Gewichtstoename tijdens de vakantie....

3,034
bekeken
8
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door PMM2008
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....

  Lees

  Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zo...

  63 30.54 K
  2 maanden geleden
 • HET BEDRIJF VAN AMAZON HEEFT ONDER DRUK VAN DE AUTORITEITEN OVER GOK-INFLUENCERS Volgens een nieuw onderzoek in Zweden zijn acht van de tien Zweedse streamingbeïnvloeders mogelijk zelfgenoegzaam...

  Lees
 • Ik had $ 500 erin, voornamelijk spelend in de NBA en NHL, en toen ik $ 5.000 won, blokkeerden ze mijn account en lieten ze me het niet opnemen, help me alsjeblieft

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Evening gang:
       I have always enjoyed having sweets and such around my house at Christmas time. (A memory from childhood.)
   My coffee table has a bowl of Hershey kisses mixed with Holiday M&M's. My kitchen has cookies brought down from the neighbor, as well as the several dozen I have made up myself.  I have a dishes of rock candy, (my specialty) placed in places where there are no kisses or M&M's.I have a dish full of mixed nuts, still in the shell, with the nutcrackers and picks.  I have breads and fudge recipes soon to be made up, to add to my Holiday stash.  Why one person needs all this in her little house is beside the point.  ;)

  All this leads me to the question, am I the only one who gains a few pounds thru the Holidays?  As I go for my second helping, I throw caution out the window, with the ever popular "I'll diet on New Years Day."  ;D That day comes and goes, and I soon forget the promise I made to myself.
  I have a metabolism that slowed down when I hit 30, and died completely when I hit 40. I just say the word chocolate, and I've gained a pound.  ::)

  Are you a careful eater at the Holidays, or are you like me and throw caution to the wind, and worry about it later? After all, it only comes once a year.

                                                 Happy Holidays.....

                                                            PMM

  Avondbende:
  Ik heb er altijd van genoten om met Kerstmis snoep en dergelijke in huis te hebben. (Een herinnering uit mijn kindertijd.)
  Op mijn salontafel staat een kom Hershey-kusjes gemengd met Holiday M&M's. In mijn keuken liggen koekjes van de buurman, evenals de tientallen die ik zelf heb verzonnen. Ik heb een schaal met kandijsuiker (mijn specialiteit) die op plaatsen wordt geplaatst waar geen kusjes of M&M's zijn. Ik heb een schaal vol gemengde noten, nog in de dop, met de notenkrakers en prikkers. Ik heb binnenkort recepten voor brood en toffees die ik ga verzinnen, om toe te voegen aan mijn vakantievoorraad. Waarom één persoon dit allemaal nodig heeft in haar huisje doet er niet toe. ;)

  Dit alles brengt mij bij de vraag: ben ik de enige die tijdens de feestdagen een paar kilo aankomt? Terwijl ik voor mijn tweede portie ga, gooi ik voorzichtigheid uit het raam, met het immer populaire 'Ik ga op nieuwjaarsdag op dieet'. ;D Die dag komt en gaat, en al snel vergeet ik de belofte die ik mezelf heb gedaan.
  Ik heb een stofwisseling die vertraagde toen ik 30 werd, en volledig stierf toen ik 40 werd. Ik zeg gewoon het woord chocolade, en ik ben een pond aangekomen. ::)

  Ben je een voorzichtige eter tijdens de feestdagen, of ben je net als ik en gooi je voorzichtigheid in de wind en maak je je er later zorgen over? Het komt tenslotte maar één keer per jaar voor.

  Prettige Feestdagen.....

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lmao Pam.. you always got some goodie good goods.. either on here
  in the forum.. and now on your table!!
  Pass da M&M's and Kisses.. gain me some weight!
  Couple cookies too..and don't be hoggin the nutcracker shoooooo!!!

  Lmao Pam.. je hebt altijd wat lekkers, ook hier
  op het forum.. en nu bij jou op tafel!!
  Geef de M&M's en kusjes door.. Zorg dat ik wat zwaarder word!
  Paar koekjes ook..en wees niet hoggin de notenkraker shoooooo!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Throw it out the window with the weight gain for not smoking you think that I am going to hold back on all the holiday foods I don't think so.  How I look at it you only live once so enjoy life to the fullest.

  Gooi het uit het raam met de gewichtstoename omdat je niet rookt, je denkt dat ik al het vakantievoedsel ga achterhouden. Ik denk het niet. Hoe ik het bekijk, je leeft maar één keer, dus geniet met volle teugen van het leven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Pam, just don't want to think about it and cloud so pleasant expectations! wink
  But to say the truth, it's one of the worst periods (talking about the weigh, of course tongue): one holiday after another...Every time I'm afraid to weigh myself! I try to avoid scales as vampires avoid crucifix! lol

  Pam, ik wil er gewoon niet over nadenken en zulke aangename verwachtingen vertroebelen! wink
  Maar om de waarheid te zeggen, het is een van de ergste periodes (over het wegen gesproken natuurlijk tongue ): de ene vakantie na de andere...Elke keer ben ik bang om mezelf te wegen! Ik probeer schubben te vermijden zoals vampiers kruisbeelden vermijden! lol

 • Origineel English Vertaling Dutch
  There is just too many Christmas cookies..........too many holiday cocktails......too many appetizers......too many awww hell too many calories to worry about it now...

  I will just be like Ms. Scarlet O'hara and worry about it tomorrow!!

  Lips
  Er zijn gewoon te veel kerstkoekjes. Te veel kerstcocktails. Te veel hapjes. Te veel awww, te veel calorieën om je er nu zorgen over te maken. .

  Ik zal net als mevrouw Scarlet O'hara zijn en me er morgen zorgen over maken!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Just found this little gem on the internet, and I am so glad I did.

  Phewwww, I am not as worried about Christmas Calories as I was..... cheesy cheesy cheesy

  HOLIDAY DIET TIPS

  1 - If no one sees you eat it, it has no calories.

  2 - If you drink a diet soda with a candy bar, they cancel each other out.

  3 - When eating with someone else, calories don't count if you both eat the same amount.

  4 - Foods used for medicinal purposes have no calories.  This includes any chocolate used for energy, brandy, Sara Lee Cheesecake (eaten whole), and Haagen-Daz Ice Cream.

  5 - Movie-related foods are much lower in calories simply because they are a part of the entertainment experience and not part of one's personal fuel.  This includes Milk Duds, popcorn with butter, Junior Mints, Snickers, and Gummi Bears.

  6 - Cookie pieces contain no calories because the process of breakage causes calorie leakage.

  7 - If you eat the food off someone else's plate, it doesn't count.

  8 - If you eat standing up the calories all go to your feet and get walked off.

  9 - Food eaten at Christmas parties has no calories, courtesy of Santa.

  10 - STRESSED is just DESSERTS spelled backward.                              Eat, Drink and be Merry....

                                                  PMM

  Ik heb dit juweeltje net op internet gevonden en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb.

  Oefwww, ik maak me niet zo zorgen over kerstcalorieën als ik was..... cheesycheesycheesy

  VAKANTIE DIEETTIPS

  1 - Als niemand je het ziet eten, bevat het geen calorieën.

  2 - Als je light frisdrank met een reep drinkt, heffen ze elkaar op.

  3 - Als je samen met iemand anders eet, tellen de calorieën niet mee als je allebei evenveel eet.

  4 - Voedingsmiddelen die voor medicinale doeleinden worden gebruikt, bevatten geen calorieën. Dit omvat alle chocolade die wordt gebruikt voor energie, cognac, Sara Lee Cheesecake (in zijn geheel gegeten) en Haagen-Daz-ijs.

  5. Filmgerelateerde voedingsmiddelen bevatten veel minder calorieën, simpelweg omdat ze deel uitmaken van de entertainmentervaring en niet van iemands persoonlijke brandstof. Dit omvat Milk Duds, popcorn met boter, Junior Mints, Snickers en Gummi Bears.

  6 - Koekjesstukjes bevatten geen calorieën omdat het breukproces calorielekkage veroorzaakt.

  7 - Als je het eten van het bord van iemand anders eet, telt het niet mee.

  8 - Als je staand eet, gaan de calorieën allemaal naar je voeten en loop je weg.

  9 - Voedsel dat op kerstfeestjes wordt gegeten, bevat geen calorieën, met dank aan de Kerstman.

  10 - STRESSED is gewoon DESSERTS achterstevoren gespeld.  Eet, drink en wees vrolijk....

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch  I have my own list of tips for holiday eating.  I assure you, if you follow them, you'll be fat and happy.  So what if you don't make it to New Year's?

  Your pants won't fit anymore, anyway.  1.  About those carrot sticks.  Avoid them.  Anyone who puts carrots on a holiday buffet table knows nothing of the Christmas spirit.  In fact, if you see carrots, leave immediately.  Go next door, where they're serving rum balls.  2.  Drink as much eggnog as you can.  And quickly.  Like fine single-malt scotch, it's rare.  In fact, it's even rarer than single-malt scotch.  You can't find it any other time of year but now.  So!  Drink up!  Who cares that it has 10,000 calories in every sip?  It's not as if you're going to turn into an eggnogaholic or something.  it's a treat.  Enjoy it.  Have one for me.  Have two.  It's later than you think.  It's Christmas!  3.  If something comes with gravy, use it.  That's the whole point of gravy.

  Pour it on.  Make a volcano out of your mashed potatoes.  Fill it with gravy.  Eat the volcano.  Repeat.  4.  As for mashed potatoes, always ask if they're made with skim milk or whole milk.  If it's skim, pass.  Why bother?  It's like buying a sports car with an automatic transmission..  5.  Do not have a snack before going to a party in an effort to control your eating.  The whole point of going to a Christmas party is to eat other people's food for free.  Lots of it.  Hello?  Remember College?  6.  Under no circumstances should you exercise between now and New Year's. You can do that in January when you have nothing else to do.  This is the time for long naps, which you'll need after circling the buffet table while carrying a 10-pound plate of food and that vat of eggnog.  7.  If you come across something really good at a buffet table, like frosted Christmas cookies in the shape and size of Santa, position yourself near them and don't budge.  Have as many as you can before becoming the center of attention.  They're like a beautiful pair of shoes.

  You can't leave them behind.  You're not going to see them again.  8.  Same for pies.  Apple.  Pumpkin.  Coconut Cream.  Have a slice of each.  Or, if you don't like coconut cream, have two apples and one pumpkin.  Always have three.  When else do you get to have more than one dessert?  Labor Day?  9.  Did someone mention fruitcake?  Granted, it's loaded with the mandatory celebratory calories, but avoid it at all cost.  I mean, have some standards.  10.  And one final tip: If you don't feel terrible when you leave the party or get up from the table, you haven't been paying attention.  Reread tips.

  Start over.  But hurry!  Cookieless January is just around the corner

                                                Merry Christmas:
                                                      PMM  Ik heb mijn eigen lijst met tips voor eten tijdens de feestdagen. Ik verzeker je dat als je ze volgt, je dik en gelukkig zult zijn. Wat als je de jaarwisseling niet haalt?

  Je broek past toch niet meer.  1. Over die wortelstokjes. Vermijd ze. Iedereen die wortels op een feestbuffettafel zet, weet niets van de kerstsfeer. Als je wortels ziet, ga dan onmiddellijk weg. Ga naar de volgende deur, waar ze rumballetjes serveren.  2. Drink zoveel advocaat als je kunt. En snel. Net als fijne single-malt whisky is het zeldzaam. Sterker nog, het is zelfs zeldzamer dan single malt whisky. Je kunt het nergens anders in het jaar vinden dan nu. Dus! Opdrinken! Wat maakt het uit dat er 10.000 calorieën in elke slok zitten? Het is niet zo dat je een eggnogaholic wordt of zoiets. het is een traktatie. Geniet ervan. Heb er één voor mij. Hebben twee. Het is later dan je denkt. Het is Kerstmis!  3. Als er bij iets jus zit, gebruik die dan. Dat is het hele punt van jus.

  Giet het erop. Maak een vulkaan van je aardappelpuree. Vul het met jus. Eet de vulkaan. Herhalen.  4. Vraag bij aardappelpuree altijd of deze gemaakt is met magere melk of volle melk. Als het mager is, passeer dan. Waarom zou je je drukmaken? Het is alsof je een sportwagen koopt met een automatische transmissie.  5. Eet geen tussendoortje voordat je naar een feestje gaat, in een poging je eetgedrag onder controle te houden. Het hele punt van naar een kerstfeest gaan is om gratis het eten van anderen te eten. Veel ervan. Hallo? Weet je nog?  6. Tussen nu en nieuwjaar mag u in geen geval sporten. Dat kan in januari als je niets anders te doen hebt. Dit is de tijd voor lange dutjes, die je nodig hebt nadat je rond de buffettafel hebt gecirkeld terwijl je een bord van 10 pond voedsel en dat vat advocaat bij je hebt.  7. Als je iets heel lekkers tegenkomt aan een buffettafel, zoals bevroren kerstkoekjes in de vorm en grootte van de Kerstman, ga er dan dichtbij staan en wijk niet af. Zorg dat je er zoveel mogelijk hebt voordat je in het middelpunt van de belangstelling staat. Ze lijken op een prachtig paar schoenen.

  Je kunt ze niet achterlaten. Je gaat ze niet meer zien.  8. Hetzelfde voor taarten. Appel. Pompoen. Kokosroom. Neem van elk een stukje. Of, als je niet van kokosroom houdt, neem dan twee appels en één pompoen. Heb er altijd drie. Wanneer krijg je anders meer dan één dessert? Dag van de Arbeid?  9. Heeft iemand fruitcake genoemd? Toegegeven, het zit boordevol verplichte feestcalorieën, maar vermijd het ten koste van alles. Ik bedoel, heb een aantal normen.  10. En nog een laatste tip: als je je niet vreselijk voelt als je het feest verlaat of van tafel opstaat, heb je niet opgelet. Lees de tips opnieuw.

  Begin opnieuw. Maar haast je! Koekjesloze januari staat voor de deur

  Vrolijk Kerstfeest:
  PMM

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting