GESLOTEN: jackbit heeft 0,74btc winst uit live blackjack in beslag genomen

770
bekeken
7
antwoorden
Laatste post geleden 1 maand geleden door tough_nut
Angela Holmon
 • Gestart door
 • Angela Holmon
 • Andorra Newbie 2
 • laatste activiteit 14 uur geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • mBitCasino - Smartsoft Draai en win Promo geldig: 1 april 2024. - 28 januari 2025. Prijzenpot: 5.000.000 USDT Hoe werkt het? - Als u nog geen account heeft, kunt u zich hier aanmelden. - Het enige...

  Lees

  mBitCasino-toernooien

  3 386
  2 maanden geleden
 • SlotoCash Casino - Exclusief $ 200 mei- apriltoernooi ALLEEN BESCHIKBAAR IN INSTANT VERSIE! Prijzenpot: $ 200 Naam: LCB Freeroll mei 2024 Spel : Legende van Helios Wachtwoord: 05LCBMMM24 Startdatum:...

  Lees
 • HOI, In deze enquête kun je drie voorkeuren kenbaar maken en in de reacties desgewenst een bepaald spel of een variant daarvan specificeren, of zelfs melden als er keuzes ontbreken.

  Lees

  Enquête favoriete games

  10 854
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My username is angelaholmon and I deposited 0.05btc to Jackbit on May 4. I won a bit on live dealer blackjack and my balance reached 0.221btc and successfully withdrew 0.1btc on may 7. Then I used my remaining balance to continue playing, pressing up the size of my bets, and I ran it up to 0.74btc and requested another withdrawal on May 9. They reacted to the withdrawal request by closing my account without any notification or explanation.  At some point in May they zeroed out my balance and re-enabled my account, and I was able to successfully withdraw a 0.001btc leaderboard bonus yesterday. I am not accused of any TOS violation. Here's the email thread, where it seems like they are making up a fake "technical glitch" reason for ghosting me and stealing my money.

  --------------------------Start of Email Thread----------------------------------------
  From Angela May 9:
  Hi!
  I want to withdraw my whole balance of 0.74BTC that I won on blackjack yesterday to bc1qy3aj0u3fl7zr99l3xau5sgnykuzw5wzjyumpz4 in monthly installments. I'm having trouble logging into my account this morning: it says "user is blocked".  I hope you don't think I did anything wrong!


  From Support May 9:

  Dear Angela,

  Thank you for your email.

  Please be informed that the account is closed as it is under investigation. Kindly please wait for the updates via email

  In case of questions, feel free to contact us any time!

  We will be looking forward to hearing from you.

  Have a great day.

  Best regards,

  Tilda / Support Agent


  From Angela May 27:
  I see that my account is reopened but nobody ever notified me by email
  and my balance is missing on the account.  I should still have 0.74btc
  on there but the transaction history says "system withdraw" took out
  some amounts that don't make any sense (3.2btc that I never had).

  From Support May 28:

  Hello,

  We're reaching out to inform you that there was some issue detected on our platform and some winnings  have been credited to your account incorrectly.

  Due to the mentioned reason, unfair winnings have been deducted from your balance and you are free to use the rest of the amount.

  Best regards!

  Amy/ Support Agent

  From Angela May 28:
  There wasn't any issue with the platform as far as I could see. I just
  won a lot playing blackjack and then my balance got zeroed out for no
  reason

  From Support May 29:

  Dear Angela,

  Thank you for your email!

   

  Please be informed that as we have double-checked with the relevant team, there was a technical issue detected on the site and the mistakenly credited winning amount are deducted from your balance.

   

  Keep in mind that the matter is now resolved and the result is final.

   

  Should you have further questions, please contact us anytime.

   

  Have a great day!

   

  Best regards,

  Lincoln / Support agent
  --------------------------End of Email Thread----------------------------------------

  Here is a screenshot of the transactions history on my account:

  I think they subtracted the entire gross win of all my blackjack sessions on May 9 instead of the net win or whatever the error was if there ever was any real error (they won't provide any evidence of any error that affected my balance). There is no bet history log or session log that I can see to double check and they haven't provided any specific information about what the "glitch" was.  It just seems like making up flimsy excuses to avoid paying out a winner, which is the oldest trick in the book for shady online casinos. When I was playing I did not see any anomalous changes in my balance. I won it fair and square playing live dealer blackjack with big bets. (btw, it looks like Jackbit has now discontinued offering that particular live dealer vendor, which I forgot the name of, but it wasn't evolution, and the games were basically the same as any other live dealer blackjack offering)

  Mijn gebruikersnaam is angelaholmon en ik heb op 4 mei 0,05 btc gestort op Jackbit. Ik heb een beetje gewonnen met live dealer blackjack en mijn saldo bereikte 0,221 btc en heb op 7 mei met succes 0,1 btc opgenomen. Vervolgens heb ik mijn resterende saldo gebruikt om door te gaan met spelen, door op te drukken de grootte van mijn weddenschappen, en ik heb het opgevoerd tot 0,74 BTC en op 9 mei een nieuwe opname aangevraagd. Ze reageerden op het opnameverzoek door mijn account te sluiten zonder enige kennisgeving of uitleg. Op een bepaald moment in mei hebben ze mijn saldo op nul gezet en mijn account opnieuw ingeschakeld, en gisteren kon ik met succes een leaderboardbonus van 0,001btc opnemen. Ik word niet beschuldigd van enige schending van de TOS. Hier is de e-mailthread, waarin het lijkt alsof ze een valse 'technische fout'-reden verzinnen om mij te ghosten en mijn geld te stelen.

  -------------------------Start van e-mailthread------------------- --------------------
  Van Angela 9 mei:
  Hoi!
  Ik wil mijn volledige saldo van 0,74 BTC dat ik gisteren bij blackjack heb gewonnen, in maandelijkse termijnen opnemen naar bc1qy3aj0u3fl7zr99l3xau5sgnykuzw5wzjyumpz4. Ik heb vanochtend problemen met het inloggen op mijn account: er staat "gebruiker is geblokkeerd". Ik hoop dat je niet denkt dat ik iets verkeerd heb gedaan!


  Van ondersteuning op 9 mei:

  Lieve Angela,

  Bedankt voor je email.

  Houd er rekening mee dat het account is gesloten omdat er onderzoek naar wordt gedaan. Wacht alstublieft op de updates via e-mail

  Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!

  Wij kijken ernaar uit om van u te horen.

  Een fijne dag verder.

  Hartelijke groeten,

  Tilda / ondersteuningsagent


  Van Angela 27 mei:
  Ik zie dat mijn account heropend is, maar niemand heeft mij ooit per e-mail op de hoogte gebracht
  en mijn saldo ontbreekt op de rekening. Ik zou nog steeds 0,74 BTC moeten hebben
  daar, maar de transactiegeschiedenis zegt dat "systeem terugtrekken" is verwijderd
  sommige bedragen die nergens op slaan (3,2 btc die ik nooit heb gehad).

  Van ondersteuning op 28 mei:

  Hallo,

  We nemen contact met u op om u te laten weten dat er een probleem is gedetecteerd op ons platform en dat sommige winsten ten onrechte op uw account zijn bijgeschreven.

  Vanwege de genoemde reden zijn oneerlijke winsten van uw saldo afgetrokken en bent u vrij om de rest van het bedrag te gebruiken.

  Hartelijke groeten!

  Amy/ondersteuningsagent

  Van Angela 28 mei:
  Voor zover ik kon zien was er geen enkel probleem met het platform. Ik gewoon
  Ik heb veel gewonnen met het spelen van blackjack en toen werd mijn saldo op nul gezet voor nee
  reden

  Van ondersteuning op 29 mei:

  Lieve Angela,

  Bedankt voor je email!

  Houd er rekening mee dat er, nadat we dit bij het betreffende team hebben gecontroleerd, een technisch probleem is gedetecteerd op de site en dat het ten onrechte bijgeschreven winnende bedrag van uw saldo is afgetrokken.

  Houd er rekening mee dat de kwestie nu is opgelost en dat het resultaat definitief is.

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Een fijne dag verder!

  Hartelijke groeten,

  Lincoln / ondersteuningsagent
  ------------------------Einde van e-mailgesprek------------------- --------------------

  Hier is een screenshot van de transactiegeschiedenis op mijn account:

  Ik denk dat ze de volledige brutowinst van al mijn blackjacksessies op 9 mei hebben afgetrokken in plaats van de nettowinst of wat de fout ook was als er ooit een echte fout was (ze zullen geen enkel bewijs leveren van een fout die mijn saldo heeft beïnvloed). Er is geen wedgeschiedenislogboek of sessielogboek dat ik kan zien om het nogmaals te controleren en ze hebben geen specifieke informatie gegeven over wat de "glitch" was. Het lijkt gewoon alsof je flauwe excuses verzint om te voorkomen dat er een winnaar wordt uitbetaald, wat de oudste truc in het boek is voor duistere online casino's. Toen ik aan het spelen was, zag ik geen abnormale veranderingen in mijn evenwicht. Ik heb het eerlijk gewonnen door live dealer blackjack te spelen met grote inzetten. (tussen haakjes, het lijkt erop dat Jackbit nu is gestopt met het aanbieden van die specifieke live dealer-leverancier, waarvan ik de naam ben vergeten, maar het was geen evolutie, en de spellen waren in principe hetzelfde als elk ander live dealer-blackjackaanbod)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Angela Holmon,

  Thank you for providing your username, we're going to get in touch with the casino representative and ask for further information. 

  Hallo Angela Holmon ,

  Bedankt voor het verstrekken van uw gebruikersnaam. We nemen contact op met de casinovertegenwoordiger en vragen om meer informatie.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Angela Holmon,

  We heard back from the casino rep, please see their explanation below:

  "The user - Angelaholmon, was playing on one of our Live Casino providers, PlayTech, which experienced a major technical issue from the evening of 07/05/24 to 08/05/24. According to the transaction logs, the user began playing Soirée Elite VIP Blackjack, and after switching to another game, Grand Blackjack, the system started crediting an unusual amount of continuous winnings from the first game to the user's balance.

  The winnings credited due to this major bug equaled the amount the user reported as having been deducted from her balance after re-accessing their account. Due to this unexpected issue, the user's account was immediately blocked without any prior notice. Despite the account being frozen, the provider continued to automatically add winnings without any bets being placed, therefore, before we could address the provider's issue, we temporarily suspended the user's account.

  Before re-enabling the account for user access, the entire amount was deducted from her balance.

  After this incident, the PlayTech provider has been disabled in our Casino until the issue is fully resolved.

  Also, please consider that, the user couldn’t possibly detect the issue while playing, since the whole thing was happening in the background. In such cases, the server logs and records have a priority in determining the outcome of any round. In case of a difference in the server logs and the information displayed on the user’s screen, the result logged on the game server will prevail."

  Additionally, we found in their T&Cs:
   

  “In the event of any dispute, you agree that the server logs and records shall act as the final authority in determining the outcome of any claim. You agree that in the unlikely event of a disagreement between the result on your screen and the game server, the result logged on the game server will prevail. You acknowledge and agree that our records will be the final authority in determining the terms and circumstances of your participation in the relevant online gaming activity and the results of this participation.”

  Hallo Angela Holmon ,

  We hebben iets gehoord van de casinovertegenwoordiger, zie hun uitleg hieronder:

  "De gebruiker - Angelaholmon, speelde op een van onze Live Casino-aanbieders, PlayTech, die een groot technisch probleem ondervond van de avond van 24/07/24 tot 24/05/24. Volgens de transactielogboeken begon de gebruiker te spelen Soirée Elite VIP Blackjack, en na het overschakelen naar een ander spel, Grand Blackjack, begon het systeem een ongebruikelijke hoeveelheid continue winsten uit het eerste spel bij te schrijven op het saldo van de gebruiker.

  De winsten die als gevolg van deze grote bug werden bijgeschreven, waren gelijk aan het bedrag dat volgens de gebruiker van haar saldo was afgetrokken nadat ze opnieuw toegang hadden gekregen tot hun account. Vanwege dit onverwachte probleem werd het account van de gebruiker onmiddellijk geblokkeerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Ondanks dat de rekening was bevroren, bleef de aanbieder automatisch winsten toevoegen zonder dat er weddenschappen waren geplaatst. Voordat we het probleem van de aanbieder konden oplossen, hebben we de account van de gebruiker daarom tijdelijk opgeschort.

  Voordat het account opnieuw werd ingeschakeld voor gebruikerstoegang, werd het volledige bedrag van haar saldo afgetrokken.

  Na dit incident is de PlayTech-aanbieder in ons Casino uitgeschakeld totdat het probleem volledig is opgelost.

  Houd er ook rekening mee dat de gebruiker het probleem onmogelijk kon detecteren tijdens het spelen, omdat het allemaal op de achtergrond gebeurde. In dergelijke gevallen hebben de serverlogboeken en -records prioriteit bij het bepalen van de uitkomst van een ronde. In het geval van een verschil in de serverlogboeken en de informatie die op het scherm van de gebruiker wordt weergegeven, prevaleert het resultaat dat op de spelserver is geregistreerd."

  Bovendien vonden we in hun algemene voorwaarden:

  “In geval van een geschil gaat u ermee akkoord dat de serverlogboeken en -records zullen fungeren als de uiteindelijke autoriteit bij het bepalen van de uitkomst van een claim. U gaat ermee akkoord dat in het onwaarschijnlijke geval van een verschil van mening tussen het resultaat op uw scherm en de spelserver, het resultaat dat op de spelserver is geregistreerd prevaleert. U erkent en gaat ermee akkoord dat onze gegevens de uiteindelijke autoriteit zullen zijn bij het bepalen van de voorwaarden en omstandigheden van uw deelname aan de relevante online gaming-activiteit en de resultaten van deze deelname.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  If there was an error increasing my balance, which I never saw evidence of even when refreshing the page to check my balance, they should just deduct the error amount and not everything I won from my regular blackjack play, which was a considerable amount because I had a few good shoes betting like 2x3000 a hand.  It would help if they could provide us log of the hands played and mark which ones are an error.

  Als er een fout is opgetreden bij het verhogen van mijn saldo, waar ik nooit bewijs van heb gezien, zelfs niet toen ik de pagina vernieuwde om mijn saldo te controleren, zouden ze gewoon het foutbedrag moeten aftrekken en niet alles wat ik heb gewonnen met mijn normale blackjackspel, wat een aanzienlijk bedrag was omdat ik had een paar goede schoenen waarbij ik 2x3000 per hand gokte. Het zou helpen als ze ons een logboek konden geven van de gespeelde handen en konden aangeven welke een fout zijn.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Angela Holmon,

  We'll reach out to them again and refer them to your latest post. Keep you updated on this thread. 

  Hallo Angela Holmon ,

  We zullen opnieuw contact met hen opnemen en hen naar uw laatste bericht verwijzen. Houd u op de hoogte via dit draadje.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Angela Holmon,

  We haven't received the response from the casino rep thus far so we sent a reminder now. As soon as they respond we'll notify you on this thread.

  Hallo Angela Holmon ,

  We hebben tot nu toe nog geen reactie van de casinovertegenwoordiger ontvangen, dus hebben we nu een herinnering gestuurd. Zodra ze reageren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen in dit draadje.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Angela Holmon,

  The casino rep got back to us and confirmed that they received the official proof from the provider about the technical issue that happened, they invite you to contact their support for any additional questions.

  Unfortunately, there is nothing further we can do to help you as their decision is final. We must close your complaint. 

  Hallo Angela Holmon ,

  De casinovertegenwoordiger nam contact met ons op en bevestigde dat ze het officiële bewijs van de aanbieder hebben ontvangen over het technische probleem dat zich heeft voorgedaan. Ze nodigen u uit om contact op te nemen met hun ondersteuning voor eventuele aanvullende vragen.

  Helaas kunnen we verder niets voor u doen, aangezien hun beslissing definitief is. Wij moeten uw klacht sluiten.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
10

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 1 maand geleden
12

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Dzile
Dzile Serbia 11 dagen geleden
91

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!