17-jarige hartpatiënt

3,352
bekeken
14
antwoorden
Laatste post geleden 13 jaar geleden door chillymellow
motomama933
 • Gestart door
 • motomama933
 • United States Sr.Newbie 17
 • laatste activiteit 7 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Reel Fortune Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers! Spelers uit Duitsland welkom. Bedrag: 40 gratis spins voor de Ca$hablanca slot Hoe ontvang ik de bonus: Spelers moeten...

  Lees
 • Ik heb gehoord dat het Eurobets casino nu onder ander management staat en mensen is gaan betalen, dus besloot ik mijn klacht bij te werken. Ik hoop dat de casinoadministratie van Eurobets mijn klacht...

  Lees
 • Ik heb aan de inzetvereisten voldaan, maar de Live Chat-ondersteuning zegt het volgende: " Je moet het minimale opnamebedrag bereiken, doe een storting en zet 5 keer de storting in en vraag je opname...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hello again i know i introduced myself earlier today like i said new family lol.  My 17 yr old son  Dylan,.  was rushed to the e r  5 days ago with chestpain. We went to his physician the next day we are awaiting our heart specialist app, in meantime he has  heart monitor to wear around no biggie. We were back in the e. r. lat last nite until today.We have another app. first thing in morning. I left employment 2mos. ago to take care of terminally ill bff. Jo. Really expected to pick back up after my bff didnt need me any more I didnt expect 17 yr old son to develope heart disease. So please could yall keep dylan in your prayers please thank you all for this forum to post things anything it helps so much. Thank you for your prayers and support                                                                                            motomama933

  nogmaals hallo, ik weet dat ik mezelf eerder vandaag heb voorgesteld zoals ik al zei: nieuwe familie lol. Mijn 17-jarige zoon Dylan,. werd 5 dagen geleden met pijn op de borst naar de spoedeisende hulp gebracht. We zijn de volgende dag naar zijn arts gegaan, we wachten op onze hartspecialist-app, in de tussentijd heeft hij een hartmonitor om rond te dragen, geen biggie. We waren gisteravond tot vandaag weer in de eh. We hebben weer een app. eerste ding in de ochtend. Ik verliet het dienstverband 2 maanden. geleden om voor terminaal zieke vriend te zorgen. Jo. Ik had echt verwacht dat ik weer zou oppakken nadat mijn vriendje me niet meer nodig had. Ik had niet verwacht dat de 17-jarige zoon een hartaandoening zou krijgen. Dus kunnen jullie Dylan alsjeblieft in je gebeden houden, bedankt allemaal voor dit forum om dingen te posten, het helpt zo veel. Bedankt voor je gebeden en steun motomama933

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Keep the faith.

  The hardest thing is to see your child ill or fighting something you're not quite sure of.

  I will hold Dylan (and you) up in prayer. 

  Please keep us posted.

  Houd het geloof.

  Het moeilijkste is om je kind ziek te zien of te zien vechten tegen iets waar je niet helemaal zeker van bent.

  Ik zal Dylan (en jou) omhoog houden in gebed.

  Gelieve ons op de hoogte te houden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I THANK YOU I CERTANLY WILL.    i AM PRAYING ITS MORE OF AN ANXIETY RELATED SIDE EFFECT. WE CAN PRAY AND HOPE. THANK YOU

  Ik dank je, dat zal ik zeker doen. Ik bid dat het meer een bijwerking is die verband houdt met angst. WIJ KUNNEN BIDDEN EN HOPEN. BEDANKT

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sorry you are having to go through this.  I have had the heart monitor twice.  Have all kinds of PVC, PAC, irregular erratic heart rhythms.  I now have a pacemaker since my heart stopped 4 seconds during my knee replacement surgery.  The cardiologists have soooo many resources now and soooo many options for treatment.  It's not like 30 years ago. 
  So, I hope for the best for your son, and trust that he is in good hands.  My grandson is also named Dylan.  I'll be keeping you all in my prayers and hope to hear soon that all is well with Dylan or that he is doing much better and on the treatment he needs for a long healthy life.

  Sorry dat je dit moet meemaken. Ik heb de hartmonitor twee keer gehad. Heb allerlei soorten PVC, PAC, onregelmatige, grillige hartritmes. Ik heb nu een pacemaker sinds mijn hart 4 seconden stopte tijdens mijn knievervangende operatie. De cardiologen hebben nu zó veel middelen en zó veel behandelmogelijkheden. Het is niet meer zoals 30 jaar geleden.
  Ik hoop dus het beste voor uw zoon en vertrouw erop dat hij in goede handen is. Mijn kleinzoon heet ook Dylan. Ik houd jullie allemaal in mijn gebeden en hoop snel te horen dat alles goed is met Dylan of dat het veel beter met hem gaat en dat hij de behandeling krijgt die hij nodig heeft voor een lang, gezond leven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sorry to hear such sad news.  I wish Dylan a speedy recovery so you can stop worrying.  My thoughts are with you.

  blue

  Sorry om zulk droevig nieuws te horen. Ik wens Dylan een spoedig herstel, zodat je je geen zorgen meer hoeft te maken. Ik leef met je mee.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Motomama, I am praying for Dylan and sending all the positive energy I can muster his way and yours. Please keep us posted on his progress and the results of these new appts.

  Motomama, ik bid voor Dylan en stuur alle positieve energie die ik kan opbrengen naar hem en naar de jouwe. Houd ons op de hoogte van zijn voortgang en de resultaten van deze nieuwe appts.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you all for your kind words thoughts and prayers feeling somewhat better reading the trials some of you are going through as well. Thank you

  Bedankt allemaal voor jullie vriendelijke woorden, gedachten en gebeden. Ik voel me iets beter bij het lezen van de beproevingen die sommigen van jullie ook doormaken. Bedankt

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My thoughts are with you, stay strong and optimistic. I wish Dylan a speedy recovery and a wonderful life.

  Mijn gedachten zijn bij jullie, blijf sterk en optimistisch. Ik wens Dylan een spoedig herstel en een prachtig leven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It's heavy enough to lose someone who you love dearly but having another loved one going through difficult time in his life is just so unbeatable...
  Times like this, it seems that there are so little words to send out encouragements and comforts that you need...
  But please know that you are not alone.
  My hearts go out to you,motomama and Dylan who is still such a young age but has to fight this type of battle...seems so unfair.
  Hang in there...
  My prayers go out to his speedy recovery.

  Het is zwaar genoeg om iemand te verliezen van wie je heel veel houdt, maar het is zo onverslaanbaar dat een andere geliefde een moeilijke tijd in zijn leven doormaakt...
  In tijden als deze lijkt het erop dat er zo weinig woorden zijn om de bemoedigingen en troost uit te zenden die je nodig hebt...
  Maar weet alsjeblieft dat je niet de enige bent.
  Mijn hart gaat uit naar jou, Motomama en Dylan, die nog zo jong zijn maar dit soort strijd moeten voeren... het lijkt zo oneerlijk.
  Houd vol...
  Mijn gebeden gaan uit naar zijn spoedig herstel.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Awwww so so sorry hun. Your heart is burdened with the weight of the world on your shoulders i am sure. Remember we are all here to lessen that load just by seeing you through it all and having all of us to talk to.

  Lips
  Awwww, het spijt me zo, Hun. Ik ben er zeker van dat je hart belast is met het gewicht van de wereld op je schouders. Bedenk dat we hier allemaal zijn om die last te verlichten, alleen maar door u er doorheen te loodsen en met ons allemaal te praten.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  prayers for you and yours

  gebeden voor jou en de jouwen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ello everyone thank you for reminding me about our angels. My how we can overlook those things when we are distracted.  the positive and kind words are giving me the strength and energy to keep me moving forward and focus on the positive things that are in front of me and not the negative so much. Our physician check went better than i  expected so much so i want to over analize the positive. I will refer back tol these kind posts daily if not hourly to remember the positives, lol. We are wearing a heart monitor EXITED to tell yall nothing out of he ordinary to report at all!    we are also pursuing treating anxiety.  MYy son also has alopecia he developed long about age 4 or 5.  So i am currently seeking out counseling for him as well  it  appears that he is having panic or anxiety attacks thus far.We are still monitoring his heart, but  it is looking a little mor positive. Thank you all again. I am welcoming anyadvise or thoughts on what yall might do. Thank you                                                            motomama933

  Hallo allemaal, bedankt dat je me aan onze engelen herinnert. Hoe we die dingen over het hoofd kunnen zien als we afgeleid zijn. de positieve en vriendelijke woorden geven me de kracht en energie om me vooruit te helpen en me te concentreren op de positieve dingen die voor me liggen en niet zozeer op de negatieve. Onze artscontrole verliep beter dan ik had verwacht, dus ik wil het positieve nog verder analyseren. Ik zal dagelijks, zo niet elk uur, naar dit soort berichten verwijzen om de positieve punten te onthouden, lol. We dragen een hartmonitor EXITED om jullie niets bijzonders te vertellen! we streven ook naar de behandeling van angst. Mijn zoon heeft ook alopecia, hij ontwikkelde zich al lang rond de leeftijd van 4 of 5 jaar. Dus ik ben momenteel op zoek naar begeleiding voor hem. Het lijkt erop dat hij tot nu toe paniek- of angstaanvallen heeft. We houden zijn hart nog steeds in de gaten, maar het ziet er slecht uit. iets positiever. Nogmaals bedankt allemaal. Ik verwelkom elk advies of elke gedachte over wat jullie zouden kunnen doen. Bedankt motoma933

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi motomama,  There is a website specifically dealing with help, tips, self help and advice purely for panic attacks.  You can view the website here http://panicattackstreatment.org/.  I don't know how useful this is but it might be worth a look. 

  I'm glad things are better than you expected.  I'm sure you are relieved to a certain degree.

  Keep your chin up.

  blue

  Hallo motomama, Er is een website die specifiek gaat over hulp, tips, zelfhulp en advies, puur voor paniekaanvallen. U kunt de website hier bekijken : http://panicattackstreatment.org/. Ik weet niet hoe nuttig dit is, maar misschien is het de moeite waard om eens te bekijken.

  Ik ben blij dat het beter gaat dan je had verwacht. Ik weet zeker dat je tot op zekere hoogte opgelucht bent.

  Hou je kin omhoog.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Panic attacks feel very similar to heart arhythmia.  A little fluttering in the chest.  Skipped or prolonged beats.  It makes you feel anxious wondering what is going on, and you may panic as well.  That's why the two are often related when making a diagnosis.  I don't know much about the treatment for panic attacks other than what I learned from watching The Sopranos.  Most likely an anti-anxiety medication would be expected to help with solving the problem, as well as counseling.  Sounds like you are already pursuing the right options.  Keep an open mind and know that neither of these are really bad things to have, though they do remind you to cherish your health and your loved ones.  Just keep up the positive mental attitude and remember that nobody is at fault in causing any of this, but that everyone can be a positive force in recovering.

  Paniekaanvallen lijken erg op hartritmestoornissen. Een beetje fladderen in de borst. Overgeslagen of langdurige beats. Het maakt je angstig en vraagt je af wat er aan de hand is, en je kunt ook in paniek raken. Daarom zijn de twee vaak verwant bij het stellen van een diagnose. Ik weet niet veel over de behandeling van paniekaanvallen, behalve wat ik heb geleerd door naar The Sopranos te kijken. Hoogstwaarschijnlijk wordt verwacht dat een anti-angstmedicijn helpt bij het oplossen van het probleem, evenals bij counseling. Het klinkt alsof je al de juiste opties nastreeft. Houd een open geest en weet dat geen van deze echt slechte dingen zijn om te hebben, hoewel ze u er wel aan herinneren uw gezondheid en die van uw dierbaren te koesteren. Houd gewoon de positieve mentale houding aan en onthoud dat niemand de schuld heeft bij het veroorzaken van dit alles, maar dat iedereen een positieve kracht kan zijn bij het herstel.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting