Als ik nog een betaalbare levensverzekering in mijn post zie,

2,665
bekeken
8
antwoorden
Laatste post geleden 12 jaar geleden door helwin
helwin
 • Gestart door
 • helwin
 • Nevada Super Hero 1996
 • laatste activiteit 1 dag geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Nadat ik had vertrouwd op wat een gerenommeerd casino BetSafe leek en daar een volledige verificatie had ondergaan, ontving ik bij een poging mijn winst op te nemen de meest absurde excuses van de...

  Lees
 • Tweeling recensie Inschrijfbonus: 100% tot € 300. Inschrijfbonus - Canada: 100% tot 500 CAD. Herlaadbonus: 50% tot € 100 Cashback-bonus: 10% Alleen nieuwe klanten. Algemene voorwaarden zijn van...

  Lees

  Dubbele bonussen en promoties

  1 452
  2 maanden geleden
 • Nopeampi Casino recensie Inschrijfbonus: 100 gratis spins. Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie contact op met de klantenservice. Alleen nieuwe klanten. Algemene voorwaarden zijn van...

  Lees

  Nopeampi Casinobonussen en promoties

  1 433
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

    I'll scream! I keep checking my mail for some good news, something to play, an answer to my mails anything but stuff I just throw away. It seems I hardly get any mail anymore. I don't play Plenty Slots, Vegas Online, 99 Slots, Mighty Slots or Slots Nuts a they always send me their stuff. Today they staggered them in. I'm really trying to avoid the kitchen, so if anyone wants to send me some good news or post, nows a good time! Did I mention I didn't have any cigarettes either?

  Ik zal schreeuwen! Ik blijf mijn mail controleren op goed nieuws, iets om te spelen, een antwoord op mijn mails, behalve dingen die ik zomaar weggooi. Het lijkt erop dat ik bijna geen post meer krijg. Ik speel geen Plenty Slots, Vegas Online, 99 Slots, Mighty Slots of Slots Nuts, ze sturen me altijd hun spullen. Vandaag hebben ze ze binnen gespreid. Ik probeer echt de keuken te vermijden, dus als iemand mij goed nieuws of post wil sturen, is dit een goed moment! Had ik al gezegd dat ik ook geen sigaretten had?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  LOL!!!!!  That is too funny!!  When I turned 40 last year is when my "affordable"  nightmare started for me hun.  Almost EVERYDAY since then I get something in the mail.  The SCARY part is that I use a P.O. Box, I have never used my own address for anything and my Electric and Cable bills are in my boyfriend's name.  BUT they still know my address and my age, just goes to show ya that "Big Brother" is watching!!!
  LOL!!!!! Dat is te grappig!! Toen ik vorig jaar 40 werd, begon voor mij mijn "betaalbare" nachtmerrie. Sindsdien krijg ik bijna ELKE DAG iets per post. Het ENGE deel is dat ik een postbus gebruik, ik heb nooit mijn eigen adres ergens voor gebruikt en mijn elektriciteits- en kabelrekeningen staan op de naam van mijn vriend. MAAR ze weten nog steeds mijn adres en mijn leeftijd, het laat je alleen maar zien dat "Big Brother" meekijkt!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Shelli, The real mail is a whole new story(we don't EVEN want to go there) I mean e-mail box. I know I am so pathetic! Thanks for listening and responding. It's like you are the only one alive out there!

  Shelli, de echte post is een heel nieuw verhaal (we willen er ZELFS niet heen). Ik bedoel de e-mailbox. Ik weet dat ik zo zielig ben! Bedankt voor het luisteren en reageren. Het is alsof jij de enige bent die leeft!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!  OH.... and NO you are NOT pathetic!! You're GREAT!  wink
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! OH.... en NEE jij bent NIET zielig!! Je bent geweldig! wink
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Life insurance I can deal with frankly. It's those "I'm lonely" or "I'm in town looking for some eager males" (That has been ac/dc offering sometimes! shocked) and they come by the dozens every we4ek. Great if you're into that, but I am too old and tired for that stuff!!

  Not to mention, I don't accept that kind of action anyway...

  Other then auto insurance (Some months ago I was about to buy car and got quotes Still being bugged 8 months later!) and casino offers from casinos I have asked to drop me from their lists! I get by smiley

  Levensverzekeringen waar ik eerlijk gezegd mee om kan gaan. Het zijn die "Ik ben eenzaam" of "Ik ben in de stad op zoek naar enthousiaste mannen" (dat is soms AC/DC-aanbod geweest! shocked ) en ze komen elke week met tientallen. Geweldig als je daar van houdt, maar ik ben daar te oud en te moe voor!!

  Om nog maar te zwijgen: ik accepteer dit soort acties sowieso niet...

  Afgezien van autoverzekeringen (een paar maanden geleden stond ik op het punt een auto te kopen en kreeg ik offertes. Acht maanden later wordt ik nog steeds afgeluisterd!) en casino-aanbiedingen van casino's die ik heb gevraagd om mij van hun lijsten te schrappen! Ik kom langs smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yeah, these types of life insurance mails usually come to my mailing service too. But I read them very carefully because no one can say which insurance plan could bring benefits to you. Like I read in a mail about affordable life insurance plan which was really affordable according to my friends situation and he buy it and living happily or securely.  

  LINK REMOVED

  Ja, dit soort levensverzekeringsmails komen meestal ook naar mijn postservice. Maar ik heb ze heel aandachtig gelezen, omdat niemand kan zeggen welk verzekeringsplan u voordelen zou kunnen opleveren. Zoals ik in een mail las over een betaalbaar levensverzekeringsplan dat echt betaalbaar was volgens de situatie van mijn vriend, en hij kocht het en leefde gelukkig of veilig.

  LINK VERWIJDERD

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have a trash bin right next to the mail box so most of the unwanted mail doesn't get past my doorstep wink

  Ik heb een prullenbak naast de brievenbus, zodat de meeste ongewenste post niet langs mijn deur komt wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

    I should seriously think about life insurance, cause I'll probably have a heart attack hitting a big jackpot that won't get cashed out, and sure would like to leave my son something.

  Ik moet serieus nadenken over een levensverzekering, want ik krijg waarschijnlijk een hartaanval waardoor ik een grote jackpot krijg die niet wordt uitbetaald, en ik zou mijn zoon graag iets willen nalaten.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting