Wat is het gelukkigste dat je ooit is overkomen?

6,595
bekeken
23
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door toodleedoo
debo2759
 • Gestart door
 • debo2759
 • United States Hero Member 558
 • laatste activiteit 4 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Korte casinorecensie Inschrijfbonus: 125% tot € 400 + 50 gratis spins Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie contact op met de klantenservice. Alleen nieuwe klanten. Algemene voorwaarden...

  Lees

  Lempi Casinobonussen en promoties

  2 527
  2 maanden geleden
 • 1Win Casinorecensie Inschrijfbonus: 200% tot $ 500 2e stortingsbonus: 150% tot $500 3e stortingsbonus: 100% tot $500 4e stortingsbonus: 50% tot $500 Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie...

  Lees

  1Win casinobonussen en promoties

  1 339
  2 maanden geleden
 • Celsius Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot € 300 2e stortingsbonus: 200% tot € 200 Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie contact op met de klantenservice. Alleen nieuwe klanten....

  Lees

  Celsius Casinobonussen en promoties

  1 464
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I thought being close to St. Patricks Day this might be fun. The luckiest thing that has happened to me is that I won 10,000.00 dollars on a scratch ticket a few years back. I paid all the bills and had plenty to have fun with! tongue

  Ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om dicht bij St. Patricks Day te zijn. Het gelukkigste dat mij is overkomen, is dat ik een paar jaar geleden 10.000,00 dollar heb gewonnen met een kraslot. Ik betaalde alle rekeningen en had genoeg om plezier mee te hebben! tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It appears that I am the only lucky one! wink

  Het lijkt erop dat ik de enige gelukkige ben! wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol - it looks that way debo.

  I did think hard about a time when I was lucky and the only thing I could think of was when my son was born.  I didn't think it would count in terms of "dollar" luck.

  blue

  lol - het lijkt zo Debo.

  Ik dacht goed na over een tijd waarin ik geluk had en het enige waar ik aan kon denken was de geboorte van mijn zoon. Ik had niet gedacht dat het zou meetellen in termen van 'dollar'-geluk.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My son : )

  Mijn zoon : )

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have had MANY MANY luckiest days and events in my life... i think it's because i DO beleive in Luck..

  What's always been a mystery to me.. is that i have been told by alot of people i am their lucky charm, i bring them luck.. not only as in them winning money but events and happenings in their lives, they point these differences to me and state.. "if you weren't here it wouldn't of happened or turned out so well".. i just say psssshh naaah.... so how lucky is that to have wonderful people around me as well!!! Very lucky!

  Ik heb VEEL VEEL gelukkigste dagen en gebeurtenissen in mijn leven gehad... ik denk dat het komt omdat ik WEL in geluk geloof.

  Wat voor mij altijd een mysterie is geweest, is dat veel mensen mij hebben verteld dat ik hun geluksbrenger ben, ik breng ze geluk. Niet alleen omdat ze geld winnen, maar ook door gebeurtenissen in hun leven wijzen ze op deze verschillen. tegen mij en zeg.. "als jij er niet was, zou het niet zijn gebeurd of zo goed zijn afgelopen".. ik zeg gewoon psssshh naaah... dus hoe gelukkig is het om ook geweldige mensen om me heen te hebben! !! Veel geluk!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It does not have to be only money - other ways matters the most I think! grin

  Het hoeft niet alleen maar om geld te gaan; andere manieren zijn volgens mij het belangrijkst! grin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Deb,

  Wow what a lucky win for you!!! Outside of having some pretty good wins at casinos i would have to say that i'm lucky to be alive!

  Lips
  Hallo Deb,

  Wauw, wat een geluk voor jou!!! Afgezien van het feit dat ik een aantal behoorlijk goede winsten heb behaald in casino's, zou ik moeten zeggen dat ik geluk heb dat ik nog leef!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Luck? Whats that? HEH! smiley

  Geluk? Wat is dat? Hé! smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  the luckiest thing in my life was finding my way back to church I'm not trying to be a holy roller but without God in my life i was lost but now i know some how some way things will always work out and when i die i know i will go to haven and that's really all the counts!!!

  het gelukkigste in mijn leven was het vinden van de weg terug naar de kerk. Ik probeer geen heilige roller te zijn, maar zonder God in mijn leven was ik verdwaald, maar nu weet ik hoe dingen op de een of andere manier altijd zullen werken en als ik sterf, zal ik weet dat ik naar de haven ga en dat is echt alles!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  wow, i feel really lucky, so far as of october of 2009: In october 2009 i entered a contest for "monster mini golf" and won grand prize drawing for $2500 dollars and 1 year of free Lotto tickets, this drawing was 1 out of 13,000 of the entire US.
  On december 25th, my brother gave me a $25.00 visa gift card for Xmas and the next day i decided to use it to play slots on Online Vegas on a slot called "Grail Maiden" after about 3 spins betting about $2.50 a spin i hit a bonus feature that paid out over $1500.00!! After meeting playthrough i cashed out with still $1500. On on january 2, 2010 i was contacted by an unknown number, i answered it and it was a woman who told me she had great news for me, i laughed and said "whats that?" she said: you entered a drawing for a trip to the bahamas, right? i said: yeah? she said: well guess what, you won! you and a friend are going to the bahamas all expenses paid! haha the trip was awesome BTW! After that i decided to play slots on Cirrus casino with $30 and cashed out with $300 on jan, 9, 2010, then i was still in the mood to gamble so i deposited $25.00 at Cool cat and cashed out with $500!! while waiting on my withdraw from Cirrus i decided to play at Slot of vegas with $30.00 and cashed out with $350! After getting my withdraw from Cirrus i loaded up another $25.00 to them and won $500!! and finaly yesterday 3/14/2010 i played $75.00 on Crazy Slots on a slot called "Cash Caboose" and cashed out $1000!!!

  Wauw, ik voel me echt gelukkig, tot nu toe in oktober 2009: in oktober 2009 deed ik mee aan een wedstrijd voor "monster minigolf" en won de hoofdprijstrekking voor $ 2500 dollar en 1 jaar gratis Lotto-tickets, deze trekking was 1 van de 13.000 van de hele VS.
  Op 25 december gaf mijn broer me een visa-cadeaubon van $ 25,00 voor Kerstmis en de volgende dag besloot ik deze te gebruiken om gokautomaten te spelen op Online Vegas op een gokkast genaamd "Grail Maiden". Na ongeveer 3 spins, waarbij ik ongeveer $ 2,50 per draai had ingezet, raakte ik een bonusfunctie die meer dan $ 1500,00 heeft uitbetaald!! Nadat ik de playthrough had ontmoet, werd ik uitbetaald met nog steeds $ 1500. Op 2 januari 2010 werd ik gecontacteerd door een onbekend nummer, ik nam op en het was een vrouw die me vertelde dat ze goed nieuws voor me had, ik lachte en zei "wat is dat?" zei ze: je had toch een tekening ingediend voor een reis naar de Bahama's? ik zei: ja? ze zei: nou raad eens, je hebt gewonnen! jij en een vriend gaan naar de Bahama's, alle kosten zijn betaald! haha de reis was geweldig tussen haakjes! Daarna besloot ik om slots te spelen op Cirrus Casino met $30 en uitbetaald met $300 op 9 januari 2010, toen was ik nog steeds in de stemming om te gokken, dus stortte ik $25,00 bij Cool cat en uitbetaald met $500!! Terwijl ik wachtte op mijn opname bij Cirrus, besloot ik om bij Slot of Vegas te spelen met $30,00 en werd ik uitbetaald met $350! Nadat ik mijn opname bij Cirrus had ontvangen, heb ik nog eens $ 25,00 bij hen geladen en $ 500 gewonnen!! en uiteindelijk speelde ik gisteren, 14-03-2010, $75,00 op Crazy Slots op een gokkast genaamd "Cash Caboose" en heb ik $1000 uitbetaald!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't think this is the luckiest thing that ever happened to me, but here are a couple recent ones.  November I won a Royal for $8000. played a little slots with it, turned it into $15,000.  Then won a couple $1800's and $1500's on Video Poker. February I won another Royal for $8000. plus had already won $500.  Then won $5500.
  This is a little over $41,000 in 3 months...then i spent it hehehe  grin

  Ik denk niet dat dit het gelukkigste is wat mij ooit is overkomen, maar hier zijn een paar recente. November won ik een Royal voor $ 8000. speelde er wat slots mee en veranderde het in $15.000. Vervolgens won hij een paar $1800 en $1500 met Video Poker. Februari won ik nog een Royal voor $ 8000. en had al $ 500 gewonnen. Toen won ik $ 5500.
  Dit is iets meer dan $ 41.000 in 3 maanden... en toen heb ik het uitgegeven, hehehe grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well one of the unluckiest things that ever happened to me turned into a luckier thing....a few years ago I used a product called Zicam nasal spray, well long story short I found out that I was just one of many human guinea pigs who had unknowingly signed up for a nightmare, I totally lost my sense of smell and joined a nationwide class action suit,I was awarded over 40k (before the lawyers) and still would trade it back to be able to smell fresh bread,a clean baby,coffee brewing, hell even a skunk.
  P.S. Dont use Zicam!!

  Nou, een van de ongelukkigste dingen die mij ooit zijn overkomen, veranderde in een gelukkiger ding... een paar jaar geleden gebruikte ik een product genaamd Zicam-neusspray, nou om een lang verhaal kort te maken, ik ontdekte dat ik slechts een van de vele menselijke cavia's was die zich onbewust had aangemeld voor een nachtmerrie, ik verloor mijn reukvermogen volledig en sloot me aan bij een landelijke class action-rechtszaak, ik kreeg meer dan 40.000 (vóór de advocaten) en zou het nog steeds terugruilen om vers brood te kunnen ruiken, een schoon baby, koffie zetten, zelfs een stinkdier.
  PS Gebruik Zicam niet!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well, like Tony, but in a more personal level. Feb 18th was lucky that heart attack didn't kill me. So, other then also finding my way back to church. I'd say that was a lucky moment. grin

  Nou ja, zoals Tony, maar dan op een persoonlijker niveau. 18 februari had ik het geluk dat ik niet aan een hartaanval dood ging. Dus anders dan ook de weg terug vinden naar de kerk. Ik zou zeggen dat dat een geluksmoment was. grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  wow, i feel really lucky, so far as of october of 2009: In october 2009 i entered a contest for "monster mini golf" and won grand prize drawing for $2500 dollars and 1 year of free Lotto tickets, this drawing was 1 out of 13,000 of the entire US.
  On december 25th, my brother gave me a $25.00 visa gift card for Xmas and the next day i decided to use it to play slots on Online Vegas on a slot called "Grail Maiden" after about 3 spins betting about $2.50 a spin i hit a bonus feature that paid out over $1500.00!! After meeting playthrough i cashed out with still $1500. On on january 2, 2010 i was contacted by an unknown number, i answered it and it was a woman who told me she had great news for me, i laughed and said "whats that?" she said: you entered a drawing for a trip to the bahamas, right? i said: yeah? she said: well guess what, you won! you and a friend are going to the bahamas all expenses paid! haha the trip was awesome BTW! After that i decided to play slots on Cirrus casino with $30 and cashed out with $300 on jan, 9, 2010, then i was still in the mood to gamble so i deposited $25.00 at Cool cat and cashed out with $500!! while waiting on my withdraw from Cirrus i decided to play at Slot of vegas with $30.00 and cashed out with $350! After getting my withdraw from Cirrus i loaded up another $25.00 to them and won $500!! and finaly yesterday 3/14/2010 i played $75.00 on Crazy Slots on a slot called "Cash Caboose" and cashed out $1000!!!


  Nice lucky steak you have going on there!  grin grin grin
  I think the slot you won on was Loose Caboose...its my favorite  grin  nice job!

  Nal  cool

  Wauw, ik voel me echt gelukkig, tot nu toe in oktober 2009: in oktober 2009 deed ik mee aan een wedstrijd voor "monster minigolf" en won de hoofdprijstrekking voor $ 2500 dollar en 1 jaar gratis Lotto-tickets, deze trekking was 1 van de 13.000 van de hele VS.
  Op 25 december gaf mijn broer me een visa-cadeaubon van $ 25,00 voor Kerstmis en de volgende dag besloot ik deze te gebruiken om gokautomaten te spelen op Online Vegas op een gokkast genaamd "Grail Maiden". Na ongeveer 3 spins, waarbij ik ongeveer $ 2,50 per draai had ingezet, raakte ik een bonusfunctie die meer dan $ 1500,00 heeft uitbetaald!! Nadat ik de playthrough had ontmoet, werd ik uitbetaald met nog steeds $ 1500. Op 2 januari 2010 werd ik gecontacteerd door een onbekend nummer, ik nam op en het was een vrouw die me vertelde dat ze goed nieuws voor me had, ik lachte en zei "wat is dat?" zei ze: je had toch een tekening ingediend voor een reis naar de Bahama's? ik zei: ja? ze zei: nou raad eens, je hebt gewonnen! jij en een vriend gaan naar de Bahama's, alle kosten zijn betaald! haha de reis was geweldig tussen haakjes! Daarna besloot ik om slots te spelen op Cirrus Casino met $30 en uitbetaald met $300 op 9 januari 2010, toen was ik nog steeds in de stemming om te gokken, dus stortte ik $25,00 bij Cool Cat en uitbetaald met $500!! Terwijl ik wachtte op mijn opname bij Cirrus, besloot ik om bij Slot of Vegas te spelen met $30,00 en werd ik uitbetaald met $350! Nadat ik mijn opname bij Cirrus had ontvangen, heb ik nog eens $ 25,00 bij hen geladen en $ 500 gewonnen!! en uiteindelijk speelde ik gisteren, 14-03-2010, $75,00 op Crazy Slots op een gokkast genaamd "Cash Caboose" en heb ik $1000 uitbetaald!!!


  Leuke geluksteak heb je daar! gringringrin
  Ik denk dat de gokkast waarmee je hebt gewonnen Loose Caboose was... het is mijn favoriet grin goed werk!

  Nal cool
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey dj, you must really be a lucky person. Dealing with all those "casinos" like cirrus, cool cat and so on and not being the most hatefull person in the world can only be described with words stronger than "lucky" cheesy

  Hé DJ, je moet echt een geluksvogel zijn. Omgaan met al die "casino's" zoals cirrus, cool cat enzovoort en niet de meest hatelijke persoon ter wereld zijn, kan alleen worden omschreven met woorden die sterker zijn dan "geluk" cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  One of the luckiest things to happen to me was finding my way into a church.  Second luckiest thing was hitting $1000 on a penny slot.

  Een van de gelukkigste dingen die mij is overkomen, was dat ik een kerk binnenging. Het op een na gelukkigste ding was het behalen van $1000 op een penny slot.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Finding my husband, which in turn led to my kiddos. They are the reason I am here.

  Het vinden van mijn man, wat op zijn beurt leidde tot mijn kinderen. Zij zijn de reden dat ik hier ben.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My luckiest day was April 1, 1995, I finally said yes that I would marry my now husband. We had been together 5 years and he asked me atleast once a month, I didn't want to rush into anything ya know what I mean. Best decision I made. We have a wonderful life with a beautiful daughter, and after 20 years of being together he still makes me happy. Can't get any luckier that that.

  LH

  Mijn gelukkigste dag was 1 april 1995, ik zei eindelijk ja dat ik met mijn huidige echtgenoot zou trouwen. We waren 5 jaar samen en hij vroeg me minstens één keer per maand: ik wilde me nergens overhaasten, je begrijpt wat ik bedoel. Beste beslissing die ik heb genomen. We hebben een geweldig leven met een prachtige dochter, en na 20 jaar samenzijn maakt hij me nog steeds gelukkig. Meer geluk kan ik niet krijgen.

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank You Rokko!! I just got my check from Cool cat today for $509 USD  cheesy

  Bedankt Rokco!! Ik heb vandaag zojuist mijn cheque van Cool Cat ontvangen voor $ 509 USD cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Besides my 4 children....winning $3500 at a landbased in Gulfport, MS, where we have a home.  Paid for our family vacation.  Yay!

  Naast mijn 4 kinderen... $ 3500 winnen op een land in Gulfport, MS, waar we een huis hebben. Betaald voor onze familievakantie. Jawel!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The moment I became a mom...that's the day that I found the truth of life and became a woman. I've learned so much from being a mother and I appreciate my own mother as well.

  Het moment dat ik moeder werd... dat is de dag dat ik de waarheid van het leven ontdekte en een vrouw werd. Ik heb zoveel geleerd van het moederschap en ik waardeer mijn eigen moeder ook.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  A friend was diagnosed with IBC a few weeks after me- so May of 2009.  She passed away in February.  She didn't make it a year, and she was the same level of cancer when diagnosed.  I am currently cancer free.  I found my own oncologist the day I was diagnosed, and she is the best in the city.  So I guess, the luckiest thing that has ever happened to me is that my body responded to the chemotherapy, and killed most of the cancer so surgery could be done, which enabled me to still be here today almost a year later cancer free. 

  Een paar weken na mij, dus mei 2009, kreeg een vriendin de diagnose IBC. Ze overleed in februari. Ze hield het geen jaar vol en toen de diagnose werd gesteld, had ze hetzelfde niveau van kanker. Ik ben momenteel kankervrij. Ik heb mijn eigen oncoloog gevonden op de dag dat ik de diagnose kreeg, en zij is de beste van de stad. Dus ik denk dat het gelukkigste dat mij ooit is overkomen is dat mijn lichaam reageerde op de chemotherapie en het grootste deel van de kanker doodde, zodat een operatie kon worden uitgevoerd, waardoor ik hier bijna een jaar later nog steeds kankervrij kon zijn.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling