Pokerstars.it casino: promo's en meer

4,992
bekeken
73
antwoorden
Laatste post geleden 4 jaar geleden door leistat28
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Onze meiwedstrijd is een nieuwe kans om meer te leren over nieuwe casino's en een deel van de maandelijkse prijzenpot van $ 500 te winnen . Er wachten 13 echte geldprijzen en 5 casino's om uit te...

  Lees

  GESLOTEN mei 2024 $ 500 Real Cash-wedstr...

  215 15.67 K
  2 maanden geleden
 • Ik heb de afgelopen zes dagen geprobeerd geld van mijn rekening op te nemen nadat ze hadden geweigerd ongeldige informatie te zeggen en opnieuw probeerde ik het nu in de status 'in behandeling'. Er...

  Lees
 • GGbet Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot € 500 + 75 gratis spins 2e stortingsbonus: 125% tot € 200 + 100 gratis spins 3e stortingsbonus: 150% tot € 300 + 100 gratis spins 4e...

  Lees

  GGbet Casinobonussen en promoties

  1 455
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Dal 21 al 30 Aprile Pokerstars.it ha organizzato un'interessantissima cashrace che mette in palio 25000 euro in bonus.

  Non serve iscriversi ma è sufficiente giocare sulle seguenti slot della NEtent: Starburst, Fruit Shop, Gonzo's Quest, Jack Hammer 2, Twin Spin, Mythic Maiden, Victorious, Reel Rush o Jack and the Beanstalk.

  Tutte le vincite nette fanno punteggio.

  Se con uno spin da 0,20 vinci 0,80 otterai 0,60 punti per la classifica, le perdite non generano punteggio.

  Cento saranno le posizioni premiate: il primo vince 3000 euro, l'ultimo ne vince 25.

  I bonus assegnati vanno giocati una volta su qualsiasi gioco della piattaforma di Pokerstars.

   

   

  Van 21 tot 30 april heeft Pokerstars.it een zeer interessante cashrace georganiseerd met een bonus van 25.000 euro.

  Je hoeft je niet te registreren maar speelt gewoon op de volgende NETent slots: Starburst, Fruit Shop, Gonzo's Quest, Jack Hammer 2, Twin Spin, Mythic Maiden, Victorious, Reel Rush of Jack and the Beanstalk.

  Alle nettowinsten tellen.

  Als je met een spin van 0,20 0,80 wint, krijg je 0,60 punten voor de ranglijst, verliezen leveren geen punten op.

  Honderd posities worden beloond: de eerste wint 3000 euro, de laatste wint 25.

  De toegekende bonussen moeten één keer worden gespeeld in elk spel op het Pokerstars- platform.

  From 21st to 30th April Pokerstars.it has organized a very interesting cashrace which offers 25,000 euros in bonuses.

  You don't need to register but simply play on the following NEtent slots: Starburst, Fruit Shop, Gonzo's Quest, Jack Hammer 2, Twin Spin, Mythic Maiden, Victorious, Reel Rush or Jack and the Beanstalk.

  All net wins count.

  If with a 0.20 spin you win 0.80 you will get 0.60 points for the ranking, losses do not generate points.

  One hundred positions will be rewarded: the first wins 3000 euros, the last wins 25.

  The bonuses awarded must be played once on any game on the Pokerstars platform.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Se avete deciso di partecipare a questa cash race dovete sapere che le slot Netent scelte hanno un Rtp compreso tra il 96,1% di Starburst e il 97,1% di JackHammer2.

  Chi invece predilige le slot con più linee può scegliere Victorious (243 linee, puntata minima 0,25) che ha un payout piuttosto elevato 96,9%.

  importante: giocando alle slot si accumulano starcoins. Mediamente si guadagna 1 starcoin ogni 4-8 euro alle slot. Ovviamente sulle slot dove il casino ha più margine aiutano ad accumulare starcoins più velocemente.

   

   

   

  Als u heeft besloten mee te doen aan deze cashrace moet u weten dat de gekozen Netent slots een RTP hebben tussen de 96,1% van Starburst en 97,1% van JackHammer2.

  Degenen die de voorkeur geven aan slots met meerdere lijnen kunnen kiezen voor Victorious (243 lijnen, minimale inzet 0,25), met een vrij hoge uitbetaling van 96,9%.

  belangrijk: door op slots te spelen, verzamel je starcoins. Gemiddeld verdien je bij de slots 1 starcoin voor elke 4-8 euro. Het is duidelijk dat ze op slots waar het casino meer marge heeft, sneller starcoins helpen verzamelen.

  If you have decided to participate in this cash race you should know that the chosen Netent slots have an RTP between 96.1% of Starburst and 97.1% of JackHammer2.

  Those who prefer slots with multiple lines can choose Victorious (243 lines, minimum bet 0.25) which has a rather high payout of 96.9%.

  important: playing slots accumulates starcoins. On average you earn 1 starcoin for every 4-8 euros at the slots. Obviously on slots where the casino has more margin they help accumulate starcoins faster.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ho letto della promo e sono indeciso se partecipare o meno al massimo proverei sulle prime tre da te citate nel primo post e forse anche su Jack ma sulle altre di sicuro no perché ci vuole un saldo abbastanza sostanzioso per mantenere le vincite e le perdite...fortuna a parte.

  Ik heb over de promo gelezen en ik twijfel of ik wel of niet zo veel mogelijk wil meedoen. Ik zou de eerste drie proberen die je in het eerste bericht noemde en misschien ook Jack, maar zeker niet de andere, omdat je een behoorlijk substantiële hoeveelheid nodig hebt balans om de winsten en verliezen op peil te houden.. .geluk opzij.

  I read about the promo and I'm undecided whether or not to participate as much as possible. I would try on the first three you mentioned in the first post and maybe also on Jack but certainly not on the others because you need a fairly substantial balance to maintain the winnings and losses.. .luck aside.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  leistat28 wrote:

  Ho letto della promo e sono indeciso se partecipare o meno al massimo proverei sulle prime tre da te citate nel primo post e forse anche su Jack ma sulle altre di sicuro no perché ci vuole un saldo abbastanza sostanzioso per mantenere le vincite e le perdite...fortuna a parte.

  Che fai mi leggi nel pensiero? :D

  La promo è veramente ottima se consideri che non si trovano in giro 25000 euro sotto forma di Real Bonus...ma si sa, Pokerstars è abituata a fare le cose in grande. Ci sono state altre offrerte sul loro casinò che non ho postato proprio perchè ritenevo fosse difficile portarle a termine.

  O almeno, come anche tu affermi, serve una buona disponibilità di denaro per poter ambire ad un posto in classifica.

  Ho un solo dubbio sul regolamento su cui non ho chiesto chiarimenti al supporto.

  Riguarda il meccanismo di assegnazione dei punti che avviene in base all vincite nette...

  Mi domando se i giri bonus sono considerati un prolungamento delle normale fase di gioco, e quindi delle vincite sugli spin, o non vengono conteggiati.

  Questo aspetto potrebbe influenzare la scelta della slot.

  Ad esempio se le vincite nei freespin non dovessero essere prese in considerazione magari converrebbe giocare su Starburst o TwinSpin (che non prevedono giri gratis) o su slot come Jack and the Beanstalk che restituiscono vincite soprattutto nelle fasi normali di gioco.

  Prestiamo attenzione alle offerte di Pokerstars che a quanto sembra vuole conquistare fette di mercato oltre che sul poker, anche sul casinò e sul betting.

  Leistat28 schreef:

  Ik heb over de promo gelezen en ik twijfel of ik wel of niet zo veel mogelijk wil meedoen. Ik zou de eerste drie proberen die je in het eerste bericht noemde en misschien ook Jack, maar zeker niet de andere, omdat je een behoorlijk substantiële hoeveelheid nodig hebt balans om de winsten en verliezen op peil te houden.. .geluk opzij.

  Wat ben je aan het doen om mijn gedachten te lezen? :D

  De promo is echt uitstekend als je bedenkt dat je geen 25.000 euro in de vorm van een echte bonus kunt vinden... maar weet je, Pokerstars is gewend om dingen groots aan te pakken. Er waren andere aanbiedingen voor hun casino die ik niet heb gepost omdat ik dacht dat het moeilijk zou zijn om ze te voltooien.

  Of in ieder geval, zoals je ook zegt, je hebt een flink bedrag nodig om een plek op de ranglijst te kunnen ambiëren.

  Ik heb slechts één twijfel over de verordening, waarover ik geen steun om opheldering heb gevraagd.

  Het betreft het mechanisme voor het toekennen van punten dat plaatsvindt op basis van de nettowinst...

  Ik vraag me af of de bonusspins worden beschouwd als een verlenging van de normale spelfase, en dus van de spinwinsten, of niet worden meegeteld.

  Dit aspect zou de slotkeuze kunnen beïnvloeden.

  Als er bijvoorbeeld geen rekening zou worden gehouden met winsten in freespins, zou het misschien beter zijn om te spelen op Starburst of TwinSpin (die geen gratis spins bieden) of op slots zoals Jack and the Beanstalk die winsten teruggeven, vooral in de normale fasen van het spel.

  Laten we eens kijken naar de aanbiedingen van Pokerstars, die blijkbaar niet alleen marktaandelen wil veroveren in poker, maar ook in casino's en weddenschappen.

  leistat28 wrote:

  I read about the promo and I'm undecided whether or not to participate as much as possible. I would try on the first three you mentioned in the first post and maybe also on Jack but certainly not on the others because you need a fairly substantial balance to maintain the winnings and losses.. .luck aside.

  What are you doing reading my mind? :D

  The promo is really excellent if you consider that you can't find 25,000 euros in the form of a Real Bonus... but you know, Pokerstars is used to doing things big. There were other offers on their casino that I didn't post because I thought it would be difficult to complete.

  Or at least, as you also say, you need a good amount of money to be able to aspire to a place in the rankings.

  I have only one doubt about the regulation on which I have not asked support for clarification.

  It concerns the mechanism for assigning points which occurs based on net winnings...

  I wonder if the bonus spins are considered an extension of the normal game phase, and therefore of the spin wins, or are not counted.

  This aspect could influence the choice of slot.

  For example, if winnings in freespins were not to be taken into consideration, perhaps it would be better to play on Starburst or TwinSpin (which do not provide free spins) or on slots like Jack and the Beanstalk which return winnings especially in the normal phases of the game.

  Let's pay attention to the offers from Pokerstars which apparently wants to conquer market shares not only in poker, but also in casinos and betting.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  No la mia era giusto un analisi per chi volesse provare ad entrare in classifica giocando sulle quelle slot con un bankroll contenuto smiley

  Ho appena visto la classifica ma almeno per me è inutile provarci visto che quelli che stanno nelle parti più basse hanno molti punti e quindi è meglio non sprecare risorse inutilmente. Al massimo parteciperò a qualche missione per il poker o a qualcuna del casinò per partecipare ad un all-in shootout.

  Nee, de mijne was slechts een analyse voor degenen die wilden proberen op de ranglijst te komen door die slots met een beperkte bankroll te spelen smiley

  Ik heb net de ranglijst gezien, maar voor mij is het in ieder geval nutteloos om het te proberen, aangezien degenen in de lagere delen veel punten hebben en het daarom beter is om niet onnodig middelen te verspillen. Ik zal hoogstens deelnemen aan enkele pokermissies of aan sommige casinomissies om deel te nemen aan een all-in shootout.

  No, mine was just an analysis for those who wanted to try to get into the rankings by playing those slots with a limited bankroll smiley

  I just saw the ranking but at least for me it's useless to try since those in the lower parts have a lot of points and therefore it's better not to waste resources unnecessarily. At most I will participate in some poker missions or in some casino ones to participate in an all-in shootout.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  leistat28...la tua osservazione è corretta (come sempre) wink

  Pokerstars ha la forza economica per proporre questo genere di promozioni a cui è possibile partecipare solo disponendo di un bankroll consistente.

  Loro sono riusciti a mantenere un livello alto di visibilità grazie a questo modo di proporsi "alla grande".

  Ad esempio tra i circuiti poker sono rimasti gli unici che possono offrire i tornei con montepremi molto ricchi.

  Nonostante questo c'e' spazio anche per chi, come noi, vuole cogliere delle buone offerte senza dover investire troppo.

  Io, ad esempio, sto facendo un deposito ogni due settimane per partecipare allo starsfreeroll (torneo gratuito di poker). Depositando 20 euro ricevo un ticket che vale 14 giorni e mi permette di partecipare a 6 freeroll. Poi col deposito scommetto, gioco a poker e al casinò

  Se ti interessa questa promo puoi consultare l'informativa direttamente sul loro sito.

  leistat28...uw observatie is correct (zoals altijd) wink

  Pokerstars heeft de economische kracht om dit soort promoties aan te bieden, waaraan alleen kan worden deelgenomen als er een aanzienlijke bankroll is.

  Dankzij deze manier om zichzelf "groots" te presenteren, zijn ze erin geslaagd een hoge mate van zichtbaarheid te behouden.

  Onder de pokercircuits zijn zij bijvoorbeeld de enigen die toernooien met zeer rijke prijzenpotten kunnen aanbieden.

  Desondanks is er ook ruimte voor wie net als wij wil profiteren van goede aanbiedingen zonder al te veel te hoeven investeren.

  Ik doe bijvoorbeeld elke twee weken een storting om deel te nemen aan de starsfreeroll (gratis pokertoernooi). Door 20 euro te storten ontvang ik een ticket dat 14 dagen geldig is en waarmee ik aan 6 freerolls kan deelnemen. Vervolgens zet ik met de storting in op poker en casino

  Als u geïnteresseerd bent in deze promo, kunt u de informatie rechtstreeks op hun website raadplegen.

  leistat28...your observation is correct (as always) wink

  Pokerstars has the economic strength to offer this type of promotions which can only be participated in by having a substantial bankroll.

  They have managed to maintain a high level of visibility thanks to this way of presenting themselves "in a big way".

  For example, among the poker circuits they are the only ones that can offer tournaments with very rich prize pools.

  Despite this, there is also space for those, like us, who want to take advantage of good offers without having to invest too much.

  For example, I am making a deposit every two weeks to participate in the starsfreeroll (free poker tournament). By depositing 20 euros I receive a ticket that is valid for 14 days and allows me to participate in 6 freerolls. Then with the deposit I bet, play poker and casino

  If you are interested in this promo you can consult the information directly on their website.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Grazie Casinista932 thumbs_up

  Per gli Starsfreeroll vedo che ce l'ho di nuovo disponibile però se richiedo un prelievo prima di effettuare un deposito con il codice starsfreeroll, perderei per quel mese la possibilità di usufruire dell'offerta. Evidentemente il mese scorso mi tolsero la promo perché avevo effettuato un deposito e poi un prelievo e ancora non avevo depositato i 20 con il codice per partecipare all'offerta. Che tu sappia se deposito i 20 e partecipo agli starsfreeroll e poi richiedo un prelievo prima dei 14 gg mica mi tolgono i restanti starsfreeroll? Credo di no però vorrei esserne sicuro.

  Bedankt Casinista932 thumbs_up

  Voor Starsfreeroll zie ik dat ik het weer beschikbaar heb, maar als ik een uitbetaling aanvraag voordat ik een storting doe met de starsfreeroll-code, verlies ik de mogelijkheid om voor die maand van de aanbieding te profiteren. Blijkbaar hebben ze vorige maand de promo weggenomen omdat ik een storting en vervolgens een opname had gedaan en ik de 20 nog steeds niet had gestort met de code om aan de aanbieding deel te nemen. Weet je dat als ik de 20 stort en deelneem aan de starsfreeroll en vervolgens binnen 14 dagen een opname aanvraag, de resterende starsfreeroll dan niet wordt weggenomen? Ik denk het niet, maar ik wil het graag zeker weten.

  Thanks Casinista932 thumbs_up

  For Starsfreeroll I see that I have it available again but if I request a withdrawal before making a deposit with the starsfreeroll code, I would lose the possibility of taking advantage of the offer for that month. Evidently last month they took away the promo because I had made a deposit and then a withdrawal and I still hadn't deposited the 20 with the code to participate in the offer. Do you know if I deposit the 20 and participate in the starsfreeroll and then request a withdrawal before 14 days, won't they take away the remaining starsfreeroll? I don't think so, but I'd like to be sure.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Non avevo un riscontro diretto su quello che mi hai chiesto e cosi sono andato a leggere i termini nella pagina del sito dedicata agli starsfreeroll.

  In effetti, al contrario di quello che pensavo, se viene richiesto un prelievo e successivamente fai un deposito con il codice starsfreeroll non puoi partecipare ai freeroll di quel mese.

  Mi sembra una norma un po restrittiva che non è compatibile con la politica di Pokerstars.

  Probabilmente hanno messo questa condizione perchè molti giocatori utilizzando questo stratagemma potevano partecipare a più tornei...prelevando e depositando in successione, utilizzando sempre gli stessi soldi.

   

  Ik had geen directe feedback op wat je mij vroeg en dus ging ik de voorwaarden lezen op de pagina van de site gewijd aan starsfreeroll.

  In tegenstelling tot wat ik dacht, kun je niet deelnemen aan de freerolls van die maand als er om een opname wordt verzocht en je vervolgens een storting doet met de starsfreeroll-code.

  Het lijkt mij een enigszins beperkende regel die niet verenigbaar is met het beleid van Pokerstars.

  Ze hebben deze voorwaarde waarschijnlijk gesteld omdat veel spelers die deze truc gebruiken, aan meerdere toernooien kunnen deelnemen... door achtereenvolgens op te nemen en te storten, altijd met hetzelfde geld.

  I didn't have direct feedback on what you asked me and so I went to read the terms on the page of the site dedicated to starsfreeroll.

  In fact, contrary to what I thought, if a withdrawal is requested and you subsequently make a deposit with the starsfreeroll code you cannot participate in that month's freerolls.

  It seems to me to be a somewhat restrictive rule which is not compatible with Pokerstars policy.

  They probably put this condition because many players using this trick could participate in multiple tournaments... withdrawing and depositing in succession, always using the same money.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  guarda alla fine mi sa' che dato che ho risocoperto grazie a casinista932 , questo  metodo di gioco il POKER , divertente e tutto sommato piu' moderato delle slot , per come gioco io , mi voglio iscrivere anche in questo casino , cosi passa a tre , e non nascondo la grande passione che mi sta venedo per questo magnifico gioco che ho trascurato per anni .

  cool  ciao a tutti

  kijk naar het einde. Ik denk dat sinds ik deze manier van POKER spelen heb herontdekt dankzij casinista932, leuk en al met al gematigder dan slots, de manier waarop ik speel, ik me ook wil aanmelden bij dit casino, dus het gaat naar drie , en ik verberg de grote passie die ik heb voor dit prachtige spel dat ik jarenlang heb verwaarloosd niet.

  cool Hallo iedereen

  look at the end I think that since I have rediscovered this method of playing POKER thanks to casinista932, fun and all in all more moderate than slots, the way I play, I want to sign up to this casino too, so it goes to three, and I don't hide the great passion I have for this magnificent game that I have neglected for years.

  cool Hi everyone

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Il poker online è senza dubbio un tipo di gioco che rientra tra quelli cosiddetti di abilità e che può in un certo senso gratificare più delle slot.

  Non parlo di vincite ma di soddisfazione personale perche' il poker richiede comunque un minimo di applicazione e di studio e parte dell'esito di una vittoria è attribuibile alla nostra capacità...di leggere le situazioni, inquadrare l'avversario e pianificare una strategia.

  Mi fa sicuramente piacere che Gero stia riscoprendo questo bellissimo gioco che può tornare anche utile quando si gioca ai videopoker :)

  Online poker is ongetwijfeld een soort spel dat tot de zogenaamde behendigheidsspellen behoort en dat in zekere zin meer lonend kan zijn dan slots.

  Ik heb het niet over winsten, maar over persoonlijke voldoening, omdat poker nog steeds een minimum aan toepassing en studie vereist en een deel van de uitkomst van een overwinning te danken is aan ons vermogen... om situaties te lezen, de tegenstander in kaart te brengen en een strategie te plannen.

  Ik ben zeker blij dat Gero dit prachtige spel herontdekt, dat ook handig kan zijn bij het spelen van video poker :)

  Online poker is undoubtedly a type of game that is one of the so-called skill games and which can in a certain sense be more rewarding than slots.

  I'm not talking about winnings but about personal satisfaction because poker still requires a minimum of application and study and part of the outcome of a victory is attributable to our ability... to read situations, frame the opponent and plan a strategy .

  I'm certainly pleased that Gero is rediscovering this beautiful game which can also be useful when playing video poker :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ho letto più volte le condizioni degli stars freeroll e credo che sia come ha scritto Casinista932 e come avevo ipotizzato. Quindi meglio depositare in un dato mese solo quando si vuole usufruire della promo degli starsfreeroll per 14 giorni salvo eventuali promozioni. Al massimo se deciderò di prelevare prima farò attenzione a vedere se comparirà qualche eventuale messaggio inerente all'annullamento della promozione.

  Il poker è sì un gioco di abilità ma a dire il vero anche di fortuna perché in quello online spesso e volentieri ti "fregano" all'ultima carta e questo è solo uno dei tanti esempi.

  Ik heb de voorwaarden van de sterrenfreeroll verschillende keren gelezen en ik geloof dat het is zoals Casinista932 schreef en zoals ik had verwacht. Het is dus beter om in een bepaalde maand alleen te storten als je 14 dagen lang wilt profiteren van de starsfreeroll-promotie, behoudens eventuele promoties. Als ik besluit eerder terug te trekken, zal ik er hoogstens op letten of er berichten over het annuleren van de actie verschijnen.

  Poker is inderdaad een behendigheidsspel, maar eerlijk gezegd is het ook een geluksspel, omdat ze je in het online spel vaak "bedriegen" met de laatste kaart en dit is slechts een van de vele voorbeelden.

  I have read the conditions of the stars freeroll several times and I believe it is as Casinista932 wrote and as I had hypothesized. So it is better to deposit in a given month only when you want to take advantage of the starsfreeroll promo for 14 days, barring any promotions. At most, if I decide to withdraw earlier I will pay attention to see if any messages regarding the cancellation of the promotion appear.

  Poker is indeed a game of skill but to tell the truth it is also a game of luck because in the online game they often "cheat" you on the last card and this is just one of many examples.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink ciao mi sono iscritto a POKERSTAR.It   da 2 giorni ,lo  ho installato sul desktop , come prima impressione dato che ho appena incominciato , mi trovo parecchio spaesato , devo imparare ad usare la piattaforma , ho imparato da poco a malapena ad usare quella di TITan bet ,e devo dire mi ci trovo bene , vorrei solo capire se anche sul Pokerstar ci sono i tornei freeroll come sul Titanbet ,qualcuno di voi sa rispondermi ?? 

   

  Ciaoo 

  wink Hallo, ik heb me 2 dagen aangemeld bij POKERSTAR. Het is voor 2 dagen geïnstalleerd, ik heb het op de desktop geïnstalleerd, als eerste indruk sinds ik net ben begonnen, ik ben behoorlijk in de war, ik moet het platform leren gebruiken, ik heb onlangs Ik heb nauwelijks geleerd om de TITan one-weddenschap te gebruiken, en ik moet zeggen dat ik er een goed gevoel bij heb. Ik zou alleen graag willen weten of Pokerstar ook freeroll-toernooien heeft zoals op Titanbet, kan iemand van jullie mij antwoorden?

  Hoi

  wink Hi, I signed up to POKERSTAR.It for 2 days, I installed it on the desktop, as a first impression since I've just started, I'm quite confused, I have to learn to use the platform, I've recently barely learned to use the TITan one bet, and I must say I feel good about it, I would just like to understand if Pokerstar also has freeroll tournaments like on Titanbet, can any of you answer me??

  Hi

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao Gero :)

  I freeroll principali su Pokerstars sono due:

  1) Quello dei 300 euro che viene programmato più volte durante la giornata a cui si accede pagando 15 starcoins. Ottieni starcoins ogni volta che giochi a poker o al casinò.

  2) Lo starfreeroll è invece di 500 euro e si gioca tre giorni a settimana. E' necessario un deposito di almeno 20 euro e bisogna inserire nel codicepromo "starsfreeroll". Avrai l'ingresso gratuito a questo torneo per 14 giorni. Poi i migliori 100 giocatori degli starsfreeroll durante il mese accedono ad un torneo da 2500 euro. Per il dettaglio del regolamento ti consiglio di leggere le informazioni sul sito. :)

  Hoi Gero :)

  Er zijn twee belangrijke freerolls op Pokerstars:

  1) De 300 euro die meerdere keren per dag wordt geprogrammeerd en toegankelijk is door 15 starcoins te betalen. Ontvang starcoins elke keer dat u poker of casino speelt.

  2) De starfreeroll kost 500 euro en wordt drie dagen in de week gespeeld. Er is een aanbetaling van minimaal 20 euro vereist en u moet "starsfreeroll" in de promotiecode invoeren. Je hebt 14 dagen gratis toegang tot dit toernooi. Vervolgens doen de beste 100 sterrenfreerollspelers van de maand mee aan een toernooi van 2500 euro. Voor de details van de regeling raad ik u aan de informatie op de site te lezen. :)

  Hi Gero :)

  There are two main freerolls on Pokerstars:

  1) The 300 euro one which is programmed several times during the day and can be accessed by paying 15 starcoins. Get starcoins every time you play poker or casino.

  2) The starfreeroll is 500 euros and is played three days a week. A deposit of at least 20 euros is required and you must enter "starsfreeroll" in the promo code. You will have free entry to this tournament for 14 days. Then the best 100 starsfreeroll players during the month enter a 2500 euro tournament. For the details of the regulation I recommend you read the information on the site. :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Mi è arrivata per email la seguente promozione sul casinò di Pokerstars.it...

  L'offerta è valida fino al 31 Maggio e bisogna selezionarla ed aderire dalla finestra delle missioni sotto la voce "the Wheel" ed è valida per tutti quei giocatori che non hanno ancora provato i tavoli "live dealer".

  Dal momento in cui si è deciso di partecipare bisogna (entro 72 ore) puntare 50 euro ai tavoli live per riceverne 10 in realbonus (requisito di scommessa 1x)

  Mi sembra una buona promozione...

  Ik heb de volgende promotie op het Pokerstars.it casino per e-mail ontvangen...

  De aanbieding is geldig tot 31 mei en je moet deze selecteren en meedoen vanuit het missievenster onder "het Rad" en is geldig voor al die spelers die de "live dealer"-tafels nog niet hebben geprobeerd.

  Vanaf het moment dat je besluit deel te nemen moet je (binnen 72 uur) 50 euro inzetten aan de live tafels om 10 aan realbonus te ontvangen (1x inzetvereiste)

  Lijkt mij een goede promotie...

  I received the following promotion on the Pokerstars.it casino by email...

  The offer is valid until May 31st and you must select it and join from the mission window under "the Wheel" and is valid for all those players who have not yet tried the "live dealer" tables.

  From the moment you decide to participate you must (within 72 hours) bet 50 euros at the live tables to receive 10 in realbonus (1x wagering requirement)

  Seems like a good promotion to me...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Anche a me ieri hanno inviato la stessa email ma voglio attendere qualche altra promo più interessante.

  Ze hebben mij gisteren ook dezelfde e-mail gestuurd, maar ik wil wachten op nog meer interessante promo's.

  They also sent me the same email yesterday but I want to wait for some more interesting promos.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ogni tanto inviano anche promozioni sullo sport anche se non sono eclatanti.

  Ricordo di aver ricevuto recentemente due promo di rimborso sulle scommesse del genere gioca 5 e ricevi lo stesso importo in bonus (giocabile su tutte le sezioni del sito).

  Una cosa molto buona di Pokestars.it che i bonus assegnati sono sempre realbonus e quindi non ci sono requisiti di scommessa particolari da soddisfare.

  Zo nu en dan sturen ze ook promoties over sport, ook al zijn deze niet sensationeel.

  Ik herinner me dat ik onlangs twee terugbetalingspromoties ontving op weddenschappen zoals play 5 en hetzelfde bedrag aan bonus ontving (speelbaar op alle secties van de site).

  Een heel goede zaak van Pokestars.it is dat de toegekende bonussen altijd echte bonussen zijn en dat er daarom geen specifieke inzetvereisten zijn waaraan moet worden voldaan.

  Every now and then they also send promotions on sports even if they are not sensational.

  I remember recently receiving two refund promos on bets like play 5 and receive the same amount in bonus (playable on all sections of the site).

  A very good thing about Pokestars.it is that the bonuses awarded are always real bonuses and therefore there are no particular wagering requirements to satisfy.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Concordo pienamente con te sul realbonus e su questo a mio avviso nessuno li batte sempre se non mi sfugge al momento qualche altro casinò, book o piattaforma di poker.

  Ik ben het volledig met je eens over realbonus en naar mijn mening verslaat niemand ze altijd, tenzij een ander casino, boek of pokerplatform mij op dit moment ontgaat.

  I fully agree with you on realbonus and on this in my opinion no one always beats them unless some other casino, book or poker platform escapes me at the moment.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ho appena controllato bene la posta elettronica ed oggi ho ricevuto una email promozionale nella qualche c'è scritto che mi regalano 5 euro più due ticket Spin&Go di 1 euro ciascuno con un deposito minimo di 30. L'offerta è attiva fino al 4 Giugno.

  Ik heb zojuist mijn e-mail gecontroleerd en vandaag heb ik een promotionele e-mail ontvangen waarin staat dat ze mij 5 euro geven plus twee Spin&Go-tickets van 1 euro elk met een minimale storting van 30. De aanbieding is actief tot 4 juni.

  I just checked my email carefully and today I received a promotional email in which it says that they will give me 5 euros plus two Spin&Go tickets of 1 euro each with a minimum deposit of 30. The offer is active until June 4th.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Dal 12 e fino al 21 Maggio prossimo sul casinò di Pokerstars.it c'e' la live dealer spring leaderboard .

  Un montepremi di 25000 verrà suddiviso in tre categorie o sottoclassifiche: bassa , media e VIP.

  Tutte le vincite superiori a 5 euro fanno punteggio e non è richiesta l'iscrizione.

  Maggiori informazioni le trovate sul sito :)

  Van 12 mei tot 21 mei is er het live dealer-voorjaarsklassement in het Pokerstars.it casino.

  Een prijzenpot van 25.000 wordt verdeeld in drie categorieën of subclassificaties: laag, gemiddeld en VIP.

  Alle winsten boven de 5 euro tellen mee en registratie is niet vereist.

  Meer informatie vind je op de website :)

  From May 12th to May 21st there will be the live dealer spring leaderboard on the Pokerstars.it casino.

  A prize pool of 25000 will be divided into three categories or sub-classifications: low, medium and VIP.

  All winnings over 5 euros count and registration is not required.

  More information can be found on the website :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Oggi ho ricevuto il bonus dei 4 euro per un deposito minimo di 10...e spero che settimanalmente me lo propongano cosi ho la scommessa settimanale gratuita.

  A dir la verità già mi sono fatto qualche spin a Flowers (old edition, quella con le linee selezionabili) e a Gonzo's quest.

  In alternativa mi andrebbe bene anche il bonus dei 5 gratuiti più due ticket dello spinandgo sul deposito da 30.

  Aspetto speranzoso confidando nella generosità di Pokerstars! ;D

  Vandaag heb ik de bonus van 4 euro ontvangen voor een minimale storting van 10... en ik hoop dat ze mij deze elke week aanbieden, zodat ik de gratis wekelijkse weddenschap heb.

  Om de waarheid te zeggen, heb ik al wat spins gedaan op Flowers (oude editie, die met de selecteerbare lijnen) en Gonzo's zoektocht.

  Als alternatief zou ik ook prima zijn met de 5 gratis bonus plus twee spinandgo-tickets op de storting van 30.

  Ik kijk ernaar uit om te vertrouwen op de vrijgevigheid van Pokerstars ! ;D

  Today I received the 4 euro bonus for a minimum deposit of 10... and I hope that they offer it to me every week so I have the free weekly bet.

  To tell the truth, I've already done some spins on Flowers (old edition, the one with the selectable lines) and Gonzo's quest.

  Alternatively, I would also be fine with the 5 free bonus plus two spinandgo tickets on the 30 deposit.

  I look forward to trusting in the generosity of Pokerstars ! ;D

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  La settimana scorsa ho ho depositato 30 per ricevere i 5 gratuiti e i due ticket di 1 euro per gli Spin&Go ma la promo di depositare 10 per riceverne 4 mi sembra proprio di no anzi se non erro non ho mai ricevuto nessuna email in merito.

  Vorige week heb ik 30 gestort om de 5 gratis kaartjes en de twee kaartjes van 1 euro voor de Spin&Go te ontvangen, maar de promo van het storten van 10 om er 4 te ontvangen lijkt mij niet juist. Als ik me niet vergis heb ik zelfs nooit een e-mail ontvangen over het.

  Last week I deposited 30 to receive the 5 free ones and the two 1 euro tickets for the Spin&Go but the promo of depositing 10 to receive 4 doesn't seem right to me, in fact if I'm not mistaken I never received any email about it.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Dai 14 euro iniziali (10 + 4 di bonus) ieri sono arrivato fino a 30 e oggi nel dopo pranzo su Flowers ho beccato due serie ravvicinate di freespin, da 10 e 15 giri e ora sono a 70 euro.

  Forse è solo una mia sensazione ma la vecchia Flowers è molto meglio della nuova e durante i giri gratuiti quei 20/30 euro li regala sempre.

  Nota positiva sul bonus di pokerstars è quella che si può utilizzare su tutte le sezioni del sito e che ha i requisiti di scommessa di un normale deposito.

  Van de initiële 14 euro (10 + 4 bonus) gisteren ben ik opgelopen tot 30 en vandaag heb ik na de lunch op Flowers twee korte series freespins gepakt, van 10 en 15 spins en nu zit ik op 70 euro.

  Misschien is het gewoon mijn gevoel, maar de oude Flowers zijn veel beter dan de nieuwe en tijdens de gratis spins geeft hij altijd die 20/30 euro weg.

  Een positieve noot over de Pokerstars-bonus is de bonus die op alle delen van de site kan worden gebruikt en die de inzetvereisten heeft van een normale storting.

  From the initial 14 euros (10 + 4 bonus) yesterday I got up to 30 and today after lunch on Flowers I caught two close series of freespins, of 10 and 15 spins and now I'm at 70 euros.

  Maybe it's just my feeling but the old Flowers is much better than the new one and during the free spins he always gives away those 20/30 euros.

  A positive note on the pokerstars bonus is the one that can be used on all sections of the site and which has the wagering requirements of a normal deposit.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Complimenti Casinista932 wink

  Sì il bonus si può giocare su qualsiasi gioco e su questo nessuno li batte. In pratica è un real da cui le eventuali vincite sono subito prelevabili.

  Gefeliciteerd Casinista932 wink

  Ja, de bonus kan op elk spel worden gespeeld en niemand verslaat ze hierbij. In de praktijk is het een real waaruit eventuele winsten onmiddellijk kunnen worden opgenomen.

  Congratulations Casinista932 wink

  Yes the bonus can be played on any game and no one beats them on this. In practice it is a real from which any winnings can be immediately withdrawn.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  A distanza di una settimana esatta, dopo aver prelevato e quindi rinunciato a giocare gli starsfreeroll, mi hanno inviato un'altra offerta con i 4 euro extra in realbonus sui depositi superiori o pari a 10 euro.

  Quindi gli extradue vengono inviati ogni due/tre giorni e gli extraquattro ogni settimana e quella con i 5 omaggio e i 2 ticket da 1 euro agli spinandgo una volta al mese.

  Direi che preferisco quella settimanale che se rimane cosi sono 16 al mese..poco meno di 200 all'anno...magari fosse una regola! :p

  Dove si firma il contratto?

  Precies een week later, nadat ik me had teruggetrokken en dus het spelen van de starsfreerolls had opgegeven, stuurden ze me nog een aanbieding met de extra 4 euro aan echte bonus op stortingen groter dan of gelijk aan 10 euro.

  Dus de extra twee worden elke twee/drie dagen verzonden en de extra vier elke week en degene met de 5 freebies en de 2 kaartjes van 1 euro voor Spinandgo een keer per maand.

  Ik zou zeggen dat ik de voorkeur geef aan de wekelijkse. Als het zo blijft, zijn het er 16 per maand... iets minder dan 200 per jaar... Ik wou dat het een regel was! :P

  Waar wordt het contract ondertekend?

  Exactly one week later, after having withdrawn and therefore given up on playing the starsfreerolls, they sent me another offer with the extra 4 euros in real bonus on deposits greater than or equal to 10 euros.

  So the extra two are sent every two/three days and the extra four every week and the one with the 5 freebies and the 2 1 euro tickets to spinandgo once a month.

  I would say that I prefer the weekly one which if it stays like this there are 16 per month...just under 200 per year...I wish it were a rule! :p

  Where is the contract signed?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  forse ho gridato vittoria troppo presto...

  Hanno appena aggiornato il client e al momento di depositare non mi sono accorto che mancava la mascherina per inserire il codice promozionale.

  Sinceramnete non ci avevo nemmeno fatto caso e pensavo che sarebbe apparsa in un secondo tempo dopo la conferma del metodo e dell'importo...e invece mi è andata buca! :/

  Ho inviato un messaggio al supporto per capire se è una situazione che riguarda solo me o se la procedura per riscattare le promozioni che inviano è cambiata.

  Vi faccio sapere...

  Misschien riep ik te vroeg overwinning...

  Ze hebben zojuist de klant bijgewerkt en toen ik de storting deed, merkte ik niet dat de sjabloon voor het invoeren van de promotiecode ontbrak.

  Eerlijk gezegd had ik het niet eens opgemerkt en ik dacht dat het later zou verschijnen nadat ik de methode en het bedrag had bevestigd... maar in plaats daarvan heb ik het gemist! :/

  Ik heb een bericht naar support gestuurd om te begrijpen of het een situatie is die alleen mij aangaat of dat de procedure voor het inwisselen van de promoties die ze sturen is veranderd.

  Ik laat het je weten...

  Maybe I shouted victory too soon...

  They just updated the client and when I was making the deposit I didn't notice that the template to enter the promotional code was missing.

  Honestly, I hadn't even noticed and I thought it would appear later after confirming the method and amount... but instead I missed it! :/

  I sent a message to support to understand if it is a situation that concerns only me or if the procedure for redeeming the promotions they send has changed.

  I'll let you know...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Mi hanno inviato in questi giorni solo delle email promozionali per ricevere 10 di bonus giocando al casinò live dealer e per partecipare ad un All-In Shootout completando le missioni realtive alle slots e sinceramente non mi interessano proprio. Potrei partecipare agli Starsfreeroll depositandone 20 ma per il momento lascio stare.

  Perquanto riguarda i bonus ho appena controllato e la mascherina per inserire il codice promozionale c'è dopo aver scelto la modalità di deposito quindi mi sembra non sia cambiato nulla.

  De afgelopen dagen hebben ze me alleen promotionele e-mails gestuurd om een bonus van 10 te ontvangen door in het live dealer casino te spelen en om deel te nemen aan een All-In Shootout door de missies te voltooien die verband houden met de slots en eerlijk gezegd ben ik niet echt geïnteresseerd. Ik zou kunnen deelnemen aan de Starsfreeroll door 20 te storten, maar voorlopig laat ik het met rust.

  Wat de bonussen betreft, ik heb het net gecontroleerd en het masker om de promotiecode in te voeren is er nadat ik de stortingsmethode heb gekozen, dus het lijkt alsof er niets is veranderd.

  In recent days they have only sent me promotional emails to receive a 10 bonus by playing at the live dealer casino and to participate in an All-In Shootout by completing the missions related to the slots and honestly I'm not really interested. I could participate in the Starsfreeroll by depositing 20 but for the moment I'll leave it alone.

  As for the bonuses, I just checked and the mask to enter the promotional code is there after choosing the deposit method so it seems like nothing has changed.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ancora so aspettando una risposta definitiva perchè mi hanno detto che avevo già aderito precedentemente alla Extra4 e che avrei dovuto rucevere una nuova email...e io in effetti l'ho ricevuta :)

  Ho fatto un altro deposito ieri sera e la mascherina per inserire il codice promozionale non c'era ne prima ne dopo :|

  Devo contattarli per chiedere se queste promo che inviano sono sottoscrivibili sono una volta in un certo periodo di tempo.

  A meno che le mail partono in automatico non tenendo in considerazione che il giocatore le avrebbe già potute sottoscrivere...così mi è capitato con la promo dei 5 di bonus piu i due ticket degli spinandgo.

  Ik wacht nog steeds op een definitief antwoord omdat ze me vertelden dat ik al eerder lid was van Extra4 en dat ik een nieuwe e-mail had moeten ontvangen... en die heb ik ook ontvangen :)

  Ik heb gisteravond opnieuw een storting gedaan en het sjabloon voor het invoeren van de promotiecode was er niet voor of na :|

  Ik moet contact met hen opnemen om te vragen of er slechts één keer in een bepaalde periode op deze promo's kan worden geabonneerd.

  Tenzij de e-mails automatisch worden verzonden zonder er rekening mee te houden dat de speler zich er al op had kunnen abonneren... dit is wat er met mij gebeurde met de promo van de 5 bonus plus de twee Spinandgo-tickets.

  I'm still waiting for a definitive answer because they told me that I had already previously joined Extra4 and that I should have received a new email... and in fact I received it :)

  I made another deposit last night and the template to enter the promotional code wasn't there before or after :|

  I have to contact them to ask if these promos they send can only be subscribed to once in a certain period of time.

  Unless the emails are sent automatically without taking into account that the player could have already subscribed to them... this is what happened to me with the promo of the 5 bonus plus the two Spinandgo tickets.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Capisco comunque a parte gli starfreeroll e le missioni non mi resta che attendere qualche promo più vantaggiosa.

  Per quanto riguarda il Magic Showdown da come vedo è quasi impossibile vincere qualche premio.

  Maar afgezien van de starfreerolls en de missies, begrijp ik dat ik gewoon moet wachten op wat voordeligere promo's.

  Wat de Magic Showdown betreft, is het naar mijn mening bijna onmogelijk om prijzen te winnen.

  I understand, however, apart from the starfreerolls and the missions, I just have to wait for some more advantageous promos.

  As far as the Magic Showdown is concerned, from what I see it is almost impossible to win any prizes.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Penso che la risposta che aspetto non arriverà mai da parte di Pokerstars...l'ho capito quando ieri mi hanno detto che gireranno la mia domanda al reparto competente.

  Ho ricevuto questa risposta almeno tre volte da parte di vari casinò e penso sia uno standard, un modo educato per dire che non c'e' soluzione. :)

  Questo non intacca minimamente l'ottima opinione che ho maturato su questo sito che si è sempre comportato in maniera impeccabile.

  Forse era troppo aspettarsi che non ci fosse un limite sul numero massimo di promozioni sottoscrivibili ogni mese.

  Ik denk dat het antwoord waar ik op wacht nooit van Pokerstars zal komen... Ik begreep dit toen ze me gisteren vertelden dat ze mijn vraag zouden doorsturen naar de bevoegde afdeling.

  Ik heb dit antwoord minstens drie keer ontvangen van verschillende casino's en ik denk dat het een standaard, beleefde manier is om te zeggen dat er geen oplossing is. :)

  Dit heeft geen enkele invloed op de uitstekende mening die ik heb gekregen op deze site, die zich altijd onberispelijk heeft gedragen.

  Misschien was het te veel om te verwachten dat er geen limiet was op het maximale aantal promoties waarop elke maand kon worden geabonneerd.

  I think that the answer I'm waiting for will never come from Pokerstars... I understood this when yesterday they told me that they will forward my question to the competent department.

  I have received this response at least three times from various casinos and I think it is a standard, polite way of saying there is no solution. :)

  This does not affect in the slightest the excellent opinion I have gained on this site which has always behaved impeccably.

  Perhaps it was too much to expect that there wasn't a limit on the maximum number of promotions that could be subscribed to each month.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Alle 9 di questa mattina ricevo la seguente email...

  Grazie per la tua pazienza.
  Dopo aver inoltrato il tuo caso, ho avuto conferma che ti era stato assegnato un codice interno non valido e per questo non visualizzavi il campo per inserire il codice bonus "EXTRA4" anche se avevi ricevuto una nuova email che ti invitava ad usarlo.
  Ho ora provveduto ad accreditare manualmente sul tuo conto i 4€ del bonus.
  Sperando di averti fatto cosa gradita, ti auguro buon week-end.
  Siamo a disposizione per ulteriore assistenza.
  Cordiali Saluti,
  Giammarco S
  Servizio Clienti Stars

  Il mio giudizio su Pokerstars è stato sempre ottimo perchè nel corso degli anni non c'e' stata una situazione in cui sia rimasto deluso del loro comportamento o non soddisfatto dei servizi offerti.

  Per un periodo ho chiuso il conto perchè avevo staccato con poker ma successivamente, con l'arrivo del casinò e delle scommesse, ho deciso di tornarci a giocare.

  Ogni ulteriore commento mi sembrerebbe veramente superfluo e sinceramente avrei anche difficoltà a trovare termini adatti a descrivere il loro livello di professionalità, affidabilità e correttezza.

  Vanochtend om 09.00 uur ontvang ik de volgende e-mail...

  Bedankt voor je geduld.
  Nadat ik uw aanvraag had ingediend, ontving ik de bevestiging dat u een ongeldige interne code had gekregen en dat u daarom het veld voor het invoeren van de bonuscode "EXTRA4" niet zag, ook al had u een nieuwe e-mail ontvangen waarin u werd uitgenodigd deze te gebruiken.
  Ik ben nu overgegaan tot het handmatig bijschrijven van de bonus van € 4 op uw account.
  In de hoop iets leuks voor u te hebben gedaan, wens ik u een goed weekend.
  Wij zijn beschikbaar voor verdere hulp.
  Hartelijke groeten,
  Giammarco S
  Sterren klantenservice

  Mijn mening over Pokerstars is altijd uitstekend geweest, omdat er door de jaren heen geen situatie is geweest waarin ik teleurgesteld was over hun gedrag of ontevreden was over de aangeboden diensten.

  Een tijdlang heb ik de rekening gesloten omdat ik was gestopt met pokeren, maar later, met de komst van het casino en het gokken, besloot ik weer te gaan spelen.

  Verder commentaar lijkt mij echt overbodig en eerlijk gezegd zou ik ook moeite hebben met het vinden van geschikte termen om hun niveau van professionaliteit, betrouwbaarheid en correctheid te beschrijven.

  At 9am this morning I receive the following email...

  Thanks for your patience.
  After submitting your case, I received confirmation that you had been assigned an invalid internal code and therefore you were not seeing the field to enter the bonus code "EXTRA4" even though you had received a new email inviting you to use it.
  I have now proceeded to manually credit the €4 bonus to your account.
  Hoping to have done something pleasant for you, I wish you a good weekend.
  We are available for further assistance.
  Best regards,
  Giammarco S
  Stars Customer Service

  My opinion on Pokerstars has always been excellent because over the years there has not been a situation in which I was disappointed with their behavior or dissatisfied with the services offered.

  For a period I closed the account because I had stopped playing poker but later, with the arrival of the casino and betting, I decided to go back to playing.

  Any further comment would seem truly superfluous to me and honestly I would even have difficulty finding suitable terms to describe their level of professionalism, reliability and correctness.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink stai attento caro casinista932........non mi finire nella cattiva strada con quei 4 euro recuperati , mi raccomando non fare come tuo solito che te le giochi e mettile nel salvadanaioangel

  laugh_out_loudlaugh_out_loud

  wink wees voorzichtig lieve messista932........kom niet op het verkeerde pad met die 4 euro teruggevonden, doe alsjeblieft niet zoals je normaal doet en gok ermee en stop ze in de spaarpot angel

  laugh_out_loudlaugh_out_loud

  wink be careful dear messista932........don't end up on the wrong path with those 4 euros recovered, please don't do as you usually do and gamble with them and put them in the piggy bank angel

  laugh_out_loudlaugh_out_loud

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Gero...non lo faresti un deposituccio per non lasciar soli quei 4 euro? ;p

  Per assurdo ti dico che quando dei casinò si comportano così bene poi ti fa piacere anche perderci. shocked

  Non prendermi per folle ma io apprezzo enormemente questi gesti.

  Gero... zou je niet een kleine storting willen doen, zodat je die 4 euro niet alleen laat? ;P

  Het is absurd dat ik je zeg dat als casino's zich zo goed gedragen, je ook graag verliest. shocked

  Denk niet dat ik gek ben maar ik waardeer deze gebaren enorm.

  Gero... wouldn't you make a small deposit so you don't leave those 4 euros alone? ;p

  Absurdly, I'm telling you that when casinos behave so well, you're also happy to lose. shocked

  Don't think I'm crazy but I appreciate these gestures enormously.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  smileytranquillo , caro casinista , si e' capito benissimo la grande stima che nutri per questa piattaforma per il Poker , avevo voglia di scherzare un po' wink, nulla togliendo al servizio serio ed affidabile che ti hanno riservato

  tonguecerca invece di postarmi un bell' screen con una vicita degna di essere chiamata tale thumbs_up

  che poi e' quello che cerchiamo tutti no ???

  smiley maak je geen zorgen, beste casinospeler, we begrijpen heel goed het grote respect dat je hebt voor dit pokerplatform, ik wilde een grapje maken wink , wat niets wegneemt van de serieuze en betrouwbare service die ze voor u hebben gereserveerd

  tongue probeer me in plaats daarvan een mooi scherm te posten met een verhaal dat het waard is om zo genoemd te worden thumbs_up

  dat is waar we allemaal naar op zoek zijn, nietwaar???

  smiley don't worry, dear casino player, we understand very well the great respect you have for this Poker platform, I wanted to joke a bit wink , taking nothing away from the serious and reliable service they have reserved for you

  tongue instead try to post me a nice screen with a story worthy of being called such thumbs_up

  that's what we're all looking for, isn't it???

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  Gerolamo76 wrote:

  tonguecerca invece di postarmi un bell' screen con una vicita degna di essere chiamata tale thumbs_up

  che poi e' quello che cerchiamo tutti no ???

  Carissimo Gero, se aspetti lo screenshot di qualche mia vincita importante temo che resterai deluso...almeno finchè continuerò a giocare con la bet minima :)

  Ieri poi il deposito l'ho fatto e ho giocato un po sulla vecchia versione di Flowers notando, per l'ennesima volta, le grosse differenze che ci sono con la nuova versione a 30 linee fisse.

  Tre serie di freespins centrati, due delle quali da 15 giri gratuiti...anche se coltivo da anni la speranza di prendere la feature con il moltiplicatore da 10x...

  Ecco...forse in quel caso potrei accontentarti...

  In alternativa dovresti sperare un mio colpo di fortuna su BreakdaBankAgain...e li la vedo veramente durissima! :D

  Gerolamo76 schreef:

  tongue probeer me in plaats daarvan een mooi scherm te posten met een verhaal dat het waard is om zo genoemd te worden thumbs_up

  dat is waar we allemaal naar op zoek zijn, nietwaar???

  Beste Gero, als je wacht op de screenshot van enkele van mijn belangrijke winsten, vrees ik dat je teleurgesteld zult zijn... tenminste zolang ik blijf spelen met de minimale inzet :)

  Gisteren heb ik de storting gedaan en een beetje gespeeld op de oude versie van Flowers, waarbij ik voor de zoveelste keer de grote verschillen opmerkte met de nieuwe versie met 30 vaste lijnen.

  Drie series gecentreerde freespins, waarvan er twee 15 gratis spins hebben... ook al koester ik al jaren de hoop om de functie met de 10x vermenigvuldiger te krijgen...

  Nou... misschien kan ik je in dat geval tevreden stellen...

  Je kunt ook hopen op mijn meevaller op BreakdaBankAgain... en ik vind het daar echt zwaar! :D

  Gerolamo76 wrote:

  tongue instead try to post me a nice screen with a story worthy of being called such thumbs_up

  that's what we're all looking for, isn't it???

  Dearest Gero, if you wait for the screenshot of some of my important winnings I fear you will be disappointed...at least as long as I continue to play with the minimum bet :)

  Yesterday I made the deposit and played a bit on the old version of Flowers, noticing, for the umpteenth time, the big differences with the new version with 30 fixed lines.

  Three series of centered freespins, two of which have 15 free spins...even though for years I have been harboring the hope of getting the feature with the 10x multiplier...

  Well... maybe in that case I could satisfy you...

  Alternatively you should hope for my stroke of luck on BreakdaBankAgain... and I find it really tough there! :D

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  A giorni dovrebbe partire un nuovo programma fedeltà, lo star rewards, che terrà conto oltre che del casinò e del poker anche delle scommesse.

  Sono veramente curioso di vedere se ci saranno nuove iniziative come promozioni, tornei di poker riservati a chi gioca al casinò o scommette...e magari anche qualche slot in più visto che al momento non sono moltissime :)

  Over een paar dagen zou een nieuw loyaliteitsprogramma, Star Rewards, moeten worden gelanceerd, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met casino en poker, maar ook met weddenschappen.

  Ik ben erg benieuwd of er nieuwe initiatieven zullen komen, zoals promoties, pokertoernooien gereserveerd voor degenen die in het casino spelen of gokken... en misschien zelfs nog een paar slots, aangezien er momenteel niet veel zijn :)

  A new loyalty program, Star Rewards, should be launched in a few days, which will take into account not only casino and poker but also betting.

  I'm really curious to see if there will be new initiatives such as promotions, poker tournaments reserved for those who play at the casino or bet... and maybe even a few more slots since there aren't many at the moment :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  E' partito il nuovo programma di ricompense di Pokerstars e in occasione dell'evento sono stati messi in palio 1 milione di euro in ricompense.

  Ogni 180 punti accumulati si aprono dei bauli che possono contenere fino a 1000 euro di bonus ciascuno...e 6 già sono stati assegnati.

  Non c'e' limite sul numero di bauli che si possono sbloccare...

  Promozione veramente interessante :)

  Het nieuwe Pokerstars- beloningsprogramma is van start gegaan en er viel tijdens het evenement 1 miljoen euro aan beloningen te winnen.

  Elke 180 verzamelde punten worden kisten geopend die elk tot 1000 euro aan bonussen kunnen bevatten... en er zijn er al 6 toegewezen.

  Er is geen limiet op het aantal kisten dat kan worden ontgrendeld...

  Echt een interessante promotie :)

  The new Pokerstars rewards program has started and 1 million euros in rewards were up for grabs at the event.

  Every 180 points accumulated, chests are opened which can contain up to 1000 euros of bonuses each... and 6 have already been assigned.

  There is no limit on the number of chests that can be unlocked...

  Really interesting promotion :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Oggi ho ricevuto una email per un bonus sul deposito del 35% per giocare nella sezione "Casinò" ma non è presente  il codice da inserire. L'offerta è valida fino al 30 Luglio e se non erro il bonus lo si riceve su qualsiasi importo depositato e va giocato una sola volta e anche sugli altri prodotti. Onde evitare di non riceverlo chiederò al supporto sperando che mi rispondano prima della fine della promo :)

  Oltre al casinò c'è la missione "Goal Hunt Challenge" attiva dal 24 Luglio al 3 Settembre che consiste nel piazzare ogni settimana 4 singole pre-match di minimo 5 euro con una quota minima di 1.5 sulle tipologie "over/under", "gola/nogoal", "risultato esatto" e "segna il primo goal". Al termine della missione o meglio se si vincono le 4 singole si riceverà un bonus fino ad un massimo di 100 euro.

  Vandaag ontving ik een e-mail voor een stortingsbonus van 35% om te spelen in het gedeelte "Casino", maar er is geen code om in te voeren. De aanbieding is geldig tot 30 juli en als ik me niet vergis kan de bonus worden ontvangen op elk gestort bedrag en mag deze slechts één keer worden gespeeld, en ook op andere producten. Om te voorkomen dat ik deze niet ontvang, zal ik ondersteuning vragen in de hoop dat ze voor het einde van de promo zullen antwoorden :)

  Naast het casino is er van 24 juli tot 3 september de missie "Goal Hunt Challenge" actief, die bestaat uit het wekelijks plaatsen van 4 pre-match singles van minimaal 5 euro met een minimale quotering van 1,5 op de "over/under"-types .gol/nogoal”, “juiste score” en “scoor het eerste doelpunt”. Aan het einde van de missie of beter gezegd als je de 4 singles wint, ontvang je een bonus tot maximaal 100 euro.

  Today I received an email for a 35% deposit bonus to play in the "Casino" section but there is no code to enter. The offer is valid until July 30th and if I'm not mistaken the bonus can be received on any deposited amount and must be played only once and also on other products. To avoid not receiving it, I will ask support hoping they will reply before the end of the promo :)

  In addition to the casino there is the "Goal Hunt Challenge" mission active from 24 July to 3 September which consists of placing 4 pre-match singles of minimum 5 euros every week with a minimum odds of 1.5 on the "over/under" types. gol/nogoal”, “correct score” and “score the first goal”. At the end of the mission or rather if you win the 4 singles you will receive a bonus up to a maximum of 100 euros.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Qualche oretta fa avevo depositato 25 per giocare su Starburst ma nulla di nuovo, altro deposito andato amare. Non sono mai andato oltre il deposito anzi molto al di sotto fino ad arrivare a 0 pur giocando a 0,10 per bet mah...

  Een paar uur geleden heb ik 25 gestort om op Starburst te spelen, maar niets nieuws, weer een storting die verkeerd is gegaan. Ik ben nooit verder gegaan dan de storting, sterker nog veel lager totdat ik 0 bereikte, ondanks dat ik tegen 0,10 per weddenschap speelde, nou ja...

  A few hours ago I deposited 25 to play on Starburst but nothing new, another deposit gone bad. I never went beyond the deposit, in fact much lower until I reached 0 despite playing at 0.10 per bet, well...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao,

  Questa settimana su Pokerstars.it si può ottenere facilmente un bonus di 5 euro giocandone 5 al casinò.

  L'assegnazione della promo non è automatica e quindi è necessario *aderire alla promozione all'interno della pagina delle missioni*

  Il bonus ottenuto è spendibile su tutti i giochi della piattaforma e ha un requisito di puntata pari ad uno.

  Buona fortuna! :)

  HOI,

  Deze week kun je op Pokerstars.it gemakkelijk een bonus van 5 euro krijgen door 5 te spelen in het casino.

  De toewijzing van de promo gebeurt niet automatisch en daarom is het noodzakelijk * om deel te nemen aan de promotie op de missiepagina *

  De verkregen bonus kan worden besteed aan alle spellen op het platform en heeft een inzetvereiste van één.

  Succes! :)

  HI,

  This week on Pokerstars.it you can easily get a 5 euro bonus by playing 5 at the casino.

  The assignment of the promo is not automatic and therefore it is necessary * to join the promotion on the missions page *

  The bonus obtained can be spent on all games on the platform and has a wagering requirement of one.

  Good luck! :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Qualche giorno fa mi hanno inviato una email per un bonus del 50 % con un deposito minimo di 30 euro fino ad un massimo sempre di 30 ed è disponibile fino alle 11:59 del 28 e di nuovo dalle 12:00 dello stesso giorno fino alle 11:59 del 5 Ottobre. In più ho ricevuto gratuitamente uno starcode di 10 euro già riscosso.

  L'ideale sarebbe depositare il massimo e cioè 60 euro per riceverne 30 con volume di giocata di 1x.

  Een paar dagen geleden stuurden ze me een e-mail voor een bonus van 50% met een minimale storting van 30 euro tot een maximum van 30 en deze is beschikbaar tot 11:59 op de 28e en opnieuw vanaf 12:00 op dezelfde dag tot 11.59 uur ben op 5 oktober. Bovendien ontving ik een sterrencode van 10 euro die al gratis was ingewisseld.

  Het ideaal zou zijn om het maximale te storten, d.w.z. 60 euro om er 30 te ontvangen met een speelvolume van 1x.

  A few days ago they sent me an email for a 50% bonus with a minimum deposit of 30 euros up to a maximum of 30 and it is available until 11:59 on the 28th and again from 12:00 on the same day until 11.59am on October 5th. Plus I received a 10 euro starcode that had already been redeemed for free.

  The ideal would be to deposit the maximum, i.e. 60 euros to receive 30 with a play volume of 1x.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  leistat28 wrote:

  Qualche giorno fa mi hanno inviato una email per un bonus del 50 % con un deposito minimo di 30 euro fino ad un massimo sempre di 30 ed è disponibile fino alle 11:59 del 28 e di nuovo dalle 12:00 dello stesso giorno fino alle 11:59 del 5 Ottobre. In più ho ricevuto gratuitamente uno starcode di 10 euro già riscosso.

  L'ideale sarebbe depositare il massimo e cioè 60 euro per riceverne 30 con volume di giocata di 1x.

  Ciao leistat! Com'è andata? Hai partecipato poi alla promozione? Raccontaci la tua esperienza e magari di qualche bella vincita. 777

  Leistat28 schreef:

  Een paar dagen geleden stuurden ze me een e-mail voor een bonus van 50% met een minimale storting van 30 euro tot een maximum van 30 en deze is beschikbaar tot 11:59 op de 28e en opnieuw vanaf 12:00 op dezelfde dag tot 11.59 uur ben op 5 oktober. Bovendien ontving ik een sterrencode van 10 euro die al gratis was ingewisseld.

  Het ideaal zou zijn om het maximale te storten, d.w.z. 60 euro om er 30 te ontvangen met een speelvolume van 1x.

  Hallo leistat! Hoe ging het? Heb je dan meegedaan aan de actie? Vertel ons over je ervaringen en misschien over enkele mooie overwinningen. 777

  leistat28 wrote:

  A few days ago they sent me an email for a 50% bonus with a minimum deposit of 30 euros up to a maximum of 30 and it is available until 11:59 on the 28th and again from 12:00 on the same day until 11.59am on October 5th. Plus I received a 10 euro starcode that had already been redeemed for free.

  The ideal would be to deposit the maximum, i.e. 60 euros to receive 30 with a play volume of 1x.

  Hello leistat! How did it go? Did you then participate in the promotion? Tell us about your experience and maybe about some nice wins. 777

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  leistat28 wrote:

  L'ideale sarebbe depositare il massimo e cioè 60 euro per riceverne 30 con volume di giocata di 1x.

  Quei bonus con requisito 1x sono veramente una manna! :)

  Stars li offre di tanto in tanto e anche Eurobet lo fa...Snai è qualche tempo che non si sta più dando da fare.

  Credo che solo da noi si trovano offerte del genere...

  Leistat28 schreef:

  Het ideaal zou zijn om het maximale te storten, d.w.z. 60 euro om er 30 te ontvangen met een speelvolume van 1x.

  Die 1x vereiste bonussen zijn echt een geschenk uit de hemel! :)

  Stars biedt ze van tijd tot tijd aan en Eurobet doet dat ook... Snai heeft het al een tijdje niet meer druk.

  Ik geloof dat je alleen hier dit soort aanbiedingen kunt vinden...

  leistat28 wrote:

  The ideal would be to deposit the maximum, i.e. 60 euros to receive 30 with a play volume of 1x.

  Those 1x requirement bonuses are truly a godsend! :)

  Stars offers them from time to time and Eurobet does too... Snai hasn't been busy for some time now.

  I believe that only here you can find offers like this...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sì ho partecipato ad entrambe le promozioni e anche a quella di Eurobet ma alla fine non sono riuscito a vincere nulla di che. Al massimo qualche dieci euro e qualcosa su Pokerstar. Figuratevi che ho depositato su Pokerstar in totale 74 euro per ricevere entrambi i bonus ed ora ne ho 72. In più ho riscattato due star code di cui uno di 10 e uno di 5 per il mio compleanno e nulla poi appena ho vinto un 10 euro o poco più su Starburst e Aloha come di consueto sono iniziate le serie negative pur giocando al minimo bet.

  Certo le promozioni sul deposito di Pokerstar sono molto buone però sullle loro slots almeno per quanto mi riguarda c'è ben poco da divertirsi :)

  Ja, ik heb aan beide promoties deelgenomen en ook aan die van Eurobet, maar uiteindelijk heb ik niets belangrijks kunnen winnen. Hooguit een paar tientjes en zo op Pokerstar. Stel je voor dat ik in totaal 74 euro op Pokerstar heb gestort om beide bonussen te ontvangen en nu heb ik er 72. Plus ik heb twee stercodes ingewisseld, één van 10 en één van 5 voor mijn verjaardag en daarna niets zodra ik een 10 euro of iets meer over Starburst en Aloha, zoals gewoonlijk begonnen de negatieve strepen ondanks het spelen met de minimale inzet.

  Natuurlijk zijn de promoties op de Pokerstar-storting erg goed, maar op hun slots valt er wat mij betreft in ieder geval weinig te genieten :)

  Yes I participated in both promotions and also the Eurobet one but in the end I didn't manage to win anything significant. At most a few ten euros and something on Pokerstar. Imagine that I deposited a total of 74 euros on Pokerstar to receive both bonuses and now I have 72. Plus I redeemed two star codes, one of 10 and one of 5 for my birthday and then nothing as soon as I won a 10 euro or a little more on Starburst and Aloha, as usual, the negative streaks began despite playing at the minimum bet.

  Of course the promotions on the Pokerstar deposit are very good but on their slots at least as far as I'm concerned there is very little to enjoy :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao a tutti :)

  Purtroppo ultimamente ho avuto poco tempo per postare qui sul forum...

  Comunque volevo segnalare che sul sito di pokerstars ci sono svariate promozioni che spesso non vengono notificate per email.

  Recentemente, in occasione di halloween, hanno offerto tre promo con il 30% in realbonus sui depositi da 40 euro...erano 12 euro gli euro aggiunti istantaneamente.

  Pokerstars sta allargando la propria offerta sui giochi del casinò e sulle scommesse diversificando il core business.

  Le loro proposte mi sembrano interessanti e soprattutto molto generose visto che i bonus assegnati hanno requisito di puntata pari a uno.

  Hallo iedereen :)

  Helaas heb ik de laatste tijd weinig tijd gehad om hier op het forum te posten...

  Ik wilde er echter op wijzen dat er op de pokerstarssite verschillende promoties zijn die vaak niet per e-mail worden gemeld.

  Onlangs, ter gelegenheid van Halloween, boden ze drie promo's aan met een echte bonus van 30% op stortingen van 40 euro...er werd onmiddellijk 12 euro toegevoegd.

  Pokerstars breidt zijn aanbod van casinospellen en weddenschappen uit door zijn kernactiviteiten te diversifiëren.

  Hun voorstellen lijken mij interessant en vooral erg genereus, aangezien de toegekende bonussen een inzetvereiste van één hebben.

  Hi everyone :)

  Unfortunately I haven't had much time to post here on the forum lately...

  However, I wanted to point out that on the pokerstars site there are various promotions that are often not notified by email.

  Recently, on the occasion of Halloween, they offered three promos with 30% real bonus on deposits of 40 euros...there were 12 euros added instantly.

  Pokerstars is expanding its offering of casino games and betting by diversifying its core business.

  Their proposals seem interesting to me and above all very generous given that the bonuses awarded have a wagering requirement of one.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao :)

  Qualcuno sta partecipando alle missioni sul casinò di Pokerstars?

  Ce ne sono alcune che è piuttosto difficile sbloccare ma altre, come le casinò challenges, che richiedono requisiti alla portata di tutti.

  Giocando 5 euro alle slot, 5 al blackjack e altrettanti alla roulette a al live dealer si ottengono rispettivamente 4 ticket per partecipare a 4 tornei allin shutout con 500 euro di montepremi in bonus ciascuno.

  Le missioni sono giornalieri e i ticket acquisiti valgono per i tornei del giorno successivo.

  Completando 5 e 10 missioni nella settimana si ottengono ulteriori possibilità di partecipare alla vincita dei bonus del lunedi successivo.

  A chi gioca abitualmente ai casinò consiglio fortemente questa promo grazie alla quale, senza neanche troppi sforzi, si riescono a racimolare diversi bonus.

  I bonus hanno requisito di giocata pari ad uno e possono essere utilizzati su qualsiasi gioco della piattaforma.

  HOI :)

  Doet er iemand mee aan de casinomissies van Pokerstars?

  Sommige zijn vrij moeilijk te ontgrendelen, maar andere, zoals de casino-uitdagingen, vereisen vereisten die binnen ieders bereik liggen.

  Door 5 euro te spelen op slots, 5 euro op blackjack en hetzelfde bedrag op roulette en bij de live dealer krijg je respectievelijk 4 tickets om deel te nemen aan 4 all-in shutout-toernooien met elk 500 euro aan bonusprijzengeld.

  De missies zijn dagelijks en de gekochte tickets zijn geldig voor de toernooien van de volgende dag.

  Door 5 en 10 missies in de week te voltooien, krijg je nog meer kansen om deel te nemen aan het winnen van de bonussen van de volgende maandag.

  Aan degenen die regelmatig casino's spelen, raad ik deze promo ten zeerste aan, waardoor je zonder al te veel moeite verschillende bonussen kunt verzamelen.

  De bonussen hebben een playthrough-vereiste van één en kunnen bij elk spel op het platform worden gebruikt.

  HI :)

  Is anyone participating in the Pokerstars casino missions?

  There are some that are quite difficult to unlock but others, such as the casino challenges, which require requirements that are within everyone's reach.

  By playing 5 euros on slots, 5 on blackjack and the same amount on roulette and at the live dealer you will respectively get 4 tickets to participate in 4 all-in shutout tournaments with 500 euros in bonus prize money each.

  The missions are daily and the tickets purchased are valid for the next day's tournaments.

  By completing 5 and 10 missions in the week you get further chances to participate in winning the following Monday's bonuses.

  To those who regularly play casinos, I strongly recommend this promo thanks to which, without even too much effort, you can collect various bonuses.

  The bonuses have a playthrough requirement of one and can be used on any game on the platform.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Alle missioni per gli all-in shootout ci partecipo raramente perché almeno io ricordo di aver vinto solo una volta qualche euro. Partecipo spesso a quelle degli Spin & Go ma le vincite sono davvero ridicole mentre le altre non fanno proprio per me perché sinceramente le trovo poco stimolanti. Fatto sta che ultimamente va sempre peggio sia sulle loro slots sia ai tornei e non aggiungo altro :)

  Ik doe zelden mee aan all-in shootout-missies, omdat ik me tenminste kan herinneren dat ik maar één keer een paar euro heb gewonnen. Ik doe vaak mee aan Spin & Go-spellen, maar de winsten zijn echt belachelijk, terwijl de andere niet echt voor mij zijn, omdat ik ze eerlijk gezegd niet erg stimulerend vind. Feit is dat de zaken de laatste tijd steeds erger worden, zowel op hun slots als in toernooien, en ik zal niets anders toevoegen :)

  I rarely participate in all-in shootout missions because at least I remember having only won a few euros once. I often participate in Spin & Go games but the winnings are really ridiculous while the others aren't really for me because I honestly find them not very stimulating. The fact is that lately things are getting worse and worse both on their slots and in tournaments and I won't add anything else :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao leistat :)

  Sono riuscito a partecipare per una settimana di seguito agli allin shootout e lunedi scorso ho preso un bonus da circa 60 euro arrivando secondo. Nelle estrazioni precedenti ero riuscito a vincere solo bonus minori da 1,30 euro...quattro o cinque volte.

  Alle slot gioco a Starburst o a Flowers (giocando a 13 linee), blackjack e roulette gioco numeri secchi alle puntate più basse.

  In questo modo mantengo il bilancio quasi inalterato e accumulo ingressi giornalieri e settimanali all'allin shootout.

  Agli spinandgo gioco raramente ma solo per divertimento ma utilizzo la loro sezione delle scommesse.

  Pokerstars sta diventando per me un punto di riferimento e spero che riescano a mantenere queste loro promo...magari aggiungerne di altre :)

  La fortuna al gioco va a periodi quindi spero che a breve riuscirai a postare qualche bella vincita ;)

  Hoi Leistat :)

  Het lukte mij om een week op rij mee te doen aan de allin shootout en afgelopen maandag kreeg ik voor mijn tweede plaats een bonus van zo'n 60 euro. Bij eerdere trekkingen had ik slechts kleine bonussen van 1,30 euro weten te winnen... vier of vijf keer.

  Bij de slots speel ik Starburst of Flowers (met 13 lijnen), blackjack en roulette speel ik droge getallen tegen de laagste inzet.

  Op deze manier houd ik het budget vrijwel ongewijzigd en verzamel ik dagelijkse en wekelijkse inzendingen voor de allin shootout.

  Bij Spinandgo speel ik zelden, maar gewoon voor de lol, maar ik gebruik hun gokgedeelte.

  Pokerstars wordt voor mij een referentiepunt en ik hoop dat ze erin slagen deze promo's te behouden...misschien nog meer toe te voegen :)

  Gokgeluk komt met periodes, dus ik hoop dat je binnenkort een aantal mooie winsten kunt boeken;)

  Hi leistat :)

  I managed to participate in the allin shootout for a week in a row and last Monday I got a bonus of around 60 euros for coming second. In previous draws I had only managed to win minor bonuses of 1.30 euros... four or five times.

  At the slots I play Starburst or Flowers (playing 13 lines), blackjack and roulette I play dry numbers at the lowest stakes.

  In this way I keep the budget almost unchanged and accumulate daily and weekly entries to the allin shootout.

  At spinandgo I rarely play but just for fun but I use their betting section.

  Pokerstars is becoming a point of reference for me and I hope they manage to maintain these promos...maybe add more :)

  Gambling luck comes in periods so I hope you'll be able to post some nice wins soon ;)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  Casinista932 wrote:

  Ciao leistat :)

  Sono riuscito a partecipare per una settimana di seguito agli allin shootout e lunedi scorso ho preso un bonus da circa 60 euro arrivando secondo. Nelle estrazioni precedenti ero riuscito a vincere solo bonus minori da 1,30 euro...quattro o cinque volte.

  Alle slot gioco a Starburst o a Flowers (giocando a 13 linee), blackjack e roulette gioco numeri secchi alle puntate più basse.

  In questo modo mantengo il bilancio quasi inalterato e accumulo ingressi giornalieri e settimanali all'allin shootout.

  Agli spinandgo gioco raramente ma solo per divertimento ma utilizzo la loro sezione delle scommesse.

  Pokerstars sta diventando per me un punto di riferimento e spero che riescano a mantenere queste loro promo...magari aggiungerne di altre :)

  La fortuna al gioco va a periodi quindi spero che a breve riuscirai a postare qualche bella vincita ;)

  Complimenti per la vincita Casinista932 e ad maiora sempre! Quando vuoi e puoi metti qualche screenshot delle tue vincite mi raccomando! 777

  Casinista932 schreef:

  Hoi Leistat :)

  Het lukte mij om een week op rij mee te doen aan de allin shootout en afgelopen maandag kreeg ik voor mijn tweede plaats een bonus van zo'n 60 euro. Bij eerdere trekkingen had ik slechts kleine bonussen van 1,30 euro weten te winnen... vier of vijf keer.

  Bij de slots speel ik Starburst of Flowers (met 13 lijnen), blackjack en roulette speel ik droge getallen tegen de laagste inzet.

  Op deze manier houd ik het budget vrijwel ongewijzigd en verzamel ik dagelijkse en wekelijkse inzendingen voor de allin shootout.

  Bij Spinandgo speel ik zelden, maar gewoon voor de lol, maar ik gebruik hun gokgedeelte.

  Pokerstars wordt voor mij een referentiepunt en ik hoop dat ze erin slagen deze promo's te behouden...misschien nog meer toe te voegen :)

  Gokgeluk komt met periodes, dus ik hoop dat je binnenkort een aantal mooie winsten kunt boeken;)

  Gefeliciteerd met de overwinning van Casinista932 en nog veel meer! Wanneer je maar wilt en kunt, kun je een paar screenshots van je winst posten, alsjeblieft! 777

  Casinista932 wrote:

  Hi leistat :)

  I managed to participate in the allin shootout for a week in a row and last Monday I got a bonus of around 60 euros for coming second. In previous draws I had only managed to win minor bonuses of 1.30 euros... four or five times.

  At the slots I play Starburst or Flowers (playing 13 lines), blackjack and roulette I play dry numbers at the lowest stakes.

  In this way I keep the budget almost unchanged and accumulate daily and weekly entries to the allin shootout.

  At spinandgo I rarely play but just for fun but I use their betting section.

  Pokerstars is becoming a point of reference for me and I hope they manage to maintain these promos...maybe add more :)

  Gambling luck comes in periods so I hope you'll be able to post some nice winnings soon ;)

  Congratulations on the Casinista932 win and always more! Whenever you want and can, post some screenshots of your winnings, please! 777

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  korokoro wrote:

  Complimenti per la vincita Casinista932 e ad maiora sempre! Quando vuoi e puoi metti qualche screenshot delle tue vincite mi raccomando! 777

  Ciao korokoro,

  In effetti tra giovedi scorso e ieri qualche buona vincita l'ho anche fatta alla slot Dead or Alive della Netent ma su Planetwin365 e non ho gli screenshot :/

  Se non ricordo male c'e' un thread qui sul forum in italiano dove alcuni di noi già hanno fatto buone vincite su quella slot.

  Korokoro schreef:

  Gefeliciteerd met de overwinning van Casinista932 en nog veel meer! Wanneer je maar wilt en kunt, kun je een paar screenshots van je winst posten, alsjeblieft! 777

  Hallo korokoro,

  Sterker nog, tussen afgelopen donderdag en gisteren heb ik ook een aantal goede winsten behaald op de Netent Dead or Alive slot, maar op Planetwin365 en ik heb de screenshots niet :/

  Als ik het me goed herinner, is er hier op het forum een draad in het Italiaans waarin sommigen van ons al goede winsten hebben gemaakt op die gokkast.

  korokoro wrote:

  Congratulations on the Casinista932 win and always more! Whenever you want and can, post some screenshots of your winnings, please! 777

  Hi korokoro,

  In fact, between last Thursday and yesterday I also made some good wins on the Netent Dead or Alive slot but on Planetwin365 and I don't have the screenshots :/

  If I remember correctly there is a thread here on the forum in Italian where some of us have already made good winnings on that slot.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Si ci sono degli screenshot vincenti di Dead or Alive di cui solo uno mio..gli altri sono più consistenti :)

  Qualche giorno fa ho ricevuto un emai nella quale c'era scritto che è possibile giocare nella versione flash ma a quanto pare no.

  Proprio ieri mi sono collegato sulla piattaforma ed ho trovato un bonus sul deposito. In pratica depositando 30 ricevo 5 di bonus e 2 ticket di 1 euro per gli Spin&Go. La promozione è valida fino al 10 Dicembre. Appena posso ne approfitto anche se avrei di sicuro preferito un bonus del 50 % sul deposito. Ma vbb sempre meglio di nulla wink

  Ja, er zijn enkele winnende screenshots van Dead or Alive, waarvan er slechts één van mij is... de andere zijn consistenter :)

  Een paar dagen geleden ontving ik een e-mail waarin stond dat het mogelijk is om in de flashversie te spelen, maar blijkbaar niet.

  Gisteren logde ik in op het platform en vond een stortingsbonus. In de praktijk ontvang ik bij een storting van 30,- 5 bonussen en 2 kaartjes van 1 euro voor de Spin&Go's. De actie is geldig tot en met 10 december. Ik zal er zo snel mogelijk van profiteren, ook al had ik zeker liever een stortingsbonus van 50% gehad. Maar het is nog steeds beter dan niets wink

  Yes, there are some winning screenshots from Dead or Alive, only one of which is mine... the others are more consistent :)

  A few days ago I received an email in which it was written that it is possible to play in the flash version but apparently not.

  Just yesterday I logged on to the platform and found a deposit bonus. In practice, by depositing 30 I receive 5 bonuses and 2 tickets of 1 euro for the Spin&Gos. The promotion is valid until December 10th. I'll take advantage of it as soon as I can even though I would certainly have preferred a 50% deposit bonus. But it's still better than nothing wink

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling