Wat dachten ze???

3,455
bekeken
8
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door genenco
Jimbeaux
 • Gestart door
 • Jimbeaux
 • United States Hero Member 879
 • laatste activiteit 2 dagen geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • BigWin Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - GEEN ONS! 135% tot ∞ + 60 gratis spins op Gates of Olympus , Sweet Bonanza , Legacy of Death, Book Of Dead Hoe u de bonus...

  Lees
 • Goede dag allemaal, ik denk erover om poker eens te proberen... Ik zie een aantal sites zoals Poker Heat en de World Series of Poker, die alleen maar fiches bevatten (geen weddenschappen met contant...

  Lees
 • Mond Casino Voor nieuwe spelers Bonuscode: LBO20 Bedrag: 20 gratis spins Slot: Viking Voyages Geen weddenschap Maximale uitbetaling: €/$50 Landen waarvoor beperkingen gelden: Cyprus, Nederland,...

  Lees

  Mond Casino Geen aanbetaling

  1 1.33 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  As some may have notices I have been somewhat quiet lately. This was due to an extended road trip (well plane-road-plane-road trip) where in I visited 9 multi family building in 9 days to do energy assessments for their parent company. I had the pleasure of having two new to the field Auditors and was taking the opportunity to train them for a friend.

  Throughout the first 8 days I was constantly hammering them about gas/oil fired equipment and what happened when you put such equipment in the same room as the air handler for a forced air/air conditiong handler.

  Yesterday morning I was getting ready to walk into yet one more mechanical room where they kept their hot water tank and the two Newbies, following all the "advice" I had been giving them stuck the probe of the Carbon monoxide detector under the door.

  1400 ppm carbon monoxide. 1400!!! And here we are just off the common room in a senior living building, a room full of walkers, wheelchairs and hunched over folks pushing oxygen bottles. I had one of the new guys go outside with the building super and open the exterior doors to the room to air out the room safely and went in to find the source of the high CO.

  In the room was the air handler for the buildings AC and one 40 gallon hot water tank the building had a plumber install when they put a small kitchen in the common area...5 years ago. As is way to typical all of the return ducting coming back to the air handler had been left with the joints unsealed and leaky.Everytime the ac kicked on the air handler would suck in air from the return and blow it through the rest of the hallways and common areas of this three story building. Unfortunatly, because of the leaky joints instead of just drawing the air through the ducts it was also sucking in air from the mechanical room. Enough air that it was sucking the air back down the chimney of the hot water heater. When ever the hot water tank was firing and making hot water it would fill the room with CO and flue gasses then pump that through the building as well. The entire top of the water heater was singed and brown as was the piping that was close by to the flue. This had been happening from the first day the hot water tank was installed.

  Yes I shut it down, showed them what was happening and why and gave them recommendation to fix the problem permanently ( in this instance that was having an electric water heater installed to replace the gas fired one).

  The reason I am posting this is that while this case was extreme it is, unfortunatly, not rare. It does not only happen with big buildings like the one I was in but can happen in homes just as easily. The plumber in this case was just that, a plumber not an HVAC man. The HVAC man who serviced the Air Handler was not a plumber. So neither gave the other persons equipment a second glance.

  Listen folks, if you get a gas bill for your heating/hotwater... put a carbon monoxide detector in the room/basement/garage where that equipment sits. If you have a central air or forced air heating look at any duct work that comes back into the handler (the low ones are the returns) and IF you also have a Gas fired hot water heater in that same area.If you see small and cracks at each connection see about making a trip to home depot for some duct sealant such as Mastic or a URL rated foil Tape (NO Duct Tape, it dries out quickly and is useless for this). If your not the Handyperson type, have your service people look at it... And buy a CO detector...

  KK Rant over

  Zoals sommigen misschien gemerkt hebben, ben ik de laatste tijd wat stil geweest. Dit was te wijten aan een uitgebreide roadtrip (nou ja, vliegtuig-weg-vliegtuig-roadtrip) waarbij ik in 9 dagen 9 meergezinsgebouwen bezocht om energiebeoordelingen voor hun moederbedrijf uit te voeren. Ik had het genoegen twee nieuwe auditors in het veld te hebben en maakte van de gelegenheid gebruik om ze voor een vriend op te leiden.

  Gedurende de eerste 8 dagen was ik ze voortdurend aan het hameren over gas-/oliegestookte apparatuur en wat er gebeurde als je dergelijke apparatuur in dezelfde kamer plaatste als de luchtbehandelingsunit voor een geforceerde lucht-/airconditioninghandler.

  Gisterochtend maakte ik me klaar om nog een mechanische kamer binnen te lopen waar ze hun warmwatertank bewaarden en de twee Newbies, na al het "advies" dat ik ze had gegeven, staken de sonde van de koolmonoxidedetector onder de deur.

  1400 ppm koolmonoxide. 1400!!! En hier staan we vlak bij de gemeenschappelijke ruimte in een seniorenwoning, een kamer vol rollators, rolstoelen en gebogen over mensen die zuurstofflessen voortduwen. Ik liet een van de nieuwe jongens met het gebouw super naar buiten gaan en de buitendeuren van de kamer openen om de kamer veilig te luchten en ging naar binnen om de bron van de hoge CO te vinden.

  In de kamer bevond zich de luchtbehandelingsunit voor de airconditioning van het gebouw en een warmwatertank van 40 gallon. Het gebouw liet een loodgieter installeren toen ze een kleine keuken in de gemeenschappelijke ruimte plaatsten... 5 jaar geleden. Zoals gebruikelijk waren alle retourkanalen die naar de luchtbehandelingsunit terugkwamen, met losse en lekkende verbindingen. Elke keer dat de airco op de luchtbehandelingsunit trapte, werd lucht uit de retourlucht aangezogen en door de rest van de gangen geblazen. en gemeenschappelijke ruimtes van dit gebouw met drie verdiepingen. Helaas werd door de lekkende verbindingen in plaats van alleen lucht door de kanalen te zuigen, ook lucht uit de mechanische ruimte aangezogen. Genoeg lucht om de lucht terug door de schoorsteen van de warmwaterboiler te zuigen. Wanneer de warmwatertank ooit aan het stoken was en warm water maakte, vulde hij de kamer met CO en rookgassen en pompte dat vervolgens ook door het gebouw. De hele bovenkant van de boiler was geschroeid en bruin, net als de leidingen die zich dicht bij het rookkanaal bevonden. Dit gebeurde al vanaf de eerste dag dat de warmwatertank werd geïnstalleerd.

  Ja, ik heb het afgesloten, liet hen zien wat er gebeurde en waarom en gaf hen de aanbeveling om het probleem permanent op te lossen (in dit geval was dat het installeren van een elektrische boiler ter vervanging van de gasgestookte boiler).

  De reden dat ik dit post is dat, hoewel dit geval extreem was, het helaas niet zeldzaam is. Het gebeurt niet alleen bij grote gebouwen zoals die waarin ik zat, maar kan net zo gemakkelijk in huizen gebeuren. De loodgieter was in dit geval precies dat, een loodgieter en geen HVAC-man. De HVAC-man die de luchtbehandelingsunit bediende, was geen loodgieter. Dus geen van beiden keek nog een keer naar de uitrusting van de andere personen.

  Luister mensen, als je een gasrekening krijgt voor je verwarming/warm water... plaats dan een koolmonoxidemelder in de kamer/kelder/garage waar die apparatuur staat. Als u een centrale lucht- of geforceerde luchtverwarming heeft, kijk dan naar het kanaalwerk dat terugkomt in de handler (de lage zijn de retouren) en ALS u in datzelfde gebied ook een gasgestookte warmwaterboiler heeft. Als u kleine en scheuren bij elke verbinding, zie over het maken van een reis naar het thuisdepot voor een kanaalafdichtmiddel zoals mastiek of een URL-geclassificeerde folietape (GEEN ducttape, het droogt snel uit en is hiervoor nutteloos). Als u niet van het Handyperson-type bent, laat uw servicemensen er dan naar kijken... En koop een CO-detector...

  KK Rant voorbij

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Carbon Monoxide is dangerous.  My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO.  He happenned to sit in that room at that special moment.  No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.

  Koolmonoxide is gevaarlijk. Mijn vader ging naar de familie van een vriend en stierf in dat huis vanwege lekkend koolmonoxide. Hij zat toevallig op dat speciale moment in die kamer. Geen zuurstof voor hem om te ademen en alleen hij tegelijk in die kamer.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'm really sorry about your father Taadaa.  That's horrible.  I got carbon monoxide poisoning back in the 80's, and almost died myself.  My friends parents thought I was drunk again, although I really hadn't even touched a drop.  But no one believed me, because I was such a heavy drinker at the time.  I kept passing out..I finally found someone that new I wasn't drinking, and rushed me up to the hospitol, then they lost me up there, because I passed out in the bathroom..it was a trip.  But they gave me some oxygen, and I made it ok. But it was scary.  There's not a good thing about losing your dad, but at least you know he wasn't in any pain.  embarrassed 

  Het spijt me echt van je vader Taadaa. Dat is verschrikkelijk. Ik kreeg in de jaren 80 koolmonoxidevergiftiging en stierf zelf bijna. De ouders van mijn vriend dachten dat ik weer dronken was, ook al had ik eigenlijk nog geen druppel aangeraakt. Maar niemand geloofde mij, omdat ik destijds zo'n zware drinker was. Ik bleef flauwvallen. Eindelijk vond ik iemand waarvan ik wist dat ik niet dronk, en bracht me met spoed naar het ziekenhuis, waarna ze me daar verloren, omdat ik flauwviel in de badkamer. Het was een reis. Maar ze gaven me wat zuurstof, en ik maakte het goed. Maar het was eng. Er is niets goeds aan het verliezen van je vader, maar je weet tenminste dat hij geen pijn had. embarrassed

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Carbon Monoxide is known as the silent killer precisely because it is colorless, odorless and tasteless. My condolences to you TAADAA on your loss but it just reinforces the validity of this post.

  Folks, if you have ANY appliance that uses gas or fuel oil... make sure you have a CO detector in your home as well. Even an oven that uses gas has a potential for the hazard as it is often not vented to the outdoors.

  Gas and Fuel oil can be a very cost effective, safe and sane option for heating your homes... but with it comes should come some simple safety equipment.

  (Can anyone tell this is a pet Peeve?)

  Koolmonoxide staat bekend als de stille moordenaar, juist omdat het kleurloos, geurloos en smaakloos is. Mijn condoleances aan u TAADAA met uw verlies, maar het versterkt alleen maar de geldigheid van dit bericht.

  Mensen, als je een apparaat hebt dat gas of stookolie gebruikt... zorg er dan voor dat je ook een CO-detector in huis hebt. Zelfs een oven die gas gebruikt, kan gevaar opleveren, omdat deze vaak niet naar buiten wordt afgevoerd.

  Gas en stookolie kunnen een zeer kosteneffectieve, veilige en verstandige optie zijn voor het verwarmen van uw huizen... maar daar hoort ook een aantal eenvoudige veiligheidsvoorzieningen bij.

  (Kan iemand zeggen dat dit een huisdier is?)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I personally appreciate you posting this Jimbeaux.  We just moved into an apartment building, however each unit has its own Gas heater and Gas furnace.  I never even thought about it until now.  I will be definitely getting a detector ASAP.  Thanks for the reminder hun.

  Persoonlijk waardeer ik het dat je deze Jimbeaux hebt geplaatst. We zijn net verhuisd naar een appartementencomplex, maar elke unit heeft zijn eigen gaskachel en gasoven. Tot nu toe heb ik er zelfs nooit over nagedacht. Ik ga zeker zo snel mogelijk een detector aanschaffen. Bedankt voor de herinnering Han.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Carbon Monoxide is dangerous.  My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO.  He happenned to sit in that room at that special moment.  No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.
  So sorry honey..what a heartbreaking experience for you. To suddenly lose someone without warning is so difficult to prepare for.

  Lips

  Koolmonoxide is gevaarlijk. Mijn vader ging naar de familie van een vriend en stierf in dat huis vanwege lekkend koolmonoxide. Hij zat toevallig op dat speciale moment in die kamer. Geen zuurstof voor hem om te ademen en alleen hij tegelijk in die kamer.
  Het spijt me, lieverd. Wat een hartverscheurende ervaring voor jou. Om plotseling iemand te verliezen zonder waarschuwing is zo moeilijk om je op voor te bereiden.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Carbon Monoxide is dangerous.  My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO.  He happenned to sit in that room at that special moment.  No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.
    So sorry for your loss hun.

  Koolmonoxide is gevaarlijk. Mijn vader ging naar de familie van een vriend en stierf in dat huis vanwege lekkend koolmonoxide. Hij zat toevallig op dat speciale moment in die kamer. Geen zuurstof voor hem om te ademen en alleen hij tegelijk in die kamer.
  Heel veel sterkte met je verlies, Hun.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Carbon Monoxide is dangerous.  My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO.  He happened to sit in that room at that special moment.  No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.


  My condolences Taaadaaa...I know that it's hard to lose someone you love

  Koolmonoxide is gevaarlijk. Mijn vader ging naar de familie van een vriend en overleed in dat huis vanwege lekkend koolmonoxide. Hij zat toevallig op dat speciale moment in die kamer. Geen zuurstof voor hem om te ademen en alleen hij tegelijk in die kamer.


  Mijn condoleances Taaadaaa...Ik weet dat het moeilijk is om iemand te verliezen van wie je houdt

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 1 maand geleden
44

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 23 dagen geleden
167

Onze meiwedstrijd is een nieuwe kans om meer te leren over nieuwe casino's en een deel van de maandelijkse prijzenpot van $ 500 te winnen . Er wachten 13 echte geldprijzen en 5 casino's om uit te...
Mei 2024 $ 500 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen

matijan
matijan Serbia 2 maanden geleden
119

Bekijk alle casinobonussen die beschikbaar zijn voor jouw land op onze St. Patrick's Day-bonusthemapagina . Voor uw gemak zullen we ook updates in dit draadje plaatsen. Als je aanbiedingen met een...
Beste casinobonussen voor St. Patrick's Day 2024 ☘️