LAAT HET SNEEUWEN, LAAT HET SNEEUWEN, LAAT HET SNEEUWEN!!!

7,506
bekeken
30
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
satansmuff
 • Gestart door
 • satansmuff
 • United States Super Hero 1584
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik heb hetzelfde probleem met de gebruikersnaam Dinocow

  Lees

  OPGELOST: Pacific Spins

  11 754
  2 maanden geleden
 • hey ik heb wat hulp nodig wanti w8 van 24 februari voor een whitdraw van luckylegend op 1800$ en in de tussentijd hebben ze nieuwe regels gemaakt, zodat mijn land daar niet meer kan spelen en maar...

  Lees

  OPGELOST: terugtrekking uit Luckylegend

  15 936
  2 maanden geleden
 • Op zoek naar online gokspellen van Indigo Magic ? Elke keer dat er een nieuw spel van Indigo Magic is, zullen we deze forumthread updaten. De Indigo Magic- studio vertegenwoordigt de vaardigheden,...

  Lees

  Nieuwe online slots van Indigo Magic

  2 414
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't know about everyone else but here in Va...we're "supposed" to be getting 20-25 inches of snow tomorrow!!  Whoooooo...first good snowfall in 13 years!!  [that is if it happens, we all know how bad the weather channel can screw up sometimes]  shocked shocked shocked shocked shocked

  Ik weet niet hoe het met de anderen zit, maar hier in Va... we "veronderstellen" dat er morgen 20-25 centimeter sneeuw zal vallen!! Whoooooo...eerste goede sneeuwval in 13 jaar!! [dat wil zeggen, als het gebeurt, weten we allemaal hoe slecht het weerkanaal soms kan verknoeien]  shockedshockedshockedshockedshocked

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Awwwwwwwwwwwwwwww  I probably will NEVER see a white Christmas.  Hmmmm which of the 2 of you should I spend next Christmas with?

  HEHEHEHEHEHEHEHEHE  wink
  Awwwwwwwwwwwwwwwwww, ik zal waarschijnlijk NOOIT een witte Kerst zien. Hmmmm met wie van jullie 2 moet ik volgende kerst doorbrengen?

  HEHEHEHEHEHEHEHEHE wink
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well here in Sussex UK it snowed all night last night and we got about 5-6 inches from what I can see.

  It is pure white everywhere.  I don't mind it Christmas day but that rarely happens. Booooo grin grin

  blue

  Welnu, hier in Sussex, VK, heeft het vannacht de hele nacht gesneeuwd en we zijn zo'n 15 tot 15 centimeter verwijderd van wat ik kan zien.

  Het is overal puur wit. Eerste kerstdag vind ik niet erg, maar dat gebeurt zelden. Booooo gringrin

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch
  WOOOOOOOOO HOOOOOOOOOO!!!!  Now your on my list for Christmas next year also!!!! LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! 
  WOOOOOOOO HOOOOOOOOO!!!! Nu sta je ook op mijn lijst voor Kerstmis volgend jaar!!!! LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'd LOVE to be a weather guy. Where else can you be wrong 66% of the time and still keep your job!!  shocked shocked tongue tongue shocked  shocked tongue tongue

  Ik zou dolgraag een weerman willen zijn. Waar anders kun je 66% van de tijd ongelijk hebben en toch je baan behouden!! shockedshockedtonguetongueshockedshockedtonguetongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  =)))

  =)))

 • Origineel English Vertaling Dutch
  That is awesome satan! Try to take some pics of it! Stock up on your grocery needs....and throw in a little liquor too. Your in for a cozy time at home this weekend. I love it!!

  Lips
  Dat is geweldig satan! Probeer er eens wat foto's van te maken! Sla uw boodschappen in... en gooi er ook een beetje sterke drank in. Dit weekend is het gezellig thuis. Ik hou ervan!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't know about everyone else but here in Va...we're "supposed" to be getting 20-25 inches of snow tomorrow!!  Whoooooo...first good snowfall in 13 years!!  [that is if it happens, we all know how bad the weather channel can screw up sometimes]
  shocked shocked shocked shocked shocked

  I'm off 95 about 30 minutes north of Richmond, and they said 9-12". Are you more Northwest? I know they're supposed to get really slammed. Stocking up on food & booze for the weekend. Oh yeah, not to mention loading a bunch of $ on my card to play the casinos with. We should get together, and get fat, drunk & lose all our money this weekend.lol

  Ik weet niet hoe het met de anderen zit, maar hier in Va... we "veronderstellen" dat er morgen 20-25 centimeter sneeuw zal vallen!! Whoooooo...eerste goede sneeuwval in 13 jaar!! [dat wil zeggen, als het gebeurt, weten we allemaal hoe slecht het weerkanaal soms kan verknoeien]
  shockedshockedshockedshockedshocked

  Ik ben op 95, ongeveer 30 minuten ten noorden van Richmond, en ze zeiden 9-12". Ben je meer noordwestelijk? Ik weet dat ze echt in de problemen moeten komen. Eten en drank inslaan voor het weekend. Oh ja, niet Om nog maar te zwijgen van het laden van een hoop $ op mijn kaart om mee in de casino's te spelen. We zouden dit weekend samen moeten komen en dik, dronken worden en al ons geld verliezen.lol
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yup, I agree with Lips. Make sure your grocery needs are taken care of, and a little "sauce" to keep you warm, and hunker down in your house.

  There is nothing you can do about it, so might as well enjoy it from the warmth of your house, and a picture window.

                                    Merry Christmas:
                                          PMM

  Ja, ik ben het met Lips eens. Zorg ervoor dat aan uw boodschappen wordt voldaan, en dat er een beetje "saus" is om u warm te houden, en kruip in uw huis.

  Je kunt er niets aan doen, dus je kunt er net zo goed van genieten vanuit de warmte van je huis en een raam.

  Vrolijk Kerstfeest:
  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch
  STAY UNDER THE COVERS?  HMMMM, MAYBE I CAN VISIT TONY FOR CHRISTMAS!!!!!! HEHE
  ONDER DE DEKKEN BLIJVEN? HMMMM, MISSCHIEN KAN IK TONY BEZOEKEN MET KERST!!!!!! HAHA
 • Origineel English Vertaling Dutch

  SNOW?.. what is SNOW???
  is anything like this hot stuff here in the desert?  tongue

  SNEEUW?.. wat is SNEEUW???
  Is zoiets als dit hete spul hier in de woestijn? tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch
  GIRLLLL THATS WHAT I AM SAYING!!!!! laugh_out_loud
  GIRLLLL, dat is wat ik zeg!!!!! laugh_out_loud
 • Origineel English Vertaling Dutch

  well it's been snowing for about 2 hours now [supposed to snow all weekend!] already got about 7 inches!!  Whoooo........and Shelli you can spend it with me next year!! lol

  nou, het sneeuwt nu al ongeveer 2 uur [zou het het hele weekend moeten sneeuwen!] en het heeft al ongeveer 19 cm gesneeuwd!! Whooooo........en Shelli, je kunt het volgend jaar bij mij doorbrengen!! lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey satansmuff--I'm in central VA--we've only got about 3 inches so far, but I think the worst is still to come.  I'm too old to be enthused; worried about losing power with 3 old canines to take care of.  No shovels or ice melt at the local Home Depot either sad.

  But I know all the young and young at heart will really enjoy it since it's been a long time since the last decent snow around here!

  Hé satansmuff, ik woon in Central VA, we hebben tot nu toe nog maar ongeveer 7,5 cm, maar ik denk dat het ergste nog moet komen. Ik ben te oud om enthousiast te zijn; bezorgd over het verlies van kracht met 3 oude hoektanden om voor te zorgen. Ook bij het plaatselijke Home Depot zijn er geen schoppen of ijssmelt sad .

  Maar ik weet dat iedereen, jong en jong van hart, er echt van zal genieten, aangezien het hier lang geleden is dat er voor het laatst een behoorlijke sneeuwval heeft plaatsgevonden!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This topic has been moved to LCB> PVT Rooms> HotTub for Singles
    TOO FUNNY!!!   

  HEY SATAN, I MIGHT HAVE TO VISIT YOU 1ST THEN TONY!!! laugh_out_loud

  Dit onderwerp is verplaatst naar LCB> PVT Kamers> HotTub voor Singles
  TE GRAPPIG!!!

  Hé SATAN, MISSCHIEN MOET IK JE EERST BEZOEKEN, DAN TONY!!! laugh_out_loud
 • Origineel English Vertaling Dutch

  you....saucy....vixen..hehehe


  LMAO!!!!!!!!!!!!!!!!  I JUST SAW THAT!!!!! 

  jij... brutaal... vixen..hehehe


  LMAO!!!!!!!!!!!!!!!! Dat zag ik net!!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Instead of starting a new thread, I was just commentuing that it's now snowing here..Is cool, car ain't going anywhere (I did start it up yesterday, battery mucho strong) and so am just sitting here checking bank account every hour for transfer from VRC...Ummm...yeah every hour..twice..:P

  Due to the age of the car and innocence of the kids, I'm not freaking out from them scraping snow off car..Yeah, I once was young too!! (Oh so long ago...Snap crackle pop!)

  In plaats van een nieuwe draad te starten, merkte ik alleen maar op dat het hier nu sneeuwt. Is cool, de auto gaat nergens heen (ik heb hem gisteren opgestart, de batterij is veel te sterk) en dus zit ik hier elk uur mijn bankrekening te controleren voor overdracht van VRC...Umm...ja elk uur..twee keer..:P

  Vanwege de leeftijd van de auto en de onschuld van de kinderen, word ik niet bang als ze sneeuw van de auto schrapen. Ja, ik was ooit ook jong!! (Oh zo lang geleden...Snap crackle pop!)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Genenco:
      Just curious , now that you have had the car for a little while, how do you find it to be?  Any hidden problems?  Or does it run pretty well? 
  I am still so happy for you that you got it.  One day soon you'll be driving it to your job. The one I just know your going to find soon.

                                                        PMM

  Genenco:
  Even nieuwsgierig, nu je de auto al een tijdje in bezit hebt, hoe bevalt hij? Zijn er verborgen problemen? Of loopt het behoorlijk goed?
  Ik ben nog steeds zo blij voor je dat je het hebt gekregen. Binnenkort rijd je ermee naar je werk. Degene waarvan ik zeker weet dat je die binnenkort zult vinden.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well, so far it's not gone far at all...Bank account will be drained soon, for rent, utilities and insurance for car..Still waiting on title work.

  The surprising thing of it was the front end is solid and straight as the tires are evenly worn (And have about 50% tread left) I need to get a wiper arm (The other one is good and on drivers side too)

  I have resolved to keep the car even if title work doesn't work out (Minor refund to chat about maybe) and then just abandon it somewhere when tags run out. But that's not till April 2010 so I can get SOME use out of it.

  Abandoning it would hurt as the motor and transmission is strong even for it's age. I could part out, but then dumping it is more of a chore.

  Just getting eager to hit the temp agencies and get back to work. smiley

  Nou, tot nu toe is het helemaal niet ver gegaan...De bankrekening zal binnenkort leeg zijn, voor huur, nutsvoorzieningen en verzekering voor auto.. Wacht nog steeds op het titelwerk.

  Het verrassende was dat de voorkant stevig en recht is, aangezien de banden gelijkmatig versleten zijn (en nog ongeveer 50% profiel over hebben). Ik heb een wisserarm nodig (de andere is goed en ook aan de bestuurderskant)

  Ik heb besloten de auto te houden, zelfs als het titelwerk niet lukt (kleine terugbetaling om over te praten misschien) en hem dan ergens achter te laten als de tags op zijn. Maar dat is pas in april 2010, dus ik kan er ENIG gebruik van maken.

  Het zou pijn doen als het achterwege zou blijven, omdat de motor en de transmissie sterk zijn, zelfs voor zijn leeftijd. Ik zou kunnen scheiden, maar het dan dumpen is een grotere klus.

  Ik krijg gewoon zin om naar de uitzendbureaus te gaan en weer aan de slag te gaan. smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Snow? Well its nice here.Just went swimming in the pool.Was 85 today and more of the same tomarrow.I will think of you all when i'm in shorts and no shirt tomarrow........

  Sneeuw? Nou, het is leuk hier. Ik ben net in het zwembad gaan zwemmen. Was vandaag 85 en morgen meer van hetzelfde. Ik zal aan jullie allemaal denken als ik morgen in korte broek en zonder shirt zit......

 • Origineel English Vertaling Dutch

  snow is good and all (love to skii) but its minus 15 degrees celsius now, to cold for my taste, suposed to get colder... and 15 is unforunatly not much here in sweden, i like snow, but i dont like the cold

  sneeuw is goed en zo (ik hou van skiën) maar het is nu min 15 graden Celsius, te koud naar mijn smaak, zou nog kouder moeten worden... en 15 is helaas niet veel hier in Zweden, ik hou van sneeuw, maar ik hou niet van de koud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Snow? Well its nice here.Just went swimming in the pool.Was 85 today and more of the same tomarrow.I will think of you all when i'm in shorts and no shirt tomarrow........
  Hey Cobra,

  Want to swap houses? It's a balmy 15 degrees and the snow is falling!!!

  Lips

  Sneeuw? Nou, het is leuk hier. Ik ben net in het zwembad gaan zwemmen. Was vandaag 85 en morgen meer van hetzelfde. Ik zal aan jullie allemaal denken als ik morgen in korte broek en zonder shirt zit......
  Hallo Cobra,

  Wilt u huizen ruilen? Het is een zwoele 15 graden en de sneeuw valt!!!

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
86

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting