Waarom moeten spelers altijd naast mij zitten?

7,796
bekeken
24
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Voor wie het aangaat: Ik heb meer dan 10 keer gestort en opgenomen op mijn Betus-account. Wat KYC betreft, heb ik mijn licentie, foto met ID en energierekening geverifieerd. Ik gebruik Betus vanwege...

  Lees
 • Ik kwam dit casino ongeveer een maand geleden tegen voor de eerste stortingsbonus van 200℅, terwijl ik op zoek was naar cryptovriendelijke Cadino. Het is een pamadoro-groep die ik als zeer...

  Lees
 • Modo us casino heeft mijn account gesloten zonder te vermelden waarom ik een stortende klant ben. Mijn ID is geverifieerd. Ik heb alle documentatie ingediend en ik had een creditsaldo van 288,00....

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hiya Members,

  I went to the land casino on July 4th. Was planning to have a party but the weather here in Chicago was terrible. It rained for most of the day. There was simply no other option but to head to the casino...lmao!

  I went back to Blue Chip Casino in Indiana. Went to my video poker section and low and behold who was there? THE NON SMOKER FROM HELL!!! At one point she sat 3 chairs away from me. I was praying she had a smoker on each side of her. I was tempted to tell her about my previous post and let her know she is somewhat famous....but i bit my tongue! Our paths never crossed to sit next to one another and i didnt want to ruin my day. I simply avoided her at all costs.

  I didnt have any luck...lost more than i really should of. My friends were ready to leave because they were busted. I flipped them a few bucks to enjoy the stay alittle longer.

  The casino was not that crowded at all. The holiday kept most of them at home bbq'ing i'm sure. I had pretty much any seat i wanted. I always try to find a row with as few peeps as possible. I found a nice end seat....put my legs up and kicked back.

  As i played there was not a soul in my entire row...a row that consisted of 10 or so poker machines. All of a sudden walks up a man who decideds to sit RIGHT next to me! This happens alll the time. Why is it that players who have the entire casino to play at will sit right next to you? Amost everytime i go this happens.

  Not only in a casino but any public place. A waiting room with hardly a soul around will come and sit right next to you. I'm quite the opposite...always finding the most remote seat possible.

  Are you a person who sits right next to another person or do u search for a more remote seat.

  Sometimes i have to admit...i do end up having a good time chatting with some of them as we play....depends if its a player from hell!

  Lips

  Hoi leden,

  Ik ging op 4 juli naar het landcasino. Ik was van plan een feestje te geven, maar het weer hier in Chicago was verschrikkelijk. Het regende het grootste deel van de dag. Er zat simpelweg geen andere optie op dan naar het casino te gaan... lmao!

  Ik ging terug naar Blue Chip Casino in Indiana. Ik ging naar mijn videopokersectie en kijk, wie was daar? DE NIET-ROKER VAN DE HEL!!! Op een gegeven moment ging ze drie stoelen bij mij vandaan zitten. Ik bad dat ze aan elke kant van haar een roker had. Ik kwam in de verleiding om haar over mijn vorige bericht te vertellen en haar te laten weten dat ze enigszins beroemd is... maar ik beet op mijn tong! Onze paden kruisten elkaar nooit om naast elkaar te zitten en ik wilde mijn dag niet verpesten. Ik vermeed haar gewoon koste wat het kost.

  Ik had geen geluk... verloor meer dan ik eigenlijk zou moeten doen. Mijn vrienden waren klaar om te vertrekken omdat ze opgepakt waren. Ik heb ze een paar dollar omgedraaid om wat langer van het verblijf te genieten.

  Het casino was helemaal niet zo druk. Ik ben er zeker van dat de meesten van hen tijdens de vakantie thuis bleven barbecueën. Ik had vrijwel elke stoel die ik wilde. Ik probeer altijd een rij te vinden met zo weinig mogelijk piepgeluiden. Ik vond een mooie eindzitplaats....legde mijn benen omhoog en leunde achterover.

  Terwijl ik speelde, zat er geen ziel in mijn hele rij... een rij die bestond uit ongeveer tien pokermachines. Plotseling komt er een man aanlopen die besluit om naast mij te komen zitten! Dit gebeurt de hele tijd. Hoe komt het dat spelers die het hele casino hebben om in te spelen, naast je zitten? Bijna elke keer als ik ga, gebeurt dit.

  Niet alleen in een casino, maar op elke openbare plaats. Er komt een wachtkamer waar nauwelijks iemand in de buurt is, naast je komen zitten. Ik ben precies het tegenovergestelde: ik zoek altijd de meest afgelegen stoel die mogelijk is.

  Bent u iemand die naast iemand zit of zoekt u een wat verder afgelegen zitplaats?

  Soms moet ik toegeven dat ik het leuk vind om met sommigen van hen te kletsen terwijl we spelen. Hangt ervan af of het een speler uit de hel is!

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Uhmmmm, Lips....

  Hate to say it, but if I walked in, saw you sitting with an open chair beside you... i would take it as well...

  (Hint: You are Hot!)

  Ehmmm, lippen....

  Ik zeg het niet graag, maar als ik binnenkwam en je zag zitten met een open stoel naast je... zou ik dat ook aanvaarden...

  (Hint: je bent heet!)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips:  I too look for the most remote seat there is to settle in and play.  Sure enough, if there is a dozen other chairs to choose from, someone comes and plops their butt right next to mine.  Perhaps the think we are having luck, and the machines that are next to ours are lucky too.  I can't quite figure out what they may be thinking.  The only time I squeeze in next to someone is if it is busy and there just isnt alot of choice of places to sit.  I can't tell you how many times I have said those same words. "With the whole casino to choose from, you have to pick the seat right next to me." cheesy It happens to me too Lips........And I have yet to figure it out.

  Lippen: Ook ik zoek de meest afgelegen zitplaats die er is om neer te strijken en te spelen. En ja hoor, als er nog een tiental andere stoelen zijn om uit te kiezen, komt er iemand met zijn achterste vlak naast de mijne. Misschien denken ze dat we geluk hebben, en hebben de machines die naast de onze staan ook geluk. Ik kan niet helemaal begrijpen wat ze misschien denken. De enige keer dat ik naast iemand knijp, is als het druk is en er gewoon niet veel keuze is aan zitplaatsen. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik dezelfde woorden heb gezegd. "Omdat je uit het hele casino kunt kiezen, moet je de stoel naast mij kiezen." cheesy Het overkomt mij ook Lips. En ik moet er nog achter komen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Uhmmmm, Lips....

  Hate to say it, but if I walked in, saw you sitting with an open chair beside you... i would take it as well...

  (Hint: You are Hot!)
  Jimbo i turned in my applications over 2 weeks ago...have baked enough pies for all of Evansville....wink!

  Ehmmm, lippen....

  Ik zeg het niet graag, maar als ik binnenkwam en je zag zitten met een open stoel naast je... zou ik dat ook aanvaarden...

  (Hint: je bent heet!)
  Jimbo, ik heb mijn aanmeldingen ruim twee weken geleden ingediend...heb genoeg taarten gebakken voor heel Evansville...knipoog!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  And I have yet to figure it out.


  See above Post Pam... Grin

  En ik moet het nog uitzoeken.


  Zie bovenstaande post Pam... Grijns
 • Origineel English Vertaling Dutch


  And I have yet to figure it out.
  see above post Jimbo...lmaooo!

  See above Post Pam... Grin


  En ik moet het nog uitzoeken.
  zie bovenstaande post Jimbo...lmaooo!

  Zie bovenstaande post Pam... Grijns
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Most folks choose a seat (church, theater, etc) based on personality type.  But, in this case it is RUDE.  I really can't stand it when someone just SITS next to me while I am playing and they are just SITTING watching me.  If they are too obnoxious about it, I ask security to move them along. 

  De meeste mensen kiezen een stoel (kerk, theater, enz.) op basis van hun persoonlijkheidstype. Maar in dit geval is het onbeschoft. Ik kan er echt niet tegen als iemand naast me zit terwijl ik aan het spelen ben en hij of zij alleen maar naar me zit te kijken. Als ze er te onaangenaam over zijn, vraag ik de beveiliging om ze mee te nemen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Yes yes yeeesssss.. pick the most remote seat, to relax and enjoy
  away from others.. able to smoke, breathe.. whatever.. and along comes
  "Mr Bad Breath Wanna Talk'nTalk..." that onion and fish type breath
  Lawd PLEEAASSSEEEE, help me i say.. i'm rollin my eyes, my face feels
  like it's turning green, secretly holding my nose hoping it doesn't run away off my face
  ..and trying NOT to be rude.. but you just wanna hand them
  a mega gigantic wheel barrow sized tic tac!..
  Ja ja yeeesssss.. kies de meest afgelegen stoel, om te ontspannen en te genieten
  weg van anderen.. kunnen roken, ademen.. wat dan ook.. en zo komt het
  "Mr Bad Breath Wanna Talk'nTalk..." die adem van het type ui en vis
  Lawd PLEEAASSSEEEE, help me, ik zeg... ik rol met mijn ogen, mijn gezicht voelt
  alsof het groen wordt, terwijl ik stiekem mijn neus vasthoud in de hoop dat het niet van mijn gezicht wegloopt
  ..en probeer NIET onbeleefd te zijn.. maar je wilt ze gewoon inleveren
  een mega gigantische tic tac ter grootte van een kruiwagen!..
 • Origineel English Vertaling Dutch

  ROFL ....Oh yes.....Been there....Experienced that.....
      Wheel barrow sized TIC TAC....HAHAHAHAH

  ROFL ....Oh ja.....Ben er geweest....Ervaren dat.....
  TIC TAC in kruiwagenformaat....HAHAHAHAH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hmmm...fish and onion? maybe if he added some garlic and pinch of basil and corriander, he might have gotten your appetite.


  LIPS! Did you pass the test? I hope you indulged yourself with not just one but two or even three cigs. Letting the wind grab hold of all the smoke and as the smoke was about to pass that lady...it conveniently stops...leaving the smoke to linger and hover right in front of her...allowing with every breath to be sucked up by her monstrous nostrils. And in doing so..her face...OH that face....the face that would make any man shreak and quiver with chills of disgust...that face would begin to turn green..making her oh more so compelling (Not!)...and as she opened her mouth to yell at you again...u let out another puff smoke straight into her mouth - right down to her throat. As you watch her gag - you politely tell her..sorry but that seat is taken..by anyone but you.

  hmmm...vis en ui? misschien had hij je trek gekregen als hij wat knoflook, een snufje basilicum en koriander had toegevoegd.


  LIPPEN! Ben je geslaagd voor de test? Ik hoop dat je jezelf hebt verwend met niet slechts één, maar twee of zelfs drie sigaretten. De wind alle rook laten grijpen en toen de rook op het punt stond die dame te passeren... stopt hij handig... laat de rook voor haar blijven hangen en zweven... waardoor met elke ademhaling kan worden opgezogen omhoog door haar monsterlijke neusgaten. En daarbij...haar gezicht...Oh dat gezicht...het gezicht dat elke man zou laten krijsen en trillen van rillingen van walging...dat gezicht zou groen beginnen te worden...wat haar nog zo meeslepend zou maken (Niet!)... en toen ze haar mond opende om weer tegen je te schreeuwen... liet je nog een trekje rook recht in haar mond ontsnappen - tot aan haar keel. Terwijl je haar ziet kokhalzen, vertel je haar beleefd: sorry, maar die stoel is bezet.. door iedereen behalve jij.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Soda69.. now THATS how you do it...
  Just like that!

  Soda69.. zo doe je dat...
  Gewoon zo!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Soda u actually Popped in my mind when i saw her....i pulled up my boot straps and was ready to spar......my ammo.................smoke baby smoke!

  Lips

  Frisdrank, je kwam eigenlijk in mijn gedachten toen ik haar zag....ik trok mijn laarsriemen omhoog en was klaar om te sparren......mijn munitie... .rook babyrook!

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes yes yeeesssss.. pick the most remote seat, to relax and enjoy
  away from others.. able to smoke, breathe.. whatever.. and along comes
  "Mr Bad Breath Wanna Talk'nTalk..." that onion and fish type breath
  Lawd PLEEAASSSEEEE, help me i say.. i'm rollin my eyes, my face feels
  like it's turning green, secretly holding my nose hoping it doesn't run away off my face
  ..and trying NOT to be rude.. but you just wanna hand them
  a mega gigantic wheel barrow sized tic tac!..

  You r wayyy to cute girl...love your response!!!!!!

  Ja ja yeeesssss.. kies de meest afgelegen stoel, om te ontspannen en te genieten
  weg van anderen.. kunnen roken, ademen.. wat dan ook.. en zo komt het
  "Mr Bad Breath Wanna Talk'nTalk..." die adem van het type ui en vis
  Lawd PLEEAASSSEEEE, help me, ik zeg... ik rol met mijn ogen, mijn gezicht voelt
  alsof het groen wordt, terwijl ik stiekem mijn neus vasthoud in de hoop dat het niet van mijn gezicht wegloopt
  ..en probeer NIET onbeleefd te zijn.. maar je wilt ze gewoon inleveren
  een mega gigantische tic tac ter grootte van een kruiwagen!..

  Je bent veel te schattig meisje... ik hou van je reactie!!!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  hey lips, when i go to land casino, see somebody cute like you,of course i'm seatin closes posible,why,,well co'z i'm single ready to mingle, and also some times i like to talk, make new friends,and also if i see somebody losing and im' wining i'm all ways give few dollars, co'z that bring you good luck, when you are generous,,,,,I Think,,,(winks wink wink

  hey lippen, als ik naar het land casino ga, zie ik iemand leuk zoals jij, natuurlijk zit ik dicht mogelijk, waarom, nou, want ik ben vrijgezel, klaar om met elkaar om te gaan, en soms hou ik ook van praten, maken nieuwe vrienden, en ook als ik iemand zie verliezen en winnen, geef ik altijd een paar dollar, want dat brengt je geluk, als je vrijgevig bent,,,,,denk ik,,,(knipoogt winkwink )

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have to agree, though I did once have someone standing next to me actually "Commenting" about my playing!!

  Finally I just sat there for a few minutes and didn't do anything. They stood and stood and stood..Finally they said "Are you going to play?"

  I responded (Here it comes!)

  "ARE YOU GOING TO SHUT UP?"

  They were a bit offended at my response.

  I still left a winner (In more ways then the machine) but yeah, people who sit by me and yak away drive me nuts too..If I wanna talk, I'll just hit a local bar.

  Ik ben het ermee eens, hoewel er ooit iemand naast me stond die daadwerkelijk "commentaar" gaf op mijn spel!!

  Uiteindelijk bleef ik daar maar een paar minuten zitten en deed niets. Ze stonden en stonden en stonden. Uiteindelijk zeiden ze: "Ga je spelen?"

  Ik heb gereageerd (hier komt het!)

  "GA JE Zwijgen?"

  Ze waren een beetje beledigd door mijn reactie.

  Ik heb nog steeds een winnaar achtergelaten (in meer opzichten dan de machine), maar ja, mensen die naast me zitten en wegjagen, maken me ook gek. Als ik wil praten, ga ik gewoon naar een plaatselijke bar.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  AT land casinos i usually try to sit where smokers are now. I hated it when I didnt smoke and people around me did. If someones a non smoker I try to not smoke too much sitting next to them. Unless I was sitting there first than if they are dumb enough to sit next to me oh well laugh_out_loud

  Bij landcasino's probeer ik meestal te zitten waar nu rokers zijn. Ik haatte het als ik niet rookte en de mensen om mij heen wel. Als iemand een niet-roker is, probeer ik niet te veel te roken terwijl ik naast hem of haar zit. Tenzij ik daar eerst zat, dan zijn ze dom genoeg om naast me te komen zitten, ach laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol if you were smoking an "alternative" tobacco then the same people who complain about the smoke  are        deeply inhaling      saying hey pass tha this way exclamation!!!!    hypocrites like that are everywhere!!!!!!!!!!!!!!!!

  lol, als je een "alternatieve" tabak rookt, dan inhaleren dezelfde mensen die klagen over de rook diep en zeggen: 'Hé, ga zo door' exclamation !!!! zulke hypocrieten zijn overal!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yeah, I pretty much chop this experience up to one thing...

  I'M A FREAKING WIERDO MAGNET!!!!!!!

  If there is a weirdo (not saying I'm the slightest bit normal) within a 5 mile radius, BOOM there they are, standing right next to me talking about Star Wars, Comicon, do I like sushi? they are allergic to fish, surprisingly pot belly pigs make great pets, how they wanted to sell a gently worn shirt on craigslist for $2.50, what happened when they got drafted to Vietnam, please meet my invisible friend Clayton...blah blah blah!

  I know when a weirdo is going to come and talk to me.  They always try to make eye contact to make that silent 'it's OK' non-consenting agreement to come and converse.  I always try to divert my eye contact, but somehow, I DONT KNOW HOW, I end up looking at them square in their beady little peepers.  I've pretty much just gotten used to it.  Lately, I just try to act like I am constipated or having really bad indigestion.  You know?  Like I'm struggling.  I've found this deters the weirdo encounter before it even has a chance to manifest.  I will admit however, when I'm REALLY bored and there is a chance at a weirdo encounter and the weirdo looks/acts exceptionally strange, I will entertain the conversation  wink

  Ja, ik hak deze ervaring vrijwel op tot één ding...

  IK BEN EEN FREAKING WIERDO MAGNEET!!!!!!!

  Als er een gek is (niet zeggend dat ik ook maar een beetje normaal ben) binnen een straal van 8 kilometer, BOEM daar staan ze dan, vlak naast me te praten over Star Wars, Comicon, hou ik van sushi? ze zijn allergisch voor vis, verrassend genoeg zijn dikbuikvarkens geweldige huisdieren, hoe ze een zacht gedragen shirt op Craigslist wilden verkopen voor $ 2,50, wat er gebeurde toen ze werden opgeroepen voor Vietnam, ontmoet alsjeblieft mijn onzichtbare vriend Clayton... bla bla bla!

  Ik weet wanneer een gek met me komt praten. Ze proberen altijd oogcontact te maken om die stille 'het is oké'-afspraak te maken om te komen praten. Ik probeer altijd mijn oogcontact af te leiden, maar op de een of andere manier, ik weet niet hoe, kijk ik ze uiteindelijk recht aan met hun kleine kraaltjes. Ik ben er bijna aan gewend geraakt. De laatste tijd probeer ik gewoon te doen alsof ik verstopt ben of een hele slechte spijsvertering heb. Je weet wel? Alsof ik het moeilijk heb. Ik heb ontdekt dat dit de vreemde ontmoeting afschrikt voordat deze zelfs maar de kans heeft zich te manifesteren. Ik moet echter toegeven dat als ik me ECHT verveel en de kans bestaat op een vreemde ontmoeting en de vreemde er uitzonderlijk vreemd uitziet/gedraagt, ik het gesprek zal vermaken. wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yeah, I pretty much chop this experience up to one thing...

  I'M A FREAKING WIERDO MAGNET!!!!!!!

  I will admit however, when I'm REALLY bored and there is a chance at a weirdo encounter and the weirdo looks/acts exceptionally strange, I will entertain the conversation  wink


  ok....i'll just quietly walk away now...u've made ur point...b-b-b-but i can't help it...ur hot!!!


  Ja, ik hak deze ervaring vrijwel op tot één ding...

  IK BEN EEN FREAKING WIERDO MAGNEET!!!!!!!

  Ik moet echter toegeven dat als ik me ECHT verveel en de kans bestaat op een vreemde ontmoeting en de vreemde er uitzonderlijk vreemd uitziet/gedraagt, ik het gesprek zal vermaken. wink


  Oké... ik loop nu rustig weg... je hebt je punt gemaakt... bbb-maar ik kan er niets aan doen... je bent lekker!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Come on Soda....you are a gambler, you know the possible weirdo encounters that lurk at the casino.  And that's just the casino!  But you're not a weirdo, (not in the traditional sense anyway smiley) I wouldn't act like I had indigestion if you came up to talk to me. grin

  Kom op Soda...je bent een gokker, je kent de mogelijke vreemde ontmoetingen die op de loer liggen in het casino. En dat is alleen nog maar het casino! Maar je bent geen gek (in ieder geval niet in de traditionele zin van het woord). smiley ) Ik zou niet doen alsof ik een indigestie heb als je met me zou komen praten. grin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I LOVE weirdos in the casino, especially when i had to many
  Long Island Ice Teas.. they start to seem normal LMAO
  Weirdos get their day sometimes..

  Another thing thats annoying is the one who comes along,sit next to you and says..
  "hmm i've never played this before, let me see here.."
  *puts money in, hits the spin button*
  JACKPOT!....
  GRRRRRRR.. yeah yeah i'm happy for you.. knowing i've been sitting here for
  5 hours and the machine right next to me HITS THE JACKPOT first try and in 1 minute :-\
  You wanna be happy for them..
  Ik hou van gekke mensen in het casino, vooral als ik er te veel heb
  Long Island Ice Teas.. ze beginnen normaal LMAO te lijken
  Gekken krijgen soms hun dag..

  Een ander ding dat vervelend is, is degene die langskomt, naast je komt zitten en zegt..
  "Hmm, ik heb dit nog nooit eerder gespeeld, laat me eens kijken...."
  *steekt geld in, drukt op de draaiknop*
  JACKPOT!....
  GRRRRRRR.. ja ja ik ben blij voor je.. wetende dat ik hier al een tijdje zit
  5 uur en de machine naast mij HEEFT de eerste poging de jackpot en binnen 1 minuut :-\
  Je wilt blij voor ze zijn...
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Come on Soda....you are a gambler, you know the possible weirdo encounters that lurk at the casino.  And that's just the casino!  But you're not a weirdo, (not in the traditional sense anyway smiley) I wouldn't act like I had indigestion if you came up to talk to me. grin


  Does this mean i can sit beside you again? No more cut-eye? Or giggling and whispering with your friends making fun of me?

  OMG....are you flirting with me? You are flirting with me! Between you, lips and shelli...i'm not sure how much more i can take...

  mmmmm...wait...no...actually...i need more...lots more!!!!


  LOL...yes...i'm kidding..although i do love the attention (nothing wrong with that right?)

  Kom op Soda...je bent een gokker, je kent de mogelijke vreemde ontmoetingen die op de loer liggen in het casino. En dat is alleen nog maar het casino! Maar je bent geen gek (in ieder geval niet in de traditionele zin van het woord). smiley ) Ik zou niet doen alsof ik een indigestie heb als je met me zou komen praten. grin


  Betekent dit dat ik weer naast je kan zitten? Geen cut-eye meer? Of giechelen en fluisteren met je vrienden die mij uitlachen?

  OMG....flirt je met mij? Je flirt met mij! Tussen jou, lippen en shelli... ik weet niet zeker hoeveel ik nog aankan...

  mmmmm...wacht...nee...eigenlijk...ik heb meer nodig...veel meer!!!!


  LOL...ja...ik maak een grapje..hoewel ik wel van de aandacht houd (niets mis mee toch?)
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Soda,

  You can pull up a chair right next to me anytime! I might whisper, i might giggle...but never at you.....just with you...wink!

  Lips

  Frisdrank,

  Je kunt op elk moment een stoel naast mij aanschuiven! Ik zou kunnen fluisteren, ik zou kunnen giechelen... maar nooit tegen jou... alleen met jou... knipoog!

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting