Goed punt over gevoeligheid

9,177
bekeken
34
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door blueday
deleted_user
 • Gestart door
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • laatste activiteit

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Spinrollz Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot €/$500 + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Noorwegen: 100% tot 5000 NOK + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Nieuw-Zeeland: 100% tot € 1000 + 200...

  Lees

  Spinrollz Casinobonussen en promoties

  1 483
  2 maanden geleden
 • Justbit Casino - PASEN YGG Promo geldig: 10:00:00 CET 28 maart 2024. - 23:59:00 CET 7 april 2024. Prijzenpot: € 46.000 - Als u nog geen account heeft, kunt u zich HIER aanmelden. Er is geen...

  Lees

  Justbit Casino-toernooien

  1 417
  2 maanden geleden
 • Eternal Slots Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - VS OK! 111% tot $ 300 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , de bonuscode invoeren en...

  Lees

  Exclusieve inschrijfbonus voor Eternal S...

  1 1.27 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  As someone pointed out in the forum, it's easy to fall into patterns amongst ourselves and friends, wherein we know our accepted level of discussed prejudices (yes, we all have them to some degree) bases on media and personal experiences. BUT, the forum isn't our private background and it wouldn't hurt to curb some thoughts and discussions before making blanket culturual statements..members come from across the globe. Just saying, publicly, here, where we're all one big LCB family, we should sometimes think before we speak and ask ourselves...are we referring to one bad apple, or the whole tree?

  Zoals iemand op het forum heeft opgemerkt, is het gemakkelijk om onder onszelf en vrienden in patronen te vervallen, waarbij we weten dat ons geaccepteerde niveau van besproken vooroordelen (ja, we hebben ze allemaal tot op zekere hoogte) gebaseerd zijn op media en persoonlijke ervaringen. MAAR, het forum is niet onze privéachtergrond en het zou geen kwaad kunnen om enkele gedachten en discussies te beteugelen voordat we algemene culturele uitspraken doen. Leden komen van over de hele wereld. Als we hier in het openbaar zeggen dat we allemaal één grote LCB-familie zijn, moeten we soms nadenken voordat we iets zeggen en ons afvragen: hebben we het over één rotte appel, of over de hele boom?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hmmm - what prompted this then?  I'm curious.

  blue

  Hmmm - wat was de aanleiding hiervoor dan? Ik ben nieuwsgierig.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes 13, please elaborate if you could.

                                        PMM

  Ja 13, graag een toelichting als dat mogelijk is.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  it was concerning the thread wherein an RTG wasn't allowing Canadians, and some, inlcuding myself were commenting about restricted countries..and some comments weren't kindly taken, hmm, I'll look for the link

  het ging over de draad waarin een RTG Canadezen niet toestond, en sommige, waaronder ikzelf, commentaar gaven over landen waarvoor beperkingen gelden... en sommige opmerkingen werden niet vriendelijk aanvaard, hmm, ik zal de link zoeken

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Ah yes - think that was the "desperate people from the US" comment.

  I did remark on that saying it wasn't particularly kind as did others as I recall.

  blue


  Here is the link to that comment HERE

  Ah ja - denk dat dat de opmerking "wanhopige mensen uit de VS" was.

  Ik heb daar wel een opmerking over gemaakt en gezegd dat het niet bijzonder vriendelijk was, zoals anderen dat deden, als ik me goed herinner.

  blauw


  Hier is de link naar die reactie HIER

 • Origineel English Vertaling Dutch

  No, no, it was about if Canadians and US and others being restricted, what countries are being allowed? And it was mentioned a list of often casino restricted countries..there was also a terrorist comment. And a member was offended. So, my post, was just about how some country bashing would be seen offensive by members of those countries

  Nee, nee, het ging erom dat als Canadezen, de VS en anderen beperkingen opgelegd krijgen, welke landen dan wel mogen? En er werd een lijst genoemd van landen waar vaak casinobeperkingen gelden. Er was ook een terroristische opmerking. En een lid was beledigd. Mijn post ging dus alleen maar over hoe het bashen van landen beledigend zou zijn voor leden van die landen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  13.....Perhaps I should go back for (more) sensitivity training, but I'm having a tough time seeing the big offense?

  But, keep in mind my own bias here.  I think folks are way-too hyper sensitive in general.  Though, I have not perceived you that way....the opposive actually.  A bit of cynical banter might be good for the soul, huh?

  13.....Misschien moet ik teruggaan voor (meer) gevoeligheidstraining, maar ik heb moeite met het zien van de grote overtreding?

  Maar houd hier rekening met mijn eigen vooringenomenheid. Ik denk dat mensen over het algemeen veel te hypergevoelig zijn. Maar zo heb ik je niet gezien. Eigenlijk het tegenovergestelde. Een beetje cynisch geklets is misschien goed voor de ziel, hè?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Me? Oh, you can say what ya want to me, lol, it takes a heck of alot to offend me, lol..I'm not sensitive in that regard much..banter away...BUT, I have to step back sometimes, and recognize not everyone is the same as me, and keep myself in check at times wink

  Mij? Oh, je kunt tegen me zeggen wat je wilt, lol, er is heel wat voor nodig om me te beledigen, lol..Ik ben in dat opzicht niet zo gevoelig..praat weg...MAAR, ik moet soms een stap terug doen , en besef dat niet iedereen hetzelfde is als ik, en houd mezelf soms onder controle wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Ah yes - think that was the "desperate people from the US" comment.

  I did remark on that saying it wasn't particularly kind as did others as I recall.

  blue


  I think there may be some confusion here. To anyone who thinks that I said this comment....I did not.  I quoted what someone else wrote and how unkind it was.

  Just to clear this matter up.

  blue

  Ah ja - denk dat dat de opmerking "wanhopige mensen uit de VS" was.

  Ik heb daar wel een opmerking over gemaakt en gezegd dat het niet bijzonder vriendelijk was, zoals anderen dat deden, als ik me goed herinner.

  blauw


  Ik denk dat hier enige verwarring kan ontstaan. Aan iedereen die denkt dat ik deze opmerking heb gezegd... dat heb ik niet gedaan. Ik citeerde wat iemand anders schreef en hoe onaardig het was.

  Even om deze zaak op te helderen.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  13 you are a very intresting individual I don't know your age but you look young,and if you are young you seem very composed and mature for youra ge. I understans about sensitivity and offense but regardless the issue I have yet to see you lose your composure and your comments are very intellegent and yet at the same time you seem like a CWAZY KINDA PARTY GUY!!

  13 Je bent een heel interessant persoon. Ik weet je leeftijd niet, maar je ziet er jong uit, en als je jong bent, zie je er erg kalm en volwassen uit voor jouw leeftijd. Ik begrijp gevoeligheid en belediging, maar ongeacht de kwestie moet ik nog zien dat je je kalmte verliest en je opmerkingen zijn zeer intelligent en toch lijkt je tegelijkertijd een GEKKE KINDA PARTY-KEREL!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol, nice save...but we know ya better than that blue wink

  lol, leuke redding... maar we kennen je beter dan dat blauw wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not a "save" - I just wanted to make it clear that it wasn't me who said that.  I can't find the original post but it was very rude about US gamblers and I thought that was the remark that you were referring to.

  blue

  Geen "redden" - ik wilde alleen duidelijk maken dat ik het niet was die dat zei. Ik kan het oorspronkelijke bericht niet vinden, maar het was erg onbeleefd over Amerikaanse gokkers en ik dacht dat dit de opmerking was waar je op doelde.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  this is so funny....not funny Ha Ha but funny coincidental..On another chat forum there was yet another confusion of comments and meanings just minutes ago before I came here. The argument lasted seconds and the apologies took an hour! laugh_out_loud! The moderator said a similar thing as Blue said. She said Can We Move on Please! laugh_out_loud!

  dit is zo grappig....niet grappig Ha Ha maar grappig toevallig..Op een ander chatforum was er een paar minuten geleden nog een verwarring van opmerkingen en betekenissen voordat ik hier kwam. Het argument duurde seconden en de excuses duurden een uur! laugh_out_loud ! De moderator zei hetzelfde als Blue zei. Ze zei: kunnen we alsjeblieft verder gaan? laugh_out_loud !

 • Origineel English Vertaling Dutch

  OMG how embarrassing I didn't use Spell Check to compliment 13!

  OMG, wat gênant dat ik de spellingcontrole niet heb gebruikt om 13 te complimenteren!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  nah..was just a post I saw earlier where someone got offended. Not saying either party was right or wrong, overly-sensitive or insensitive, just how comments are perceived
  Spell check? I just blame drunken typing or keyboard malfunction for all errors, lol

  nee..was gewoon een bericht dat ik eerder zag waarin iemand beledigd raakte. Niet zeggen dat een van de partijen gelijk of ongelijk had, of overdreven gevoelig of ongevoelig was, maar hoe opmerkingen worden waargenomen
  Spellingscontrole? Ik geef alleen dronken typen of een toetsenbordstoring de schuld van alle fouten, lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Blue i know which comment you are referring to, and we all know you would never ever do such a thing, that you only quoted someone else.

  The quoted comment was rude and insulting but not only to U.S. players but also to anyone who is nuts.. like me...  huh

  Lol.. though i get over those things quickly, and realize sometimes people don't always mean things as they type, and know the language barrier can cause alot of confusion and alot can be misunderstood.. but.. yes sometimes people can be very insensitive sad

  Blauw, ik weet op welke opmerking je doelt, en we weten allemaal dat je nooit zoiets zou doen, dat je alleen maar iemand anders citeerde.

  De geciteerde opmerking was onbeleefd en beledigend, maar niet alleen voor Amerikaanse spelers, maar ook voor iedereen die gek is.. zoals ik... huh

  Lol.. hoewel ik die dingen snel overkom, en besef dat mensen soms niet altijd dingen menen terwijl ze typen, en weet dat de taalbarrière voor veel verwarring kan zorgen en dat veel verkeerd kan worden begrepen.. maar... ja, soms kunnen mensen dat wel zijn zeer ongevoelig sad

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol, thanks claylord...but im older than i look wink

  lol, bedankt claylord...maar ik ben ouder dan ik eruit zie wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  13oclock This is a warning to you !

  Seem you enjoy stirring the pot. Now You accused Blue for doing something she obviously didnt and yet you continue to play innocent party here. And by your own admission u r amused by all this.

  Well newsfalsh to you....Im NOT. And I wont tolerate it !

  This is not your first time you pull something like this and then offer group hugs etc.

  This is a gambling forum, and theres NO room for trouble makers!

  You have been warned!

  Zuga

  13 uur Dit is een waarschuwing voor jou!

  Het lijkt erop dat je het leuk vindt om in de pot te roeren. Nu beschuldigd je Blue ervan iets te hebben gedaan wat ze duidelijk niet heeft gedaan, en toch blijf je hier een onschuldig feestje spelen. En zoals u zelf toegeeft, bent u door dit alles geamuseerd.

  Nou, nieuwsfout voor jou....Dat ben ik NIET. En ik tolereer het niet!

  Dit is niet de eerste keer dat je zoiets uithaalt en dan groepsknuffels enz. aanbiedt.

  Dit is een gokforum en er is GEEN ruimte voor onruststokers!

  Je bent gewaarschuwd!

  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch

  excuse me? Reread the posts. I NEVER accused blue of ANYTHING, and i find that VERY offensive. If that is your impression of me. Thanks the same. but if an apology isn't forthcoming, you can have the forum sad

  pardon? Herlees de berichten. Ik heb Blue NOOIT van iets beschuldigd, en dat vind ik ZEER beledigend. Als dat je indruk van mij is. Bedankt hetzelfde. maar als er geen verontschuldiging komt, kun je het forum gebruiken sad

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol, nice save...but we know ya better than that blue wink


  Actually you DID exclamation

  Now you have been warned! If you dont like it well, thats your problem.

  Enuff said !

  lol, leuke redding... maar we kennen je beter dan dat blauw wink


  Eigenlijk wel exclamation

  Nu ben je gewaarschuwd! Als je het niet zo leuk vindt, is dat jouw probleem.

  Enuff zei!
 • Origineel English Vertaling Dutch


  lol, nice save...but we know ya better than that blue wink


  Actually you DID exclamation

  Now you have been warned! If you dont like it well, thats your problem.

  Enuff said !


  Zuga, I don't mean 2 jump in2 something that is none of my business, but it seems 2 me that 13 was making a funny...... he winked after the post, which 2 me indicates he was just playin' around.....
  just my thought on the subject.......


  lol, leuke redding... maar we kennen je beter dan dat blauw wink


  Eigenlijk wel exclamation

  Nu ben je gewaarschuwd! Als je het niet zo leuk vindt, is dat jouw probleem.

  Enuff zei!


  Zuga, ik bedoel niet dat ik erin spring2, iets dat mijn zaken niet aangaat, maar het lijkt mij dat 13 een grapje maakte...... hij knipoogde na de post, wat aangeeft dat hij gewoon aan het spelen was rondom.....
  het is maar mijn gedachte hierover.......
 • Origineel English Vertaling Dutch

  this is where semantics come into play and that you dont not know me well enough.
  Blue was preceived by SOMEONE else...STAFF, not ME as thinking it was a quote from her. Ask her! See the chatroom. She corrected her post so THAT pseron didn't misunderstand . Thus...nice save..like, 'nice catch'''she caught the perceived error..had ZERO to do with me..Ask blue who misunderstood her, it's posted in her inbox and the chat. MY comment..'we know you better than that' is exactly THAT..We/I know her betther than that that she WOULD not make an offensive comment. I know her better than that, to know she makes POSTIVE comments..i hae ALWAYS suported blue and staff here

  dit is waar semantiek een rol speelt en dat je mij niet goed genoeg kent.
  Blue werd opgemerkt door IEMAND anders... PERSONEEL, niet IK, omdat ik dacht dat het een citaat van haar was. Vraag het haar! Zie de chatroom. Ze corrigeerde haar bericht zodat Pseron het niet verkeerd begreep. Dus...leuke redding..zoals, 'mooie vangst'''ze heeft de waargenomen fout opgemerkt..had NUL met mij te maken..Vraag Blue wie haar verkeerd heeft begrepen, het staat in haar inbox en in de chat. MIJN opmerking..'we kennen je beter dan dat' is precies DAT..Wij/ik kennen haar beter dan dat ze geen beledigende opmerking ZOU maken. Ik ken haar beter dan dat, om te weten dat ze POSTIEVE opmerkingen maakt. Ik heb ALTIJD blauw en personeel hier ondersteund

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sorry but i DONT buy it! This is not the first time you stir a pot.

  As I said Im not amused. You also laffed at one of the posts refering to Iran, Pakistan and N Korea (they were put in the bad context ), and now you speak about sensitivity.


  Who would they do like to business with - North Corea, Iran, Pakistan? tongue tongue tongue
  [/quote]
  [quote author=13oclock link=topic=8400.msg66353#msg66353 date=1262911576]
  lmfao


  You just have been warned. I'm not going to close your account.

  Zuga

  Sorry maar ik koop het NIET! Dit is niet de eerste keer dat je in een pot roert.

  Zoals ik al zei, ik ben niet geamuseerd. U maakte ook grapjes over een van de berichten waarin verwezen werd naar Iran, Pakistan en Noord-Korea (ze werden in de slechte context geplaatst), en nu spreekt u over gevoeligheid.


  Met wie zouden ze graag zaken willen doen: Noord-Korea, Iran, Pakistan? tonguetonguetongue
  [/citaat]
  [citaat auteur=13 uur link=topic=8400.msg66353#msg66353 date=1262911576]
  lmfao


  Je bent zojuist gewaarschuwd. Ik ga je account niet sluiten.

  Zuga
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow Im trippin!

  Wauw, ik ben aan het trippen!

 • Origineel English Vertaling Dutch  lol, nice save...but we know ya better than that blue wink


  Actually you DID exclamation

  Now you have been warned! If you dont like it well, thats your problem.

  Enuff said !


  Zuga, I don't mean 2 jump in2 something that is none of my business, but it seems 2 me that 13 was making a funny...... he winked after the post, which 2 me indicates he was just playin' around.....
  just my thought on the subject.......


  Tinmanfan... you do not play around with the staff on any forum in that manner, or go near it, they are to always be respected Period  lol, leuke redding... maar we kennen je beter dan dat blauw wink


  Eigenlijk wel exclamation

  Nu ben je gewaarschuwd! Als je het niet zo leuk vindt, is dat jouw probleem.

  Enuff zei!


  Zuga, ik bedoel niet dat ik erin spring2, iets dat mijn zaken niet aangaat, maar het lijkt mij dat 13 een grapje maakte...... hij knipoogde na de post, wat aangeeft dat hij gewoon aan het spelen was rondom.....
  het is maar mijn gedachte hierover.......


  Tinmanfan... je speelt niet op die manier met het personeel op welk forum dan ook, of komt er niet in de buurt, ze moeten altijd gerespecteerd worden. Periode
 • Origineel English Vertaling Dutch

  yes, I did laugh..hence the post..I even said i myself was in it, and I too need to step back and look at my own posts, and I myself need to think before posts about things being perceived as insulting. I made the post BECAUSE in part I was no better than anyone else there and because someone felt insulted. I stood up to it..i stood up to my part and I wrote a post how we should all realize how our actions were/are perceived but thank you for the link, it was the one blue was looking for, how it wasn't about her.
  Buy it or not, all I can do is say as it is. I would have thought my contributions would have outweighed  this one situation, wherein AGAIN, I am not, nor was I insulting blue..I'm fond of her and her duties here and her work.
  Regardless, if this is how I am perceived, I am saddened. But live and learn. If it's my bad so be it.
  I DO still regardless wish staff and members here well. I will miss them

  Ja, ik heb gelachen..vandaar de post..Ik zei zelfs dat ik er zelf in zat, en ook ik moet een stap terug doen en naar mijn eigen berichten kijken, en ikzelf moet vóór berichten nadenken over dingen die als beledigend worden ervaren. Ik heb dit bericht geplaatst OMDAT ik deels niet beter was dan wie dan ook daar en omdat iemand zich beledigd voelde. Ik kwam ertegen op..Ik kwam op voor mijn deel en ik schreef een bericht hoe we ons allemaal zouden moeten realiseren hoe onze acties werden/worden waargenomen, maar bedankt voor de link, het was degene waar Blue naar op zoek was, hoe het was' t over haar.
  Kopen of niet, ik kan alleen maar zeggen zoals het is. Ik had gedacht dat mijn bijdragen groter zouden zijn geweest dan deze ene situatie, waarin ik OPNIEUW Blue niet beledig, en ook niet beledigde. Ik ben dol op haar en haar plichten hier en haar werk.
  Hoe dan ook, als dit is hoe ik wordt gezien, ben ik bedroefd. Maar leef en leer. Als het mijn schuld is, dan zij het zo.
  Ik wens het personeel en de leden hier nog steeds het beste. ik zal ze missen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh,now i see why 13 requested to have his account removed

  Oh, nu begrijp ik waarom 13 verzocht om zijn account te laten verwijderen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Zuga

  I've just read thru this topic , and i would have to say you seem to be way out of line with 13 . jumping in to defend blue when it wasn't even necessary did you even talk to blue before doing it or even after .

  now i could be wrong but if so I'd apologize . but would you huh

  Zuga

  Ik heb dit onderwerp net doorgelezen en ik moet zeggen dat je ver buiten de lijn van 13 lijkt te gaan. inspringen om blauw te verdedigen terwijl het niet eens nodig was, heb je zelfs met blauw gepraat voordat je het deed of zelfs daarna?

  Nu kan ik het mis hebben, maar als dat zo is, dan bied ik mijn excuses aan. maar zou jij huh

 • Origineel English Vertaling Dutch

  listen bigjay36 , who are you to ask me to apologize?? The only person out of line here is you exclamation

  You obviously have no idea what you are talking about here. 13 enjoyed to stir the pot ( one more than one occasion )... he would provoke and then pull back and enjoy the mess he created... Also the way he addressed Blue is NO way to address a Moderator! That's something I dont tolerate!

  He has been warned for that. I never made him leave , that was his decision. Anyways, I don't have to justify my actions to you or to any1 else. I run this forum the way I think its best.

  Don't like it, that's your problem. So in future before accusing me for being "out of line" get your facts straight !

  Zuga

  luister bigjay36, wie ben jij om mij te vragen mijn excuses aan te bieden? De enige persoon die hier buiten de lijn valt, ben jij exclamation

  Je hebt duidelijk geen idee waar je het hier over hebt. 13 vond het leuk om in de pot te roeren (één keer meer dan één keer)... hij provoceerde en trok zich dan terug en genoot van de puinhoop die hij creëerde... Ook de manier waarop hij Blue aansprak, is GEEN manier om een moderator aan te spreken! Dat is iets wat ik niet tolereer!

  Hij is daarvoor gewaarschuwd. Ik heb hem nooit laten vertrekken, dat was zijn beslissing. Hoe dan ook, ik hoef mijn daden niet tegenover jou of iemand anders te rechtvaardigen. Ik beheer dit forum op de manier die ik het beste vind.

  Vind je het niet leuk, dat is jouw probleem. Dus in de toekomst, voordat u mij ervan beschuldigt "buiten de lijn" te zijn, moet u eerst uw feiten op een rij zetten!

  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hey man you didn't read my post careful enough . cause i clearly said "now i could be wrong but if so I'd apologize" but dude it seems clear your very sensitive and it really doesn't matter so i want say anything else

  Hey man, je hebt mijn bericht niet goed genoeg gelezen. want ik zei duidelijk "nu kan ik het mis hebben, maar als dat zo is, zou ik me verontschuldigen", maar kerel, het lijkt duidelijk dat je erg gevoelig bent en het maakt echt niet uit, dus ik wil nog iets anders zeggen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  it looks like it's starting again...everyone count to 10...10 9 8 7 6 5 4 3 2 1... feel better?

  het lijkt erop dat het weer begint...iedereen telt tot 10...10 9 8 7 6 5 4 3 2 1...voel je je beter?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Bigjay,

  I think where part of the confusion is your making a judgement call by this one post. Unfortunately there is more to it than this. I don't think it would be on a professional level to disclose all the reasons.

  13 was warned and was never asked to leave. He was a valuable member in many respects to the forum and was admired by many. We all hope he will reconsider and come back. Only time will tell....

  Handing out warnings are not something that is done without giving a lot of thought first. As i have stated before this is a large site with a lot of traffic day to day. Considering that, the warnings are far and inbetween.

  It's done not only for LCB's protection but protection for it's members as well. Zuga works very hard to keep the site as smooth as possible. With that said, sometimes he can be the fall under scrutiny in cirrumstances that are just not fair.

  I hope this brings a bit of more understanding........

  Lips
  Hallo BigJay,

  Ik denk dat een deel van de verwarring ligt in het feit dat je een oordeel velt op basis van dit ene bericht. Helaas is er meer aan de hand dan dit. Ik denk niet dat het op professioneel niveau zou zijn om alle redenen openbaar te maken.

  13 werd gewaarschuwd en werd nooit gevraagd om te vertrekken. Hij was in veel opzichten een waardevol lid van het forum en werd door velen bewonderd. We hopen allemaal dat hij er nog eens over nadenkt en terugkomt. De tijd zal het leren....

  Het uitdelen van waarschuwingen doe je niet zonder er eerst goed over na te denken. Zoals ik al eerder heb gezegd, is dit een grote site met dagelijks veel verkeer. Als je dat in ogenschouw neemt, liggen de waarschuwingen ver daartussenin.

  Het wordt niet alleen gedaan voor de bescherming van LCB, maar ook voor de bescherming van haar leden. Zuga werkt heel hard om de site zo soepel mogelijk te houden. Dat gezegd hebbende, kan hij soms onder de loep worden genomen in omstandigheden die gewoon niet eerlijk zijn.

  Ik hoop dat dit wat meer begrip brengt....

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  bigjay36,

  Im Admin or Zuga, not a "man" or "dude" . So please show some respect b4 you address me again.

  And did I read your post careful enough to know you dont have all the facts.

  Again get your facts straight before you post.

  bigjay36,

  Ik ben beheerder of Zuga, geen "man" of "kerel". Toon dus alstublieft wat respect als u mij nogmaals aanspreekt.

  En heb ik je bericht zorgvuldig genoeg gelezen om te weten dat je niet over alle feiten beschikt?

  Nogmaals, zorg dat je je feiten op een rijtje hebt voordat je post.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Maybe it's time for this topic to be locked and it to be buried.

  Its just raking over old ground.  Your decision Zuga and thank you for all your support.

  blue

  Misschien is het tijd om dit onderwerp op slot te doen en te begraven.

  Het harkt gewoon over oude grond. Jouw beslissing Zuga en bedankt voor al je steun.

  blauw

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting