Omni Slots, Fruits4Real, Whamoo Casino, Spinnalot Casino, Westpoint Casino Ondersteuning en klachtenthread

7,162
bekeken
53
antwoorden
Laatste post geleden 2 maanden geleden door MelissaN
christa-omnislots

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo, Het is tien dagen geleden dat ik mijn uitbetaling heb aangevraagd en ik heb nog geen cent ontvangen. Ze blijven excuses maken en het proces vertragen zonder enige legitieme reden. Deze...

  Lees
 • HOI, De laatste tijd is het onderwerp gokken een veelbesproken onderwerp geworden. Het meest behandelde aspect is altijd datgene dat verband houdt met de bestrijding van kansspelverslaving. En de zin...

  Lees
 • Hallo, ik was aan het bladeren door de "Vragen" op de "Gidsen" pagina hier op LCB en onder de "Waar kan ik hulp krijgen als ik een probleem heb met een casino" vermeldt u dat u een...

  Lees

  OPGELOST: Klachtenformulier

  23 818
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Everyone,

  My name is Christa and I am the Casino Manager at Omni Slots. We would like to welcome you to try our casino with Microgaming, Betsoft and Endorphina software and soon more providers in our assortment.

  If you need help you can always contact our live chat members, send me an email or write your question in this forum.

  Looking forward to see you at Omni Slots.

  Updated 17th November 2018 - Fruits4Real added to the LCB lists.

  Updated 23rd Dec 2020 - Whamoo Casino added to LCB. 

  Updated 7 Dec 2021 - Spinnalot Casino added to LCB.

  Updated 6 Jan 2022 - Westpoint Casino added to LCB

  Hallo iedereen,

  Mijn naam is Christa en ik ben de Casinomanager bij Omni Slots . Wij heten u graag welkom om ons casino met Microgaming, Betsoft en Endorphina software en binnenkort meer aanbieders in ons assortiment te proberen.

  Als je hulp nodig hebt, kun je altijd contact opnemen met onze livechatleden, mij een e-mail sturen of je vraag op dit forum stellen.

  Ik kijk ernaar uit je te zien bij Omni Slots.

  Bijgewerkt op 17 november 2018 - Fruits4Real toegevoegd aan de LCB-lijsten.

  Bijgewerkt op 23 december 2020 - Whamoo Casino toegevoegd aan LCB.

  Bijgewerkt op 7 december 2021 - Spinnalot Casino toegevoegd aan LCB.

  Bijgewerkt op 6 januari 2022 - Westpoint Casino toegevoegd aan LCB

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Christa,

  Firstly welcome to the forum. Thanks for being here to assist our members!

  Hallo Christa,

  Allereerst welkom op het forum. Bedankt dat u hier bent om onze leden te helpen!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Welcome Christa  smiley

  Welkom Christa smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I played in many online casinos but I never experienced a casino like OMNISLOTS!

  I registered an account last May this year. My casino account id is octolimb.
  I deposit an amount of 400 euros with Bitcoin with their 50% promotional bonus offer.
  I took my time playing. It was a streak of luck that won 8069.20 on video slots. I played some more so I can clear the bonus requirements. My final balance is 8671.80 euros.

  They do not have Bitcoin in payout method but they told me I can use Bank, Skrill or Neteller. I attempted Neteller but the payout was declined.

  I also sent verification documents to verifications@omnislots.com as they said in their email. My documents were verified by the casino.

  They were not able to send payments to Nerteller.
  So they asked me to try Bank. I used bank but in their site there is error : 'Unable to proceed with your payout. Iban is invalid'
  This happened many times when I attempted request payout to bank.
  I even called my bank just to double check my IBAN! But the error keeps on showing even after telling it to the casino live chat.
  They did not fix the problem even if the problem is in their system.
  So I requested bank payout of 1000 euros by an email.
  I took a while and a lot of emails but finally they sent the payment to my bank.

  Let me tell you that banks in my place is VERY BAD.
  My Bank asked me to 'data' (Sender name, country of sender, purpose of transfer) so they can release my money.
  So I login to my casino account so I can talk to chat and request it.
  But I was so shocked to see this error : ' There was a problem with the form data. Invalid username or password supplied. player account could not be authenticated.'
  I opened live chat and asked them about it but they keep on closing the chat window. have no choice but to try live chat and get them to answer me. Later on chat told me 'due the breach of our Terms and Condition You account is Closed. As There is nothing I can do for you at the
  Moment, I have to Close your Chat .'

  I am very displeased and very disappointed on how the casino treated me.
  Right now I am frustrated because I cannot get my money released from the bank as I still need the data for it.
  The casino suddenly closed my account with existing balance of 7671.80 euros.
  I am lost for words! How could they say that I breached their terms?
  As far as I know I played fair and followed casino rules. They should at least pay me.

  Ik heb in veel online casino's gespeeld, maar een casino als OMNISLOTS heb ik nog nooit meegemaakt!

  Ik heb afgelopen mei dit jaar een account geregistreerd. Mijn casino-account-ID is octolimb.
  Ik stort een bedrag van 400 euro bij Bitcoin met hun 50% promotiebonusaanbieding.
  Ik nam de tijd om te spelen. Het was een gelukstreffer die 8069,20 won op videoslots. Ik heb nog wat gespeeld, zodat ik aan de bonusvereisten kan voldoen. Mijn eindsaldo is 8671,80 euro.

  Ze hebben geen Bitcoin als uitbetalingsmethode, maar ze vertelden me dat ik Bank, Skrill of Neteller kan gebruiken. Ik heb Neteller geprobeerd, maar de uitbetaling werd geweigerd.

  Ik heb ook verificatiedocumenten gestuurd naar verificaties@omnislots.com, zoals ze in hun e-mail zeiden. Mijn documenten zijn geverifieerd door het casino.

  Ze konden geen betalingen naar Nerteller sturen.
  Dus vroegen ze me om Bank te proberen. Ik heb de bank gebruikt, maar op hun site staat de foutmelding: 'Kan niet doorgaan met uw uitbetaling. Iban is ongeldig'
  Dit gebeurde vele malen toen ik probeerde uitbetaling aan te vragen bij de bank.
  Ik heb zelfs mijn bank gebeld om mijn IBAN nog eens te controleren! Maar de fout blijft verschijnen, zelfs nadat u dit aan de livechat van het casino hebt verteld.
  Ze hebben het probleem niet opgelost, ook al zit het probleem in hun systeem.
  Daarom heb ik per e-mail een uitbetaling van 1000 euro bij de bank aangevraagd.
  Het duurde een tijdje en veel e-mails, maar uiteindelijk stuurden ze de betaling naar mijn bank.

  Laat me je vertellen dat de banken in mijn plaats HEEL SLECHT zijn.
  Mijn bank heeft mij gevraagd om 'gegevens' (naam afzender, land van afzender, doel van overboeking) op te geven zodat zij mijn geld kunnen vrijgeven.
  Dus log ik in op mijn casinoaccount, zodat ik kan praten en chatten en erom kan vragen.
  Maar ik was zo geschokt toen ik deze fout zag: 'Er was een probleem met de formuliergegevens. Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord opgegeven. spelersaccount kon niet worden geverifieerd.'
  Ik heb de livechat geopend en hen ernaar gevraagd, maar ze blijven het chatvenster sluiten. Ik heb geen andere keuze dan livechat te proberen en ze te laten antwoorden. Later vertelde de chat me 'vanwege de schending van onze Algemene Voorwaarden is uw account gesloten. Omdat ik niets voor u kan doen bij de
  Moment, ik moet je chat sluiten.'

  Ik ben zeer ontevreden en zeer teleurgesteld over de manier waarop het casino mij heeft behandeld.
  Op dit moment ben ik gefrustreerd omdat ik mijn geld niet van de bank kan krijgen omdat ik de gegevens daarvoor nog nodig heb.
  Het casino sloot plotseling mijn account met een bestaand saldo van 7671,80 euro.
  Ik ben verloren voor woorden! Hoe konden ze zeggen dat ik hun voorwaarden had overtreden?
  Voor zover ik weet heb ik eerlijk gespeeld en de casinoregels gevolgd. Ze zouden mij op zijn minst moeten betalen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi gtamps_04,

  The casino rep has been informed. We're waiting for them to answer on this topic. 

  Hallo gtamps_04,

  De casinovertegenwoordiger is op de hoogte gebracht. We wachten op hun antwoord over dit onderwerp.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Im waiting too.

  Ik wacht ook.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  gtamps_04 wrote:

  Im waiting too.

  Hi gtamps_04,

  The casino let us know that they were already in touch with you and explained the info several times so far. The main issue is your bank you need to sort it out with them. The casino paid out your money. 

  Please do as they already advised you.

  gtamps_04 schreef:

  Ik wacht ook.

  Hallo gtamps_04,

  Het casino liet ons weten dat ze al contact met u hadden opgenomen en heeft de informatie tot nu toe meerdere keren uitgelegd. Het belangrijkste probleem is dat uw bank het met hen moet regelen. Het casino heeft uw geld uitbetaald.

  Doe alstublieft wat ze u al hebben geadviseerd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  They only paid 1000 to Neteller!

  I still have a 7752.20 balance  in my account but they locked my account.

  That is so unfair.

  Ze betaalden slechts 1000 aan Neteller!

  Ik heb nog steeds een saldo van 7752,20 op mijn account, maar ze hebben mijn account geblokkeerd.

  Dat is zo oneerlijk.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi gtamps_04,

  Your account is not locked, please request a withdraw in order to receive the outstanding balance.

  A representative of our casino will contact you by email to explain how to withdraw your outstanding balance.

  Thanks

  Christa

  Hallo gtamps_04,

  Uw account is niet vergrendeld. Vraag een opname aan om het openstaande saldo te ontvangen.

  Een vertegenwoordiger van ons casino zal per e-mail contact met u opnemen om uit te leggen hoe u uw openstaande saldo kunt opnemen.

  Bedankt

  Christa

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello. I have been a member at Omni slots for a long time and i have noticed that the first couple of times i purchased the spins through the LCB store, when i opened the fruit zen game the spins were only playing on 1 line out of an available 10 lines. I went back and forth between live chats asking about it and was told that there is no way that Omni slots can alter the lines on the game. After a while i got upset and stopped playing there. I have recently returned and have since noticed that when i open the game on mobile, the spins are playing all 10 lines but if i open it on PC like i did the first few times i got ripped off and only got 1 line. So advice to players, PLAY YOUR PURCHASED SPINS FROM THE STORE ON YOUR MOBILE, NOT ON YOUR PC or you will get ripped off and only get 1 out of 10 lines. In case any casino staff wish to check, my username is OZEISC.

  Hallo. Ik ben al heel lang lid bij Omni slots en het is me opgevallen dat de eerste paar keer dat ik de spins via de LCB-winkel kocht, toen ik het fruit zen-spel opende, de spins slechts op 1 lijn uit een beschikbare lijn speelden 10 lijnen. Ik ging heen en weer tussen livechats om ernaar te vragen en kreeg te horen dat Omni-slots op geen enkele manier de lijnen in het spel kunnen veranderen. Na een tijdje werd ik boos en stopte met spelen daar. Ik ben onlangs teruggekomen en heb sindsdien gemerkt dat wanneer ik het spel op mobiel open, de spins alle 10 regels spelen, maar als ik het op pc open zoals de eerste paar keer, werd ik opgelicht en kreeg ik maar 1 regel. Dus advies aan spelers: SPEEL JE GEKOCHTE SPINS UIT DE WINKEL OP JE MOBIEL, NIET OP JE PC, anders word je opgelicht en krijg je slechts 1 van de 10 lijnen. Voor het geval casinopersoneel dit wil controleren: mijn gebruikersnaam is OZEISC.

  Waardering:

  3.8/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks for your feedback. We're going to bring this to the casinos attention. 

  Keep you posted. 

  Bedankt voor je feedback. We gaan dit onder de aandacht van de casino's brengen.

  Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Garethk1979,

  Thank you for your comment on this forum. This is an issue with the game provider. I will contact them to look into this and will mail you once I have an answer from them.

  Christa

  Hallo Garethk1979,

  Bedankt voor je reactie op dit forum. Dit is een probleem bij de spelaanbieder. Ik zal contact met hen opnemen om dit te onderzoeken en zal u een e-mail sturen zodra ik een antwoord van hen heb.

  Christa

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Christa,

  Thank you for your reply. Does this mean i will get compensated for the 3 lots of spins i have gad in the past that were on 1 line instaed of 10? It was the cause of me stopping playing here a while back. Thank you. My username is ozeisc if it is necessary.

  Hallo Christa,

  Dank u voor uw antwoord. Betekent dit dat ik een vergoeding krijg voor de 3 keer dat ik in het verleden aan spins heb gedraaid en op 1 lijn stond in plaats van 10? Het was de reden dat ik een tijdje geleden stopte met spelen hier. Bedankt. Mijn gebruikersnaam is ozeisc als het nodig is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Garethk1979,

  I hope that everything is solved now and that you enjoyed the free spins we added a few days ago.

  Christa

  Hallo Garethk1979,

  Ik hoop dat alles nu is opgelost en dat je hebt genoten van de gratis spins die we een paar dagen geleden hebben toegevoegd.

  Christa

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello, I have a problem because I played at your site and won. My deposit was with Neteller which I always use for online gambling. In my country, India, it is very bad to use my bank because of tax and legal reasons. When I play at bet365 they always are happy to send to my Neteller if I have a payout but Omnislots is refusing to do this. They say they can only send to my bank and I have no idea why. This is very bad for me and I would not play at a site if they did not use my online wallet. I really am disappointment that they make htis an issue when they know that gambling is sensitive in many countries. Please check if you can pay out to my Neteller. I sent a private massage to the casino rep but did not get a reply.

  Hallo, ik heb een probleem omdat ik op uw site heb gespeeld en heb gewonnen. Mijn storting was bij Neteller, die ik altijd gebruik voor online gokken. In mijn land, India, is het vanwege fiscale en juridische redenen erg slecht om mijn bank te gebruiken. Als ik bij bet365 speel, sturen ze altijd graag een uitbetaling naar mijn Neteller, maar Omnislots weigert dit te doen. Ze zeggen dat ze alleen naar mijn bank kunnen sturen en ik heb geen idee waarom. Dit is erg slecht voor mij en ik zou niet op een site spelen als ze mijn online portemonnee niet zouden gebruiken. Ik ben echt teleurgesteld dat ze hier een probleem van maken, terwijl ze weten dat gokken in veel landen gevoelig ligt. Controleer of u kunt uitbetalen via mijn Neteller. Ik stuurde een privémassage naar de casinovertegenwoordiger, maar kreeg geen antwoord.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi jivahis, 

  Please private message me your casino username so that we can ask the casino rep to assist. 

  Hallo jivahis,

  Stuur mij alstublieft een privébericht met uw casino-gebruikersnaam, zodat we de casinovertegenwoordiger om hulp kunnen vragen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  @jivahis - Thank you for sending your account info. The Casino Rep has been notified. 

  Keep an eye on this thread for the updates. 

  @jivahis - Bedankt voor het verzenden van uw accountgegevens. De casinovertegenwoordiger is op de hoogte gebracht.

  Houd dit draadje in de gaten voor de updates.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi any updates?

  Hallo, zijn er updates?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  @jivahis - We've been informed that they are looking into your case. We'll now ask for another update. Keep you posted. 

  @jivahis - We hebben vernomen dat ze uw zaak onderzoeken. We vragen nu om een nieuwe update. Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello, have they responded?
  To add more detail, the casino sent me 2 bank transfers even though I told them this was not a good option. Both were rejected by my bank and returned to sender. I don't even know how much this cost me in fees and months of delays. They then said they would process to my Neteller next time but now I can't even log into the website!

  Hallo, hebben ze gereageerd?
  Om meer details toe te voegen: het casino stuurde me twee bankoverschrijvingen, ook al vertelde ik hen dat dit geen goede optie was. Beiden werden door mijn bank afgewezen en teruggestuurd naar de afzender. Ik weet niet eens hoeveel dit mij heeft gekost aan vergoedingen en maandenlange vertragingen. Ze zeiden toen dat ze het de volgende keer naar mijn Neteller zouden verwerken, maar nu kan ik niet eens inloggen op de website!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi jivahis,

  We asked the casino rep about your case and still waiting for their feedback. We'll keep you posted.

  Hallo jivahis,

  We hebben de casinovertegenwoordiger naar uw zaak gevraagd en wachten nog steeds op hun feedback. We zullen je op de hoogte houden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello? Any update?

  Hallo? Enig nieuws?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  jivahis wrote:

  Hello? Any update?

  Yes, the casino rep advised us that you should contact their support team so they can directly help you. Please keep us posted and in case you don't get a reply please let us know. 

  jivahis schreef:

  Hallo? Enig nieuws?

  Ja, de casinovertegenwoordiger heeft ons geadviseerd contact op te nemen met hun ondersteuningsteam, zodat zij u direct kunnen helpen. Houd ons op de hoogte en mocht u geen antwoord krijgen, laat het ons dan weten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I emailed them last on January 6 but they did not reply back.

  Ik heb ze voor het laatst op 6 januari een e-mail gestuurd, maar ze hebben niet geantwoord.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  jivahis wrote:

  I emailed them last on January 6 but they did not reply back.

  Okay. We'll check with the rep why you still haven't got a reply. 

  jivahis schreef:

  Ik heb ze voor het laatst op 6 januari een e-mail gestuurd, maar ze hebben niet geantwoord.

  Oké. We zullen bij de vertegenwoordiger navragen waarom u nog steeds geen antwoord heeft ontvangen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi jivahis,

  The casino rep advises us that you need to speak with the support team and needs to solve it via them and not via their forum. Have you tried to contact their live support? 

  Hallo jivahis,

  De casinovertegenwoordiger adviseert ons dat u met het ondersteuningsteam moet spreken en dat u het probleem via hen moet oplossen en niet via hun forum. Heb je geprobeerd contact op te nemen met hun live ondersteuning?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have been emailing verifications but was not getting any replies. Their live chat always say they same thing, that is to email verifications and so I did many times.

  Later on I found out last December 4 that I cannot log in to my account. I asked live chat and emailed verifications about it. Their reply was this :

  Krissy
  12/08/20 2:51 pm

  Hello Quinton,
  Thank you for your email.

  In regards to this matter, you can contact our verifications department at verifications@omnislots.com since we are unaware and they can give you more information.

  Many Thanks,

  Krissy
  Customer support host


  I was not notified about my account closure and withdrawal. They did not tell me anything. Help me get my missing withdrawal from November 9 and my remaining balance.

  This is their most recent reply :

  Krissy
  01/18/21 10:32 am

  Hello Quinton,
  Thank you for your email.

  As I can see your account has been closed as per management decision.

  I can also see that you have been notified via email about the account closure and the withdrawal.

  Please respond directly to the email that you received, as the payments team will be able to assist you better.

  I have provided the direct email for you verification@omnislots.com

  Best Regards,

  Krissy


  I emailed them yesterday and no reply at the moment.

  Ik heb verificaties per e-mail verzonden, maar kreeg geen antwoord. Hun livechat zegt altijd hetzelfde, namelijk het e-mailen van verificaties, en dat heb ik vaak gedaan.

  Later kwam ik er afgelopen 4 december achter dat ik niet kan inloggen op mijn account. Ik heb livechat gevraagd en verificaties per e-mail verzonden. Hun antwoord was dit:

  Krissy
  08-12-20 14:51 uur

  Hallo Quinton,
  Bedankt voor je email.

  Met betrekking tot deze kwestie kunt u contact opnemen met onze verificatieafdeling via verificaties@omnislots.com, aangezien wij niet op de hoogte zijn en zij u meer informatie kunnen geven.

  Erg bedankt,

  Krissy
  Gastheer voor klantenondersteuning


  Ik werd niet op de hoogte gebracht van de sluiting en opname van mijn account. Ze hebben mij niets verteld. Help mij mijn ontbrekende opname van 9 november en mijn resterende saldo terug te krijgen.

  Dit is hun meest recente antwoord:

  Krissy
  18-01-21 10:32 uur

  Hallo Quinton,
  Bedankt voor je email.

  Zoals ik kan zien, is uw account gesloten op basis van een managementbesluit.

  Ik zie ook dat u via e-mail op de hoogte bent gesteld van de sluiting van de rekening en de opname.

  Reageer rechtstreeks op de e-mail die u heeft ontvangen. Het betalingsteam kan u dan beter helpen.

  Ik heb het directe e-mailadres voor u verstrekt verificatie@omnislots.com

  Hartelijke groeten,

  Krissy


  Ik heb ze gisteren een e-mail gestuurd en momenteel geen antwoord.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello jivahis,

  We've notified the Casino Representative. Keep you posted.

  Hallo jivahis,

  We hebben de casinovertegenwoordiger op de hoogte gebracht. Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I emailed support and verifications 3 times last week but they did not reply.

  Ik heb vorige week drie keer een e-mail gestuurd naar ondersteuning en verificatie, maar ze reageerden niet.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  jivahis wrote:

  I emailed support and verifications 3 times last week but they did not reply.

  We'll ask them to get back to you. 

  jivahis schreef:

  Ik heb vorige week drie keer een e-mail gestuurd naar ondersteuning en verificatie, maar ze reageerden niet.

  Wij zullen hen vragen contact met u op te nemen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I just chatted with live chat and here's what they said:

  Paola 06:41
  Hello there, I'm sorry about any inconvenience caused!
  Let me check your account, just a moment please and I will be right back with you.
  I'm afraid your account has been closed as per management's decision. Unfortunately, it can not be reopened. For more information, you can check our Terms & Conditions, specifically section 9 https://omnislots.com/info/terms-and-conditions or contact verifications@omnislots.com
  That is why your payout has not to be credited to your account because your account was closed as per management's decision. For further information about you can contact our Payments Team directly.

  Ik heb zojuist via de livechat gechat en dit is wat ze zeiden:

  Paola 06:41
  Hallo daar, het spijt me voor het eventuele ongemak!
  Ik wil uw account controleren. Een ogenblik geduld alstublieft, dan kom ik zo bij u terug.
  Ik ben bang dat uw account is gesloten op besluit van het management. Helaas kan het niet heropend worden. Voor meer informatie kunt u onze Algemene Voorwaarden raadplegen, met name sectie 9 https://omnislots.com/info/terms-and-conditions of contact opnemen met verificaties@omnislots.com
  Daarom hoeft uw uitbetaling niet op uw rekening te worden bijgeschreven, omdat uw rekening op besluit van het management is gesloten. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Betalingsteam.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks for letting us know, jivahis. Have you managed to get in touch with their Payment Department? 

  Bedankt dat je het ons laat weten, jivahis. Heb je contact kunnen opnemen met de betalingsafdeling?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I sent an email yesterday and no reply for now.

  Ik heb gisteren een e-mail gestuurd en voorlopig geen antwoord.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  jivahis wrote:

  I sent an email yesterday and no reply for now.

  Please keep us posted. 

  jivahis schreef:

  Ik heb gisteren een e-mail gestuurd en voorlopig geen antwoord.

  Gelieve ons op de hoogte te houden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I waited but they did not reply. What about on your side?

  Ik wachtte, maar ze antwoordden niet. En aan jouw kant?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  jivahis wrote:

  I waited but they did not reply. What about on your side?

  The casino rep informed us that only their support can sort out your issue. 

  jivahis schreef:

  Ik wachtte, maar ze antwoordden niet. En aan jouw kant?

  De casinovertegenwoordiger heeft ons laten weten dat alleen hun ondersteuning uw probleem kan oplossen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello, I have got a pending balance to cashout at omnislots.com

  I deposited with skrill, played and won,  after that they verified my account and told me that skrill was not working, it happened 2 months ago.

  I made many tries to withdraw which were declined.

  i offered them alternative withdrawal systems,  bitcoin, perfect money, neteller

  I cannot accept international bank tranfers because our domestic banks do not allow to receive money from online casinos due to antilaundering rules

  my username there is omninene

  regards

  nenelcb

  Hallo, ik heb een openstaand saldo dat kan worden uitbetaald bij omnislots.com

  Ik heb gestort met skrill, gespeeld en gewonnen, daarna hebben ze mijn account geverifieerd en me verteld dat skrill niet werkte, het gebeurde 2 maanden geleden.

  Ik heb veel pogingen ondernomen om me terug te trekken, maar die werden afgewezen.

  ik bood ze alternatieve opnamesystemen aan, bitcoin, perfect geld, neteller

  Ik kan geen internationale bankoverschrijvingen accepteren omdat onze binnenlandse banken het niet toestaan om geld te ontvangen van online casino's vanwege antiwitwasregels

  mijn gebruikersnaam daar is omninene

  groeten

  nenelcb

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello nenelcb,

  We've sent an email to the Casino Representative and asked him to look into this issue. Keep you posted.

  Hallo nenelcb,

  We hebben een e-mail naar de casinovertegenwoordiger gestuurd en hem gevraagd dit probleem te onderzoeken. Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello nenelcb,

  We've received a reply from the Casino Representative:

  "There were problems on side of Skrill regarding the player's payout. Due to these technical issues, we couldn't process the payment.

  The player needs to request a new payout via Skrill because it should work now."

  Could you please try to request a new payout now and let us know if it worked this time?

  Hallo nenelcb,

  We hebben een antwoord ontvangen van de casinovertegenwoordiger:

  "Er waren problemen aan de kant van Skrill met betrekking tot de uitbetaling van de speler. Vanwege deze technische problemen konden we de betaling niet verwerken.

  De speler moet een nieuwe uitbetaling aanvragen via Skrill, omdat het nu zou moeten werken."

  Kunt u proberen nu een nieuwe uitbetaling aan te vragen en ons laten weten of het deze keer is gelukt?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yesterday i made a deposit of 30 € and i have won 2000 €

  Without a Bonus.

  I would like to know if i will get my winnings, because you closed my account.

  The Support telled me that he can't give me any Information about that.

  I have sent my documents allready to the financial Departement mail.

  Gisteren heb ik een storting van € 30 gedaan en ik heb € 2000 gewonnen

  Zonder bonus.

  Ik zou graag willen weten of ik mijn winst krijg, omdat je mijn account hebt gesloten.

  De Support vertelde mij dat hij mij daarover geen informatie kan geven.

  Ik heb mijn documenten al naar de financiële afdeling gestuurd.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  bonusabuser wrote:

  Yesterday i made a deposit of 30 € and i have won 2000 €

  Without a Bonus.

  I would like to know if i will get my winnings, because you closed my account.

  The Support telled me that he can't give me any Information about that.

  I have sent my documents allready to the financial Departement mail.

  You are referring to Spinnalot casino we saw your post on the review page. Please private message me your casino username. 

  bonusabuser schreef:

  Gisteren heb ik een storting van € 30 gedaan en ik heb € 2000 gewonnen

  Zonder bonus.

  Ik zou graag willen weten of ik mijn winst krijg, omdat je mijn account hebt gesloten.

  De Support vertelde mij dat hij mij daarover geen informatie kan geven.

  Ik heb mijn documenten al naar de financiële afdeling gestuurd.

  U verwijst naar Spinnalot casino. We zagen uw bericht op de beoordelingspagina. Stuur mij alstublieft een privébericht met uw casino-gebruikersnaam.

  Waardering:

  4/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I was very scary Not recieve my winning.

  But now i got a payout, thanks you very much. 

  Next time i will be really carefully in which casino i Play. 

  Good casino but sad Management close account.

  Thank for the casino and for lcb.

  Ik was erg eng. Ik ontving mijn winnende niet.

  Maar nu heb ik een uitbetaling gekregen, heel erg bedankt.

  De volgende keer zal ik heel voorzichtig zijn in welk casino ik speel.

  Goed casino, maar verdrietig management sluit account.

  Bedankt voor het casino en voor lcb.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks for the heads up, bonusabuser. Glad it has been sorted. wink

  Bedankt voor de waarschuwing, bonusmisbruiker. Fijn dat het geregeld is. wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello, I have been trying to make a withdraw with Spinnalot for the past few weeks and they keep asking me for more verification documents. They now require that I go into the bank and get an official stamped statement, which is unheard of in my opinion for a win less than 10k. ( 6500 Euro win)

  I have provided so much documents every time they keep asking for new documents. I recommend that everyone be careful when using this Casino, as they will make you jump through issues many times to get the money out.

  Good luck to all.

   

  Hallo, ik probeer de afgelopen weken geld op te nemen bij Spinnalot en ze blijven me om meer verificatiedocumenten vragen. Ze vereisen nu dat ik naar de bank ga en een officieel afgestempeld verklaring krijg, wat naar mijn mening ongehoord is voor een overwinning van minder dan 10k. ( 6500 Euro winst)

  Ik heb zoveel documenten verstrekt elke keer dat ze om nieuwe documenten bleven vragen. Ik raad iedereen aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van dit casino, omdat je hierdoor vele malen door de problemen heen moet springen om het geld eruit te krijgen.

  Succes allemaal.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello jankovska1,

  Could you please provide us with your casino username via PM.

  We will then contact casino rep to provide clarification on this matter. 

  Hallo jankovska1,

  Kunt u ons via PM uw casino-gebruikersnaam doorgeven?

  We zullen dan contact opnemen met de casinovertegenwoordiger om opheldering over deze kwestie te geven.

  • Origineel English Vertaling Dutch

   Hello jankovska1,

   We are still waiting for your credentials. Please send us  via PM  to be able to help you.

   Thank you.

   Hallo jankovska1,

   Wij wachten nog steeds op uw legitimatie. Stuur ons gerust een PM zodat we je verder kunnen helpen.

   Bedankt.

  • Origineel English Vertaling Dutch

   Hello jankovska1,

   We will close this complaint due to the inactivity of the submitter.

   Hallo jankovska1 ,

   We sluiten deze klacht af vanwege de inactiviteit van de indiener.

  • Origineel English Vertaling Dutch
   Hello. I have a complaint about westpoint casino. I won €3021 with them and I received an email on March 1st 2024 saying 
    
   "This is Montgomery from WestPoint Casino, reviewing your recent payout request we found that you breached our bonus rules.

   Since this is a breach of our Terms & Conditions to which you agreed to while playing at WestPoint Casino, we had to cancel your payment and remove these winnings. We have also had to block your account.

   To review our bonus terms and conditions, please follow this link, especially section 9.5 & 9.6 and our Bonus Rules section on Bonus Abuse: 

   Bonus rules (westpointcasino.com)
   Terms and Conditions (westpointcasino.com) "

   I haven't used a VPN or masked my IP address and resent being accused of something I havent done. I emailed them twice asking for proof but had no reply.

   I also asked several times if they are going to return my deposits to me which should be standard practice, they havent replied. The problem is that because of the terms, in order to finish wagering I had to deposit over €2000 in total so I expect them to at least return my deposits to me. This is the main issue for me that I would like you to contact them about, the return of my deposits. 

   I appreciate and look forward to your feedback.

   Hallo. Ik heb een klacht over Westpoint Casino . Ik heb met hen € 3021 gewonnen en op 1 maart 2024 ontving ik een e-mail met de mededeling:
   " Dit is Montgomery van WestPoint Casino . Bij het beoordelen van uw recente uitbetalingsverzoek hebben we vastgesteld dat u onze bonusregels heeft overtreden.

   Omdat dit in strijd is met onze Algemene Voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan tijdens het spelen bij WestPoint Casino, hebben wij uw betaling moeten annuleren en deze winsten moeten verwijderen. Ook hebben wij uw account moeten blokkeren.

   Om onze bonusvoorwaarden te bekijken, volgt u deze link, vooral sectie 9.5 & 9.6 en onze sectie Bonusregels over bonusmisbruik:  

   Bonusregels (westpointcasino.com)
   Algemene voorwaarden (westpointcasino.com) "

   Ik heb geen VPN gebruikt of mijn IP-adres gemaskeerd en vind het vervelend om beschuldigd te worden van iets dat ik niet heb gedaan. Ik heb ze twee keer een e-mail gestuurd met de vraag om bewijs, maar ik kreeg geen antwoord.

   Ik heb ook verschillende keren gevraagd of ze mijn aanbetalingen aan mij gaan terugbetalen, wat de standaardpraktijk zou moeten zijn, maar ze hebben niet geantwoord. Het probleem is dat ik vanwege de voorwaarden, om de inzet te voltooien, in totaal meer dan €2000 moest storten, dus ik verwacht dat ze op zijn minst mijn stortingen aan mij zullen terugbetalen. Dit is voor mij de belangrijkste kwestie waarover ik graag contact met hen opneem: de teruggave van mijn aanbetalingen.

   Ik waardeer en kijk uit naar uw feedback.

  • Origineel English Vertaling Dutch

   Hello mariacatmart,

   First of all, welcome to LCB! Glad to have you here. smiley

   Sorry to hear about your experience with a casino. Can you please send us your casino username/id via private message so we can reach out to the casino representative and inquire about your case?

   Thank you.

   Hallo Mariacatmart ,

   Allereerst welkom bij LCB! Ik ben blij dat je hier bent. smiley

   Sorry om te horen over uw ervaring met een casino. Kunt u ons uw gebruikersnaam/ID van het casino via een privébericht sturen, zodat we contact kunnen opnemen met de casinovertegenwoordiger en kunnen informeren naar uw zaak?

   Bedankt.

  • Origineel English Vertaling Dutch

   Thanks for sharing your casino credentials with us!

   We will reach out to a casino representative to inquire about your case.

   Keep you posted.

   Bedankt dat u uw casinogegevens met ons deelt!

   We zullen contact opnemen met een casinovertegenwoordiger om naar uw zaak te informeren.

   Houden u op de hoogte.

  Feedback van Leden

  Plaats jouw reactie.

  lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

  Meest bekeken forum posts

  tough_nut
  tough_nut 2 maanden geleden
  10

  Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
  Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

  František Kázmér
  František Kázmér Slovakia 1 maand geleden
  12

  25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
  Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

  Dzile
  Dzile Serbia 11 dagen geleden
  91

  Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
  LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!