Exclusieve Casino Extreme 30%/$60+ Cashbacks - Geen weddenschappen!

41,202
bekeken
657
antwoorden
Laatste post geleden 4 dagen geleden door Bixy
blueday
 • Gestart door
 • blueday
 • United Kingdom Almighty Member 38014
 • laatste activiteit 2 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Lincoln Casino & Liberty Slots - Exclusief $ 300 LCB's St Patrick's Invitation Freeroll-toernooi Alle bestaande accounts die zich via LCB hebben aangemeld, zijn vooraf ingeschreven voor het toernooi....

  Lees
 • Verde Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen nieuwe spelers - Geen VS! 150% tot € 500 + 50 gratis spins op Book of Sirens (Spinomenal) Hoe u de bonus kunt claimen: Spelers moeten zich...

  Lees
 • BullsBet Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers! Geen VS! Bedrag: 25 gratis spins op Elvis Frog in Vegas (BGAMING) Hoe u de bonus kunt ontvangen: Spelers moeten zich...

  Lees

  BullsBet Casino - Exclusieve bonus zonde...

  7 1.91 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Especially for Latest Casino Bonuses members, Casino Extreme are pleased to offer all members who signed up through the LCB link, 30% cashback on all bonus free losing deposits totalling $200 or more.

  Here are the rules:

  1.  Only losses for the 30 days prior to your cashback request, will count towards your cashback. (You cannot have any successful or pending withdrawals in this 30 day time period.  If you have had a withdrawal in the last 30 days, the cashback will be calculated from that date)  See final paragraph for an update. Please note that 'Any withdrawal that is made from the received cashback or any other free promotion will not be eligible for a new cashback. The withdrawn amount will need to be covered with lost deposits first, before account is once again eligible for a cashback.'
  2.  Minimum losses must be $200 - there is no maximum limit!
  3.  All losses must be bonus free deposits
  4.  Cashback is 30% of your losses with no wagering.  This means you can withdraw your cashback without having to play it.  The max cashout is 5x your cashback.
  5. Your last cashback withdrawal, as well as any other free money withdrawals made since your last cashback will be deducted from your new deposits to give a net loss.
  6.  If you did not sign up through LCB link, you can still apply for cashback however this will only be 20% of your losses and you can obtain it by contacting us directly for assistance.
  7.  Lost deposits on the day you post your cashback request, cannot count towards your total losses.
  8.  Games that do not count towards your losses for cashback purposes are Blackjack, Roulette, Craps, Baccarat and Sic Bo
  9.  Assuming you have no pending or successful withdrawals, your 2nd and subsequent cashbacks will be calculated from your last cashback date to your next request date.
  10. Upon receiving your cashback, a single wager of 1x is all it takes to unlock the full withdrawal of your funds, making it a straightforward and hassle-free process.

  How do I claim cashback

  1.  Post your username
  2.  Wait for your cashback to be granted

  Cashbacks will normally be credited within 30 minutes of your request. 

   

  Rule 1 updated on 23rd April 2015:

  This offer has now been updated to 30% cashback on losses of $200+ and you can go back 30 days for your first cashback request. After that, losses are based upon your last cashback received to the day before your next request. So the 30 days only applies for your very first successful cashback.

   

  Rule 10 added on 5th June 2023:

  Upon receiving your cashback, a single wager of 1x is all it takes to unlock the full withdrawal of your funds, making it a straightforward and hassle-free process.

  Speciaal voor leden van de Latest Casino Bonuses biedt Casino Extreme alle leden die zich hebben aangemeld via de LCB-link 30% cashback op alle bonusvrije verliezende stortingen van in totaal $ 200 of meer.

  Hier zijn de regels:

  1. Alleen verliezen gedurende de 30 dagen voorafgaand aan uw cashback-aanvraag tellen mee voor uw cashback. (Je kunt in deze periode van 30 dagen geen succesvolle of lopende opnames hebben. Als je in de afgelopen 30 dagen een opname hebt gehad, wordt de cashback vanaf die datum berekend.) Zie de laatste paragraaf voor een update. Houd er rekening mee dat 'Elke opname die wordt gedaan met de ontvangen cashback of een andere gratis promotie niet in aanmerking komt voor een nieuwe cashback. Het opgenomen bedrag moet eerst worden gedekt met verloren gegane stortingen, voordat de rekening weer in aanmerking komt voor een cashback.'
  2. Minimale verliezen moeten $200 zijn - er is geen maximale limiet!
  3. Alle verliezen moeten bonusvrije stortingen zijn
  4. Cashback is 30% van uw verliezen zonder inzet. Dit betekent dat je je cashback kunt opnemen zonder dat je ermee hoeft te spelen. De maximale uitbetaling is 5x uw cashback.
  5. Je laatste cashback-opname, evenals alle andere gratis geldopnames die je hebt gedaan sinds je laatste cashback, worden afgetrokken van je nieuwe stortingen, wat een nettoverlies oplevert.
  6. Als u zich niet via de LCB-link heeft aangemeld, kunt u nog steeds een cashback aanvragen, maar dit bedraagt slechts 20% van uw verliezen en u kunt deze verkrijgen door rechtstreeks contact met ons op te nemen voor hulp.
  7. Verloren stortingen op de dag dat u uw cashback-aanvraag indient, tellen niet mee voor uw totale verliezen.
  8. Spellen die niet meetellen voor uw verliezen voor cashback-doeleinden zijn Blackjack, Roulette, Craps, Baccarat en Sic Bo
  9. Ervan uitgaande dat er geen lopende of succesvolle opnames zijn, worden uw tweede en volgende cashbacks berekend vanaf uw laatste cashbackdatum tot uw volgende aanvraagdatum.
  10. Nadat u uw cashback heeft ontvangen, is een enkele inzet van 1x voldoende om de volledige opname van uw geld vrij te spelen, waardoor het een eenvoudig en probleemloos proces wordt.

  Hoe claim ik cashback

  1. Plaats uw gebruikersnaam
  2. Wacht tot je cashback wordt toegekend

  Cashbacks worden normaal gesproken binnen 30 minuten na uw verzoek bijgeschreven.

  Regel 1 bijgewerkt op 23 april 2015:

  Deze aanbieding is nu bijgewerkt naar 30% cashback bij verliezen van €200+ en je kunt 30 dagen teruggaan voor je eerste cashbackverzoek. Daarna zijn de verliezen gebaseerd op uw laatste cashback die u heeft ontvangen tot de dag vóór uw volgende aanvraag. De 30 dagen gelden dus alleen voor je allereerste succesvolle cashback.

  Regel 10 toegevoegd op 5 juni 2023:

  Nadat u uw cashback heeft ontvangen, is een enkele inzet van 1x voldoende om de volledige opname van uw geld vrij te spelen, waardoor het een eenvoudig en probleemloos proces wordt.

  Waardering:

  4/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Great Casino, They always offers nice promo smiley

  I'm out of work at the moment work mostly in the summer , but will surely deposit there

  Geweldig casino, ze bieden altijd leuke promo's smiley

  Ik heb momenteel geen werk en werk voornamelijk in de zomer, maar zal daar zeker deponeren

 • Origineel English Vertaling Dutch

  aggy22

  aggy22

 • Origineel English Vertaling Dutch

  aggy22


  Hi agnes,

  You need to have made at least $200 qualifying deposits in the preceding 7 days.  As you have not, you don't qualify at the moment.

  aggy22


  Hoi Agnes,

  U moet in de voorafgaande zeven dagen minimaal $ 200 in aanmerking komende stortingen hebben gedaan. Omdat u dat niet heeft gedaan, komt u op dit moment niet in aanmerking.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Promotion amended.  You can now go back 21 days rather than 7.  Please read rule number 1 for details.

  blue

  Promotie gewijzigd. U kunt nu 21 dagen teruggaan in plaats van 7. Lees regel nummer 1 voor meer informatie.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This offer has now been updated to 30% cashback on losses of $200+ and you can go back 30 days for your first cashback request.  After that, losses are based upon your last cashback received to the day before your next request.  So the 30 days only applies for your very first successful cashback.

  Deze aanbieding is nu bijgewerkt naar 30% cashback bij verliezen van €200+ en je kunt 30 dagen teruggaan voor je eerste cashbackverzoek. Daarna zijn de verliezen gebaseerd op uw laatste cashback die u heeft ontvangen tot de dag vóór uw volgende aanvraag. De 30 dagen gelden dus alleen voor je allereerste succesvolle cashback.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Casino Extreme are now accepting Bitcoin and PasteandPay deposits! 

  Casino Extreme accepteert nu Bitcoin- en PasteandPay-stortingen!

  Waardering:

  4/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  trisha369rn

  trisha369rn

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks bigtown99.  Requesting your cashback now - if I need any more info, I'll get in touch with you.

  blue

  Bedankt bigtown99. Ik vraag nu uw cashback aan. Als ik meer informatie nodig heb, neem ik contact met u op.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi bigtown99,

  Your cashback has been processed at 20% because you have not deposited $200+ in the last 30 days.  Had you deposited more than $200, you would have received a further 10% (30%).

  Hallo bigtown99,

  Je cashback is verwerkt tegen 20% omdat je de afgelopen 30 dagen geen €200+ hebt gestort. Als u meer dan $ 200 had gestort, zou u nog eens 10% (30%) hebben ontvangen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Can you please check me in for the cash back for Casino Extreme? 

  My username is send2kiki 

  Thanks a bunch! smiley

  Kunt u mij alstublieft inchecken voor de geldteruggave voor Casino Extreme?

  Mijn gebruikersnaam is send2kiki

  Heel erg bedankt! smiley

  Waardering:

  4/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requested your cashback and result very shortly.

  Zeer binnenkort uw cashback en uitslag aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result:

  Customer send2kiki already used 20% cashback,she is not qualified for 30% through LCB.  Only one promotion per deposit can be used.

  Hier is je resultaat:

  Klant send2kiki heeft al 20% cashback gebruikt, ze komt niet in aanmerking voor 30% via LCB. Er kan slechts één promotie per storting worden gebruikt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  jeannesnell at casino extreme

  jeannesnell bij casino extreem

  Waardering:

  5/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requesting your cashback - result later.

  Cashback aanvragen - uitslag later.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result:

  Unfortunately this account's cash backs are up to date and they have no cash back available.


  If you claim it from support, you can't claim it here as well.  You need to hold off claiming it from support which means you will get the extra percentage cashback from this promo.

  Hier is je resultaat:

  Helaas zijn de cashbacks van deze rekening actueel en is er geen cashback beschikbaar.


  Als u het via ondersteuning claimt, kunt u het hier ook niet claimen. U moet wachten met het claimen van de ondersteuning, wat betekent dat u het extra cashback-percentage van deze promotie krijgt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  thank u =) i appreciate u checking for me =)

  bedankt =) ik waardeer het dat je naar mij kijkt =)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello,

  It is good to see this exclusive cashback.

  Regarding Rule #4., the max cash-out is 5 x the Cashback amount. But, as I know, Casino Extreme allows players to withdraw without any max amount, if they ask support to remove the amount over 5 x the Cashback.

  For example, with $20 Cashback, if you win up to $101 and ask to remove $1, then, you can cash out without any max amount.

  I want to know if the same policy is applied to this cashback promotion.
  And, I think that people might not know about this good policy.

  Thank you. 

  Hallo,

  Het is goed om deze exclusieve cashback te zien.

  Wat Regel 4 betreft, is de maximale uitbetaling 5 x het Cashback-bedrag. Maar, zoals ik weet, staat Casino Extreme spelers toe om geld op te nemen zonder een maximumbedrag, als ze ondersteuning vragen om het bedrag boven de 5 x de cashback te verwijderen.

  Als u bijvoorbeeld met $20 Cashback tot $101 wint en vraagt om $1 te verwijderen, kunt u uitbetalen zonder een maximumbedrag.

  Ik wil weten of hetzelfde beleid wordt toegepast op deze cashback-actie.
  En ik denk dat mensen misschien niet op de hoogte zijn van dit goede beleid.

  Bedankt.

  Waardering:

  4/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'll check that out with the rep and get back to you.

  Ik ga dit navragen bij de vertegenwoordiger en kom er bij u op terug.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is what the rep had to say:

  Our standard rule is 4x max cashout with no wagering ,however we do make some exception once the max withdrawal is reached by converting that amount to a real deposit .

  However this is done on request only and once the max cashout limit of 4x is reached ,especially for US citizens who have no option to withdrawal less than $200 ,unless they use a bitcoin instant withdrawal method.

  Dit is wat de vertegenwoordiger te zeggen had:

  Onze standaardregel is 4x de maximale uitbetaling zonder inzet, maar we maken wel een uitzondering zodra de maximale uitbetaling is bereikt door dat bedrag om te zetten in een echte storting.

  Dit gebeurt echter alleen op verzoek en zodra de maximale uitbetalingslimiet van 4x is bereikt, vooral voor Amerikaanse burgers die geen optie hebben om minder dan €200 op te nemen, tenzij ze een directe opnamemethode voor Bitcoin gebruiken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is what the rep had to say:

  Our standard rule is 4x max cashout with no wagering ,however we do make some exception once the max withdrawal is reached by converting that amount to a real deposit .

  However this is done on request only and once the max cashout limit of 4x is reached ,especially for US citizens who have no option to withdrawal less than $200 ,unless they use a bitcoin instant withdrawal method.  Oh, I see.
  Yeah, I got to know about this promotion via Live Chat, too. And actually, what I heard from him was that they apply this rule to all the promotions where they have the max withdrawal like 15x, 20x, for example.

  I am thankful for your thorough follow-up about it.

  Dit is wat de vertegenwoordiger te zeggen had:

  Onze standaardregel is 4x de maximale uitbetaling zonder inzet, maar we maken wel een uitzondering zodra de maximale uitbetaling is bereikt door dat bedrag om te zetten in een echte storting.

  Dit gebeurt echter alleen op verzoek en zodra de maximale uitbetalingslimiet van 4x is bereikt, vooral voor Amerikaanse burgers die geen optie hebben om minder dan €200 op te nemen, tenzij ze een directe opnamemethode voor Bitcoin gebruiken.  Oh, ik begrijp het.
  Ja, ik heb ook via livechat kennis gemaakt met deze promotie. En wat ik eigenlijk van hem hoorde, was dat ze deze regel toepassen op alle promoties waarbij ze de maximale opname hebben, zoals bijvoorbeeld 15x, 20x.

  Ik ben dankbaar voor uw grondige opvolging ervan.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  tcowart86

  tcowart86

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requested your cashback and result later.

  Cashback en uitslag later aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result:

  Player unable to get cashback at the moment. He is not qualified.

  Hier is je resultaat:

  Speler kan momenteel geen cashback krijgen. Hij is niet gekwalificeerd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  restricted countries cheesy

  beperkte landen cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  USERNAME: LeCount

   

  Please submit for cashback :)

  GEBRUIKERSNAAM: LeCount

  Gelieve in te dienen voor cashback :)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requested your cashback and result later.

  Cashback en uitslag later aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have a result and they said "no eligible deposits"

   

  Ik heb een resultaat en ze zeiden "geen in aanmerking komende stortingen"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Kater19

  Kater19

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks.  Requested your cashback.

   

  Bedankt. Uw cashback aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is the result:

  not qualified for cashback. bonus used on every deposit bonus promotion. Only one promotion can be used per deposit.

   

  Dit is het resultaat:

  komt niet in aanmerking voor cashback. bonus gebruikt bij elke stortingsbonuspromotie. Er kan slechts één promotie per storting worden gebruikt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  jmhiggason - they just credited me with cash back but i am not sure if it has only been ones for the last 7 days or if in last 30. Please check if other deposits are eligible.

  jmhiggason - ze hebben mij zojuist geld teruggegeven, maar ik weet niet zeker of dit alleen de afgelopen 7 dagen zijn geweest of dat het de afgelopen 30 dagen zijn geweest. Controleer of andere stortingen in aanmerking komen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  John Higgason wrote:

  jmhiggason - they just credited me with cash back but i am not sure if it has only been ones for the last 7 days or if in last 30. Please check if other deposits are eligible.

   

  I will check for you but I don't think you can get their sitewide cashback as well as this exclusive cashback.  I'll get back to you shortly.

  John Higgason schreef:

  jmhiggason - ze hebben mij zojuist geld teruggegeven, maar ik weet niet zeker of dit alleen de afgelopen 7 dagen zijn geweest of dat het de afgelopen 30 dagen zijn geweest. Controleer of andere stortingen in aanmerking komen.

  Ik zal het voor je nagaan, maar ik denk niet dat je zowel hun cashback voor de hele site als deze exclusieve cashback kunt krijgen. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  As suspected, here is the result:

  That promotion is only valid if the player didn't used our cashback which he did.

  Zoals vermoed is hier het resultaat:

  Deze promotie is alleen geldig als de speler onze cashback niet heeft gebruikt, wat hij wel heeft gedaan.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  HI!! :)

  Jfgagne 

   

  thx!!

  HOI!! :)

  Jfgagne

  Dankje!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is the result

  Unfortunately ,this customer had claimed the cash back on his deposit directly through our support team and as such he doesnt qualify for one more cash back .

  If you want the exclusive 30% cashback, don't take the 25% sitewide cashback Casino Extreme offer and come to this thread and get that extra 5% wink

  Hier is het resultaat

  Helaas heeft deze klant de cashback op zijn storting rechtstreeks via ons ondersteuningsteam geclaimd en komt daarom niet in aanmerking voor nog een cashback.

  Als je de exclusieve 30% cashback wilt, neem dan niet de 25% cashback voor de hele site Casino Extreme-aanbieding en kom naar deze thread en ontvang die extra 5% wink

  Waardering:

  4/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  1. my username at casino extreme is: bggdubs (note the two G's instead of just one like my LCB user name)

  2. thank you!

  1. mijn gebruikersnaam bij casino extreme is: bggdubs (let op de twee G's in plaats van slechts één zoals mijn LCB-gebruikersnaam)

  2. bedankt!

  Waardering:

  2.5/ 5

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i have requested it and hopefully i will hear shortly.

  Ik heb het aangevraagd en ik hoop dat ik het binnenkort hoor.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  thank you for your diligence regardless of the outcome!!!

  bedankt voor je toewijding, ongeacht de uitkomst!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result:

  I just processed the cashback for this user.

  Hier is je resultaat:

  Ik heb zojuist de cashback voor deze gebruiker verwerkt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Casino login julsi

  Casino login jusi

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requested your cashback and result later.

  Cashback en uitslag later aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result

  julsi is not qualified for any cash back at the moment unfortunately.

  Hier is je resultaat

  julsi komt momenteel helaas niet in aanmerking voor geld terug.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Jiangyan

  Jiangyan

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requested your cashback and result later.

  Cashback en uitslag later aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result

  Unfortunately there is not eligible deposit for that promotion, only one promotion can be used per deposit.

  Hier is je resultaat

  Helaas is er geen in aanmerking komende storting voor die promotie; er kan slechts één promotie per storting worden gebruikt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Can I request my cash back 

  my account name is 

  jiangyan

  Kan ik mijn geld terugvragen?

  mijn accountnaam is

  jiangyan

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ??? What do you mean?

  ??? Wat bedoel je?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Requested your cashback and result later.

  Cashback en uitslag later aangevraagd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is your result

  Unfortunately this player does not have eligible deposit for 30% cashback.

  Hier is je resultaat

  Helaas heeft deze speler geen in aanmerking komende storting voor 30% cashback.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 1 maand geleden
39

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Nickhelp
Nickhelp Czech Republic 2 maanden geleden
130

Gegroet LCB'ers allemaal! Ik ben Nick van Raging Bull Slots en ik ben hier om te helpen op welke manier dan ook. Ik kijk er naar uit om van je te horen en aarzel niet om ons te laten weten wat er aan...
RAGING BULL SLOTS Ondersteuning en klachtenthread

Sylvanas
Sylvanas Serbia 19 dagen geleden
154

Onze meiwedstrijd is een nieuwe kans om meer te leren over nieuwe casino's en een deel van de maandelijkse prijzenpot van $ 500 te winnen . Er wachten 13 echte geldprijzen en 5 casino's om uit te...
Mei 2024 $ 500 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen