Moet recycling verplicht zijn?

2,564
bekeken
3
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door drpsyce38
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • iNetBet , Kudos , PrimaPlay , RedCherry , LadyLuck en TripleSeven Casino - Exclusief $250 mei freeroll-toernooi Voor nieuwe en bestaande spelers – US OK! Beschikbaar op Instant Play en mobiel!...

  Lees

  GESLOTEN: iNetBet, Kudos, PrimaPlay, Red...

  5 1.34 K
  2 maanden geleden
 • Ik heb sinds maart vier opnames bij hen gehad en heb nog steeds geen cent gezien. Als ik ze laat reageren, krijg ik elke keer woordelijk hetzelfde antwoord!!!!!

  Lees
 • Hoe krijg ik chips voor mijn beoordeling en recensies

  Lees

  Geef het weg

  2 651
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "Reduce, Reuse, Recycle.....

  Recycling is an easy habit to establish, and significantly reduces what goes into the garbage can each week. In my region, paper including corrugated cardboard, glass, plastics labeled 1 or 2, and metals go into a green bin that’s picked up curbside each week at the same time trash is picked up. Yet it is not mandatory.

  If recycling is one of the three Rs of environmental preservation--reduce, reuse, and recycle--then why is recycling not mandatory everywhere in the United States? What do you think?
  Should recycling be mandatory.
  What would have to change for mandatory recycling to become the law of the land?


                                                                        PMM

  "Verminderen, hergebruiken, recyclen.....

  Recyclen is een makkelijke gewoonte om aan te leren, en vermindert aanzienlijk wat er wekelijks in de vuilnisbak belandt. In mijn regio gaat papier, inclusief golfkarton, glas, plastic met het label 1 of 2 en metalen naar een groene bak die elke week op straat wordt opgehaald terwijl het afval wordt opgehaald. Toch is het niet verplicht.

  Als recycling een van de drie eisen van milieubehoud is – verminderen, hergebruiken en recyclen – waarom is recycling dan niet overal in de Verenigde Staten verplicht? Wat denk je?
  Moet recycling verplicht zijn?
  Wat zou er moeten veranderen voordat verplichte recycling de wet van het land wordt?


  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi PMM,

  Yes recycling should be mandatory. I had to do a 25 page thesis in part on this very topic last year.

  Recycling is a powerful way to ease the problems in the world we now face. Global warming, loss of rain forests and especially endangered species.

  Man and man alone has created the crisis that now face us. It is up to us to try to reverse the damage. Oh let me not forget the trees.....one ton of recycled paper will save 12 trees.

  It takes government intervention not just in the US but globally. We can make a difference!!!

  Lips
  Hallo PMM,

  Ja, recycling zou verplicht moeten zijn. Vorig jaar moest ik een scriptie van 25 pagina's gedeeltelijk over dit onderwerp schrijven.

  Recycling is een krachtige manier om de problemen in de wereld waarmee we nu worden geconfronteerd, te verlichten. Opwarming van de aarde, verlies van regenwouden en vooral bedreigde diersoorten.

  De mens en de mens alleen hebben de crisis gecreëerd waar we nu mee te maken hebben. Het is aan ons om te proberen de schade ongedaan te maken. Oh, laat me de bomen niet vergeten... Eén ton gerecycled papier zal 12 bomen redden.

  Er is overheidsinterventie nodig, niet alleen in de VS, maar wereldwijd. Wij kunnen een verschil maken!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  While it should be against the law to litter, which it is in most places, forcing people to recycle is a real violation of civil liberities.  Why?  Consider:

  1.  30% of recycled plastics leaves a "toxic ash."  This is a huge environmental concern.  What do we do with tons of tons of this ash?

  2.  While some communities have recycling processes that are efficient, it still takes LARGE amounts of fossil fuels to actually DO the recycling.  In other words to take care of one carbon footprint, often a bigger one takes its place.

  3.  The old "towel in the hotel scenario."  How many times have we seen in the hotels wildlife/ nature flyers in the bathroom imploring us to reuse our towels for the sake of poor woodland animals and rain forests?  What bull!  The hotel just wants to save money by washing less towels per day.  Thus, a lot of asking people to recycle is simply making businesses money and does zilch to save the environment.

  So...until we have a much, much more truly efficent way to recycle, then I would say NO (for now!)

  Hoewel het tegen de wet zou moeten zijn om zwerfvuil te veroorzaken, wat op de meeste plaatsen het geval is, is het dwingen van mensen om te recyclen een echte schending van de burgerlijke vrijheden. Waarom? Overwegen:

  1. 30% van de gerecyclede kunststoffen laat een ‘giftige as’ achter. Dit is een groot probleem voor het milieu. Wat doen we met tonnen van deze as?

  2. Hoewel sommige gemeenschappen recyclingprocessen hebben die efficiënt zijn, zijn er nog steeds GROTE hoeveelheden fossiele brandstoffen nodig om de recycling daadwerkelijk uit te voeren. Met andere woorden: om voor één ecologische voetafdruk te zorgen, komt er vaak een grotere voor in de plaats.

  3. Het oude ‘handdoek in het hotelscenario’. Hoe vaak hebben we in de hotels wildlife/natuurflyers in de badkamer gezien waarin we werden gesmeekt onze handdoeken opnieuw te gebruiken ter wille van de armen?woo dlanddieren en regenwouden? Wat een stier! Het hotel wil alleen geld besparen door minder handdoeken per dag te wassen. Veel mensen vragen om te recyclen levert bedrijven dus eenvoudigweg geld op en spaart niets voor het milieu.

  Dus... totdat we een veel, veel efficiëntere manier hebben om te recyclen, dan zou ik NEE zeggen (voorlopig!)

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 20 dagen geleden
143

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht