Kerstophaallijnen

5,341
bekeken
18
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
Feelin froggy
 • Gestart door
 • Feelin froggy
 • United States Superstar Member 6049
 • laatste activiteit 9 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik heb hetzelfde probleem met de gebruikersnaam Dinocow

  Lees

  OPGELOST: Pacific Spins

  11 754
  2 maanden geleden
 • Reel Fortune Casino – Exclusieve bonus zonder storting Alleen voor nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: 40 gratis spins op de Ca$hablanca gokkast Hoe de bonus te claimen : Spelers moeten zich...

  Lees
 • HOI, Het maandrapport over februari met betrekking tot de inning (gespeeld geld) en besteding (geld ingezameld door bookmakers) aan sportweddenschappen in Italië is zojuist vrijgegeven. Het zijn...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  1. Hey Babe, when was the last time you did it in a sleigh?
  2. Wanna see my 12-inch elf?
  3. I`ve got something special in the sack for you!
  4. Ever make it with a fat guy with a whip?
  5. I know when you've been bad or good ... so let's skip the small talk, sister!
  6. Some of my best toys run on batteries.
  7. Interested in seeing the "North Pole"? (Well, that's what the Mrs. calls it)
  8. I see you when you're sleeping ... and you don't wear any underwear, do you?
  9. Screw the "nice" list -- I've got you on my "naughty" list!
  10. Wanna join the "Mile High" club?

  grin

  1. Hey schat, wanneer heb je het voor het laatst in een slee gedaan?
  2. Wil je mijn elf van 30 cm zien?
  3. Ik heb iets speciaals voor je in de zak!
  4. Heb je het ooit gemaakt met een dikke man met een zweep?
  5. Ik weet wanneer je slecht of goed bent geweest... dus laten we het praatje overslaan, zuster!
  6. Sommige van mijn beste speelgoed werken op batterijen.
  7. Geïnteresseerd in het zien van de "Noordpool"? (Nou, zo noemt mevrouw het)
  8. Ik zie je als je slaapt... en je draagt toch geen ondergoed?
  9. Verpest de "leuke" lijst - ik heb je op mijn "stoute" lijst staan!
  10. Wil je lid worden van de "Mile High" club?

  grin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I love the second second one grape......omg you members are too funny!!!!!!!!!!!!!

  Lips
  Ik hou van de tweede tweede druif......omg jullie leden zijn te grappig!!!!!!!!!!!!!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ok tony i know i got a bit chubby through the holidays but to call me fat!!!!!!!!

  Lips
  Oké, Tony, ik weet dat ik een beetje mollig ben geworden tijdens de vakantie, maar om mij dik te noemen!!!!!!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAOOO TONNNYYYYYYY.....

  what gave you the black eye and busted lip(the 12inches of "elf")?
  Bahahahahahahahahaaaaaaa
  Meeoooooowch im laughing so hard at my thoughts!!!

  LMAOOO TONNNYJJJJJ.....

  wat gaf je het blauwe oog en de kapotte lip (de 30 cm van "elf")?
  Bahahahahahahahahaaa
  Meeoooooowch, ik lach zo hard om mijn gedachten!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Are you interested in seeing the "North Pole"?

  Can I take your picture? (Why?) Because I want Santa to know exactly what I want for Christmas.

  That's not a candy cane in my pocket. I'm just glad to see you!

  Nice wrapping but I need to inspect it

  Wanna meet Santa’s little helper?

  Shouldn't you be sitting on top of the tree, Angel?

  Even Santa doesn’t make candy as sweet as you.”

  I can get you off the Naughty List.

  wink

  Ben je geïnteresseerd in het zien van de "Noordpool"?

  Mag ik een foto van je nemen? (Waarom?) Omdat ik wil dat de Kerstman precies weet wat ik wil voor Kerstmis.

  Dat is geen snoepgoed in mijn zak. Ik ben gewoon blij je te zien!

  Mooie verpakking, maar ik moet het even inspecteren

  Wil je de kleine helper van de Kerstman ontmoeten?

  Moet jij niet bovenop de boom zitten, Angel?

  Zelfs de Kerstman maakt snoep niet zo zoet als jij.

  Ik kan je van de ondeugende lijst halen.

  wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I like milk and cookies but I would rather have you

  Ik hou van melk en koekjes, maar ik heb liever jou

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "The whip ain't just for the reindeer, sweetcheeks."
  "Bet I can make you a believer again."
  "How'd you like to get all harnessed-up, you little Vixen?"
  "Whattaya say, babe -- you, me, a rooftop and a nice chilled bottle of 2% lowfat?"
  "Wanna feel the Christmas spirit inside you?"
  "My 'bowl full of jelly'? It's that K-Y warming stuff."
  "Who's your daddy? That's right: Father Christmas!"
  "You know, after staring at reindeer butts all night, yours looks especially appealing."
  "Honey, you could even say it glows."
  "Big Daddy Claus in da the house! Now your stockings aren't the only things by the chimney that are hung!"
  "Forget the cookies and milk. Can I have a go at your cupcakes?"
  "Technically, I'm not allowed to leave your house until I've properly stuffed *all* your stockings."
  "Wanna get sleighed?"
  "Baby, I'll take you 'round-the-world tonight if I can get you into the sack."
  "Well, what do you know... there *is* a creature stirring."
  "Lady, with your smile so bright, won't you be my lay tonight?"

  'De zweep is niet alleen voor de rendieren, schatjes.'
  'Ik wed dat ik je weer tot een gelovige kan maken.'
  'Hoe zou je het vinden om helemaal uitgerust te zijn, jij kleine Vixen?'
  "Wat zeg je ervan, schat - jij, ik, een dak en een lekker gekoelde fles van 2% vetarm?"
  "Wil je de kerstsfeer in je voelen?"
  "Mijn 'kom vol gelei'? Het is dat KY-verwarmende spul."
  "Wie is je papa? Dat klopt: de Kerstman!"
  'Weet je, nadat je de hele nacht naar rendierkonten hebt zitten staren, ziet die van jou er bijzonder aantrekkelijk uit.'
  "Schat, je zou zelfs kunnen zeggen dat het gloeit."
  "Big Daddy Claus in huis! Nu zijn je kousen niet de enige dingen die bij de schoorsteen hangen!"
  "Vergeet de koekjes en de melk. Mag ik je cupcakes proeven?"
  "Technisch gezien mag ik je huis niet verlaten voordat ik *al* je kousen goed heb gevuld."
  "Wil je sleeën?"
  'Schat, ik neem je vanavond de wereld rond als ik je in de zak kan krijgen.'
  "Nou, wat weet je... er *is* een wezen in beweging."
  "Dame, met uw zo stralende glimlach, wilt u vanavond niet bij mij zijn?"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  4. Ever make it with a fat guy with a whip? That would be my favorite. That's the one I would actually use. laugh_out_loud! Did I just just let everyone know I'm a fat guy? oops, my bad.

  4. Heb je het ooit gemaakt met een dikke man met een zweep? Dat zou mijn favoriet zijn. Dat is degene die ik eigenlijk zou gebruiken. laugh_out_loud ! Heb ik net iedereen laten weten dat ik een dikke man ben? Oeps, mijn fout.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My Favorite, was when I was 21, we were at this bar, and this guy came over to me and said " Boy I must have been really good this year, Santa sent you to my favorite bar. Can I buy you a few drinks and then I will show you what Santa left for you?" So I said, Santa left me something? He said yeah but you need to have a few drinks with me first. So I ordered few rum and cokes then when my now hubby walked in left with him. As I was leaving I said, Guess Santa had you on the wrong list. BHAHAHAHAHAHAHAH

  LH

  Mijn favoriet was toen ik 21 was, we waren in deze bar, en deze man kwam naar me toe en zei: "Jongen, ik moet dit jaar heel goed zijn geweest, de Kerstman heeft je naar mijn favoriete bar gestuurd. Mag ik een paar drankjes voor je kopen?" en dan zal ik je laten zien wat de Kerstman voor je heeft achtergelaten?" Dus ik zei: de Kerstman heeft iets voor me achtergelaten? Hij zei ja, maar je moet eerst een paar drankjes met mij drinken. Dus bestelde ik een paar rum en cola toen mijn nu man binnenkwam en met hem meeging. Toen ik wegging, zei ik: Ik denk dat de kerstman je op de verkeerde lijst had staan. BHAHAHAHAHAHAHAHA

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  If your right leg was thanksgiving and Your left leg was Christmas could I meet U between the holidays?

  Als je rechterbeen Thanksgiving was en je linkerbeen Kerstmis, zou ik je dan tussen de feestdagen kunnen ontmoeten?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hehehehe
  grapeu, you are pro in pick-up!! tongue
  Have you ever tried any in practice?? wink
  I wonder which one would work with me?!? Hmmm...I liked the lines about "North Pole" ans picture for Santa! Lmaooooo!

  hehehe
  Grapeu, jij bent een pro in afhalen!! tongue
  Heb je het al eens in de praktijk geprobeerd?? wink
  Ik vraag me af welke bij mij zou werken?!? Hmmm...Ik vond de regels over "Noordpool" en de afbeelding voor de Kerstman leuk! Lmaooooo!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Come sit on Santa's lap and tell me what you REALLY want for Christmas, and I may just have a candy cane for ya wink


  WOOOOOOOO HOOOOOOOO!!!  MY KINDA SANTA!!! HEHE

  GRAPEU, YOU COME UP WITH SOME GREAT ONES!!!! THANKS FOR KEEPING ME LAUGHING!!!!

  Kom op de schoot van de Kerstman zitten en vertel me wat je ECHT wilt voor Kerstmis, en misschien heb ik wel een snoepgoed voor je wink


  WOOOOOOOO HOOOOOOOO!!! MIJN SOORT KERSTMAN!!! HAHA

  GRAPEU, JE KOM MET EEN PAAR GEWELDIGE!!!! BEDANKT DAT U ME LAAT LACHEN!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Glad everyone enjoyed. Merry Christmas! One last one for ya.......

  I've lost my Christmas Teddy Bear. Can I have you to keep me warm at night?

  grin

  Fijn dat iedereen genoten heeft. Vrolijk Kerstfeest! Nog een laatste voor je.......

  Ik ben mijn kerstteddybeer kwijt. Mag jij mij 's nachts warm houden?

  grin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  That one is kinda cute and may actually work!!!!!!!!

  Thanks for sharing!!

  Lips
  Die is best schattig en zou wel eens kunnen werken!!!!!!!!

  Bedankt voor het delen!!

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting