STANLEYBET.IT

826
bekeken
6
antwoorden
Laatste post geleden 7 jaar geleden door Casinista932
ROBYNA16
 • Gestart door
 • ROBYNA16
 • Italy Sr.Newbie 18
 • laatste activiteit 10 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ondanks wekenlang heen en weer communiceren met het casino, inclusief hun bevestiging van een terugbetaling, slaagden ze er niet in hun eigen klachtenbeleid te volgen. Dit beleid schetst een periode...

  Lees

  OPGELOST: NINEWIN CASINOGESCHIL

  18 1.04 K
  2 maanden geleden
 • Hallo LCB'ers , Welkom in de wereld van spanning en entertainment, waar elk moment gevuld is met spanning en mogelijkheden! Justbit is meer dan alleen een casino; het is een plek waar elke speler...

  Lees

  Justbit-ondersteuning en klachtenthread

  5 956
  2 maanden geleden
 • Casino Brango - Exclusief $ 340 freeroll-toernooi in april VS oké! Prijzenpot: $ 340 Alleen beschikbaar in de downloadversie! Toernooinaam: LCBRMAR24 De beste 3 plaatsen winnen de prijs Hoe deel te...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao ragazzi...Qualcuno di voi può dirmi se la chat di STANLEYBET.IT è funzionante? Come contattarli urgentemente?

  GRAZIE !

  Hallo allemaal...Kan iemand van jullie mij vertellen of de STANLEYBET.IT-chat werkt? Hoe kunt u hen dringend contacteren?

  BEDANKT !

  Hi guys...Can any of you tell me if the STANLEYBET.IT chat is working? How to contact them urgently?

  THANK YOU !

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao ROBYNA16,

  Ho provato a contattarli ora ma rimane fissa la scritta: "messages are not able to be sent until you are connected to a representative."

  Non c'e' ne un indicatore di coda, ne un tempo di attesa previsto.

  Come sei capitata sul loro sito...c'e' qualche promo interessante?

  Hallo ROBYNA16,

  Ik heb nu geprobeerd contact met hen op te nemen, maar het schrijven blijft: "berichten kunnen pas worden verzonden als u bent verbonden met een vertegenwoordiger."

  Er is geen wachtrij-indicator, noch een verwachte wachttijd.

  Hoe ben je op hun site terechtgekomen... zijn er interessante promo's?

  Hi ROBYNA16,

  I tried to contact them now but the writing remains: "messages are not able to be sent until you are connected to a representative."

  There is neither a queue indicator nor an expected waiting time.

  How did you come across their site... are there any interesting promos?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Il welcome bonus soprattutto per le scommesse sembra abbastanza interessante. Vi viene dato il 100% di bonus entro 24 ore fino ad un massimo di 100 euro, quindi se deposito 100 riceverò 100 di bonus.

  Il deposito minimo per aderire alla promozione è di 10 euro e il bonus va giocato per 10 volte entro 30 giorni e la quota totale sia in singola sia in multipla deve essere minimo di 2. Oltre al welcome bonus c'è la promo dei 10 di bonus ogni settimana per 10 settimane.

  Per maggiori dettagli su queste due promozioni vi invito a dare un occhiata sul sito wink

  De welkomstbonus, vooral voor weddenschappen, lijkt best interessant. Je krijgt binnen 24 uur een bonus van 100% tot een maximum van 100 euro, dus als ik 100 stort, ontvang ik 100 bonus.

  De minimale storting om mee te doen aan de promotie is 10 euro en de bonus moet binnen 30 dagen 10 keer worden gespeeld en het totale quotum, zowel enkelvoudig als meervoudig, moet minimaal 2 zijn. Naast de welkomstbonus is er de promobonus van 10% elke week gedurende 10 weken.

  Voor meer details over deze twee promoties nodig ik u uit om een kijkje te nemen op de site wink

  The welcome bonus especially for betting seems quite interesting. You are given a 100% bonus within 24 hours up to a maximum of 100 euros, so if I deposit 100 I will receive 100 bonus.

  The minimum deposit to join the promotion is 10 euros and the bonus must be played 10 times within 30 days and the total quota, both single and multiple, must be at least 2. In addition to the welcome bonus there is the 10% promo bonus every week for 10 weeks.

  For more details on these two promotions I invite you to take a look at the site wink

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  L'offerta sarebbe anche buona e la quota minima fissata a due è accettabile ma non so se sono in grado di giocare 10 volte l'ammontare del bonus....specialmente a fine stagione con poche partite ormai a disposizione.

  Ho provato a contattarli tramite webchat ma non ho trovato nessuno a disposizione per fare delle domande.

  Avrei voluto sapere se viene giocato prima il bonus o il deposito ad esempio...leistat28, ne sai qualcosa in più? :)

  Het aanbod zou ook goed zijn en het minimumquotum van twee is acceptabel, maar ik weet niet of ik in staat ben om 10 keer het bedrag van de bonus te spelen... vooral aan het einde van het seizoen met slechts een paar games beschikbaar.

  Ik heb geprobeerd contact met hen op te nemen via webchat, maar kon niemand vinden die beschikbaar was om vragen te stellen.

  Ik had graag willen weten of de bonus of de storting eerst wordt rondgespeeld bijvoorbeeld...leistat28, weet jij nog iets? :)

  The offer would also be good and the minimum quota set at two is acceptable but I don't know if I am capable of playing 10 times the bonus amount... especially at the end of the season with only a few games available.

  I tried contacting them via webchat but couldn't find anyone available to ask questions.

  I would have liked to know if the bonus or the deposit is played first for example...leistat28, do you know anything more? :)

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  No non ho altre info in merito. Comunque la promo è attiva fino al 31 Dicembre 2017 e proverò con un deposito di 10 o al massimo di 20 euro ma non ora.

  Nee, ik heb geen andere informatie hierover. De promo is echter actief tot en met 31 december 2017 en ik ga het proberen met een aanbetaling van 10 of maximaal 20 euro maar nu niet.

  No, I don't have any other information on the matter. However, the promo is active until December 31, 2017 and I will try with a deposit of 10 or at most 20 euros but not now.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Stavo facendo un raffronto tra il loro bonus e quello offerto da Merkurwin.

  Sebbene quello di Stanleybet sia più generoso, perchè si tratta di un 100%+100% diviso in due fasi, i termini temporali in cui bisogna soddisfare i requisiti di scommessa sono più penalizzanti.

  Merkurwin ha lo svantaggio che a parità di quota minima q>=2 richiede anche un minimo di 5 eventi ma c'e' tempo 90 giorni per portare a termine il turnover. E poi il 10% del primo deposito fino a 10 euro è subito giocabile senza vincoli. Le condizioni sono le medesime poiche lo sblocco è fissato ad 1 euro ogni 10 giocati. Certo che 5 eventi, seppur facili, non sono sempre semplici da azzeccare.

  Su Stanleybet è previsto, una volta sbloccato o esaurito il primo bonus, una seconda fase divisa in 10 settimane. In ognuna delle quali è possibile ottenere fino al 25% del giocato per importi pari a 5 o 10 euro a settimana giocando rispettivamente 20 o 40 euro. Per quelle che sono le mie capacità la vedo dura questa seconda opportunità. :D

  Ik maakte een vergelijking tussen hun bonus en die van Merkurwin.

  Hoewel Stanleybet's genereuzer is, omdat het een 100%+100% verdeeld in twee fasen is, zijn de tijdslimieten waarbinnen aan de inzetvereisten moet worden voldaan zwaarder belastend.

  Merkurwin heeft het nadeel dat het bij dezelfde minimale odds q>=2 ook minimaal 5 evenementen vereist, maar er zijn 90 dagen om de omzet te voltooien. En dan is 10% van de eerste storting tot 10 euro direct speelbaar zonder beperkingen. De voorwaarden zijn hetzelfde, aangezien de ontgrendeling is vastgesteld op 1 euro voor elke gespeelde 10. Natuurlijk zijn 5 gebeurtenissen, hoewel gemakkelijk, niet altijd gemakkelijk om goed te doen.

  Op Stanleybet wordt, zodra de eerste bonus is ontgrendeld of uitgeput, een tweede fase verwacht, verdeeld over 10 weken. In elk daarvan is het mogelijk om tot 25% van de inzet te verkrijgen voor bedragen gelijk aan 5 of 10 euro per week door respectievelijk 20 of 40 euro te spelen. Gezien mijn capaciteiten beschouw ik deze tweede kans als een zware opgave. :D

  I was making a comparison between their bonus and the one offered by Merkurwin.

  Although Stanleybet's is more generous, because it is a 100%+100% divided into two phases, the time limits in which the wagering requirements must be met are more penalizing.

  Merkurwin has the disadvantage that with the same minimum odds q>=2 it also requires a minimum of 5 events but there is 90 days to complete the turnover. And then 10% of the first deposit up to 10 euros is immediately playable without constraints. The conditions are the same as the unlock is set at 1 euro for every 10 played. Of course, 5 events, although easy, are not always easy to get right.

  On Stanleybet, once the first bonus has been unlocked or exhausted, a second phase divided into 10 weeks is expected. In each of which it is possible to obtain up to 25% of the bet for amounts equal to 5 or 10 euros per week by playing 20 or 40 euros respectively. Given my abilities, I see this second opportunity as tough. :D

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting