Een beursnotering: een verplichte keuze om te overleven

845
bekeken
1
reageer
Laatste post geleden 3 maanden geleden door Casinista932
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • HOI, We praten steeds vaker over verantwoord spelen, over middelen die moeten worden geïnvesteerd om gokverslavingen onder controle te houden en te beteugelen. Adm, de instantie die de goksector in...

  Lees
 • Lucky Owl Casino – Exclusieve bonus zonder storting Alleen voor nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 25 Hoe de bonus te claimen : Spelers moeten zich registreren via onze LINK , naar de kassier gaan...

  Lees
 • Casino Extreme - Exclusief $ 340 mei-freerolltoernooi VS oké! Prijzenpot: $ 340 Alleen beschikbaar in de Instant Play-versie! Moet een account in USD hebben - JA Toernooinaam: LCBEX1MAY23 De beste 3...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao,

  È da poco uscito il resoconto mensile di febbraio relativo alla raccolta (denaro giocato) e la spesa (denaro incassato dai bookmakers) sulle scommesse sportive in Italia. Sono cifre interessanti, in costante aumento e gran parte di questo denaro finisce nelle tasche di sei società, due di queste appartengono allo stesso gruppo. L'acquisizione di Planetwin365 da parte di Lottomatica, anche se non ancora finalizzata, rende questo operatore leader indiscusso nel segmento delle scommesse sportive , online e nelle sale, con il 35% del mercato.

  Tutto questo è stato possibile perché Lottomatica, azienda quotata in borsa, ha i mezzi finanziari e gli strumenti per portare termine operazioni importanti che le permettono di avere l'egemonia sul mercato.

  L'operazione di acquisizione su sks365 (planetwin365) verrà finanziata in gran parte da un emissione obbligazionaria da 500 milioni e minor misura da denaro in cassa.

  Tutte questo per dire cosa...

  Che esistono tante piccole società del gaming che operano in Italia che finora si sono sparite le briciole di un mercato del gioco comunque ricco.

  Società che faranno fatica a riorganizzarsi per mantenere ed accrescere la propria quota di mercato, pagare la nuova concessione di gioco, ridurre il numero delle skin etc.

  Questo non perché non siano brillanti, innovative o mal gestite ma semplicemente perché non dispongono di risorse economiche importanti.

  E lo so...la storia si ripete...

  Il denaro non dovrebbe contare ma è questa la realtà...ma passiamo oltre...

  In questa situazione la decisione, dove possibile, di quotarsi in borsa potrebbe rappresentare una soluzione.

  Mi pare di aver letto che le procedure per l'accesso alla quotazione in borsa siano state semplificate e che il governo sostenga parte dei costi attraverso dei bonus in crediti di imposta.

  In realtà non so quanto questa strada sia percorribile ma c'è e andrebbe comunque valutata.

   

   

  HOI,

  Het maandrapport over februari met betrekking tot de inning (gespeeld geld) en besteding (geld ingezameld door bookmakers) aan sportweddenschappen in Italië is zojuist vrijgegeven. Het zijn interessante cijfers, die voortdurend stijgen en een groot deel van dit geld belandt in de zakken van zes bedrijven, waarvan er twee tot dezelfde groep behoren. De overname van Planetwin365 door Lottomatica, hoewel nog niet afgerond, maakt deze operator tot de onbetwiste leider in het segment sportweddenschappen, online en in theaters, met 35% van de markt.

  Dit alles was mogelijk omdat Lottomatica, een beursgenoteerd bedrijf, over de financiële middelen en instrumenten beschikt om belangrijke operaties uit te voeren die het mogelijk maken een hegemonie op de markt te verwerven.

  De acquisitieoperatie op sks365 (planetwin365) zal grotendeels worden gefinancierd door een obligatie-uitgifte van 500 miljoen en in mindere mate door contant geld.

  Dit alles om te zeggen wat...

  Dat er in Italië veel kleine kansspelbedrijven actief zijn waarvan tot nu toe de kruimels van een nog steeds rijke kansspelmarkt zijn verdwenen.

  Bedrijven die moeite zullen hebben om zichzelf te reorganiseren om hun marktaandeel te behouden en te vergroten, de nieuwe gamingconcessie te betalen, het aantal skins te verminderen, enz.

  Dit komt niet omdat ze niet briljant, innovatief of slecht beheerd zijn, maar simpelweg omdat ze niet over aanzienlijke economische middelen beschikken.

  En ik weet het... de geschiedenis herhaalt zich...

  Geld zou er niet toe moeten doen, maar dat is de realiteit... maar laten we verder gaan...

  In deze situatie zou het besluit om waar mogelijk een beursnotering te doen een oplossing kunnen bieden.

  Ik meen te hebben gelezen dat de procedures voor toegang tot de beursnotering zijn vereenvoudigd en dat de overheid een deel van de kosten ondersteunt door middel van belastingkredieten.

  In werkelijkheid weet ik niet hoe levensvatbaar dit pad is, maar het is er en moet nog steeds worden geëvalueerd.

  HI,

  The monthly report for February relating to the collection (money played) and spending (money collected by bookmakers) on sports betting in Italy has just been released. These are interesting figures, constantly increasing and a large part of this money ends up in the pockets of six companies, two of which belong to the same group. The acquisition of Planetwin365 by Lottomatica, although not yet finalized, makes this operator the undisputed leader in the sports betting segment, online and in theaters, with 35% of the market.

  All this was possible because Lottomatica, a company listed on the stock exchange, has the financial means and tools to complete important operations that allow it to have hegemony on the market.

  The acquisition operation on sks365 (planetwin365) will be financed largely by a 500 million bond issue and to a lesser extent by cash in hand.

  All this to say what...

  That there are many small gaming companies operating in Italy that so far the crumbs of a still rich gaming market have disappeared.

  Companies that will struggle to reorganize themselves to maintain and increase their market share, pay for the new gaming concession, reduce the number of skins, etc.

  This is not because they are not brilliant, innovative or poorly managed but simply because they do not have significant economic resources.

  And I know...history repeats itself...

  Money shouldn't matter but that's the reality... but let's move on...

  In this situation, the decision, where possible, to list on the stock exchange could represent a solution.

  I think I have read that the procedures for accessing the stock exchange listing have been simplified and that the government supports part of the costs through tax credit bonuses.

  In reality I don't know how viable this path is but it is there and should still be evaluated.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling