Wie is er jaloerser...vrouwen of mannen?

3,262
bekeken
9
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik kwam dit casino ongeveer een maand geleden tegen voor de eerste stortingsbonus van 200℅, terwijl ik op zoek was naar cryptovriendelijke Cadino. Het is een pamadoro-groep die ik als zeer...

  Lees
 • Koortsslots - Non-stop drop Promo geldig: 01 maart 2024. - 31 maart 2024. Prijzenpot: £ 175.000 Geschikte spellen: Playson Hoe werkt het? - Als u nog geen account heeft, kunt u zich hier aanmelden....

  Lees

  Fever Slots-toernooien

  3 505
  2 maanden geleden
 • Twin Casino - Spring Dream-toernooi Promo geldig: 24 maart 2024. - 31 maart 2024. Prijzenpot: 3.000 € In aanmerking komende spellen: Swintt Hoe werkt het? - Als u nog geen account heeft, kunt u...

  Lees

  Twin Casino-toernooien

  2 410
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya Guys and Dolls,

  In a recent survey of  2000 women, here is the results of jealousy:

  19% don’t really trust their husband
  13% of their husbands get jealous if they talk to another man
  12% stated neither of them trusts the other

  Though only 44% claim to have trust issues, the results of the next few questions tell a different story.

  53% of women secretly check his phone and email messages
  53% flirt to make him jealous
  77% would be jealous if her husband had a close, platonic friend

  Seventy-three percent of women admitted to feeling jealous, as opposed to 27 percent of men.

  Now i find that hard to believe!!! I think women probably admit it more than men?

  Who do you think is more jealous men or women?

  Lips
  Hallo jongens en poppen,

  In een recent onderzoek onder 2000 vrouwen zijn hier de resultaten van jaloezie:

  19% vertrouwt zijn man niet echt
  13% van hun echtgenoten wordt jaloers als ze met een andere man praten
  12% geeft aan dat geen van beiden de ander vertrouwt

  Hoewel slechts 44% beweert vertrouwensproblemen te hebben, vertellen de resultaten van de volgende vragen een ander verhaal.

  53% van de vrouwen checkt in het geheim zijn telefoon- en e-mailberichten
  53% flirt om hem jaloers te maken
  77% zou jaloers zijn als haar man een goede, platonische vriend had

  Drieënzeventig procent van de vrouwen gaf toe jaloers te zijn, tegenover 27 procent van de mannen.

  Nu vind ik dat moeilijk te geloven!!! Ik denk dat vrouwen het waarschijnlijk meer toegeven dan mannen?

  Wie zijn volgens jou de meest jaloerse mannen of vrouwen?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

    I don't know if it's men or women, but I do know that it's an ugly emotion. It's one that really needs to be controlled. Once out of hand one can and will be jealous of everything and everybody. I may be jealous of alot, but at least I can appreciate what it, he or she is. And if at all possible take something good from it and apply it to myself. 

  Ik weet niet of het mannen of vrouwen zijn, maar ik weet wel dat het een lelijke emotie is. Het is er een die echt onder controle moet worden gehouden. Eenmaal uit de hand kan en zal men jaloers zijn op alles en iedereen. Ik ben misschien op veel jaloers, maar ik kan tenminste waarderen wat hij of zij is. En als het enigszins mogelijk is, neem er dan iets goeds uit en pas het op mezelf toe.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Helwin,

  That is a great way to look at it. "Take something good from it" I think we all can be pushed to the brink when faced with feeling threatened.

  Some people are just more naturally jealous then others. Would be curious to know why it varies from one person to the next. Is it up bringing, life's experiences or genetic?

  We all get jealous at one point or another....its the human condition!! Men too are no strangers to it!

  Lips
  Hallo Helwin,

  Dat is een geweldige manier om ernaar te kijken. "Neem er iets goeds van" Ik denk dat we allemaal tot de rand kunnen worden geduwd als we worden geconfronteerd met een gevoel van bedreiging.

  Sommige mensen zijn gewoon van nature jaloerser dan anderen. Ik zou graag willen weten waarom dit van persoon tot persoon verschilt. Is het opvoeding, levenservaringen of genetisch bepaald?

  We worden allemaal op een gegeven moment jaloers.... het is de menselijke conditie!! Ook mannen zijn er geen onbekenden mee!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Jealousy is a bad thing...mostly.  And I am afraid women tend to experience that emotion more.

  Jaloezie is een slechte zaak...meestal. En ik ben bang dat vrouwen die emotie vaker ervaren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  In my case I think men. My ex-husband was insanely jealous to the point it was unbearable. That is not the only fault he had nor is it the worst. He was abusive. I on the other hand am not a jealous person. I trust my husband totally and I will until he gives me a reason not to. Even if he cheated on me I would not want to get even and would not be vindictive, I would just end the relationship and move on. I don't want to hang on to someone I can't trust.

  In mijn geval denk ik mannen. Mijn ex-man was zo waanzinnig jaloers dat het ondraaglijk was. Dat is niet de enige fout die hij had, en ook niet de ergste. Hij was beledigend. Aan de andere kant ben ik geen jaloers persoon. Ik vertrouw mijn man volledig en dat zal ik doen totdat hij mij een reden geeft om dat niet te doen. Zelfs als hij me bedroog, zou ik geen wraak willen nemen en niet wraakzuchtig zijn, ik zou gewoon de relatie beëindigen en verder gaan. Ik wil niet vasthouden aan iemand die ik niet kan vertrouwen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Sorry to hear that deb about your ex. I think that most of the abuse does derive out of jealousy. It's particularly bad to be accuse of cheating when your not or even glancing at someone can spark a war.

  I am glad you got out and your happy now.

  Lips
  Sorry om dat te horen over je ex. Ik denk dat het grootste deel van het misbruik voortkomt uit jaloezie. Het is bijzonder slecht om beschuldigd te worden van bedrog als je niet of zelfs maar naar iemand kijkt een oorlog kan veroorzaken.

  Ik ben blij dat je eruit bent gekomen en nu gelukkig bent.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is embarressing but i'm going to say... i had a man that was sooooo jealous.. he was SICK.. he would smell my undergarments to "check" if i'd been with another man!!!!! Not to mention every guy that looked my way, and don't even have them say anything, he would want to beat them up sad.. may other things he did.. trust.. jealousy... whatever it was.. this emotion controlled him in everyway.. it was ugly..sick.. and made me sick sad

  Dit is beschamend, maar ik ga zeggen... ik had een man die zó jaloers was.. hij was ZIEK.. hij rook aan mijn ondergoed om te "controleren" of ik met een andere man was geweest!!!!! Om nog maar te zwijgen van elke man die mijn kant op keek, en als ze niet eens iets zouden zeggen, zou hij ze in elkaar willen slaan sad .. misschien andere dingen die hij deed.. vertrouwen.. jaloezie... wat het ook was.. deze emotie beheerste hem in elk opzicht.. het was lelijk..ziek.. en maakte mij ziek sad

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is embarressing but i'm going to say... i had a man that was sooooo jealous.. he was SICK.. he would smell my undergarments to "check" if i'd been with another man!!!!! Not to mention every guy that looked my way, and don't even have them say anything, he would want to beat them up sad.. may other things he did.. trust.. jealousy... whatever it was.. this emotion controlled him in everyway.. it was ugly..sick.. and made me sick sad  I know exactly what you are saying. This sounds real familiar to me. I went for counseling because he was driving me nuts and the guy I talked to told me he had an insecurity  problem. Jealousy is a sickness.

  Dit is beschamend, maar ik ga zeggen... ik had een man die zó jaloers was.. hij was ZIEK.. hij rook aan mijn ondergoed om te "controleren" of ik met een andere man was geweest!!!!! Om nog maar te zwijgen van elke man die mijn kant op keek, en als ze niet eens iets zouden zeggen, zou hij ze in elkaar willen slaan sad .. misschien andere dingen die hij deed.. vertrouwen.. jaloezie... wat het ook was.. deze emotie beheerste hem in elk opzicht.. het was lelijk..ziek.. en maakte mij ziek sad  Ik weet precies wat je zegt. Dit klinkt mij heel bekend in de oren. Ik ging voor counseling omdat hij me gek maakte en de man met wie ik sprak vertelde me dat hij een onzekerheidsprobleem had. Jaloezie is een ziekte.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  You nailed it deb, it is all about insecurity! Its in all sectors of life. Not just jealousy of a friend, but work force and friends as well. It is an equal opportunity destroyer!

  Lips

  Je hebt het goed gedaan, het draait allemaal om onzekerheid! Het is in alle sectoren van het leven. Niet alleen jaloezie op een vriend, maar ook op het werk en op vrienden. Het is een vernietiger van gelijke kansen!

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
59

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 14 dagen geleden
105

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
3

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting