PERSOONLIJK?!

5,886
bekeken
26
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door JacobBlack
satansmuff
 • Gestart door
 • satansmuff
 • United States Super Hero 1584
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Spinrollz Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot €/$500 + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Noorwegen: 100% tot 5000 NOK + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Nieuw-Zeeland: 100% tot € 1000 + 200...

  Lees

  Spinrollz Casinobonussen en promoties

  1 421
  2 maanden geleden
 • Dus betonline heeft dit VIP-programma en 10% verwijderd van een diamantlid. Ik geef hier duizenden per week uit aan het vio-programma. Het toont een lijst met dingen waarvoor ik in aanmerking kom...

  Lees

  OPGELOST: Betonline en hun VIP-programma

  10 739
  2 maanden geleden
 • Dit is het account van mijn man, maar ik ben zijn vrouw en vraag om hulp. Ik ben dol op de harde manier waarop Grand Rush casino niet anders is dan alle andere oplichtingscasino's. Het verbaast me...

  Lees

  ONOPGELOST: Grand Rush Casino is een opl...

  15 1.04 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I just found this in my inbox here at LCB....Did anyone else get something like this or is someone trying to mess with me?   Just curious!   shocked  hello
  It is my pleasure to contact you, Am searching for a sincere man for true love and i believe i have found you.You can get back to me through my email address (kassala_brenda@hotmail.com)
  Looking forward to your reply soonest  Ik vond dit zojuist in mijn inbox hier bij LCB. Heeft iemand anders zoiets ontvangen of probeert iemand mij lastig te vallen? Gewoon nieuwsgierig! shocked  Hallo
  Het is mij een genoegen om contact met u op te nemen. Ik ben op zoek naar een oprechte man voor ware liefde en ik geloof dat ik u heb gevonden. U kunt contact met mij opnemen via mijn e-mailadres (kassala_brenda@hotmail.com)
  Ik kijk uit naar uw antwoord • Origineel English Vertaling Dutch
  huh  why didnt i get one lol ... might have to put a pic of me up to get some luck lol
  huh waarom heb ik er geen gekregen lol... misschien moet ik een foto van mij plaatsen om wat geluk te krijgen lol
 • Origineel English Vertaling Dutch

  haha....apparrently I need to put a different picure up...seems I'm getting confused for a MAN!!

  haha... blijkbaar moet ik een andere foto plaatsen... het lijkt erop dat ik in de war raak voor een MAN!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is nothing more than spam. I have banned this member.

  Zuga

  Dit is niets anders dan spam. Ik heb dit lid verbannen.

  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch

  haha....apparrently I need to put a different picure up...seems I'm getting confused for a MAN!!


  That or the emailer doesn't like men? grin

  haha... blijkbaar moet ik een andere foto plaatsen... het lijkt erop dat ik in de war raak voor een MAN!!


  Dat of houdt de e-mailer niet van mannen? grin
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Ok. So I got 2 messages to my inbox. Both the same and both from a "brenda55" This is what they read:hello
  It is my pleasure to contact you, Am searching for a sincere man for true love and i believe i have found you.You can get back to me through my email address (kassala_brenda@hotmail.com)
  Looking forward to your reply soonest

  1) I'm not even a man
  2) Spam in my LCB?
  3) Oh come on now. Really?

  Is there a spamguard for messaging? Does anyone else ever get these?

  OK. Dus ik kreeg 2 berichten in mijn inbox. Beide hetzelfde en beide van een "brenda55". Dit is wat ze lezen: hallo
  Het is mij een genoegen om contact met u op te nemen. Ik ben op zoek naar een oprechte man voor ware liefde en ik geloof dat ik u heb gevonden. U kunt contact met mij opnemen via mijn e-mailadres (kassala_brenda@hotmail.com)
  Ik kijk uit naar uw antwoord

  1) Ik ben niet eens een man
  2) Spam in mijn LCB?
  3) Oh kom op nu. Echt?

  Is er een spamguard voor berichten? Krijgt iemand anders deze wel eens?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  No...I guess I was not a man enough for her...ha ha!!! tongue tongue tongue
  but someone else did and that "brenda55" was banned!!!
  I once received almost the same message from a guy but I didn't report it.

  Nee...ik denk dat ik niet man genoeg voor haar was...ha ha!!! tonguetonguetongue
  maar iemand anders deed het en die "brenda55" werd verboden!!!
  Ik heb ooit bijna hetzelfde bericht ontvangen van een man, maar ik heb het niet gerapporteerd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol i got that too, i thought it was a joke, was going to report it , but too  late i see smiley
  good riddens!
  mocking us (me) poor single souls.... >:(

  lol, dat snapte ik ook, ik dacht dat het een grap was, ik wilde het melden, maar te laat zie ik smiley
  lekker gereden!
  ons (mij) arme alleenstaande zielen bespotten.... >:(

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I also got it. How are they able to do this?

  Ik heb het ook. Hoe kunnen ze dit doen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This user has been banned

  If you get any of these messages in the future make sure to report them to me.

  cheers

  Zuga

  Deze gebruiker is verbannen

  Als u in de toekomst een van deze berichten ontvangt, zorg er dan voor dat u deze aan mij rapporteert.

  proost

  Zuga

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I also got it. How are they able to do this?


  It's not personal.  They just picked names from the forum and sent the private message. 

  blue

  Ik heb het ook. Hoe kunnen ze dit doen?


  Het is niet persoonlijk. Ze hebben zojuist namen uit het forum gekozen en het privébericht verzonden.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  HEH Cant say that I seen that one.

  HEH Kan niet zeggen dat ik die heb gezien.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I got the same message lmao....im not the man for her i can tell you that much tongue

  Ik kreeg hetzelfde bericht, lmao ... ik ben niet de man voor haar, zoveel kan ik je vertellen tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LOL Mommy, I guess she didn't pay attention to the names or she is desperate. I'm not the man she is looking for I'm sure.

  LOL Mama, ik denk dat ze niet op de namen heeft gelet, anders is ze wanhopig. Ik ben niet de man die ze zoekt, dat weet ik zeker.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol she sounded desparate, looking for love blah blah blah your the man for me blah blah blah lmao whatever, nothing better to do i guess..

  lol, ze klonk wanhopig, op zoek naar liefde, bla, bla, jij bent de man voor mij, bla, bla, wat dan ook, niets beters te doen denk ik..

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I got the same one satan! Apparently they think i am a man as well!!

  Lips
  Ik heb dezelfde satan! Blijkbaar denken ze dat ik ook een man ben!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol...well THANKS TO THE ALMIGHTY ONE for taking care of this!

  lol...nou BEDANKT AAN DE ALMACHTIGE voor het zorgen hiervoor!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Gee..>I feel SO left out...;D Just kidding, like I could handle anything like that ATM. grin

  Goh..>Ik voel me ZO buitengesloten...;D Grapje, alsof ik zoiets als die geldautomaat aankan. grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well, I didn't get one either. I might give it a go anyway though. Thanks for the tip.

  Nou, ik heb er ook geen gekregen. Toch zou ik het misschien toch eens kunnen proberen. Bedankt voor de tip.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This user has been banned

  If you get any of these messages in the future make sure to report them to me.

  cheers

  Zuga


  i got the same message from brenda55 but did not send an answer.
  i had a good laugh about the man thing first of all,
  but never thought it was spam, i actually thought it may be a way someone
  was trying to break into my computer, so i did not give them my email address. 

  when you are in these gambling forums there are always people you have to watch out for, such as the IRS, people you can do harm to your accounts, etc. trying to steal your passwords.  you should always be on your guard.

      nal  cool

  Deze gebruiker is verbannen

  Als u in de toekomst een van deze berichten ontvangt, zorg er dan voor dat u deze aan mij rapporteert.

  proost

  Zuga


  Ik kreeg hetzelfde bericht van Brenda55, maar stuurde geen antwoord.
  Ik heb allereerst goed gelachen om het mannengedoe,
  maar ik had nooit gedacht dat het spam was, ik dacht eigenlijk dat het een manier zou kunnen zijn voor iemand
  probeerde in te breken op mijn computer, dus ik heb mijn e-mailadres niet gegeven.

  Wanneer u zich op deze gokforums bevindt, zijn er altijd mensen waar u op moet letten, zoals de IRS, mensen die u schade aan uw accounts kunt toebrengen, enz. die proberen uw wachtwoorden te stelen. je moet altijd op je hoede zijn.

  nal cool
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I got the same one satan! Apparently they think i am a man as well!!

  Lips  Girls, I´m with you.

  My first name is rather seldom in Germany and I get mailings everyday to Ms. or Mrs.

  And this is not for my alias, that is for my REAL name.

  Why are you complainig?

  Ik heb dezelfde satan! Blijkbaar denken ze dat ik ook een man ben!!

  Lippen  Meisjes, ik ben bij jullie.

  Mijn voornaam komt vrij zelden voor in Duitsland en ik ontvang elke dag mailings naar mevrouw of mevrouw.

  En dit is niet voor mijn alias, dat is voor mijn ECHTE naam.

  Waarom klaag je?
 • Origineel English Vertaling Dutch


  Girls, I´m with you.

  My first name is rather seldom in Germany and I get mailings everyday to Ms. or Mrs.

  And this is not for my alias, that is for my REAL name.

  Why are you complainig?
  [/quote]


  Why am I complaining???  Well I'm glad it makes you feel special getting emails asking for for love, but this is a gamlbing website....I come here strictly to find good bonuses and of course talk to great friends I've made here....not to get harrassed by desperate people or spammers....THATS WHY...apparently you are in one of those catagories!


  Meisjes, ik ben bij jullie.

  Mijn voornaam komt vrij zelden voor in Duitsland en ik ontvang elke dag mailings naar mevrouw of mevrouw.

  En dit is niet voor mijn alias, dat is voor mijn ECHTE naam.

  Waarom klaag je?
  [/citaat]


  Waarom klaag ik??? Nou, ik ben blij dat je je speciaal voelt als je e-mails krijgt waarin om liefde wordt gevraagd, maar dit is een gokwebsite....Ik kom hier uitsluitend om goede bonussen te vinden en natuurlijk om met de geweldige vrienden te praten die ik hier heb gemaakt... .niet om lastiggevallen te worden door wanhopige mensen of spammers.... DAT IS WAAROM... blijkbaar zit jij in een van die categorieën!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I feel left out too gene!

  Ik voel me ook buitengesloten!

 • Origineel English Vertaling Dutch

    I didn't get anything here, but in my mail with girls wanting to befriend me or to see their on f---book?!

  Ik heb hier niets ontvangen, maar in mijn mail met meisjes die vriendschap met me willen sluiten of hun op f---book willen zien?!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  want me to send you her address?

  Wil je dat ik je haar adres stuur?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO, nah im good nal. Heheheee

  LMAO, nee, ik ben goed. Heheee

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting