Vrienden....

4,174
bekeken
15
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door LHofsdal
LHofsdal
 • Gestart door
 • LHofsdal
 • United States Sr. Member 399
 • laatste activiteit 23 dagen geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Als je naar LiveRoulette kijkt, denk je misschien dat het casino geen argwaan wekt en te vertrouwen is. Bij nader inzien wordt het echter duidelijk dat het hoofddoel van het platform niet is om...

  Lees
 • Voor wie het aangaat: Ik heb meer dan 10 keer gestort en opgenomen op mijn Betus-account. Wat KYC betreft, heb ik mijn licentie, foto met ID en energierekening geverifieerd. Ik gebruik Betus vanwege...

  Lees
 • Reel Fortune Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - VS OK! 150% tot $ 1500 + 50 gratis spins op Catsino Slot Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich eerst aanmelden...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey gang,

  I know it has been a while since I posted last, sorry had to deal with some heartbreak.
  I just wanted to tell you something that happened to me in the past few days.
  On, 2/28/10 my father passed away. My heart broke in an instant, and I am still crying over it everyday. I was very close to my father and my daughter who just turned 9 is breaking my heart even more, becuase she is still having a hard time. We had the services and I was going through the guest book, or guest books. Over 600 people showed up to his service, and I know each and everyone of them were touched in a special way by my father.
  What I didn't know until today was how many of my friends had driven hours to come to the service. My one friend from California came, and onother one from Hawii flew out. Some people I didn't even get to talk to because it was just so busy all the time.
  Today I go and get the mail, there was a card from Tyler Texas. I had no idea who it could be from. I opened the card and my mouth fell open. It was from a friend that I had not heard from or talked to in over 20 years. In the card was a picture of her, myself, and my father riding horses through the fields by her house. In the card she writes this to me,

  Hey bende,

  Ik weet dat het een tijdje geleden is sinds ik voor het laatst een bericht heb geplaatst, sorry dat ik te maken kreeg met een gebroken hart.
  Ik wilde je gewoon iets vertellen wat mij de afgelopen dagen is overkomen.
  Op 28-2-10 overleed mijn vader. Mijn hart brak in een oogwenk en ik huil er nog elke dag om. Ik had een hele hechte band met mijn vader en mijn dochter die net 9 is geworden, breekt mijn hart nog meer, omdat ze het nog steeds moeilijk heeft. We hadden de diensten en ik bladerde door het gastenboek, of gastenboeken. Er kwamen ruim zeshonderd mensen opdagen voor zijn dienst, en ik weet dat ze stuk voor stuk op een bijzondere manier door mijn vader werden geraakt.
  Wat ik tot vandaag niet wist, was hoeveel van mijn vrienden uren hadden gereden om naar de dienst te komen. Mijn enige vriend uit Californië kwam, en een andere uit Hawaï vloog weg. Met sommige mensen heb ik niet eens kunnen praten omdat het altijd zo druk was.
  Vandaag ga ik de post halen, er was een kaart van Tyler Texas. Ik had geen idee van wie het zou kunnen zijn. Ik opende de kaart en mijn mond viel open. Het was van een vriend van wie ik al meer dan twintig jaar niets meer had gehoord of gesproken. Op de kaart stond een foto van haar, ikzelf en mijn vader, paardrijdend door de velden bij haar huis. Op de kaart schrijft ze dit aan mij:

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My Dearest Lori,

  I am so sorry to hear about your father. It has been over 20 years since we last saw each other, and when I heard this news my heart broke for you. You may not know this, but I have been Spying (for lack of a better word) on you and your family for the past 15 years. You don't know how much I have missed you and your family. When we moved it was rough and you know that, but I remember your father telling me that he was just a phone a call away if I ever needed anything. Well, I never did take him up on that offer but now I wish I did. My most cherished memory of you and your father was this picture, and how my parents sent the police out looking for us because we were gone 11 hours. What a day we had. Your father took us all over the country side on those horses, and we did nothing but laugh and drive your father crazy by throwing those apples at him. Man when I hit him in the neck and he took off like a bat out of hell on the horse after me I really thought he was going to give it to me when he caught me instead he pulled out his lunch sack and gave my horse an apple and told me I couldn't have one because I threw mine at him. Then we got to the river he threw me in it and said "Now I think we are even". God that day was so much fun.

  I

  Mijn liefste Lori,

  Het spijt me zo te horen over je vader. Het is meer dan twintig jaar geleden dat we elkaar voor het laatst zagen, en toen ik dit nieuws hoorde, brak mijn hart voor jou. Je weet dit misschien niet, maar ik heb jou en je familie de afgelopen 15 jaar (bij gebrek aan een beter woord) bespioneerd. Je weet niet hoeveel ik jou en je familie heb gemist. Toen we verhuisden, was het zwaar en dat weet je, maar ik herinner me dat je vader me vertelde dat hij slechts een telefoontje verwijderd was als ik ooit iets nodig had. Nou, ik heb nooit op dat aanbod ingegaan, maar nu wou ik dat ik dat wel deed. Mijn dierbaarste herinnering aan jou en je vader was deze foto, en hoe mijn ouders de politie erop uit stuurden om ons te zoeken omdat we elf uur weg waren. Wat een dag hadden we. Je vader nam ons mee over het hele platteland op die paarden, en we deden niets anders dan lachen en je vader gek maken door die appels naar hem te gooien. Man, toen ik hem in zijn nek sloeg en hij er als een vleermuis uit de hel vandoor ging op het paard achter mij aan. Ik dacht echt dat hij het aan mij zou geven toen hij me betrapte, maar hij haalde zijn lunchzak tevoorschijn en gaf mijn paard een apple en vertelde me dat ik er geen mocht hebben omdat ik de mijne naar hem gooide. Toen we bij de rivier kwamen, gooide hij me erin en zei: "Nu denk ik dat we gelijk staan". God, die dag was zo leuk.

  I

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I am not sure if you know this or not but for the last 10 years your father was sending me money secretly. I did not know it was from him until yesterday. Every Friday there was deposit made in my checking account for 150 dollars, and I always thought it was from my parents. (Crazy I know since I haven't spoken to my parents since before we graduated college). For this I will always be greatful. I only found out because when I went to the bank and there was no deposit made on last Friday, I was curious to see what had happened. I asked the clerk at the bank if there was away we could trace the deposits and when she told me where they came from my heart dropped to my stomach, I was in shock. I never personally got to thank him. So I called your mother and she just started to cry on the phone. That is how I got your address and phone number. I will be honest Lori, I can't get up the courage to call you. I know you and I have been friends but what do you say to your best friend in a time like this. Just know that I will always love you like a sister, and I will call you soon, but I know how hard this must be for you, and I know how you are. I will give you the space you need at a time like this. I am always thinking of you now and how I wish I could take away your pain. Please take this picture and remember the good ol' days. Because they are the happiest memeories I have of my childhood.

  Love,

  Christina

  Ik weet niet zeker of je dit weet of niet, maar de afgelopen tien jaar stuurde je vader me in het geheim geld. Ik wist tot gisteren niet dat het van hem was. Elke vrijdag werd er 150 dollar op mijn betaalrekening gestort, en ik dacht altijd dat het van mijn ouders was. (Gek, ik weet het, want ik heb mijn ouders niet meer gesproken sinds voordat we afstudeerden). Hiervoor zal ik altijd dankbaar zijn. Ik kwam er pas achter, want toen ik afgelopen vrijdag naar de bank ging en er geen storting was gedaan, was ik benieuwd wat er was gebeurd. Ik vroeg de griffier van de bank of we de stortingen konden traceren en toen ze me vertelde waar ze vandaan kwamen, zakte mijn hart in mijn maag, ik was in shock. Ik heb hem nooit persoonlijk kunnen bedanken. Dus belde ik je moeder en ze begon gewoon te huilen aan de telefoon. Zo kwam ik aan uw adres en telefoonnummer. Ik zal eerlijk zijn Lori, ik kan de moed niet opbrengen om je te bellen. Ik weet dat jij en ik vrienden zijn geweest, maar wat zeg je tegen je beste vriend in een tijd als deze. Weet gewoon dat ik altijd van je zal houden als een zus, en dat ik je snel zal bellen, maar ik weet hoe moeilijk dit voor je moet zijn, en ik weet hoe het met je gaat. Ik geef je op een moment als deze de ruimte die je nodig hebt. Ik denk nu altijd aan je en ik zou willen dat ik je pijn kon wegnemen. Maak alsjeblieft deze foto en denk aan de goede oude tijd. Omdat het de gelukkigste herinneringen zijn die ik heb aan mijn kindertijd.

  Liefde,

  Christina

 • Origineel English Vertaling Dutch

  So I wiped away some tears and was getting ready to call my mother. My doorbell rang and I went to get it. It was Christina, she came to see me from Texas. We spent the next 3 hours talking, crying, laughing and crying some more.

  The point to my story is that no matter how much time goes by you will always know who your friends are and they will be there in your time of need.

  To all you LCB'ers, cherish the true friends you have because you never know when your going to need them the most. I never knew just how much I missed and needed her at this time in my life until she showed up at my door. Now that is a true friend.

  LH

  Dus veegde ik wat tranen weg en maakte me klaar om mijn moeder te bellen. Mijn deurbel ging en ik ging het halen. Het was Christina, ze kwam naar mij toe vanuit Texas. We brachten de volgende 3 uur door met praten, huilen, lachen en nog eens huilen.

  Het punt van mijn verhaal is dat, hoeveel tijd er ook verstrijkt, je altijd zult weten wie je vrienden zijn en dat ze er zullen zijn in tijden van nood.

  Aan alle LCB'ers: koester de echte vrienden die je hebt, want je weet nooit wanneer je ze het meest nodig zult hebben. Ik wist nooit hoeveel ik haar miste en nodig had op dit moment in mijn leven, totdat ze bij mij aan de deur verscheen. Dat is nu een echte vriend.

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i wanna cry that is so sweet

  Ik wil huilen, dat is zo lief

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lori,

  I am sorry for your loss hun.  I will keep you and your family in my parayers hun.  Your father may have went to heaven, but it looks like you have a "sister" back.

  Shelli

  Lori,

  Het spijt me voor je verlies, Hun. Ik zal jou en je gezin in mijn parayers-hun houden. Je vader is misschien naar de hemel gegaan, maar het lijkt erop dat je een 'zus' terug hebt.

  Shelli

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dear, Lori........first please let me say that I am very sorry that you lost the one person who was and will always be a special to you and your daughter...my thoughts are with you...
  I actually cried(I felt your pain!) while I was reading your posts...really touched me
  What a great man he was...I can only imagine how much he meant to you and your family and friends.
  He may have gone forever but he will forever lives in your hearts that I know. You will never forget all the good he did in his life and the letter from your old friend is a good example of it.
  Stay strong,Lori...sorry but that's the only comfort that I can give to you...but I just want to let you know that you are not alone....
  I saw this poem and wanted to share with you...

  Surrounded by friends
  yet all alone
  the one I loved
  God has called home

  the hugs of friends
  helps ease the pain
  and I know my loss
  is my loved one's gain

  but tears now flow
  across my face
  as I long for just
  one more embrace

  then comfort comes
  and I see Christ's face
  He hugs my loved one
  and I feel God's grace.


  hope you feel better...hugs,Nan

  Beste Lori. Laat me eerst zeggen dat het me heel erg spijt dat je de enige persoon hebt verloren die speciaal voor jou en je dochter was en altijd zal blijven. Mijn gedachten zijn bij je. .
  Ik huilde eigenlijk (ik voelde je pijn!) Terwijl ik je berichten las...het raakte me echt
  Wat een geweldige man was hij... Ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel hij voor jou en je familie en vrienden betekende.
  Hij is misschien voor altijd verdwenen, maar hij zal voor altijd in jullie harten leven, dat weet ik. Je zult al het goede dat hij in zijn leven heeft gedaan nooit vergeten en de brief van je oude vriend is daar een goed voorbeeld van.
  Blijf sterk, Lori...sorry maar dat is de enige troost die ik je kan geven...maar ik wil je gewoon laten weten dat je niet alleen bent...
  Ik zag dit gedicht en wilde het met jullie delen...

  Omringd door vrienden
  toch helemaal alleen
  degene van wie ik hield
  God heeft naar huis geroepen

  de knuffels van vrienden
  helpt de pijn te verzachten
  en ik ken mijn verlies
  is de winst van mijn geliefde

  maar de tranen stromen nu
  over mijn gezicht
  zoals ik verlang naar gewoon
  nog een omhelzing

  dan komt troost
  en ik zie het gezicht van Christus
  Hij omhelst mijn geliefde
  en ik voel Gods genade.


  Ik hoop dat je je beter voelt... knuffels, Nan

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi LH,

  I know there is no words to ease the sadness in your heart right now. You are very rich. Rich beyond all the money in the world. You had a wonderful father, fond memories and wonderful friends. That you can never put a price tag on.

  And now your left with an angel who will look out for you and protect you. He may have left this world but he will never leave your cherished memories. As you sit and reflect on your father.....and if you feel an envelope of warmth.......it's him!

  Friends come and go in our lives. But true friends, they are a rare gem. We are not judged by how many we love, rather by how many love us.......and you are truly blessed.

  With greatest sympathy,
  Lips
  Hallo LH,

  Ik weet dat er momenteel geen woorden zijn om het verdriet in je hart te verzachten. Je bent erg rijk. Rijk boven al het geld ter wereld. Je had een geweldige vader, goede herinneringen en geweldige vrienden. Waar je nooit een prijskaartje aan kunt hangen.

  En nu heb je links met een engel die voor je zal zorgen en je zal beschermen. Hij heeft misschien deze wereld verlaten, maar hij zal nooit jouw dierbare herinneringen verlaten. Terwijl je zit en nadenkt over je vader... en als je een omhulsel van warmte voelt... dan is hij het!

  Vrienden komen en gaan in ons leven. Maar echte vrienden, ze zijn een zeldzaam juweeltje. We worden niet beoordeeld op hoeveel we liefhebben, maar op hoeveel van ons houden. En jij bent echt gezegend.

  Met de grootste sympathie,
  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lori,

  You truly have moved me.  I'm so sorry for your loss -  your Dad sounded like a wonderful man who will be missed by so many people.  I hope that the pain you are going through eases soon and you can smile when you think of all the great times that you spent with him. 

  blue

  Lori,

  Je hebt mij echt ontroerd. Het spijt me zo voor je verlies. Je vader klonk als een geweldige man die door zoveel mensen gemist zal worden. Ik hoop dat de pijn die je doormaakt snel afneemt en dat je kunt glimlachen als je denkt aan alle geweldige tijden die je met hem hebt doorgebracht.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you for sharing your story with us...It has brought a tear to my eye this morning.

  I am so sorry for your loss, and will keep you in my prayers.

                                                                PMM

  Bedankt dat je je verhaal met ons deelt... Ik kreeg vanochtend een traantje in mijn ogen.

  Het spijt me zo voor je verlies en ik zal je in mijn gebeden houden.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow.....your dad was one, very good and generous man.  God bless him in eternity.

  Wauw...je vader was een heel goede en genereuze man. God zegene hem in de eeuwigheid.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I am so very sorry for your loss. He was a very giving and thoughtful man. He is ,I am sure, still looking out for you and your family. I am so glad your friend is back in your life. God Bless.

  Het spijt me zo erg voor je verlies. Hij was een zeer gevende en attente man. Ik ben er zeker van dat hij nog steeds op u en uw gezin let. Ik ben zo blij dat je vriend weer in je leven is. God zegene.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you all for your prayers, kind words, and support. It really does mean the world to me. My father was a very good man, I know that he is walking with god, and I do take comfort in that. He may have been as stubborn as a mule, but he always thought of others before himself.

  Now he walking with god, I and couldn't ask for anything else. He is at peace and he lived a wonderful life. I may have drove him crazy and made him mad at times, but I used to tell him all the time, "If us kids didn't torment you what else would you have to do and talk about it!" He would always reply "Play my nintendo in peace and stop letting your mother win all the time." laugh_out_loud

  LH

  Ik dank u allen voor uw gebeden, vriendelijke woorden en steun. Het betekent echt alles voor mij. Mijn vader was een heel goede man, ik weet dat hij met God wandelt, en daar put ik troost uit. Hij was misschien zo koppig als een muilezel, maar hij dacht altijd eerder aan anderen dan aan zichzelf.

  Nu wandelde hij met God, ik en kon niets anders vragen. Hij heeft er vrede mee en hij heeft een geweldig leven geleid. Ik heb hem misschien gek gemaakt en hem soms boos gemaakt, maar ik zei altijd tegen hem: "Als wij kinderen je niet kwelden, wat zou je dan anders moeten doen en erover praten!" Hij antwoordde altijd: "Speel in alle rust op mijn Nintendo en laat je moeder niet steeds winnen." laugh_out_loud

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I tell you, that brought a tear to my eye. All those who showed up, those who wrote.

  "It is not a question of how much you love, but how much you are loved"

  You Father loved many and it shows with all that has happened. May those memories keep tight with you as the days go.

  Ik zeg je, dat bracht tranen in mijn ogen. Iedereen die kwam opdagen, iedereen die schreef.

  "Het is niet een kwestie van hoeveel je liefhebt, maar hoeveel je van je houdt"

  U, Vader, hield van velen en dat blijkt uit alles wat er is gebeurd. Mogen deze herinneringen u bijblijven naarmate de dagen verstrijken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Gen,

  Those memories are what is keeping me going. Today Christina and I talked all day about when were kids and all the crazy things we did to my father. Needless to say we are both crying like babies in need of diaper change.

  LH

  Gen,

  Het zijn die herinneringen die mij op de been houden. Vandaag spraken Christina en ik de hele dag over toen we nog kinderen waren en over alle gekke dingen die we mijn vader hebben aangedaan. Onnodig te zeggen dat we allebei huilen als baby's die een luierwissel nodig hebben.

  LH

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting