Wetenschappelijk bewijs dat de hel bevroren is

2,909
bekeken
7
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door blueday
genenco
 • Gestart door
 • genenco
 • United States Mighty! Member 3032
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Dag Allemaal, Ik won bij Posh Casino en doorliep alle goedkeuringen en hun verwachtingen, enz. Ik probeerde $ 2500 USD op te nemen en kreeg de ronde, maar plotseling werd mijn account vergrendeld of...

  Lees

  ONOPGELOST: POSH Casino-oplichters

  2 479
  2 maanden geleden
 • HET BEDRIJF VAN AMAZON HEEFT ONDER DRUK VAN DE AUTORITEITEN OVER GOK-INFLUENCERS Volgens een nieuw onderzoek in Zweden zijn acht van de tien Zweedse streamingbeïnvloeders mogelijk zelfgenoegzaam...

  Lees
 • Hallo LCBers, Lente in april en vier de goede tijden met de spannende win-een-gratis-chipwedstrijd van Vegas Crest Casino ! Hoe het werkt: - Open voor alle LCB-leden in april ! - Om deel te nemen...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The following is an actual question given on a University of Arizona chemistry mid term, and an actual answer turned in by a student.

  The answer by one student was so 'profound' that the professor shared it with colleagues, via the Internet, which is, of course, why we now have the pleasure of enjoying it as well :


  Bonus Question: Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic (absorbs heat)?

  Most of the students wrote proofs of their beliefs using Boyle's Law (gas cools when it expands and heats when it is compressed) or some variant.

  One student, however, wrote the following:

  First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need to know the rate at which souls are moving into Hell and the rate at which they are leaving, which is unlikely. I think that we can safely assume that once a soul gets to Hell, it will not leave. There fore, no souls are leaving. As for how many souls are entering Hell, let's look at the different religions that exist in the world today.


  Most of these religions state that if you are not a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more than one of these religions and since people do not belong to more than one religion, we can project that all souls go to Hell. With birth and death rates as they are, we can expect the number of souls in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of the volume in Hell because Boyle's Law states that in order for the temperature and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has to expand proportionately as souls are added.
  This gives two possibilities:


  1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all Hell breaks loose.

  2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in Hell, then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.

  So which is it?

  If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year that, 'It will be a cold day in Hell before I sleep with you,' and take into account the fact that I slept with her last night, then number two must be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen over. The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that it is not accepting any more souls and is therefore, extinct..... ...leaving only Heaven, thereby proving the existence of a divine being which explains why, last night, Teresa kept shouting 'Oh my God.'

  THIS STUDENT RECEIVED AN A+

  Het volgende is een feitelijke vraag die werd gesteld tijdens een scheikundecursus aan de Universiteit van Arizona, en een feitelijk antwoord dat door een student werd ingeleverd.

  Het antwoord van een student was zo 'diepgaand' dat de professor het via internet met collega's deelde, en daarom kunnen wij er nu natuurlijk ook van genieten:


  Bonusvraag: Is de hel exotherm (geeft warmte af) of endotherm (absorbeert warmte)?

  De meeste studenten schreven bewijzen van hun overtuigingen met behulp van de wet van Boyle (gas koelt af als het uitzet en verwarmt als het wordt samengedrukt) of een variant daarvan.

  Eén student schreef echter het volgende:

  Ten eerste moeten we weten hoe de massa van de hel in de tijd verandert. We moeten dus de snelheid weten waarmee zielen naar de hel gaan en de snelheid waarmee ze vertrekken, wat onwaarschijnlijk is. Ik denk dat we veilig kunnen aannemen dat als een ziel eenmaal in de hel komt, deze niet meer weg zal gaan. Daarom gaan er geen zielen weg. Wat betreft hoeveel zielen de hel binnengaan, laten we eens kijken naar de verschillende religies die vandaag de dag in de wereld bestaan.


  De meeste van deze religies stellen dat als je geen lid bent van hun religie, je naar de hel gaat. Omdat er meer dan één van deze religies bestaat en omdat mensen niet tot meer dan één religie behoren, kunnen we projecteren dat alle zielen naar de hel gaan. Met de huidige geboorte- en sterftecijfers kunnen we verwachten dat het aantal zielen in de hel exponentieel zal toenemen. Nu kijken we naar de snelheid waarmee het volume in de hel verandert, omdat de wet van Boyle stelt dat om de temperatuur en druk in de hel hetzelfde te laten blijven, het volume van de hel proportioneel moet uitbreiden naarmate er zielen worden toegevoegd.
  Dit geeft twee mogelijkheden:


  1. Als de hel zich langzamer uitbreidt dan de snelheid waarmee zielen de hel binnengaan, zullen de temperatuur en de druk in de hel toenemen totdat de hel losbarst.

  2. Als de hel zich sneller uitbreidt dan de toename van het aantal zielen in de hel, zullen de temperatuur en de druk dalen totdat de hel bevriest.

  Dus wat is het?

  Als we het postulaat aanvaarden dat Teresa mij tijdens mijn eerstejaarsjaar heeft gegeven, namelijk: ‘Het zal een koude dag in de hel zijn voordat ik met jou naar bed ga’, en rekening houden met het feit dat ik gisteravond met haar heb geslapen, dan moet nummer twee wees waar, en daarom ben ik er zeker van dat de hel exotherm is en al bevroren is. Het gevolg van deze theorie is dat, aangezien de hel is bevroren, hieruit volgt dat deze geen zielen meer accepteert en daarom is uitgestorven... ...enkel de hemel overblijft, waardoor het bestaan van een goddelijk wezen wordt bewezen, wat verklaart waarom Teresa gisteravond steeds 'Oh mijn God' riep.

  DEZE STUDENT ONTVANGT EEN A+

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Genenco, is this really a true story? This is the best answer ever on a test- and that student truly deserved an A+. Thanks for posting - gave me a good laugh.

  Genenco, is dit echt een waargebeurd verhaal? Dit is het beste antwoord ooit op een toets, en die leerling verdiende echt een A+. Bedankt voor het plaatsen - ik heb er goed om gelachen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

  That was GREAT Gene!!  wink

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

  Dat was GEWELDIG Gene!! wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Understandable explaination  A+

  He had alot of wit as well

  Great post Genenco!

  Begrijpelijke uitleg A+

  Hij had ook veel verstand

  Geweldige post Geneco!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow that student deserves a A++ Great post.

  Wauw, die student verdient een A++. Geweldige post.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  smiley smiley smiley Ha ha ha... this student really deserves A+ and gene, you deserve A+ as well for giving us great laughs. smiley
  smileysmileysmiley Ha ha ha... deze student verdient echt een A+ en gene, jij verdient ook een A+ omdat je ons geweldig hebt gelachen. smiley
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Great story.  Intellect of the highest (and wittiest) order.

  blue

  Goed verhaal. Intellect van de hoogste (en geestigste) orde.

  blauw

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting