Laatste nieuws: Aardbeving in Haïti

9,097
bekeken
35
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Imagin.ation
Angara-_Samuel
 • Gestart door
 • Angara-_Samuel
 • United States Newbie 1
 • laatste activiteit 14 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo LCB'ers, CryptoWins is een VS-vriendelijk casinoaanbod van Slotland Entertainment. Bekijk onze nieuwste test om erachter te komen of alles soepel en zonder problemen is verlopen. Hoogtepunten:...

  Lees
 • Pacific Spins weigert mij mijn opname te geven, reageert nu niet en heeft mijn verificatiestorting in ontvangst genomen

  Lees

  OPGELOST: Pacific Spins

  6 755
  2 maanden geleden
 • Ik heb in februari gewonnen en moet me nog steeds betalen, ze blijven zeggen dat ze mijn opname escaleren, maar dat is alles wat er gebeurt, ze hebben het al vier keer geëscaleerd... Ik heb ook in...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Haiti Earthquake

  Guys if this is the bad place for posting this please mod move it to the correct section.
  I am shocked from what happened and it is a very urgent news to us all.
  God be with them


  This is part of the news.


  A 7.3-magnitude earthquake which struck off the coast of Haiti is feared to have caused major loss of life in and around the capital, Port-au-PrinceHaiti's envoy to the US said it was a "catastrophe of major proportions".
  Buildings, including a hospital, are said to have collapsed, and rescue efforts are under way.
  The quake, which struck about 15km (10 miles) south-west of the capital, was quickly followed by two strong aftershocks of 5.9 and 5.5 magnitude.
  The tremor hit at 1653 (2153 GMT), the US Geological Survey said. Phone lines to the country failed shortly afterwards.
  A Reuters reporter in Port-au-Prince said he had seen "dozens of dead and injured people" in the rubble of fallen buildings.

  Karel Zelenka, a Catholic Relief Services representative in Port-au-Prince, told colleagues in the US "there must be thousands of people dead".
  The aid worker had managed to phone his colleagues before communication links went down.
  The BBC's Nick Davies in neighbouring Jamaica says the ground apparently shook for more than a minute in Haiti.
  Local people, he said, were using anything they could get their hands on - including farm equipment - to help release those trapped in the quake.
  Our correspondent adds that, as the poorest country in the western hemisphere, Haiti is likely to need international aid in order to cope with the quake's impact.
  'Three million affected'
  US President Barack Obama said in a statement that his "thoughts and prayers" were with the people of Haiti and America stood ready to assist them.

  UN officials said they were having trouble contacting their mission in Haiti to get a clear picture of the aftermath.
  We are trying to get in touch with our people on the ground but we are experiencing communication problems, which is not unusual in a disaster such as this," spokeswoman Stephanie Bunker told AFP news agency in New York.
  spokeswoman Stephanie Bunker told AFP news agency in New York.
  Raymond Joseph, Haiti's ambassador to the US, told CNN: "I think it is really a catastrophe of major proportions
  He said he had just spoken to a government colleague in  Port-au-Prince:
  "He had to stop his car just about half an hour ago, and take to the streets, start walking, but he said houses were crumbling on the right side of the street and the left side of the street.
  "He does not know whether he would reach his home, not knowing what he would find, because he had a bridge [/URL] cross to get there."
  Mike Blanpied of the US Geological Survey said that, based on the location and size of the quake, about three million people will have been severely shaken by its impact.
  "This quake occurred under land as opposed to off-shore, so a [/URL]lot of people were directly exposed to the shaking coming off that earthquake fault, which was quite shallow," he told the BBC.
  He added that as the quake had occurred near a highly populated urban area, the aftershocks could cause additional damage to already shaken buildings.
  'Rubble and wire'
  An Associated Press cameraman saw the wrecked hospital in Petionville, a hilly suburb of the capital, and Henry Bahn, a visiting official from the US Department of Agriculture, said he had seen houses which had tumbled into a ravine.
  "Everybody is just totally, totally freaked out and shaken," said Mr Bahn, who described the sky as "just grey with dust".
  He said he had been walking to his hotel room when the ground began to shake.
  "I just held on and bounced across the wall," he said.  "I just hear a tremendous amount of noise and shouting and screaming in the distance."
  directly exposed to the shaking coming off that earthquake fault, which was quite shallow," he told the BBC.
  He said rocks were strewn all over the place, and the ravine where several homes had fallen in was "just full of collapsed walls and rubble and barbed wire".
  BBC News website readers in the Dominican Republic, which borders Haiti on the island of Hispaniola, said they had also felt the quake.
  "My family is on the 8th floor of a tower in downtown Santo Domingo," wrote Max Levine.
  "We felt a swaying of the building for 5-10 seconds. All the lamps were swinging. There was a 20-second pause and then another similar sway. We rushed out of the building with many others to the street."
  In the immediate aftermath of the quake, a tsunami watch was put out for Haiti, Cuba and the Bahamas, but this was later lifted


  Guys don't forget to supplicate for them  we will be with you guys.


  Angara Samuel

  From Haiti.
  [/COLOR]
  Aardbeving in Haïti

  Jongens, als dit de slechte plek is om dit te posten, verplaats het dan naar de juiste sectie.
  Ik ben geschokt door wat er is gebeurd en het is zeer urgent nieuws voor ons allemaal.
  God zij met hen


  Dit is een deel van het nieuws.


  Er wordt gevreesd dat een aardbeving met een kracht van 7,3 voor de kust van Haïti een groot verlies aan mensenlevens in en rond de hoofdstad heeft veroorzaakt. Port-au-PrinceHaïti's gezant voor de VS zei dat het een "catastrofe van grote proporties" was.
  Gebouwen, waaronder een ziekenhuis, zouden zijn ingestort en er zijn reddingspogingen aan de gang.
  De aardbeving, die ongeveer 15 km ten zuidwesten van de hoofdstad trof, werd snel gevolgd door twee sterke naschokken met een kracht van 5,9 en 5,5.
  De beving vond plaats om 1653 (2153 GMT), aldus de US Geological Survey. Telefoonlijnen naar het land vielen kort daarna uit.
  Een verslaggever van Reuters in Port-au-Prince zei dat hij “tientallen doden en gewonden” had gezien in het puin van ingestorte gebouwen.

  Karel Zelenka, een vertegenwoordiger van de katholieke hulpdiensten in Port-au-Prince, vertelde collega's in de VS "er moeten duizenden mensen omkomen".
  De hulpverlener was erin geslaagd zijn collega's te bellen voordat de communicatieverbindingen uitvielen.
  Nick Davies van de BBC in het naburige Jamaica zegt dat de grond in Haïti blijkbaar meer dan een minuut heeft geschud.
  De lokale bevolking, zei hij, gebruikte alles wat ze in handen konden krijgen – inclusief landbouwwerktuigen – om degenen die vastzaten in de aardbeving te helpen bevrijden.
  Onze correspondent voegt eraan toe dat Haïti, als het armste land op het westelijk halfrond, waarschijnlijk internationale hulp nodig zal hebben om de gevolgen van de aardbeving het hoofd te kunnen bieden.
  'Drie miljoen getroffen'
  De Amerikaanse president Barack Obama zei in een verklaring dat zijn "gedachten en gebeden" bij de bevolking van Haïti waren en dat Amerika klaar stond om hen te helpen.

  VN-functionarissen zeiden dat ze moeite hadden contact op te nemen met hun missie in Haïti om een duidelijk beeld te krijgen van de nasleep.
  We proberen in contact te komen met onze mensen ter plaatse, maar we ondervinden communicatieproblemen, wat niet ongebruikelijk is bij een ramp als deze', vertelde woordvoerster Stephanie Bunker aan persbureau AFP in New York.
  woordvoerster Stephanie Bunker vertelde persbureau AFP in New York.
  Raymond Joseph, de ambassadeur van Haïti in de VS, zei tegen CNN: “Ik denk dat het echt een catastrofe van grote omvang is.
  Hij zei dat hij zojuist met een regeringscollega in Port-au-Prince had gesproken:
  “Hij moest ongeveer een half uur geleden zijn auto stoppen, de straat op gaan en gaan lopen, maar hij zei dat de huizen aan de rechterkant van de straat en aan de linkerkant van de straat instortten.
  "Hij weet niet of hij zijn huis zou bereiken, niet wetende wat hij zou aantreffen, omdat hij een brug [/URL] moest oversteken om daar te komen."
  Mike Blanpied van de US Geological Survey zei dat, op basis van de locatie en omvang van de aardbeving, ongeveer drie miljoen mensen ernstig geschokt zullen zijn door de impact ervan.
  "Deze aardbeving vond plaats onder land in plaats van buiten de kust, dus veel mensen werden direct blootgesteld aan de trillingen die voortkwamen uit de aardbevingsbreuk, die vrij ondiep was", vertelde hij aan de BBC.
  Hij voegde eraan toe dat, aangezien de aardbeving had plaatsgevonden in de buurt van een dichtbevolkt stedelijk gebied, de naschokken extra schade konden veroorzaken aan reeds geschudde gebouwen.
  'Puin en draad'
  Een cameraman van Associated Press zag het verwoeste ziekenhuis in Petionville, een heuvelachtige buitenwijk van de hoofdstad, en Henry Bahn, een bezoekende functionaris van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, zei dat hij huizen had gezien die in een ravijn waren gevallen.
  "Iedereen is gewoon totaal in paniek en geschokt", zei de heer Bahn, die de lucht omschreef als "gewoon grijs van het stof".
  Hij zei dat hij naar zijn hotelkamer liep toen de grond begon te trillen.
  "Ik hield me gewoon vast en stuiterde over de muur", zei hij. "Ik hoor gewoon een enorme hoeveelheid lawaai en geschreeuw en geschreeuw in de verte."
  direct blootgesteld aan het trillen als gevolg van de aardbevingsbreuk, die vrij ondiep was”, vertelde hij aan de BBC.
  Hij zei dat er overal rotsen lagen, en dat het ravijn waar verschillende huizen in waren gevallen "gewoon vol was met ingestorte muren, puin en prikkeldraad".
  Lezers van de BBC News-website in de Dominicaanse Republiek, die grenst aan Haïti op het eiland Hispaniola, zeiden dat ze de aardbeving ook hadden gevoeld.
  "Mijn familie woont op de achtste verdieping van een toren in het centrum van Santo Domingo", schreef Max Levine.
  "We voelden het gebouw vijf tot tien seconden lang zwaaien. Alle lampen zwaaiden. Er was een pauze van twintig seconden en daarna nog een soortgelijke beweging. We renden met vele anderen het gebouw uit, de straat op."
  In de onmiddellijke nasleep van de aardbeving werd een tsunami-waarschuwing uitgezet voor Haïti, Cuba en de Bahama's, maar deze werd later opgeheven


  Jongens, vergeet niet voor hen te smeken, we zullen bij jullie zijn.


  Angara Samuel

  Uit Haïti.
  [/KLEUR]
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Very sad.  I am keeping everyone over there in my prayers.

  Shelli

  Erg verdrietig. Ik houd iedereen daar in mijn gebeden.

  Shelli

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I simply cannot verbalize the many different emotions this brought for me,  I was just horrified to hear this happened.  My prayers go out to every one in Haiti.  I hope the USA acts quickly in this state of emergency along with all the united nations.  Many many prayers go out to Haiti.

  Ik kan de vele verschillende emoties die dit bij mij met zich meebracht eenvoudigweg niet onder woorden brengen, ik was gewoon geschokt toen ik hoorde dat dit gebeurde. Mijn gebeden gaan uit naar iedereen in Haïti. Ik hoop dat de VS, samen met alle Verenigde Naties, snel handelt in deze noodtoestand. Er gaan heel veel gebeden uit naar Haïti.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Such devastation and destruction. So frightening an earthquake is with no warning. I hope everyone around the world will unite to bring relief to Haiti.

  Lips
  Wat een verwoesting en vernietiging. Zo beangstigend is een aardbeving zonder waarschuwing. Ik hoop dat iedereen over de hele wereld zich zal verenigen om hulp te brengen in Haïti.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Very sad and devastating news to come across for all of us.
  All our hearts and prayers go to the people of Haiti, families and friends of those suffering in this sudden unexpected destruction.

  Zeer triest en verwoestend nieuws voor ons allemaal.
  Al onze harten en gebeden gaan naar de bevolking van Haïti, de families en vrienden van degenen die lijden onder deze plotselinge, onverwachte vernietiging.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Prayers are great.  However, let me encourage each of you to give sacrificially to a group that will provide direct relief to the suffering people of Haiti.

  Gebeden zijn geweldig. Maar laat mij jullie allemaal aanmoedigen om opofferingsgezind te zijn voor een groep die directe hulp zal bieden aan de lijdende bevolking van Haïti.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is true drpsyce38, however, on good morning america this morning they did a segment on this advising people to give to only groups that are listed on their websites list.  A warning was given because there are dirty rotten evil people who will try to scam people just to make a few dollars off of this by claiming to be "relief groups".  So beware, sometimes trying to do the right thing can actually cost much much more, not only to you but to the people of Haiti if given to groups no one has heard of.  Also beware of emails from groups you have not heard of before and/or people you dont know.

  Dit is waar drpsyce38, maar op Goedemorgen Amerika hebben ze vanmorgen een segment hierover geschreven waarin ze mensen adviseerden om alleen aan groepen te geven die op de lijst van hun websites staan. Er werd een waarschuwing gegeven omdat er smerige, slechte mensen zijn die zullen proberen mensen op te lichten, alleen maar om er een paar dollar aan te verdienen door te beweren dat ze "hulpgroepen" zijn. Pas dus op: soms kan het proberen om het goede te doen veel meer kosten, niet alleen voor u, maar ook voor de bevolking van Haïti als het wordt gegeven aan groepen waar niemand nog van heeft gehoord. Pas ook op voor e-mails van groepen waar je nog nooit van hebt gehoord en/of van mensen die je niet kent.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I only would give to those who are:

  1. Sending food
  2. Medicine.
  3. Water.
  4 Relief workers (No, not Red Cross)

  The govt is corrupt there, they cannot easily convert the stuff sent into cash or hide it. So, that's also a warning...

  Ik zou alleen geven aan degenen die:

  1. Voedsel verzenden
  2. Geneeskunde.
  3. Water.
  4 Hulpverleners (Nee, niet Rode Kruis)

  De overheid is daar corrupt, ze kunnen de verzonden spullen niet gemakkelijk in contanten omzetten of verbergen. Dus dat is ook een waarschuwing...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  fiscal 2009 the united states has given over 280 MILLION to haiti....BEFORE the earthquake.


  where'd that money go?...corrupt??...ya think?

  why is it that the other side of the island (dominican republic ) seems to be doing ok?

  unless i personally went there and helped someone, they won't be getting a penny from me.

  the US isn't the powerhouse it once was...the 100 million we are sending there now could do some serious help here, to people who TRULY need it, not people who are too lazy to get off their asses and help themselves.

  In het begrotingsjaar 2009 hebben de Verenigde Staten ruim 280 MILJOEN aan Haïti gegeven...VÓÓR de aardbeving.


  waar is dat geld gebleven?...corrupt??...denk je?

  Hoe komt het dat het met de andere kant van het eiland (Dominicaanse Republiek) goed lijkt te gaan?

  tenzij ik er persoonlijk heen ging en iemand hielp, krijgen ze geen cent van mij.

  de VS is niet meer de krachtpatser die het ooit was... de 100 miljoen die we daar nu naartoe sturen, zouden hier serieuze hulp kunnen bieden, aan mensen die het ECHT nodig hebben, niet aan mensen die te lui zijn om uit hun dak te gaan en zichzelf te helpen.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  sad  My heartfelt prayers go out to my brothers and sisters of Haiti, I have donated to Wyclef Jean's organization as he has always been on the forefront working to help Haiti, despite the corruption.  I am a volunteer for the RED CROSS but I won't donate to them.  They have not accounted for the millions already given to them before this.  I am not here to judge anyone but I put my money where I feel in my heart it will be used wisely.  God Bless Haiti!
  sad Mijn oprechte gebeden gaan uit naar mijn broeders en zusters van Haïti. Ik heb gedoneerd aan de organisatie van Wyclef Jean, omdat hij altijd voorop heeft gelopen bij het helpen van Haïti, ondanks de corruptie. Ik ben vrijwilliger voor het RODE KRUIS, maar ik doneer niet aan hen. Ze hebben geen rekening gehouden met de miljoenen die hen daarvoor al zijn gegeven. Ik ben hier niet om iemand te beoordelen, maar ik stop mijn geld waar ik in mijn hart voel dat het verstandig zal worden gebruikt. God zegene Haïti!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  My heart goes out to them and I will be praying for them as well...really break my heart when I see, hear things like this...

  Mijn hart gaat naar hen uit en ik zal ook voor hen bidden... ik breek echt mijn hart als ik dit soort dingen zie en hoor...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Max1....if a tragedy ever struck you or your family, I would gladly lay those sort of feelings aside and help any way I could.....

  Max1....als u of uw gezin ooit door een tragedie wordt getroffen, zou ik dat soort gevoelens graag terzijde schuiven en helpen waar ik maar kon...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  the US isn't the powerhouse it once was...the 100 million we are sending there now could do some serious help here, to people who TRULY need it, not people who are too lazy to get off their asses and help themselves.
  Are you saying that the people who died and the people who are trapped and dying are too lazy to help themselves ....if not - who do you mean?

  blue

  de VS is niet meer de krachtpatser die het ooit was... de 100 miljoen die we daar nu naartoe sturen, zouden hier serieuze hulp kunnen bieden, aan mensen die het ECHT nodig hebben, niet aan mensen die te lui zijn om uit hun dak te gaan en zichzelf te helpen.
  Bedoel je dat de mensen die stierven en de mensen die vastzitten en sterven, te lui zijn om zichzelf te helpen? Zo niet, wie bedoel je dan?

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  As someon who has experienced; natural disaster are so scary as you never know when or where they will hit and certainly are uncontrolable.  The people of Haiti are in my heart and on my mind that they will have the strength to get through.

  Als iemand die het heeft meegemaakt; natuurrampen zijn zo beangstigend omdat je nooit weet wanneer of waar ze zullen toeslaan en ze zijn zeker oncontroleerbaar. De bevolking van Haïti zit in mijn hart en in mijn gedachten dat ze de kracht zullen hebben om er doorheen te komen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The tears and the heart felt empathy is great...it really is.  Nothing like compassion!  But, let's be willing to open up our wallets or volunteer to help with the suffering there.

  De tranen en het hartgevoelde empathie is geweldig... echt waar. Er gaat niets boven mededogen! Maar laten we bereid zijn onze portemonnee open te trekken of ons vrijwillig aan te melden om te helpen met het lijden daar.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  People say of the dumbest things when people are in a crisis, for their own reasons, they have a right to their opinion, but people are sometimes like arseholes and everyone has one! grin

  Mensen zeggen de domste dingen als mensen in een crisis zitten, om hun eigen redenen hebben ze recht op hun mening, maar mensen zijn soms net klootzakken en iedereen heeft er een! grin

 • Origineel English Vertaling Dutch


  the US isn't the powerhouse it once was...the 100 million we are sending there now could do some serious help here, to people who TRULY need it, not people who are too lazy to get off their asses and help themselves.
  Are you saying that the people who died and the people who are trapped and dying are too lazy to help themselves ....if not - who do you mean?

  blue


  no. i was talking about here, in the united states...people here find themselves  in dire straits through no fault of their own, and can't get help from the gov't, while still others milk the welfare teat for every ounce they can squeeze.


  de VS is niet meer de krachtpatser die het ooit was... de 100 miljoen die we daar nu naartoe sturen, zouden hier serieuze hulp kunnen bieden, aan mensen die het ECHT nodig hebben, niet aan mensen die te lui zijn om uit hun dak te gaan en zichzelf te helpen.
  Bedoel je dat de mensen die stierven en de mensen die vastzitten en sterven, te lui zijn om zichzelf te helpen? Zo niet, wie bedoel je dan?

  blauw


  Nee. Ik had het hier over, in de Verenigde Staten... mensen hier bevinden zich buiten hun schuld in grote problemen en kunnen geen hulp krijgen van de overheid, terwijl weer anderen de sociale speen melken voor elk grammetje dat ze verdienen. kan knijpen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Max1....if a tragedy ever struck you or your family, I would gladly lay those sort of feelings aside and help any way I could.....


  thanks doc. i didn't say don't help, in fact i said "unless i personally went there and helped someone, they won't be getting a penny from me."...

  the haitian goverment is so freaking corrupt that apparently every cent that gets sent there disappears before it does anything to help the citizens.

  Max1....als u of uw gezin ooit door een tragedie wordt getroffen, zou ik dat soort gevoelens graag terzijde schuiven en helpen waar ik maar kon...


  bedankt doc. Ik zei niet dat ik niet zou helpen, sterker nog, ik zei: "Tenzij ik persoonlijk daarheen ben gegaan en iemand heb geholpen, krijgen ze geen cent van mij."...

  De Haïtiaanse regering is zo ontzettend corrupt dat blijkbaar elke cent die daarheen wordt gestuurd, verdwijnt voordat ze ook maar iets doet om de burgers te helpen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks for clarifying. 

  blue

  Bedankt voor het verduidelijken.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Regardless of the so called corruption, or any other bad things people have to say about Haiti, or any of our disaster relief programs, it is a horrible crisis, disaster, total destruction and devastation of human lives no matter what. I went through my local news station and donated all i have right now which was 200.00, i know that this is probably just a pindrop in the bucket but i can't sit here no longer without doing something that i can do. I'm working on more that i can do as well.

  Ongeacht de zogenaamde corruptie, of andere slechte dingen die mensen te zeggen hebben over Haïti, of een van onze rampenbestrijdingsprogramma's, het is een vreselijke crisis, ramp, totale vernietiging en verwoesting van mensenlevens, wat er ook gebeurt. Ik ging via mijn plaatselijke nieuwszender en doneerde alles wat ik nu heb, namelijk 200,00. Ik weet dat dit waarschijnlijk slechts een speldedruppel in de emmer is, maar ik kan hier niet langer zitten zonder iets te doen dat ik kan doen. Ik werk aan meer dat ik ook kan doen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Max1......Oh, I agree with you on the corruption issue.  Most folks on this board will tell you I am anti Obama, anti big government, anti tax and spend!  Just the human carnage in Haiti is so great, I just feel extraordinary measures should be taken to maintain order and keep that situation from becoming a historical human tragedy.

  Max1......Oh, ik ben het met je eens over de corruptiekwestie. De meeste mensen op dit forum zullen je vertellen dat ik anti Obama ben, anti grote overheid, anti belastingen en uitgaven! Alleen al het menselijk bloedbad in Haïti is zo groot dat ik vind dat er buitengewone maatregelen moeten worden genomen om de orde te handhaven en te voorkomen dat de situatie een historische menselijke tragedie wordt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Imaginiation.......thank the Lord for what you have done!

  Verbeelding....dank de Heer voor wat je hebt gedaan!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have donated to Wycleff Jon, Red Cross twice, the amount is not important.  I am a disaster team member where I live and I asked to go there so I can be of service first hand, giving of myself is the best help I can give and I will keep you posted if I go, I have never been to a disaster out of California but would love to go, I dont care if the government is corrupt, judge and you shall not be judged is what I believe!  

  I dont care who likes me or dislikes me....I LOVE ME and God Bless Haiti!  Lest we shallnot forgot those who have lost there lives in disaster, famine, war, illness.....Rest In God's Perfect Peace!

  ^5 Imagination that is the spirit of charity!

  Ik heb twee keer gedoneerd aan Wycleff Jon, Rode Kruis, het bedrag is niet belangrijk. Ik ben lid van het rampenteam waar ik woon en ik heb gevraagd daarheen te gaan, zodat ik u uit de eerste hand van dienst kan zijn. Voor mezelf zorgen is de beste hulp die ik kan geven en ik zal u op de hoogte houden als ik ga. Ik ben nog nooit in een rampenteam geweest. ramp uit Californië, maar ik zou graag willen gaan, het kan me niet schelen of de regering corrupt is, oordeel en jij zult niet worden beoordeeld, dat geloof ik!

  Het kan me niet schelen wie mij leuk vindt of niet. Ik hou van mij en God zegene Haïti! Opdat we degenen die hun leven hebben verloren door rampen, hongersnood, oorlog, ziekte niet zullen vergeten... Rust in Gods volmaakte vrede!

  ^5 Verbeelding, dat is de geest van naastenliefde!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I may start a new thread on this one.  We in the USA DON'T know what poor is.  Our poorest would be considered rich in Haiti, or a similar nation.  If someone has to leave their home and move into an appartment, they think the world has come to an end......well, it certainly has not. 

  Misschien start ik hier wel een nieuw draadje over. Wij in de VS weten niet wat arm is. Onze armsten zouden in Haïti of een vergelijkbaar land als rijk worden beschouwd. Als iemand zijn huis moet verlaten en naar een appartement moet verhuizen, denkt hij dat de wereld tot een einde is gekomen. Nou ja, dat is zeker niet het geval.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I agree. I have gone from a 3 bd rm house, the a shed 12'x12' and frankly I liked it as I found out I can do without ALOT of things (Though I did miss a/c) but I was hoping for a good result and while it wasn't great, I learned about myself and that's worth something.

  Oh BTW I had heard about the At&T donation fund. Now I am on Verizon and didn't know if it would work, well it did and so I have done what I could. I was surprised, but since I may not be able to re-up my phone soon, I felt that giving $10 to the Red Cross is better then letting verizon have the entire $16.88 instead.

  GO USA!!!

  Daar ben ik het mee eens. Ik ben overgegaan van een huis met 3 slaapkamers, de schuur van 12'x12' en eerlijk gezegd vond ik het leuk omdat ik ontdekte dat ik zonder VEEL dingen kan (hoewel ik wel airconditioning heb gemist), maar ik hoopte op een goed resultaat en hoewel het niet geweldig was, heb ik over mezelf geleerd en dat is iets waard.

  Oh trouwens, ik had gehoord over het At&T-donatiefonds. Nu gebruik ik Verizon en wist niet of het zou werken, maar dat deed het en dus heb ik gedaan wat ik kon. Ik was verrast, maar aangezien ik mijn telefoon misschien niet snel weer kan opladen, vond ik dat het beter is om $ 10 aan het Rode Kruis te geven dan om Verizon de volledige $ 16,88 te geven.

  GA DE VS!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Bless your heart Genenco... wonderful what you did!!

  Zegen je hart Genenco... geweldig wat je hebt gedaan!!

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Its amazing what the human spirit will do in times of crisis. It's something that can never be taken away from us.

  I commend all those who have helped openly and anonymously, whether through donations or prayers.......goodness always prevails.

  Lips
  Het is verbazingwekkend wat de menselijke geest zal doen in tijden van crisis. Het is iets dat ons nooit meer kan worden ontnomen.

  Ik prijs al diegenen die openlijk en anoniem hebben geholpen, hetzij door donaties of gebeden. Goedheid overwint altijd.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  We pray for Haiti, and we send money if we can, but if you can't please keep them in your prayers tonight, God Bless Haiti!

  We bidden voor Haïti, en we sturen geld als we kunnen, maar als je dat niet kunt, houd ze dan alsjeblieft in je gebeden vanavond, God zegene Haïti!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Pray and open up those wallets!

  Bid en open die portemonnees!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Pray and open up those wallets!


  That's one thing I have been hearing and then comes the "What about our own citizens in the USA?"

  Yes I agree that ours need help, but stand back and look and think.

  A homeless person can get 2-3 meals everyday. Not major fill up on food, but something, even if it's a small sandwich and a cup of thin soup. The people of Haiti don't even have or can get it. And I'm talking about DAILY and before this disaster.

  A homeless man can usually find a place for some sleep indoors. Those in Haiti are sleeping outdoors and are at the whim of nature. Plus many are sleeping in the dirt.

  A Homeless man (If they so wish) can be retrained at little or low cost, can find a job (Though min wage) and start putting their life back together.

  In Haiti, they're lucky if they can get a menial job and don't even think they'll get any retraining.

  All in all, they'd love to be homeless in the USA we DO have it better then they can or maybe ever will.

  Bid en open die portemonnees!


  Dat is één ding dat ik heb gehoord en dan komt de vraag: "Hoe zit het met onze eigen burgers in de VS?"

  Ja, ik ben het ermee eens dat de onze hulp nodig hebben, maar doe een stap achteruit en kijk en denk na.

  Een dakloze kan elke dag twee tot drie maaltijden krijgen. Geen grote hoeveelheden eten, maar toch iets, ook al is het een klein broodje en een kop dunne soep. De bevolking van Haïti heeft het niet eens, of kan het niet krijgen. En ik heb het over DAGELIJKS en vóór deze ramp.

  Een dakloze kan meestal binnenshuis een slaapplaats vinden. Degenen in Haïti slapen buiten en zijn afhankelijk van de grillen van de natuur. Bovendien slapen velen in de modder.

  Een dakloze kan (als hij dat wenst) tegen weinig of lage kosten een omscholing krijgen, een baan vinden (hoewel een minimumloon) en zijn leven weer op de rails krijgen.

  In Haïti hebben ze geluk als ze een ondergeschikte baan kunnen krijgen en denken ze niet eens dat ze een omscholing zullen krijgen.

  Al met al zouden ze graag dakloos willen zijn in de VS. We hebben het beter dan zij kunnen of misschien ooit zullen doen.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Some a few in our nation live in complete poverty, our "poor" are certainly very wealthy by Haiti standards.

  Enkelen in ons land leven in volledige armoede, onze “armen” zijn zeker zeer rijk naar Haïtiaanse maatstaven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is so very true, when i was in the navy i went to several POOR nations, now every time i see some "poor" American crying about how they don't get enough free food, free housing, free health care AND FREEEEE MONEY!!!! It makes me sick...knowing that 3.5 billion people on this plant truly live in poverty.Not one man, woman or child in the USA lives in true poverty.

  Dit is zó waar, toen ik bij de marine zat, ging ik naar verschillende ARME landen, nu zie ik elke keer een ‘arme’ Amerikaan huilen over hoe ze niet genoeg gratis voedsel, gratis huisvesting, gratis gezondheidszorg EN GRATIS GELD krijgen !!!! Het maakt me ziek... wetende dat 3,5 miljard mensen op deze fabriek werkelijk in armoede leven. Niet één man, vrouw of kind in de VS leeft in echte armoede.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  QUESTION not being a smart a-s how do you re-buid a 3rd world country. Do you build tec schools for people that cant read do you send 20 dollar bills. Has everyone should know the people of HAITI WERE STILL IN THE MODE OF WAKING UP EVERY DAY AND PREETY MUCH FINDING FOOD FOR THE DaY. NO JOKE GOGGLE IT. BACK TO THE MONEY FOR A SECOND If you gave a 100 dollar bill right now to any body on the streets of HAITI they would probaly throw in your face and tell you you what the f--k Im  I suppose to do with this there is nothing left and I mean nothing
  NOPLACE WHAT SO EVER TO SPEND IT. YES I DONATED 20 DOLLARS ALREADY BUT 

  VRAAG: als je niet slim bent, hoe bouw je dan een derdewereldland opnieuw op? Bouw je technische scholen voor mensen die niet kunnen lezen, stuur je biljetten van 20 dollar? Moet iedereen weten dat de mensen van Haïti NOG STEEDS IN DE MODUS WAREN OM ELKE DAG WAKKER TE WORDEN EN VEEL VEEL VOEDSEL VOOR DE DAG TE VINDEN. GEEN GRAP GOGGLE HET. TERUG NAAR HET GELD VOOR EEN SECONDE Als je nu een biljet van 100 dollar zou geven aan wie dan ook in de straten van Haïti, zouden ze je waarschijnlijk in je gezicht gooien en je vertellen wat ik hier verdorie mee moet doen. er is niets meer over en ik bedoel niets
  GEEN PLAATS WAT ZO OOIT OM HET UIT TE GEVEN. JA, IK HEB REEDS 20 DOLLARS GEDONEERD MAAR

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not to take anything away from Haiti, because it was an awful, awful thing to happen and would have happened had the island been poor or rich. What really gets my goat is there is enough money, manpower and resources on this planet that NO man, woman or child need to know poverty. Hopefully the people of Haiti will be given the opportunity to rebuild their country, but it shouldn't take horrible things happening to make people care.

  Niet om iets van Haïti af te pakken, want het was iets afschuwelijks wat er zou gebeuren en wat er zou zijn gebeurd als het eiland arm of rijk was geweest. Wat mij echt irriteert, is dat er genoeg geld, mankracht en hulpbronnen op deze planeet zijn, zodat GEEN enkele man, vrouw of kind armoede hoeft te kennen. Hopelijk krijgt de bevolking van Haïti de kans om hun land weer op te bouwen, maar er mogen geen vreselijke dingen gebeuren voordat de mensen zich zorgen gaan maken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I guess we are getting our wake up call aren't we... and beleive me it woke me up. Right now, it's going to take money theres no way around that, if we have it to give then give, if not... our prayers and hearts and whatever you got to give.. just give it...

  Ik denk dat we onze wake-up call krijgen, nietwaar... en geloof me, ik werd er wakker van. Op dit moment kost het geld, daar kun je niet omheen. Als we het te geven hebben, geef het dan, zo niet... onze gebeden en harten en wat je ook te geven hebt... geef het gewoon...

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting