Inzetvereisten

14,634
bekeken
22
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door zuga
zuga
 • Gestart door
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • laatste activiteit 8 dagen geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo LCB'ers, CryptoWins is een VS-vriendelijk casinoaanbod van Slotland Entertainment. Bekijk onze nieuwste test om erachter te komen of alles soepel en zonder problemen is verlopen. Hoogtepunten:...

  Lees
 • Onopgelost: Sunrise-slots betalen niet uit nadat ik had bevestigd dat ik aan de algemene voorwaarden voldeed, na verificatie van mijn identiteit, om vervolgens mijn winst op te vragen. Bekijk...

  Lees
 • HOI, Ik dacht na over enkele uitspraken van een manager van de Kindred-groep die klaagde over de beperkingen die het waardigheidsdecreet hier in Italië oplegde. In het bijzonder het onvermogen van...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have noticed, that casinos are constantly changeing the bonus rules and WR.At some casinos blackjack has been excluded from meeting the WR.But at some casinos they just simply increased the WR for blackjack.So i ask you lads whats the biggest WR you have played, considering the bonus and deposit amount? It seems to me too risky to play when you have to wage 40x (50x or more)  b+d.      Further more i heard that on GoldenPalace almost always ask for proof of identification for cashouts.Is that a truth?  huh

  Ik heb gemerkt dat casino's voortdurend de bonusregels en WR veranderen. Bij sommige casino's is blackjack uitgesloten van het voldoen aan de WR. Maar bij sommige casino's hebben ze eenvoudigweg de WR voor blackjack verhoogd. Dus ik vraag jullie, jongens, wat is de grootste WR die jullie hebben gespeeld, gezien het bonus- en stortingsbedrag? Het lijkt mij te riskant om te spelen als je 40x (50x of meer) b+d moet inzetten. Verder hoorde ik dat op GoldenPalace bijna altijd om een identiteitsbewijs wordt gevraagd bij uitbetalingen. Is dat waar? huh

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Zuga, yes blackjack is excluded from many bonuses but that

  Hallo Zuga, ja, blackjack is uitgesloten van veel bonussen, maar dat

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanx 4 reply, but i have already played at bet365,(i was 150$ good).I have only posted this topic to see if any1 of You guys played  when WR is over 5000$ ( 1$ a hand) or more. Just wanned to compare experience.

  Bedankt 4 reacties, maar ik heb al bij bet365 gespeeld (ik was $ 150 goed). Ik heb dit onderwerp alleen gepost om te zien of 1 van jullie speelde toen WR meer dan 5000 $ (1 $ per hand) of meer was. Ik wilde gewoon de ervaringen vergelijken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Assuming you are given the bonus money right away to wager with, I play the cashable bonuses that are 50xB and above like stickies. I'll set a goal of either doubling up or busting out and if I reach that goal I just grind out the wagering requirements. This cuts down on the time I'd spend meeting wagering requirements by half. Ev is almost identical though the variance is far greater. For example say, I had 10 identical bonuses of $100 with 50xB. That would be a wagering requirement of $5000 per casino for a total of $50,000 in wagering to do. Quite a lot huh. But if I make a full bankroll bet ($100 deposit + $100 bonus) at each casino I will lose half and win half in theory. So, rather than having a balance of $200 at each ten casinos to complete wagering for; I have a balance of $400 at each of five casinos. So I'd only have to wager $25,000 in total to clear this money (5 casinos x $5000). I have successfully used this strategy at many casinos with high wagering requirements and I've found that long term I would've made about the same amount of money had I just completed wagering without the full bankroll bet first. But I would have spent twice as much time doing it. There is alot more risk with this strategy as you could easily go bust more than  you win...but you could also win more than you go bust!!

  Ervan uitgaande dat je meteen het bonusgeld krijgt om mee in te zetten, speel ik de verzilverbare bonussen van 50xB en hoger als sticky's. Ik stel mezelf ten doel om te verdubbelen of uit te breken en als ik dat doel bereik, verfijn ik gewoon de inzetvereisten. Dit vermindert de tijd die ik besteed aan het voldoen aan de inzetvereisten met de helft. Ev is vrijwel identiek, hoewel de variantie veel groter is. Stel dat ik bijvoorbeeld 10 identieke bonussen had van €100 met 50xB. Dat zou een inzetvereiste zijn van $5000 per casino voor een totaal van $50.000 aan inzetten. Best veel hé. Maar als ik bij elk casino de volledige bankroll inzet ($100 storting + $100 bonus) verlies ik in theorie de helft en win ik de helft. Dus in plaats van een saldo van $200 te hebben bij elke tien casino's om de inzet te voltooien; Ik heb een saldo van €400 bij elk van de vijf casino's. Ik zou dus in totaal slechts $25.000 hoeven inzetten om dit geld vrij te spelen (5 casino's x $5000). Ik heb deze strategie met succes toegepast bij veel casino's met hoge inzetvereisten en ik heb ontdekt dat ik op de lange termijn ongeveer hetzelfde geldbedrag zou hebben verdiend als ik net had ingezet zonder eerst de volledige inzet te hebben ingezet. Maar ik zou er twee keer zoveel tijd aan hebben besteed. Deze strategie brengt veel meer risico met zich mee, aangezien u gemakkelijk meer failliet kunt gaan dan dat u wint... maar u kunt ook meer winnen dan dat u failliet gaat!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  well, playing like sticky bonuses has its up and down sides.you can expect high winings or like you said Logjammin to bust out. but ,i must say, i have reserves about that kind of strategy, i will rather play safe.Maybe on the long run you could came with full bankroll, but its too risky for me to try it.Thats why i didnt play any of the sticky bonuses so far... cool and yes , i know that playing 1$ a hand is taking more time,but so far its giving results.

  Nou, spelen als sticky bonussen heeft zijn voor- en nadelen. Je kunt hoge winsten verwachten of, zoals je zei, Logjammin zal eruit springen. maar ik moet zeggen dat ik reserves heb bij dat soort strategie, ik speel liever op safe. Misschien zou je op de lange termijn met de volledige bankroll kunnen komen, maar het is te riskant voor mij om het te proberen. Daarom heb ik geen van de volgende gespeeld. de sticky bonussen tot nu toe... cool en ja, ik weet dat het spelen van € 1 per hand meer tijd kost, maar tot nu toe levert het resultaten op.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Eventually the cashables will run out and stickies will be all you have left to do. Starting out small is the best advice I could give you when you make the switch. Do a couple of small ones to get started. LIke you I was very hesitant about stickies cause of the risk but once I got the ball rolling I enjoyed doing these far more than the regular low risk cashables. You really get to have your cake and eat it too because you can experience the thrill of gambling by making big bets, but also have the comfort of knowing that the math is on your side. Good luck!!

  "A bonus whore that doesn't do stickies is like a porn star that doesn't do anal."
                                                                                            -anonymous

  Uiteindelijk zullen de cashables opraken en zijn stickies het enige dat je nog hoeft te doen. Klein beginnen is het beste advies dat ik je kan geven als je de overstap maakt. Doe een paar kleine om te beginnen. Net als jij was ik erg huiverig voor stickies vanwege het risico, maar toen ik de bal eenmaal aan het rollen kreeg, vond ik het veel leuker om deze te doen dan de reguliere cashables met een laag risico. Je krijgt echt je taart en eet hem ook op, omdat je de sensatie van gokken kunt ervaren door grote inzetten te doen, maar ook het comfort hebt te weten dat de wiskunde aan jouw kant staat. Succes!!

  "Een whore die geen stickies doet, is als een pornoster die geen anale dingen doet."
  -anoniem

 • Origineel English Vertaling Dutch

  "A bonus whore that doesn't do stickies is like a porn star that doesn't do anal."
    laugh_out_loud, thats good one Logjammin. i guess you are right.probably ill give stickies a go(eventually), but for now ill trie just to maximize my bankroll doing cashable bonuses.
  Hows your bankroll doing so far friend?

  "Een whore die geen stickies doet, is als een pornoster die geen anale dingen doet."
  laugh_out_loud , dat is een goede Logjammin. Ik denk dat je gelijk hebt. Waarschijnlijk zal ik stickies eens proberen (uiteindelijk), maar voor nu probeer ik alleen maar mijn bankroll te maximaliseren door verzilverbare bonussen te doen.
  Hoe gaat het tot nu toe met je bankroll, vriend?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Tallking about stickies is like Logjammin said earlier.Eventually you will run out of good cashable bonuses , so youll be forced to give a go to stickies.Its not of matter if you like or dislike certain bonus, its matter of taking advantage of it( in the best way you could). wink

  Praten over sticky's is zoals Logjammin eerder zei. Uiteindelijk zul je geen goede bonussen meer hebben, dus zul je gedwongen worden om stickies te proberen. Het maakt niet uit of je bepaalde bonussen leuk of niet leuk vindt, het is een kwestie van er je voordeel mee doen ( op de beste manier die je kunt). wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  stickies or no stickies , the main gold is to make the best of what you  are offered. cool

  sticky's of geen sticky's, het belangrijkste is om het beste te maken van wat je wordt aangeboden. cool

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well done. Thats the best thing about the stickies, they don't leave you hanging smiley A nice quick one after a long grind just what the doctor ordered wink

  Goed gedaan. Dat is het beste van de sticky's: ze laten je niet hangen smiley Een lekker snelle na lang sleuren, precies wat de dokter had voorgeschreven wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  good job djani, have you started new one??

  goed gedaan djani, ben je met een nieuwe begonnen??

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Wow was this pulled out of the archives. Interesting reading!!!

  Lips
  Wauw, dit is uit de archieven gehaald. Interessant leesvoer!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch
  It was pulled up so they can spam.  I deleted the post.  wink
  Het is verwijderd zodat ze kunnen spammen. Ik heb het bericht verwijderd. wink
 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol...no wonder...the topic and posts seemed so out-dated...and then i came to see posts from the two of you and realized to take a look at the dates - 2007...don't remember it.

  lol... geen wonder... het onderwerp en de berichten leken zo verouderd... en toen kwam ik de berichten van jullie twee tegen en besefte ik dat ik naar de data moest kijken - 2007... niet doen onthoud het.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Just a little bit of nostalgia....for old times sake!!!

  Lips
  Gewoon een beetje nostalgie....in het belang van vroeger!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Im closing this topic.

  Ik sluit dit onderwerp.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting