Vraag en antwoord!

26,720
bekeken
140
antwoorden
Laatste post geleden 12 jaar geleden door wnanhee
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Reel Fortune Casino Alle spelers! 200% tot $ 1500 Minimale storting: $ 50 WR: 40xb Geen maximale uitbetalingen. Enkel geldig voor stortingen via Zelle . Geldig tot nader bericht.

  Lees

  Reel Fortune Casino-promoties

  1 508
  2 maanden geleden
 • Super Slots - Exclusieve bonus voor eerste storting Alleen voor nieuwe spelers. Spelers uit Duitsland welkom. 260% tot $ 1.000 Hoe ontvang ik de bonus: Spelers moeten zich registreren via onze LINK ,...

  Lees
 • Twin Casino - Spring Dream-toernooi Promo geldig: 24 maart 2024. - 31 maart 2024. Prijzenpot: 3.000 € In aanmerking komende spellen: Swintt Hoe werkt het? - Als u nog geen account heeft, kunt u...

  Lees

  Twin Casino-toernooien

  2 392
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB'ers,

  Lets get to know each other with Ask and Answer!! Here is how it works:

  Answer the question from the post above you. Then post a new question.

  I will start it:

  Do you have a tatoo?
  Hoi LCB'ers,

  Laten we elkaar leren kennen met Vraag en Antwoord!! Hier is hoe het werkt:

  Beantwoord de vraag uit het bericht boven je. Plaats dan een nieuwe vraag.

  Ik zal ermee beginnen:

  Heb je een tatoeage?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Answer: NO - no tattoos on me.

  Question:  Are you married? 

  Antwoord: NEE - geen tatoeages bij mij.

  Vraag: Bent u getrouwd?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Answer no i'm not married Question what is that a picture of on your name?

  Antwoord nee, ik ben niet getrouwd. Vraag: Waar staat een foto van op uw naam?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Answer:sorry no picture

  Question: What city do u live in?

  Antwoord: sorry geen foto

  Vraag: In welke stad woon je?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Harrisburg, PA

  Do you have any children?

  Harrisburg, PA

  Heeft u kinderen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  no, I have no children

  Do you smoke?

  nee, ik heb geen kinderen

  Rook je?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  um, em, hm.... yeah I do...  Q: do You snore ( honest answer plz tongue ) ?

  Ehm, em, hm... ja dat doe ik... Vraag: Snurk je (eerlijk antwoord plz tongue )?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A:depends if im drunk

  Q: what are your hobby's?

  A: hangt ervan af of ik dronken ben

  Vraag: wat zijn je hobby's?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My hobby is gambling.....duh! lol

  What was your best vacation?

  Mijn hobby is gokken.....duh! lol

  Wat was je leukste vakantie?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A:  Slots, video poker and of course, whoring  Q:  Do you know how to whistle?

  A: Speelautomaten, videopoker en natuurlijk whoring . Vraag: Weet jij hoe je moet fluiten?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Answer: Yes I know how to whistle

  Question: What's your favourite "tipple"?  (Alcoholic beverage)

  Antwoord: Ja, ik weet hoe ik moet fluiten

  Vraag: Wat is jouw favoriete "drankje"? (Alcoholische drank)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Miller Beer (Black Label) Hard Jeagermeister

  What color are your eyes?

  Miller Beer (Black Label) Harde Jeagermeister

  Welke kleur hebben je ogen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  dark brown which means i am full of shi- now how long do you play on your computer gambling

  donkerbruin, wat betekent dat ik vol shi ben. Hoe lang speel je nu op je computer met gokken?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Not as often as i would like. I typically play twice a week. Depends on how long my bank roll lasts as to how many hours i play.

  When is the last time you did the wild thang!!!!

  Lips
  Niet zo vaak als ik zou willen. Normaal gesproken speel ik twee keer per week. Het hangt af van hoe lang mijn bankroll meegaat en hoeveel uur ik speel.

  Wanneer heb je voor het laatst de wilde thang gedaan!!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  A:
  just my question:P
  months ago!
  and it feels like years
  yes tiger woods-syndrome, and no i dont cheat anyway:)

  Q:
  what have you got to say about your background?

  A:
  alleen mijn vraag: P
  maanden geleden!
  en het voelt als jaren
  ja tijgerwoo ds-syndroom, en nee, ik speel toch niet vals :)

  Q:
  wat heb je te zeggen over je achtergrond?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I am forever grateful, proud to be an Asian...

  Do you like to cook? if you do, what type of food do you cook the best?

  Ik ben voor altijd dankbaar, trots om een Aziaat te zijn...

  Vind jij het leuk om te koken? Zo ja, welk soort voedsel kookt u het beste?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I love to cook/BAKE. Cookies, cakes, and even pies. Yummmmm


  do you have any pets? If so how many....

  Ik hou van koken/BAKKEN. Koekjes, cakes en zelfs taarten. Jammie


  heb jij huisdieren? Zo ja, hoeveel....

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have four cats, Tigger, Oreo, Cleo, and Callie.

  Do you get along with your neighbors?

  Ik heb vier katten: Teigetje, Oreo, Cleo en Callie.

  Kunt u goed overweg met uw buren?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  NO ! Im at war with half of my building hahahha damn pet haters  >:(

  What is your worst fear ?

  NEE ! Ik ben in oorlog met de helft van mijn gebouw hahahha verdomde dierenhaters >:(

  Wat is je grootste angst?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Having something bad happen to my sons.

  Do you have any siblings? If so how many?

  Er is iets ergs gebeurd met mijn zonen.

  Heb je broers of zussen? Zo ja, hoeveel?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have 2 brothers and a sister  grin

  What's your middle name? (if you have one - if you don't have one, what do you wish it was)

  Ik heb 2 broers en een zus grin

  Wat is je tweede naam? (als je er een hebt - als je er geen hebt, wat zou je dan willen dat het was)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Eugene

  What the most scared you have ever been?

  Eugène

  Wat is het meest bang dat je ooit bent geweest?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  That's a tough question....i going to say when i did a 360 and spun around again facing uncoming traffic in a snow storm.

  What is the meanest thing you have ever done?
  Dat is een lastige vraag... ik ga zeggen toen ik een 360 graden maakte en weer ronddraaide terwijl ik tegenkomend verkeer tegenkwam in een sneeuwstorm.

  Wat is het gemeenste wat je ooit hebt gedaan?
 • Origineel English Vertaling Dutch

    A: Get married  Q:What's the best way to get rid of a body? Ew not really  Q How much money did you win last month?

  A: Trouwen. Vraag: Wat is de beste manier om van een lichaam af te komen? Ew niet echt Q Hoeveel geld heb je vorige maand gewonnen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Q:What's the best way to get rid of a body?
  Hmmmm..let me see...not so sure but I will keep on watching Forensic Science to find that out...lol
  Q How much money did you win last month
  sadly...none!!!
  Spent about $620 but Nada, nothing...maybe next time...?

  How many languages do you speak?

  Vraag: Wat is de beste manier om van een lichaam af te komen?
  Hmmmm..laat me eens kijken... ik weet het niet zo zeker, maar ik zal Forensic Science blijven kijken om daar achter te komen... lol
  V Hoeveel geld heb je vorige maand gewonnen?
  helaas...geen!!!
  Ongeveer $ 620 uitgegeven, maar Nada, niets... misschien de volgende keer...?

  Hoeveel talen spreek je?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Fluently unfortunately only one.

  What is your pet peeve?

  Lips
  Vloeiend helaas maar één.

  Wat is jouw stokpaardje?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  A: There's so many, but I guess being lied to especially when there's only one other person there that says they didn't leave the floor sticky or leave the toilet seat up.    Q: How do you keep organized?

  A: Er zijn er zoveel, maar ik denk dat er tegen gelogen wordt, vooral als er maar één andere persoon is die zegt dat hij de vloer niet plakkerig heeft laten worden of de wc-bril omhoog heeft gelaten. Vraag: Hoe blijf je georganiseerd?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I don't!! I am the most unorganized person that walked the face of rthe earth!

  What is your best trait?  Ik niet!! Ik ben de meest ongeorganiseerde persoon die op aarde rondliep!

  Wat is je beste eigenschap? • Origineel English Vertaling Dutch

  I am very compassionate!

  If you won the lottery what would you do with the money?

  Ik ben erg medelevend!

  Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan met het geld doen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A: Pay off all my debts, help a few friends out then fly out to Vegas of course!

  Q: How much money is in your savings account at this very moment?

  A: Betaal al mijn schulden af, help een paar vrienden en vlieg dan natuurlijk naar Vegas!

  Vraag: Hoeveel geld staat er momenteel op uw spaarrekening?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Whats a savings account? laugh_out_loud....(I dont have one)


  What kind of car do you drive?

  Wat is een spaarrekening? laugh_out_loud ....(ik heb er geen)


  Met welke soort auto rijd jij?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  An old mercedes.

  What's your favourite meal?

  Een oude Mercedes.

  Wat is je favoriete maaltijd?

 • Origineel English Vertaling Dutch

    A: Anything seafood and/or comped  Q:Do you know your blood type?

  A: Alles wat zeevruchten en/of vis betreft. Vraag: Kent u uw bloedgroep?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A (rhd ) +

  Q: do you donate blood?

  A (rechts) +

  Vraag: doneert u bloed?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Q:
  sometimes unwillingly, to musquitos and other critters:)
  A:
  what is the average you spent on gambling per month?

  Q:
  soms ongewild, tegen muggen en andere beestjes :)
  A:
  Wat is het gemiddelde dat u per maand aan gokken besteedt?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  $10,000

  What is your fetish?
  $ 10.000

  Wat is jouw fetisj?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have a fetish for Gypsyish items lol....

  Do you prefer blondes, redheads or brunettes,or jet black, male or female, long or short?  Ik heb een fetisj voor zigeunerartikelen lol....

  Geef je de voorkeur aan blondines, roodharigen of brunettes, of gitzwart, mannelijk of vrouwelijk, lang of kort? • Origineel English Vertaling Dutch

  A: Tall men with dark hair and blue or green eyes!

  Q: How many times a week do you usually have sex?

  A: Lange mannen met donker haar en blauwe of groene ogen!

  Vraag: Hoe vaak per week heeft u gewoonlijk seks?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Welcome back,Imagin!!! I missed you and it was never the same without you... kiss kiss kiss Hope you had a great vacation!
  Welkom terug, stel je voor!!! Ik heb je gemist en het was nooit meer hetzelfde zonder jou... kisskisskiss Ik hoop dat je een geweldige vakantie hebt gehad!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  if i have  a girlfirend, and i see her everyday, that would be three times on average (in a row mostly)

  and if i dont have  a girlfriend, but meet  an unsuspecting victim, it ll be an all nighter,just afraid i might miss it a lot afterwards:)  what should sex be like if its up to you?

  als ik een vriendin heb en ik haar elke dag zie, zou dat gemiddeld drie keer zijn (meestal achter elkaar)

  en als ik geen vriendin heb, maar een nietsvermoedend slachtoffer ontmoet, zal het een hele nacht duren, alleen bang dat ik het daarna heel erg zal missen :)  Hoe zou seks moeten zijn als het aan jou ligt?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A: Hot...hard...sweaty...and kinda quick!!  Lol, i'm such a guy!!!!

  Q: How often do you materbate....even if you have a significant other....don't lie guys!!?

  A: Heet...hard...bezweet...en nogal snel!! Lol, ik ben zo iemand!!!!

  Vraag: Hoe vaak materbateert u...zelfs als u een partner heeft... lieg niet jongens!!?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  aint it funny how these topics always turn in these directions:P

  Is het niet grappig hoe deze onderwerpen altijd deze kant op gaan:P

 • Origineel English Vertaling Dutch

    Is my face red? And I wasn't in this issue

  Is mijn gezicht rood? En ik was niet bij deze kwestie

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow, sometime in 2004 down at Spirit Mountain Casino (In Grand Rohnde) About 20 miles west of McMinnvillie OR.

  Have you ever been photographed naked?

  Wauw, ergens in 2004 in Spirit Mountain Casino (in Grand Rohnde), ongeveer 32 kilometer ten westen van McMinnvillie OR.

  Ben je ooit naakt gefotografeerd?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ive been  photographed worse then naked;)

  btw i think i play  away evry paycheck  i get, im so bad at cashing out:(

  whats the most insulting thing one can say to you, or have said to you?

  Ik ben slechter gefotografeerd dan naakt;)

  trouwens, ik denk dat ik elk salaris wegspeel dat ik krijg, ik ben zo slecht in uitbetalen:(

  Wat is het meest beledigende dat iemand tegen je kan zeggen, of tegen je heeft gezegd?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A: That I never tried!

  Q: What's the most dishonest thing you have ever done?


  [tony....you made me choke on my drink with that answer....lololol]

  A: Dat heb ik nooit geprobeerd!

  Vraag: Wat is het meest oneerlijke wat je ooit hebt gedaan?


  [tony...je liet me stikken in mijn drankje met dat antwoord...lololol]

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Most of my dishonesty took place when i was growing up. My mom would say "how can you look me in the eye and lie"! I had to, there was no choice or i would punished big time! Probably getting my dads signature for a contest at school when in reality it was for getting an F on a paper. Still haunts me as he would often reflect back and say......."member i won the signature contest"

  Do you have a secret admirer here at LCB?
  Het grootste deel van mijn oneerlijkheid vond plaats toen ik opgroeide. Mijn moeder zei altijd: "hoe kun je me in de ogen kijken en liegen"! Ik moest wel, er was geen keus, anders zou ik zwaar gestraft worden! Waarschijnlijk om de handtekening van mijn vader te krijgen voor een wedstrijd op school, terwijl het in werkelijkheid bedoeld was om een F op papier te krijgen. Het achtervolgt me nog steeds, omdat hij vaak terugdenkt en zegt: "lid, ik heb de handtekeningenwedstrijd gewonnen"

  Heb je een geheime aanbidder hier bij LCB?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  A: No...they always give me money back every year....and I'm happy with that!!

  Q: Ok...lets reverse Lips ??....Do YOU secretly admired another member here at LCB?

  A: Nee...ze geven me altijd elk jaar geld terug...en daar ben ik blij mee!!

  Vraag: Ok...laten we Lips omkeren ??....Heb JIJ in het geheim een ander lid hier bij LCB bewonderd?

 • Origineel English Vertaling Dutch

    A:  I'm crazy about Wooooo-Hooooo and I admire a few others. But I guess it's not a secret now.    Q: In 2 parts: How do I start a new line? Would you loan me $26?

  A: Ik ben gek op Wooooo-Hooooo en ik bewonder een paar anderen. Maar ik denk dat het nu geen geheim is. Vraag: In 2 delen: Hoe start ik een nieuwe lijn? Zou je mij $26 willen lenen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A: No...they always give me money back every year....and I'm happy with that!!

  Q: Ok...lets reverse Lips ??....Do YOU secretly admired another member here at LCB?
  Yes, i have a few........wink. But if i tell ya it wouldn't be a secret now would it?

  Have you ever had a one night stand?

  A: Nee...ze geven me altijd elk jaar geld terug...en daar ben ik blij mee!!

  Vraag: Ok...laten we Lips omkeren ??....Heb JIJ in het geheim een ander lid hier bij LCB bewonderd?
  Ja, ik heb er een paar...knipoog. Maar als ik het je vertel, zou het toch geen geheim zijn?

  Heb je ooit een one-night stand gehad?

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
86

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting