Creditcards en speelautomaten....

4,197
bekeken
9
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Imagin.ation
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Het antwoord is iets meer dan 75%

  Lees

  Bitcoin-casino's

  7 861
  2 maanden geleden
 • Pacific Spins weigert mij mijn opname te geven, reageert nu niet en heeft mijn verificatiestorting in ontvangst genomen

  Lees

  OPGELOST: Pacific Spins

  6 771
  2 maanden geleden
 • Hallo, ik hoop dat ik hier in het Duits kan schrijven omdat mijn Engels niet al te perfect is. Ik voldeed aan de verkoopvereisten bij Ozwin Casino en wilde geld opnemen. Verificatie alles werkte...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Morning Gang:

         Scenerio: Your at the casino and your out of cash. The slot machine in front of you now accepts your credit card.  Would you use this new feature?

           Do you think Slot machines will eventually accept credit cards?
           Do you like the idea?

          We already know that getting a cash adavnce on your credit card at the casino is a costly idea. 

           What if slot machines eventually took your credit cards?
           Will people bet more than they normally would? 

                                              PMM2008
                                   

  Ochtendbende:

  Scenerio: Je bent in het casino en je hebt geen geld meer. De gokautomaat voor u accepteert nu uw creditcard. Zou jij deze nieuwe functie gebruiken?

  Denkt u dat speelautomaten uiteindelijk creditcards zullen accepteren?
  Vind je het idee leuk?

  We weten al dat het een kostbaar idee is om contant geld op je creditcard te krijgen in het casino.

  Wat als gokautomaten uiteindelijk uw creditcards afpakken?
  Zullen mensen meer wedden dan ze normaal zouden doen?

  PMM2008

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A few years back I lived in the deep south, in the heart of the Petro-Chemichal alley. Folks there make their livings servicing the refineries an plants so lots of construction types with big paychecks for long overtime hours. Check cashing business's were everywhere to serve the crowd.

  Then the "New" riverboat casino let it be known they would be more than happy to cash the checks... at no fee.

  City council, who as part of the casinos charter has jurisdiction, immediately banned the practice.

  Een paar jaar geleden woonde ik in het diepe zuiden, in het hart van de Petro-Chemische steeg. De mensen daar verdienen hun brood met het onderhoud van de raffinaderijen en fabrieken, dus er zijn veel bouwsoorten met hoge salarissen voor lange overuren. Overal waren bedrijven die cheques verzilverden om de menigte te bedienen.

  Toen liet het "nieuwe" rivierbootcasino weten dat ze de cheques graag zouden innen... zonder kosten.

  De gemeenteraad, die als onderdeel van het casinostatuut jurisdictie heeft, heeft de praktijk onmiddellijk verboden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Morning Gang:

         Scenerio: Your at the casino and your out of cash. The slot machine in front of you now accepts your credit card.  Would you use this new feature?

           Do you think Slot machines will eventually accept credit cards?
           Do you like the idea?

          We already know that getting a cash adavnce on your credit card at the casino is a costly idea. 

           What if slot machines eventually took your credit cards?
           Will people bet more than they normally would? 

                                              PMM2008
                                     No I don't see that occuring.

  I think they probably did consier it, but then that means more wires, more "Terminal Systems Error" and such. PLus, how best to configure the billing?

  I hit a casino about 90 miles from my place (This was some years ago) and what they do is you go in, pay them cash and have it put on a card so you can move from machine to machine.

  Then you cash out or take the card with you and come back later to play and on and on...

  I think that's the most they'll do.

  Note: I asked the guy at the desk what was the largest amount he'd seen on a card. He'd told me he couldn't remember, but $10K wasn't unusual.

  Ochtendbende:

  Scenerio: Je bent in het casino en je hebt geen geld meer. De gokautomaat voor u accepteert nu uw creditcard. Zou jij deze nieuwe functie gebruiken?

  Denkt u dat speelautomaten uiteindelijk creditcards zullen accepteren?
  Vind je het idee leuk?

  We weten al dat het een kostbaar idee is om contant geld op je creditcard te krijgen in het casino.

  Wat als gokautomaten uiteindelijk uw creditcards afpakken?
  Zullen mensen meer wedden dan ze normaal zouden doen?

  PMM2008
  Nee, dat zie ik niet gebeuren.

  Ik denk dat ze het waarschijnlijk wel hebben overwogen, maar dat betekent meer draden, meer "Terminal Systems Error" en dergelijke. Plus, hoe kunt u de facturering het beste configureren?

  Ik bezocht een casino ongeveer 90 mijl van mijn huis (dit was een paar jaar geleden) en wat ze doen is dat je naar binnen gaat, ze contant betaalt en het op een kaart laat zetten, zodat je van machine naar machine kunt gaan.

  Vervolgens betaal je je geld of neem je de kaart mee en kom je later terug om te spelen, enzovoort...

  Ik denk dat dat het meeste is wat ze zullen doen.

  Opmerking: ik vroeg de man aan de balie wat het grootste bedrag was dat hij op een kaart had gezien. Hij had me verteld dat hij het zich niet kon herinneren, maar tienduizend dollar was niet ongebruikelijk.
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hmmmmmmm!!!  Just like the GOOD OLD DAYS prior to UIGEA, I was able to play with my Capital One, American Express, B of A and a few others, all ONLINE!!! 
  Sometimes I think I AM THE REASON the law changed!!! hehe

  I know I myself gambled a lot more with money I DEFINITELY did not have. sad
  Hmmmmmmmm!!! Net als de GOEDE OUDE DAGEN voorafgaand aan UIGEA, kon ik spelen met mijn Capital One, American Express, B of A en een paar anderen, allemaal ONLINE!!!
  Soms denk ik dat IK DE REDEN BEN dat de wet is veranderd!!! haha

  Ik weet dat ik zelf veel meer heb gegokt met geld dat ik ZEKER niet had. sad
 • Origineel English Vertaling Dutch

          If the slot machine had a slot to swipe your credit card or ATM card it would be :
          a little too convienent, and I do think people would have a tendency to gamble more than they would normally.
          Some of need that "walk away period" to decide if we really do want to take more money out of our bank account, or take that credit card advance.

  Als de gokautomaat een gleuf had om uw creditcard of pinpas te stelen, zou dit het volgende zijn:
  een beetje te handig, en ik denk dat mensen de neiging zouden hebben om meer te gokken dan normaal.
  Sommigen hebben die ‘wegloopperiode’ nodig om te beslissen of we echt meer geld van onze bankrekening willen halen, of dat creditcardvoorschot willen opnemen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  WAYYYYYY to convenient, I have enough problems keeping my credit looking good, I DEFINITELY don't need the Cha-Ching-Cha-Ching (I miss that sound) temptation to just max my cards out hoping for that "Big Win"  hehe

  Great post like always Pammmmy!!
  WAYYYYYY te handig, ik heb al genoeg problemen om mijn krediet er goed uit te laten zien, ik heb ZEKER de Cha-Ching-Cha-Ching (ik mis dat geluid) verleiding nodig om gewoon mijn kaarten maximaal te benutten in de hoop op die "grote overwinning" hehe

  Geweldige post zoals altijd Pammmmy!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I know I would spend way too much money if I could just swipe a card at my machine. For my sake I hope that doesn't happen. laugh_out_loud

  Ik weet dat ik veel te veel geld zou uitgeven als ik gewoon een kaart naar mijn machine zou kunnen halen. Voor mijn eigen bestwil hoop ik dat dat niet gebeurt. laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It would certainly be a financial disaster for most people, but I believe in freedom, so if someone wants to put it all on a C.C. it shoud be their right.

  Het zou voor de meeste mensen zeker een financiële ramp zijn, maar ik geloof in vrijheid, dus als iemand alles op een CC wil zetten, moet dat zijn of haar recht zijn.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  At every turn in the casinos there is a credit card machine.. and you see the lines laugh_out_loud.. my goodness, charging a 10 to 30 dollar fee.. and the only place you see this is in casinos.. not at the grocery stores, department stores, utility company...

  Here now for a few years we have the coinless slots, instead of
  dumping the coins out you are printed a slip of credit which you can take from machine to machine, almost like the card, and casinos here do cash checks for free, they use tactis like.. "cash your check here and spin the wheel winner every time" you end up broke with a deck of souvenier cards..lol

  Cards in the slots.. sheesh with the technology now and the greed, demand being true, probably coming in the future..

  I'm wonder if i will be it's first customer.. or addict.. lol

  Bij elke beurt in de casino's staat er een creditcardautomaat.. en je ziet de lijnen laugh_out_loud .. mijn hemel, ik reken een vergoeding van 10 tot 30 dollar.. en de enige plek waar je dit ziet is in casino's.. niet bij de supermarkten, warenhuizen, nutsbedrijven...

  Hier hebben we nu al een paar jaar de muntloze slots, in plaats van
  Als je de munten eruit gooit, krijg je een kredietstrookje afgedrukt dat je van machine naar machine kunt nemen, bijna zoals de kaart, en casino's hier doen gratis contante cheques, ze gebruiken tactieken als... "verzilver je cheque hier en draai aan het wiel winnaar elke keer" eindig je blut met een pak souvenirkaarten..lol

  Kaarten in de slots.. geniet van de technologie van nu en de hebzucht, de vraag is waar en komt waarschijnlijk in de toekomst..

  Ik vraag me af of ik de eerste klant zal zijn.. of verslaafde.. lol

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
65

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 13 dagen geleden
104

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
3

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting