EGBA spoort Europese Unie aan om gemeenschappelijke regels voor online gokken te introduceren

216
March 24th, 2019
Terug EGBA spoort Europese Unie aan om gemeenschappelijke regels voor online gokken te introduceren

De Europese Unie (EU) zou dringend gemeenschappelijke regels moeten vaststellen op het gebied van online gokken. Alle Europese landen kunnen deze regels gebruiken om consumenten beter te beschermen.

Aangezien het grootste deel van de Europese regelgeving alleen op nationaal niveau wordt toegepast en er maar “zeer weinig grensoverschrijdende regels” worden gebruikt, lijkt dit het goede moment om een reeks gezamenlijke regels te introduceren die bindend zijn voor het hele continent...

... vooral omdat het online gokken al 21% van alle gokactiveiten in Europa bestrijkt en er geen passende regelgeving is om spelers adequaat te beschermen – 1% van de spelers ondervindt op dit moment problemen door het gokken.

Ongelijke normen

Dit is de achterliggende intentie van het verzoek dat door de Europese Spel- en Gokvereniging (EGBA) naar buiten werd gebracht. Deze organisatie brengt een aantal verschillende casino-exploitanten samen, zoals bet365, GVC Holdings en Kindred.

Een onderzoek dat vorig jaar in opdracht van de EGBA werd uitgevoerd, onderbouwt het standpunt van de organisatie, in die zin dat het de zwakke punten in de hele Europese markt heeft blootgelegd ten aanzien van ongelijke normen en slecht geïmplementeerde wetgeving.

Het onderzoek toont aan dat er door heel Europa grote verschillen bestaan in de kwaliteit van de gokwetgeving en “dat de regels weinig samenhang vertonen” in de verschillende markten.

Zo is Denemarken het enige land dat aan alle wettelijke normen voldoet en de richtlijnen ter bescherming van consumenten stipt naleeft.

Niet alle spelers genieten gelijke bescherming

Maarten Haijer, de secretaris-generaal van de EGBA, maakt een verhelderende opmerking over het probleem waar ze nu mee te maken hebben:

De uitdagingen zijn overduidelijk: het internet kent geen nationale grenzen, wat betekent dat Europeanen makkelijk kunnen spelen bij goksites die vanuit het buitenland opereren. Hierdoor zijn Europese spelers aan uiteenlopende normen onderworpen op het gebied van consumentenbescherming wanneer ze op internet gokken, met als gevolg dat sommige spelers beter beschermd zijn dan anderen.

Haijer, wiens organisatie de EU al eerder opriep tot het nemen van actie, legt voorts uit dat een reeks gemeenschappelijke regels zeer gunstig zou zijn...

... omdat zij kunnen helpen bij het vaststellen van consistente beschermingsmaatregelen voor spelers die online gokken. Hier is grote behoefte aan om iedereen, d.w.z. alle Europese burgers – maar nog belangrijker kwetsbare groepen als minderjarigen en probleemgokkers, te kunnen beschermen.

Eén enkel stel regels is ook gunstig voor de bedrijven van onze leden: het schept meer duidelijkheid en vermindert de kosten en risico’s die ze lopen omdat er 28 verschillende, en soms tegenstrijdige, soorten regels moeten worden nageleefd”, concludeerde hij.

Oproep om nu in actie te komen

Een enquête die in december 2018 werd afgenomen, toont aan dat de pogingen die zijn gedaan op het gebied van consumentenbescherming ernstig tekort zijn geschoten omdat de wijze van invoering aan de afzonderlijke lidstaten was overgelaten...

... en dat deze problemen gemakkelijk overwonnen kunnen worden door op zijn minst een aantal standaard veiligheidsmaatregelen te introduceren die “ook nergens anders in de EU zijn vastgesteld.”

De EGBA is van mening dat als de EU serieus van plan is om één digitale markt te creëren die ook goed functioneert, zij ervoor moet zorgen dat alle spelers overal gelijke bescherming genieten – en dat dit niet zou moeten afhangen van het land waar die spelers wonen.

Bron:

EGBA calls for common iGaming rulebook in EU”, 18 maart 2019.

“gemeenschappelijke regels die bindend zijn voor het hele Europese content”

Wettelijk & Maatschappelijk Goknieuws
Terug naar de artikelen
Enjoy $20 free when you sign up at Superior Casino

Zoeken

Zoek Resultaten

Selecteer Taal

English English Italiano Italiano Dutch Dutch

Niet meer tonen

Delen op Facebook

Delen op Twitter

Delen