Geweld tegen vrouwen

6,567
bekeken
22
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door deleted_user
deleted_user
 • Gestart door
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • laatste activiteit

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Casombie Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - Geen VS! 150% tot €500 +200 gratis spins op Sweet Bonanza Hoe u de bonus kunt claimen: Spelers moeten zich aanmelden via...

  Lees
 • Op zoek naar online gokspellen van Indigo Magic ? Elke keer dat er een nieuw spel van Indigo Magic is, zullen we deze forumthread updaten. De Indigo Magic- studio vertegenwoordigt de vaardigheden,...

  Lees

  Nieuwe online slots van Indigo Magic

  2 461
  2 maanden geleden
 • Everygame Casino - Exclusief $ 400 freeroll-toernooi in april Voor nieuwe en bestaande spelers - VS OK Houd er rekening mee dat het toernooiplatform alleen voor desktop en download beschikbaar is....

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I was reluctant to make a post regarding the subject, but felt compelled to do so.  My daughter is an entertainer who travels over the U.S., on Tuesday, November 10, 2009, she was a victim of a violent attack.  A man who she saw at the market and at the mall attacked her violently, he had broken in the window when she was asleep!  She is his third victim.  His attacks are getting more aggressive.  She suffered a fractured nose, eye damage and her head was busted open, she has staples in her head.  The suspect, ALEX, is still at large.  May he be captured soon!  I pray another women doesn't become a victim.  This happened in California, in a small town between Los Angeles and Las Vegas.  What makes a person do such a horrible act?  Until now I had only read about it and prayed for the victims and the oppressor be brought to justice, but when it hits home, it HITS.  For any single women, who lives alone, you are at risk and you never know who is watching you.  It could happen to anybody for the matter so everybody, be careful, stay safe and watch out for your loved ones and neighbors, being a nosy neighbor is a good thing, it may save a life!

  Ik aarzelde om een bericht over dit onderwerp te plaatsen, maar voelde me gedwongen dit te doen. Mijn dochter is een entertainer die door de VS reist, op dinsdag 10 november 2009 werd ze het slachtoffer van een gewelddadige aanval. Een man die ze op de markt en in het winkelcentrum zag, viel haar gewelddadig aan, hij had het raam ingebroken toen ze sliep! Zij is zijn derde slachtoffer. Zijn aanvallen worden agressiever. Ze liep een gebroken neus op, oogbeschadiging en haar hoofd was opengebroken, ze heeft nietjes in haar hoofd. De verdachte, ALEX, is nog steeds op vrije voeten. Moge hij snel gevangen worden genomen! Ik bid dat een andere vrouw geen slachtoffer wordt. Dit gebeurde in Californië, in een klein stadje tussen Los Angeles en Las Vegas. Wat maakt dat iemand zo'n verschrikkelijke daad doet? Tot nu toe had ik er alleen maar over gelezen en gebeden dat de slachtoffers en de onderdrukker voor het gerecht zouden worden gebracht, maar als het eenmaal zover is, slaat het toe. Voor elke alleenstaande vrouw die alleen woont, loop je risico en weet je nooit wie je in de gaten houdt. Het kan iedereen overkomen, dus wees voorzichtig, blijf veilig en pas op voor uw dierbaren en buren. Een nieuwsgierige buur zijn is een goede zaak, het kan een leven redden!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  so sorry for what happened.

  i live in downtown toronto and never locked my door til some weirdo tried to bust in a couple weeks back...ya just never know

  het spijt me zo voor wat er is gebeurd.

  Ik woon in het centrum van Toronto en heb mijn deur nooit op slot gedaan totdat een of andere gek een paar weken geleden probeerde in te breken... je weet maar nooit

 • Origineel English Vertaling Dutch

  So sorry to hear your news debra.  I hope your daughter makes a speedy recovery both physically and mentally.

  I truly hope they catch that evil SOB soon.  Who knows what he may do next.

  blue

  Het spijt me zo om je nieuws te horen, Debra. Ik hoop dat uw dochter zowel lichamelijk als geestelijk snel herstelt.

  Ik hoop echt dat ze die kwade SOB snel te pakken krijgen. Wie weet wat hij hierna kan doen.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks so much, you guys are so caring!  THE LCB FAMILY, I hope they can catch him, he is on the run!  You know that SOB has a wife and family too we found out! >:(

  Heel erg bedankt, jullie zijn zo zorgzaam! DE FAMILIE LCB, ik hoop dat ze hem kunnen pakken, hij is op de vlucht! Je weet dat SOB ook een vrouw en familie heeft, ontdekten we! >:(

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Debra, I am so sorry to hear about the attach on your daughter, I live in California I am sure not far from where this happened at or know women that do.  They mostly are married, but I will pass this info around any way to them.  It is a reason that your post caught my eye.  Prayer for you, daughter and family.  Peace and blessing to you

  Hallo Debra, het spijt me zo te horen over de beslaglegging op je dochter. Ik woon in Californië, ik weet zeker dat niet ver van waar dit gebeurde, of ken vrouwen die dat doen. Ze zijn meestal getrouwd, maar ik zal deze informatie op welke manier dan ook aan hen doorgeven. Het is een reden dat mijn bericht mijn aandacht trok. Gebed voor jou, dochter en familie. Vrede en zegen voor jou

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Deb,

  You are a pillar of strength i know, as we have talked about this. Your love and comfort will help heal her wounds......emotionally and physcially. I hope they find him soon and he gets his just dues.

  I know sharing sadness like this is not always easy. The love in your heart to bring awareness to us is comendable.

  The one thought that remains me with me, is when you told me your daughter said this....

  "Mom i a can still sing"!!! ..........and sing she will, because she is a survivor! I send her and you my prayers for a healthy recovery. And thank God for the intervention.

  Lips
  Deb,

  Ik weet dat je een steunpilaar van kracht bent, nu we hierover hebben gesproken. Jouw liefde en troost zullen haar wonden helpen genezen... emotioneel en fysiek. Ik hoop dat ze hem snel vinden en dat hij zijn verdiende loon krijgt.

  Ik weet dat het delen van verdriet op deze manier niet altijd gemakkelijk is. De liefde in je hart om ons bewustzijn te brengen is lovenswaardig.

  De enige gedachte die mij bijblijft, is toen u mij vertelde dat uw dochter dit zei...

  "Mama kan nog steeds zingen"!!! ..........en zingen zal ze, want ze is een overlever! Ik stuur haar en jou mijn gebeden voor een gezond herstel. En dank God voor de tussenkomst.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Aww thanks!  Those words touched my heart!  I will share this with her.  She is at the hospital and will be talking with the detectives, they have a new lead!  Hopefully it will end soon.

  AWW bedankt! Die woorden raakten mijn hart! Ik zal dit met haar delen. Ze is in het ziekenhuis en gaat met de rechercheurs praten, ze hebben een nieuwe aanwijzing! Hopelijk komt er snel een einde aan.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Deb:
    May your daughter recover quickly. She will be remembered in my thoughts and prayers tonight.

  Also, may they not stop, day and night ,untill they catch the %$#@^%$ who did this.


                                                              PMM

  Deb:
  Moge uw dochter snel herstellen. Vanavond zal ik in mijn gedachten en gebeden aan haar denken.

  Mogen ze ook niet stoppen, dag en nacht, totdat ze de %$#@^%$ hebben gepakt die dit heeft gedaan.


  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Prayers are with you all.....

  Gebeden zijn met jullie allemaal.....

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'm soooooo sorry for your daughter, debra!! :'( :'( Hope it was the first and the last incident in your both lives!
  I'm sure he will be caught and punished soon! How many mentally ill people there are in the world!! sad sad sad

  Het spijt me zooooo voor je dochter, Debra!! :'( :'( Ik hoop dat dit het eerste en het laatste incident in jullie beide levens was!
  Ik weet zeker dat hij binnenkort gepakt en gestraft zal worden! Hoeveel geesteszieke mensen zijn er in de wereld!! sadsadsad

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Very Sad ro hear Deb, prayers for her recovery.

  Why do men do this? It's something only they can answer to and I hope he's quickly caught.

  I've never understood this myself. To hate females or desire to treat them as gutter trash just amazes me time after time when I hear of such acts.

  Erg verdrietig om Deb te horen, gebeden voor haar herstel.

  Waarom doen mannen dit? Het is iets waar alleen zij antwoord op kunnen geven en ik hoop dat hij snel wordt gepakt.

  Ik heb dit zelf nooit begrepen. Het haten van vrouwen of het verlangen om ze als vuilnis te behandelen verbaast me keer op keer als ik over dergelijke daden hoor.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think they may have him, I will let you know soon. They wouldnt let me go with them.  She needs her Mom!  The detectives whissped her up and out of here fast.....pray they get that son of the devil's cousin's uncle's grandpappy! >:(

  Ik denk dat ze hem hebben, ik laat het je binnenkort weten. Ze lieten mij niet met hen meegaan. Ze heeft haar moeder nodig! De rechercheurs hebben haar snel naar buiten gefloten. Bid dat ze de zoon van de grootvader van de oom van de neef van de duivel te pakken krijgen! >:(

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I really hope so too Debra.

  Keep us posted.

  blue

  Dat hoop ik ook echt Debra.

  Hou ons op de hoogte.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It wasnt him! :'(  My daugher was thinking this was it, it seems it made her so depressed, I asked them are they just trying to satisfy the public outcry, GO FIND THAT S.O.B.  They said the bad part is:  He may be in Mexico.  Give me a break, its heartbreaking.....they are doing their job, I am just angry....I know you guys can understand that ....or emphathize......just angry! >:(

  Hij was het niet! :'( Mijn dochter dacht dat dit het was, het lijkt erop dat het haar zo depressief maakte, ik vroeg hen of ze alleen maar probeerden de publieke verontwaardiging te stillen, GA VIND DAT SNOB Ze zeiden dat het slechte deel is: hij is misschien in Mexico. Geef me een pauze, het is hartverscheurend.....ze doen hun werk, ik ben gewoon boos...ik weet dat jullie dat kunnen begrijpen...of benadrukken...gewoon boos! >:(

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Debra,

  Im so sorry it wasn't him.  I can understand your anger.

  I hope they find him and lock him up soon.

  blue

  Hallo Debra,

  Het spijt me zo dat hij het niet was. Ik kan je woede begrijpen.

  Ik hoop dat ze hem snel vinden en opsluiten.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well they are out and about looking for that MONSTER!  They are like on a real manhunt.  They hope to have him before Thanksgiving, I truly will be thankful but I am thankful I still have a daughter, so folks didnt make it and I cant forget that, I am grateful today, I heard a song this morning on Regis and Kelly, "We got to live while we dying" by Kris Allen.  He is good! Listen to the words of this song.  He brought me Inspiration!

  Nou, ze zijn op zoek naar dat MONSTER! Ze lijken op een echte klopjacht. Ze hopen hem vóór Thanksgiving te hebben, ik zal echt dankbaar zijn, maar ik ben dankbaar dat ik nog steeds een dochter heb, dus de mensen hebben het niet gered en dat kan ik niet vergeten, ik ben vandaag dankbaar, ik hoorde vanochtend een lied op Regis en Kelly, "We moeten leven terwijl we sterven" van Kris Allen. Hij is goed! Luister naar de woorden van dit lied. Hij bracht mij inspiratie!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I wanted to share these lyrics with you, the song is from the Idol winner, Kris Allen, Live Like You Dying, I can see why he won, thank Kris your words are an inspiration.

  Sometimes we fall down and can't get back up
  We're hiding behind skin that's too tough
  How come we don't say I love you enough
  Till it's too late, it's not too late
  Our hearts are hungry for a food that won't come
  We could make a feast from these crumbs
  And we're all staring down the barrel of a gun
  So if your life flashed before you, what would you wish you would've done

  [Chorus]
  Yeah, gotta start
  Looking at the hands of the time we've been given here
  This is all we got and we gotta start thinkin' it
  Every second counts on a clock that's tickin'
  Gotta live like we're dying
  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  And if your plane fell out of the skies
  Who would you call with your last goodbyes
  Should be so careful who we left out of our lives
  So when we long for absolution, there'll be no one on the line

  Yeah, gotta start
  Looking at the hands of the time we've been given here
  This is all we got and we gotta start thinkin' it
  Every second counts on a clock that's tickin'
  Gotta live like we're dying
  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  Like we're dying
  Oh, like we're dying
  Like we're dying
  Oh, ike we're dying

  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  You never know a good thing until it's gone
  You never see a crash until it's head on
  All these people right when we're dead wrong,
  You never know a good thing till it's gone

  Yeah, gotta start
  Looking at the hands of the time we've been given here
  This is all we got and we gotta start thinkin' it
  Every second counts on a clock that's tickin'
  Gotta live like we're dying
  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying

  Like we're dying
  Oh, like we're dying
  Like we're dying
  Oh, like we're dying

  We only got 86 400 seconds in a day
  To turn it all around or to throw it all away
  We gotta tell 'em that we love 'em while we got the chance to say,
  Gotta live like we're dying


  Ik wilde deze tekst met je delen, het nummer is van de Idol-winnaar Kris Allen, Live Like You Dying, ik begrijp waarom hij heeft gewonnen, dank Kris, je woorden zijn een inspiratie.

  Soms vallen we en kunnen we niet meer opstaan
  We verstoppen ons achter een huid die te taai is
  Hoe komt het dat we niet zeggen dat ik genoeg van je hou?
  Tot het te laat is, is het niet te laat
  Onze harten hongeren naar voedsel dat niet zal komen
  Van deze kruimels kunnen we een feestmaal maken
  En we staren allemaal in de loop van een geweer
  Dus als je leven aan je voorbij flitste, wat zou je dan graag gedaan hebben?

  [Refrein]
  Ja, ik moet beginnen
  Kijkend naar de tijd die ons hier is gegeven
  Dit is alles wat we hebben en we moeten erover gaan nadenken
  Elke seconde telt op een klok die tikt
  We moeten leven alsof we doodgaan
  We hebben maar 86.400 seconden per dag
  Om het allemaal om te draaien of om alles weg te gooien
  We moeten ze vertellen dat we van ze houden terwijl we de kans krijgen om te zeggen:
  We moeten leven alsof we doodgaan

  En als je vliegtuig uit de lucht viel
  Wie zou je bellen bij je laatste afscheid?
  We moeten zo voorzichtig zijn met wie we uit ons leven laten
  Dus als we naar vergeving verlangen, zal er niemand aan de lijn zijn

  Ja, ik moet beginnen
  Kijkend naar de tijd die ons hier is gegeven
  Dit is alles wat we hebben en we moeten erover gaan nadenken
  Elke seconde telt op een klok die tikt
  We moeten leven alsof we doodgaan
  We hebben maar 86.400 seconden per dag
  Om het allemaal om te draaien of om alles weg te gooien
  We moeten ze vertellen dat we van ze houden terwijl we de kans krijgen om te zeggen:
  We moeten leven alsof we doodgaan

  Alsof we doodgaan
  Oh, alsof we doodgaan
  Alsof we doodgaan
  Oh, ike, we gaan dood

  We hebben maar 86.400 seconden per dag
  Om het allemaal om te draaien of om alles weg te gooien
  We moeten ze vertellen dat we van ze houden terwijl we de kans krijgen om te zeggen:
  We moeten leven alsof we doodgaan

  Je weet nooit iets goeds totdat het weg is
  Je ziet een crash pas als hij frontaal is
  Al deze mensen hebben gelijk als wij het helemaal mis hebben,
  Je weet nooit iets goeds totdat het weg is

  Ja, ik moet beginnen
  Kijkend naar de tijd die ons hier is gegeven
  Dit is alles wat we hebben en we moeten erover gaan nadenken
  Elke seconde telt op een klok die tikt
  We moeten leven alsof we doodgaan
  We hebben maar 86.400 seconden per dag
  Om het allemaal om te draaien of om alles weg te gooien
  We moeten ze vertellen dat we van ze houden terwijl we de kans krijgen om te zeggen:
  We moeten leven alsof we doodgaan

  Alsof we doodgaan
  Oh, alsof we doodgaan
  Alsof we doodgaan
  Oh, alsof we doodgaan

  We hebben maar 86.400 seconden per dag
  Om het allemaal om te draaien of om alles weg te gooien
  We moeten ze vertellen dat we van ze houden terwijl we de kans krijgen om te zeggen:
  We moeten leven alsof we doodgaan

 • Origineel English Vertaling Dutch
  THEY GOT HIM!  HE IS IN CUSTODY, WILL GET ARRAINGED ON MONDAY AFTER THANKSGIVING.  THANKS TO ALL OF YOU.  MY DAUGHTER WENT TO BREAKFAST THIS MORNING WITH FRIENDS.  I CAN GO TO THE MALL NOW.  ITS LIKE WE WERE IN CUSTODY!  THANKS LCB, I HOPE THIS ONE BITES THE DUST!  NEVER COMES OUT.  OH YES HE HAS NO BAIL!  WHAT A HAPPY THANKSGIVING!
  Ze hebben hem! Hij zit in hechtenis en wordt maandag na de dankzegging gearrangeerd. DANK AAN JULLIE ALLEMAAL. MIJN DOCHTER GING VAN OCHTEND MET VRIENDEN ONTBIJTEN. Ik kan nu naar het winkelcentrum gaan. HET IS ALSOF WE IN BEHEERSING WAREN! BEDANKT LCB, IK HOOP DAT DIT IN HET STOF BIJT! KOMT NOOIT UIT. OH JA HIJ HEEFT GEEN BORG! WAT EEN GELUKKIGE DANKZEGGING!
 • Origineel English Vertaling Dutch
  smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley That is Wonderful News.......
  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley Dat is geweldig nieuws.......
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Oh Happy day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  It's the most wonderful time of the year......he had to get caught!! Too many people sending out prayers!!

  Lips
  Oh blije dag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Het is de mooiste tijd van het jaar......hij moest gepakt worden!! Te veel mensen zenden gebeden uit!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wonderful news Debra - you can all get on with your lives again now without worry.  So glad he is caught.

  blue

  Prachtig nieuws Debra, jullie kunnen nu allemaal zonder zorgen verder met jullie leven. Zo blij dat hij gepakt is.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks LCB, blueday, pmmm..lipstick geneco...anyone who cared to share the pain we have been suffering..especially my daughter..now she is out shopping..she is back to herself!  Thanks so so so so so much for all of you and your prayers..... kiss

  Bedankt LCB, blueday, pmmm..lipstick geneco...iedereen die de pijn wilde delen die we hebben geleden..vooral mijn dochter..nu is ze aan het winkelen..ze is weer bij zichzelf! Heel erg bedankt voor jullie allemaal en jullie gebeden..... kiss

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting