Pokerstars.it casino: promo's en meer

4,965
bekeken
73
antwoorden
Laatste post geleden 4 jaar geleden door leistat28
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Beste leden, ShinyWilds Casino is op 1 mei gesloten. Vanaf vandaag zijn stortingen niet meer mogelijk. Actieve bonussen moeten tot 22 april worden ingezet en opnames zijn mogelijk tot 30 april.

  Lees

  ShinyWilds wordt gesloten

  1 378
  2 maanden geleden
 • RollXO Casinotoernooien - Extra goud Promo geldig: 15 april 2024. - 29 april 2024. Prijzenpot: 5.000 €/$ Kwalificerende spellen: alle gokspellen. Hoe werkt het? - Als u nog geen account heeft, kunt...

  Lees

  RollXO Casinotoernooien

  2 548
  2 maanden geleden
 • Winscore Casinorecensie Inschrijfbonus: 100% tot €/$200 2e stortingsbonus: 50% tot €/$250 3e stortingsbonus: 50% tot €/$250 4e stortingsbonus: 100% tot €/$300 Inschrijfbonus - Noorwegen: 100%...

  Lees

  Winscore Casinobonussen en promoties

  1 556
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Su Pokerstars solo per oggi è attiva la promo Hourly Freerolls. Leggendo nelle condizioni ogni ora c'è un torneo di 100 euro dalle 00:00 di oggi ma in realtà mi sono collegato diverse volte durante la notte e non ho visto nessun Hourly Freeroll ma li vedo solo ora. Per partecipare bisogna andare nella pagina delle missioni in "Christmas Celebrations" e dopo aver cliccato su "Inizia" verrete anche regitrati gratuitamente ad un All-In Shootout di 1000 euro che si terrà stasera alle 23:30.

  De Hourly Freerolls-promotie is alleen vandaag actief op Pokerstars. Als je elk uur in de voorwaarden leest, is er vandaag vanaf 00:00 uur een toernooi van 100 euro, maar in werkelijkheid heb ik 's nachts verschillende keren ingelogd en heb ik geen Hourly Freeroll gezien, maar ik zie ze nu pas. Om deel te nemen ga je naar de missiepagina in "Kerstvieringen" en nadat je op "Start" hebt geklikt, word je ook gratis ingeschreven voor een All-In Shootout van 1000 euro die vanavond om 23.30 uur wordt gehouden.

  The Hourly Freerolls promo is active on Pokerstars today only. Reading in the conditions every hour there is a 100 euro tournament from 00:00 today but in reality I logged in several times during the night and I didn't see any Hourly Freeroll but I only see them now. To participate you need to go to the missions page in "Christmas Celebrations" and after clicking on "Start" you will also be registered for free for a 1000 euro All-In Shootout which will be held tonight at 11.30pm.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  A chi interessa ogni giorno c'è una missione che se portata a termine vi farà registrare ad un All-In Shootout di 1000 euro che si terrà sempre alle 23:30.

  Ad oggi ho partecipato sempre ma ahimè nulla da fare, mi eliminano sempre al primo round embarrassed

  Voor de geïnteresseerden is er elke dag een missie die, indien voltooid, ervoor zorgt dat je je kunt inschrijven voor een All-In Shootout van 1000 euro, die altijd om 23.30 uur wordt gehouden.

  Tot op heden heb ik altijd meegedaan maar helaas is er niets aan te doen, ze schakelen mij altijd uit in de eerste ronde embarrassed

  For those interested, every day there is a mission that if completed will make you register for an All-In Shootout of 1000 euros which will always be held at 11.30pm.

  To date I have always participated but unfortunately there is nothing to be done, they always eliminate me in the first round embarrassed

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ultimamente ne stanno proponendo molte di promo e non riesco a stare dietro a tutte :)

  Molte offerte si possono conoscere solo visitando il client e quindi mi capita di farmele sfuggire ma nei prossimi giorni mi riprometto di aggiornarmi/vi.

  Cosa molto positiva è che l'adesione ad una promo come quella delle missioni non inibisce la barra dei "bauli"..tutti i contatori dei punti avanzano in contemporanea.

  Anche l'utilizzo dei bonus viene conteggiato al pari del denaro in bilancio.

  Questo non è un aspetto di poco conto poichè ogni singolo euro che viene movimentato aiuta a raggiongere altri regali e bonus.

  Ad esempio nelle missioni giornaliere giocando i 5 euro alla live "autoroulette" si sbloccano contemporaneamente due allinshootout....quelle delle roulette e quelle del live dealer.

  De laatste tijd bieden ze veel promo's aan en ik kan ze niet allemaal bijhouden :)

  Veel aanbiedingen kun je alleen vinden als je de klant bezoekt en dus mis ik ze toevallig, maar ik beloof je de komende dagen op de hoogte te houden.

  Een heel positief punt is dat deelname aan een promo zoals die van de missies de balk "kisten" niet verhindert... alle puntentellers gaan tegelijkertijd vooruit.

  Ook het gebruik van bonussen wordt op dezelfde manier meegeteld als het geld op de balans.

  Dit is geen triviaal aspect, aangezien elke euro die wordt verplaatst, bijdraagt aan het verkrijgen van andere geschenken en bonussen.

  Door bijvoorbeeld de 5 euro te spelen bij live "autoroulette" ontgrendel je bijvoorbeeld twee shootouts tegelijkertijd... die van de roulette en die van de live dealer.

  Lately they've been offering a lot of promos and I can't keep up with them all :)

  Many offers can only be discovered by visiting the client and therefore I sometimes miss them but in the next few days I promise to update you.

  A very positive thing is that joining a promo like that of the missions does not inhibit the "chests" bar... all the point counters advance at the same time.

  The use of bonuses is also counted in the same way as the money on the balance sheet.

  This is not a trivial aspect as every single euro that is moved helps to achieve other gifts and bonuses.

  For example, in the daily missions by playing the 5 euros at live "autoroulette" you unlock two shootouts at the same time... those of the roulette and those of the live dealer.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Nell'ultima settimana ho ricevuto per due volte l'offerta standard degli extra2 (2 euro su 10 depositati) ma sinceramente sto aspettando qualcosa di più generoso...una promo degna di Pokerstars!

  Ho scaricato anche l'app mobile e devo dire che funziona alla grande per il poker e il casino ma un po meno per le scommesse.

  Il caricamento delle pagine a causa della grande mole di dati è piuttosto lenta e macchinosa e rimane molto problematica la navigazione.

  Aspetto positivo è che l'offerta delle slot è migliorata mentre sono ancora assenti i videopoker per ragioni che comprendo benissimo...sarebbero prese d'assalto da giocatori più che abili al poker.

  Pokestars è comunque uno tra i miei preferiti e tornerò presto a frequentarlo...

  De afgelopen week heb ik twee keer de standaard Extra2-aanbieding ontvangen (2 euro op 10 gestort), maar eerlijk gezegd wacht ik op iets genereuzers... een promo die Pokerstars waardig is!

  Ik heb ook de mobiele app gedownload en ik moet zeggen dat deze prima werkt voor poker en casino, maar iets minder voor weddenschappen.

  Vanwege de grote hoeveelheid gegevens is het laden van pagina's nogal traag en omslachtig en blijft de navigatie erg problematisch.

  Het positieve aspect is dat het aanbod aan slots is verbeterd, terwijl videopokermachines nog steeds ontbreken om redenen die ik heel goed begrijp... ze zouden worden overgenomen door spelers die meer dan bedreven zijn in poker.

  Pokestars is echter een van mijn favorieten en ik kom er binnenkort op terug...

  In the last week I have received the standard extra2 offer twice (2 euros out of 10 deposited) but honestly I'm waiting for something more generous... a promo worthy of Pokerstars !

  I also downloaded the mobile app and I must say that it works great for poker and casino but a little less for betting.

  Due to the large amount of data, loading pages is rather slow and cumbersome and navigation remains very problematic.

  The positive aspect is that the offer of slots has improved while video poker machines are still absent for reasons that I understand very well... they would be taken over by players who are more than skilled at poker.

  However, Pokestars is one of my favorites and I will return to it soon...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Pokerstars vedo che sta crescendo sempre di più anche per quanto riguarda l'assistenza. Ora è presente anche la live chat. L'ho vista disponibile per puro caso andando nella sezione "Guida" del software.

  Ik zie dat Pokerstars ook steeds meer groeit op het gebied van assistentie. Livechat is nu ook aanwezig. Ik zag dat het puur bij toeval beschikbaar was door naar de "Help"-sectie van de software te gaan.

  I see that Pokerstars is growing more and more also in terms of assistance. Live chat is now also present. I saw it available by pure chance by going to the "Help" section of the software.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao leistat...nemmeno sapevo che avessero una live chat.

  Pokestars è in miglioramento continuo e se prosegue di questo passo rischia, come accadde anche per il poker on line, di sbaragliare la concorrenza.

  Ti invito a mandargli una mail per valutare l'efficienza, la competenza e la velocità con cui rispondono :)

  Nel complesso ho notato una loro tendenza a curare ogni particolare e sono anche attenti a quello che i giocatori gli comunicano.

  Tempo dopo avergli detto delle mie idee mi contattarono per avere un parere in cambio di un compenso...però un po per timidezza e un po perchè ero preso da altre situazioni preferii non accettare la loro proposta.

  Mi piacerebbe sapere da chi ci lavora che ambiente è...e mi viene da pensare che sia bellissimo farne parte, il massimo a cui aspirare per chi vuole intraprendre una carriera  nel mondo del gioco on line. 

  Hallo leistat...Ik wist niet eens dat ze een livechat hadden.

  Pokestars wordt voortdurend verbeterd en als het in dit tempo doorgaat, riskeert het, zoals gebeurde met online poker, de concurrentie te verslaan.

  Ik nodig je uit om ze een e-mail te sturen om de efficiëntie, competentie en snelheid waarmee ze reageren te evalueren :)

  Over het algemeen merkte ik dat ze de neiging hebben om op elk detail te letten en dat ze ook aandacht hebben voor wat de spelers hen vertellen.

  Enige tijd nadat ik hen over mijn ideeën had verteld, namen ze contact met mij op om in ruil voor een vergoeding een mening te krijgen... maar deels uit verlegenheid en deels omdat ik met andere situaties bezig was, accepteerde ik hun voorstel liever niet.

  Ik zou graag willen weten van degenen die daar werken wat de omgeving is... en ik vind het geweldig om daar deel van uit te maken, het beste om naar te streven voor iedereen die een carrière wil beginnen in de wereld van online gaming .

  Hi leistat...I didn't even know they had a live chat.

  Pokestars is continuously improving and if it continues at this rate it risks, as happened with online poker, of defeating the competition.

  I invite you to send them an email to evaluate the efficiency, competence and speed with which they respond :)

  Overall I noticed their tendency to pay attention to every detail and they are also attentive to what the players tell them.

  Some time after I told them about my ideas they contacted me to get an opinion in exchange for a fee...but partly out of shyness and partly because I was busy with other situations I preferred not to accept their proposal.

  I'd like to know from those who work there what the environment is... and I think it's wonderful to be part of it, the best thing to aspire to for anyone who wants to embark on a career in the world of online gaming.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Guarda ieri sera ho chiesto delle info proprio in chat riguardo al Christmas All-in Shootout con 1000 in palio che si terrà il 5 Gennaio alle 21:30. L'operatore ha poi vagliato la mia richiesta al reparto competente in modo da poter ricevere una risposta per email. Dopo circa un oretta ho ricevuto una risposta purtroppo non soddisfacente e molto ambigua perché non mi hanno detto quale missione dovevo completare per partecipare a questo freeroll. Ho inviato quindi una email ma non mi hanno più risposto e quindi ho lasciato perdere. 

  Avevo chiesto delle info perché gli iscritti erano molto numerosi (ben oltre i 4000) ma alla fine per motivi che non ho capito mi hanno escluso. Certo non è che voglia vincere e soprattutto ad All-in Shootout però almeno potevano iscrivermi visto che ho partecipato a quasi tutte le missioni del calendario di Natale e per di più ho perso parecchio soprattutto giocando alle slots tra promozioni sul deposito e non...

  Kijk, gisteravond vroeg ik in de chat om informatie over de Kerst All-in Shootout met 1000 voor het grijpen, die wordt gehouden op 5 januari om 21.30 uur. De telefoniste heeft mijn verzoek vervolgens gescreend aan de betreffende afdeling, zodat ik per e-mail een reactie kon ontvangen. Na ongeveer een uur kreeg ik een helaas onbevredigend en zeer dubbelzinnig antwoord omdat ze mij niet vertelden welke missie ik moest voltooien om aan deze freeroll deel te nemen. Ik heb toen een e-mail gestuurd, maar ze hebben nooit geantwoord, dus ik heb het opgegeven.

  Ik had om informatie gevraagd omdat er heel veel leden waren (ruim 4000), maar uiteindelijk hebben ze mij om redenen die ik niet begreep uitgesloten. Het is natuurlijk niet dat ik wil winnen en zeker niet bij All-in Shootout, maar ze hadden me tenminste kunnen aanmelden aangezien ik aan bijna alle missies van de kerstkalender heb deelgenomen en bovendien veel heb verloren, vooral door op slots te spelen tussen stortingspromoties door en anders...

  Look, last night I asked for info in the chat regarding the Christmas All-in Shootout with 1000 up for grabs which will be held on January 5th at 9.30pm. The operator then screened my request to the relevant department so that I could receive a response by email. After about an hour I received an unfortunately unsatisfactory and very ambiguous response because they didn't tell me which mission I had to complete to participate in this freeroll. I then sent an email but they never replied so I gave up.

  I had asked for info because there were very many members (well over 4000) but in the end for reasons I didn't understand they excluded me. Of course it's not that I want to win and especially at All-in Shootout but at least they could have signed me up since I participated in almost all the missions of the Christmas calendar and what's more I lost a lot especially playing slots between deposit promotions and otherwise...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Mi dispiace che ci sia stato qualche inconveniente e non so darti una risposta poichè ultimamente non sto giocando su Pokestars.

  Avevo dato anche un'occhiata alla pagina delle missioni ma non partecipato perchè riguardavano il poker e quindi richiedevano un po di tempo che al momento non ho a disposizione.

  Di solito per partecipare alle missioni è sufficiente cliccare sul "partecipa" e completare i requisiti. L'andamento si può seguire passo passo e poi quando si raggiunge l'obiettivo appare il messaggio che ti avverte dell'iscrizione all'allin shootout.

  Se si presentano altre situazioni non risolte posta qui le tue impressioni...che magari io ho una visione un po idealistica di questo sito :D

  Het spijt me dat er wat ongemak is geweest. Ik kan je geen antwoord geven, aangezien ik de laatste tijd niet op Pokestars heb gespeeld.

  Ik heb ook de missiepagina bekeken, maar heb niet meegedaan omdat er sprake was van poker en daarom wat tijd vergde die ik op dit moment niet beschikbaar heb.

  Om deel te nemen aan missies is het meestal voldoende om op "deelnemen" te klikken en aan de vereisten te voldoen. Je kunt de voortgang stap voor stap volgen en wanneer je het doel bereikt, verschijnt er een bericht waarin je wordt gewaarschuwd dat je je hebt aangemeld voor de allin shootout.

  Als zich andere onopgeloste situaties voordoen, plaats dan hier uw indrukken... misschien heb ik een enigszins idealistische visie op deze site :D

  I'm sorry there was some inconvenience and I can't give you an answer as I haven't been playing on Pokestars lately.

  I also took a look at the missions page but didn't participate because they involved poker and therefore required some time which I don't have available at the moment.

  Usually to participate in missions it is sufficient to click on "participate" and complete the requirements. You can follow the progress step by step and then when you reach the goal the message appears warning you that you have signed up for the allin shootout.

  If other unresolved situations arise, post your impressions here... maybe I have a somewhat idealistic vision of this site :D

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Fa nulla era solo per dirvi che a volte succedono appunto degli inconvenienti senza però ricevere almeno una risposta chiara...

  Maakt niet uit, ik vertelde je net dat er soms ongemakken voorkomen zonder dat je op zijn minst een duidelijk antwoord krijgt...

  Never mind, I was just telling you that sometimes inconveniences do happen without receiving at least a clear answer...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sul casino' PokerStars, all'interno delle "missioni", a cadenza settimanale si ripetono ultimamente le stesse promo. Quella del lunedì, ad esempio, prevede un bonus aggiuntivo del 50%, sotto forma real bonus, delle vincite alle slot... alternativamente fino a 200/300/500 euro. Questa la ricordo in particolare perché spesso ho aderito ma con scarso successo :(. 

  Poic'è la giornata del cashback del 25% restituito in real bonus e quindi con requisito di giocata di 1x. 

  C'È la giornata della cashrace e quella dei bonus attribuiti in base alle somme giocate...sul tipo gioca 200 ottieni 7...fino al gioca 2000 ottieni 70...o roba simile.

  Ricordo che gran parte delle offerte e possibile conoscerle solo visitando il loro client...e quindi vi consiglio di controllare spesso se c'è qualcosa di interessante.

  In het PokerStars-casino worden dezelfde promo's binnen de "missies" onlangs wekelijks herhaald. Die op maandag biedt bijvoorbeeld een extra bonus van 50%, in de vorm van een echte bonus, van de gokwinsten... alternatief tot 200/300/500 euro. Deze herinner ik me vooral omdat ik vaak meedeed, maar met weinig succes :(.

  Dan is er de dag waarop de 25% cashback wordt teruggegeven in echte bonus en dus met een inzetvereiste van 1x.

  Er is de cashrace-dag en de dag waarop de bonussen worden toegekend op basis van de gespeelde bedragen... zoals bij spelen 200 krijg je 7... tot en met spelen 2000 krijg je 70... of iets dergelijks.

  Ik herinner me dat je de meeste aanbiedingen alleen kunt leren kennen door hun klant te bezoeken... en daarom raad ik je aan om vaak te kijken of er iets interessants tussen zit.

  On the PokerStars casino, within the "missions", the same promos have recently been repeated on a weekly basis. The one on Monday, for example, provides an additional bonus of 50%, in the form of a real bonus, of the slot winnings... alternatively up to 200/300/500 euros. I remember this one in particular because I often joined but with little success :(.

  Then there is the day of the 25% cashback returned in real bonus and therefore with a 1x wagering requirement.

  There is the cashrace day and the day of the bonuses awarded based on the sums played... such as play 200 you get 7... up to play 2000 you get 70... or something similar.

  I remember that you can only find out about most of the offers by visiting their client... and therefore I advise you to check often if there is something interesting.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Uff...ho ricevuto appena ora un comunicazione da parte di Pokerstars che le offerte giornaliere sul casinò sono terminate! :|

  Erano veramente le più interessanti viste in giro da quando ho l'opportunità di giocare online.

  Spero che in futuro almeno propongano saltuariamente qualcosa di simile...

  Ugh...Ik heb zojuist bericht ontvangen van Pokerstars dat de dagelijkse aanbiedingen voor het casino zijn geëindigd! :|

  Het waren echt de interessantste die ik heb gezien sinds ik de kans kreeg om online te spelen.

  Ik hoop dat ze in de toekomst tenminste af en toe iets soortgelijks voorstellen...

  Ugh...I just received a communication from Pokerstars that the daily offers on the casino have ended! :|

  They were truly the most interesting ones I've seen since I've had the opportunity to play online.

  I hope that in the future they at least occasionally propose something similar...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ultimamente le loro offerte sui depositi sono al limite del ridicolo eppure deposito spesso e volentieri. Cioè come si fa a proporre un bonus sul deposito del 10 % e in più il bonus non va giocato più per una volta. Forse sono di gran lunga meglio le missioni tipo la "Spin of the Day" anche se purtroppo quasi sempre si partecipa agli All-in Shootout con 500 di montepremi e circa 10000 giocatori a cui è davvero un impresa andare a premio.

  De laatste tijd zijn hun stortingsaanbiedingen bijna belachelijk en toch stort ik vaker wel dan niet. Dat wil zeggen, hoe kun je een stortingsbonus van 10% aanbieden en bovendien hoeft de bonus niet meer één keer te worden rondgespeeld. Misschien zijn missies als de "Spin of the Day" veel beter, al doe je helaas bijna altijd mee aan de All-in Shootout met 500 aan prijzengeld en zo'n 10.000 spelers die echt een uitdaging zijn om te winnen.

  Lately their deposit offers are borderline ridiculous and yet I deposit more often than not. That is, how can you offer a 10% deposit bonus and what's more, the bonus no longer has to be played once. Perhaps missions like the "Spin of the Day" are far better, although unfortunately you almost always participate in the All-in Shootout with 500 in prize money and around 10,000 players who are truly a challenge to win.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Pokerstars ultimamente sta deludendo molto sulle promozioni. Basti vedere le ridicole promo sul deposito, tipo deposita 100 per ricevere un baule con bonus quasi di sicuro bassi. Ho spesso partecipato a queste promo ma ora hanno alzato il tiro e sinceramente non credo proprio che parteciperò visto che i bonus che ho vinto tramite i bauli sono sempre stati quelli minimi con conseguente perdita non solo dei bonus stessi ma dei depositi visto che una volta finito il bonus poi le slots magicamente non pagano più. Per giunta ora non solo si avrà quasi la matematica certezza di ricevere il minimo tra i bonus ma questi vanno anche giocati per un tot di volte il che non ha quasi nulla di vantaggioso. Un altra cosa che non mi è paciuta è il blocco dei commenti non solo miei ma di diversi giocatori su pokerstsarschool senza neanche sapere il perché di tale decisione e senza tra l'altro aver scritto cose offensive almeno per quanto mi riguarda. Ancora peggio l'interruzione di promo come il Magic Showdown il 14 luglio. Ad oggi il montepremi è arrivato addirittura a oltre 2000 euro quanto invece prima non era mai arrivato a così tanto. Non per il jackpot per carità che dubito qualcuno lo vincerebbe mai però perché illudere i giocatori togliendo anche la possibilità di vincere qualche ticket? Pokerstars stai perdendo molti ma molti colpi e di cambiamenti ne stai facendo sì ma in peggio.

  Pokerstars is de laatste tijd erg teleurstellend met promoties. Kijk maar naar de belachelijke stortingspromoties, zoals stort 100 om een kist te ontvangen met vrijwel zeker lage bonussen. Ik heb vaak aan deze promoties deelgenomen, maar nu hebben ze de lat hoger gelegd en eerlijk gezegd denk ik niet dat ik eraan zal deelnemen, aangezien de bonussen die ik via de trunks heb gewonnen altijd de minimumbonussen zijn geweest, met als gevolg verlies van niet alleen de bonussen zelf, maar ook van de stortingen, aangezien zodra de bonus is afgelopen, de slots op magische wijze niet meer uitbetalen. Bovendien heb je nu niet alleen de bijna wiskundige zekerheid dat je de minimale bonus ontvangt, maar deze moet ook een bepaald aantal keren worden gespeeld, wat bijna niets voordeligs oplevert. Iets anders dat ik niet leuk vond, is het blokkeren van reacties, niet alleen van mij, maar van verschillende spelers op pokerstsarschool zonder zelfs maar de reden voor deze beslissing te kennen en zonder, onder andere, aanstootgevende dingen te hebben geschreven, tenminste voor zover ik dat ben. bezorgd. Nog erger is de onderbreking van promo's zoals de Magic Showdown op 14 juli. Tot nu toe bedraagt het prijzengeld zelfs ruim 2000 euro, terwijl dit nog nooit zo hoog was geweest. Niet voor de jackpot natuurlijk, waarvan ik betwijfel of iemand deze ooit zou winnen, maar waarom zouden we spelers misleiden door ook de mogelijkheid weg te nemen om enkele kaartjes te winnen? Pokerstars, je verliest heel veel hits en je brengt veranderingen aan, ja, maar ten kwade.

  Pokerstars has been very disappointing lately with promotions. Just look at the ridiculous deposit promos, like deposit 100 to receive a chest with almost certainly low bonuses. I have often participated in these promos but now they have raised the bar and honestly I don't think I will participate given that the bonuses I have won through the trunks have always been the minimum ones with consequent loss not only of the bonuses themselves but of the deposits given that once finished the bonus then the slots magically no longer pay. Furthermore, now not only will you have the almost mathematical certainty of receiving the minimum bonus but these must also be played a certain number of times which has almost nothing advantageous. Another thing that I didn't like is the blocking of comments not only from me but from several players on pokerstsarschool without even knowing the reason for this decision and without, among other things, having written offensive things at least as far as I'm concerned. Even worse is the interruption of promos like the Magic Showdown on July 14th. To date, the prize money has even reached over 2000 euros, whereas it had never reached this much before. Not for the jackpot, of course, which I doubt anyone would ever win, but why deceive players by also taking away the possibility of winning some tickets? Pokerstars you are losing many, many hits and you are making changes, yes but for the worse.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao leistat :)

  Circa due settimane fa ho aderito ad una promo sul deposito piuttosto vantaggiosa.

  Versando 100 euro ho ricevuto 15 euro in real bonus e 10 euro in ticket per gli spinandgo.

  Purtroppo non farò in tempo a sottoscrivere quella corrente che comunque garantisce un premio minimo di 7,5% sul deposito da 100 euro... un'ottantina di spin su DeadorAlive :D

  È vero che le offerte sono meno ricche del passato ma era normale che fosse così.

  Ormai PokerStars ha acquisito una fetta importante del nostro mercato e continuerà inevitabilmente a crescere. 

  I pagamenti sono veloci, l'offerta dei giochi del casinò viene costantemente arricchita e c'è un gran numero di slot con  jackpot che sono una forte attrattiva per i giocatori.

  Personalmente è uno dei siti che controllo regolarmente per informarmi sulle loro iniziative.

  Hoi Leistat :)

  Ongeveer twee weken geleden heb ik me aangemeld voor een nogal voordelige stortingspromo.

  Door 100 euro te betalen ontving ik 15 euro aan echte bonus en 10 euro aan kaartjes voor spinandgo.

  Helaas heb ik geen tijd om me te abonneren op de huidige, die nog steeds een minimale premie van 7,5% garandeert op de storting van 100 euro... ongeveer tachtig spins op DeadorAlive :D

  Het is waar dat de aanbiedingen minder rijk zijn dan in het verleden, maar het was normaal dat dit het geval was.

  Inmiddels heeft PokerStars een belangrijk deel van onze markt verworven en zal het onvermijdelijk blijven groeien.

  De uitbetalingen zijn snel, het spelaanbod van het casino wordt voortdurend uitgebreid en er is een groot aantal jackpotslots die een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op spelers.

  Persoonlijk is het een van de sites die ik regelmatig bezoek om mezelf te informeren over hun initiatieven.

  Hi leistat :)

  About two weeks ago I signed up for a rather advantageous deposit promo.

  By paying 100 euros I received 15 euros in real bonus and 10 euros in tickets for spinandgo.

  Unfortunately I won't have time to subscribe to the current one which still guarantees a minimum premium of 7.5% on the 100 euro deposit... around eighty spins on DeadorAlive :D

  It is true that the offers are less rich than in the past but it was normal for this to be the case.

  By now PokerStars has acquired an important share of our market and will inevitably continue to grow.

  The payouts are fast, the casino's game offer is constantly being expanded and there is a large number of jackpot slots that are a strong attraction for players.

  Personally, it is one of the sites that I check regularly to inform myself about their initiatives.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sì nulla da dire sui pagamenti e sulla varietà dei giochi ma per il resto sinceramente no almeno per quanto mi riguarda ;)

  Ja niets te zeggen over de betalingen en de variatie aan spellen maar voor de rest eerlijk gezegd niet wat mij betreft ;)

  Yes nothing to say about the payments and the variety of games but for the rest honestly no at least as far as I'm concerned ;)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Riguardo la bontà delle offerte in giro penso che il mercato ha bisogno di nuovi competitor. Quando alcune società acquisiscono quote importanti poi le offerte si appiattiscono.

  Ho visto sulla lista di aams che Winamax ha preso la licenza per operare da noi ma ancora non hanno lanciato il sito.

  Su PokerStars c'è da dire che sono veloci a capire le richieste del mercato tanto che la loro sezione di slot con jackpot è in continuo aggiornamento.

  Tempo fa gli avevo scritto al riguardo e ho subito notato la loro di raccogliere le richieste e le osservazioni dei giocatori.

  I bonus che preferisco sono quelli in percentuale sul deposito, del 10-25%, ma che non hanno requisiti di giocata...e PokerStars ne propone ogni tanto. 

  In giro se ne trovano di bonus ricchi ma devi mettere a rischio il deposito per poterli sbloccare. È vero che c'è ne sono alcuni dei casinò playtech slegati dal bilancio ma sono complicati da portare a termine...non parliamo di quelli sul circuito Capecod! :)

  Ultimamente ho aderito ad un'offerta di Betclic molto carina che in cambio di un deposito offriva giri gratuiti sul circuito netent. Le vincite che ne derivano si trasformavano in fun bonus con requisito di giocata di 10x...quindi accettabili.

  Wat de kwaliteit van het aanbod betreft, denk ik dat de markt nieuwe concurrenten nodig heeft. Wanneer sommige bedrijven aanzienlijke aandelen verwerven, vlakken de aanbiedingen af.

  Ik zag op de AAMS-lijst dat Winamax van ons de licentie heeft gekregen om te opereren, maar ze hebben de site nog niet gelanceerd.

  Over PokerStars moet worden gezegd dat ze de eisen van de markt snel begrijpen, zozeer zelfs dat hun gedeelte met slots met jackpots voortdurend wordt bijgewerkt.

  Ik heb ze er enige tijd geleden over geschreven en ik merkte meteen hun inspanningen op om de verzoeken en observaties van spelers te verzamelen.

  De bonussen waar ik de voorkeur aan geef, zijn die als percentage van de storting, 10-25%, maar waarvoor geen inzetvereisten gelden... en PokerStars biedt ze zo nu en dan aan.

  Er zijn een aantal rijke bonussen beschikbaar, maar je moet je storting in gevaar brengen om ze te kunnen ontgrendelen. Het is waar dat er enkele Playtech-casino's zijn die niet aan het budget gebonden zijn, maar ze zijn ingewikkeld om te voltooien... laten we het niet hebben over die op het Capecod-circuit! :)

  Ik heb onlangs meegedaan aan een heel leuk Betclic-aanbod dat in ruil voor een storting gratis spins op het netent-circuit aanbood. De resulterende winsten werden omgezet in leuke bonussen met een inzetvereiste van 10x... dus acceptabel.

  Regarding the quality of the offers out there, I think that the market needs new competitors. When some companies acquire significant shares then the offers flatten out.

  I saw on the AAMS list that Winamax got the license to operate from us but they haven't launched the site yet.

  It must be said about PokerStars that they are quick to understand the market's demands, so much so that their section of slots with jackpots is constantly updated.

  I wrote to them about it some time ago and I immediately noticed their efforts to collect players' requests and observations.

  The bonuses I prefer are those as a percentage of the deposit, 10-25%, but which have no wagering requirements... and PokerStars offers them every now and then.

  There are some rich bonuses out there but you have to put your deposit at risk to be able to unlock them. It's true that there are some Playtech casinos that are not tied to the budget but they are complicated to complete... let's not talk about those on the Capecod circuit! :)

  I recently joined a very nice Betclic offer which in exchange for a deposit offered free spins on the netent circuit. The resulting winnings were transformed into fun bonuses with a 10x wagering requirement... therefore acceptable.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sì infatti preferisco i bonus sul deposito soprattutto se sono almeno del 25%. Del 10% li propone anche Gioco Digitale di tanto in tanto ma a mio avviso depositare ad esempio 100 per ricevere 10 è poi probabile che se non vinci ti bruci più velocemente il deposito :)

  @ Su Pokerstars c'è ora l'offerta sul deposito nella finestra delle missioni. Cioè bisogna depositare 75 euro per ricevere da un minimo di 5 a salire e il bonus non va giocato per una volta quindi l'offerta almeno per me è da scartare

  Ja, eigenlijk geef ik de voorkeur aan stortingsbonussen, vooral als ze minimaal 25% bedragen. Gioco Digitale biedt van tijd tot tijd ook 10% aan, maar naar mijn mening is het waarschijnlijk dat als je bijvoorbeeld 100 stort om 10 te ontvangen, je storting sneller verbrandt als je niet wint :)

  @ Pokerstars heeft nu een stortingsaanbieding in het missievenster. Dat wil zeggen dat je 75 euro moet storten om minimaal 5 en hoger te ontvangen en de bonus hoeft niet één keer rondgespeeld te worden, dus voor mij moet het aanbod in ieder geval worden weggegooid

  Yes, in fact I prefer deposit bonuses especially if they are at least 25%. Gioco Digitale also offers 10% from time to time but in my opinion, depositing for example 100 to receive 10 is likely that if you don't win you will burn your deposit faster :)

  @ Pokerstars now has a deposit offer in the mission window. That is, you have to deposit 75 euros to receive a minimum of 5 and up and the bonus does not have to be played once so at least for me the offer is to be discarded

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao :)

  Si, l'ho vista l'offerta sul deposito nella finestra delle missioni ma dovrei depositare 500 per ottenere minimo 25! :O

  Aspetto qualche occasione alla mia portata e possibilmente più generosa.

  Hai ragione sulle offerte del 10%...se non esce qualche buon giro si rischia di perdere il margine del bonus come copertura delle perdite e pure parte del deposito.

  ...meglio rimanere in attesa....

  HOI :)

  Ja, ik zag het stortingsaanbod in het missievenster, maar ik zou 500 moeten storten om minstens 25 te krijgen! :OF

  Ik wacht op een kans die binnen mijn bereik ligt en mogelijk genereuzer.

  Je hebt gelijk wat betreft de aanbiedingen van 10%... als er geen goede spins uitkomen, loop je het risico de bonusmarge te verliezen om verliezen te dekken en ook een deel van de storting.

  ...het is beter om te wachten....

  HI :)

  Yes, I saw the deposit offer in the mission window but I would have to deposit 500 to get at least 25! :OR

  I'm waiting for some opportunity within my reach and possibly more generous.

  You're right about the 10% offers... if some good spins don't come out you risk losing the bonus margin to cover losses and also part of the deposit.

  ...better to wait....

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Che offerta è la prima che hai citato, nella finestra delle missioni vedo solo la Reload Bundle :)

  Welke aanbieding is de eerste die je noemde, in het missievenster zie ik alleen de herlaadbundel :)

  What offer is the first one you mentioned, in the missions window I only see the Reload Bundle :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Si, è proprio quella che hai nominato, la reload bundle, l'offerta di cui parlavo :)

  Purtroppo, e non ne comprendo il motivo, io dovrei versare un minimo di 500 euro per poterla sottoscrivere.

  Probabilmente loro prendono in considerazione le movimentazioni recenti e su quella base propongono un'offerta personalizzata.

  Che poi io non faccio depositi grandi ma frequenti...che, per la cronaca, mi hanno portato su Stars più perdite che altro :/

  Ja, het is precies degene die je noemde, de herlaadbundel, de aanbieding waar ik het over had :)

  Helaas, en ik begrijp niet waarom, zou ik minimaal 500 euro moeten betalen om het te kunnen ondertekenen.

  Waarschijnlijk houden ze rekening met recente ontwikkelingen en stellen ze op basis daarvan een gepersonaliseerd aanbod voor.

  Aan de andere kant doe ik geen grote maar frequente stortingen... wat mij, voor de goede orde, meer verliezen opleverde dan wat dan ook op Stars :/

  Yes, it's exactly the one you mentioned, the reload bundle, the offer I was talking about :)

  Unfortunately, and I don't understand why, I would have to pay a minimum of 500 euros to be able to sign it.

  They probably take recent movements into consideration and propose a personalized offer on that basis.

  Then again, I don't make large but frequent deposits... which, for the record, brought me more losses than anything else on Stars :/

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Davvero strana la promozione che ti hanno riservato. Chi si sognerebbe mai di depositare 500 per riceverne di sicuro 25 e cioè il 5% mah

  De promotie die ze voor je hebben gereserveerd is echt vreemd. Wie zou er ooit van dromen om 500 te storten om zeker 25 te ontvangen en dat is 5% meh

  The promotion they reserved for you is truly strange. Who would ever dream of depositing 500 to certainly receive 25 and that is 5% meh

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Infatti è una promo che non ho preso proprio in considerazione per l'assurdità dell'ammontare del deposito.

  Ho fatto uno sforzo tempo fa su Merkurwin versando 400 euro per ottenere un 20% in real bonus ma sono operazioni fuori dal mio budget che non ripeterò.

  Ho visto anche che quando devi far girare il bilancio per poi poter prelevare diventa impegnativo in termini di tempo...se ti spazientisci o se ti scatta il momento del "giocatore" poi rischi pure di rimetterci le penne :)

  Insomma...non ne vale la pena.

  In feite is het een promo waar ik niet echt rekening mee heb gehouden vanwege de absurditeit van het aanbetalingsbedrag.

  Ik heb enige tijd geleden een poging gedaan op Merkurwin door 400 euro te betalen om een echte bonus van 20% te krijgen, maar dit zijn operaties buiten mijn budget die ik niet zal herhalen.

  Ik heb ook gezien dat wanneer je de balans moet roteren om vervolgens te kunnen opnemen, het veeleisend wordt in termen van tijd... als je ongeduldig wordt of als het "gamer"-moment aanbreekt, loop je zelfs het risico je pen te verliezen :)

  Kortom... het is het niet waard.

  In fact, it's a promo that I didn't really take into consideration due to the absurdity of the deposit amount.

  I made an effort some time ago on Merkurwin by paying 400 euros to get a 20% real bonus but these are operations outside my budget that I will not repeat.

  I have also seen that when you have to rotate the balance sheet in order to then be able to withdraw it becomes demanding in terms of time... if you get impatient or if the "gamer" moment occurs then you even risk losing your pen :)

  In short... it's not worth it.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Infatti meglio lasciar perdere ;)

  Qualche giorno fa su Pokerstars ho depositato 40 ed ho ricevuto 5 euro di bonus e 5 ticket da 1 euro. Mi è andata subito male tra dead e captain's treasure ed ho bruciato il deposito. Più continuavo a giocare e più notavo che non pagavano quasi mai neanche la puntata poi con i ticket ho vinto circa 6 euro che ho utilizzato per le scommesse. Insomma niente anche stavolta :(

  Sterker nog, het is beter om het met rust te laten;)

  Een paar dagen geleden heb ik op Pokerstars 40 gestort en een bonus van 5 euro en 5 tickets van 1 euro ontvangen. Ik had meteen een slechte tijd tussen de dood en de schat van de kapitein en ik verbrandde de borg. Hoe meer ik bleef spelen, hoe meer het mij opviel dat ze de weddenschap bijna nooit betaalden, en met de kaartjes won ik ongeveer 6 euro die ik gebruikte voor weddenschappen. Kortom, ook deze keer niets :(

  In fact, it's better to leave it alone ;)

  A few days ago on Pokerstars I deposited 40 and received a 5 euro bonus and 5 tickets of 1 euro. I immediately had a bad time between dead and captain's treasure and I burned the deposit. The more I continued to play, the more I noticed that they almost never even paid the bet, then with the tickets I won about 6 euros which I used for bets. In short, nothing this time too :(

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
10

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 1 maand geleden
12

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Dzile
Dzile Serbia 11 dagen geleden
91

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!