wat is dat in godsnaam

4,220
bekeken
13
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
phibbie
 • Gestart door
 • phibbie
 • Russia Full Member 165
 • laatste activiteit 7 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo LCBers, Lente in april en vier de goede tijden met de spannende win-een-gratis-chipwedstrijd van Vegas Crest Casino ! Hoe het werkt: - Open voor alle LCB-leden in april ! - Om deel te nemen...

  Lees
 • Ik had een gedachte tijdens het spelen van een van mijn dagelijkse toernooien bij Inetbet, primaplay of kudos (zustersites). Bij de laatste draai die ik erin kon persen, raakte ik een bonus. "Panda's...

  Lees

  Suggesties voor toernooien

  2 615
  2 maanden geleden
 • Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - spelers uit Duitsland welkom! Bedrag: $ 77 Hoe ontvang ik de bonus: Nieuwe spelers moeten zich registreren via onze...

  Lees

  Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus ...

  2 1.58 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Guy you might explain me what's going on with my mobile!?!?
  Several months ago I fell in love! Just like never in my life! We started dating but suddenly he decided to return to his ex...Of course, it was awful at first...but there's nothing we can get over! lol Now I communicate with two or three men...nothing serious yet! And of course, very often I write them short messages...Do you know what...I started getting OLD sm from my ex! the sm where he says me how he misses me, he wants to kiss me and other rather pretty things! I just made so many efforts, spent so much time on recovering...and now getting these short messages is like a hell! sad(((

  Kerel, kun je me misschien uitleggen wat er aan de hand is met mijn mobiel!?!?
  Een aantal maanden geleden werd ik verliefd! Net als nooit in mijn leven! We begonnen te daten, maar plotseling besloot hij terug te keren naar zijn ex... Natuurlijk was het in het begin verschrikkelijk... maar er is niets waar we overheen kunnen komen! lol Nu communiceer ik met twee of drie mannen...nog niets ernstigs! En natuurlijk schrijf ik ze heel vaak korte berichtjes... Weet je wat... Ik begon OUDE sm te krijgen van mijn ex! de sm waarin hij zegt dat hij me mist, hij wil me kussen en andere nogal mooie dingen! Ik heb zojuist zoveel moeite gedaan, zoveel tijd aan herstel besteed... en nu is het ontvangen van deze korte berichten een hel! sad (((

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sounds like he wants to have his cake and eat it. 

  If it was me I would stay away.  If he can do it once - he can do it again.  You know what they say...a leopard never changes his spots. 

  blue

  Het klinkt alsof hij zijn taart wil hebben en opeten.

  Als ik het was, zou ik wegblijven. Als hij het één keer kan, kan hij het opnieuw doen. Je weet wat ze zeggen: een luipaard verandert nooit van plek.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  No, blue, the problem's that he didn't write these sm again! I just got OLD ones! For example, we broke up in August, but the dates of messages are June, July! And any operator can't explain why it happens over and over again!
  It's the continuation of Lip's thread about supernatural things...LOL

  Nee, Blue, het probleem is dat hij deze sm niet nog een keer heeft geschreven! Ik heb net OUDE! We zijn bijvoorbeeld in augustus uit elkaar gegaan, maar de data van de berichten zijn juni, juli! En geen enkele operator kan verklaren waarom dit steeds opnieuw gebeurt!
  Het is de voortzetting van Lip's topic over bovennatuurlijke dingen...LOL

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Just some good, old rules of thumb apply.  1.  If you are in a part of your life where you feel like commiting and your boyfriend, SO, isnt into commitment...then....run!  2.  And this is what I tell my three daughters all the time:  Beware of men who enjoy milk but won't bother commiting to caring for the cow.  (I am SURE you are NOT a cow, by the way.  But the analogy is a good one for us all I believe!)

  Er zijn gewoon een paar goede, oude vuistregels van toepassing. 1. Als je in een deel van je leven bent waar je zin hebt om je te binden en je vriend, SO, houdt niet van toewijding... dan... ren! 2. En dit is wat ik voortdurend tegen mijn drie dochters zeg: pas op voor mannen die van melk houden, maar zich niet willen engageren voor de zorg voor de koe. (Ik ben er ZEKER van dat je GEEN koe bent trouwens. Maar de analogie is goed voor ons allemaal, geloof ik!)

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Phib,

  Delays in text messages can really be daunting! It can either break your heart as in your case or really cause problems. When waiting for a response and it doesn't arrive for two weeks later can reek havoc!

  I am having the same problem with my cell phone lately. And to tell you the truth i got attitude from a friend of my when she said i never responded to her. Turns out i got the text messages a week later.

  After i showed her my phone and that i never received them, then she calmed down. We really rely on these messages....and some are vital to get a response.

  Maybe the delay was a sign....maybe he will be back!!! Until he signs the divorce papers....play the field and live life to the fullest girl!!

  Lips
  Phib,

  Vertragingen in sms-berichten kunnen echt ontmoedigend zijn! Het kan je hart breken, zoals in jouw geval, of echt problemen veroorzaken. Als je op een reactie wacht en deze pas twee weken later arriveert, kan dat grote schade aanrichten!

  Ik heb de laatste tijd hetzelfde probleem met mijn mobiele telefoon. En om je de waarheid te zeggen, kreeg ik een houding van een vriendin van mij toen ze zei dat ik nooit op haar reageerde. Blijkt dat ik de sms-berichten een week later ontving.

  Nadat ik haar mijn telefoon had laten zien en dat ik die nooit had ontvangen, kalmeerde ze. We vertrouwen echt op deze berichten... en sommige zijn essentieel om een reactie te krijgen.

  Misschien was de vertraging een teken...misschien komt hij terug!!! Totdat hij de scheidingspapieren tekent... speel op het veld en leef het leven ten volle meid!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  That's really curious Lips. I don't know enough about those electronics (Or any of them) cheesy to be able to offer advice.

  What bugs me more is my email folder gets hit with spam I KNOW I had had before and marked for the spam box.

  Buut they still get through!

  GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

  Dat is echt nieuwsgierig Lips. Ik weet niet genoeg over die elektronica (of een daarvan) cheesy advies te kunnen geven.

  Wat mij nog meer irriteert, is dat mijn e-mailmap wordt getroffen door spam waarvan ik WEET dat ik die eerder heb gehad en die is gemarkeerd voor de spambox.

  Maar ze komen er nog steeds doorheen!

  GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Phib,

  Delays in text messages can really be daunting! It can either break your heart as in your case or really cause problems. When waiting for a response and it doesn't arrive for two weeks later can reek havoc!

  I am having the same problem with my cell phone lately. And to tell you the truth i got attitude from a friend of my when she said i never responded to her. Turns out i got the text messages a week later.

  After i showed her my phone and that i never received them, then she calmed down. We really rely on these messages....and some are vital to get a response.

  Maybe the delay was a sign....maybe he will be back!!! Until he signs the divorce papers....play the field and live life to the fullest girl!!

  Lips  Doesn't anyone pick up the phone and call any more?

  medtrans

  Phib,

  Vertragingen in sms-berichten kunnen echt ontmoedigend zijn! Het kan je hart breken, zoals in jouw geval, of echt problemen veroorzaken. Als je op een reactie wacht en deze pas twee weken later arriveert, kan dat grote schade aanrichten!

  Ik heb de laatste tijd hetzelfde probleem met mijn mobiele telefoon. En om je de waarheid te zeggen, kreeg ik een houding van een vriendin van mij toen ze zei dat ik nooit op haar reageerde. Blijkt dat ik de sms-berichten een week later ontving.

  Nadat ik haar mijn telefoon had laten zien en dat ik die nooit had ontvangen, kalmeerde ze. We vertrouwen echt op deze berichten....en sommige zijn essentieel om een reactie te krijgen.

  Misschien was de vertraging een teken...misschien komt hij terug!!! Totdat hij de scheidingspapieren tekent... speel op het veld en leef het leven met volle teugen meid!!

  Lippen  Neemt niemand de telefoon op en belt u niet meer?

  Medtrans
 • Origineel English Vertaling Dutch

  "...play the field and live life to the fullest girl!!" I just try to do that! smiley
  By the way, THANKS for your support guys!  cheesy

  "...speel op het veld en leef het leven ten volle meid!!" Dat probeer ik gewoon te doen! smiley
  Trouwens, BEDANKT voor jullie steun jongens! cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Med,

  I think that text messages (TM) have a great purpose and i use it all the time. Phone calls are nice of course, but there is advantages to TM's. You yourself are a barthender....that makes it impossible to talk on your phone while at work unless you take a break.

  Perhaps your waiting for news about something important or something happens at work and you want to let off a little steam. TM's come in very handy for situations like this.

  I think TM's are also a good ice breaker. If tension arises tween you and another, sometimes sending a TM will ease the tension. Where as picking up the phone and feeling rejected might delay us from resolving the problem.

  Sitting in a doctors waiting room or in a hospital waiting room for example where cell phones are not allowed is a great way to communicate without having to make a call. Being in class or having jury duty is also great to TM. The compromised places to talk on the phone are endless!!
  Med,

  Ik denk dat sms-berichten (TM) een geweldig doel hebben en ik gebruik het de hele tijd. Telefoongesprekken zijn natuurlijk leuk, maar er zitten ook voordelen aan TM's. Je bent zelf een barman. Dat maakt het onmogelijk om tijdens het werk te telefoneren, tenzij je een pauze neemt.

  Misschien wacht u op nieuws over iets belangrijks of gebeurt er iets op het werk en wilt u wat stoom afblazen. TM's zijn erg handig voor situaties als deze.

  Ik denk dat TM's ook een goede ijsbreker zijn. Als er spanning ontstaat tussen jou en een ander, kan het sturen van een TM soms de spanning verlichten. Terwijl het opnemen van de telefoon en het gevoel afgewezen te worden ons ervan kunnen weerhouden het probleem op te lossen.

  Zittend in de wachtkamer van een arts of in de wachtkamer van een ziekenhuis, waar mobiele telefoons bijvoorbeeld niet zijn toegestaan, is een geweldige manier om te communiceren zonder te hoeven bellen. In de klas zitten of jurydienst hebben is ook geweldig voor TM. De gecompromitteerde plaatsen om te telefoneren zijn eindeloos!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well you make some good points (doctor's office or hospital.)  But, at the bar everyone has their cell phones sitting there or they are busy texting.  When it's not too busy, you hear ding, ding, dong, dang when a text message comes in on several phones.  They pick up the phone and text back.  It is funny to me.

  I myself have only sent one text message in my life.  It was late and I didn't want to wake the person if they were sleeping.  It worked and now I know I can send one if I need to.  smiley

  medtrans

  Nou, je maakt een aantal goede punten (artspraktijk of ziekenhuis.) Maar aan de bar heeft iedereen zijn mobiele telefoon liggen of zijn ze bezig met sms'en. Als het niet te druk is, hoor je ding, ding, dong, dang als er op meerdere telefoons een sms-bericht binnenkomt. Ze pakken de telefoon en sms'en terug. Het is grappig voor mij.

  Zelf heb ik in mijn leven maar één sms gestuurd. Het was laat en ik wilde de persoon niet wakker maken als hij sliep. Het werkte en nu weet ik dat ik er een kan sturen als dat nodig is. smiley

  Medtrans

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Med,

  I think that text messages (TM) have a great purpose and i use it all the time. Phone calls are nice of course, but there is advantages to TM's. You yourself are a barthender....that makes it impossible to talk on your phone while at work unless you take a break.

  Perhaps your waiting for news about something important or something happens at work and you want to let off a little steam. TM's come in very handy for situations like this.

  I think TM's are also a good ice breaker. If tension arises tween you and another, sometimes sending a TM will ease the tension. Where as picking up the phone and feeling rejected might delay us from resolving the problem.

  Sitting in a doctors waiting room or in a hospital waiting room for example where cell phones are not allowed is a great way to communicate without having to make a call. Being in class or having jury duty is also great to TM. The compromised places to talk on the phone are endless!!  There's two more advantages! In written form it's easier to say something that comes just from the heart! smiley And when a person's far from you in this or that moment you can read the TMs over and over...and the mood increases itself! smiley

  Med,

  Ik denk dat sms-berichten (TM) een geweldig doel hebben en ik gebruik het de hele tijd. Telefoongesprekken zijn natuurlijk leuk, maar er zitten ook voordelen aan TM's. Je bent zelf een barman. Dat maakt het onmogelijk om tijdens het werk te telefoneren, tenzij je een pauze neemt.

  Misschien wacht u op nieuws over iets belangrijks of gebeurt er iets op het werk en wilt u wat stoom afblazen. TM's zijn erg handig voor situaties als deze.

  Ik denk dat TM's ook een goede ijsbreker zijn. Als er spanning ontstaat tussen jou en een ander, kan het sturen van een TM soms de spanning verlichten. Terwijl het opnemen van de telefoon en het gevoel afgewezen te worden ons ervan kunnen weerhouden het probleem op te lossen.

  Zittend in de wachtkamer van een arts of in de wachtkamer van een ziekenhuis, waar mobiele telefoons bijvoorbeeld niet zijn toegestaan, is een geweldige manier om te communiceren zonder te hoeven bellen. In de klas zitten of jurydienst hebben is ook geweldig voor TM. De gecompromitteerde plaatsen om te telefoneren zijn eindeloos!!  Er zijn nog twee voordelen! In geschreven vorm is het gemakkelijker om iets te zeggen dat recht uit het hart komt! smiley En als iemand op dit of dat moment ver van je verwijderd is, kun je de TM's keer op keer lezen... en de stemming verbetert vanzelf! smiley
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Or you can blackmail them later if you keep the messages.  grin

  medtrans

  Of je kunt ze later chanteren als je de berichten bewaart. grin

  Medtrans

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Or you can blackmail them later if you keep the messages.  grin

  medtrans
  We can just hire David Letterman's lawyer if that happens!!!

  Of je kunt ze later chanteren als je de berichten bewaart. grin

  Medtrans
  Als dat gebeurt, kunnen we gewoon de advocaat van David Letterman inhuren!!!

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting