Bent u een slechte verliezer?

3,189
bekeken
10
antwoorden
Laatste post geleden 13 jaar geleden door Cat50
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 2 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Beste LCBers, We willen u graag laten weten dat de winnaar van de sweepstake van Reel Fortune Telegram Casino Group is geselecteerd uit leden van LCB die hebben deelgenomen en daarom een spannende...

  Lees
 • Black Lion Casino - Exclusieve stortingsbonus Nieuwe en oude spelers - Geen VS! 100% tot €200 150% tot €300 + 100 FS op Total Overdrive Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via...

  Lees
 • Heeft iemand op deze site gespeeld? Of ervaringen? Ik heb hier geen vertegenwoordiger gevonden. Ik heb nu al meer dan een maand een uitbetaling. Ik denk dat het een pure oplichtingssite is en dat ze...

  Lees

  GESLOTEN: Nitrospins.com

  3 609
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hiya Members,

  I come from a family who is very competitive when it comes to games. We can sit down at a game and when someone loses the fur starts flying! There has been tables over turned, cards flying in the air and name calling!

  But as fired up as we all get, i wouldn't want to play with any other kind of player. A passionate player is ten times more fun than a player who doesn't play heart and soul. In reality i think the term "sore loser' isn't fair! "Passionate player" sounds much better don't ya think......he he he!

  What kind of player are you?

  Lips

  Hoi leden,

  Ik kom uit een gezin dat erg competitief is als het om games gaat. We kunnen bij een spelletje gaan zitten en als iemand verliest, begint de vacht te vliegen! Er zijn tafels omgedraaid, kaarten vlogen in de lucht en scheldwoorden!

  Maar hoe enthousiast we allemaal ook zijn, ik zou niet met een ander soort speler willen spelen. Een gepassioneerde speler is tien keer leuker dan een speler die niet met hart en ziel speelt. In werkelijkheid denk ik dat de term 'slechte verliezer' niet eerlijk is! 'Gepassioneerde speler' klinkt veel beter, vind je niet...hij hij hij!

  Wat voor soort speler ben jij?

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'm a passionate loser and a sore winner.

  is that even possible?  lol

  Ik ben een gepassioneerde verliezer en een slechte winnaar.

  is dat zelfs mogelijk? lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Very philosophical about losing.  "Ehhh, win some, lose some."

  Heel filosofisch over verliezen. "Ehhh, wat winnen, wat verliezen."

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hmm... not sure, good question though.  I don't think I am too passionate about it either way.  But then my family didn't play a lot of games...

  Hmm, ik weet het niet zeker, maar wel een goede vraag. Ik denk dat ik er in ieder geval niet zo enthousiast over ben. Maar mijn familie speelde niet veel games...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh my goodness Lips, you know i play the games with the family, like.. say monopoly or life, umm.. spades.. games like that and i swear, i'd win every time.. they'd get so mad, i'd die laughing so hard.. i really tried not to laugh at them, but you can't hold it in at the complaints and how hard they try to beat me..lmao Sometimes i'd LET them win.. and they would get MAD again even winning, saying.. "you let me".. lmao lmao Lips...

  Oh mijn god Lips, je weet dat ik de spelletjes met de familie speel, zoals... zeg monopoly of leven, umm.. schoppen.. zulke spelletjes en ik zweer het, ik zou elke keer winnen.. ze zouden zo boos worden , ik zou zo hard lachen.. ik probeerde echt niet om ze te lachen, maar je kunt het niet tegenhouden bij de klachten en hoe hard ze me proberen te verslaan..lmao Soms liet ik ze winnen.. en ze zouden weer MAD worden, zelfs als ze winnen, en zeggen... "jij laat mij".. lmao lmao Lips...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes, I am.  The challenge (and the funny part IMO) is to behave like a loss doesn't mean anything  grin

  Ja dat ben ik. De uitdaging (en het grappige deel IMO) is om je te gedragen alsof een verlies niets betekent grin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  imagin, you got that right girl with the laughing!!  That is part of the fun!!! Ya try so hard not to laugh and no matter what ya do ya can't help it.

  Joesph, how many times we have all pretended we didn't care we lost. But with all the heckling and teasing about losing, that's when it can't be contained and we are down right ticked off!

  There is certain actions of the loser pretending they don't care......yawning, stretching the arms, leaning back in your chair and wondering what is on TV!!

  Lips
  Stel je voor, je hebt het juiste meisje met het lachen!! Dat is een deel van het plezier!!! Je doet zo je best om niet te lachen en wat je ook doet, je kunt er niets aan doen.

  Joesph, hoe vaak hebben we allemaal niet gedaan alsof het ons niets kon schelen dat we verloren. Maar met al het gedoe en geplaag over verliezen, is dat het moment waarop het niet meer onder controle kan worden gehouden en we zijn er helemaal weg van!

  Er zijn bepaalde acties waarbij de verliezer doet alsof het hem niets kan schelen... geeuwen, de armen strekken, achterover leunen in je stoel en zich afvragen wat er op tv is!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I hate losing, which is why I don't like gambling with my own money since I don't have very much of that.  I usually won't make a statement even, if I'm not sure I'm correct.
  When I was little I had a friend over and she and I and my brother and sister played a game of Spat (a card game I doubt anyone has heard of).  I had never won, but I won this game, and was soooo happy to have done so while my friend was there.  My brother hauled off and smacked me HARD across the face.  He's almost 10 years older than me so had to have been a teenager at the time.  He must be a sore loser.

  I'm probably just a depressed loser, and a sore winner (LOL)

  Ik haat verliezen, daarom houd ik er niet van om met mijn eigen geld te gokken, aangezien ik daar niet veel van heb. Normaal gesproken zal ik geen verklaring afleggen, ook al weet ik niet zeker of ik gelijk heb.
  Toen ik klein was, had ik een vriendin op bezoek en zij en ik en mijn broer en zus speelden een spelletje Spat (een kaartspel waarvan ik betwijfel of iemand er ooit van heeft gehoord). Ik had nog nooit gewonnen, maar ik won dit spel en was zoooo blij dat ik dat had gedaan terwijl mijn vriend erbij was. Mijn broer trok zich terug en sloeg me HARD in mijn gezicht. Hij is bijna 10 jaar ouder dan ik, dus het moet toen een tiener zijn geweest. Hij moet een slechte verliezer zijn.

  Ik ben waarschijnlijk gewoon een depressieve verliezer en een slechte winnaar (LOL)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well, I have to say I'm a gracious loser, and believe people should still practice that.  To me, there's nothing more reviling than a poor loser - sorry if that steps on some toes.

  That's not to say I'm not a passionate & intense player; I've always tried to play people that are better than I am so that my own game improves. wink

  Nou, ik moet zeggen dat ik een genadige verliezer ben, en ik vind dat mensen dat nog steeds moeten beoefenen. Voor mij is er niets zo beschimpend als een arme verliezer - sorry als dat op sommige tenen trapt.

  Dat wil niet zeggen dat ik geen gepassioneerde en intense speler ben; Ik heb altijd geprobeerd tegen mensen te spelen die beter zijn dan ik, zodat mijn eigen spel verbetert. wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i hate losing but if im playing a game against my son sometimes i make a move in chess that lets him win every once in a while to keep him from wanting me to play for days on end lol

  ik haat verliezen, maar als ik een spel tegen mijn zoon speel, doe ik soms een zet in het schaakspel waardoor hij af en toe kan winnen om te voorkomen dat hij wil dat ik dagenlang speel lol

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 19 dagen geleden
139

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht