Fysieke of mentale aantrekkingskracht...wat windt jou op?

6,304
bekeken
21
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Xander_Crews
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Casombie Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - Geen VS! 150% tot €500 +200 gratis spins op Sweet Bonanza Hoe u de bonus kunt claimen: Spelers moeten zich aanmelden via...

  Lees
 • Reel Fortune Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - VS OK! 150% tot $ 1500 + 50 gratis spins op Catsino Slot Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich eerst aanmelden...

  Lees
 • Crypto wint - INTRODUCTIEBONUS VOOR STORTING Alle spelers! 30% tot $ 400 op stortingen in cryptocurrency Bonuscode: NEWSLOTS Minimale storting: $ 5 Inwisselen: 2x per dag W: 35x Alleen geldig voor KA...

  Lees

  CryptoWins Casino-promoties

  2 609
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB Family,

  Intially we are judged by our looks. That’s just the way society is. It’s interesting to note the 7/11 evaluation. In the first 7 seconds of meeting a person……..11 characteristics  about that person are made.

  Beyond the physcial attraction lies the mental stimulation. Someone who makes you think. A person who you really relate to or someone you look up to.

  What turn’s you on more…….the physcial side of a person or the mental connection?

  Lips
  Hoi familie LCB,

  In eerste instantie worden we beoordeeld op ons uiterlijk. Zo is de samenleving nu eenmaal. Het is interessant om de evaluatie van 7/11 te noteren. In de eerste 7 seconden dat je een persoon ontmoet……..11 kenmerken over die persoon worden gemaakt.

  Naast de fysieke aantrekkingskracht ligt de mentale stimulatie. Iemand die je aan het denken zet. Iemand met wie je echt een band hebt of iemand waar je naar opkijkt.

  Wat windt je meer op... de fysieke kant van een persoon of de mentale connectie?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well...now in my 40s, the usual T and A just aren't the immediate attraction they once were.  So I would say EYES, definately the EYES.  Also, when I am in A.C. I have a gal I pay rather handsomely for a massage.  She is highly attractive, but I like the look of her hands.  Truly works of art.

  Nou... nu ik in de veertig ben, zijn de gebruikelijke T en A gewoon niet meer de onmiddellijke aantrekkingskracht die ze ooit waren. Dus ik zou zeggen OGEN, zeker de OGEN. En als ik in AC ben, heb ik een meid, ik betaal nogal rijkelijk voor een massage. Ze is zeer aantrekkelijk, maar ik hou van het uiterlijk van haar handen. Echt kunstwerken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  attraction would be a major factor as to what turns me on...and the mental attraction could be the very factor that turns it off...

  but if you are looking for something deeper than merely being turned on and moreso towards a meaningful relationship - it would start with attraction which is the first of the five stages of a relationship. The five stages are as follows;

  Stage 1 – The Romance, Honeymoon, Attraction, Infatuation Stage
  Stage 2 - The Disillusionment, Reality, Unmasking Stage
  Stage 3 - The Power Struggle, Friction, Disappointment Stage
  Stage 4 - The Stability, Friendship, Reconciliation Stage
  Stage 5 - The Commitment, Acceptance, Transformation, Real Love Stage  Aantrekking zou een belangrijke factor zijn in wat mij opwindt... en de mentale aantrekkingskracht zou precies de factor kunnen zijn die mij afzet...

  maar als je op zoek bent naar iets dat dieper gaat dan alleen maar opgewonden raken en meer nog naar een betekenisvolle relatie, dan zou het beginnen met aantrekking, wat de eerste van de vijf fasen van een relatie is. De vijf fasen zijn als volgt;

  Fase 1 – De fase van romantiek, huwelijksreis, aantrekkingskracht en verliefdheid
  Fase 2 – De fase van desillusie, realiteit en ontmaskering
  Fase 3 – De fase van machtsstrijd, wrijving en teleurstelling
  Fase 4 – De fase van stabiliteit, vriendschap en verzoening
  Fase 5 - De fase van toewijding, acceptatie, transformatie en echte liefde • Origineel English Vertaling Dutch

  YING and YANG i think apply here(depends on how YOU see it)due to the fact i can sit at a game of cribbage with an opponent who could win "hideous of the year" and just be so attracted to his his his(see typin mesmerizes)whit, skill, just wonderin what makes him tick,always givin me a piece of new knowledge mental activity(there i go again)i found myself always wanting to be with this man.Then there is still the love of my life always will(dunno why)but he hurt me and hurt me more than you know(only 1 i ever "went back" to EVER)but even knowing what the outcome was i was so attracted to his beautiful body amazing curved smooth definition and as the color of steel intense eyes...he was not to be trusted...AWWW ANYHOW they both can be overwhelming and absent each other so if you find  w/both dont let it get away BOOIE

  YING en YANG zijn volgens mij hier van toepassing (hangt ervan af hoe JIJ het ziet) vanwege het feit dat ik een spelletje cribbage kan spelen met een tegenstander die "afschuwelijk van het jaar" zou kunnen winnen en me gewoon zo aangetrokken voel tot zijn zijn zijn (zie typen fascineert) wit, vaardigheid, vraag me gewoon af wat hem drijft, geeft me altijd een stukje nieuwe kennis mentale activiteit (daar ga ik weer) ik merkte dat ik altijd bij deze man wilde zijn. Dan is er nog steeds de liefde van mijn leven zal dat altijd blijven doen (weet niet waarom) maar hij deed me pijn en deed me meer pijn dan je weet (slechts 1 waar ik ooit "terugging" naar OOIT) maar zelfs wetende wat de uitkomst was, voelde ik me zo aangetrokken tot zijn prachtige lichaam, verbazingwekkende gebogen, vloeiende definitie en zo de kleur van stalen, intense ogen...hij was niet te vertrouwen...AWWW hoe dan ook, ze kunnen allebei overweldigend zijn en elkaar missen, dus als je merkt dat ze allebei zijn, laat het dan niet wegkomen BOOIE

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have always been attracted to someone based on their personality and whats inside.I agree with Tony 100%

  Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot iemand op basis van hun persoonlijkheid en wat erin zit. Ik ben het 100% met Tony eens

 • Origineel English Vertaling Dutch

  that may be true for you, but in my case it is not. Just because someone is attractive doesn't mean I'm gonna walk across the room and start talking to them. I may look at them but something else has to spark my interest.

  Dat kan voor jou waar zijn, maar in mijn geval niet. Het feit dat iemand aantrekkelijk is, betekent niet dat ik door de kamer ga lopen en met hem of haar ga praten. Ik kan ze misschien bekijken, maar iets anders moet mijn interesse wekken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  that may be true for you, but in my case it is not. Just because someone is attractive doesn't mean I'm gonna walk across the room and start talking to them. I may look at them but something else has to spark my interest.
  ahhh...u mean to say u need that vibe or electricity that surges through your body...that sensation that overwhelms you with uncontrollable desire and lust..in which the more you try to contain it, the stronger it gets...until u can't take it anymore...and then u realize....u gotta pee.

  LOL!

  Dat kan voor jou waar zijn, maar in mijn geval niet. Het feit dat iemand aantrekkelijk is, betekent niet dat ik door de kamer ga lopen en met hem of haar ga praten. Ik kan ze misschien bekijken, maar iets anders moet mijn interesse wekken.
  ahhh... je bedoelt te zeggen dat je die sfeer of elektriciteit nodig hebt die door je lichaam stroomt... dat gevoel dat je overweldigt met oncontroleerbaar verlangen en lust... waarin hoe meer je probeert het in bedwang te houden, hoe sterker het wordt. .totdat je het niet meer aankan... en dan besef je... dat je moet plassen.

  LOL!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  It's a combination of both 4 me.  Now, Bruce (husband) & I met on-line; we talked every single nite on-line, minimum of 5 hrs.  We had no clue what the other looked like; by the time we met in-person (2 mos. later) I could have cared less what he looked like.  I was already in love with him; 'course, I'm not gonna lie..... the fact that he's absolutely GORGEOUS (2 me anyway) certainly helped things wink  It's been 5 years & we r very happily married wink

  Het is een combinatie van beide. Nu hebben Bruce (echtgenoot) en ik elkaar online ontmoet; we spraken elke avond online, minimaal 5 uur. We hadden geen idee hoe de ander eruit zag; tegen de tijd dat we elkaar persoonlijk ontmoetten (2 maanden later) had het me minder kunnen schelen hoe hij eruitzag. Ik was al verliefd op hem; 'Natuurlijk ga ik niet liegen... het feit dat hij absoluut PRACHTIG is (2 ik in ieder geval) heeft zeker dingen geholpen wink Het is 5 jaar geleden en we zijn heel gelukkig getrouwd wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  neither i go with personality and character and values

  noch ga ik met persoonlijkheid en karakter en waarden

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I feel so darn shallow...but, I am staying with "eyes!"

  Ik voel me zo verdomd oppervlakkig... maar ik blijf bij "ogen!"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Tony......well said.  Yeah, we guys **eventually** go for the good conversation, brains, depth, etc.  But, hey, we need a shallow, enticing "hook" to bring us in!

  Ton......goed gezegd. Ja, wij jongens gaan **uiteindelijk** voor een goed gesprek, hersens, diepgang, enz. Maar goed, we hebben een oppervlakkige, verleidelijke "haak" nodig om ons binnen te halen!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I don't think real attraction is based on looks. Sure someone may catch our eye based soully on looks. But i don't think that is what sparks chemistry or longevity in a relationship.

  I might see some gorgeous man that may catch my eye. But is he egotistical...major turn off. If i sense that i won't give him a second look.

  I think real attraction is the way a man carries himself. His intelligence.....his sense of humor.....his inner strength......and his good instincts will spark the flame for me.

  Lips
  Ik denk niet dat echte aantrekkingskracht gebaseerd is op uiterlijk. Natuurlijk kan iemand onze aandacht trekken op basis van uiterlijk. Maar ik denk niet dat dit de chemie of een lang leven in een relatie veroorzaakt.

  Misschien zie ik een prachtige man die mijn aandacht trekt. Maar is hij egoïstisch... grote afknapper. Als ik dat voel, zal ik hem geen tweede keer aankijken.

  Ik denk dat echte aantrekkingskracht de manier is waarop een man zich gedraagt. Zijn intelligentie...zijn gevoel voor humor...zijn innerlijke kracht...en zijn goede instincten zullen voor mij de vlam aansteken.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips.....I am going to play devils advocate here.  I agree 100% with what you say.  However, I don't see many, if any, very attractive women with short, fat, balding, wooden legged, bulbous nosed men who have "inner strength."  laugh_out_loud

  Lippen.....Ik ga hier advocaat van de duivel spelen. Ik ben het 100% eens met wat je zegt. Ik zie echter niet veel of geen zeer aantrekkelijke vrouwen met korte, dikke, kalende,woo mannen met dikke benen en bolle neus die 'innerlijke kracht' hebben. laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Doc,

  Maybe i am the odd duck. I will tell you a story when i used to work in a shoe department some time back.

  My supervisor was far from handsome. If the truth be told he was not attractive at all to most. He looked a bit like a young Woody Allen. But, i will tell you i had a MAJOR crush on this guy.

  I told a couple of my co-workers and they thought i had lost my mind!! There was just something about him i could not explain. I got up the courage to tell him. He turned 7 shades of red and said....there is no way you have a crush on ME.

  This made me feel really bad. Why is it i wouldn't have a crush on him? It was a temporary job i took at the holidays. After that i never saw him again. Needless to say i was the one who didn't have a chance with him. He just couldn't accept it.

  He may not have been handsome.....but he had a personality that rocked me. There was not a day that i worked with him that i didn't laugh til i cried.

  Without trying to sound cliche.....beauty really is only skin deep. What we grow to love in a person is not what we are seeing in them......rather what we are sensing about them.

  Lips
  Dokter,

  Misschien ben ik een vreemde eend in de bijt. Ik zal je een verhaal vertellen toen ik enige tijd geleden op een schoenenafdeling werkte.

  Mijn begeleider was verre van knap. Eerlijk gezegd was hij voor de meesten helemaal niet aantrekkelijk. Hij leek een beetje op een jonge Woody Allen. Maar ik zal je vertellen dat ik een GROTE verliefdheid op deze man had.

  Ik vertelde het aan een paar van mijn collega's en ze dachten dat ik gek geworden was!! Er was gewoon iets aan hem dat ik niet kon verklaren. Ik heb de moed verzameld om het hem te vertellen. Hij werd 7 tinten rood en zei... je kunt onmogelijk verliefd op mij zijn.

  Dit gaf mij een heel slecht gevoel. Waarom zou ik niet verliefd op hem zijn? Het was een tijdelijke baan die ik tijdens de vakantie nam. Daarna heb ik hem nooit meer gezien. Onnodig te zeggen dat ik degene was die bij hem geen enkele kans maakte. Hij kon het gewoon niet accepteren.

  Hij was misschien niet knap... maar hij had een persoonlijkheid die mij op zijn kop zette. Er was geen dag dat ik met hem werkte dat ik niet lachte totdat ik huilde.

  Zonder cliché te willen klinken...schoonheid gaat eigenlijk alleen maar over de huid. Waar we in iemand van gaan houden, is niet wat we in hem of haar zien, maar wat we over hem of haar voelen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  what REALLY turns me on...is if they do the dishes!!!!!!!!!!!

  hahahahahahahaha!!!!!!!!  grin grin grin grin grin grin grin grin


  don't care WHAT they look like then  grin

  wat mij ECHT opwindt...is als ze de afwas doen!!!!!!!!!!!

  hahahahahahahaha!!!!!!!! gringringringringringringringrin


  het maakt niet uit hoe ze er dan uitzien grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LOL tongue grin tongue grin tongue grin!!!!!!    ya..... but do they get clean cheesy
  BOOIE

  LOL tonguegrintonguegrintonguegrin !!!!!! ja... maar worden ze schoon? cheesy
  BOOIE

 • Origineel English Vertaling Dutch

  funny...that's why i usually do the dishes, the shopping, etc, etc...

  want something done right? right grin grin grin

  grappig...daarom doe ik meestal de afwas, de boodschappen, etc, etc...

  wil je dat er iets goed gedaan wordt? rechts gringringrin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow soda69 I think that's the best analysis I've ever read on the subject.

  Wow soda69 Ik denk dat dit de beste analyse is die ik ooit over dit onderwerp heb gelezen.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting