Ledengroepen

245,102
bekeken
1,361
antwoorden
Laatste post geleden 1 dag geleden door Markotik
zuga
 • Gestart door
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • laatste activiteit 3 uur geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Cobra Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen voor nieuwe spelers - spelers uit Duitsland zijn welkom! Bedrag: 150% tot € 1000,- Hoe ontvang ik de bonus: Spelers moeten zich registreren via...

  Lees
 • Alphabook Bet Casino recensie Inschrijfbonus 200% tot $ 1.000 2e stortingsbonus: 100% tot $ 1.000 3e stortingsbonus: 100% tot $ 1.500 4e stortingsbonus: 100% tot $ 1.500 Aanbieding verloopt: Neem...

  Lees
 • Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen voor nieuwe spelers - spelers uit Duitsland zijn welkom! Bedrag: $ 25 Gratis fiches Hoe ontvang ik de bonus: Nieuwe spelers moeten zich registreren via...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Welcome Rowdy...Welcome to LCB...

  Welkom Rowdy...Welkom bij LCB...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello everyone  smiley


  Hi Rowdy and welcome.  If you click here you can introduce yourself in the "introduce yourself" section  grin

  blue

  Hallo allemaal smiley


  Hallo Rowdy en welkom. Als u hier klikt, kunt u uzelf voorstellen in het gedeelte 'stel uzelf voor' grin

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch
  HEY ZUGA, YOU BETTER HURRY WITH THE NEW GROUPS! laugh_out_loud YOU (ALMOST 1500) AND BLUE (ALMOST 1000) ARE WAYYYYYY MORE THAN HERO MEMBERS!  HEHE


  CHEERS
  !
  HEY ZUGA, JE KAN BETER HAAST MET DE NIEUWE GROEPEN! laugh_out_loud JIJ (BIJNA 1500) EN BLAUW (BIJNA 1000) ZIJN VEEL MEER DAN HELDENLEDEN! HAHA


  PROOST
  !
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Shelli - this is it. 

  The 1000th post for me. Unbelievable its come round so quickly. 

  blue  Hallo Shelli, dit is het.

  Voor mij het 1000e bericht. Ongelooflijk dat het zo snel klaar is.

  blauw • Origineel English Vertaling Dutch

  Congrats Blue...............wow 1000 hard working dedicated posts....Heres a round of applause for blue!!!!!!!!!

  Lips

  Gefeliciteerd Blue...............wauw 1000 hardwerkende toegewijde posts....Hier is een applaus voor blauw!!!!!!!!!

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Congrats Blue on your 1000th post....

  Gefeliciteerd Blue met je 1000e bericht....

 • Origineel English Vertaling Dutch

  May take me a day or two to catch up to you Blue...
  Congrats.

  Het kan een dag of twee duren voordat ik je heb ingehaald, Blue...
  Gefeliciteerd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks very much Lipstick and Tony - I wonder what the new title for 1000 posts will be?

  blue

  Heel erg bedankt Lipstick en Tony. Ik vraag me af wat de nieuwe titel voor 1000 berichten zal zijn?

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Just noticed the promotion... does this mean I am growing up?

  Ik heb net de promotie opgemerkt... betekent dit dat ik volwassen word?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Just noticed the promotion... does this mean I am growing up?  lol @growing up

  Congrats on becoming a Jr member.  The rate you are going, you will be a full member before you know it.

  blue

  Ik heb net de promotie opgemerkt... betekent dit dat ik volwassen word?  lol @opgroeien

  Gefeliciteerd met je juniorlidmaatschap. Met het tarief dat je gaat, ben je voor je het weet volwaardig lid.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Current stats

  Huidige statistieken

 • Origineel English Vertaling Dutch
  WOOOO HOOOO, less than 300 to go and I am a SUPER HERO!!!
  WOOOO HOOOO, nog minder dan 300 te gaan en ik ben een SUPERHELD!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  !!!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$14THE BIG 100TH POST!!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$

  Maybe I should Write a Book "Full Member in 13 Days or less (or Get a Life Jimbeaux)"

  Does this mean I get to sit at the Cool Kids table now?

  !!!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$ 14 HET GROTE 100STE POST !!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$

  Misschien moet ik een boek schrijven "Volwaardig lid in 13 dagen of minder (of Get a Life Jimbeaux)"

  Betekent dit dat ik nu aan de Cool Kids tafel mag zitten?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  He thinks an IPOD'S a Casino!  grin

  Hey Shell..another 100 something, I can be a Hero like you...WoooooHoooooo!!!! cheesy

  Hij denkt dat een iPod een casino is! grin

  Hey Shell..nog eens 100, ik kan een held zijn zoals jij...WoooooHoooooo!!!! cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey Jimbeaux, time to get rid of the paper plate and pick up the good china and to move to the bigboy table. HAHA

  this is just my opinion but if you don't win for best poster of the month or best new member then something is just wrong i see a "no deposit ipod" in your future. I got one of them and you cannot believe how many of them honkey-tonk tunes you can have on them. YEEEE HAAAA.

  Tony.

  I know what you mean and you and jimbeaux both are so funny together...thanks for the laugh-ha ha!- so Tony, you are into those honkey tonk bar music,huh? ho ho ho, not me...I am more into, Chicago-(I own every single their  albums), Hoobastank-the reason,Lynyrd Skynyrd,Pearl Jam, Judas Priest ...........:) yeah, I am old!!!

  Hé Jimbeaux, tijd om het papieren bord weg te doen, het goede porselein op te halen en naar de grote jongenstafel te gaan. HAHA

  dit is slechts mijn mening, maar als je niet wint voor de beste poster van de maand of het beste nieuwe lid, dan is er gewoon iets mis. Ik zie in jouw toekomst een "ipod zonder aanbetaling". Ik heb er een en je kunt niet geloven hoeveel van die honkey-tonk-deuntjes je erop kunt hebben. JAAAAAAAAA.

  Toon.

  Ik weet wat je bedoelt en jij en Jimbeaux zijn allebei zo grappig samen...bedankt voor het lachen-ha ha!- dus Tony, jij houdt van die honkey tonk barmuziek, hè? ho ho ho, ik niet...Ik hou meer van Chicago- (ik bezit elk van hun albums), Hoobastank-de reden,Lynyrd Skynyrd,Pearl Jam, Judas Priest..............: ) Ja, ik ben oud!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Just noticed the promotion... does this mean I am growing up?

  [/quote][quote author=Jimbeaux link=topic=3299.msg22146#msg22146 date=1243123430]
  !!!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$14THE BIG 100TH POST!!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$

  Maybe I should Write a Book "Full Member in 13 Days or less (or Get a Life Jimbeaux)"

  Does this mean I get to sit at the Cool Kids table now?
   
  LOL!! Next you get to sit at the Teenagers Table!!!  hehe

  GOOD LUCK ALL!!

  Ik heb net de promotie opgemerkt... betekent dit dat ik volwassen word?

  [/quote][quote auteur=Jimbeaux link=topic=3299.msg22146#msg22146 date=1243123430]
  !!!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$ 14 HET GROTE 100STE POST !!!!$$$$!!!!$$$$!!!!$$$$

  Misschien moet ik een boek schrijven "Volwaardig lid in 13 dagen of minder (of Get a Life Jimbeaux)"

  Betekent dit dat ik nu aan de Cool Kids tafel mag zitten?

  LOL!! Vervolgens mag jij aan de Tienertafel plaatsnemen!!! haha

  IEDEREEN VEEL SUCCES!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips clears her throat...smooths out her dress....checks that her hair is in place...ads a touch of lipstick...and begins to sing:

  There's a HERO if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach inside your soul......and the sorrow that you know will melt away.

  And then a HERO comes along with the strength to carry on...and you cast your fears aside.
  And you know you can survive. So when you feel that hope is gone....look inside you and be strong....and you'll finally see the truth...the HERO lies in you!

  Lips humbly bows...........YAY Baby i'm a HERO now!!!!!!!

  Lips schraapt haar keel...strijkt haar jurk glad...controleert of haar haar op zijn plaats zit...voegt een vleugje lippenstift toe...en begint te zingen:

  Er is een HELD als je in je hart kijkt. Je hoeft niet bang te zijn voor wat je bent. Er is een antwoord als je in je ziel reikt... en het verdriet waarvan je weet dat het zal wegsmelten.

  En dan komt er een HELD met de kracht om door te gaan... en jij zet je angsten opzij.
  En je weet dat je kunt overleven. Dus als je voelt dat de hoop vervlogen is... kijk dan in jezelf en wees sterk... en je zult eindelijk de waarheid zien... de HELD schuilt in jou!

  Lippen buigen nederig...........YAY Schatje, ik ben nu een HELD!!!!!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  WTG Lips  cheesy

  WTG lippen cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  But you were already a Hero in My eyes Lips....

  Gratz on the big 500th.

  Maar je was al een Held in Mijn ogen Lippen....

  Gratz op de grote 500e.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  OH LIPS......Congrats to you my friend.....HERO MEMBER..........
      (The crowd roars)

  OH LIPPEN......Gefeliciteerd mijn vriend.....HELD LID..........
  (De menigte brult)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  congrats.lips!!! gees,now you are a hero but plz don't forget about this senior friend,ok? grin grin grin

  gefeliciteerd.lippen!!! Goh, nu ben je een held, maar vergeet deze senior vriend niet, oké? gringringrin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey My Hero, My Favorite Poster:

  Lipstick My Friend!

  I came to be the first to congratulate you on your BIG 500!!! but everyone beat me to it!!  grin


  HAPPY 500 AND MANY MORE!!  grin

  Nal  Hey mijn held, mijn favoriete poster:

  Lippenstift mijn vriend!

  Ik kwam als eerste je feliciteren met je BIG 500!!! maar iedereen was mij voor!! grin


  GELUKKIG 500 EN VEEL MEER!! grin

  Nal • Origineel English Vertaling Dutch

  Congrats Lips on becoming a hero member. 

  blue

  Gefeliciteerd Lips met het worden van een heldenlid.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This week stats :  :)

  Statistieken van deze week:  :)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  WAY TO GO TONY .....Congrats ....on your new "STAR"

  WAY TO GO TONY.....Gefeliciteerd...met je nieuwe "STER"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey Tony,

  Congrats on a well deserved new star...you are the bomb!!!! The icing on the cake for me is ..............tony, tony, tony! Your energy and warmth is hard to beat buddy!

  Lips

  Hé Tony,

  Gefeliciteerd met een welverdiende nieuwe ster...jij bent de bom!!!! De kers op de taart is voor mij ..............tony, tony, tony! Jouw energie en warmte zijn moeilijk te verslaan vriend!

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wtg,Tony! Hey is this mean you and I, we both are officially old? dang, I better try to get away from this senior logo... grin congrats. you have been a wonderful to ever1 and you deserve a new star! cheesy

  Wtg, Tony! Betekent dit dat jij en ik allebei officieel oud zijn? Dang, ik kan maar beter proberen weg te komen van dit seniorenlogo... grin gefeliciteerd. je bent geweldig geweest voor ooit1 en je verdient een nieuwe ster! cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well done Tony - another star and soon to be hero member.

  Congrats.

  blue

  Goed gedaan Tony - nog een ster en binnenkort een heldenlid.

  Gefeliciteerd.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Current stats :

  Huidige statistieken:

 • Origineel English Vertaling Dutch
  WOOO HOOO!! WTG ALL MEMBERS!
  WOOOO HOOO!! WTG ALLE LEDEN!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  New stats  Congrats to :

  TAAADAAA for becoming Hero Member,
  mondobiz   for becoming Sr. Member,
  Jimbeaux    for becoming Sr. Member,
  mrmpou     for becoming Sr. Member,

  ( sorry if i forgot to mention someone )

  good job guys smiley

  Nieuwe statistieken  Felicitaties aan:

  TAAADAAA voor het worden van Hero Member,
  mondobiz omdat u Sr.-lid bent geworden,
  Jimbeaux omdat hij Sr.-lid is geworden,
  mrmpou omdat u Sr.-lid bent geworden,

  (Sorry als ik iemand vergeten ben te vermelden)

  goed gedaan jongens smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Im proud to announce the we have more than 10.000 registered members!!!
  Thank you all for your support , posts, suggestions , feedback , and also big thanx to all Mods who are doing a GREAT job !

  LCB Team
  Zuga

  Met trots kondig ik aan dat we meer dan 10.000 geregistreerde leden hebben!!!
  Bedankt allemaal voor jullie steun, posts, suggesties, feedback, en ook een dikke dankjewel aan alle Mods die GEWELDIG werk leveren!

  LCB-team
  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch
  WOW!!!! WTG EVERYONE!!!!!!!!!  Wooooooooooo Hooooooooooooo!!!!!
  WAUW!!!! WTG IEDEREEN!!!!!!!!! Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Awwww Get it girl! Can't wait until its my turn, many moons from now!

  Awwww, snap het meid! Ik kan niet wachten tot het mijn beurt is, nog vele manen vanaf nu!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Girl you will be there in NO TIME!!  I have only been a member since July!! hehe

  28 more posts and you're a JR MEMBER!!! woo hoo!!
  Meid, je bent er zo!! Ik ben pas sinds juli lid!! haha

  Nog 28 berichten en je bent een JR-LID!!!woo hoera!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  This week stats :

  Statistieken van deze week:

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Zuga i dont see a star for "Almighty"....i guess you are in a special class all your own! Your gonna be a tough act to follow...wink!

  Lips

  Zuga, ik zie geen ster voor "Almachtig". Ik denk dat je in een speciale klasse zit! Je zult moeilijk te volgen zijn...knipoog!

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "Super Hero"
            Here I come..... cheesy
  I just love STARS after my name.

  "Superheld"
  Hier kom ik..... cheesy
  Ik hou gewoon van STERREN achter mijn naam.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow!! lots of stars!! ahahaha..

  Wauw!! veel sterren!! ahahaha..

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hey girl, you are on your way to Jr Member status!!!

  WOOO HOOO!!!!
  Hé meid, je bent op weg naar de Jr-lidstatus!!!

  WOOO HOOO!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  How do I warn people about a casino.  I have been on this sight but never posted anything, until now.  Betus Casino will not redeem my comp points  which I have earned over 500,000.  Please somone help me

  Hoe waarschuw ik mensen voor een casino. Ik heb dit gezien, maar tot nu toe nooit iets gepost. Betus Casino zal mijn comppunten, die ik boven de 500.000 heb verdiend, niet inwisselen. Alsjeblieft, iemand kan mij helpen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Kenneth,

  post your stories about a casino in the Casino section here.

  Kenneth,

  plaats hier uw verhalen over een casino in de Casino-sectie.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  wow only 49 more posts and I'm a Senior.  And I thought I had another 30 years before I could call myself that lmao.

  wow nog maar 49 berichten en ik ben een senior. En ik dacht dat ik nog dertig jaar de tijd had voordat ik mezelf zo lmao kon noemen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  WOOOOOO HOOOOOO!!  Will u get ur Sr discount?? LMAO!


  P.S.  U LOOK SO MUCH LIKE AN OLD FRIEND OF MINE!!
  WOOOOOO HOOOOOO!! Krijgt u uw Sr-korting?? LMAO!


  PS: Je lijkt zo erg op een oude vriend van mij!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  wow only 49 more posts and I'm a Senior.  And I thought I had another 30 years before I could call myself that lmao.


  Haha - you definitely got 30 years before that happens.  Glad you're almost there though Booo. 

  lol@Shelli - you look so much like an "OLD" friend of mine.  grin grin grin

  blue

  wow nog maar 49 berichten en ik ben een senior. En ik dacht dat ik nog dertig jaar de tijd had voordat ik mezelf zo lmao kon noemen.


  Haha - je hebt zeker 30 jaar voordat dat gebeurt. Ik ben blij dat je er bijna bent, Booo.

  lol@Shelli - je lijkt zoveel op een "OUDE" vriend van mij. gringringrin

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I just realized i am now a Hero Member!  shocked

  500 posts just flew by.. well you know what they
  says "posts fly when you are having fun"
  Is that the saying?  grin

  Ik realiseerde me net dat ik nu een Hero Member ben! shocked

  Er vlogen net 500 berichten voorbij.. nou je weet wat ze zijn
  zegt "posts vliegen als je plezier hebt"
  Is dat het gezegde? grin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  HAHAHA BLUE!!!  No REALLY when I saw that picture I had to do a double take, it looks EXACTLY like a friend that I haven't seen in about 5 yrs.   WOOO HOOO CONGRATS Imagin.ation!!!!!
  HAHAHA BLAUW!!! Nee ECHT toen ik die foto zag, moest ik een dubbele opname maken, het lijkt PRECIES op een vriend die ik al ongeveer 5 jaar niet meer heb gezien.  WOOO HOOO GEFELICITEERD Imagin.ation!!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  WTG Imagination on your HERO status.  cheesy cheesy cheesy
              Well done!!!

  WTG Verbeelding over jouw HELD-status. cheesycheesycheesy
  Goed gedaan!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow - super speedy Imagin.ation.  Congratulations indeed.

  blue

  Wauw - supersnelle Imagin.ation. Gefeliciteerd inderdaad.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ....and I see Lips is now a super hero ....were you trying to sneak that past without saying anything or is there another post on here which I have yet to find about it?

  Congratulations anyway Lips.

  blue

  ....en ik zie dat Lips nu een superheld is ....probeerde je daar voorbij te sluipen zonder iets te zeggen of is er hier nog een bericht dat ik erover moet vinden?

  In ieder geval gefeliciteerd Lips.

  blauw

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling