LAND CASINO ADVIES NODIG!!!

5,126
bekeken
12
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
karen simmons
 • Gestart door
 • karen simmons
 • United States Sr. Member 353
 • laatste activiteit 7 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • BluVegas Casino – Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen voor nieuwe spelers - Niet VS! 200% tot €/$200 + 50 gratis spins op Book of Dead Hoe de bonus te claimen : Spelers moeten zich...

  Lees
 • BetOnRed Casino – Exclusieve welkomstbonus Alleen voor nieuwe spelers! Geen VS! Bedrag: 150% tot € 200 Hoe de bonus te claimen : Spelers moeten zich registreren via onze LINK en de promotiecode...

  Lees
 • Hallo, ik ben op zoek naar hulp bij het ophalen van mijn winsten uit het Bali Fortune Casino. Ik heb duizenden dollars gewonnen en ben VIP-lid. Ze hebben me slechts één deel van $ 2.500 betaald van...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Ok heres the scenario
                  This weekend I am going to Sauring Eagles again. My 17 year old is seeing her first concert. Its Lifehouse.
                    I of course being the gambler am not going to concert! I'm gonna play!
  So I'm asking for advice on what I should do.
                  If you only had 50 bucks and it was you. What would you play and how much would you bet?
                    I want to know details, details ,details. From if I played this machine and hit or didn't hit I'd got to.......

        Start with the sentence. I'm walking in door and.............

  Oké, hier is het scenario
  Dit weekend ga ik weer naar Sauring Eagles. Mijn 17-jarige ziet haar eerste concert. Zijn levenshuis.
  Als gokker ga ik uiteraard niet naar een concert! Ik ga spelen!
  Daarom vraag ik om advies wat ik moet doen.
  Als je maar 50 dollar had en jij was het. Wat zou jij spelen en hoeveel zou jij inzetten?
  Ik wil details, details, details weten. Als ik op deze machine speelde en sloeg of niet sloeg, zou ik moeten.......

  Begin met de zin. Ik loop naar binnen en.............

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Lousie!


  I would suggest that you start out slow. Play pennies at first with a minimum bet. Any hits...cash out your tickets. On $50 it can go pretty fast....maybe cash in the fifty for 5 dollar bills. It makes it seems like ya got more cash....and you can move from machine to machine.

  Make sure you get a players card. Alot of times casinos will give away free cash. Not sure if you like video poker....if they have nickel machines....each hand will only cost you a quarter.

  Good luck and let us know how you did!!

  Lips

  Hallo Lousie!


  Ik zou willen voorstellen dat je langzaam begint. Speel eerst centen met een minimale inzet. Elke treffer... laat uw tickets uitbetalen. Met $ 50 kan het behoorlijk snel gaan....misschien kun je vijftig dollar inwisselen voor biljetten van vijf dollar. Het lijkt alsof je meer geld hebt... en je kunt van machine naar machine gaan.

  Zorg ervoor dat je een spelerskaart krijgt. Vaak geven casino’s gratis geld weg. Ik weet niet zeker of je van videopoker houdt. Als ze nikkelmachines hebben, kost elke hand je maar een kwart.

  Veel succes en laat ons weten hoe je het gedaan hebt!!

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Have fun louiseff!!!!

  I gotta agree with lips, if they have penny slots, start with them.  Be sure not to hit MAX bet though, because sometimes you might end up betting $2.50.  Try to stick to the REEL machicnes not VIDEO slots, you can maybe wven find a nickel slot with 5 lines.  GOOD LUCK HUN!!!
  Veel plezier Louise!!!!

  Ik ben het met Lips eens: als ze centslots hebben, begin dan daarmee. Zorg er echter voor dat u de MAX-inzet niet gebruikt, want soms kunt u uiteindelijk $ 2,50 inzetten. Probeer het bij de REEL-machines te houden en niet bij de VIDEO-slots, je kunt misschien een nikkel-slot met 5 lijnen vinden. VEEL SUCCES HUN!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Amen to the players/comp card.  I go and never pay for the room, food, booze (just a sip or two), or gift shop items.  Plus, they mail me free vouchers to play the slots. 

  Amen op de spelers/comp-kaart. Ik ga en betaal nooit voor de kamer, eten, drank (slechts een slokje of twee) of cadeauwinkelartikelen. Bovendien sturen ze mij gratis vouchers om op de gokautomaten te spelen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Put your experience to work...

  You have $50...

  Set a reasonable playthrough, say 15 times that...

  That is the mentality you have practiced playing with. Not about the big win but the long haul. grab a machine that catches your fancy, avoid those machines hat are in the high traffic areas near the bathrooms, cashiers and bar. I prefer the ones closer to the table games... Also avoid the ones stuck in the dark corners where no one else is playing. Take your time, give it a couple spins at the lowest "max" bet you can swing, try bumping it up and down.

  I, online give a machine 10 spins. if it does not return that bet in ten, I move on.
  In a land based casino I use a 5 before moving on,  rarely giving more than ten unless the low pays are hitting frequently.

  By all means try to get your bankroll augmented by signing up for comp card, but keep in mind you still need to earn those comps. keep an eye on the other players, look for the guy who looks like he has camped their for days and is down to his last few bucks.
  Often you can see still on the screen the amount of the last cashout... if it was Huge... move on. Lightning striking twice makes a good story... but not a good bet.

  One last thing, I like to prime a machine... but it takes discipline (which I do not always have). If I am playing only 50 I will put in 100... When I have a full credit pot, I hit better... when I am down to nothing... it drains fast...If you do this...The other 50 is NONSPENDABLE.... (yeah right)

  You now have Jimbeaux's own personal strategy for how to lose $50 in a casino.

  Zet jouw ervaring in de praktijk...

  Je hebt $50...

  Stel een redelijke playthrough in, zeg 15 keer zoveel...

  Dat is de mentaliteit waarmee je het spelen hebt geoefend. Het gaat niet om de grote overwinning, maar om de lange termijn. pak een machine die je aanspreekt, vermijd die machines die zich in de drukbezochte gebieden nabij de badkamers, kassa's en bar bevinden. Ik geef de voorkeur aan degenen die dichter bij de tafelspellen staan... Vermijd ook degenen die vastzitten in de donkere hoeken waar niemand anders speelt. Neem de tijd, geef het een paar draaiingen met de laagste "max" inzet die je kunt gebruiken, probeer het op en neer te bewegen.

  Ik geef online een machine 10 spins. als het die weddenschap niet binnen tien minuten terugbetaalt, ga ik verder.
  In een fysiek casino gebruik ik een 5 voordat ik verder ga, en geef zelden meer dan tien, tenzij de lage uitbetalingen vaak voorkomen.

  Probeer in ieder geval uw bankroll te vergroten door u aan te melden voor een comp-kaart, maar houd er rekening mee dat u die Comps nog steeds moet verdienen. houd de andere spelers in de gaten, zoek naar de man die eruitziet alsof hij al dagen bij hen heeft gekampeerd en nog op zijn laatste paar dollar zit.
  Vaak kun je nog steeds op het scherm het bedrag van de laatste uitbetaling zien... als het enorm was... ga verder. Twee keer blikseminslag is een goed verhaal... maar geen goede gok.

  Nog een laatste ding: ik vind het leuk om een machine te primen... maar het vergt discipline (wat ik niet altijd heb). Als ik maar 50 speel, stop ik er 100 in... Als ik een volle creditpot heb, hit ik beter... als ik niets meer heb... loopt het snel leeg... Als je dit doet... De andere 50 zijn NIET-UITBRENGBAAR.... (ja toch)

  Je hebt nu Jimbeaux's eigen persoonlijke strategie voor het verliezen van €50 in een casino.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  awesome awesome thank you all wish me luck!

  geweldig geweldig bedankt allemaal wens me succes!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Louiseff:
        Hi neighbor!!
              I go to the Soaring Eagle" all the time. 
      As you walk in the door, go to the machines that are all the way to the right, up against the cafe wall. They are all penny machines, and in my experience  they have been paying pretty well.  That is where you will find my favorite Dean Martins Wild Party.  Do try it if you get the chance. (but any of them are great)
          As others have mentioned, start out slow, and build your bankroll.
  Whatever you choose, the main thing is to have fun. Relax, play slow, enjoy the game.
              Good Luck to you......                                PMM2008

  Louiseff:
  Hallo Buur!!
  Ik ga de hele tijd naar de Soaring Eagle.
  Als je door de deur loopt, ga je naar de machines die helemaal rechts staan, tegen de cafémuur. Het zijn allemaal centmachines, en naar mijn ervaring betalen ze behoorlijk goed. Daar vind je mijn favoriete Dean Martins Wild Party. Probeer het eens als je de kans krijgt. (maar ze zijn allemaal geweldig)
  Zoals anderen al hebben gezegd: begin langzaam en bouw uw bankroll op.
  Wat je ook kiest, het belangrijkste is dat je plezier hebt. Ontspan, speel langzaam, geniet van het spel.
  Veel geluk voor jou...... PMM2008

 • Origineel English Vertaling Dutch

  cool thats great to know its like a two hour drive so i only get there once or twice a year. have you tried the battlecreek one yet? is it open?

  cool, dat is geweldig om te weten dat het twee uur rijden is, dus ik kom er maar één of twee keer per jaar. heb jij de battlecreek al geprobeerd? het is open?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I would start out on .25 cent video poker machine, only if it has double up capability.

  Bet 2 or 3 at a time, and keep doubling, just once or twice at the most at first, until you build up a decent size bankroll.

  If you are like me, it is hard to stay on track because you like to play fast, but you have to concentrate on the big picture..if you can just keep at this pace, you should be able to build up to a couple hundred dollars in no time.

  Then if you at least have a couple hundred, you can play anywhere you want to conservatively, until you hit something.

  Good luck! cheesy

  Ik zou beginnen met een videopokermachine van 0,25 cent, alleen als deze een verdubbelingsmogelijkheid heeft.

  Zet 2 of 3 tegelijk in en blijf verdubbelen, in het begin slechts één of twee keer, totdat je een behoorlijke bankroll hebt opgebouwd.

  Als je net als ik bent, is het moeilijk om op het goede spoor te blijven omdat je graag snel speelt, maar je moet je concentreren op het grote geheel. Als je dit tempo gewoon kunt volhouden, zou je in staat moeten zijn om een paar op te bouwen honderd dollar in een mum van tijd.

  Als je er dan op zijn minst een paar honderd hebt, kun je conservatief spelen waar je maar wilt, totdat je iets raakt.

  Succes! cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  well just to update you all didnt hit anything they were so busy we had to park out in left field man they were packed.  Thanks so much everyone.

  Nou, even om jullie op de hoogte te houden, jullie hebben allemaal niets geraakt, ze hadden het zo druk dat we moesten parkeren in het linkerveld, man, ze zaten vol. Heel erg bedankt iedereen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Keep in mind, slots are tough odds.  Just my 2 cents, but if you are looking at a shot of making some money, then avoid slots.  Unless you just LOVE them and don't care how much you put in them.  Now, having said that you'll play slots, win $100k, and tell me to GO JUMP IN THE LAKE!  lol.  Better odds are blackjack, craps, and even bets on roulette. 

  Houd er rekening mee dat slots moeilijke kansen zijn. Gewoon mijn 2 cent, maar als je een kans wilt maken om wat geld te verdienen, vermijd dan slots. Tenzij je er gewoon dol op bent en het je niet uitmaakt hoeveel je erin stopt. Nu je dat gezegd hebt, speel je op slots, win je $100.000, en zeg je dat ik in het meer moet springen! lol. Betere kansen zijn blackjack, craps en zelfs weddenschappen op roulette.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  well just to update you all didnt hit anything they were so busy we had to park out in left field man they were packed.  Thanks so much everyone.
  As long as you had fun fun fun!!!!!!!!! Better luck next time hun!

  Nou, even om jullie op de hoogte te houden, jullie hebben allemaal niets geraakt, ze hadden het zo druk dat we moesten parkeren in het linkerveld, man, ze zaten vol. Heel erg bedankt iedereen.
  Als je het maar leuk hebt, leuk, leuk!!!!!!!!! Volgende keer beter, Han!

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 20 dagen geleden
142

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht