Dat verdomde stemmetje is vandaag verloren.

3,352
bekeken
10
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door blueday
genenco
 • Gestart door
 • genenco
 • United States Mighty! Member 3032
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • 1Win Casinorecensie Inschrijfbonus: 200% tot $ 500 2e stortingsbonus: 150% tot $500 3e stortingsbonus: 100% tot $500 4e stortingsbonus: 50% tot $500 Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie...

  Lees

  1Win casinobonussen en promoties

  1 322
  2 maanden geleden
 • Red Stag Casino - Exclusief $ 200 mei-freerolltoernooi HOE NAAR BINNEN TE GAAN: DIT TOERNOOI IS BESCHIKBAAR VOOR ALLE LCB-LEDEN. ALS U AAN DIT TOERNOOI WILT DEELNEMEN, MOET U ALLEEN UW...

  Lees
 • RollXO Casino recensie Inschrijfbonus: 125% tot $/€1000 + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Canada: 125% tot 1500 CAD + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Nieuw-Zeeland: 125% tot € 1500 + 200...

  Lees

  RollXO Casinobonussen en promoties

  2 543
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This morning, I got up and pondered. My starter had been acting up (Seizing) and it's been YEARS since I have done any sort of work on it. I had called around and found a very good price for it and like the nut I am, bought it.

  So, there it sat in my trunk for a 24 hours. Sitting there, demanding I use it or return it (I had 60 days for this)

  The previous day I stopped at the Battery X-change for advice to see if it REALLY was this problem. After 2 min I was told "Yes this is the problem" (I gave the worker $2 for the solid advice, all I had cash wise) they also quoted me $145 for the part and repair.

  Because I HATE looking like a dolt, I passed as the starter already was in the trunk and I would feel REALLY stupid for having them do it while I was "Sort of" positive I could...Couldn't I??

  So, after 2 cigs (I'll quit one day I hope) I finally had the bright idea of looking at the starter..2 freaking bolts is all (This is an older car) and I said "Well, if that's all it is, then let's do it!"

  So I got my tools (Limited set) and began work. Disconnect battery (How shocking) and then started removing the starter. Ahhhh, so easy it was. Then some more coffee (Yes smokes too) I then took off the wires and moved them to the new one and had it all set for reinstallation.

  Oh hells bells, then I remembered just what a PITA this was. After an hour of trying get the bolts restarted, I went back for more coffee, smokes and a rest and think time. I then realized my problem was not in doing it, but HOW to do it. I then looked about and found a sort of pin-punch which was the thick type (Thank you land lord!) and so, I inserted it to one said and soon both bolts were secure.

  I then put everything back and cranked the starter. VROOOM!!! went the car and the job was done and I had a smile on my face.

  Sure it took me 5 hours from start to finish (I did this on a sloped diverway parking brake was on, I was safe) but could reach everything, I need a jack later..Oh found out I had no spare tire either...$$$ later also) but the main thing was I was nervous and a bit scared about if I really could remember all I had done from years past with this and could I do it again? I proved I could.

  But it was the stupid little voice in my head who tried to stop me. Yes, I COULD have had them fix it and still had money for food. But the little voice would have won a battle I really needed to win. I'll need more wins as I go along now and this was a good starting point.

  Vanmorgen stond ik op en dacht na. Mijn starter deed het niet meer (vastlopen) en het is JAREN geleden dat ik er enig werk aan heb gedaan. Ik had rondgebeld en vond er een zeer goede prijs voor en kocht het, als een gek die ik ben.

  Dus daar zat hij 24 uur in mijn kofferbak. Daar zitten en eisen dat ik het gebruik of terugstuur (hier had ik 60 dagen de tijd voor)

  De dag ervoor ben ik bij de Battery X-change langs geweest voor advies om te kijken of dit ECHT dit probleem was. Na 2 minuten kreeg ik te horen: "Ja, dit is het probleem" (ik gaf de medewerker $ 2 voor het gedegen advies, alles wat ik contant had), ze gaven me ook $ 145 op voor het onderdeel en de reparatie.

  Omdat ik er een hekel aan heb om er uit te zien als een sukkel, ben ik geslaagd omdat de starter al in de kofferbak zat en ik zou me ECHT stom voelen als ik ze het zou laten doen terwijl ik er "soort van" zeker van was dat ik het kon... Zou dat niet kunnen?

  Dus na twee sigaretten (ik stop er op een dag mee, hoop ik) had ik eindelijk het slimme idee om naar de starter te kijken. Twee gekke bouten is alles (dit is een oudere auto) en ik zei: "Nou, als dat alles is is, laten we het dan doen!"

  Dus ik pakte mijn gereedschap (beperkte set) en begon te werken. Koppel de accu los (hoe schokkend) en begin vervolgens met het verwijderen van de starter. Ahhhh, zo makkelijk was het. Daarna nog wat koffie (ja rookt ook). Vervolgens heb ik de draden verwijderd en naar de nieuwe verplaatst en alles klaargemaakt voor herinstallatie.

  Oh hells bells, toen herinnerde ik me wat een PITA dit was. Na een uur proberen de bouten opnieuw te starten, ging ik terug voor meer koffie, rook en een rust- en denktijd. Toen besefte ik dat mijn probleem niet in het doen ervan zat, maar in HOE ik het moest doen. Ik keek toen rond en vond een soort speldenprik van het dikke type (bedankt landheer!) En dus stak ik hem in een van de genoemde punten en al snel zaten beide bouten vast.

  Vervolgens heb ik alles teruggeplaatst en de starter gestart. VROOOM!!! ging met de auto en de klus was geklaard en ik had een glimlach op mijn gezicht.

  Natuurlijk kostte het me 5 uur van start tot finish (ik deed dit op een hellende parkeerrem op de afslag, ik was veilig) maar ik kon alles bereiken, ik heb later een krik nodig. Oh, ik kwam erachter dat ik ook geen reservewiel had. .$$$ later ook) maar het belangrijkste was dat ik nerveus en een beetje bang was of ik me echt alles kon herinneren wat ik hier de afgelopen jaren mee had gedaan en of ik het nog een keer zou kunnen doen? Ik heb bewezen dat ik het kon.

  Maar het was het stomme stemmetje in mijn hoofd dat me probeerde tegen te houden. Ja, ik had ze het kunnen laten repareren en had nog steeds geld voor eten. Maar het stemmetje zou een strijd hebben gewonnen die ik echt moest winnen. Ik zal nu meer overwinningen nodig hebben en dit was een goed startpunt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh Gene:
      Way to go on a job well done.  smiley smiley smiley

  As far as I am concerned, no car repair is easy, and yet, you tried it, did it successfully, and I bet you feel great for it.

  Sometimes we just have to believe in ourslves to succeed.

  (I too must do things with much coffee, thought, and I used to smoke too)

  Thanks for sharing. I always enjoy your posts so much.

                                                          PMM

  Oh Gene:
  Ga zo door met een goed stuk werk. smileysmileysmiley

  Wat mij betreft is geen enkele autoreparatie eenvoudig, en toch heb je het geprobeerd, met succes gedaan, en ik wed dat je er een goed gevoel bij hebt.

  Soms moeten we gewoon in onszelf geloven om te slagen.

  (Ook ik moet dingen doen met veel koffie, dacht ik, en ik rookte ook)

  Bedankt voor het delen. Ik geniet altijd zo van jouw berichten.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Gene- Good for you! We all need to push ourselves at times and it is sometimes scary. Good for you and believing in yourself!

  Gen- Goed voor je! We moeten onszelf soms pushen en dat is soms eng. Goed voor je en geloof in jezelf!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not sure if your story was about listening to the little voice or about the car...lol, but if it's about the voice, then I can't say I recommend always listening to it because I always do and it leads me to nothing but trouble!!

  Ik weet niet zeker of je verhaal ging over het luisteren naar het stemmetje of over de auto...lol, maar als het over de stem gaat, dan kan ik niet zeggen dat ik je aanraad er altijd naar te luisteren, want dat doe ik altijd en het leidt me tot niets maar problemen!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  What an inspirational story Gene! It just goes to show that hard work and determination pays off.

  I am about to hand over $1300.00 next week to have my transmission fixed in one of my cars. I'll give you $600.00 to do it !  cheesy

  Wat een inspirerend verhaal Gene! Het laat alleen maar zien dat hard werken en vastberadenheid de moeite waard zijn.

  Ik sta op het punt om volgende week $ 1300,00 te overhandigen om mijn transmissie in een van mijn auto's te laten repareren. Ik geef je $ 600,00 om het te doen! cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  What an inspirational story Gene! It just goes to show that hard work and determination pays off.

  I am about to hand over $1300.00 next week to have my transmission fixed in one of my cars. I'll give you $600.00 to do it !  cheesy


  Add another 0 to the total, I'll need at for my therapist grin

  I suspect it's one of the newer type and you have to actually drop the engine (In many) of the front wheel drive cars today...Ekkkkk!

  Wat een inspirerend verhaal Gene! Het laat alleen maar zien dat hard werken en vastberadenheid de moeite waard zijn.

  Ik sta op het punt om volgende week $ 1300,00 te overhandigen om mijn transmissie in een van mijn auto's te laten repareren. Ik geef je $ 600,00 om het te doen! cheesy


  Voeg nog een 0 toe aan het totaal, dat ik nodig heb voor mijn therapeut grin

  Ik vermoed dat het een van het nieuwere type is en dat je tegenwoordig (in veel) van de voorwielaangedreven auto's de motor moet laten vallen... Ekkkkk!
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ahhh the little voice in our heads.....it talks to us....try to reason with us and yes at times can be a trouble maker!!! I'm glad your car is good to go and from the sound of it your good to go too!!!

  Maybe together we can make a truce to give up them damn smokes!!

  Lips
  Ahhh het kleine stemmetje in ons hoofd.....het praat tegen ons...probeer met ons te redeneren en ja, het kan soms een probleemmaker zijn!!! Ik ben blij dat je auto goed rijdt en zo te horen ben jij ook goed om te rijden!!!

  Misschien kunnen we samen een wapenstilstand sluiten om die verdomde rook op te geven!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  WTG Gene!!!!!  Those damn voices try to get the best of us. 
  When I doubt myself, I just remember EVERYTHING I've accomplished over the last 41 years and any doubt disappear along with those damn negative VOICES!!! hehe

  WTG Gen!!!!! Die verdomde stemmen proberen het beste uit ons te halen.
  Als ik aan mezelf twijfel, herinner ik me ALLES wat ik de afgelopen 41 jaar heb bereikt en alle twijfel verdwijnt samen met die verdomde negatieve STEMMEN!!! haha

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey!! Didn't you just get out of the hospital?  Congrats, I have had the pleasure of hearing an engineer say "I would like to build and work on something that I design so I would know what they mean when they say my arm does not bend that way"

  I smoke and drink soda instead of coffee.  But I am sure your doctor wouldn't approve..

  Hoi!! Ben je niet net uit het ziekenhuis gekomen? Gefeliciteerd, ik heb het genoegen gehad een ingenieur te horen zeggen: "Ik zou graag iets willen bouwen en eraan werken dat ik ontwerp, zodat ik weet wat ze bedoelen als ze zeggen dat mijn arm niet op die manier buigt"

  Ik rook en drink frisdrank in plaats van koffie. Maar ik weet zeker dat je dokter het niet goed zou vinden...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Job well done Genenco. 

  You were brave to do that on two counts -  you just came out of hospital and you didn't think you could do it.  It's amazing what you [everyone in general] can accomplish when you are driven. 

  You should be proud of your bravery - even the little voice would say "well done".

  blue

  Goed gedaan Genenco.

  Je was in twee opzichten dapper om dat te doen: je kwam net uit het ziekenhuis en je dacht niet dat je het zou kunnen. Het is verbazingwekkend wat jij [iedereen in het algemeen] kunt bereiken als je gedreven bent.

  Je zou trots moeten zijn op je moed - zelfs het stemmetje zou zeggen "goed gedaan".

  blauw

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
10

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 1 maand geleden
12

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Dzile
Dzile Serbia 11 dagen geleden
92

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!