Herziening van het stortings-/uitbetalingsproces bij MrO Casino

1,046
bekeken
6
antwoorden
Laatste post geleden 1 dag geleden door grandmastrFLUSH
Markotik
 • Gestart door
 • Markotik
 • Lithuania Admin 7399
 • laatste activiteit 2 uur geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ricky Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - GEEN ONS! Bedrag: 20 gratis spins op Alle Lucky Clovers 5 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich registreren via onze...

  Lees
 • Betaling gedaan Aanbetaling niet ontvangen op 1win-account. Ik denk dat mijn geld verloren is 24 uur is voorbij, maar ik heb mijn gestorte bedrag nog steeds niet ontvangen, help alstublieft Mijn...

  Lees
 • Jackpoty Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen voor nieuwe spelers - spelers uit Duitsland welkom! Bedrag: 150% tot € 500 Hoe krijg ik de bonus: Spelers moeten zich registreren via onze LINK...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

Poll - Zou jij spelen bij MrO Casino?

 • Ja
  37.50% (3)
 • Nee
  0.00% (0)
 • Heb al een account
  50.00% (4)
 • Ander
  12.50% (1)
Totaal Stemmende Leden: 8
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi LCB'ers, 

  Our tester embarked on a new adventure of evaluating a shortlisted rising star at LCB Awards, MrO Casino. As always, the focus is on the registration process, deposit transactions, and withdrawal procedures, including the KYC submission. Highlights:

   

  • Tester of the casino: Juggaloroscoe
  • Date of registering: THU, January 11th, 2024
  • Deposit: $200 in Bitcoin on THU, January 11th, 2024
  • KYC: Driver’s license, a utility bill, and selfie with ID
  • First withdrawal request: $50 in BTC on THU January 25, 2024 – rejected
  • Second withdrawal request: $50 in BTC on MON, February 5th 2024 at 2:00 pm
  • Withdrawal received: February 5th 2024 at 4:00 pm

   

  THE REGISTRATION

  Tester Juggaloroscoe began the registration procedure on Thursday, January 11th, 2024. The sign-up process at MrO Casino is straightforward, and he completed the form without any issues. The registration was smooth and efficient, with details like name, email address, and password. Following the registration, a confirmation email promptly arrived, confirming the membership status of our tester.

  THE DEPOSITING

  followed after a successful registration at MrO Casino on Thursday, January 11th, 2024. Choosing the efficiency and convenience of cryptocurrency, Juggaloroscoe opted to fund his account with $200 in Bitcoin.

  Utilizing the casino's crypto-only cashier, the transaction was seamlessly processed within a matter of minutes. More on that, MrO maintains a policy regarding minimum deposit limits for BTC transactions, ensuring that the lower limit is set at 0.0003 BTC, with a minimum value of $10.

  GAMING

  Engaging in gameplay at this place, Juggaloroscoe explored the diverse range of RTG slots, trying his luck on popular games like Big Cat Links, Crystal Waters, Enchanted Garden, Achilles, Hyper Wins, and Lucky 6.

  However… despite venturing into a variety of games, his gaming session was marked by modest wins and limited success. As his balance gradually dwindled to $50, Juggaloroscoe took the opportunity to test the casino's withdrawal process.

  KYC

  His first withdrawal request on January 25, for $50 in Bitcoin, was rejected due to unverified documents. Juggaloroscoe encountered the imperative Know Your Customer (KYC) process at MrO Casino. The casino emphasized the necessity for ID verification before processing cashout requests.

  Prompted by the KYC procedure, Juggaloroscoe submitted his driver's license, a utility bill, and a selfie holding his ID. 
  The rejection of the withdrawal underscored the casino's commitment to security and legitimacy of all transactions. This experience served as a reminder of the importance of adhering to KYC protocols.

  ANOTHER WITHDRAWAL

  was initiated on February 5, 2024, at 2:00 P.M. To his satisfaction, the withdrawal of his remaining $50 unfolded swiftly, and the funds were seamlessly transferred to his Bitcoin wallet on the very same day at 4:00 P.M.

  It's noteworthy that players at MrO Casino are entitled to a maximum payout of $/€ 4,000.00 per week. In cases where there is a remaining balance, the casino ensures timely disbursements through weekly installments, commencing with $/€ 4,000.00 per week and aligning with individual loyalty statuses.

  CONCLUSION

  We certainly learned a lot about MrO Casino in this exploration, from the seamless and user-friendly registration process to the adept handling of cryptocurrency transactions. We can say that the casino showcased commitment to delivering an enjoyable gaming experience.

  Although Juggaloroscoe's gaming journey resulted in modest wins, the transparent and swift withdrawal processes on two separate occasions (without and with KYC) underscored the casino's reliability and dedication to customer satisfaction.
  We hope you found this exploration informative and thank you for watching. Take care and enjoy your gaming responsibly!

  Full report: https://lcb.org/news/mro-casino-jamboree-from-kyc-chaos-to-swift-50-bitcoin-payout

  Hallo LCB'ers,

  Onze tester begon aan een nieuw avontuur: het evalueren van een rijzende ster op de shortlist van de LCB Awards, MrO Casino. Zoals altijd ligt de nadruk op het registratieproces, stortingstransacties en opnameprocedures, inclusief de KYC-indiening. Hoogtepunten:

  • Tester van het casino: Juggaloroscoe
  • Datum inschrijving: donderdag 11 januari 2024
  • Storting: $200 in Bitcoin op donderdag 11 januari 2024
  • KYC: Rijbewijs, een energierekening en selfie met ID
  • Eerste opnameverzoek: $50 in BTC op donderdag 25 januari 2024 – afgewezen
  • Tweede opnameverzoek: $50 in BTC op maandag 5 februari 2024 om 14:00 uur
  • Ontvangen intrekking: 5 februari 2024 om 16.00 uur

  DE REGISTRATIE

  Tester Juggaloroscoe begon de registratieprocedure op donderdag 11 januari 2024. Het aanmeldingsproces bij MrO Casino is eenvoudig en hij vulde het formulier zonder problemen in. De registratie verliep soepel en efficiënt, met details zoals naam, e-mailadres en wachtwoord. Na de registratie arriveerde er onmiddellijk een bevestigingsmail, waarin de lidmaatschapsstatus van onze tester werd bevestigd.

  DE DEPOSITIE

  gevolgd na een succesvolle registratie bij MrO Casino op donderdag 11 januari 2024. Juggaloroscoe koos voor de efficiëntie en het gemak van cryptocurrency en koos ervoor om zijn account te financieren met $200 in Bitcoin.

  Met behulp van de crypto-only kassier van het casino werd de transactie binnen enkele minuten naadloos verwerkt. Meer daarover hanteert MrO een beleid met betrekking tot minimale stortingslimieten voor BTC-transacties, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de onderlimiet is vastgesteld op 0,0003 BTC, met een minimumwaarde van $10.

  SPELEN

  Tijdens het spelen op deze plek verkende Juggaloroscoe het gevarieerde aanbod aan RTG-slots en beproefde hij zijn geluk in populaire spellen als Big Cat Links, Crystal Waters, Enchanted Garden, Achilles, Hyper Wins en Lucky 6.

  Maar... ondanks dat hij zich aan verschillende spellen waagde, werd zijn spelsessie gekenmerkt door bescheiden overwinningen en beperkt succes. Terwijl zijn saldo geleidelijk daalde tot $ 50, maakte Juggaloroscoe van de gelegenheid gebruik om het opnameproces van het casino te testen.

  KYC

  Zijn eerste opnameverzoek op 25 januari, voor $50 in Bitcoin, werd afgewezen vanwege niet-geverifieerde documenten. Juggaloroscoe kwam bij MrO Casino het dwingende Know Your Customer (KYC) proces tegen. Het casino benadrukte de noodzaak van ID-verificatie voordat uitbetalingsverzoeken worden verwerkt.

  Naar aanleiding van de KYC-procedure diende Juggaloroscoe zijn rijbewijs, een energierekening en een selfie met zijn identiteitsbewijs in.
  De afwijzing van de opname onderstreepte de toewijding van het casino aan de veiligheid en legitimiteit van alle transacties. Deze ervaring herinnerde ons aan het belang van het naleven van de KYC-protocollen.

  NOG EEN INTREKKING

  werd gestart op 5 februari 2024 om 14.00 uur. Tot zijn tevredenheid verliep de opname van zijn resterende $50 snel en werd het geld dezelfde dag om 16.00 uur naadloos overgemaakt naar zijn Bitcoin-portemonnee.

  Opvallend is dat spelers bij MrO Casino recht hebben op een maximale uitbetaling van € 4.000,- per week. In gevallen waarin er een resterend saldo is, zorgt het casino voor tijdige uitbetalingen door middel van wekelijkse termijnen, beginnend met $/€ 4.000,00 per week en afgestemd op de individuele loyaliteitsstatussen.

  CONCLUSIE

  We hebben tijdens deze verkenning zeker veel geleerd over MrO Casino, van het naadloze en gebruiksvriendelijke registratieproces tot de bekwame afhandeling van cryptocurrency-transacties. We kunnen zeggen dat het casino blijk gaf van inzet voor het leveren van een plezierige spelervaring.

  Hoewel het speltraject van Juggaloroscoe resulteerde in bescheiden winsten, onderstreepten de transparante en snelle opnameprocessen bij twee afzonderlijke gelegenheden (zonder en met KYC) de betrouwbaarheid en toewijding van het casino aan klanttevredenheid.
  We hopen dat je deze verkenning informatief vond en bedankt voor het kijken. Wees voorzichtig en geniet op een verantwoorde manier van gamen!

  Volledig rapport: https://lcb.org/news/mro-casino-jamboree-from-kyc-chaos-to-swift-50-bitcoin-payout

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi LCB-ers, video report added to the original post. wink

  Hallo LCB-ers, videoverslag toegevoegd aan het originele bericht. wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'll add a little tidbit of information I found out today. Firstly, Mr.O has been nothing but good to me, withdrawals always processed within minutes, plenty of free spins and free chips since I've joined. Lately, I've been having a bit of a rough patch everywhere to be honest. Today I noticed I had 140 comp points which equals $1.40. Played around with it for a while and turned it in to $55. Requested a withdrawal and after 15 minutes noticed the $55 was back in my account. Checked withdrawal logs and it was denied and stated $35 max withdrawal. I thought they must've confused this with a free chip or free spins or maybe I left a few cents in my account before claiming the comp points. Live chat couldn't explain it and told me to email the pitboss.started looking in the dreaded Terms and Conditions and sure enough, max withdrawal from comp point redemption is 25x redeemed amount. Rules are rules, albeit this is a rule I've never seen with comp points. Rerequested $35 and it was processed almost instantly and the extra $20 was donated to Mr.O's retirement fund. My only complaints would be that they never emailed me about denying the withdrawal and no one could explain why it was denied. I just wanted to warn anyone else not to redeem comp points for a trivial amount like I did or it could be a disaster, $20 is no big deal but if I would've won the random jackpot I would've been furious. I'll chalk this one up to me not knowing an obscure comp point rule that I've never encountered. But rules are rules and I understand. 

  Ik zal een klein stukje informatie toevoegen die ik vandaag heb ontdekt. Ten eerste is Mr.O alleen maar goed voor me geweest, opnames zijn altijd binnen enkele minuten verwerkt, veel gratis spins en gratis fiches sinds ik lid ben. Eerlijk gezegd heb ik de laatste tijd overal een beetje last van. Vandaag merkte ik dat ik 140 comp-punten had, wat gelijk staat aan $ 1,40. Ik heb er een tijdje mee gespeeld en het omgezet in $ 55. Ik heb een opname aangevraagd en merkte na 15 minuten dat de $ 55 weer op mijn rekening stond. Ik controleerde de opnamelogboeken en deze werd geweigerd en vermeldde een maximale opname van $ 35. Ik dacht dat ze dit verwarden met een gratis chip of gratis spins, of misschien liet ik een paar cent op mijn account staan voordat ik de comppunten claimde. Livechat kon het niet uitleggen en vertelde me dat ik de pitboss moest e-mailen. Ik begon in de gevreesde Algemene Voorwaarden te kijken en ja hoor, de maximale opname uit de inwisseling van comppunten is 25x het ingewisselde bedrag. Regels zijn regels, al is dit een regel die ik nog nooit met comp-punten heb gezien. Ik vroeg $35 aan en het werd vrijwel onmiddellijk verwerkt en de extra $20 werd gedoneerd aan het pensioenfonds van Mr.O. Mijn enige klacht zou zijn dat ze mij nooit een e-mail hebben gestuurd over het weigeren van de opname en dat niemand kon uitleggen waarom deze werd geweigerd. Ik wilde iedereen waarschuwen om comp-punten niet in te wisselen voor een onbeduidend bedrag zoals ik deed, anders zou het een ramp kunnen zijn. $ 20 is geen probleem, maar als ik de willekeurige jackpot had gewonnen zou ik woedend zijn geweest. Ik zal dit aan mij opschrijven, zonder een obscure comp-puntregel te kennen die ik nog nooit ben tegengekomen. Maar regels zijn regels en dat begrijp ik.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi pd77, thank you for sharing your experience with us. I believe that it will surely help someone. thumbs_up

  Hallo pd77, bedankt voor het delen van uw ervaring met ons. Ik geloof dat het zeker iemand zal helpen. thumbs_up

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I will be better able to decide whether or not to play at this casino thanks to LCB's thorough explanation of tester Juggaloroscoe's experience and our member 'pd77's sharing of his.

  Ik zal beter in staat zijn om te beslissen of ik wel of niet in dit casino wil spelen dankzij de grondige uitleg van LCB over de ervaring van tester Juggaloroscoe en het feit dat ons lid 'pd77 de zijne deelt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  In my experience, if the terms are understood and followed, in my, admittedly limited, expereince withdrawing from online casinos I can say with confidence cashing out at Mr. O was an example of how withdrawls should be handled. Support was execellent as well answering all my inquiries quickly and professionally. Easily the most simple, seamless, and fastest withdrawal I've experienced. 

  This type of experience should be the expectation players have of the online casinos they play at.

   

  Furthermore, here is some of my feedback left for Mr O Casino:

  Bumped my rating up for Mr. O’s casino today. Why you wonder? So many of these online casinos that offer numerous no deposit bonuses have a reputation for only hitting jackpots or big wins when there is a max cash out rule in play.

  Granted, I am not a high roller by any means and play the no deposit bonuses more often than I make deposits. I can confirm that hitting jackpots and big wins are possible when wagering a deposit. I got lucky and turned a $50 deposit with a 66% no rules bonus into $800 to withdraw. The variance still seems high, but when you hit - you hit.

  On top of that, if you're verified already and adhere to their T&C’s - no joke - you’ll have your payout freaky fast. Nothing is “INSTANT” - but less than 21 min from withdrawal request to approval to sending funds should qualify as such.

  • 10:28 am - Requested withdrawal.
  • 10:30 am - Received “Withdrawal requested” email and followed the included link to verify the request.
  • 10:38 am - Received “Withdrawal approved” email. 10:49 am - LTC sent to my wallet.

  Other positives:

  • Chat support is responsive and actually answers the question asked in my experience. (You can also request no deposit bonuses from them as well…)
  • $20 minimum withdrawal for us low rollers is a great feature.
  • Can redeem up to 5 no deposit bonuses between deposits (depending on account status - always good idea to check with support that you’ll be able to cash out the no deposit bonus if redeemed).

  In mijn ervaring, als de voorwaarden worden begrepen en nageleefd, en mijn, weliswaar beperkte, ervaring met het opnemen van geld uit online casino's, kan ik met vertrouwen zeggen dat uitbetalen bij Mr. O een voorbeeld was van hoe met geld opnemen moet worden omgegaan. De ondersteuning was uitstekend en beantwoordde al mijn vragen snel en professioneel. Gemakkelijk de meest eenvoudige, naadloze en snelste opname die ik heb meegemaakt.

  Dit soort ervaring zou de verwachting moeten zijn die spelers hebben van de online casino's waar ze spelen.

  Verder is hier een deel van mijn feedback voor Mr O Casino:

  Ik heb vandaag mijn beoordeling voor Mr. O's casino verhoogd. Waarom vraag je je af? Veel van deze online casino's die talloze bonussen zonder storting aanbieden, hebben de reputatie dat ze alleen jackpots of grote winsten behalen als er een maximale uitbetalingsregel geldt.

  Toegegeven, ik ben op geen enkele manier een high roller en speel de bonussen zonder storting vaker dan dat ik stortingen doe. Ik kan bevestigen dat het winnen van jackpots en grote winsten mogelijk is bij het inzetten van een storting. Ik had geluk en veranderde een storting van $ 50 met een bonus zonder regels van 66% in $ 800 om op te nemen. De variantie lijkt nog steeds hoog, maar als je hit, dan hit je.

  Bovendien, als je al bent geverifieerd en je aan hun algemene voorwaarden houdt - geen grapje - zul je je uitbetaling bizar snel ontvangen. Niets is “INSTANT” – maar minder dan 21 minuten vanaf het opnameverzoek tot de goedkeuring en het verzenden van geld zou als zodanig moeten kwalificeren.

  • 10:28 uur - Gevraagde opname.
  • 10:30 uur - E-mail met 'Opname aangevraagd' ontvangen en de meegeleverde link gevolgd om het verzoek te verifiëren.
  • 10:38 uur - E-mail met de melding 'Opname goedgekeurd' ontvangen. 10:49 uur - LTC verzonden naar mijn portemonnee.

  Andere positieve punten:

  • Chatondersteuning is responsief en beantwoordt feitelijk de vraag die in mijn ervaring wordt gesteld. (Je kunt bij hen ook bonussen zonder storting aanvragen...)
  • Een minimale opname van $ 20 is voor ons low rollers een geweldige functie.
  • Kan tot 5 bonussen zonder storting tussen stortingen inwisselen (afhankelijk van de accountstatus - het is altijd een goed idee om bij ondersteuning te controleren of u de bonus zonder storting kunt uitbetalen als deze wordt ingewisseld).

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 20 dagen geleden
142

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht