  No matter what the future brings
  As time goes by...............

  A great great movie!!

  Since we are on subject of romance here is one:

  The best love is the kind that awakens
  the soul and makes us reach for more;
  that plants a fire in our hearts
  and brings peace to our minds ....
  That's what you've given me
  and that's what I hope to give to you forever.

  Lips
  Dit moet je onthouden.......

  Een kus is maar een kus, een zucht is maar een zucht.
  De fundamentele dingen zijn van toepassing
  Naarmate de tijd verstrijkt.

  En wanneer twee geliefden woo
  Ze zeggen nog steeds: "Ik hou van je."
  Daar kunt u op vertrouwen
  Wat de toekomst ook brengt
  Naarmate de tijd verstrijkt...............

  Een geweldige film!!

  Omdat we het over romantiek hebben, is er hier één:

  De beste liefde is het soort dat ontwaakt
  de ziel en zorgt ervoor dat we naar meer reiken;
  dat een vuur in ons hart plant
  en brengt vrede in onze geest....
  Dat is wat je mij hebt gegeven
  en dat is wat ik je voor altijd hoop te geven.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Now that womens day is over, how about some (tv) action:

  "Failure is not an option!"

  Nu de vrouwendag voorbij is, wat dacht je van wat (tv) actie:

  "Falen is geen optie!"

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Karate Kid!!!!!!!!!!! Oh yeah!! You threw me off when you said "tv"! Thats a movie!

  ps i love your new pic!!

  Lips
  Karate kind!!!!!!!!!!! O ja!! Je gooide me weg toen je 'tv' zei! Dat is een film!

  ps ik vind je nieuwe foto geweldig!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Here is an easy one:

  ...........and the eye in the sky is watching us all"

  Lips
  Hier is een makkelijke:

  ...en het oog in de lucht houdt ons allemaal in de gaten"

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
10

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 1 maand geleden
12

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Dzile
Dzile Serbia 11 dagen geleden
92

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!