Mijn complimenten..

5,246
bekeken
18
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door arizonadback
Imagin.ation
 • Gestart door
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • hey ik heb wat hulp nodig wanti w8 van 24 februari voor een whitdraw van luckylegend op 1800$ en in de tussentijd hebben ze nieuwe regels gemaakt, zodat mijn land daar niet meer kan spelen en maar...

  Lees

  OPGELOST: terugtrekking uit Luckylegend

  15 934
  2 maanden geleden
 • Black Lion Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen voor nieuwe spelers! Spelers uit Duitsland welkom. 150% tot €300 + 100 gratis spins op Book of Helios Hoe ontvang ik de bonus: Nieuwe spelers...

  Lees
 • Seven Casino recensie Inschrijfbonus: 200% tot € 250. 2e stortingsbonus: 100% tot € 1000. 3e stortingsbonus: 50% tot € 1250. 4e stortingsbonus: 100% tot € 5000. Alleen nieuwe klanten....

  Lees

  Zeven casinobonussen en promoties

  7 659
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I just wanted to say that this forum is so well run and programmed
  I've been to others and they are so messy and lagged out from
  Flash and other Advertisements, as well as confusing, and never updated.
  This just ain't no Bullshoot.. or Kiss da Booty compliment..
  On the most serious and sincere note..
  Very VERY well run, and it needs to be said..
  Thank You Zuga, LCB Admin and ALL Moderators...
  You guys are the greatest team!
  Nothing compares to this forum NOTHING, The Best!
  Thank You for all you guys do.. i know ALOT of people are happy.


  P.S. I couldn't find a compliment or well done thread, so i made this one!

  Ik wilde alleen maar zeggen dat dit forum zo goed wordt beheerd en geprogrammeerd
  Ik ben bij anderen geweest en ze zijn zo rommelig en bleven achter
  Flash en andere advertenties, maar ook verwarrend en nooit bijgewerkt.
  Dit is gewoon geen Bullshoot... of Kiss da Booty-compliment...
  Op de meest serieuze en oprechte toon..
  Heel ZEER goed gerund, en het moet gezegd worden..
  Bedankt Zuga, LCB-beheerder en ALLE moderators...
  Jullie zijn het beste team!
  Niets is te vergelijken met dit forum NIETS, de beste!
  Bedankt voor alles wat jullie doen. Ik weet dat VEEL mensen gelukkig zijn.


  PS Ik kon geen compliment of goed gedaan draadje vinden, dus heb ik deze gemaakt!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thus is why I am so against others for trying to clutter it up with their adverts.

  I have seen many, but few are as good as this place. There may one day come a better one, but for now and the forseeable furture, this IS home!

  Daarom ben ik er zo tegen dat anderen proberen het te vervuilen met hun advertenties.

  Ik heb er veel gezien, maar weinigen zijn zo goed als deze plek. Er kan ooit een betere dag komen, maar voor nu en in de nabije toekomst IS dit een thuis!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Imagin,

  Thanks for taking out a moment of your time to express your kind words. I think we all strive to bring the best forum for all our members.

  But, its just not us......its all of you too!! Without all these great members who pass through the door everyday.....how bleak it would all be!

  Thanks again!!!!!!!!

  Lips
  Hallo Stel je voor,

  Bedankt dat u een moment van uw tijd heeft genomen om uw vriendelijke woorden te uiten. Ik denk dat we er allemaal naar streven om het beste forum voor al onze leden te bieden.

  Maar wij zijn het gewoon niet...jullie allemaal ook!! Zonder al deze geweldige leden die elke dag langs de deur komen...wat zou het allemaal somber zijn!

  Nogmaals bedankt!!!!!!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Before I've found this forum I visited some other...Our one is really the best!!!
  Join all kind words! Thanks everyone here! cheesy cheesy cheesy

  Voordat ik dit forum vond, bezocht ik een ander...Onze is echt de beste!!!
  Sluit je aan bij alle vriendelijke woorden! Bedankt iedereen hier! cheesycheesycheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This place sucks...hahahahaha... grin grin grin grin grin

  You KNOW I am kidding..I LOVE THIS PLACE!! 

  And I really Love the Holiday flair you gave the heading..very nice touch!

  It's really homey...one of the things that makes LCB special.

    Nal  cool

   

  Deze plek is waardeloos...hahahahaha... gringringringringrin

  Je WEET dat ik een grapje maak..IK HOU VAN DEZE PLAATS!!

  En ik hou echt van de vakantieflair die je aan de kop gaf..heel leuk tintje!

  Het is echt huiselijk...een van de dingen die LCB speciaal maakt.

  Nal cool

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Lousie..........i'm gonna buy us a get away car for Christmas!!!


  tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue


  Lips
  Lousie..........ik ga voor Kerstmis een vluchtauto voor ons kopen!!!


  tonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetongue


  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lousie..........i'm gonna buy us a get away car for Christmas!!!


  tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue


  Lips  as long as it doesn't take us off the cliff like last time...
  grin grin grin grin grin grin grin grin
  hey where ya been?  i miss ya..
  you know i have been thinking how nice a vacation would be with all that money i won..
  where ya wanna go?

  Lousie..........ik ga voor Kerstmis een vluchtauto voor ons kopen!!!


  tonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetonguetongue


  Lippen  zolang het ons niet van de klif brengt zoals de vorige keer...
  gringringringringringringringrin
  hey waar was je? ik mis je..
  Weet je, ik heb erover nagedacht hoe leuk een vakantie zou zijn met al dat geld dat ik heb gewonnen.
  waar wil je heen?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Imagin.ation, 13oclock , genenco, phibbie, nal and others

  Thank you for your kind words. smiley

  We do put a LOT of time and effort in LCB in order to keep this place on top and one of best gambling portals. We have a great team of ppl, great Mods and ofc great membership. This is a two way street and like Lips said you guys are what  make this place so special.

  cheers
  Zuga

  Imagin.ation, 13oclock, genenco, phibbie, nal en anderen

  Bedankt voor je lieve woorden. smiley

  We steken VEEL tijd en moeite in LCB om deze plek aan de top en een van de beste gokportals te houden. We hebben een geweldig team van mensen, geweldige Mods en natuurlijk geweldige lidmaatschappen. Dit is tweerichtingsverkeer en zoals Lips zei, zijn jullie het die deze plek zo speciaal maken.

  proost
  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ive been on several forums before i found lcb. kiss kiss kiss kiss kiss
  Since i am a member of lcb im here every day .
  I can only say a GREAT THANK YOU to Zuga and all other Moderators of this forum.
  I love this forum and his members. It is awsome to be here in this great
  family.
  kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss

  Ik ben op verschillende forums geweest voordat ik LCB vond. kisskisskisskisskiss
  Sinds ik lid ben van lcb ben ik hier elke dag.
  Ik kan alleen maar hartelijk dank zeggen aan Zuga en alle andere moderators van dit forum.
  Ik hou van dit forum en zijn leden. Het is geweldig om hier in deze grote omgeving te zijn
  familie.
  kisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskiss

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ive been on several forums before i found lcb. kiss kiss kiss kiss kiss
  Since i am a member of lcb im here every day .
  I can only say a GREAT THANK YOU to Zuga and all other Moderators of this forum.
  I love this forum and his members. It is awsome to be here in this great
  family.
  kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss


  Ditto, Ditto, Ditto.  This place is the greatest!

  medtrans

  Ik ben op verschillende forums geweest voordat ik LCB vond. kisskisskisskisskiss
  Sinds ik lid ben van lcb ben ik hier elke dag.
  Ik kan alleen maar hartelijk dank zeggen aan Zuga en alle andere moderators van dit forum.
  Ik hou van dit forum en zijn leden. Het is geweldig om hier in deze grote omgeving te zijn
  familie.
  kisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskiss


  Idem, idem, idem. Deze plek is de beste!

  Medtrans
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Top of the line, cream of da crop, 1st place, one of a kind, league of ya own...I could keep going and going! But for real hands down LCB Admin is #1. There is no comparison... this place is home for me kiss

  Thanks Zuga and Co. you are the best!
  Topklasse , het neusje van de zalm , 1e plaats , uniek in zijn soort , uw eigen competitie ...Ik kan maar doorgaan! Maar in werkelijkheid is LCB Admin nummer 1 . Er is geen vergelijking ... deze plek is mijn thuis kiss

  Bedankt Zuga en Co. jullie zijn de beste !
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Slot junkie your pretty awesome too!!! Definitely the award would have to go to you for one of the sweetest, upbeat, fun..........and cutest members we got!!!!!!!!!!!!

  Lips
  Slotjunkie, jij bent ook behoorlijk geweldig!!! De prijs zou absoluut naar jou moeten gaan voor een van de liefste, vrolijke, leuke.......... en schattigste leden die we hebben!!!!!!!!!!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Slot junkie your pretty awesome too!!! Definitely the award would have to go to you for one of the sweetest, upbeat, fun..........and cutest members we got!!!!!!!!!!!!

  Lips


  Aww, Lips you are to sweet. I do thank you for those very kind words! And by the way, back atcha :-)

  Slotjunkie, jij bent ook behoorlijk geweldig!!! De prijs zou absoluut naar jou moeten gaan voor een van de liefste, vrolijke, leuke.......... en schattigste leden die we hebben!!!!!!!!!!!!

  Lippen


  Aww, Lips, je bent te lief. Ik dank u voor deze zeer vriendelijke woorden! En trouwens, terug :-)
 • Origineel English Vertaling Dutch

  ditto to all the above. This place is great. Thanks to all at LCB.

  idem voor al het bovenstaande. Deze plek is geweldig. Dank aan iedereen bij LCB.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have to say clicking "Thank you" really doesn't quite cut it for me when all you folks have been saying such wonderful things about the Admin and mods on the site.

  Despite the fact that I am a mod - I have to agree with everything everyone has said on both sides.  Without the members we don't have jobs and without us, the site would be full of spam and rubbish.

  So its hats off to everyone, members and mods/admin alike - a grand job by all on what HAS to be the best forum on the net.

  blue

  Ik moet zeggen dat klikken op "Bedankt" voor mij niet helemaal voldoende is, terwijl jullie allemaal zulke geweldige dingen hebben gezegd over de beheerder en de mods op de site.

  Ondanks het feit dat ik mod ben, moet ik het eens zijn met alles wat iedereen aan beide kanten heeft gezegd. Zonder de leden hebben we geen banen en zonder ons zou de site vol staan met spam en onzin.

  Dus petje af voor iedereen, zowel leden als mods/admin - een geweldige klus voor iedereen aan wat het beste forum op internet MOET zijn.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I want to thank LCB, admin, and all the mods for the exclusive contests here at LCB especially for the VRC word game that was held this past weekend. I had a sooo much fun with this  grin- a lot more than I thought I would and I really appreciate everything you all did to make it happen here.

  Thanks for everything you do for the forums, bonuses, contests, and anything else I may have missed.

  Ik wil LCB, admin en alle mods bedanken voor de exclusieve wedstrijden hier bij LCB, vooral voor het VRC-woordspel dat afgelopen weekend werd gehouden. Ik heb hier ontzettend veel plezier mee gehad grin - veel meer dan ik dacht dat ik zou doen en ik waardeer echt alles wat jullie allemaal hebben gedaan om dit hier mogelijk te maken.

  Bedankt voor alles wat je doet voor de forums, bonussen, wedstrijden en al het andere dat ik misschien heb gemist.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting