Ik ren even snel naar de winkel voor wat melk.

4,915
bekeken
19
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door PMM2008
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Jackpoty Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen voor nieuwe spelers - spelers uit Duitsland welkom! Bedrag: 150% tot € 500 Hoe krijg ik de bonus: Spelers moeten zich registreren via onze LINK...

  Lees
 • HashLucky Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot € 500 + 100 spins Inschrijfbonus: 50% tot € 1.000 + 50 spins Inschrijfbonus: 75% tot € 500 + 75 spins Inschrijfbonus - Canada: 100% tot €...

  Lees

  HashLucky Casino-promoties en bonussen

  1 502
  2 maanden geleden
 • mBitCasino - Smartsoft Draai en win Promo geldig: 1 april 2024. - 28 januari 2025. Prijzenpot: 5.000.000 USDT Hoe werkt het? - Als u nog geen account heeft, kunt u zich hier aanmelden. - Het enige...

  Lees

  mBitCasino-toernooien

  3 439
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi gang:

      Went to the store today and it was wall to wall with people.  Of course it was going to be , it was Saturday. So many people shop on the weekend.  Well this weekend was the time I was unlucky enough to run out of milk.  sad  Who doesnt need milk? I use it for cooking, baking, cereal, and my coffee.

  Just going to the store itself is a tuff thing for me, and when it is busy it only makes it worse.  I let out a big sigh and pulled into the parking lot.  Of course there was no place to park except in the adjacent parking lot of the store next door. Not a good sign.  I felt like from where  I parked I needed to call a cab to get me to the door.

  I walk to the door, which left me winded, and head to get a cart.  NONE. laugh_out_loud.  OMG, is this store busy or what?  I have this sinking feeling in the pit of my stomach.

  I am off to the milk section, and it was no easy feat to get to it. I got behind this elderly lady, and she just couldnt decide if she wanted Vitamin D or 2%.  She finally makes her selection, and then decides to stand right there in front of the cooler to check her grocery list again.  I am biting my tongue and I slowly edge further and further in her space. I just want my milk so I can get out of there.


  A gallon of milk in each hand, as I have no darn cart, I am off to the check outs.  OMG, the lines to check out were simply unreal, and each cart  I viewed contained overflowing quanities of food and grocery items. This was not going to be a fast in and out trip for me.  As I stand there the milk was getting mighty heavy in each hand, and I thought about forgetting the whole thing and leaving when just then a U SCAN opened up.

  We all know the U scan lines. The you do it yourself checkout.  I have not had good luck with Uscans, and I eyed it with dread before I headed to it. I had to make up my mind fast as other people were moving in for the kill.  I have never had good luck with U scans, I think they hate me. Maybe today would be different.

  "Welcome valued shopper. " "Please scan your card." Damn, I left my card at home.  Now I will have to pay full price for everything as you only get the discounted sale price if you have the "card." >:(

  "PLease scan your first item." I proceded to run the milk barcode across the scanner. Beeeeep. Nothing.....I try again....Beeeeep, nothing....It was not scanning. So I put the milk down on the counter.  Oh, that was a no no , you can only put your rung up items on this special counter . I start to look for a clerk or someone to help me. No one around.  There are now people who are waiting in line behind me, and they are getting restless.  I try to smile and assure them I cannot control the scanner, and they seem less than satisfied,  with my attempt. 

  "Just scan your items, a clerk finally appears and says to me. I explain I tried to do that and there is some sort of problem.  She looks at the machine, and turns to me and says...."You didn't scan your card."  "I know, I dont have it with me." I tell her.  She shrugs her shoulders at me like I had commited a terrible error and hits some buttons.  She scans my milk for me, and the machine responds, and I think I am home free.

  I hit the "Pay Now" button, and I accidently hit cash, when I wanted to hit debit., as I was using my debit card. Whoopsy. That jammed up everything again. The clerk had to come back after waiting again for her, and hit a few more buttons for me, before I could finally cash out. The clerk looks at me like I am hopeless.

  By this time most of the people that were behind me in line have gone off in search of other lines, as they see the one I am in is not moving so fast.

  I hear the machine say "Thank YOU, and have a nice day or some other generic parting words, and I am outta there. 


  Only as I am walking away do I realize why the U scan lanes are usually open when nothing else is.

  I end up carrying my milk, one in each hand alllll the way across the parking lot to the car, and almost throw it in the back seat with an urgency to get the heck away from this store.  My arms felt like I had been carrying cement blocks.  >:(

  Oh yes, just another quick trip to the store for milk.  laugh_out_loud.

  I hate U scans, and they hate me.....

                                            PMM cool

  Hallo bende:

  Vandaag naar de winkel geweest en het stond van muur tot muur met mensen. Natuurlijk zou dat zo zijn, het was zaterdag. Er zijn zoveel mensen die in het weekend winkelen. Nou, dit weekend was de tijd dat ik de pech had dat ik geen melk meer had. sad Wie heeft er geen melk nodig? Ik gebruik het voor koken, bakken, ontbijtgranen en mijn koffie.

  Gewoon naar de winkel gaan is voor mij een hele opgave, en als het druk is, wordt het alleen maar erger. Ik slaakte een diepe zucht en reed de parkeerplaats op. Natuurlijk was er geen plek om te parkeren, behalve op de aangrenzende parkeerplaats van de naastgelegen winkel. Geen goed teken. Ik had het gevoel dat ik vanaf de plek waar ik parkeerde een taxi moest bellen om me naar de deur te brengen.

  Ik loop naar de deur, die me in de war bracht, en ga een karretje halen. GEEN. laugh_out_loud . OMG, is deze winkel druk of zo? Ik heb een gevoel van zinken in mijn maag.

  Ik ga naar de melkafdeling en het was niet eenvoudig om daar te komen. Ik stond achter deze oudere dame en ze kon gewoon niet beslissen of ze vitamine D of 2% wilde. Ze maakt uiteindelijk haar keuze en besluit dan voor de koelbox te gaan staan om haar boodschappenlijstje nog eens te bekijken. Ik bijt op mijn tong en schuif langzaam verder en verder in haar ruimte. Ik wil gewoon mijn melk, zodat ik daar weg kan.


  Een liter melk in elke hand, aangezien ik geen karretje heb, ga ik naar de kassa. OMG, de rijen om uit te checken waren gewoonweg onwerkelijk, en elke kar die ik zag bevatte overvolle hoeveelheden voedsel en boodschappen. Dit zou voor mij geen snelle in- en uitreis worden. Terwijl ik daar stond, werd de melk enorm zwaar in elke hand, en ik dacht erover om de hele zaak te vergeten en weg te gaan toen er op dat moment een U SCAN openging.

  We kennen allemaal de U-scanlijnen. De doe-het-zelf-kassa. Ik heb geen geluk gehad met Uscans, en ik keek er met angst naar voordat ik er naartoe ging. Ik moest snel een besluit nemen, terwijl andere mensen op pad gingen voor de moord. Ik heb nooit veel succes gehad met U-scans, ik denk dat ze me haten. Misschien zou het vandaag anders zijn.

  "Welkom gewaardeerde shopper." "Scan uw kaart." Verdomme, ik heb mijn kaart thuis laten liggen. Nu moet ik voor alles de volledige prijs betalen, aangezien je alleen de korting op de verkoopprijs krijgt als je de 'kaart' hebt. >:(

  "Scan uw eerste item." Ik ging verder met het door de scanner laten lopen van de melkbarcode. Bieeep. Niets....Ik probeer het opnieuw....Beeeeep, niets....Er werd niet gescand. Dus zette ik de melk op het aanrecht. Oh, dat was een nee nee, je kunt alleen je opgebelde spullen op deze speciale toonbank leggen. Ik ga op zoek naar een klerk of iemand die mij kan helpen. Niemand in de buurt. Er staan nu mensen achter mij in de rij te wachten, en ze worden onrustig. Ik probeer te glimlachen en hen te verzekeren dat ik de scanner niet kan bedienen, en ze lijken niet bepaald tevreden met mijn poging.

  "Scan gewoon uw spullen, er verschijnt eindelijk een medewerker en zegt tegen mij. Ik leg uit dat ik dat heb geprobeerd en er is een probleem. Ze kijkt naar de machine, draait zich naar mij toe en zegt..." Dat heb je niet gedaan. 'Ik weet het, ik heb hem niet bij me.' zeg ik tegen haar. Ze haalt haar schouders naar me op alsof ik een vreselijke fout heb begaan en drukt op een paar knoppen. Ze scant mijn melk voor me, en de machine reageert, en ik denk dat ik vrij ben.

  Ik drukte op de knop 'Nu betalen' en per ongeluk op contant geld toen ik op debetkaart wilde drukken, omdat ik mijn bankpas gebruikte. Oeps. Dat zette alles weer op scherp. De receptionist moest terugkomen nadat hij opnieuw op haar had gewacht, en nog een paar knoppen voor mij indrukken, voordat ik eindelijk kon uitbetalen. De receptionist kijkt me aan alsof ik hopeloos ben.

  Tegen die tijd zijn de meeste mensen die achter mij in de rij stonden, op zoek gegaan naar andere rijen, omdat ze zien dat degene waarin ik zit niet zo snel beweegt.

  Ik hoor de machine zeggen: "Bedankt, en een fijne dag verder", of een ander algemeen afscheidswoord, en ik ben daar weg.


  Pas als ik wegloop, besef ik waarom de U-scanbanen meestal open zijn als er niets anders is.

  Uiteindelijk draag ik mijn melk, één in elke hand, de hele weg over de parkeerplaats naar de auto, en gooi hem bijna op de achterbank met een haast om weg te komen uit deze winkel. Mijn armen voelden alsof ik cementblokken droeg. >:(

  Oh ja, nog een kort ritje naar de winkel voor melk. laugh_out_loud .

  Ik haat U-scans, en zij haten mij...

  PMM cool

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I hear you. I purposely will not get a cart so I don't buy everything else because it looks good. But I'll end up with 20 things in hands, arms and sometimes teeth before I check out. At least when I say I'm going to the store now, I do. It used to be when I'm going to the store with money for groceries, I'd be up at the Indian casinos till the next day. I'm glad to say I outgrew that.

  Ik hoor je. Ik koop met opzet geen karretje, dus ik koop niet al het andere omdat het er goed uitziet. Maar voordat ik vertrek, heb ik twintig dingen in handen, armen en soms tanden. Als ik zeg dat ik nu naar de winkel ga, doe ik dat tenminste. Vroeger was ik, als ik met geld voor boodschappen naar de winkel ging, tot de volgende dag in de Indiase casino's aanwezig. Ik ben blij om te zeggen dat ik daar ontgroeid ben.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO.. forgive me for laughing.. this is so funny.. though i feel bad for you and your arms.. self check can be a nightmare.. working in grocery stores i heard it all day long, "please scan your first item,(you scan it hold item and stare at screen) please place item into bagging area, please remove item from bagging area and rescan, do you want to bag item, please scan item, item in bagging area does not register, (ten minutes later the machine gets impatient) lady did you know you scanned item 101 times, LADY SCAN IT PUT THE DAMN THING IN THE BAG PAY AND GET OUT!!! WTH YOU MEAN NOW YOU WANT DEBIT, YOU PUSHED CASH.. (you get to thinking it's going to meet you outside as you leave to beat you up  :'( ).. nitemare i tell ya...

  Loved the story Pam.. i have had my affair with.. Selfcheck...

  LMAO.. vergeef me dat ik lach.. dit is zo grappig.. hoewel ik medelijden heb met jou en je armen.. zelfcontrole kan een nachtmerrie zijn.. werken in supermarkten ik hoorde het de hele dag, "scan alsjeblieft je eerste item (u scant het, houdt het item vast en staart naar het scherm) plaats het item in het inpakgebied, verwijder het item uit het inpakgebied en scan opnieuw, wilt u het item in de zak doen, scan het item, het item in het inpakgebied wordt niet geregistreerd, (tien minuten later wordt de machine ongeduldig) dame wist je dat je het item 101 keer hebt gescand, DAME SCAN HET PLAATS DAMN DING IN DE ZAK BETAAL EN GAAT ER WEG!!! WTH JE BEDOELT NU DAT JE DEBET WILT, JE GEDRUKT CONTANT GELD.. (je krijgt om te denken dat hij je buiten zal ontmoeten als je weggaat om je in elkaar te slaan :'( ).. nitemare, ik zeg het je...

  Ik hield van het verhaal Pam.. Ik heb mijn affaire gehad met.. Selfcheck...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I was hoping people would find the humor in it, as even I did, that is why I wrote the post.

  If you dont laugh about things like this when they happen, you will surely want to cry.

  Thanks for reading..... wink It is so appreciated.

                                                                      PMM

  Ik hoopte dat mensen er de humor in zouden vinden, zoals zelfs ik deed, daarom schreef ik het bericht.

  Als je niet lacht om dit soort dingen als ze gebeuren, zul je zeker willen huilen.

  Bedankt voor het lezen..... wink Het wordt zo gewaardeerd.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  EEK! I hate to admit it, but I love the U scan. Once you get the hang of it, things go pretty smoothly.  I was intimidated and didn't use it when they first were put in.  But I did give it a try when I ran in for one item and have used it ever since.  The reason I love it?  I get rid of all my change.  Weird I know, but I love to feed all those pennies, nickels, and dimes in.  It lets me keep more paper money in my purse so I can buy lottery tickets.  smiley

  medtrans

  EK! Ik geef het niet graag toe, maar ik ben dol op de U-scan. Als je het eenmaal onder de knie hebt, gaat het vrij vlot. Ik was geïntimideerd en gebruikte het niet toen ze er voor het eerst in werden geplaatst. Maar ik probeerde het wel toen ik voor één item binnenkwam en heb het sindsdien gebruikt. De reden dat ik er dol op ben? Ik gooi al mijn wisselgeld weg. Raar, dat weet ik, maar ik vind het heerlijk om al die centen, stuivers en dubbeltjes erin te stoppen. Hierdoor kan ik meer papiergeld in mijn tas houden, zodat ik loten kan kopen. smiley

  Medtrans

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Your story made me chuckle Pam as I really could visualise it.  I bet you were really stroppy at the end of your "trial" to buy some milk.

  I prefer the "U Scan" (not sure what we call it over here but it's the same thing).  The assistants that "man" these machines are so helpful.  Your "assistant" sounded quite horrible.

  blue

  Je verhaal deed me grinniken, Pam, omdat ik het me echt kon voorstellen. Ik wed dat je erg slordig was aan het einde van je "proefperiode" om wat melk te kopen.

  Ik geef de voorkeur aan de "U Scan" (ik weet niet zeker hoe we het hier noemen, maar het is hetzelfde). De assistenten die deze machines "bemannen" zijn zo behulpzaam. Je "assistent" klonk behoorlijk afschuwelijk.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  UPDATE:

  Although I suffer from USCANAPHOBIA, I went for milk again today and was forced to use the Uscan.  I swear the clerk recognized me and rolled her eyes. laugh_out_loud She just knew I was going to be trouble.

  I was successful!!!  The machine didn't bite me, and obeyed my commands. I didnt hit the wrong buttons, and I was in and out in a flash.  I swear the clerk wanted to give me a high five and Well done pat on the back.

  I am so glad, I was thinking I needed to look up a support group for USCANAPHOBIA.

  1800 USCAN-FEAR wink wink wink wink wink


                                                            PMM

  Next week I will try it with coupons and bottle slips. That ought to put a wrench back in everything.  shocked

  UPDATE:

  Hoewel ik last heb van USCANAPHOBIA, ben ik vandaag weer melk gaan halen en moest ik de Uscan gebruiken. Ik zweer dat de receptioniste mij herkende en met haar ogen rolde. laugh_out_loud Ze wist gewoon dat ik problemen zou krijgen.

  Ik was succesvol!!! De machine beet me niet en gehoorzaamde mijn bevelen. Ik drukte niet op de verkeerde knoppen en ik was in een mum van tijd in en uit. Ik zweer dat de receptionist me een high five wilde geven en een schouderklopje.

  Ik ben zo blij, ik dacht dat ik een steungroep voor USCANAPHOBIA moest opzoeken.

  1800 USCAN-FEAR winkwinkwinkwinkwink


  PMM

  Volgende week ga ik het proberen met kortingsbonnen en flessenstrookjes. Dat zou alles weer in de war moeten brengen. shocked

 • Origineel English Vertaling Dutch

  very amusing story:)
  although i might have found it less amusing when i was behind you in that line ^^

  heel grappig verhaal :)
  alhoewel ik het misschien minder grappig vond toen ik achter je stond in die rij ^^

 • Origineel English Vertaling Dutch

  USCANAPHOBIA shocked shocked  LMAAOOOOO

  Oh no.. NOT COUPONS IN THE U-SCAN...  lips_sealed

  ahem.. okay calm down.. you can do this Pam... just take it slow and eeeassssy

  USCANAFOBIË shockedshocked LMAAOOOOO

  Oh nee.. GEEN COUPONS IN DE U-SCAN... lips_sealed

  ahem.. oké, kalm maar.. je kunt dit doen Pam... doe het rustig aan en eeeassssy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Coupons now?

  Don't go getting ahead of yourself.
  Or the rest of us for that matter.

  Coupons nu?

  Loop niet op de zaken vooruit.
  Of de rest van ons trouwens.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Coupons now?

  Don't go getting ahead of yourself.
  Or the rest of us for that matter.
  HAHAHAHHAHA!!!!  Ohhhh, Im gonna do it, Im cutting my coupons now.

  Someone will be the unlucky  and get stuck behind me in line.  HAHAHAHAH

  That was funny Bradwill.....Thanks for reading.

                                                PMM

  Coupons nu?

  Loop niet op de zaken vooruit.
  Of de rest van ons trouwens.
  HAHAHAHAHAHA!!!! Ohhhh, ik ga het doen, ik knip nu mijn kortingsbonnen.

  Iemand zal de pech hebben en achter mij in de rij komen te staan. HAHAHAHAHA

  Dat was grappig Bradwill.....Bedankt voor het lezen.

  PMM
 • Origineel English Vertaling Dutch

  At my store when you have coupons the clerk has to come over, put a code in the machine, and then scan the coupon. 

  Good luck!

  medtrans

  Als je in mijn winkel kortingsbonnen hebt, moet de winkelbediende langskomen, een code in de machine invoeren en vervolgens de kortingsbon scannen.

  Succes!

  Medtrans

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAOOOOOO......OMG! What a good story!!!

  i love USCANS myself... but PM....you can NOT, I repeat, can NOT use coupons at the USCAN..Unless....you pay for your purchase with ALL CHANGE!!! Yup, all coins....just make sure you don't go to a grocery store near me! lol

  LMAOOOOOO......OMG! Wat een goed verhaal!!!

  ik ben zelf dol op USCANS... maar PM... je kunt, ik herhaal, GEEN kortingsbonnen gebruiken bij de USCAN. Tenzij... je voor je aankoop betaalt met ALLE VERANDERING!!! Ja, alle munten... zorg er wel voor dat je niet naar een supermarkt bij mij in de buurt gaat! lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  UPDATE:

  Although I suffer from USCANAPHOBIA, I went for milk again today and was forced to use the Uscan.  I swear the clerk recognized me and rolled her eyes. laugh_out_loud She just knew I was going to be trouble.

  I was successful!!!  The machine didn't bite me, and obeyed my commands. I didnt hit the wrong buttons, and I was in and out in a flash.  I swear the clerk wanted to give me a high five and Well done pat on the back.

  I am so glad, I was thinking I needed to look up a support group for USCANAPHOBIA.

  1800 USCAN-FEAR wink wink wink wink wink


                                                            PMM

  Next week I will try it with coupons and bottle slips. That ought to put a wrench back in everything.  shocked


  Heh heh - USCANAPHOBIA - I love it.

  Glad it wasn't as bad as the last visit Pam.

  blue

  UPDATE:

  Hoewel ik last heb van USCANAPHOBIA, ben ik vandaag weer melk gaan halen en moest ik de Uscan gebruiken. Ik zweer dat de receptioniste mij herkende en met haar ogen rolde. laugh_out_loud Ze wist gewoon dat ik problemen zou krijgen.

  Ik was succesvol!!! De machine beet me niet en gehoorzaamde mijn bevelen. Ik drukte niet op de verkeerde knoppen en ik was in een mum van tijd in en uit. Ik zweer dat de receptionist me een high five wilde geven en een schouderklopje.

  Ik ben zo blij, ik dacht dat ik een steungroep voor USCANAPHOBIA moest opzoeken.

  1800 USCAN-FEAR winkwinkwinkwinkwink


  PMM

  Volgende week ga ik het proberen met kortingsbonnen en flessenstrookjes. Dat zou alles weer in de war moeten brengen. shocked


  Heh heh - USCANAPHOBIA - Ik vind het geweldig.

  Blij dat het niet zo erg was als het laatste bezoek aan Pam.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  These really are some great posts,guys!!!
  I am laughing and laughing so loud right now.
  OMG!!! I so hate that darn USCAN...they should have named it Uscant!!!
  Every time I go to the stores with my  daughter, she encourages  me to use it and guess what? it always takes more time than just go to the cashier...BOOM BAM!!! and what's worse...we start to feeling  embarrassed by being too slow and we both get lost with items sell by pounds since we have to search for the item numbers and weight...any way, the lady who must be in charge at the Uscan isle hates us and most of the time she doesn't even bother to come over to us any more when the machine beeps and telling us to wait for the assistant...lol, she just push her button to let things pass so we can get out of her face quick.................Yeah, I know....I still use it and I am a stubborn.  tongue

  Dit zijn echt geweldige berichten, jongens!!!
  Ik ben nu zo hard aan het lachen en lachen.
  OMG!!! Ik haat die verdomde USCAN zo... ze hadden het Uscant moeten noemen!!!
  Elke keer als ik met mijn dochter naar de winkels ga, moedigt ze me aan om het te gebruiken en raad eens? het kost altijd meer tijd dan alleen maar naar de kassa gaan...BOOM BAM!!! en wat nog erger is... we beginnen ons te schamen omdat we te langzaam zijn en we raken allebei verdwaald met items die per pond worden verkocht, omdat we moeten zoeken naar de itemnummers en het gewicht... hoe dan ook, de dame die de leiding moet hebben het Uscan-eiland haat ons en meestal neemt ze niet eens meer de moeite om naar ons toe te komen als de machine piept en zegt dat we op de assistent moeten wachten...lol, ze drukt gewoon op haar knop om de dingen voorbij te laten gaan we kunnen snel uit haar gezicht verdwijnen. Ja, ik weet het. Ik gebruik het nog steeds en ik ben koppig. tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  " USCANT " LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...........oh Nan, what a great way to start the morning!
  ty

  "USCANT" LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...........oh Nan, wat een geweldige manier om de ochtend te beginnen!
  ty

 • Origineel English Vertaling Dutch

  HAHHAHAHAAHHAHAH.  "USCANT"  That is halarious.

  Your story sounds so similar to mine Nan.  Holding up the whole line cause your looking for the code for the oranges you are trying to buy.  hahahahah,

  Thanks for reading exclamation!

                                                        PMM

  HAHHAHAHAHAHAHAHA. "USCANT" Dat is gevaarlijk.

  Jouw verhaal lijkt zo op het mijne, Nan. Als u de hele regel omhoog houdt, zoekt u naar de code voor de sinaasappelen die u probeert te kopen. hahahaha,

  Bedankt voor het lezen exclamation !

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  To Funny.............

  Te grappig.............

 • Origineel English Vertaling Dutch
  smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 20 dagen geleden
143

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht