Snelle remedies en oplossingen voor...

7,839
bekeken
30
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door nalgenie
Imagin.ation
 • Gestart door
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Justbit Casino - PASEN YGG Promo geldig: 10:00:00 CET 28 maart 2024. - 23:59:00 CET 7 april 2024. Prijzenpot: € 46.000 - Als u nog geen account heeft, kunt u zich HIER aanmelden. Er is geen...

  Lees

  Justbit Casino-toernooien

  1 417
  2 maanden geleden
 • Spinrollz Casino - Slot van de week Promo geldig: 25 maart 2024. - 31 maart 2024. Prijzenpot: 1.100 munten In aanmerking komende spellen: Gates Of Olympus 1000 Als u geen account bij het casino heeft...

  Lees

  Spinrollz Casino-toernooien

  6 716
  2 maanden geleden
 • Eurobets betaalt niet uit

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'm going to start this thread with...

  The Hangover

  During these holidays, theres alot of holiday cheer, if you know what i mean..
  "Have another on the house".. before long.. wooo weee ga geee, you are kookoo cah choo, woozie wows.. and all that.. huh
  The cold floor is your only friend... and friends asking "who's ralph?"
  The next morning you wake up begging for some kind of reliiiiief!!!
  Hangover has come to visit, and all you want to do is get rid of him  :'(

  I find drinking ALOT of water, cold fruit canned or fresh, and a chocolate shake helps me through it.

  Anyone got any Quick Cures & Remedies that seem to work post them!!
  Or any other kind of Cures,Tips & Remedies, would be appreciated.

  Ik ga dit draadje starten met...

  De kater

  Tijdens deze feestdagen is er veel vakantiegevoel, als je begrijpt wat ik bedoel..
  "Heb er nog eentje in huis".. Het duurde niet lang...woo o weee ga geee, jij bent kookoo cah choo,woo zie wauw.. en zo.. huh
  De koude vloer is je enige vriend... en vrienden die vragen: "Wie is Ralph?"
  De volgende ochtend word je wakker en smeek je om een soort verlichting!!!
  De kater komt op bezoek, en het enige wat je wilt is van hem af zijn :'(

  Ik merk dat ik VEEL water drink, koud fruit uit blik of vers, en een chocoladeshake helpt me er doorheen.

  Heeft iemand Quick Cures & Remedies die lijken te werken, post ze!!
  Of elke andere vorm van genezing, tips en remedies wordt op prijs gesteld.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "A little hair of the dog that bit ya,".... is always a cure..... wink

  "Two asprin, and go to bed."

  Actually I read that a Diet coke from McDonalds, ice cold,  is always good to you if your feeling a bit hungover.  It has to be from McDonalds though, as it has healing powers.
  Isn't that the silliest thing you ever heard, but I tried it, and it definitley made me feel somewhat better.  smiley

                                                      PMM smiley smiley smiley

  "Een klein haartje van de hond die je beet",... is altijd een remedie... wink

  "Twee asprin, en ga naar bed."

  Eigenlijk heb ik gelezen dat een cola light van McDonalds, ijskoud, altijd goed voor je is als je een beetje een kater hebt. Het moet wel van McDonalds zijn, omdat het genezende krachten heeft.
  Is dat niet het domste wat je ooit hebt gehoord? Maar ik heb het geprobeerd en ik voelde me er absoluut een stuk beter door. smiley

  PMM smileysmileysmiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Pam, Thats where i get my Chocolate Shake, no other will do it has to be McDonalds!!
  It's not silly, but wow..

  Pam, daar haal ik mijn Chocolate Shake, geen ander kan het doen, het moet McDonalds zijn!!
  Het is niet gek, maar wauw..

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I try to always take 2 aspirin (unless I am too drunk to remember)  If I know I am gonna be drinking A LOT, I leave 2 and a bottle of water in the bathroom and on the nightstand as "reminders" laugh_out_loud

  You don't know how many times I wake up in the morning and don't remember taking them!!! hehe

  I gotta have greasy fast food also.  A Jack-n-the-Box Ultimate Cheeseburger does the trick everytime.  cheesy

  Ik probeer altijd 2 aspirines te nemen (tenzij ik te dronken ben om het te onthouden). Als ik weet dat ik VEEL ga drinken, laat ik er 2 en een fles water in de badkamer en op het nachtkastje liggen als "herinneringen" laugh_out_loud

  Je weet niet hoe vaak ik 's ochtends wakker word en me niet kan herinneren dat ik ze heb ingenomen!!! haha

  Ik moet ook vettig fastfood hebben. Een Jack-n-the-Box Ultimate Cheeseburger doet het elke keer weer. cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Seems kinda silly but I need an chinese eggroll and an orange-tropicana ice from dunkin-donuts! Works everytime for me!

  Het lijkt een beetje raar, maar ik heb een Chinese loempia en een sinaasappel-tropicana-ijs van dunkin-donuts nodig! Werkt voor mij altijd!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "A little hair of the dog that bit ya,".... is always a cure..... wink

  "Two asprin, and go to bed."

  Actually I read that a Diet coke from McDonalds, ice cold,  is always good to you if your feeling a bit hungover.  It has to be from McDonalds though, as it has healing powers.
  Isn't that the silliest thing you ever heard, but I tried it, and it definitley made me feel somewhat better.  :)

                                                      PMM smiley smiley smiley  I just recently learned from you all what "a little hair of the dog that bit you" meant.. i thought it was something naughty.. before everyone told me.. being naughty with a hangover is whoooooaaa let me off this ride!!

  I now know what it means... lol
  I can use a quick cure right now though.. someone goto McDonalds and get me a shake, i dont even wanna see that dog right now!!!  :-[


  "Een klein haartje van de hond die je beet",... is altijd een remedie... wink

  "Twee asprin, en ga naar bed."

  Eigenlijk heb ik gelezen dat een cola light van McDonalds, ijskoud, altijd goed voor je is als je een beetje een kater hebt. Het moet wel van McDonalds zijn, omdat het genezende krachten heeft.
  Is dat niet het domste wat je ooit hebt gehoord? Maar ik heb het geprobeerd en ik voelde me er absoluut een stuk beter door. :)

  PMM smileysmileysmiley  Ik heb onlangs van jullie allemaal geleerd wat "een klein haartje van de hond die je beet" betekende.. ik dacht dat het iets ondeugends was.. voordat iedereen het mij vertelde.. stout zijn met een kater is whoooooaaa, laat me van deze rit af!!

  Ik weet nu wat het betekent... lol
  Maar ik kan nu wel een snelle remedie gebruiken. Iemand gaat naar McDonalds en geeft me een shake, ik wil die hond nu niet eens zien!!! :-[

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is always so embarressing for me and i hate them...
  But i got a dern pimple sad at my age you think i wouldn't get one.. but i did and it happens every single time i eat a Big Burger from Carls, i don't know what causes it or why it happens sad the thing is it hurts sad..  :'(
  I use the best of the best in skin care, but what i want to know if anyone knows a quick cure or remedy to help me rid this beast QUICKLY..  embarrassed i'm even embarressed to go out in public though my daughter says, "mom it's just a tiny thang, it looks good on you".. not to me its horrible sad
  Please please help.. theres got to be something out there  :'(

  Dit is altijd zo gênant voor mij en ik haat ze...
  Maar ik heb een puistje sad op mijn leeftijd denk je dat ik er geen zou krijgen.. maar dat deed ik en het gebeurt elke keer dat ik een Big Burger van Carls eet, ik weet niet wat de oorzaak is of waarom het gebeurt sad het punt is dat het pijn doet sad .. :'(
  Ik gebruik het beste van het beste op het gebied van huidverzorging, maar wat ik wil weten of iemand een snelle remedie of remedie kent om me te helpen dit beest SNEL te verlossen.. embarrassed ik schaam me zelfs om in het openbaar uit te gaan, ook al zegt mijn dochter: "Mam, het is maar een klein dingetje, het staat je goed".. niet voor mij is het verschrikkelijk sad
  Help alstublieft.. er moet iets zijn :'(

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I try to always take 2 aspirin (unless I am too drunk to remember)  If I know I am gonna be drinking A LOT, I leave 2 and a bottle of water in the bathroom and on the nightstand as "reminders" laugh_out_loud

  You don't know how many times I wake up in the morning and don't remember taking them!!! hehe

  I gotta have greasy fast food also.  A Jack-n-the-Box Ultimate Cheeseburger does the trick everytime.   :D


  hehehehe...i always leave a nalgene bottle of ice water and a whole bottle of aspirin next to my bed  (nalgenie)  grin grin grin

  Ik probeer altijd 2 aspirines te nemen (tenzij ik te dronken ben om het te onthouden). Als ik weet dat ik VEEL ga drinken, laat ik er 2 en een fles water in de badkamer en op het nachtkastje liggen als "herinneringen" laugh_out_loud

  Je weet niet hoe vaak ik 's ochtends wakker word en me niet kan herinneren dat ik ze heb ingenomen!!! haha

  Ik moet ook vettig fastfood hebben. Een Jack-n-the-Box Ultimate Cheeseburger doet het elke keer weer. :D


  hehehehe... ik laat altijd een fles nalgene ijswater en een hele fles aspirine naast mijn bed staan (nalgenie) gringringrin
 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is always so embarressing for me and i hate them...
  But i got a dern pimple sad at my age you think i wouldn't get one.. but i did and it happens every single time i eat a Big Burger from Carls, i don't know what causes it or why it happens sad the thing is it hurts sad..   :'(
  I use the best of the best in skin care, but what i want to know if anyone knows a quick cure or remedy to help me rid this beast QUICKLY..  :-[ i'm even embarressed to go out in public though my daughter says, "mom it's just a tiny thang, it looks good on you".. not to me its horrible sad
  Please please help.. theres got to be something out there  :'(


  It depends on if it's a deep pimple or one closer to the surface. Toothpaste, not the gel kind, is good on a shallow pimple, as is apple cider vinegar. Just a dab of either one on the pimple after you wash your face for the night and leave on over night.  I have yet to find something that works on those deeper, more painful pimples. I am 33 yrs old and still am dealing with them. UGH!!

  Dit is altijd zo gênant voor mij en ik haat ze...
  Maar ik heb een puistje sad op mijn leeftijd denk je dat ik er geen zou krijgen.. maar dat deed ik en het gebeurt elke keer dat ik een Big Burger van Carls eet, ik weet niet wat de oorzaak is of waarom het gebeurt sad het punt is dat het pijn doet sad .. :'(
  Ik gebruik het beste van het beste op het gebied van huidverzorging, maar wat ik wil weten of iemand een snelle remedie of remedie kent om me te helpen dit beest SNEL te verlossen.. :-[ Ik schaam me zelfs om in het openbaar uit te gaan, hoewel mijn dochter zegt: "mama, het is maar een klein dingetje, het staat je goed".. niet voor mij is het verschrikkelijk sad
  Help alstublieft.. er moet iets zijn :'(


  Het hangt ervan af of het een diep puistje is of een puistje dichter bij de oppervlakte. Tandpasta, niet de gelsoort, werkt goed op een ondiep puistje, net als appelciderazijn. Doe een klein beetje van een van beide op het puistje nadat je je gezicht een nacht hebt gewassen en laat het een nacht intrekken. Ik moet nog iets vinden dat werkt tegen die diepere, pijnlijkere puistjes. Ik ben 33 jaar oud en heb er nog steeds mee te maken. UGH!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you so kindly wmmeden, its like as bad as a toothache.. sad
  I'll try it and hopefully it will work, i have apple cider vinegar, my toothpaste is gel, so ill try the vinegar

  Heel erg bedankt wmmeden, het is net zo erg als kiespijn.. sad
  Ik zal het proberen en hopelijk werkt het, ik heb appelciderazijn, mijn tandpasta is gel, dus ik zal de azijn proberen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Preperation H for baggy eyes.
  Olive oil for ear aches.
  Toothache gargle with warm salt water-not hot.
  Dry hair shower and pour a can of beer over your head.

  Preparaat H voor wallen.
  Olijfolie tegen oorpijn.
  Gorgelen met kiespijn met warm zout water - niet heet.
  Droog haar douchen en giet een blikje bier over je hoofd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Another remedy for earaches is a warm onion half..place the half in the oven just til it gets warm and place it over your ear.. read that in a book recently.. and mentioned it to a friend just kind of jokingly come to find out it really does work!

  Een ander middel tegen oorpijn is een warme halve ui. Plaats de helft in de oven tot hij warm wordt en plaats hem over je oor. Lees dat onlangs in een boek. En vertelde het aan een vriend. Kom er gewoon voor de grap naar toe. ontdek dat het echt werkt!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Eat and sleep Eat and sleep all day long! thats the ticket to a hangover for me!

  Eet en slaap Eet en slaap de hele dag! dat is voor mij het ticket naar een kater!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Another remedy for earaches is a warm onion half..place the half in the oven just til it gets warm and place it over your ear.. read that in a book recently.. and mentioned it to a friend just kind of jokingly come to find out it really does work!

  Oh yeah that reminds me...when chopping an onion, light a few candles with some matches. The burning wax and sulfer prevents the tears.

  Een ander middel tegen oorpijn is een warme halve ui. Plaats de helft in de oven tot hij warm wordt en plaats hem over je oor. Lees dat onlangs in een boek. En vertelde het aan een vriend. Kom er gewoon voor de grap naar toe. ontdek dat het echt werkt!

  Oh ja, dat doet me eraan denken... als je een ui hakt, steek dan een paar kaarsen aan met wat lucifers. De brandende was en zwavel voorkomen de tranen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Someone told me eating cheese before drinking helps.. anyone heard that?
  Or were they playing some kind of joke on me....

  Iemand vertelde me dat het eten van kaas vóór het drinken helpt. Heeft iemand dat gehoord?
  Of speelden ze een of andere grap met mij...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  this thread is cracking me up...thanks

  grin grin grin grin

  oh yeah, use prep. h  for the baggy eyes...what if your ass hurts?? mascara
  hahahaha tongue tongue tongue tongue

  deze draad maakt me gek...bedankt

  gringringringrin

  Oh ja, gebruik voorbereiding. h voor de flodderige ogen...wat als je kont pijn doet?? mascara
  hahahaha tonguetonguetonguetongue

 • Origineel English Vertaling Dutch
  ROFLMAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ok, i am laughing so hard i can barely type. Nal by far this is your GREATEST post yet!!!

  And she wonders why i love her!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  lmaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Lips
  ROFLMAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oké, ik lach zo hard dat ik nauwelijks kan typen. Nal, dit is veruit je GROOTSTE bericht tot nu toe!!!

  En ze vraagt zich af waarom ik van haar hou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Lmaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  hehe.. grin

  haha.. grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  That was a good one Nal.... smiley smiley smiley smiley

  I was taking a drink of coffee when I read it and I about lost my coffee. HAHAHAH

                                                                      PMM

  Dat was een goede Nal.... smileysmileysmileysmiley

  Ik was koffie aan het drinken toen ik het las en ik verloor bijna mijn koffie. HAHAHA

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i didnt think it was that funny  

  ...but really  grin

  ik vond het niet zo grappig

  ...maar echt grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  this thread is cracking me up...thanks

  grin grin grin grin

  oh yeah, use prep. h  for the baggy eyes...what if your ass hurts?? mascara
  hahahaha tongue tongue tongue tongue


  Nal.. i am sooooo MAAADDDDD at you...  >:(

  For 1. My jaw, stomach, and foot hurts from stomping, trying to breathe from so much laughter, and hand hurts from slapping my desk for hours after reading this..i swear i spent hours laughing... could not get the visual out my head..
  I rolllllllled seriously.....

  For 2. From lack of sleep, Because when i laid down to sleep i kept getting the visual of mascara covered a$$ winking at me, and would bust out laughing AGAIN

  Don't ever do this to me again!!!!!!!  tongue

  deze draad maakt me gek...bedankt

  gringringringrin

  Oh ja, gebruik voorbereiding. h voor de flodderige ogen...wat als je kont pijn doet?? mascara
  hahahaha tonguetonguetonguetongue


  Nal.. ik ben zooooo MAAADDDDD tegen jou... >:(

  Voor 1. Mijn kaak, maag en voet doen pijn van het stampen, proberen te ademen van zoveel gelach, en mijn hand doet pijn van het urenlang op mijn bureau slaan nadat ik dit heb gelezen. Ik zweer dat ik uren heb zitten lachen... kon het beeld niet krijgen uit mijn hoofd..
  Ik rollllllled serieus.....

  Voor 2. Door gebrek aan slaap, omdat ik, toen ik ging slapen, steeds het beeld kreeg van een mascara bedekt met een $$ die naar me knipoogde, en ik barstte weer in lachen uit

  Doe mij dit nooit meer aan!!!!!!! tongue
 • Origineel English Vertaling Dutch
  It is absolutely priceless. That should be recorded in joke books!!! I have told anyone who would listen to me about that line!!!

  And the woman says........."i didn't think it was that funny"!!!

  I am serious as a heart attack that is text message, internet, at the bar joke!!!!

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOO

  Lips
  Het is absoluut onbetaalbaar. Dat zou in moppenboeken moeten worden vastgelegd!!! Ik heb iedereen die naar mij wilde luisteren over die zin verteld!!!

  En de vrouw zegt...."Ik vond het niet zo grappig"!!!

  Ik ben serieus als een hartaanval, dat is een sms, internet, grap aan de bar!!!!

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
  OMG OMG OMG there it goes again...

  LMAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
  OMG OMG OMG daar gaat hij weer...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  NOW you guys have me LMAO...the tears are rolling down my face. the guy i am having lunch with thinks i am nuts.
  :o shocked shocked    hehehe ...   tongue tongue tongue

  NU hebben jullie mij LMAO...de tranen rollen over mijn wangen. De man met wie ik lunch, denkt dat ik gek ben.
  :O shockedshocked hehehe... tonguetonguetongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Does anyone know of any remedies for allergy symtoms as in itchy eyes.. mine hurt, are red and are so itchy, i know it is allegy.. but i hate over the counter meds sad.. if not as anyone taken benadryl if so are there any side effects.. i can't stand it no more sad

  Kent iemand een remedie tegen allergiesymptomen zoals jeukende ogen. De mijne doen pijn, zijn rood en jeuken zo, ik weet dat het een allegie is. Maar ik haat vrij verkrijgbare medicijnen sad .. zo niet, zoals iemand benadryl heeft gebruikt, zo ja, zijn er bijwerkingen.. ik kan er niet meer tegen sad

 • Origineel English Vertaling Dutch

  well, i don't know if you want to try this...it does burn a little at first, but it does get the itch, out...and clears your eyes.

  i squeeze a little fresh lemon on my finger tips, and then maybe you might want to rinse your fingers a little since you are not used to doing it, till you know how much it burns...then just take one finger and put it each corner of your eye then blink.

  then just rinse with warm water.

  usually work on the first time with me and lasts for weeks.

  i always like to use natural things when i can.  the lemon does sting a little, just don't put it directly in your eyeball, and use very small amount. and be ready to rinse it.
  it is an eye opener  cool

  Nou, ik weet niet of je dit wilt proberen... het brandt in het begin een beetje, maar het verdrijft de jeuk... en maakt je ogen helder.

  Ik knijp een beetje verse citroen op mijn vingertoppen, en misschien wil je dan misschien je vingers een beetje spoelen, omdat je het niet gewend bent, totdat je weet hoeveel het brandt... neem dan gewoon één vinger en plaats hem Elke hoek van je oog knippert dan.

  spoel dan gewoon af met warm water.

  werk meestal de eerste keer bij mij en duurt weken.

  Ik gebruik altijd graag natuurlijke dingen als ik kan. de citroen prikt wel een beetje, maar doe hem niet rechtstreeks in je oogbol en gebruik een heel kleine hoeveelheid. en wees klaar om het af te spoelen.
  het is een eye-opener cool

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMMAAAAOOOOOO now it's not my eyes that hurt anymore...

  Its my jaws and my tummy from lauggghinnnnggggg...

  Why did i read this thread again.. why ooooh whhhyyyyyyyyy

  ahahahahahahahahahaaaaaa

  LMMAAAAAOOOOOO nu zijn het niet meer mijn ogen die pijn doen...

  Het zijn mijn kaken en mijn buik van lauggghinnnnggggg...

  Waarom heb ik deze draad nog eens gelezen.. waarom ooooh whhhyyyyyyyyy

  ahahahahahahahahahahaha

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh stop making me laugh, you creep!!

  i just came home from the hospitol, and my stomach hurts when i laugh...

  you always do it to me  grin grin grin

  oh stop met me aan het lachen te maken, griezel!!

  Ik kom net thuis uit het ziekenhuis en mijn maag doet pijn als ik lach...

  jij doet het altijd bij mij gringringrin

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting